Pásztorok – RonMcKenzie

PDF formátumban letülthető itt: Pásztor

Jézus adott némelyeket, hogy pásztorok és tanítók legyenek, hogy éretté váljunk

A legtöbb vén (presbiter) pásztor és tanító egyben. Az a szó, amit az Újszövetség pásztor szónak fordít az eredeti görögben a juhász szónak felel meg. Ez a leggyakrabban igeként fordul elő és a vének pásztorlási munkáját írja le.

Milétusból azonban küldvén Efézusba, magához hívatá a gyülekezet véneit……. Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten egyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.”  –  Ap.csel 20:17, 28.

A köztetek lévő presbitereket kérem én, a presbitertárs, és a Krisztus szenvedésének tanúja, és a megjelenendő dicsőségnek részese; Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest; sem nem rút nyerészkedésből, hanem jóindulattal; Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példányképei a nyájnak.”  – 1 Pét 5:1-3.

A pásztoroljatok (legeltessetek) kifejezés egy ige, ezért a pásztorlás egy olyan szerepkör, amit a vének (presbiterek) végeznek.

Kivéve azokat a pásztorokat, akiknem szolgálati ajándékuk az, hogy pásztorok legyenek és Jézust, mint Fő-pásztort. A pásztor szó az Újszövetségben egyetlen egyszer fordul elő, mint főnév az Efézus 4.11-ben, ahol a pásztorok és tanítók egy pásztorló vezetői csapat részeként többesszámban vannak megnevezve. Tehát a “pásztor” nem egy egyszemélyi gyülekezetvezető címe, hanem a vének vezetői csapatában néhány vénnek a szolgálati ajándéka.

A pásztor egy olyan személy, aki gondját viseli a nyájnak. Olyan helyre vezeti őket, ahol ételt és vizet tudnak találni. Együtt tartja a nyájat, hogy az biztonságban legyen a támadásokkal szemben. Minden juh számára személyre szóló figyelmeztetést ad és azok, akik elkóborolnak, azokat visszahozza a nyájhoz. Mindenkit név szerint számon tart, és bárki beteg lenne, azokat meggyógyítja.

Annak a vénnek, akinek pásztor szolgálati ajándéka van, négy fontos feladata van

Tanítványok képzése

 •  Sérültek helyreállítása
 • Kapcsolatok építése
 • Felügyelet biztosítása

1. Tanítványok képzése – Az első feladata a pásztornak, hogy képezze a tanítványokat. Minden keresztyént segíteni kell, hogy felnőjön az érett férfiúságra, ’a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére’. Ahogyan egy juhász táplálja az ő nyáját, egy pásztor tanítani fogja a keresztyéneket arra, hogy felnőjenek az érettségre.

A legtöbb tanítványozást azok a vének fogják végezni, akiknek pásztor a szolgálati ajándékuk. Az evangélisták jobban el vannak foglalva az evangélium hirdetésével, mint az új keresztyének felkészítésével. A próféták hajlanak rá, hogy nagyon magas követelményeket támasszanak a tanítványaikkal szemben, aminek az eredménye az, hogy könnyen megterhelődnek. A próféta szolgálati ajándékkal rendelkezők csoportja nagyobb mértékben összpontosít a szentségben való előrehaladásra és a látásokra az egész gyülekezetet érintően.

A prófétáknak a potenciális próféták felfedezésében és felkészítésében van nagy szerepük és az evangélisták a potenciális evangélisták felkészítését fogják segíteni. Időnkét minden tagnak szüksége lehet egy próféta szolgálatára, hogy szembeszálljon a makacs bűnökkel. Az evangélista bátorítani fogja a gyülekezet minden tagját a Jézusról szóló bizonyságtételre.

2. Sérült emberek gyógyítása – Egy igazi gyülekezet kell, hogy rendelkezzen egy olyan hellyel, ahol az összetört, tönkrement életű emberekkel foglalkozni lehet.

Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt szellemeket.” – 34  Zsolt 18.

