Sokkoló üzenet – Paul Washer

Elhangzott: Amerikai keresztyén fiatalok 2002 évi konferenciáján

(Az üzenet annyira sokkolta a hallgatókat, hogy az igehirdetőt többször nem hívták meg.

Ahhoz, hogy jobban megértsük Paul Washer hevességét érdemes betekinteni a szolgálat előtt történtekbe. Ide kattintva megtekinthető:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dwrmktwaYLo

Eredeti forrás: http://www.heartcrymissionary.comwww.sermonaudio.com/gcc

A szolgálat magyar nyelven írott – PDF – formátumban letölthető itt:

Sokkoló üzenet

Ez az írás a Máté 7:13-27 alapján elhangzott prédikáció kéziratának szerkesztett változata.

“Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma délután veletek. Mielőtt bármibe kezdenénk, szeretném, ha imádkoznánk. Szeretnélek megkérni benneteket is, hogy imádkozzatok. Olyan sok minden fog itt történni ezen a délutánon, amit nem fogtok megérteni, de el fogom mondani, miért vagyok itt. Úgy fogok prédikálni, mint egy halandó ember, halandó férfiaknak, nőknek és fiataloknak. Úgy fogok prédikálni, mintha ez lenne az utolsó alkalom számomra. Mondani fogok nektek dolgokat, amit félre fogtok érteni. Mondani fogok dolgokat, amik miatt nagyon fogtok haragudni rám. Mondani fogok dolgokat, amiket el fogtok utasítani, és lesz amire azt fogjátok mondani, hogy nincs jogom ilyeneket mondani nektek. De mielőtt bármilyen következtetésre juttok azzal kapcsolatban, amit ma itt hallotok, tegyetek fel magatoknak egy kérdést. Tudjátok, a prédikálás nagyon veszélyes dolog. Veszélyes rám nézve, mert a Biblia azt mondja, hogy a hamis tanítóknak súlyosabb ítéletük lesz. Ha nem igaz az, amit ma elmondok nektek, akkor nagy bajban vagyok, ezért minden okom megvan rá, hogy féljek, mert Isten ítélete súlyt majd engem. De, ha igaz az, amit ma elmondok nektek, akkor nektek van félni valótok. Mert, ha helyesen magyarázom az Szentírásnak azt a részét, amiről majd beszélek nektek, akkor az olyan, mintha maga Isten szólna egy emberen keresztül. Nektek tehát nem velem lesz bajotok, hanem Istennel és az Ő beszédével. Egy kérdés marad csupán, amire ma délután választ kell találni. Vajon hamis próféta ez az ember, aki előttünk áll? Vagy az igazat mondja nekünk? Ha az igazat mondja, akkor semmi más nem számít, csak az, hogy az életünket ehhez az igazsághoz igazítsuk.

Menjünk az Úrhoz imában. Atyám . . ….Atyám! Olyan kicsi vagyok, és olyan szánalmas, olyan sok dologban. Te tudod Uram. Ó, édes Istenem! Lehetséges, hogy csupán hamis tűz legyen az oltárodon? Vagy jöhet tűz a mennyből is minden zaj, lárma és elfoglalaltság közepette,  ….  . . jöhet tűz a mennyből? Életre kelhetnek ezek a halott csontok? Te tudod Uram. A mindenhatóságodra kérlek és könyörgöm Isten trónja előtt, hogy légy nagylelkű hozzánk, hogy nyiss meg szíveket és elméket. Uram, mi nem várhatjuk, hogy maguktól megnyissák, úgysem fogják. Nyisd meg Te a szívüket és az értelmüket, és cselekedd meg velük, hogy lássák meg a bibliai igazságot! Lehelj beléjük, adj nekik bűnbánatot! Adj nekik hitet! Vidd be őket a Te Királyságodba, Uram! A Te dicsőségedért! A Te nagy nevedért tedd meg ezt, Uram. Legyen úgy, ahogy a testvér mondta, hogy egy ember se dicsekedjen, hogy egy ember se tehesse rá a kezét Isten frigy-ládájára, és ha megtenné, essen össze holtan, Uram! Ó, Isten, cselekedj közöttünk! Kérünk! Mert nincs más reményünk, csak ha Te megmozdulsz.  Ámen

A Máté 7. fejezete alapján fogok ma tanítani. Ha nálatok van a Bibliátok, kövessetek engem. A Máté 7. fejezet 13-27. versében ezt mondta Jézus:

„Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-e szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét? Ekképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! Megy be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát: És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett. És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette házát: És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása.”

Ahogy itt állok ma, nem az önbecsülésetek miatt aggódok. Nem az aggaszt, hogy vajon meg vagytok-e elégedve magatokkal, hogy úgy sikerült-e az életetek, ahogyan szerettétek volna, vagy hogy van-e elég pénz a számlátokon. Egyetlen egy dolog van, ami nem hagyott ma éjszaka aludni, csak egy dolog van, ami egészen reggelig nem hagyott nyugodni. Ez pedig a következő: Lehet, hogy száz éven belül az épületben lévő emberek nagy része a pokolban lesz. Még azok közül is sokan a pokolban fogják eltölteni az örökkévalóságot, akik Jézus Krisztust uruknak vallják. Mondhatod, hogy “De pásztor! Hogyan mondhatsz ilyet?” Azért mondhatok ilyeneket, mert nem Amerikában végzem a szolgálatomat. Időm nagy részében Dél-Amerikában, Afrikában és Kelet-Európában prédikálok. Szeretném, ha tudnátok és meglátnátok, ha az amerikai keresztyénségre néztek, hogy az sokkal inkább egy istentelen kultúrán alapszik, mintsem Isten Igéjén. Nagyon sok megtévesztett ember van. Sok fiatal és sok felnőtt meg van tévesztve, mikor elhiszi, hogy azért mert egyszer az életében elmondott egy imádságot, ezért a mennybe fog jutni. Ha ezek az emberek körülnéznek maguk körül, akik vallják magukról, hogy ismerik Krisztust, azt látják, hogy azok az emberek is éppen annyira világiasak, mint a világ. És ha összehasonlítják azokat magukkal, semmi sem tűnik fel nekik. Azt gondolják: “Én is olyan vagyok, mint a legtöbben az ifimből”. Megnézek dolgokat a TV-ben, amiket nem kellene és nevetek olyan dolgokon, amiket Isten utál. Testi módon öltözködöm, úgy beszélek, mint a világ, úgy járok, mint a világ, szeretem a világi zenét, annyira szeretek mindent, ami a világban van. De áldott legyen az Úr, én keresztyén vagyok. Miért vagyok keresztyén? Nem különbözök semmiben a gyülekezetembe járó emberek többségétől. Miért vagyok keresztyén? Mert egyszer az életemben elmondtam egy rövid imát és behívtam Jézus Krisztust a szívembe? Szeretném, ha tudnátok, hogy az egyik legnagyobb eretnekség az amerikai evangéliumi és protestáns gyülekezetekben ma az, hogyha elmondasz egy imát és megkéred Jézus Krisztust, hogy jöjjön be a szívedbe, akkor be is fog jönni. Nem találod meg ezt sehol a Szentírásban, nem találsz ilyet a baptista történelemben sem, egészen az utóbbi 50 évig. Tudnod kell, hogy az üdvösség egyedül és kizárólag a Jézus Krisztusban való hitből van. És a kizárólag Jézus Krisztusban való hitet bűnbánat előzi meg és utána is helye van és fontos az elkövetett bűnök megbánásának. Egy bűn megbánása bűntől való elfordulást kell, hogy eredményezzen és utálat azon dolgok iránt, amiket Isten is utál, és szeretet azon dolgok iránt, amiket Isten is szeret. A szentségben való növekedés egy vágy az iránt, hogy ne olyan légy, mint Britney Spears, hogy ne olyan légy, mint a világ, hogy ne olyan légy, mint az amerikai keresztyének többsége, hanem hogy olyan légy, mint Jézus Krisztus! [A figyelést itt taps váltja fel]. Nem tudom, miért tapsoltok? Rólatok beszélek! Nem azért jöttem ide, hogy ámenezzetek engem. Nem azért jöttem ide, hogy megtapsoljatok. Rólatok beszélek! Gyakran jönnek hozzám emberek azzal, hogy úgy szeretnélek követni Romániába, Ukrajnába! Szeretnék ott prédikálni, ott ahol te, gyülekezeteket plántálni Peruban, a dzsungelben. És én azt mondom nekik: Nem! Nem szeretnél. De szeretnék – mondja. Nem! Nem szeretnél. Miért? Mert kiközösítene az ottani gyülekezet. Meg kell értenetek, hogy nem azért beszélek veletek szigorúan, hogy szigorú legyek. El tudjátok képzelni mennyi szeretet kell ahhoz, hogy ideálljak 5 000 ember elé, hogy elmondjam nekik, hogy az amerikai keresztyénség majdnem teljesen hamis? Tudjátok mibe kerül ez nekem? Soha többé nem fognak meghívni egy ilyen konferenciára. Ez népszerűtlenséget jelent. Tudod, hogy miért teszem mégis? Nem azért, mert jól megfizetnek, nem azért mert az emberek szeretnek. Hanem azért teszem, mert szeretem az embereket és azért mert még ennél is jobban akarom becsülni Istent. El akarok nektek mondani valamit. A Szentíráshoz fogunk fordulni és szeretném, ha megvizsgálnátok, hogy is van ez valójában. Ne hasonlítsd magad másokhoz, akik keresztyénnek hívják magukat, akik szintén másokhoz hasonlítják magukat, akik keresztyénnek hívják magukat….A Szentíráshoz hasonlítsd magad! Amikor egy fiatal odamegy egy pásztorhoz vagy egy ifi vezetőhöz és elmondja, hogy “Nem tudom van-e üdvösségem?” – az ifi vezető általában egy közhellyel hozakodik elő: “Imádkoztál már úgy, hogy behívtad Jézust a szívedbe?”

