Dávid életének tanulsága – Andrew Strom

Isten akarata az volt, hogy Dávid, Jesse fia, Izrael királya legyen és Isten kijelentette neki az Ő tervét, amikor még egy fiatal pásztorfiú volt.

Ha Dávid Isten akarat szerinti király volt, akkor lehetséges, hogy az is Isten akarta volt, hogy először pásztorfiú legyen? Vagy Isten Dávid életének első harminc évét a véletlenre bízta volna? Az Úr várt volna addig, míg a pásztorfiú  eléri azt a kort, amikor betöltheti Isteni küldetését, hogy király legyen?

Amikor megnézzük Dávid életének történetét, hamarosan felfedezzük, hogy az életében minden a királyságra való felkészítés érdekében történt. Kezdetben, akikor pásztor volt, az biztosan megfelelő felkészítés volt számára, ha egy nap Isten népének pásztora lesz.

Alkalmazzuk ezt saját magunkra. Gyakran, amikor az életünkben bizonyos időszakokat úgy érzékelünk mintha elpazaroltuk volna, azok pontosan Isten felkészítő munkájának a része – időszakok, amik egy felkészítés az életünkben az Ő végső célja érdekében. Azok szintén Isten akaratából történnek meg velünk. Az nem elpazarolt idő. Isten még a hibáinkat is felhasználhatja, hogy jobban felkészítsen minket a “jó cselkedetekre, amelyeket előre elkészített” (Ef. 2:10).

Hogyan készítette fel Isten Dávidot arra a nagy kihívásra, amivel egy napon szembe kell néznie, mint király? Pontosan úgy, ahogyan gondolod. Ugyanazt a módszert használta Izrael esetében is, hogy felkészítse őket Kánaán földjének elfoglalására és ugyazt a módszert használta Jézus is, hogy felkészítse az első tizenkét tanítványt. Isten pásztorként beleengedte Dávidot bizonyos kihívásokba, amivel megpróbálta őt.

Tudjuk azt, hogy a fiatal Dávid legalább kétszer kapott lehetőséget, hogy gyakorolja a hitét, amikor az oroszlánnal és a medvével küzdött, hogy megvédje a nyáját (lásd 1 Sám. 17:34-36). Meg tudta volna Isten állítani az oroszlánt és a medvét, mielőtt elég közel lopakodtak volna Dávid nyájához? Természetesen meg, de nem tette, mert Dávidot egy nagyobb feladatra készítette fel, amivel végül majd szembe kell néznie.

Dávid következő próbája, amit a Szentírásból olvashatunk, szó szerint egy óriás – Góliát – volt! Dávid nem volt annyira ügyes, hogy csupán egy parittyával és egy kővel leterítse Góliátot, hanem inkább a hitével. Minden kihívás, amivel szembenézünk a szolgálatunk során egy lépcsőfok vagy egy akadály. Minden azon múlik, hogy bízunk-e Istenben vagy nem.

Tanuljunk egy király hibáiból.

Dávid Isteni gondviselés által volt elhelyezve szolgálatban Saul Király palotájában, így első kézből megtanulhatta a határtalan írigység és a romlott hatalom gonosz hatásának az erejét, amivel azok rendelkezhettek, akik nem engedelmeskedtek Istennek. Tankönyv vagy egyetemi képzés nem hasonlítható össze azzal, amit Dávid megtanult Saul Király cselekedeteinek megfigyelése közben.

Dávid számos alkalommal a puszta életét mentette, amikor a féltékeny Saul megpróbálta odaszegezni őt a falhoz a dárdájával. Csupán azok, akik ismerik a veszélyt, tanulhatnak meg bízni Istenben, hogy megvéd a veszélyben. Később Dávid éveket tölt el a pusztában Saul elől futva, hogy a puszta életét mentse. Megtanult több értékes leckét; hogy Istenben bízzon és egy romlott hatalom befolyását. Mindezek a dolgok “együtt munkálkodtak a jó érdekében”, hogy felkészítsék Dávidot az Istentől kapott elhívása betöltésére.

Isten szuverén tervében Dávid azokban az években különösen sokat szenvedett és a szenvedésének többsége teljesen igazságtalan volt. Dávid nem érdemelte meg a kegyetlenséget, azt a durva bánásmódot, amiben Saul részesítette, akinek olyan odaadással szolgált. Benne volt azonban ez Isten megengedő akaratában? Szükséges volt, hogy Dávid felkészített legyen. Van amikor erkölcstelen vezetőktől szenvedtünk, de amikor Isten előléptet bennünket a vezetőségre, mi alkalmasabbak kell, hogy legyünk.