Az apostol szolgálati ajándékkal rendelkező vének gyakran a következő gyülekezet építésére összpontosítanak, ezért érzéketlenné válnak azok felé, akik sok gondoskodást igényelnek. A próféták nagyon magas elvárásokkal rendelkeznek, és frusztrálttá válnak azokkal szemben, akiknél nem tudnak hamar eredményt elérni. Az evangélisták jók a megtört szívűek felkutatásában, de rendszerint nincs türelmük, hogy segítsék őket az életük rendezésében. A pásztorok elegendő könyörülettel és türelemmel rendelkeznek, hogy elegendő időt szánjanak azokra, aki megtört szívűek vagy sérültek, lehetővé téve számukra, hogy a saját tempójuk szerint növekedjenek fel. Azok a vének, akik pásztori ajándékokkal rendelkeznek jelentős mértékben hozzájárulnak egy gyülekezet vezetőségének kiegyensúlyozottságához. Az apostolok, az evangélisták és a próféták mind hajlanak rá, hogy főként a feladatokra koncentráljanak. Ezzel ellentétben a pásztorok mindig az emberekre helyezik a hangsúlyt. A jó pásztorok nem fogják felhasználni az embereket arra, hogy a saját látásukat megvalósítsák, hanem az életüket adják a juhokért.

A pásztoroknak folyamatosan figyelmeztetniük kell a többi vént, hogy az emberek fontosabbak, mint az előrehaladás. Ők fognak adni iránymutatást az egymás felé való szolgálatra, mert az természetes számukra. A pásztor szolgálata erőteljes, mert ők munkálkodnak azon, hogy a gyülekezet bemutassa a világnak Jézus szeretetét és kegyelmét.

3. Kapcsolatok építése – A harmadik feladata a pásztornak, hogy építse a kapcsolatot a gyülekezet tagjai között. Ahogyan a juhász együtt igyekszik tartani a nyáját, úgy a pásztori ajándékkal rendelkező vén azon fog munkálkodni, hogy felépítse a hívők egész testét.

A pásztori ajándékkal rendelkező vének fogják a legtöbb felelősséget hordozni a gyülekezet egységének megtartásáért. A próféták hajlanak rá, hogy jobban érdekeltek legyenek a szentségben, mint az egységben. Az ő jellemformáló hatásuk megosztást okozhat. Az evangélisták rendszerint túl elfoglaltak az elveszettek keresése miatt, hogy nyugtalankodjanak az egység miatt. A kapcsolatok építésének legtöbb terhe azokra a vénekre esik, akik pásztori elhívással rendelkeznek.

4. Felügyelet biztosítása – A pásztorok biztosítják a szellemi védelmet a gyülekezet feletti őrködés által. Még az érett keresztyéneknek is szükségük van kapcsolatra egy pásztorral, ha megtévesztésbe esnének, és imádkozni kell értük, vagy ha támadást élnek át. A „felügyel” szó jól írja le ezt a kapcsolatot, mert a pásztorok “őrködnek” a hívők felett.

Pál leírta az efézusi gyülekezet véneinek szerepét.

„Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Szellem titeket vigyázókká tett, az Isten egyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.” –   Ap.csel 20:28.

A Szent Szellem tette őket egy nyáj felvigyázóivá. Pál azzal a feladattal bízta meg őket, hogy védjék meg a nyájukat. Ők ezt a nyáj felett való őrködés által teszik, látva, hogy nem szenvednek kárt. Érett keresztyéneknek nincs szükségük rá, hogy közvetlenül fegyelmezzék őket. Nekik éppen csak arra van szükségük, hogy valaki őrködjön felettük, hogy közbelépjen, ha dolgok rosszra fordulnak. Jézus az Ő vére által váltotta meg őket, ezért nem engedhetik meg, hogy ’búcsú nélkül’ eltávozzanak.

Az Újszövetség gyakran mutatja be a véneket felvigyázóként. A vén és felvigyázó szavak felcserélhető módon vannak használva a Titus 1.6-7-ben, ahol a szolgálatuk van leírva. A felvigyázó nem egy másik szerepkör, hanem a pásztori ajándékkal rendelkező vének egyik fontos feladata. A szó, amit felvigyázónak fordítottak az “episkopos”. A “skopos” “őrködést” jelent és az “epi” azt jeleni, hogy „valami körül”, ezért az “episkopos” őrködést jelent valami felett vagy valami körül. A pásztor “őrködik” azon tanítványok felett, akiket Isten rájuk bízott. Néhány Bibliafordítás az „episkopos” szót “püspök”-nek fordítja. Ez félrevezető, mert az úgy hangzik, mintha a felvigyázó egy irányítási pozíció (hivatal) lenne. A felvigyázás nem kontrollálás, hanem őrködés az érett hívők felett, figyelve rá, hogy ők biztonságban legyenek.