“Ó, igen!” “Őszinte voltál?” “Hát nem tudom, de azt hiszem”. Akkor meg kell mondanod a Sátánnak, hogy hagyjon békén. Odaírtátok a Bibliátok hátsó lapjára a megtérésetek dátumát – ahogyan azt egy evangélista mondta – hogy mikor kételkedtek, csak rá kelljen böknötök? Micsoda babonaság terjedt el az egyházunkban? Tudjátok, mit mond a Biblia a keresztyéneknek? Vizsgáljátok meg magatokat, tegyétek próbára magatokat a Szentírás fényében, hogy meglássátok, vajon hitben vagytok-e? Tegyétek próbára magatokat, hogy meglássátok keresztyének vagytok-e? Tudjátok, ha itt most abbahagynám, és azt mondanám mindenkinek, hogy kopogjon be minden ajtón ebben a városban, mire jönnétek rá? A városban lakók legalább 99 %-a azt gondolja magáról, hogy hívő. Ha hazamennél a szülővárosodba és bekopognál minden ajtón . . . Mert én megtettem ezt miután üdvösséget kaptam. Tudjátok, mire jöttem rá? A szülővárosomban minden ember keresztyén, de 85%-uk nem jár gyülekezetbe, azok pedig, akik járnak, azokat nem érdekli sem a szent élet, sem a szolgálat, és az se, hogy elkülönüljenek a világtól, sem az, hogy az evangéliumot hirdessék a nemzetek között. De Istennek hála üdvözülnek – gondolják ők. Miért üdvözülnének? Mert néhány evangélista – akinek kevesebb időt kellett volna tölteni prédikálással és többet a Biblia tanulmányozásával – azt mondta nekik, hogy üdvösségük van? Ezt csupán azért tette, hogy henceghessen vele, hogy az előző evangelizációs alkalmon hányan jöttek előre. Szeretlek titeket és vannak itt emberek, akik szintén szeretnek titeket. Szeretném, ha most megnéznénk a Szentírást. Miután sokkoltalak titeket és felébredtetek, most szeretném, ha figyelnétek rám! Figyeljetek Isten igéjére és tegyetek fel magatoknak néhány kérdést! Mindenek előtt ilyet: ‘Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak.’

Van egy szoros kapu. Tudjátok mi az oka annak, hogy déli-baptista vagyok? Mert a déli-baptisták – más felekezetekkel ellentétben – sosem felejtették el, hogy egyetlen kapu van, hogy egyetlen Isten van, és egyetlen közbenjáró van Isten és ember között, és az Jézus Krisztus. Nincs sok választási lehetőség, nem minden út vezet Rómába. A mi egyházunk mindig azt mondta az embereknek, amit Jézus mondott nekik: “Én vagyok az út, az igazság és az élet és senki sem mehet az Atyához, csakis én általam.” Dicsőség ezért Istennek, hogy egyetlen módja van annak, hogy az ember ezen a földön üdvösséget kapjon. Az csak Jézuson keresztül lehetséges. Nincs más mód. Meg kell értenetek, amit a Biblia mond, hogy “Mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül.”  Fogalmatok sincs, mit jelent ez. Azt, hogy teljesen romlottnak és Isten gyűlölőknek születtünk. Sohasem kerestük Istent, és nem is jöttünk hozzá. Fellázadtunk ellene, és megszegtük az összes törvényét. Nem az a baj veled, hogy bűnt követtél el, hanem az a baj, hogy nem tettél semmi mást. A Biblia azt mondja a prófétáknál, hogy még a mi legjobb cselekedeteink is csupán szennyes rongyok Isten szemében. Éppen ezért tudjátok, hogy mit érdemlünk? Isten haragját. A Szent Isten gyűlöletét. Na, várj csak egy kicsit – mondod: Isten nem gyűlöl senkit, Isten a szeretet. Igen barátom, de meg kell értened valamit. Jézus Krisztus, a próféták és az apostolok a következőt tanították: Isten kegyelme nélkül, melyet ő a mi Urunkban, Jézus Krisztusban mutatott meg, semmi más nem maradna számodra, csak Isten rettenetes haragja. A lázadásod és a bűneid miatt. Mikor egyetemeken beszélek, mindig azzal érvelnek: De Isten nem gyűlölhet, mert Ő a szeretet. Tudjátok, hogy ha szeretem a gyerekeket, akkor gyűlölnöm kell az abortuszt. Ha szeretem azt, ami szent, akkor gyűlölnöm kell azt, ami szentségtelen. Isten egy szent Isten. Ez az, amit az amerikaiak elfelejtettek. Sok dolog, amit szeretsz cselekedni, azt Isten gyűlöli, tudtad ezt? Ébredésért imádkozol, elmész egy ifjúsági alkalomra, ahol szeretnéd, hogy Isten cselekedjen, de mielőtt oda mész olyan dolgokat nézel meg a TV-ben, amit Isten teljesen utál. Csodálkozol, miért nem jön a Szent Szellem, és miért kell hamis tüzet és hamis érzelmeket gerjesztenetek? Mert Isten nincs benne abban, amit tesztek. Isten egy Szent Isten. Csakis Isten Fiának a kereszten bekövetkezett halála által békülhetünk ki ezzel a Szent Istennel. Figyeljetek ide! Ha úgy vagytok itt, hogy üdvösségetek van, tudjátok meg, hogy nem azért van üdvösségetek, mert a rómaiak és a zsidók elutasították Jézust. Nem azért van üdvösségetek, mert töviskoronát tettek a fejére. Nem azért van üdvösségetek, mert dárdát szúrtak az oldalába, és még csak nem is azért, mert felszegezték a keresztre. Tudjátok, miért van üdvösségetek, ha üdvösségetek van? Azért mert, mikor Jézus Krisztus a kereszten függött, akkor Ő magára vette a bűneidet, Isten népének bűneit. Isten összes szörnyű haragja, amelynek rád kellett volna sújtania, az Ő egyetlen fiára sújtott. Valakinek ki kellett fizetnie a büntetést. Valakinek meg kellet halnia. Az Atya sújtott le az egyetlen Fiára. Az Ézsaiás 53.10. szerint “tetszett Istennek, hogy összezúzza Őt.”  Az emberek azt mondják, hogy a kereszt annak a jele, hogy milyen értékes az ember. Nem! Ez nem igaz! A kereszt annak a jele, hogy mennyire romlottak is vagyunk valójában. Hogy Isten egyszülött Fiának a halála kellett ahhoz, ez volt az egyetlen lehetőség, hogy megmeneküljünk az örök haláltól. Isten egyetlen Fia a saját apja haragját elszenvedve fizette ki az árat, és támadt fel a halálból, hogy hatalmasan megmentsen bennünket: ez a Jézus Krisztus EVANGÉLIUMA! Mit kell akkor tenned? Bemenni a szoros kapun. De hogyan tudom ezt megtenni? Jézus mondta: “Betelt az idő. Elközelített Isten országa”.

