A “teljes evangélium hirdetése” – David Wilkerson

Pál apostol azt mondta a saját generációjának: “Krisztus teljes evangéliumát hirdettem” (Róma 15:19). Ő úgy írta le a “teljes hirdetett” evangéliumot mint, ami sokkal több a szavaknál. Pál evangéliuma szavak és cselekedetek voltak! “Mert nem merek szólni semmiről, amit nem Krisztus cselekedett volna általam a pogányoknak engedelmességére, szóval és tettel.” (18. vers).

Pál azt mondta: “A pogányok nem azért jöttek Krisztushoz, mert csupán hirdettem az evangéliumot, hanem mert a szavaimat csodák megcselekvése kísérte!”

“Jelek és csodák ereje által, az Isten Lelkének ereje által; úgyannyira, hogy én Jeruzsálemtől és környékétől fogva Illyriáig betöltöttem a Krisztus evangéliumát.” (19. vers).

Ha Pál evangéliumot hirdetett és tanított volna jelek és csodák nélkül, akkor az üzenete nem rendelkezett volna annak minden hatásával. Nem lett volna az evangélium teljes egészében kihirdetve! Azt mondta a Korinthusiaknak: “Apostolságomnak jelei megbizonyosodtak közöttetek sok tűrésben, jelekben, csodákban és erőkben is.”  (2 Korinthus 12:12)

Figyeljük meg Pál szavait ebben a versben: jelek, csodák és erők (nagy cselekedetek). A legtöbb keresztyén ma megrezzen, amikor ezeket a szavakat hallja! Miért? Mert ezek a szavak gyűlöletessé váltak a gátlástalan, erőre éhes prédikátorok és tanítók szolgálata nyomán! A nagy tragédia az, hogy az ilyen torzulások sok Isten-félő pásztor, evangélista, tanító és laikus számára azt eredményezték, hogy elforduljanak a teljes hirdetett evangélium igazságától.

A szeretett Istenünk még mindig Isten — és hatalmas csodák megtételére! Ő most is a gyógyítónk, aki meg akarja mutatni az erejét azoknak, akik bíznak benne! Az Új-szövetségi gyülekezetekben nagy természetfeletti dolgok történtek mindenféle torzulás nélkül — reklám, show-man-ság vagy az erő és hatalom bármilyen személyes kikövetelése nélkül. Pál szolgálata a példa erre:

Troasban, miközben Pál egy hosszú üzenetet adott át, egy fiú elaludt az ablakpárkányon ülve és leesett három emelet magasból a földre. A Biblia azt mondja, hogy a fiatal fiú “meghalt”. (lásd Ap.csel. 20:9-12). Pál odament a fiúhoz és mindenkit megnyugtatott. Pontosan úgy, ahogyan annak idején Illés tette, teljes testével végigfeküdt a halott fiún és hirtelen visszajött az élet a fiatal fiúba. A fiú felkelt — feltámadt a halálból! Milyen óriási csoda! Miután ez megtörtént Pál nem küldött mindenkit minden irányba, hogy reklámozzák az hírt, hogy csoda történt. Nem, ami történt az nem volt egyáltalán említésre méltó. Mindenki egyszerűen visszament a harmadik emeletre a közösségbe és Pál folytatta a szolgálatát. A Szentírás nem is említi a fiatalembert többé. Miért? Mert a gyülekezetekben teljesen természetes volt, hogy természetfeletti dolgok történjenek! Egy teljes evangéliumot hirdettek — amit jelek és csodák követnek!

TÖBB, mint HIRDETÉS és TANÍTÁS

Hiszem, hogy az evangélium erő és a Szent Szellem megnyilvánulásától kísérve kellene, hogy történjen — hatalmas csodákat cselekedve, bizonyítva, hogy az evangélium igaz!

Pál bátran állította: “És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában:” (1 Korinthus 2:4). Az itt lévő görög szó azt jelenti, hogy “bizonyítékkal.” Pál azt mondja: “Az evangéliumot bizonyítékkal hirdettem. Isten és a Szent Szellem támogatott engem jelekkel és csodákkal!” A Zsidó 2:4 azt mondja, hogy Isten megerősítette Pál üzenetét jelekkel és csodákkal: “…bizonyságot tevén arról az Isten, jelekkel meg csodákkal és sokféle erőkkel s a Szent Léleknek közléseivel az ő akarata szerint.”

Az Új-Szövetségi hívők ezt imádkozták: “… hogy jelek és csodák történjenek a te szent Fiadnak, a Jézusnak neve által.” (Ap.csel. 4:30). Ezek az apostolok elmentek mindenfelé a teljes evangéliumot hirdetni!

“Az apostolok sok jelet és csodát tettek”  (Ap.csel 2:43).

“Az apostolok kezei által pedig sok jel és csoda történt a nép között; ….. Hívők pedig mindinkább csatlakoztak az Úrhoz, úgy férfiaknak, mint asszonyoknak sokasága.” (Ap.csel. 5: 12, 14).

Itt látjuk az egyik legmeggyőzőbb verset, ami bizonyítja, hogy a kihirdetett evangélium kellett, hogy magába foglalja a jeleket és csodákat: “Azért sok időt töltöttek ott, bátran prédikálva az Úrban, ki bizonyságot tett az ő kegyelmének beszéde mellett, és adta, hogy jelek és csodák történjenek az ő kezeik által.” (Ap.csel. 14:3). Ez a vers azt mondja, hogy az apostolok hosszú időn keresztül szolgáltak bátran hirdetve a kegyelmet és a bűnbánatot és azt Isten megerősítette azt a kezeik által megtörtént jelekkel és csodákkal.

Isten utolsó napjainak gyülekezete is ilyen lesz: “Azok pedig kimenvén, prédikálnak mindenütt, az Úr együtt munkálván velük, és megerősítvén az igét a jelek által, amelyek követik őket.” (Márk 16:20). Ez az, amire Isten bátorít minket.

Ezeknek az utolsó napoknak a gyülekezeteit csodák fogják hitelesíteni, vitathatatlanná és megcáfolhatatlanná tenni, holott azok az emberek nem lesznek mindenki által ismertek, híresek. Ők inkább mennek előre kézrátétel által kiküldve, elválasztott szentek, akik ismerik Istent és bensőséges kapcsolatban vannak Jézussal.

Ezek a hívők a rejtett ima-kamrákból fognak előbukkanni — egy kis, felkészített sereg teljes hittel, semmi másra nem vágyva, mint Isten akaratát cselekedni és megdicsőíteni Őt. Vakmerők és erősek az imában. Egész nemzeteket fognak megnyitni az evangélium és Isten számára megerősítve Isten szavát a hatalmas cselekedetek által!

MODERATOR: Andrew Strom

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: evangélium, Tanítások
Címke: , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s