Péter szintén arról beszél a véneknek, hogy példamutatás és nem uralkodás és nem kontrollálás által végezzék a „felvigyázás”  szolgálatát,

“A köztetek lévő presbitereket kérem én, a presbitertárs, …Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem….nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példányképei a nyájnak.” – 1 Pét 5.1-3.

A vének úgy őrködnek az embereik felett, mint a juhász (pásztor) őrködik a nyája felett. Egy jó pásztor nem erőlteti a nyáját, hogy egyen vagy növekedjen. Keres nekik ételt és azok esznek, és természetes módon növekednek. A juhász csak őrködik, hogy a nyáj ne széledjen szét, vagy a tolvajok és rablók ne támadjanak rájuk. Engedi, hogy a nyáj növekedjen. A legjobb példa arra, hogy egy pásztor hogyan őrködik a tanítványai felett és nyújt szellemi védelmet számukra Jézus példája. Ő „megvédte és megőrizte őket a gonosztól (János 17.12).

Szellemi védelem – Szellemi háborúban vagyunk, ezért a keresztyén élet nagyon veszélyes. Háborús időkben élni sokkal veszélyesebb, mint béke idején. A katonáknak a harcmezőn mindenkor készen kell lenniük, hogy megvédjék magukat. A szellemi hadviselés nem olyan valami, amit választhatunk, hogy megtegyük vagy sem, hanem minden időben tennünk kell azt. Annak ellenére, hogy egy szellemi háborúban élünk, sok keresztyén nem tudja, hogyan védje meg magát a gonosszal szemben. Néhányan a magasságban harcolnak és mindenhol gonosz szellemeket látnak, mások egyszerűen nem vesznek tudomást a gonoszról. Az eredmény az, hogy sok keresztyén legyengül vagy vereséget szenved gonosz erőktől. Nekünk kiegyensúlyozottabb védekezési ismeretekkel kell rendelkeznünk a gonosszal kapcsolatban.

Egy modern hadsereg nem küldené harcba a katonáit anélkül, hogy megtanítaná őket arra, hogyan védjék meg magukat a támadásokkal szemben. Hasonló módon a pásztoroknak is ki kellene képezni a keresztyéneket arra, hogyan védjék meg magukat a gonosszal szemben. A fő feladatuk, hogy – védelmet biztosítva – őrködjenek a gyülekezet felett a gonosszal szemben. A pásztoroknak fontos szerepük van a gyülekezet szellemi védelmében. (1 Pét 5.1-9).

A gonosz támadása – A Sátan legjobb fegyvere a megtévesztés, a hitetés. Isten szabadságot adott nekünk, ezért hatalmunk van az életünk felett. Sátán nem tud minket belekényszeríteni a bűnbe, ha elutasítjuk, de képes rábeszélni minket a bűnre, gondolatokat ültetve az elménkbe, hogy meggyőzzön a rossz dolgokról. Elhiteti velünk, hogy valami gonosz dolog jó, vagy Isten szerint való látást eltorzítva rábír minket, hogy elfogadjuk azt és megnyissuk magunkat a bűn számára. Ha mi magunkévá tesszük a gonosz gondolatokat és szívünkben helyet adunk nekik, azok elkezdenek hatást gyakorolni a viselkedésünkre és a cselekedeteinkre. Például Ádám és Éva bűnbe esett, amikor a kígyó meggyőzte őket, hogy megkérdőjelezzék Isten munkáját. (1 Móz. 3.1,4).

Helytelen gondolatok erőteljesebbek, ha azok erőteljes érzésekhez kapcsolódnak, um. harag és félelem. Megtévesztő gondolatok gyakran akkor jönnek be az elménkbe, amikor érzelmi nyomás alatt vagyunk. Ahhoz, hogy a gonosz létrehozza ezt a nyomást, más embereket is felhasználhat, hogy megtámadjanak minket. Ezek a támadások nem visznek bűnbe minket, azonban gyakran olyan érzéseket hoznak létre, ami fogékonnyá tesz bennünket negatív gondolatokra.