Mit kell tenned? A Márk evangéliuma elmondja nekünk “Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban.” Azt mondod: “Paul testvér, én úgy kaptam üdvösséget, hogy egy ima által behívtam Jézust a szívembe.” Biztos vagyok benne, hogy megtetted ezt. De nem egy varázsige által jutsz üdvösségre, vagy úgy, hogy elismételsz néhány szót valaki után, hanem úgy kapsz üdvösséget, hogy megtértél a bűneidből és hittél. És nem csak a múltban tetted meg ezt, hanem folyamatosan ezt teszed mind a mai napig. Mikor Jézus ezt az igeverset mondta, hogy „Betelt az idő. Elközelített Isten országa”, nos úgy lehetne azt helyesen fordítani, hogy “töltsétek azzal a hátralévő életeteket, hogy megtértek a bűneitekből és hisztek énbennem.” A megtérés nem olyan, mint egy védőoltás, hogy elmondhatom, na ezt már kipipáltam. Én már megtértem, én már hittem. Az igazi kérdés kedves barátom az, hogy folyamatosan megtérsz-e a bűneidből? Folyamatosan hiszel-e? Mert, aki elkezdte bennetek a jó munkát, az be is fogja fejezi azt. Ő be fogja fejezni. Mi déli baptisták azt hirdetjük, hogy be kell menni ezen az egy – kizárólagos – kapun, aki Jézus Krisztus, viszont elfelejtettünk valami nagyon fontosat. Szeretném, ha most a pásztorok, az ifjúsági vezetők és mindenki idefigyelne …a szülők is. Elfelejtkeztünk egy – az evangéliumban lévő – nagyon fontos üzenetről. Ez pedig azt mondja, hogy nem csupán a kapu szoros, hanem az utána következő út is keskeny. Azt szoktuk tenni, hogy imában Jézushoz vezetjük az embereket, hogy azután az életük hátralévő részét pontosan úgy éljék, mint a világ. Ha nem hiszed, tudok mutatni statisztikákat, amik bizonyítják, hogy tévedsz. Megnézheted a Gallup -, a Barnen – és más közvélemény kutatásokat, ahol az amerikai Egyház állapotával kapcsolatban tesznek fel kérdéseket és összevetik azokkal, akik hitetlennek tartják magukat. Az eredmény: nincs különbség közöttük. Nos ez statisztika, ami független a vallási magyarázatoktól. Ez a statisztika. Egyik könyv a másik után jelenik meg, amelyben teológusok, filozófusok és szociológusok találgatják: Mi történt az Egyházzal? Azzal szembesülünk, hogy az abortusz éppen olyan gyakori az Egyházban, mint a világban. Ugyanolyan gyakori a válás az Egyházban, mint a világban. Te is tudod éppen úgy, ahogyan én, hogy vannak most itt is fiatalok, akik erkölcstelenségben élnek, és a mellet Istentiszteletre járnak. Tudjátok, hogy vannak fiatalok, akik drogoznak, és emellett járnak az ifjúsági csoportba. Tudjátok, hogy néztek és tesztek olyan dolgokat, melyet nem illene nézni és tenni egy keresztyénnek. Mégis úgy járnak emberek az ifjúsági csoportba, hogy azt hiszik minden rendben van velük, és azt hiszik üdvösségük van; és senki sem szól ehhez semmit, kivéve ezt az egyet: “testi keresztyének”. Valóban keresztyének, csak testiek. Ez a tanítás egy baptista, de nem déli baptista főiskolán hangzott el először néhány évtizeddel ezelőtt. Ez nem biblikus és a történelem sem igazolja. Drága barátom! Nem létezik olyan, hogy “testi keresztyén”, egyszerűen nem létezik. De várjon csak Paul testvér – mondod: Az 1 Korinthus 3. fejezetében Pál arról beszélt: “Nem testiek vagytok-e?” Nem! Bár Pál mondta ezt, de el kell az egész levelet olvasnotok ahhoz, hogy megértsétek, valójában mire is gondolt.

