Prófécia Magyarországra – Bartha László

PDF formátumban letölthető itt: Prófécia Magyarországra

Drága Testvéreim!

Bensőmben remegve, istenfélelemmel a szívemben küldöm útjára ezt az üzenetet. Istenünk Atyai szíve szóljon mindenkihez, aki olvassa, Szent Szellembe és tűzbe merítve egész népünket annak szabadulására és újjászületésére.

Krisztus Szeretetében.

Bartha László

(Osszátok meg, akivel csak tudjátok.)

Ezt mondja az Úr: Állj az Úr házának pitvarába, és mondd el Júdának minden városából azoknak, akik imádkozni jönnek az Úr házába, mindazokat az igéket, amelyeket parancsoltam néked, hogy mondd el nékik. Egy szót se hagyj el! Hátha szót fogadnak, és mindenki megtér az ő gonosz útjától, akkor megbánom a veszedelmet, amelyet nékik okozni gondoltam az ő cselekedeteik gonoszsága miatt. És mondd meg nékik: Így szól az Úr: Ha nem hallgattok reám, hogy az én törvényeim szerint járjatok, amelyet előtökbe adtam, hogy hallgassatok a prófétáknak, az én szolgáimnak beszédére, akiket én küldtem hozzátok, és pedig jó reggel küldtem, de nem hallgattatok rájuk: Akkor e házat hasonlóvá teszem Silóhoz, e várost pedig a föld minden nemzetének átkává. (Jer.26,2-6)

A fenti Igével és egy friss átéléssel, üzenettel látogatott meg az ÚR a napokban. Együtt imádkoztunk a testvérekkel és nagyon nyitott szellemmel kerestük az ÚR Arcát. Rövid idő elteltével egy látomás tárult elém.

Egy testet láttam kórházi ágyon feküdve eszméletlen, kómás állapotban. Nem tudtam beazonosítani, hogy férfi volt-e az illető vagy nő. Később értettem meg, hogy nem is volt jelentősége. Sérülések nem voltak rajta, csak mozdulatlanul feküdt. Én kb. 2 méter magasból szemléltem az esetet, amikor oda lépett hozzá egy orvos, kezében defibrillátorral és az illető mellkasára helyezve a műszert, megpróbálta újraéleszteni. A kómában lévő test nagyokat rándult az elektromos kisülések (kiütések) alkalmaival, de minden esetben ernyedten, élettelenül zuhant vissza az ágyba. Ekkor nyílt meg a szemem, és vettem észre, hogy maga Jézus volt az orvos. Ami viszont még jobban megdöbbentett Jézus arcát nézve, azok a könnyes szemei és arcának kétségbe esett ábrázata volt. Féltő szeretetének olyan szintű megnyilvánulása volt látható arcvonásain, hogy elkezdett zokogni a bensőm.

Ekkor hallottam egy hangot. “Akit itt látsz kómában feküdve az nem más mint, a te néped….haldoklik.”

Majd csend…….. Talán ez volt a legszörnyűbb. Átjárta egész lényemet az a fájdalom, amely Jézus szívében volt Magyarország állapota miatt. Elképesztő volt Jézus odaszánását látni, ahogy újra akarta éleszteni az ország szívét, szellemét. Nagyon elszánt volt.  Nagyon elszánt.

Ekkor az Atya hangját hallottam a szellememben. A legdrágább Apukáét, akit csak imádni lehet. “Látod?  Én mindent megpróbálok. Eddig is sokat Tettem, most is sokat Teszek népedért, de sajnos a hitetlen és bálványokkal teljes vallásosság leterítette népedet, mint vadász a zsákmányát. A vallásos üres szertartásaitok, melyek templomaitok oltárai körül történnek, teljesen megmérgezte néped szellemét, az egész ország szellemét  (fájdalmas csend, majd kevéssel később)…. NÉPED HALDOKLIK.

Kevéssel később. Két méregpoharat itattak meg vele, amely két szövetséghez köthető. Az ősmagyar pogány vallási szövetség a sámánok és táltosok vezetésével, majd a Vatikánnal és bálványaival kötött szövetség a katolicizmus vezetésével. Ezek a halálos szövetségek, mint mérgek, átjárták néped egész szívét. Gyökereitől megromlott az egész nép. Ezek a sötét erők hozták magukkal a kommunizmus szellemét. Ezért hisz ez a nép csak abban, ami a szeme előtt van. Az élettelen vallásos bálványimádás és pogány rituálék szellemi kómába döntötték országodat. Testületileg vagytok fogságban. Az egész magyarság! Az egyház ezért nem hallja küldötteim üzenetét, mert azt Szellemből küldöm a ti szellemetekbe, de a vallásosságban megdermedt szívetek képtelen felfogni Szavam. (Róm.8) És ha fel is fogja … nincs erő az engedelmességre a méreg miatt. Ezért nem ébred fel ez a nép. Nincs Szavam által való változás, így elmarad az áttörés. A szellemi kóma miatt népem is süket. Maroknyian hallják csak Hangom és értik Szavam. Maroknyian. Keresztény köntösbe bújtatott vallásos összejöveteleitek és ősmagyar hagyományaitok lettek isteneitekké. Ezért nincs védelmetek a démoni hordák ellen, melyek úgy átjárnak országodon, mint portyázó rablók a bekerítetlen városon. Ezért préda az ország a sötétség erőinek és halnak meg annyian, ezért olyan sűrű a keserűség a fájdalom és betegek sokan, ezért nem szülnek asszonyaitok, mert megkeményedett ennek a népnek a szíve Velem szemben. Halott és üres vallásos alkalmaitokban, bálványaitokban, kabaláitokban, babonás hiedelmeitekben, ősi szertartásaitokban, rég meghalt szentekben, egyházakban, felekezetekben és szolgálókban bíztok Velem szemben.