Amikor folyamatosan elfogadunk hamis gondolatokat, az egy viselkedési erősséggé válik, amit a Sátán fel tud használni az ő céljára. Ha gyakran hallunk hamis elgondolásokat, azok a gondolataink részévé válnak. Ez történik meg akkor is, ha azonosulunk azzal az erősséggel, ami egy erős érzéshez kapcsolódik. Ha egy gondolat már bekerült az elménkbe, a Sátának már nem szükséges, hogy beültesse azt. Az a gondolat, ami viselkedési erősséggé válik bennünk, kontrollálja a gondolataink egy részét és befolyásolja a viselkedésünket. (2 Kor 10.4-5).

A Sátán második legjobb fegyvere a keresztyének ellen, hogy kínozza a testünket szenvedések és betegségek által (Jób 2.7). Jób egy igaz ember volt a Sátánnak mégis volt hatalma, hogy megérintse őt (Jób 2.3). Epaphroditust megtámadta a betegség, hogy megakadályozza őt az Úr munkájának megcselekvésében (Fil 2.25-27). A betegség legyengíti az embereket, és kevésbé hatékonnyá teszi őket az Úr szolgálatában. Negatív érzéseket hoz létre, ami sebezhetővé teszi őket a hamis elképzelésekre. A betegségektől való szenvedés nagyon jellemző a nyugati világban, mert a keresztyének nem gondolnak arra, hogy annak köze van a Sátánhoz.

Állj ellen a gonosznak – Az ellenállás lényeges a gonosz támadásával – a betegségekkel – . szemben.  Jakab azt mondja, hogy

„Álljatok ellen az ördögnek és elfut tőletek”  – Jakab  4.7.

Ne kérjük Istentől, hogy szabadítson meg minket, hanem saját magunk – közvetlenül – álljunk ellen a gonosznak. Pál ugyanazt a tanácsot adja.

Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. …..Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok.”  –Efézus 6.1,13.

Az „állj” szó négyszer szerepel ebben az igeszakaszban. Az a szó, ami „állj”-nak van fordítva az eredeti görögben “histemi”. Az a szó azt jelenti, hogy megállni, szilárdan állni, készíteni egy állást és megtartani azt. A szó, amit „ellenállni”-nak fordítunk az görög “anti-histemi”-nek felel meg, ami pontosan azt jelenti, hogy „ellen állni”. Az ellenállás ugyanaz, mint az „állás”. A gonosznak való ellenállás fontos a szellemi védekezésben.

Ellene állni más keresztyénekkel együtt – A gonosznak való ellenállás nem olyan valami, amit saját magunk meg tudunk tenni. Az „állni” szó a görögben többes számban van, ezért nekünk másokkal együtt kell ellenállni, hogy kivívjuk a győzelmet egy erőteljes támadással szemben. A szellemi fegyverzet hatástalan, amikor elszigetelten történik az ellenállás. A hit pajzsa nem tudja betakarni a hátunkat, így a teljes védelem akkor fog bekövetkezni, ha kapcsolatban vagyunk a testvérekkel. Más testvérekkel való egészséges kapcsolat fontos a szellemi védelem szempontjából. Ha helyet adunk gonosz gondolatoknak, azok elkezdenek hatást gyakorolni a viselkedésünkre és befolyásolni fogják döntéseinket. Ha becsapás áldozataivá válunk, nem leszünk elég óvatosak, de a közvetlen barátaink észre fogják venni a változást a viselkedésünkben (A véneket be lehet csapni, de nagyon nehéz becsapni barátainkat).

A barátaink kell, hogy eléggé szeressenek bennünket ahhoz, hogy tiszteletteljes módon figyelmeztessenek bennünket a hamis gondolatokra, aminek a kisértéseit elfogadtuk. Azzal együtt, hogy felhívják a figyelmünket ezekre a hamis gondolatokra imában ellene állnak a gonosznak és megengedik a Szent Szellemnek, hogy kijelentse az igazságot. Mindannyiunknak fel kell hatalmaznunk néhány bizalmas barátunknak, hogy figyelmeztessenek bennünket, ha becsapás áldozatai lettünk vagy rossz döntéseket hoztunk.

