Tekintélyrombolók – Robert I Holmes

PDF formátumban letölthető itt: Tekintélyrombolók

“Hol, Ó hol vannak a próféták? Hol vannak a szent helyen izzásig felhevült emberek? Hol van Mózes, hogy közbenjárjon böjtben az Úr szentségében?…  valaki óriási tekintéllyel, aki egyáltalán nem ebből a világból való.”                         Leonard Ravenhill.

Ravenhill szavai csengtek vissza a fülembe, amit egy Sydney felé való utamon hallottam… Volt egy megbeszélés a Banff Vezetői Központban – Toronto, Kanadában, aminek “Tekintélyrombolók” volt a címe, áttekintve azoknak a férfiaknak és nőknek a szerepét a szervezetben, akik megrázzák a dolgokat. Ők a tekintély-romboló meghatározást adták az ilyen embereknek: a valakiről alkotott kép vagy bálvány nagyra tartott tiszteletének összetörése vagy lerombolása. Egy olyan személy, aki dédelgetett meggyőződéseket, hagyományokat, intézményeket és hibákat támad meg. Jól ismert kifejezés annak szinonimája is: Goromba fráter.

A hamis istenek, a dédelgetett meggyőződések összetörésének elgondolása valójában a korai keresztyénség éltető eleme volt, ami nagyon vonzó, visszatekintve Izrael régmúlt örökségére. Péter, a hívő társainak szóló írásában azt mondta, hogy ők voltak a “próféták fiai” (Ap.csel 3:25) – Péter hite itt az öreg prófétákat jelenti.

Nézzük meg Mózest!

Sok tekintélyromboló volt a gyülekezet történetében. Ilyen volt például Mózes a régmúltban, az Ótestamentum idején.  Ő előre nézett, Péter viszont vissza a régmúltba, amikor Mózes azt mondta, hogy azt kívánná “Vajha az Úrnak minden népe próféta volna, hogy adná az Úr az ő lelkét beléjük!” (4 Mózes 11:29).

Emlékezzünk rá, hogy a Szentírás Mózest prófétaként határozza meg (5 Mózes 34:10, Luk. 24:27). Mózes egy olyan időről prófétált, amikor valaki “Mózeshez hasonlóan” felemelkedik majd – ez Jézus Maga (Ap.csel 7:37).

Ki volt ez az ember – ez a próféta, akinek mi a fiai vagyunk?

Mózes volt az:

– aki konfrontálódott a Fáraóval

– aki szétválasztotta a Vörös Tengert

– akinek ellenségeit elnyelte a sivatag homokja

– aki látta Istent és megélte vele a közösséget

– akiről Isten azt mondta, hogy “Mózes az én barátom”!

Ez tekintélyrombolás. Ez a próféta szolgálata. Ilyen volt Jézus minden szolgálati útja. Hol van Mózes szelleme a gyülekezetekben ma? Hol van Krisztus természete és jelleme a keresztyének között ma? A prófétikusságnak számos ismertetője van, ami vissza kell, hogy tükröződjön az életünkben, amik a következőkben foglalhatók össze: a próféta egy előfutár, a magatartását tekintve elkülönülő, többre tartja Isten véleményét, mint az emberekét, szembe megy az áramlattal, elutasítják őt, ő egy helyreállító személy – az egyensúlyából kimozdult dolgok kiegyensúlyozásának szorgalmazója.

1. Az előfutár

A prófétikus emberek előfutárok. Ők jönnek elő dolgokkal először. Isten előbb foglalkozik a gyülekezettel, mint a világgal és előbb foglalkozik a szellemi, mint a természeti dolgokkal. A prófétikus emberek a gyülekezetben messzire előre tekintenek, és nem tartanak lépést a fő áramlattal. Ők rendszerint az ’ellenzéki oldalon’ vannak. Akkor boldogok, amikor mindenki más szomorú és akkor szomorúak, amikor mindenki más boldog.

2. Elkülönülő magatartás

A próféták nagyon gyakran népszerűtlen üzenetet hordoznak, ami kényszerű elkülönülést eredményez. Érzéketlennek kell lennetek, hogy megmondjátok az embereknek a népszerűtlen dolgokat. Magányos ember leszel, mert megintesz egy erkölcstelen királyt. Olyan valaki, aki azon munkálkodik, hogy a bűn a táboron kívülre kerüljön. Valaki, aki azzal törődik, amivel Isten törődik. Azért mert magányosak vagyunk, ez nem azt jelenti, hogy elszigeteljük magunkat. Keressük a testvéreket és vágyunk a velük való közösségre. Harcolunk az ellen, hogy mentesek legyünk minden szabályszerűségtől vagy hogy a saját magunk törvénye legyünk.

