Gyakorlati szeretet a keresztyén közösségekben – Gordon Coulson

Ez az írás Wayne és Clay Jacobsen

“Valódi kapcsolatok” című könyvének összefoglalása

A “Lényeges, Nem lényeges dolgok és egység” című írásban azt javasoltuk, hogy az egység alapelve “Lényeges dolgokban egység, nem lényeges dolgokban szabadság és minden dologban szeretet” kellene, hogy legyen. Javasoltuk azt is, hogy csupán a lényeges tanításokhoz kellene ragaszkodni, hogy a Biblia Isten Szava és Jézus Krisztus Isten fia, Úr és Király. A tárgyalásunk során bemutattuk annak a fontosságát, hogy Jézus Krisztust tartsuk a közösségünk középpontjában és az alapvető keresztyén szeretet bemutatásának szükségességét a testvéreink felé. Ez a fajta szeretet az, ami azonosítja az igaz keresztyéneket. Isten, Krisztus és a testvéreink szeretete az, ami erőteljes egyesítő erőt biztosít — erőteljesebbet, mint egy különleges tanítással való egyetértés. Milyen gyakorlati módon tudjuk bemutatni ezt a fajta egységet, az alapvető keresztyén szeretetet?

Krisztus Teste

Először is meg kell érteni, hogy a keresztyénség a kapcsolatokról szól – a kapcsolatunkról Jézus Krisztussal, mint a gyülekezet fejével, a kapcsolatunkról Istennel, az Atyával Krisztus által, kapcsolatunkról a testvéreinkkel, akik tag-társaink Krisztus Testében. Ezek a személyek és kapcsolataik, amik Krisztus Testét alkotják, alapvetően a keresztyén szereteten alapulnak.

Mert amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is. Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.”  – 1 Korinthus12:12-13.

Lewis Hrytzak a “Krisztus Teste” című írásában a közösség ideális állapotát a következők szerint írja le:

“A keresztyénségnek egyetlen középpontja van, az pedig a szellemi közösség Istennel Krisztus által. Így van! Ha létezik ilyen közösség, akkor az eklézsia. Ha hiányzik ez a fajta közösség Istennel, akkor nem beszélhetünk eklézsiáról. Lehet kiváló pap, elegáns épület, tudományos hitelvek, tanítások stb., azonban ha nincs igazi közösség Istennel Krisztus által, akkor eklézsiáról nem beszélhetünk. Másrészt, ha létezik ilyen közösség Istennel Krisztus által, akkor a keresztyének szeretni fogják egymást és egyek lesznek Krisztusban, tanításbeli különbségek ellenére is.”

Azt látjuk tehát, hogy Istennek Magának a Szent Szellem által való részvétele nélkül, nem lehet igazi keresztyén közösség. Ha Jézus Krisztus nincs jelen, mint a gyülekezet feje, hogy vezessen bennünket, akkor az erőfeszítéseink hiábavalóak. Pusztán ember munkáját végezzük el és nem Isten munkáját. Hogyan biztosítható az, hogy Isten Szelleme jelen legyen Jézus Krisztus által a keresztyén közösségeinkben? Kérhetjük azt!

“Ha azért TI gonosz létetekre tudtok a TI fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, akik tőle kérik.” – Lukács 11:13.

Imáinkban állandóan Istenhez kell fordulnunk az Ő vezetéséért. Mint közösség, mindig a Szent Szellem és Jézus Krisztus vezetésére kell hagyatkoznunk inkább, mint saját elképzeléseinkre és cselekedeteinkre.

Valódi kapcsolatok

Wayne és Clay Jacobsen “Valódi kapcsolatok” című könyvében a szerzők sok tanácsot adnak a feledésbe merült “egymás” lehetséges módjaival kapcsolatban. Ezt foglalja össze ez az írás. Fontos elolvasni a következőket.

Egészséges kapcsolatok meghatározása:

“Egészséges kapcsolatok, semmiképpen sem alakulhatnak ki ugyanabban az épületben együtt ülve vagy ugyanazt a tevékenységet végezve, hanem csak Jézust a szívünkbe fogadva, egy életet-megváltoztató kapcsolat által. Jézus az egész szolgálata során azt mutatatta be számunkra, hogy a szeretet és barátság legegyszerűbb cselekedetei képesek megragadni a legkeményebb lelkeket és átformálni őket.”