A betegség gyakran lehet elég makacs, hogy egyedül el tudjunk bánni vele.. Nehéz hittel rendelkezni, amikor meg vagyunk terhelve betegséggel, ezért az ellenállás nehézzé válik. Szükségünk van másokra, hogy velünk együtt harcoljanak. Ha betegség miatt támadás alatt vagyunk, rendszerint szükségünk van másokra, hogy velünk együtt ellenálljanak. Egy beteg személy nem rendelkezik elég energiával a szellemi harcra. Amikor gyengék vagyunk vagy nem vagyunk jól, a hitünk is hajlamos a gyengeségre. Ebben a helyzetben szükségünk van keresztyén barátokra, akik hittel teljesek, akik ellene tudnak állni a gonosz támadásának velünk együtt és imádkoznak a gyógyulásunkért. A béna ember barátainak volt arra hite, hogy Jézus ereje meggyógyítja őt (Luk 5.18). Az egy jó helyzet volt. Ezzel ellentétben a beteg férfi a tó mellett, aki várta a víz mozdulását, nem rendelkezett barátokkal, hogy bevigyék a vízbe, hogy meggyógyuljon (János 5. 5-7). A betegséggel szembeni védelem azokkal a keresztyén barátainkkal való kapcsolatunkból származik, akik velünk együtt harcolnak, bármikor támad meg a betegség bennünket. Ha valamelyik tag beteg, akkor az egész test gyenge (1 Kor 12.26). A betegség támadásásával szemben a legjobb védelem az elkötelezett keresztyén barátok ellenállása, velünk együtt.

Keresztyén vének – A legtöbb támadás esetén elegendő a keresztyén barátok segítsége, hogy elbánjanak a betegséggel. Azon túl szükségünk van érett pásztorok beavatkozására is, hogy segítsenek a valóban súlyos támadások esetén. Például bárki, aki sorozatosan elveszíti cselekvőkészségét, szüksége van a vének segítségére. Néhány helyzetben kell, hogy hallgassunk egy vénre, amikor nem hallgatunk egy barátra.

A pásztorok valószínűleg nagyobb megkülönböztetőképességgel rendelkeznek, mint más keresztyének. Ha a támadás ravasz, gyakran észre sem fogjuk venni, hogy megtámadtak. A legjobb védekezés a jó kapcsolat egy olyan vénnel, aki meg tudja látni, hogy mi történik valájában és figyelmeztet bennünket. Ha egységben munkálkodunk, a vének nagyobb erővel rendelkeznek imában a megtévesztéssel szemben. A vének valóban tudnak szellemi módon harcolni értünk, mert ők rendelkeznek jónéhány szellemi ajándékkal, ami szükséges ahhoz, hogy elbánjanak bármilyen helyzettel. Szükségünk van pásztorokra, akik elbánnak a betegségek valóban kemény támadásaival. A pásztor ellenáll a betegségnek a beteg személlyel együtt.

Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki.” – Jakab 5.14-15 .

A véneknek elegendő hatalommal és erővel kell rendelkezniük, hogy elűzzék a betegséget.

Kulcsok a személyes védelemhez

A gonosz erőktől származó személyes támadás két fő típusával találjuk szembe magunkat:

– Megtévesztés

– Betegség

A megtévesztés elleni védelemben segítségünkre vannak azok a keresztyén barátok, akik eléggé szeretnek bennünket ahhoz, hogy őszintén figyelmeztessenek bennünket bármilyen hamis gondolat esetén, ami megkísértett bennünket, és hajlunk rá, hogy elfogadjuk azokat.

Vének segítségére is szükségünk van, ha sorozatosan elveszítjük cselekvőképességünket

A betegség elleni védelemben segítségünkre vannak azok a keresztyén barátok, akik teljesek hitben, akik velünk együtt ellen tudnak állni imában a gyógyulásunkért

– Vének, akik tudnak imádkozni a kemény esetekért (Jakab 5.14).