3. Többre tartja Isten véleményét emberek véleményénél

Ha a mennyre szegezzük a tekintetünket és mennyei dolgokról és távlatokba tekintő módon gondolkodunk, inkább törődünk Isten véleményével, mint emberekével. A mennyei támogatás megtapasztalását fogjuk keresni és nem emberek támogatását, elismerését. Mennyei elismerésre vágyunk még akkor is, ha az nem tetszik az embereknek.

4. Szembe megy az áramlattal

Megfigyelted, hogy Isten teljesen más prioritásokat alkalmaz velünk kapcsolatban? Ő a becsületességet és megvesztegethetetlenséget értékeli, miközben a világ az érzékiséget habzsolja; a próféta becsületességre vágyik, amikor a világ kétszínű akar lenni; a hosszú életre törekszik, amikor a világ a pillanatnak él és az alkalmakat igyekszik kihasználni. A prófétikus emberek sokszor szembemennek az áramlattal a gyülekezetben – sajnos néha még a prófétai áramlattal is!…

5. Elutasítják őt

Nem a többiekkel tart, magányos, egy magányos hang, ami együtt jár az elutasítással. Az emberek nem szívesen veszik a szenvedélyes igazságszeretetet és kapálóznak ellene. A szamár kapálózik az ösztöke ellen, a ló megugrik, amikor megsarkantyúzzák. Olyan sok ember szidja és sértegeti a prófétikus embereket….

Azonban nem telítődünk az elutasítottság szellemével. Nem járkálunk mindenfelé savanyú arccal, várakozva az elutasításra – kívánva magunknak és kiprovokálva azt másokból. Inkább megértjük, hogy az része az elhívásunknak, egy szükséges társ az utazásunkban. Végül is Jézus követői vagyunk: “utált, az emberektől elhagyott, fájdalmak férfia és betegség ismerője!…” Ézsaiás 53.3.

Jézus egy olyan szituációban lépett be, amikor a királyság munkája, az Atya munkája iránti várakozás volt a jellemző, az a munka, amit neki kellett elvégezni. (János 5:17).

6. Helyreállító

“A próféta feladata majdnem mindig a helyreállítás.”  T. Austin Sparks

Egy próféta nem a meglévő állapot fenntartásán munkálkodik. Ők azért jönnek, hogy megjavítsák azt, ami elromlott. Egy szerencsétlenség vagy egy sebesülés után helyreállítás szükséges – az embereket meg kell menteni és határozott cselekvés szükséges a fontossági sorrend megállapításához. Egy vereség vagy egy bukás után szintén helyreállítás szükséges – az elveszett dolgok kell, hogy előkerüljenek, a tenger hullámain hányódó embereket ki kell szabadítani. Egy hadjárat veszteségeinek pótlására helyreállítás szükséges. A csapatok mennek keresztül kasul és a földnek szüksége van a helyreállításra. Végül is, amikor minden jól megy, a próféták csendben vannak.

7. A kiegyensúlyozottság szorgalmazója

“A próféták nem a kialakult helyzet megtartásáért munkálkodtak, hanem azért hogy visszahozzanak dolgokat a középpontba. Ez azt jelenti, hogy ők szélsőséges módon túlhangsúlyozva dolgokat visszahozzák a gyülekezetet oda, ahol lennie kell.” Brian Medway

Ha a gyülekezet kiegyensúlyozatlanná válik vagy elfelejtett egy igazságot a próféta nyomást gyakorol, hogy helyreállítsa az igazságot. Egy szélsőséges álláspontra helyezkednek, hogy visszahozzák a gyülekezetet a középpontba. Miért látszik az üzenetük kiegyensúlyozatlannak? Mert szükségszerű, hogy az legyen! Azonban ez kényszerhelyzetet teremt számunkra.

Korábban a gyülekezet harcolt egy bizonyos dologért és magáévá tette azt, de tovább kell mozdulni nehogy hosszan, belesüppedjen egy kiegyensúlyozatlan pozícióba. Semmit sem végzünk el, ha a dolgok változatlanok maradnak. A mozgás egy szükséges dolog – a dolgok a kiegyensúlyozottságból való kimozdulás által növekednek – azonban semmi sem marad meg, ha állandó kiegyensúlyozatlanságot tartunk fenn.