A szerzők az igazi barátság szükségességéről írnak:

Egy barátom úgy határozta meg a tipikus kapcsolatokat, mint “ kölcsönös elfogadókészséget a saját szükségletünkre vonatkozóan”.  Nem akarja szépíteni a dolgot. Ez azt jelenti, hogy a barátságunk csak addig fog tartani, míg eleget tudunk tenni egy mély szükségének a biztonság, az elfogadás és az adott helyzetet illetően. Ez az oka annak, hogy a más hívőkkel való legtöbb barátság feladat-orientál és csak addig tart, míg ugyanazon a feladaton dolgozunk. Mindaddig, míg programokban gondolkozol, elfogadásra találsz. Azonban, ha rossz kérdést teszel fel, vagy elmaradsz néhány összejövetelről, vagy (Isten megtiltotta!) elköszönsz és egy másik közösségbe mész, akkor a barátság hirtelen megszűnik és a kapcsolat ellenségessé válik. Amerre csak utaztam mindenhol azt láttam, hogy Krisztus Teste minden tekintetben szomjazik és gyakran csillapítatlan. Az embereknek sok ismerősük van, de kevés igazi barátjuk. Nem tudjuk, hogyan tegyünk szert rájuk, ápolni vagy élvezni a kapcsolatokat és ezért gyakran oda jutunk, hogy az a legjobb, ha mieink között maradunk. Kimenekülhetünk ebből a csapdából, ha olyan életet élünk, mint Jézus, hogy nem a magunk szeretetére törekszünk, hanem megtanulunk másokat szolgálni.

A szerzők egy másokra fókuszáló életről írnak:

Ha volt már valaha részed másokért élő (másokra fókuszáló) emberekkel barátságban lenni, akkor tudod, hogy az ilyen barátok milyen nagy értékek. Érdeklődnek irántad csupán azért, mert törődnek veled. Nem a saját szükségeik és vágyaik kapcsolják össze őket másokkal. A feléd való gondoskodásuk nem vár semmit viszonzásul és felvidítja őket, csak boldognak lássanak téged. Az ilyen emberek élete olyan, mint egy nyitott könyv – szabadon olvashatsz benne. Sohasem kell találgatnod, hogy mit gondolnak, mert mindent elmondanak neked és gondoskodnak róla, hogy biztonságban érezd magad, úgy hogy nem kell képmutatóskodnod. Szabadon felkínálják a tanácsukat, de sohasem várják el, hogy kövesd azt. Szabadságot adnak, hogy más véleményed legyen és rugalmasságot, hogy másként tegyél dolgokat, mint ahogyan ők tennének, anélkül, hogy a feléd irányuló szeretetük emiatt megváltozna. Csaknem mindig gondolkodás nélkül odaadják neked az ingüket, ha tudják, hogy szükségben vagy, azonban nem fognak odaadni neked mindent, amit akarsz. Látják a régi hiányosságaidat és örülnek az ígéretednek és ajánlatodnak, hogy segítsél nekik. Hónapokon vagy éveken keresztül nem látod őket, azonban legközelebb keresztezi egymást az utatok és azt fogod érezni, mintha sohasem lettetek volna távol egymástól. Amikor azt mondják, hogy imádkozni fognak érted, akkor biztos lehetsz benne, hogy megteszik. Amikor a legsötétebb pillanatokat éled át, a te oldaladon fognak állni. A jelenlétükkel vígasztalnak téged, még akkor is, amikor nem találják a megfelelő szavakat. Az ilyen barátok az Isten szívéből táplálkoznak. Senki sem képes ilyen szabadon szeretni csak az, akit Isten korábban nagyon mélyen szeretett. Ha felfedezed ennek a szeretetnek az erejét, sosem leszel magányos. Az ilyen emberek meglehetősen ritkák, de feltétlenül találjuk meg őket. Természetes módon vonzódunk hozzájuk. Szükségünk van ilyen emberekre a közösségeinkben. Vagy inkább arra van szükségünk, hogy ezek az emberi értékek jelen legyenek a közösségeinkben. Hogyan tudjuk kifejleszteni ezeket az értékeket, ha nem rendelkezünk velük?

Az “egymást” Igehelyek

A “Valódi kapcsolatok” című könyv szerzői 22 úgynevezett “egymás ” igehelyet azonosítanak be. Ezek tanulmányozása és alkalmazása segít az előre haladásban. Ezen kívül forduljunk imában Istenhez azzal a kéréssel, hogy “másra-fókuszált” emberré váljunk.

“Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, ahogyan én szerettelek titeket, nektek is úgy kell szeretnetek egymást” – János 13:34.

Az Isten szeretetében való élet az első lépés. Meg kell először tapasztalnunk Isten szeretetét és azután tudjuk visszatükrözni azt a mások felé való kapcsolatainkban. Az „egymás” igehelyek megélése nem valami fárasztó házimunka, hanem Isten életének örömmel való megosztása, nem csupán az övéivel, hanem a világ sötétségének foglyaival is.

…bocsássatok meg egymásnak, miképpen Isten is megbocsátott nektek  – Efézus 4:32

fogadjátok el egymást éppen úgy, ahogyan Krisztus elfogadott téged  – Róma 15:7.