Látjátok fiatalok, az a baj velünk, hogy a keresztyénségünk nagy része keresztyén pólók hátára írt szólamokból áll. A keresztyénségünk nagy része dalszerzőktől származik, nem pedig a Bibliából. A legtöbb dolog, amit igaznak hiszünk, a kultúránkból fakad, nem pedig a Bibliából származik. A Biblia sehol sem tanítja, hogy valaki igazi keresztyén és közben folyamatosan testi módon, erkölcstelenül, egész életében bűnben élhetne. A Biblia ezzel szemben tanítja, hogy az igazi keresztyén egy új természetet kapott. Az igazi keresztyénnek olyan Atyja van, aki szereti, fegyelmezi, figyel és vigyáz rá.  A szívem szakad meg fiatalok, mert ti is éppen olyan jól tudjátok ezt, mint én. Ne csináljunk úgy, mintha nem tudnánk róla, ne takargassuk! Olyan sokan vannak, ti ismeritek őket, lehet, hogy egy vagy közülük, vagy legalábbis tudjátok, hogy az ifjúsági csoportodba járnak. Eljárnak az ifjúsági csoportba, mindenben részt vesznek, de a szívükben olyan gonoszok, amilyenek csak lehetnek. Nem különböznek a világtól, nincs bennük világosság. Mindazt, amit a világ cselekszik, azt ők is cselekszik. Mindez szerintük nem probléma; ez rendben van. Barátaim, ez nem keresztyénség! Az ilyen emberek nem a jutalmuk elvesztését kockáztatják, hanem a pokol fenyegeti őket. Mert nem ismerik Istent. Mit tanítunk? Mikor hallottad utoljára valakitől, hogy nem csak a mennybe vezető kapu szoros, hanem az út is keskeny? Jézus mondta, hogy az igazi keresztyéneket arról lehet megismerni, hogy a keskeny úton járnak. Tudjátok, honnan ismerni meg az igazi keresztyéneket Amerikában? Abból, hogy elmondtak egyszer egy imát. Nem megdöbbentő? Mit kérdeznek tőled, ha kételkedsz az üdvösségedben? Elmondtad már életedben a befogadó imát? Mit tanít a Biblia? Vizsgáljátok meg és próbáljátok meg magatokat az ige fényében, hogy hitben vagytok-e? Mert a keresztyének mások. Most arról beszélek, hogy a keresztyének nem követhetnek el bűnt? Nem! Mert János első leveléből tudhatjuk, hogy a keresztyének is követnek el bűnt: “Mert, ha valaki azt mondja, hogy nincsen benne bűn, az nem ismeri Istent, nem a világosságban jár.” Mi tehát a különbség? Hová akarok kilyukadni? Oda akarok kilyukadni, hogy …ha te egy valóban újjászületett keresztyén vagy, Istennek a gyermeke, akkor az igazság útján fogsz járni, ez lesz az életstílusod. Ha viszont le találnál lépni az igazság ösvényéről, akkor az Atya érted jön! Fegyelmezni fog, vissza fog irányítani az igazság ösvényére. Ha azt állítod, hogy átmentél a szoros kapun, de most mégis a széles úton járva éled az életed, éppen úgy, mint mindenki a középiskoládban, és éppen úgy, mint minden más ember, aki testi bűnöket követ el, akkor a Biblia szeretné felhívni a figyelmedet, hogy okod van félelemre és rettegésre, mert nem ismered Istent. Féltem azokat az embereket, akik egész életükben azt mondták másoknak, hogy üdvösségük van. Féltelek benneteket, ha ezt tettétek. Ne azt mondjátok az embereknek, hogy üdvösségük van, hanem azt mondjátok el nekik, hogyan üdvözülhetnek. Isten majd megmondja nekik, ha üdvösségük van. Elfelejtettük, hogy az üdvösség Isten természetfeletti munkája. Azok, akik valóban megtérnek és akiket a Szent Szellem ereje újjáteremt, azok új teremtések lesznek. A Biblia mondja: “Aki Krisztusban van, az új teremtés.”  A Szentírásban azt látjuk, hogy van egy szoros kapu és egy keskeny út. Menjünk a 15. vershez: “Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok.  Gyümölcseikről ismeritek fel őket.”

Egy bölcs ember mondott nekem régebben valamit, amit meg kell értenetek. Azt mondta: “Paul a legjobb barátod az, aki a legőszintébb hozzád.” Mi Amerikában annyira érzékenyek lettünk, hogy senki sem inthet meg bennünket. Senki sem mondhatja meg nekünk, hogy tévedtünk. A szolgálók és elöljárók bevették ezt a hazugságot. “Mi nem szeretnénk senkit megbántani, “Istent kereső barátok” akarunk lenni.”  Tudnod kell, hogy csak egyetlen kereső van, akit úgy hívnak, hogy Isten, és ha barátságos akarsz lenni valakivel a gyülekezetben, akkor Istennel kell barátságban lenned. Jobban kell, hogy érdekeljen Isten dicsősége, mint az emberek véleménye. Fel kell ismerned, hogy aki a legjobban szeret, az lesz a legőszintébb veled. A hamis próféták leginkább arról ismerhetők fel, hogy mindig azt mondják, amit hallani szeretnél. Sohasem teszik szóvá a hivalkodásodat. Szórakoztatni fognak. Elérik, hogy tapsolj és ugrálj örömödben. Jó érzéseket keltenek benned, és ez által megtévesztenek. Egy olyan keresztyénséget mutatnak be neked, amely a gyülekezetedet egy ’Jézus Vidámparkká’ változtatja. Annyira jól fogod érezni magad, hogy sosem kell olyan dolgokon gondolkoznod, hogy „Munkálkodik-e Isten az életemben? Növekszem-e a szentségben? Valóban újjászülettem? Figyeljetek rám! Ha mindenki azt hiszi ebben a városban, hogy üdvözülni fog, és mi tudjuk a Szentírásból, hogy ez nem igaz, mert a Biblia azt mondja, hogy csak kevesen mennek be, akkor honnan tudhatod, hogy neked van-e üdvösséged? Honnan tudhatod bizonyosan, hogy üdvösséged van? Csupán azért, mert valaki azt mondta neked? Mert elmondtál egyszer egy imát? Mert hittél? Jó! Hadd tegyek fel neked egy kérdést. Mi alapján állapítod meg, hogy hiszel? Mert mindenki azt mondja, hogy hisz?  Honnan tudod, hogy nem vagy te is egy közülük? Tudod, mit mond a Biblia? Honnan tudhatod meg, hogy van-e üdvösséged? Tudod, mit tanított a baptista teológia egészen 50 évvel ez előttig, hogy honnan tudhatod, hogy üdvösséged van? Onnan tudhatod, hogy üdvösséged van, hogy az életed egy folyamatos változáson megy keresztül és az egész életmódod Isten igazságának az ösvényén való járásról tesz bizonyságot. És ha letérsz erről az ösvényről engedetlenség miatt, ahogyan mi mindannyian megtesszük időnként, akkor Isten odajön hozzád és visszavisz az igazság ösvényére. A legnagyobb bizonyítékok egyike, hogy valóban újjászülettél, hogy Isten nem engedi, hogy úgy beszélj, ahogyan a tested beszélni szeretne. Isten nem engedni, hogy úgy járj, ahogyan a tested járni szeretne. Isten nem engedi, hogy úgy öltözködj, ahogy az érzéki világ és az érzéki egyház engedi, hogy öltözködj. Isten nem engedni, hogy úgy cselekedj, mint a világ, hogy úgy beszélj, mint a világ, olyan szagot árassz, mint a világ, olyan dolgokat hallgass, mint a világ. Isten valami mást fog cselekedni az életedben. Menjünk tovább a 16. vershez, ami azt mondja: “A gyümölcseikről ismeritek meg őket.” Honnan ismeritek meg a hamis prófétát? Tágabb értelemben nézve, honnan  tudhatod a Szentírásból, hogy valaki igazi keresztyén? A gyümölcseikről! A gyümölcseikről, drága barátaim! Nézd meg az életed. Nézd meg, hogyan jársz, hogyan beszélsz. Nézd meg a szíved indulatait. Ott van-e bennük Jézus valahol? Vagy Ő csupán valami kellék, amivel kiegészíted az életed? Valamilyen tevékenység, amit csupán szerdán és szombaton cselekszel? Valami okos elképzelés? Egyszóval csak valami kellék, vagy az életed lényege és értelme? És milyen gyümölcsöket teremsz? Úgy nézel ki, mint a világ, úgy cselekszel, mint a világ? Ugyanazokat az örömöket tapasztalod meg, mint amit a világ? Tudod szeretni a bűnt és élvezni azt? Tudod szeretni az engedetlenséget és élvezni azt? Ha igen, akkor nem ismered Istent. A gyümölcseikről ismered meg őket. Istennek van hatalma, hogy megváltoztasson. Képzeljük most el egy pillanatra, hogy Jézus tanítja ezt az igeszakaszt. Te is ott ülsz és hallgatod. Ő rád néz, és azt mondja: “Tövisek, tövisek. Vannak tövisek a fügefákon? Hát persze, hogy nincsenek Jézus – válaszolod; jóllehet nem vagy mezőgazdász, sem földművelő. Te ács vagy Jézus, és mégis tudod, és mindenki más is tudja, hogy nem lehet tövist találni a fügefán.” Jó, akkor hadd tegyek fel még egy kérdést: Találtok-e fügét – jó gyümölcsöt – tövises fákon? Dehogyis Jézus, ez teljesen elképzelhetetlen! Soha nem fogsz tövist találni fügefákon, sem pedig fügét a tövises fákon, Jézus! Aki ezt mondja, hogy ez lehetséges, az, biztos lehetsz benne, hogy vagy egy őrült vagy pedig hazug. Erre Jézus azt válaszolja neked:  “Nos! Vajon azok, akik az én tanítványaimnak mondják magukat és közben rossz gyümölcsöt teremnek, nem lehetne elmondani rájuk, hogy vagy hazudnak vagy elment az eszük, hogy ilyeneket állítanak?