Ha bűnt követünk el, szükségünk van:

 • Egy barátra, akit felhatalmaztunk arra, hogy figyelmeztessen bennünket
 • Egy vénre, aki figyelmeztetni fog minket, ha nem hallgatunk rá.
 • Egy barátra, aki fog imádkozni a megtévesztés ellen
 •  Vének, akik valóban tudnak szellemben harcolni értünk, ha bajba jutottunk

Fontos az engedelmesség – Az engedelmesség nagyon fontos a gonosszal szembeni ellenálláshoz. Amikor engedelmeskedünk másoknak, akkor hatalmat adunk más keresztyéneknek, hogy cselekedjenek helyettünk a gonosz ellen. Ez egy kulcs a győzelem megszerzéséhez. Isten szabadságot adott nekem, ezért egy másik személy rendelkezhet hatalommal az életemben, ha megadom azt neki. Hatalmat adok egy másik személy számára az életemben a neki való engedelmesség által. Ha engedelmeskedek a gyülekezetben a véneknek, ők hatalommal fognak rendelkezni, hogy helyettem ellene álljanak a gonosznak. Jobb, ha engedelmeskedek a véneknek, mert nagyobb szellemi hatalommal ellene tudnak állni bármi gonosznak, ami megtámadott engem.

Ezt a kapcsolatot a szellemi hatalom és az engedelmesség között sokan nem értik meg. Gyakran kérünk meg más keresztyéneket, hogy imádkozzanak értünk, de annak nincs sok eredménye. Az ok az, hogy ők nagyon kevés hatalommal rendelkeznek a mi életünkben; ők nem rendelkeznek hatalommal, ha mi nem adjuk meg nekik azt.

Gyakran azt feltételezzük, hogy ha sok ember imádkozik értünk, az imáik nagyobb hatásúak lesznek az ellenség elleni harcban. Ez nem így van. Két vagy három keresztyén, akik valódi hatalommal rendelkeznek az életünkben, mert engedelmeskedünk nekik, az ő ellenállásuk a gonosszal szemben sokkal hatékonyabb lesz. A szellemi fegyverek csak akkor hatékonyak, amikor egymásnak engedelmeskedve állunk ellen. Az engedelmeskedni szó azt jelenti, hogy magunkat a másik alá helyezzük. Ezért hatalom alatt kell állnunk, mielőtt ellene állunk a gonosznak. Az engedelmesség és a hatalom együtt jár. Amikor Pál azt mondta, hogy a vének őrködjenek a nyáj felett és gondoskodjanak róluk, a görög “pro-histemi” szót használta, ami azt jelenti, hogy “előtte állni”. Amikor engedelmeskedünk a véneknek, ők előttünk állnak.

Az 1 Péter 5.5-9 minta alapján az engedelmesség és a védelem együtt jár:

 •  Engedelmeskedjetek egymásnak
 •  Engedelmeskedjetek a véneknek
 •  Engedelmeskedjetek Istennek
 •  Vigyázzatok
 •  Álljatok ellent az ördögnek
 •  Álljatok meg a hitben

Veszélyes piramis – Az a helyzet, ha a gyülekezetben csak egyetlen vezető van, szellemileg nagyon veszélyes. A szellemi hatalom és védelem a hatalomnak való engedelmességből származik. Ha egy ember vezet egy gyülekezetet, akkor minden gyülekezeti tag neki engedelmeskedik. Ez félelmetes hatalmat ad a pásztornak, de kiteszi őt a sátáni támadások elleni sebezhetőségnek és a megtévesztésnek is. A legtöbb keresztyén csoportot, amelyik bajba került, egy személy vezette.

Az igazi védelem abból származik, amikor a vének csoportja egymásnak engedelmeskednek. Minden vén elszámoltatható a másik felé, és ez által az engedelmesség által élveznek védelmet. A gyülekezet tagjai pedig védelmet élveznek a véneknek való engedelmesség által.