…legyetek elnézők egymással szeretetben – Efézus 4:2.

A mások által okozott sebek ítélkezővé tehetnek bennünket és magunkat védelmezve nehéz új kapcsolatokra energiát fordítanunk. Az, hogy valakinek a meglátása és cselekedete egy kellemetlen személyt vagy tapasztalatot idéznek fel bennünk annak a jele, hogy még nem tudtuk elengedni a múltat, ezért azokkal a személyekkel való kapcsolattartásunkban távolságtartással fogunk reagálni. Hogyan tudunk valaha is a szív szintjén kapcsolódni egymáshoz, amikor ilyen terheket hordozunk? Megtanulva a múltunk lerendezését, döntő, hogy megőrizzük a barátságot és nyissunk újak felé. A megbocsátás és az elfogadás a testi élet sebgyógyító szerei, ami lehetővé teszi számunkra, hogy szabadok legyünk a múltbeli életünkkel kapcsolatban.  Fogadjuk el az embereket úgy, ahogyan vannak, bízva abban, hogy Isten meg fogja változtatni őket a megfelelő időben.

Ragaszkodjatok egymáshoz, másokat többre tartva magatoknál  – Róma 12:10.

Oscar Wilde: Az önzés nem olyan szeretet, aminek megélésére vágyik valaki, hanem másokat kér meg arra, hogy úgy éljenek, mint amire ő vágyik. Az önmagunknak való bizonyításért folytatott harcunk a legnagyobb zsarnok. A minden pillanatban való nyugalom helyett állandóan ügyeskedni kell. Azon kapjuk magunkat, hogy használjuk az embereket, ahelyett, hogy szeressük őket. Ahhoz, hogy osztozkodjunk egymás örömében szükséges, hogy megengedjük Jézusnak, hogy átformálja a gondolatainkat olyannyira, hogy még inkább elővigyázatosak legyünk mások felé.

Köszöntsétek egymást – 2 Korinthus 13:12.

Legyetek egymáshoz vendégszeretők  – 1 Péter 4:9.

Dale Carnegie: Két hónapon belül szerezhetsz barátokat, ha más emberek iránt érdeklődővé válsz, de két évig is próbálkozhatsz, hogy mások érdeklődjenek irántad.

Nézz körül és vedd észre, hogy kit tudnál vendégül látni. Nézd meg a naptárt és hívj meg magadhoz ebédre vagy vacsorára egy barátot vagy valakit, akit nem túl jól ismersz. Ez könnyűnek hangzik! Valóban az! Gyakran az első lépés a legfontosabb a barátság szempontjából.

Legyetek egymáshoz jóságosak és irgalmasok – Efézus 4:32.

Osszátok meg egymással, amitek van  -Zsidó 13:16.

Egy olyan kultúrában, ahol a legtöbb ember saját magára gondol, a kedvesség nem várt cselekedetei olyan fényesen világítanak, mint a világító torony a legsötétebb éjszakában. Egy konfliktus helyzetben, a kedvesség cselekedete nagyon nagy hatással lehet a rosszindulat feszültségmenetesítése szempontjából, ha szabaddá válunk rá, hogy gyakoroljuk a szeretetet egymás felé.

Szolgáljatok egymás felé – Galaták 5:13.

Egymás terhét hordozzátok – Galaták 6:2.

Építse egyik a másikat – 1 Thesszalonika 5:11.

Egy mások felé szolgáló cselekedet elindíthat egy új kapcsolatot, akinek az élete éppen nyitott lehet Isten szeretete felé. Mint amilyen fontos, hogy a szeretet motiváljon bennünket, ugyanolyan fontos, hogy a Szellem adjon megfelelő alkalmat nekünk a szolgálatra. Csupán engedelmességből szolgálni az szolgaság; szeretettel szolgálni viszont öröm. Meg fogod tapasztalni, hogy ha szabadon megosztod az életedet másokkal, mások ugyanazt fogják tenni veled. Hallva, ahogyan mások megtanulják követni Istent és bölcsességre tesznek szert, szabaddá válnak Isten Szava által, nem csupán gazdagítani fogja az utadat, hanem növelni fogja a másokkal megélt közösséged mélységét. A megosztásnak – kölcsönös adásnak – ez a módja a testi életed kenyere és vaja.

Intsétek (bátorítsátok) egymást minden nap – Zsidó 3:13.

Vigasztaljátok egymást – 1 Thesszalonika 4:18.

Figyelmeztessük egymást a szeretetre és a jó cselekedetre – Zsidó 10:24.