Engedjétek meg, hogy még tovább menjek. Képzeljük el, hogy ma késve érkezem ide és felrohanok a pódiumra, és az elöljárók mind mérgesek rám: “Paul testvér, hát ennyire becsülöd azt a lehetőséget, hogy itt beszélhetsz, hogy elkésel?” Én meg azt mondom: Testvérek, bocsássatok meg nekem: Miért? Mert idefelé jövet a kocsimmal az úton, durrdefektet kaptam. Kiszálltam, hogy kicseréljem a kereket, és amikor kicseréltem a kereket, elejtettem a szerszámot és elfelejtkezve, hogy országúton vagyok kifutottam az útra és felkaptam a szerszámot. Felvettem és felálltam az út közepén, és ott volt egy 30-tonnás kamion 10 méterre előttem, ami 120 mérföld/óra sebességgel jött felém, átgázolt rajtam és ezért késtem. Csak két logikus magyarázat van, bár senki sem tanul logikát manapság. Csak két logikus következtetést lehet levonni: Az első, hogy hazug vagyok, vagy a másik, hogy őrült vagyok. Azt mondanátok: De Paul testvér, ez teljesen lehetetlen! Teljesen lehetetlen, hogy összetalálkozz egy hatalmas kamionnal és semmi nyomát nem látjuk rajtad. Én pedig azt kérdezem tőletek: Mi a nagyobb? Egy kamion vagy Isten? Hogyan lehet az, hogy olyan sok ember vallja, hogy találkozott Jézus Krisztussal és nem látható rajtuk maradandó változás? Engedjétek meg, hogy néhány elgondolkoztató dolgot mondjak nektek. Tudjátok, hogy az igazat mondom nektek. Hányszor kötelezed el magad újra és újra az Úrnak? Hányszor történik meg a fiatalokkal, hogy elmennek egy ilyen konferenciára és fellelkesednek, majd visszamennek a gyülekezetbe, és az egész nem tart tovább másfél hétnél. Azt mondják, hogy Isten nagyszerű megmozdulása volt.  Nem! Nem volt az. Ha nem volt tartós, akkor nem Isten nagyszerű megmozdulása volt. Csak egy érzés volt. Sok minden lehetett, de nem Isten nagyszerű megmozdulása. Munkálkodott Isten az életedben? Munkálkodik-e most Isten az életedben? “Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Gyümölcseikről ismeritek meg őket.”  Most menjünk a 19. vershez:  “Minden fa amelyik nem terem jó gyümölcsöt kivágattatik és a tűzre vettetik”. Tehát a gyümölcseikről ismeritek meg őket. Figyeljek ide! Tudnotok kell valamit a zsidó irodalomról. Amikor te és én hangsúlyozni akarunk valamit, akkor felemeljük a hangunkat, az írásban pedig vastagabb vagy nagy betűket használunk. Azonban egy zsidónál ez másként van. Mikor hangsúlyozni akar valamit, akkor azt újra és újra megismétli. Ezért van pld. az, hogy ilyen zsidó párhuzamosságokat találtok a Példabeszédek könyvében: “A  gonosznak ne legyen élete a földön. A gonosz vesszen el.” Ugyanazt mondja kétszer egymás után, csak kicsit más formában, hogy így tegye hangsúlyosabbá a mondanivalót. Jézus is ezt teszi itt; újra meg újra: “Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Gyümölcseikről ismeritek meg őket.” Arról az ösvényről fogjátok megismerni őket, amelyen járnak. “A gyümölcseikről ismeritek meg őket. Gyümölcseikről ismeritek meg őket”, és azt mondja, hogy “amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, az kivágattatik és tűzre vettetik.” Miről beszél itt? Drága barátom! Ő a Mindenható Isten ítéletéről beszél, ami egy napon rázúdul majd erre a világra, ami egy napon talán rád is le fog súlytani. Ó, drága barátom! Nem láthatok bele a szívedbe, még a saját szívem is olyan könnyen megtéveszt engem, de van Valaki, akit nem tudsz becsapni. Van Valaki, akit nem téveszt meg a mai keresztyén kultúra sem. Ő tudja, hogy a gyümölcseikről ismeritek meg őket és a 21. versben továbbmegy és azt mondja: “Nem mindenki, aki azt mondja nékem Uram, Uram fog bemenni a menny királyságába, csak aki cselekszi az én Atyám akaratát.” Tudjátok mennyit ér a megvallásotok, hogy hisztek Jézus Krisztusban? Az ég világon semmit. Bizony így van. Elolvastad ezt az igeszakaszt? Akkor tanulmányozd át! “Nem mindenki, aki hozzám jön, és azt mondja nekem: Uram, Uram”. Nem mindenki, aki vallja: “Uram, Uram” megy be a mennyek országába. Sok ember van, aki Urának fogja vallani Jézust és mégsem fog bemenni a mennyek országába. Drága, kedves gyermekem: Egyike vagy ezeknek az embereknek? “Uram, Uram.” Most menjünk vissza ismét a zsidó irodalomhoz. Azt mondta: “Uram, Uram”, nem csupán “Uram”. Azt mondta: “Uram, Uram”. Mit jelent ez? Az, aki ezt mondja, az nem csak úgy hirtelen ráébredt: “Jaj, jön az ítélet, jobb, ha Uramnak vallom őt”. Ez egy olyan ember, aki folyamatosan hirdeti más emberek előtt, hogy Jézus Krisztus Úr. Úgy jár-kel, hogy azt mondogatja: Uram. Uram. Úgy táncol és énekel a zenészek előtt, hogy Uram, Uram. De Jézus azt mondja, távozz tőlem, sohasem ismertelek téged. Tudod, Billy Graham, aki az egyik legkedvesebb és legszeretetreméltóbb ember, mondta egyszer, hogy szerinte a legnagyobb része azoknak, akik Bibliában hívő gyülekezetekbe járnak, a pokolra fognak menni. Azt mondta, hogy boldog lenne, ha azoknak, akik hitvallást tettek az evangelizációs alkalmain, az 5%-a valóban üdvösséget nyert. Nigériában jártam tavaly, ahol meglátogattam egy anyát, akinek a fia a gyülekezetünkbe járt és mártírhalált halt. A muszlimok ölték meg. Észak Nigériában, ha valaki megvallja Jézus Krisztust, arról elég biztosan tudhatod, hogy az igazi. Miért? Mert az életükbe kerülhet ez a hitvallás. De Amerikában? Ó, gondoljatok bele mit veszíthettek! Gondolkozzatok és vizsgáljátok meg az ige fényében, hogy ismeritek-e az Urat? Mert nem mindenki, aki azt mondja neki: Uram, Uram megy be a mennyek országába. De miről beszél itt? Figyeld meg, mit mond! “Nem mindenki, aki ezt mondja nékem: Uram, Uram megy be a mennyek országába, hanem csak az, aki cselekszi a mennyei Atyám akaratát”. Mi a jele tehát annak, hogy valaki igazi keresztyén lett? Bárcsak újra elkezdenénk tanítani ezt! Mi történt a teológiánkkal? Mi történt a hitelveinkkel? Mi történt a tanításunkkal? Kidobtuk az ablakon. Senki sem akar hit-igazságokat tanulni többé. Csak dalokat hallgatni és a keresztyén pólók hátára írt szövegeket olvasni. Mi történt az igazsággal? Az igazság azt mondja neked: A bizonyíték arra, hogy bizonyosságod legyen abban, hogy valóban újjászületett keresztyén vagy az, hogy az életmódod olyan, hogy az Atya akaratát cselekszed. Te a cselekedetekről beszélsz – mondod. Nem! Nem arról beszélek. A hit bizonyítékáról beszélek. Arról, hogy az, hogy hívőnek vallod magad, egyáltalán nem bizonyítja, hogy újjászülettél, mert ebben a teremben mindenki, sőt az egész ország hívőnek tartja magát. A közvélemény kutatások szerint az amerikai lakosság 70%-a üdvösséget nyert, újjászületett keresztyénnek vallja magát. A legistentelenebb ország vagyunk a földön. Naponta 4 000 magzatot ölünk meg, de Istennek hála 70%-unk újjászületett. Honnan tudod, hogy a hited nem hamis? Abból az életformából, hogy az Atya akarata foglalkoztat, az a vágyad, hogy az Atya akaratát cselekedd, és amikor nem engedelmeskedsz az Atya akaratának, akkor jön a Szent Szellem és megfedd téged. Vagy Isten igéjéhez irányít egy testvéren keresztül, és Isten újra visszavezet téged az Ő ösvényére. Ha igazi keresztyén vagy, nem tudsz elmenekülni előle. Engedjétek meg, hogy mondjak egy példát: Mondjuk, én vagyok a pásztorod, te pedig 14 éves vagy. Hajnali egykor jövök haza az igehirdetésből, és meglátlak ott kinn a parkban, vagy egy sarokban egy társasággal olyan dolgokat cselekedve, amilyeneket nem illene. A gyülekezetünk tagja vagy, ezért azt mondom, szállj be a kocsiba és hazaviszlek az apádhoz. Nem rád haragudnék, hanem az apádra. Azt mondanám neki: Uram, maga egy nemtörődöm apa, mert megengedi, hogy a fia ilyen körülmények között legyen.  Szeretném, ha tudnád: Isten nem egy gondatlan apa! Ha jól elvagy a bűneiddel, ha szeretni tudod a világot és a világ dolgait, ha mindig csak a világ dolgaival tudod elfoglalni magad és azzal, hogy ezeket csinálod hős vagy a világi emberek szemében, ha úgy akarsz kinézni és azt akarod tenni, amit ők, ha ugyanazzal töltöd az idődet, mint ők ….Ó, drága barátaim! Halljátok meg, amit mondok nektek! Nagy az esélye, hogy nem ismered Istent és nem vagy az Övé. Most végezetül menjünk a 22. vershez: “Sokan mondják majd nekem ama napon Uram, Uram, nem a Te nevedben prófétáltunk és nem a Te nevedben űztünk ki démonokat és nem a Te nevedben vittünk véghez sok csodát? Akkor vallást teszek róluk: sohasem ismertelek titeket.”