Egy gyülekezet szellemi védelme 

 1. Minden gyülekezet vének csapata által kellene, hogy vezetve legyen, akik egymásnak engedelmeskednek a gonosz elleni védelemben. Ha az egyik elesik, a másik felemeli őt. Elképzelhetetlen, hogy egyszerre essen el mind. A véneknek erős kapcsolatban kell lenniük egymással. Az egységük az ő erősségük.
 2. Egy vén őrködik minden keresztyén felett, és védelmet biztosít számára imában. Minden tag, kell, hogy engedelmeskedjen a véneknek. Ez ad nekik védelmet minden olyan esetre nézve, ami sebezhetővé tenné őket a gonosszal szemben.
 3. A vének egy kiegyensúlyozott csapat. A pásztor foglalkozik a sérültekkel vagy az olyan kapcsolati problémákkal, amik problémát okoznak. A próféta figyelmeztet a hamis gondolatokra és a lázadásra, ami bekövetkezhet.
 4. A gyülekezet tagjai egymásnak engedelmeskednek, így nekik hatalmuk van harcolni egymásért. Ha egy személyt megtámadott a gonosz, az ő barátai hatalommal rendelkeznek, hogy vele együtt imában ellenálljanak. Ha egy személy megtévesztés áldozata lesz vagy bűnt követ el, a barátai figyelmeztetni fogják őt, mielőtt túl sok kár keletkezne. Ő el fogja fogadni az kiigazításaikat, mert tudja, hogy szeretik őt.
 5. Ha a barátok nem tudják megharcolni a győzelmet, segítségül tudják hívni a véneket. A vének egységben állva – hátukat egymásnak vetve – kifelé tekintenek és ellenállnak a gonosznak. (Jakab 4.7).
 6. Az azonos helyen élők számára fontos a szellemi védelem. A gyülekezet létre tud hozni egy szellemi erősséget azon a helyen, ahol élnek, és a győzelem megszerzése sokkal könnyebb lesz.

A keresztyéneket megtizedeli a gonosz, és túl sok vezető esik el erkölcstelenségben vagy betegség nyomja le őket, mert nem rendelkeznek megfelelő szellemi védelemmel. Ez fájdalmas családjaik számára is. Ez nagyon veszélyes a gyülekezetre nézve, és káros az evangélium számára. Bizonyított tény, hogy sok jó ember elesett már, és ez egy jelzés arra, hogy valami nincs rendben a szellemi védelemmel kapcsolatban, amit a gyülekezet biztosít az emberei számára.

Pásztorok minősítése – A pásztorok minősítése a szerepüket tekintve meghatározott. Nekikszükségük van meghatározott képességekre, kiegészítve a megkülönböztetés ajándékával. Pásztorok sokat foglalkoznak tanítványozással, ezért szükségük van tapasztalatokra az új keresztyének tanításában. Képességük kell, hogy legyen arra, hogy mindenfajta emberrel foglalkozzanak, és a legjobbat lássák meg bennük. A pásztorok jók a különböző emberek közötti erős kapcsolatok építésében. Szakértők az egymás felé való szolgálatokban.

A véneknek fontos szerepük van abban, hogy megvédjék a gyülekezetet a betegségektől, ezért a gyógyítás ajándékának ott kell lenni közöttük (Jakab 5.14-15). Egy személy kipróbált kell, hogy legyen a betegségek gyógyításában, hogy láthatóvá váljon benne a pásztori szolgálat. A betegséggel való leszámolást először a saját családjában kell bemutatni, mielőtt kineveznék vénnek.

A vén minősítéséről szóló igeszakasz az 1 Tim 3.5 mondja, hogy egy vén a gyülekezetről fog „gondot viselni”. A „gondot viselni” szó egyetlen másik helyen fordul elő az Újszövetségben. Az irgalmas szamaritánus esetében fordul elő ugyanez a szó, amikor a szamaritánus megkérte a vendégfogadóst, hogy “viseljen gondot” a sebesült emberre, amíg meg nem gyógyul (Luk 10:34-35). Egy személy nem szabad, hogy be legyen állítva vénnek (pásztornak), ha a saját családjában nem tud győztes lenni a betegség fölött.

Amikor Dávid pásztor volt magabiztosan bánt el a medvével és az oroszlánnal. Nem csak elüldözte őket, hanem meg is ölte őket, ezért nem támadtak újra. A pásztoroknak meg kell tanulniuk, hogy elbánjanak a gonosszal, ugyanazzal a magabiztossággal, ahogyan Dávid is tette.