Gyorsan hamissá válunk, félrecsúszunk, ha kitartunk és erősködünk egy szélsőség mellett.

Következtetés

A gyülekezet, mint a próféták fiai. Ezek a Jézust, mint prófétát követő keresztyének. A következők jellemzőek rájuk:

– Tekintélyrombolók: az igazság védelmezői, a hagyományok ellenségei

– Előfutárok: kilépnek és időszerűtlenek

– Magányosak: de nem magának valók vagy minden szabálytól mentesek

– Elutasítottak: de az elutasítottság szelleme nélkül valók

– Helyreállítók: a dolgokat visszahozzák az egészséges állapotba

– Kiegyensúlyozatlanok: szélsőségesek, de nem időznek ott tartósan

 

Fordította: Abonyi Sándor

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: helyreállítás, Tanítások
Címke: ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

8 hozzászólás a(z) Tekintélyrombolók – Robert I Holmes bejegyzéshez

 1. spearwort szerint:

  Nekem tetszik. De én egy ‘tekintélyromboló’ harcos vagyok. 🙂 Ezért, … véleményem számít? … tetszik. 🙂 Mondjuk – … – mondhatnám úgy is: Az Igaz Tekintélyépítő 🙂 …”Tiéd a dicsőség, tisztelet, és hatalom, URam!” 🙂 Köszönöm az írást. Nagyon tetszett. 🙂 És ebben a mosolyban persze van valami végtelen szomorúság is, mert hát nem könnyű a prófétának, hiányzik a bálna. 🙂 Aki próféta már csak tudja, mi is ez a kérdés: ‘Miért élek Uram? Miért szóljak?’ Tisztelettel, bogi

  Kedvelés

  • Sandor szerint:

   Isten akaratából rombolom a (hamis – emberi – ) tekintélyeket évek óta; ilyen írásokkal is, mint pld. a Tekintélyrombolók. Szerettem volna sokakat bátorítani és megerősíteni ezzel az írással, hogy ne engedjenek az ördög kísértésének, aki igyekszik eltéríteni Isten embereit a nehéz üzenetek átadásától egyfajta – rosszul értelmezett – érzelmes, hamis szeretettel. Nagy teher ez, nem hálás szolgálat, de Istennek nagyon tetszik és ez a lényeg. Mi Neki akarunk tetszeni, és nem embereknek, és ezért el kell tudnunk viselni az emberek elutasítását, meg nem értését is. Ez a próféták sorsa! Mindig szent Istenfélelem van bennem, hogy az átadott kemény üzenetek valóban igazak legyenek és célba találjanak, és sose lépjenek ki a krisztusi szeretet medréből. Ha ez sikerül, akkor történhet bármi, békességem van. Sándor

   Kedvelés

 2. spearwort szerint:

  Kedves Sándor
  teljesen igaz, amit írt. Engem bátorított az üzenet és ez a megjegyzése is.
  Igen hamis szeretet az, ami nem ad át üzenetet, mert úgy gondolja fájna annak, akinek szól.
  Ma történt velem. Hónapok óta – igazából két éve – írok egy bejegyzést, amit egyszer majd, ha eljön az ideje közzéteszek… kemény, nehéz, igaz és tehát ilyen értelmében romboló. Ami hatásosan rombol, az agresszívítást, és dühöt vált ki azokból, akiknek szól, akikről szól, a hamis emberi tekintély fellegvár építőknek. Jaj nekik, ha beszélni kezdek, és tudják ők is.
  Hadd mondjam el, hogy ma újra elolvastam, (mivel közzétevés előtt újra és újra átolvasom az írásaimat) és meglepetten vettem észre, egy betoldást, ami nem tőlem volt. Méghozzá, úgy szólt az eredeti szövegem, hogy “tudom, hogy olvasták ők is, sőt jelét adták, sőt megfenyegettek,” sőt! … és akkor két gondolatjel közzé ez került, amit már nem én írtam: – ÉN MEG TITKOLOM MAGAM –
  Megálltam. Ez mi? Olvasták ‘ezek’ is, ‘azok’ is, ők is, stb, és még Valaki? Ki? Aki titkolja magát? Nyilván lehet programhiba, nyilván lehet hekker. Ugye? Nyilván mindegy… De egyet tudunk, Valaki más is, biztosan olvas minket, mindennap, minden gondolatunk, aki Rejti magát előlünk is.
  Olvas az ÚR is, aki nem feddi fel magát, de néha, ‘odatesz’ valamit, Ő is. 🙂 bizonyságul, hogy megerősítsen minket. Nekem ennyi is elég, hálát adok Neki, a láthatatlan vagy látható jelzéseiért, de még azokért is végtelenül hálás vagyok, akik a látható szférákból is bátorítanak engem, emberekért, testvéreimért, hogy nem értelmetlen – és nem is csak az enyém – a küzdelem.
  Talán a prófétának értelmetlennek tűnik, ami nem az, hiszen csak nem mutatja meg neki az Úr a változást?
  Nem tudom én is olyan különös vagyok, bizonyos nyilvánvaló dolgokat – például miért nem térnek Istenhez az emberek – makacsul alig értek meg. 🙂