Azt mondjátok, a legfontosabb dolog ezen a földön, hogy valaki megismerje Jézus Krisztust. Ez nem igaz. Az a legfontosabb, hogy Jézus Krisztus ismerjen téged! Nem fognak holnap beengedni a Fehér Házba csak azért, mert belépek a kapun és mindenkinek elújságolom, hogy ismerem George Bush-t. De be fognak engedni, ha maga George Bush jön ki és azt mondja: “én ismerem Paul Washert.” Mondhatod azt, hogy ismered Jézust, de az én kérdésem feléd az, hogy Jézus ismer-e téged? Ismer Jézus téged? Figyeljétek meg, hogyan írja le az elveszett embert itt. Azt mondja: Távozzatok tőlem, ti gonosztevők (akik törvénytelenséget cselekedtek)”. A görögben az ‘anomia’ egy negatív cselekedet. Az ‘a’ szó jelentése: “nem” (valaminek a tagadása, hiánya), a ‘nomos’ szó jelentése pedig: “törvény”. Az ‘anomia’ jelentése tehát: “törvény nélkül/ellenében”. Ez a következőt jelenti. Engedjétek meg, hogy egy pontos fordítást adjak erre: “Távozzatok tőlem…Figyeljetek rám! Ha tehetném megölelhetnélek titeket, miközben ilyet mondok? Figyeljetek rám! Ő azt mondja: Távozzatok tőlem, akik azt valljátok, hogy az én tanítványaim vagytok és Úrnak neveztek, de közben úgy éltek, mintha sosem adtam volna nektek törvényt (Isten igéjét), aminek engedelmeskedni kell. Az előbb jellemeztem az észak-amerikai keresztyénség nagy többségét. Ha bárki a törvényről kezd el beszélni, ha bárki bibliai alapelvekről kezd el beszélni, hogy mit illik cselekedni és mit nem, hogy hogyan kell élni és hogyan nem, mindenki elkezd “törvénykezés”-t kiabálni. Jézus azt mondja: Távozzatok tőlem, akik Úrnak neveztek engem, pedig úgy éltek mintha sosem adtam volna nektek törvényt. De a mai amerikai keresztyénség, huss, benn van kapun – dicsőség Istennek, de utána úgy él, mint bárki más a világon, és ez szerintük rendben van: „csupán az a baj, hogy “testi” vagy, de talán egy nap visszajössz.” Tudod mi a következménye a rossz evangelizációnknak?  A gyerekek óriási tömegei “nyernek üdvösséget” szünidőben szervezett Biblia-táborokban, de amikor 15 évesek lesznek, elmennek a világba és a többségük úgy él, mint a démonok. És mikor elérkeznek a harminc éves korhoz, akkor visszatérnek és újra odaszánják az életüket. Talán ekkor végre üdvösségre jutnak. Mert srácok, többről van szó, mint azt mondani valakinek, hogy “üdvösséged van, mert elismered Úrnak Jézust”. A Sátán is elismeri Úrnak Jézust. A változás folyamata jellemzi az életed?