Sok szolgáló barátom van  és többen elmondták a történetüket azokról a szenvedésekről, amit valamilyen fél-korrupt gyülekezet vezetőség vagy vezető pásztor miatt szenvedtek a korábbi években a szolgálatuk során. Isten látja, hogy sok férfi és nő azért nincsenek ma szolgálatban, mert megkeseredtek amiatt, hogy rosszul bántak velük a korábbi szolgálatukban. Ők saját magukat zárják ki a lehetséges előléptetésből, mert kiszálltak, amikor a dolgok eldurvulnak. Ha Isten megengedte egy hatalmon lévő korrupt vezetőnek, hogy rosszul bánjon veled, az azért lehet, hogy felkészítsen téged a vezetőségre. Lehet, hogy Isten tanít téged, hogy ne legyél korrupt (romlott), amikor az előléptetésed ideje elérkezik.

Jellempróbák és bukások

Dávidnak, amikor menekült a pusztában két lehetősége is volt, hogy bosszút álljon Saulon. Mind a kétszer megkönyörült Saul életén, jóval viszonozva a gonoszt. Micsoda próbák voltak azok! Ránk is vonatkozik a parancs, hogy legyünk könyörületesek, miként Isten is könyörületes. (lásd Lukács 6:36). Hogyan várhatjuk el Istentől, hogy előléptessen bennünket, ha mi nem vagyunk könyörületesek?

Dávid temészetesen nem volt tökéletes. Egy alkalommal kételkedett Istenben, amikor belefáradt, hogy Saul elől fusson. Jóllehet Dávid bizonyosan tudta, hogy Isten megígérte neki, hogy egy napon felemeli őt a királyságra, mégis azt olvashatjuk, hogy egyszer azt mondta: “Egy napon mégis el kell pusztulnom a Saul keze miatt” (1 Sám. 27:1). Ez nem úgy hangzik, mint a hit beszéde ugye? Dávid, azután elkövetett egy hibát, hogy mentse az életét. A Filiszteusokhoz ment egy év és négy hónapra. Az eredmény az a szomorúság volt, amivel szembe kellett néznie. Megtanult egy fontos leckét, ami az Istenben való hitében való megalkuvásról szólt. Megtanulta Isten mérhetetlen kegyelmét is (lásd 1 Sám. 27:1 – 30:20 részletezve mind).

Ismét alkalmazzuk ezt magunkra. Amikor elkövetünk egy hibát, néha azt érezzük, mintha Isten minden terve romba dőlt volna az életünkben. Ennek eredményeként éveken keresztül megbántódást hordozunk magunkban. Dávid hibája mégsem hiúsította meg Isten tervét, hogy királlyá tegye őt. Isten ismerte Dávidot, hogy el fogja követni azt a hibát még mielőtt megszületett volna és Isten könnyedén megakadályozhatta volna azt, de nem tette. Isten felhasználta Dávid hibáit, hogy jobban felkészítse őt az Istentől kapott elhívása betöltésére. Dávid tanulhatott, felnőtt és végül is egy jobb király lett az által.

A mi hibáinkkal sincs másképpen. Isten tudja, hogy elkövetjük azokat és Ő megelőzhetné azokat. Még mielőtt megszülettél, valami módon Ő készített egy tervet, hogy jóvá tegye a te hibáidat és felhasználja azokat, hogy végső soron segítsenek az Istentől kapott elhívásod betöltésében. Temesd el a bánatodat és adj hálát Istennek, mert Ő eléri, hogy  “mindendolog a javunkra váljon” (Róma. 8:28)!

Álld ki a próbát és légy áldott

Saul halála után Dávid végül is felemelkedett Izrael királyságára. Isten betöltötte az ígéretét. Józsefhez hasonlóan 30 éves korára felemelkedett kb. 15 éves felkészítés, Érettségi Vizsga és Önértékelő Tesztek után, ahogyan mi meghatározzuk azokat a különböző próbákat egy korábbi fejezetben. Dávid bizonyságot tesz, hogy az Úr megvizsgálta őt:

Megpróbáltad az én szívemet, meglátogattál éjjel; próbáltál engem, nem találtál semmi [rosszat; ha tán] gondoltam [is]” (Zsolt 17:3, kiemelés hangsúlyozva).

Dávid is azt írta az egyik zsoltárban, hogy Isten mindannyiunkat megpróbál:

“Az Úr az ő szent templomában, az Úr trónja az egekben; az ő szemei látják, szemöldökei megpróbálják az emberek fiait. Az Úr az igazat megpróbálja” (Zsolt 11:4-5a, kiemelés hangsúlyozva).

Hogyan alkalmazható ez a te életedben? Neked nem lehet elhívásod, hogy király legyél, de van elhívásod, hogy megcselekedj valamit, amit egyedülálló módon neked kell betölteni. Pál azt írta a levelében az Efézusiaknak:

“Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén [Általa] a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.” (Ef. 2:10).

Nem tragikus lenne Krisztus ítélő széke előtt állva azt hallani, hogy azt mondja: “Te sohasem töltötted be az Én tervemet az életedben. Bizonyos speciális jócselkedetek, amire elhívtalak téged, hogy azokban járj, elvégezetlenül maradtak. Ha engedelmeskedsz az áldást eredményez neked és másoknak.”