A pásztori szolgálat helyreállítása – A pásztori szolgálat, nagyon gyakori a mai gyülekezetekben, és ez létrehozott egy vágyakozást a pásztori szolgálat iránt. A probléma valójában az, hogy sok vezető pozícóban lévő pásztor valójában nem rendelkezik pásztori ajándékkal, hanem beteljesületlen apostolok vagy olyan üzletemberek, akik nem találták meg elhívásukat Isten királyságában. Egy igazi pásztor nagyon sokat törődik az emberekkel és az a vágy hajtja, hogy nagy gyülekezetet vezessen, de nem rendelkezik elegendő szívóssággal és energiával ahhoz, hogy modern vezető lehessen. A nem megfelelő pásztorlás eredménye az, hogy az új keresztyéneknek csak egy töredéke kerül teljesen tanítványozásra és még kevesebben fognak csak szolgálni. Sok gyülekezet tele van ’félbemaradt’ (nem teljesen felkészített) keresztyénekkel. Keresztyének sokasága veszik el és bukik el minden évben. Ez a probléma nagyon súlyos, ezért nem szabad eltűrnünk, hogy sok új keresztyén elvesszen, tekintettel arra, hogy Jézus egyetlen egy embert sem veszített el azokból, akik rá voltak bízva (János 17.12).

Amikor Jézus beteg embereket látott szenvedni, ő megtelt szánalommal irántuk (Máté 9.35-36). Úgy látta őket, mint egy modern gyülekezetet a Sátán által zaklatva, mint egy pásztor nélkül való nyájat. Gyanítom, hogy Ő úgy lát sok beteg keresztyént ma is, mint a gonosztól zaklatott, pásztor nélkül való juhokat. Ő akar adni nekik olyan pásztorokat, akik nem csak prédikálni fognak, hanem meggyógyítják a betegeket is. A legsürgetőbb szükség az egyházban a pásztorok számára, hogy szabadítsák meg az embereiket a betegségektől. Az igazi pásztorok fognak rendelkezni mind szánalommal és hittel, hogy a betegek meggyógyuljanak. A legtöbb pásztor csodálatos, odaadó, szeretetteljes ember, de túl kevés a kihatása a környezetére. A heti egy igehirdetés, havonta egy kis beszélgetés és évente egyszer egy program nem fogja legyőzni a gonosz támadását és átalakítani az emberi életeket. Az eredmény elkerülhetetlen (kiégett pásztorok), ami nagyon frusztrálja a leendő pásztorokat és az éretlen és legyőzött keresztyének sokaságát.

Kihívás – Ezékiel 34.1-4 erős Igék a gyülekezetvezetők számára. A próféta nem kritizálja a pásztorokat a kenet megfogyatkozásáért vagy a látások hiányáért vagy a nem megfelelő vezetésért és szervezési képességek hiányáért..

Ezékiel problémája az volt, hogy a pásztorok nem végezték a következő feladatokat:

 •  Bekötözni a sebesülteket
 •  Erősíteni a gyengéket
 •  Gyógyítani a betegeket
 • Visszahozni az elszéledteket
 • Felkutatni az elveszetteket

Ezek azok a feladatok, amikre Péter és Pál figyelmeztették a véneket (pásztorokat), hogy ezeket végezzék. Sokan azt mondják, hogy Isten ma állítja helyre az apostoli és prófétai szolgálatot. Úgy legyen, de én azt hiszem, hogy a legnagyobb szükség ma a gyülekezetekben a valódi pásztori szolgálat helyreállítása. Tekintettel a nagyszámú keresztyénekre, akik éretlenek maradnak és hasonlóan nagy sokaságra, akik eltávolodnak a hittől, nekünk sürgősen kérnünk kell Istent, hogy állítsa helyre a pásztori szolgálatot a gyülekezetek véneinek személyében.

A hadsereg– Egy hadsereg nem képezhető ki minden katona egybegyűjtésével – a generálisoktól az önkéntesekig – heti két óra alatt és 30 perc harcos éneklés által, és a következő egy órában egy tábornok tanítását hallgatva háborús történetekről és taktikákról. Az eredmény nagyon alacsony hatékonyságú hadsereg lenne. A katonáknak szükséges megtanulniuk a fegyelmet, az engedelmességet és a fegyverforgatást. Ezeket a képességeket gyakorlás által tudják megtanulni. Őket nem képezik ki teljesen, amíg nem teljesen harcedzettek. A legtöbb katona nem generálistól kapja a kiképzését, hanem tiszthelyettestől. A generálisok a taktikára és a tervezésre koncentrálnak.

Fordította: Abonyi Sándor

2010-10-20

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: helyreállítás, szolgálati ajándékok, Tanítások
Címke: ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s