  Talán azért, nem érti meg, vagy azért nem látja, nem tudja, a próféta, mert nem is kell látnia, – éppen most – hogy küzdelme már százszoros termést hozott, hogy benne maradjon a prófétai küzdelemben, hogy harcoljon tovább. (?) Nem tudom, Isten tudja. de amit írt a prófétai küzdelemről, megvigasztalt:
  “Istennek nagyon tetszik és ez a lényeg” 🙂 Így legyen!

  Köszönök mindent, mindenkinek, minden testvéremnek, akik mind az ÚR prófétái (lesznek) ők is. Áldjon meg minket az Isten. Remélem célba ér. 🙂
  Én meg csak értetlenül öregesen botorkálok tovább. 🙂 Hová lett a bálnám? 🙂 Aki haza visz?

  Kedvelés

  • Sandor szerint:

   Igen. A próféták munkájának a látható szinten sokszor nem sok eredménye van, de szellemi szinten hiszem, hogy óriási. Hiszem, hogy Isten nem véletlen, hogy sokszor nem enged szellemileg bepillantást dolgokba, mert vagy elrettennénk vagy elbíznánk magunkat. Ő ismer minket a legjobban és tudja, hogy mit terhelhet ránk. Na és a bálna…. Jónást megtalálta ….. és Jónás betöltötte küldetését….és mi lett a látható eredmény? ……. látható szintes semmi! (???) Jónás a szégyentől és a dühtől dohogott, hogy Isten bolondot csinált belőle … ….Isten azonban még további kb. 200 (?) évre megkegyelmezett Ninivének. Ehhez azonban ki kellett hirdetni az ítéletet, végre kellett hajtani ezt a hihetetlenül kockázatos és hálátlan feladatot, hogy ez a pozitív változás megtörténjen Ninive életében. Isten sokszor másként látja a dolgokat, mint mi. Ő sokkal nagyobb perspektívában gondolkozik. Néha úgy vagyunk mi is, mint Jónás …. ő sem látta semmi közvetlen megvalósulását az általa kihirdetett ítéletnek: nem pusztult el Ninive ….. sőt, éppen ellenkezőleg(!), de Isten akarta így. El kell tudnunk viselni a láthatóan kudarcos helyzeteket is! Szoktam mondani: nagy meglepetés lesz a mennyben. Ott minden ki fog derülni: hogy ki gyűjtött pozdorját és ki aranyat és ezüstöt? Sándor

   Kedvelés

 3. suchné szerint:

  Köszönöm, ez most bátorítás volt nekem,mert úgy érzem, rólam is szólt:)
  Kívánok sok áldást a szolgálatodhoz kedves Sándor, szükség van ezekre a fordításokra.

  Kedvelés

 4. Guti Tünde szerint:

  Rendkívüli módon megbátorított ez az írás, és alatta összegyűlt megjegyzések! Hálás vagyok Istennek minden őszinte, kemény szóért, ami igazság!
  Néha nehéz felvállalni a tekintélyromboló magányosok útját – mivel lázadónak kiáltanak ki – , de Jézus közelsége minden mást felülmúl.

  Kedvelés

 5. Sandor szerint:

  Reblogged this on keskeny út – narrow way and commented:

  Ráismerünk az ilyen emberekre? Hogyan viszonyulunk hozzájuk?
  Vagy esetleg mi a vagyunk ilyenek? Hogyan éljük meg ezt a mindennapokban. Egy biztos, Isten szereti az ilyen embereket. Sándor

  Kedvelés

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s