Elmételileg, amikor Jézus előtt állunk, ha engedelmesek voltunk az életünkre vonatkozó elhívásának, a következőt fogjuk hallani: “Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe.” (Máté. 25:21).

Isten valóban megjutalmaz minket a hűségünk szerint. Mit jelent hűségesnek lenni? Ez azt jelenti, hogy kitartunk akkor is, amikor úgy érezzük, hogy abba kellene hagyni. Senki nem mondta még soha: “Hűséges vagyok, mert élvezem a jégkrémet, mint desszertet egy héten keresztül!” A hűségesnek lenni azt jelenti, hogy egy kísértésben nem bukunk el. Az csüggedést jelent a bensőnkben, mert úgy érezzük mint, amikor elment a hajó.

Dávid megintése, megfegyelmezése

Dávid később megtapasztalta a megintéssel való fegyelmezési próbát, amikor gyalázatos módon vétkezett, házasságtörést követve el Betsabéval, sőt elintézte a férje meggyilkolását is. Nagy árat fizetett érte, de Isten rávette őt, hogy megbánja a bűnét és megbüntette őt. Remélhetőleg sok más ember elkerüli a megintést és a fegyelmezést Dávid bűnének következményeit olvasva. Kétségtelen, hogy sok fegyelmezésről szóló leírás van a Szentírásban. Azok a mi “okulásunkra íródtak meg” (1 Kor. 10:11).

Hogyan tudjuk elkerülni a fegyelmezést? Egyszerűen az engedelmesség által. Hogyan tudjuk állandóan elkerülni az önvizsgálati teszteket? Mindig isteni bölcsesség által cselekedve. Azonban el lehet bármi módon kerülni, hogy szembenézzünk az Érettségi Vizsgával? Nem. Mindaddig, amíg Isten szeret bennünket és a földön vagyunk az Érettségi Vizsga az élettapasztalatunk része lesz.

Az Atya visszametszése

Mielőtt befejezem ezt a fejezetet, nézzünk meg egy nagyon ideillő igeszakaszt a Szentírásból, éppen Jézus szájából:

“Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen.” (Ján 15:1-2).

Ha szellemileg éretté válunk, minket az Atya meg fog metszeni, mert ahogyan olvastuk, Ő minden ágat megmetsz, hogy gyümölcsöt teremjen.

Mit jelent az, hogy “megmetszve az Atya által”? Nyilvánvalóan van annak valamilyen szimbolikus jelentése, amit Jézus mondani akar. Óvatosaknak kell lennünk, hogy ne vigyük túlzásba a szimbolizmust, de mégsem mondhatjuk, hogy a megmetszésünk minden tavasszal megtörténik stb. Ugyanakkor, nem akarjuk figyelmen kívül hagyni azt a nyilvánvaló okot, ami miatt az  Úr a szőlő és szőlősgazda hasonlatot választotta.

Jézus mindenképpen meg akarja értetni velünk, hogy a szőlő vesszőjét meg kell metszeni ahhoz, hogy elérje a legnagyobb gyümölcstermő képességét.  Aki megfigyeli a szőlősgazdát munka közben és nem érti a metszési folyamatot azt gondolhatja, hogy a szőlősgazda nagy hibát követ el. Úgy tűnik, hogy a vesszők megmetszése által a szőlő sokkal kevesebb gyümölcsöt fog teremni. Azonban a szőlősgazda az, aki a legjobban ért hozzá. Egy metszetlen szőlő fog gyümölcsöt teremni, de egy megmetszett szőlő sok gyümölcsöt fog teremni és jobb minőségű gyümölcsöt.

Éppen ezért kell, hogy meg legyünk metszve. Amikor megmetszenek, úgy nézhet ki először, mintha kevesebb gyümölcsöt teremnénk, mint a múltban. Ha bármi módon is kitartóan bízunk Istenben, végül is meg fogjuk érteni mit cselekszik Isten. A metszés nagyobb gyümölcstermést fog eredményezni az életünkben.

Valószínűleg ezer különböző módja van, amin keresztül Isten véghezviszi az Ő metszési folyamatát a gyermekei életében. Ha elolvassuk az összes előző fejezetét ennek a könyvnek, legalább valami elképzelésed lesz arról, hogyan végezheti el azt. Ő a szellemi növekedésünk elkötelezettje és ezért mindannyiunkat megmetsz, akik bármi gyümölcsöt teremnek. A Biblia megígéri: “Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.” (Fil. 2:13), és “Meg lévén győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig.” (Fil. 1:6). A metszés ennek a folyamatnak a része.

Forrás: http://www.heavensfamily.org/ss/gt/gt_15

Fordította: Abonyi Sándor

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezetépítés, Tanítások
Címke: ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s