Bátorítjuk egymást olyan dolgok elmondásával és megcselekvésével, amik Isten munkáját még láthatóbbá teszik számunkra. Az a bátorítás, amit csupán a közös összejövetelekből kaphatunk nem elegendő. Szükségünk van további bátorításokra a személyes kapcsolatainkon keresztül. Egészségesen akkor fogunk tudni szolgálni, ha a többirányú, kölcsönös bátorítás áthatja az egész életünket. Ez sokféle módon megtörténhet. Másokat ösztönözve a szeretetre és olyan jó cselekedetek véghezvitelére, ami másoknak a legjobb, segítve ezáltal őket, hogy meglássák Isten célját az életükben.

Intsétek egymást – Róma 15:14.

Tanítsátok és intsétek egymást – Kolossé 3:16.

Salamon király mondja: “Amely fül hallgatja az életnek dorgálását, a bölcsek között lakik.” (Péld. 15:31). Készségeseknek kell lennünk, hogy felajánljuk segítségünket a testvéreinknek a szeretet szellemében és készségeseknek kell lennünk elfogadni segítséget is az alázatosság szellemében. Meg kell azonban értenünk, hogy az Istennel való kapcsolatban való növekedés nem a szabályoknak való engedelmességből származik, hanem belső szellemi átalakulásokon keresztül. A mi céljaink mindenkor a testvéreinknek a Krisztussal való járását kell, hogy elősegítsék mégpedig nem úgy ahogyan mi gondoljuk, hanem ahogyan ők.

Imádkozzatok egymásért – Jakab 5:16.

Az igazi imádság egy olyan folyamat, amibe bevonjuk valakinek a szükségét, imádkozva azért, hogy a lehető legjobban megértsük Isten munkáját és azután abban a helyzetben maradjunk, míg látjuk az Ő munkáját beteljesedni. Ha megtanuljuk ezt helyesen cselekedni, akkor nagyon hatásos lehet a vezetés az imában és csodálatos a növekedés a kapcsolatainkban.

Valljátok meg a bűneiteket egymásnak – Jakab 5:16.

Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek – Róma 12:16.

Ezek az igék az érett keresztyén kapcsolatokra vonatkoznak csupán!  Felfedni a bensőnket az emberek felé nem könnyű, mert a legtöbbünk esetében már visszaéltek ezzel vagy manipuláltak bennünket, kihasználva a felfedett gyenge pontjainkat. Nem szükséges megnyitni magunkat mások felé csak azért, mert mások magukat hívőnek nevezik, azonban lehetőséget adhatunk a kapcsolatok fejlődésére, ha az emberek egy szerető és bizalmas légkörben a megfelelő módon kezelik mások legmélyebb gondolatait és érzéseit.

Engedelmeskedjetek egymásnak – Efézus 5:21.

Richard Foster: “Az engedelmesség egy képesség arra, hogy lerakjunk a súlyos terhünket, amit állandóan cipelnünk kell az utunkon.”

Mint testvérek, nem azt mondjuk egymásnak, hogy mit tegyél meg, hanem őszinte párbeszédet folytatunk, tekintettel arra, hogy Isten munkálkodik az életünkben. Jézust kell követnünk és nem közvetítőket, akik megmondják nekünk, hogy mit akar Isten. Pál megértette az engedelmességet, hogy az nem olyan valami számára, amit meg kell tenni mások felé, hanem olyan valami, ami felszabadítja őt arra, hogy mások felé szolgáljon. Mindig légy óvatos, amikor Isten vezetését követve valaki további terheket rak rád. Amikor Isten helyez valamit a szívünkbe, Ő megkér bennünket, hogy vállaljuk a kockázatot és ne terheljük azt másokra. Ha félretesszük azt a gondolatot, hogy az engedelmesség egy eszköz mások kontrolálására, akkor – bölcsességünk és látásunk fenyegetettségének érzése nélkül – élvezhetjük a kölcsönös adás gyümölcseit. Krisztus Teste az ilyen kölcsönös adás által növekszik.

Következtetés

Krisztus Teste egy élő szellemi organizmus, valódi keresztyén személyekből megalkotva Jézus Krisztussal egységben, aki a test feje.  Annak érdekében, hogy a test élni tudjon, a testnek nem kell megosztottnak lennie. Az egységet a Krisztus főségének való engedelmesség által tudjuk fenntartani, alázatosan vezetést kérve és visszatükrözve Isten szeretetét minden kapcsolatunkban és cselekedetünkben. Az “egymást” igehelyek egy különleges, gyakorlati utat mutatnak nekünk arra, hogyan fejezzük ki ezt a szeretetet egymás felé. Gondolkozzunk el ezeken az igéken és alkalmazzuk azokat az Úrral való járásunkban.

Fordította: Abonyi Sándor

2011-11-21

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezet, helyreállítás, Keresztyénség, Szeretet, Tanítások
Címke: ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s