Jézus ezután továbbmegy és kétféle emberről és kétféle alapról kezd el beszélni. Tudjátok, hogyan értelmezik ezt a kortárs szolgálók? Fontos tanulmányozni a teológiát és a történelmet. A kortárs értelmezése ennek a kőszikláról és a homokról szóló szakasznak valahogy így hangzik: Ha keresztyén vagy, akkor a kősziklára kell építeni az életed, mert ha homokra építed az életed, akkor boldogtalan keresztyén leszel és rosszra fordul az életed. Jézus nem erről beszélt! A történelem is Őt igazolja. Tudjátok, miről szól ez az igeszakasz? A következőről. Két út van: a keskeny út és a széles út. Te melyiken jársz? Kétféle fa van: a jó fa, ami jó gyümölcsöt terem, ez a mennybe megy, és a rossz fa, amelyről látható, hogy rossz, mert rossz gyümölcsöt terem, ez a pokolba megy. Ezt kivágják és a tűzre vetik. Vannak olyanok, akik Úrnak vallják Jézust, és a mennyei Atya akaratát cselekszik és vannak olyanok is, akik Úrnak vallják Jézust, és mégse cselekszik a mennyei Atya akaratát és ezért a pokolra mennek. Nem a cselekedeteik hiányoztak, hanem a hitük hiányzott, és ezt támasztja alá az a tény, hogy nem voltak cselekedeteik sem. Majd így folytatja; nem két keresztyénről van itt szó, akik különböző alapra építik a házukat, hanem újra csak itt vagyunk: van egy üdvösséget nyert ember és van egy elveszett ember. Az elveszett ember hallja Isten beszédét, de nem fektet le semmilyen alapot. Egyáltalán nem láthatod az életén, hogy az Isten igéje formálná, építené és fenntartaná azt. Hány ember van a déli baptista gyülekezetekben függetlenül a nagy létszámtól, amiket mondani szoktunk, ha csak ezt a szakaszt vesszük, és ehhez hasonlítjuk az embereket, és megkérdezzük: Isten igéjére építed a házasságodat? Isten igéje alapján neveled a gyermekeidet? Isten igéje alapján kezeled a pénzügyeidet? Isten igéje alapján határolod el magadat a világ dolgaitól? Vajon hányan tudnának erre igennel felelni? Nem egyik sem,  de én vallom, hogy Jézus a Megmentőm, ahogy a gyermektanítóm megmondta. Ahogy egy ismerősöm Lenor Grravenhill, hazamenetele előtt mondta: “Sok baptista gyülekezet van, ahol csak egyszer prédikálok.” Én is csak egyszer szoktam prédikálni sok, ehhez hasonló helyen. Kiállhattam volna ma elétek egy olyan beszéddel, ami elbűvölt volna benneteket. Olyan dolgokat prédikálva, amely felemel titeket és körbelebegtet ezen a termen. Mondhattam volna történeteket, amelyek megnevettetnek, és történetetek nagymamákról és kutyákról, amik megsirattattak volna benneteket, de sokkal jobban szeretlek ennél titeket. Tudom, mert az Isten igéje igaz, hogy vannak itt olyanok, akik azt hiszik, hogy üdvösségük van, pedig nincs üdvösségük. Nincsen. Tudom, hogy vannak itt olyanok, akik körülnéznek, és azt mondják magukban: “Én üdvözülök. Miért? Nem vagyok rosszabb, mint a többiek az ifiben.” Miért gondolod, hogy az ifid üdvözülni fog? “Olyan vagyok, mint a szüleim, vagy a gyülimbeli felnőttek, elöljárók vagy a pásztor”. Mit számít az? Nem ők ítélnek majd meg az utolsó napon. Azt kérdezem tőletek gyerekek….hisz a gyermekeim lehetnétek… Imádkozom, hogy egy napon, mikor felnő a kisfiam, akkor egy ilyen helyen álljon elé egy prédikátor és mondja meg neki: Ezt nem folytathatod! Menjünk csak vissza, mit mond Isten igéje erről! Hogyan áll meg az életed ez előtt a megemésztő tűz előtt, amely az Isten szentsége. Azon az utolsó napon te kicsi lány, te drága fiatalember vajon igaznak bizonyul a hitvallásod? Üdvözülni fogsz? Mondhatja valaki: “Azt hiszem, van üdvösségem.” Tudjátok, hogy “Van egy út, ami jónak látszik az ember szemei előtt, azonban a halálra vezet.”  De érzem a szívemben, hogy üdvösségem van. Hadd kérdezzem meg, hogy olvastad-e már, hogy “csalárdabb a szív mindennél, kicsoda ismerheti azt?” Nem kellene inkább a Szentírás bizonyságtételére alapozni? Tudom, hogy üdvösségem van, mert az anyukám, az apukám, a pásztorom és mindenki azt mondta, hogy üdvösségem van. Én meg azt mondom neked: Mi az, amit Isten igéje mond? Olyan sokszor beszélünk arról, hogy legyünk radikális keresztyének. Nem azok a radikális keresztyének, akik ugrálnak a koncerteken. Nem azok a radikális keresztyének, akik keresztyén pólót hordanak. A radikális keresztyének azok, akik megtermik a Szent Szellem gyümölcsét. Radikális keresztyének azok, akik tisztelik és becsülik a szüleiket, még akkor is ha úgy érzik, hogy a szüleiknek nincs igazuk. Radikális keresztyének azok, akik ….. ide figyeljetek, ezen fel fogtok háborodni! Lányokhoz és fiúkhoz is beszélek. Azok a radikális keresztyének, akik nem öltöznek érzékien, hogy mutogassák a testüket. Ha az öltözeted az arcodat emeli ki, akkor az tetszik Istennek. Ha az öltözeted azonban a testedet teszi hangsúlyossá, akkor az érzéki és Isten utálja azt.  Mindenki prófétálni akar, de senki sem akarja hallgatni. Én a keresztyénségről beszélek. Az életemet az őserdőben töltöttem fázva a végtelen hegyek között, és láttam embereket meghalni. Egy kisfiút, Andrew Maiment – az egyik emberemet – egy muszlim öt lövéssel hasba lőtte és otthagyta az út mellett, csak azért mert azt kiáltotta: Nagyon félek, de nem tagadom meg Jézus Krisztust! Kérlek! Ne ölj meg, de nem tagadom meg Őt! És egy vértócsában halt meg. Ti radikális keresztyéneknek nevezitek magatokat, mert felvesztek egy pólót! Mert elmentek egy konferenciára. Én a szentségről beszélek. Istenfélelemről beszélek. Tudjátok, mi történne, ha Isten megmozdulna ezen a helyen? Mindannyian bűnbánatra jutnátok, én magam is bűnbánatra jutnék a Szent Szellem által. Földre esnénk és sírnánk azon, hogy olyan dolgokat néztünk, amiket Isten utál. Mert olyan dolgokat viselünk, amiket Isten utál, mert úgy nézünk ki, úgy viselkedünk, úgy bűzlünk, mint a világ. Mert pont ugyanazokat a dolgokat tesszük és észre sem vesszük, mert nem ismerjük Isten igéjét. Bár hangoztatjuk, hogy a Szentírás Isten csalhatatlan beszéde, helyette mégis csak hasonlatokat, anekdotákat és kis meséket hallgatunk. Ő, bárcsak ráfújna Isten erre a helyre, hogy elforduljunk a bűneinktől, hogy felhagyjunk azokkal a dolgokkal, amik nem tetszenek Istennek és Hozzá futnánk, Benne gyönyörködnénk és Őt szeretnénk. Ó, bárcsak felnevelne Isten misszionáriusokat! Én nem azt kívánom nektek, amiket a szüleitek kívánnak nektek. Ők anyagi biztonságot, biztosítást, szép otthont, kocsikat és megbecsülést kívánnak nektek. Én ugyanazt kívánom nektek, amit a saját fiamnak is kívánok, hogy egy napon ragadja meg Jézus Krisztus zászlaját, és tűzze ki egy dombra, ahová még soha senki előtte nem tűzött ki zászlót, és kiáltsa, hogy Jézus Krisztus az Úr. Még akkor is, ha ez a fiam életébe fog kerülni. Ó, hogyha betölti a 18-at és azt fogja mondani, amit én is mondtam fiatalemberként: Elmegyek a hegyekbe, elmegyek az őserdőbe, és azt mondják majd neki: Nem mehetsz oda, elment az eszed? Ott háború van. Meg fogsz halni. Én akkor odamegyek hozzá, és mikor ott áll felpakolva, útra készen, imádkozni fogok érte és azt mondom neki: Menj! Menj! Isten legyen veled! És ha meghalsz fiam, akkor találkozunk odaát, és tisztelni foglak a halálodért. Szent Isten! Imádkozzunk. Ó, Isten!  Nem érdekel, hogy mit szólnak hozzá. Nem érdekel, hogy mit gondolnak az emberek. Akarom, hogy téged tiszteljenek. Akarom, hogy ezek a fiatalok üdvözüljenek. Akarom, hogy azok, akik üdvözülnek, ne az őket körülvevő kulturális keresztyénségre nézzenek, amit Te gyűlölsz és kiköpsz a szádból, hanem Isten beszédére nézzenek, és azt mondják: Én Jézust fogom követni!  Ó, Istenem! Imádkozom az ifjúsági szolgálókért, a pásztorokért és imádkozom, hogy töltsd be őket a bölcsesség, a szeretet, a bátorság és a megkülönböztetés szellemével. Édes Istenem! Bármi legyen is az ára, könyörgöm, emelj fel misszionáriusokat. Nem tudok máshogy nézni ezekre a gyerekekre, mint a saját kisfiamra. Ó, Istenem! Bárcsak megmentenéd a fiamat, és felemelnéd őt, és elküldenéd a csata legveszélyesebb helyére. Ó, Istenem! Emelj fel misszionáriusokat itt! Emelj fel misszionáriusokat! Emelj fel prédikátorokat, pásztorokat, tanítókat és evangélistákat, akik ismerik Isten igéjét! Ó, Istenem! Munkálkodjál ezen a helyen! Kérlek, munkálkodj ezen a helyen, drága Istenem! Kérlek! Kérlek. Kérlek. Kérlek.

Most mindenki hajtsa meg a fejét! Ha van itt ma este bárki, aki azt mondja: “Paul testvér, hazugságban élek. Keresztyénnek vallom magam, de szeretem a világot. Úgy nézek ki és úgy bűzlök, mint a világ és utálom magam ezért. Paul testvér! Úgy belefáradtam abba a keresztyénségbe, amiben most élek. Rosszul vagyok tőle. Egyszerűen felfordul tőle a gyomrom. Szeretném, ha üdvösségem lenne. Szeretném, hogy megmentett legyek…..”

Szeretném, ha most felállnátok. Szeretnélek előre hívni benneteket, akik felálltatok. Le fogok menni hozzátok, szeretnék találkozni veletek és szeretnék beszélgetni veletek. Most leülhettek, köszönöm.  Most azokhoz szeretnék szólni, akik keresztyénnek vallják magukat. Jézus Krisztus dicsőségére éled az életed? Keresed az igében, hogy hogyan is kell élned? Teljes szívemmel imádkozom, mert két dolog van, ami megmentheti az Egyházat Amerikában. Az első: az igehirdetésünk teljes megreformálása a prédikálásunkban, és Isten beszédének tanulmányozásában; a másik: egy félelmetes és rettenetes üldöztetés. Csak ez mentheti meg az Egyházat Amerikában. Imádkozom, hogy térjetek vissza az igéhez. Figyelj ide fiatalember! Na, jó – mondod – hogyan kellene élnem a szüleimmel egy háztartásban? Keresd meg az igében, és tedd azt! Hogyan kellene öltözködnöm? Keresd meg az igében és engedelmeskedj annak. Hogyan kellene beszélnem? Mit kellene hallgatnom? Rendelj alá minden gondolatot, szót és tettet Jézus Krisztusnak! Most nem foglak megkérni benneteket, hogy álljatok fel, mert nagyon belefáradtam már abba, hogy előre jönnek az emberek, hogy olyan elkötelezettségeket tegyenek, ami nem tart tovább két percnél. Nem azért vagyok itt, hogy megírhassam a folyóiratomban, hogy egy megszámlálhatatlan sokaság jött előre. Azt szeretném, hogy ha hazamentek teljes szívetekkel Jézus Krisztusnak éljetek. Ha szükséged van tanácsra, akkor szólj: Paul testvér! Szeretnék, szeretnék Jézus Krisztusnak élni, de nem tudom hogyan. Nem tudom hogyan. A következő percben fogunk tenni egy meghívást és szeretném, ha kijönnél. Nem azért, hogy elkötelezettségi megvallást tegyél. Ha szeretnéd elkötelezni magad valamire, azt megteheted ott a helyeden. Ha szükséges, hogy elmondd valakinek, akkor menj oda a pásztorodhoz. Menj és mondd el az ifjúsági vezetődnek. Tudod, miből fogod megtudni, hogy tartós lesz-e az elkötelezettséged? Onnan, hogy tényleg tartós lesz. Ebből fogod megtudni, hogy Istentől van. Hadd mondjak valamit mindenkinek, aki itt van most. Ha hoztál egy döntést, hogy Jézust Krisztust fogod követni, ha hoztál egy döntést, hogy megtérsz, lehet, hogy csak két napig tart az egész, de jó, ha tudod, hogy ha igaz volt, akkor az nem múlik el. Ha azonban néhány hét után visszatérsz a világba, és ugyanúgy éled az életed, mint a világ, ugyanúgy cselekszel, mint a világ, akarom, hogy tudd meg: Nem kaptál semmit ezen a hétvégén. Csak érzéseket éltél át, semmi többet. Ha valóban kaptál valamit az Úrtól – szeretném, ha tudnád – az tartós lesz. Még, ha megpróbálnál elszökni előle, akkor sem leszel képes megtenni. Nem fog sikerülni. Annyira szeretlek benneteket. Annyira szeretlek benneteket. Kérlek, mindannyian álljunk fel. Ha szeretnél beszélgetni arról a döntésről, amit meghoztál, mert nem világos, szeretném, ha előre jönnétek és én lemegyek hozzátok. Közületek azok, akik felálltak …..ott többen is voltak, akik azt mondják, hogy szükségem van rá, hogy megismerjem Jézus Krisztust. Szeretném, ha idejönnétek most. Szeretnék találkozni veletek, ide hátramenni veletek más segítőkkel együtt, és beszélgetni veletek. Szeretnék mondani valamit nektek. Ez nem 5-10 perces foglalkozás. Ha egész éjszakára való mondanivalótok van, mi itt leszünk. Így áll hozzá minden itteni segítő is. Egész éjszaka itt lesznek, ha szükséges, egész éjszaka. Isten szeret titeket. Isten szeret titeket. Hadd imádkozzam értetek. Drága Istenem! Kérlek! Uram, olyan sok minden történt az elmúlt éjszaka. Uram, nem tudom, mennyi volt igaz belőle, de láttam embereket sírni az elmúlt éjszaka. Láttam embereket, hogy próbálnak elkötelezettséget tenni, és hiszem, hogy sok minden, ami az elmúlt éjszaka történt Tőled van. Láttam ma reggel, Atyám, egy fiatalembert, ahogyan prédikált és elmondta a bizonyságtételét és láttam a Szent Szellem valódi munkálkodását. Nem tudom, hogy a döntésekből mennyi volt igazi, de valóságos dolgok történtek. Imádkozom most Atyám! Nem tudom mennyi volt igazi. Azt csak az idő fogja megmutatni. Ó, drága Istenem! Kérlek, kérlek! Munkálkodj! Jézus nevében.

Ámen.

A feliratozott videót teljes terjedelemben a következő helyen tekintheted meg: http://www.youtube.com/watch?v=MNr-dHGgFw4

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: helyreállítás, Tanítások
Címke: , , , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s