Kevéssel később…….Első királyotok átadta országotokat az ég királynőjének, de ő nem isten, hogy meg tudna védelmezni benneteket! Templomokat és oltárokat emeltetek és ott imádjátok az ég királynőjét, országotok nagyasszonyát, népetek védelmezőjét. Tömjéneztek neki mintha nagyobb lenne Nálam – mondja az ÚR. Hol van ő, amikor tucat számra haltok meg útjaitokon? Hol van ő, amikor a vihar és jégverés végigsöpör rajtatok? Miért nem védelmezi meg leányaitokat, amikor rájuk leselkedik utcáitokon az erőszak? Válaszoljatok Nekem! – mondja az ÚR! Megtévesztés áldozatai lettetek!

Magyarok! Nagyasszonyotok bálványimádásával megkötözitek Kezeimet, hogy segíthessek rajtatok! Szentnek mondott koronátokban és meghalt szentjeitekben bíztok, mintha ezek tartanának meg és vinnének győzelemre benneteket! De kérdem ÉN! Hol volt koronátok és szentjeitek ereje és hatalma történelmetek folyamán? Válaszoljatok magyarok! Megcsaltatok Engem Teremtőtöket és Én fussak segítségetekre nyomorúságotok idején? Én viszont hamisságaitok ellen fordulok és háborúzok bálványaitokkal! Majd meglátjuk, melyikünk győz! – mondja a Seregeknek Ura.

Kevéssel később…..Nincs olyan mélység, amelyből ne lenne szabadulás – mondja az ÚR! Én élek! És aki bennem bízik élni fog! Aki Hozzám jön őszinte szívvel, azt nem küldöm el, azt befogadom, megmosom és királyi ruhába öltöztetem, mert Én vagyok az ÚR a ti Istenetek! Nincs más Isten Rajtam kívül! Féltőn szerető Isten vagyok, de megverem azokat, akik hosszú ideje elferdítik igazságomat, bár a kegyesség látszatát megtartják, annak erejét megtagadják. Megtévesztettek és becsaptak benneteket a hamis papok és próféták, akiket nem Én küldtem. Megverem azokat, akik megtévesztettek benneteket! Megverem azokat, akik más evangéliumot hirdettek és hirdetnek, mint amit Én adtam nektek. Szembe megyek azokkal, akik megvetették prófétáimat, akiket úgy küldtem közétek, mint orvosokat a betegek közé, hogy feltárják és kimossák, majd bekötözzék sebeiteket. De oly kevesen engedtétek meg nekik. Ennek okáért jött csapás, csapás után az országra, mert a bűn lehozza ítéletemet a népre.
Magyarok! A változás egyedül rajtatok múlik! Ha Rám hallgattok és megszakítjátok istentelen szövetségeteket ősmagyar pogány kultúrátokkal és a római egyházzal, akkor feléd fordulok Magyarország és felemellek betegágyadról Európa minden népe fölé, hogy prófétai és apostoli kenettel szabadításul legyetek minden nép számára. Ez a tervem veletek.”

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: Magyar tanítások, próféciák
Címke: ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

6 hozzászólás a(z) Prófécia Magyarországra – Bartha László bejegyzéshez

 1. Csonka Károly szerint:

  Nagyon jó, és igaz. Csak nem tudom, hogy amit Jézus ígért tömegesen, hogy fiaitok prófétálni fognak. ezt a szellemi ajándékot miért képzelik sokan egyből szolgálati ajándéknak, hogy apostoli, meg próféta szolgálatuk van? ezek nincsenek tisztában ezek jelentésével, és máris felfuvalkodott a szívük, egy “kis” (amúgy óriási) ajándékra, ami mindenki számára nyitva áll, ha kéri, és hűségben jár, keresi az Urat.
  A szolgálati ajándék sokkal komolyabb dolog, és pont ebben a pogány gyökerű országban 30-40 év alatt talán valaki folyamatos szentségben valami alacsony szinten megközelíthet egy ilyesmi elnevezést, de akkor is ne magát dícsérje, hanem a környezete, más szája tegyen bizonyságot róla, és főleg a munkája. Majd ha több ezren megtértek már, és meg is maradtak ,akkor bezséljen valaki evangélista ajándékról, ha több zsáz embert pásztorol, akkor pástori ajándékról, ha évekig táplálja, és megtartja őket kijelentésekkel, igékkel. És ha asokkal komolyabb szentség, és évtizedekig való hűség, és sok tanúság, bizonyság mellett valaki valami egészen eddig nem tapasztalt, európában nem tapasztalt módon próféta is lenne, akkor ez a három ajándék egyben mind kell ahhoz, hogy valaki apostolnak merje magát gondolni, de akkor se mondja, hanem a munkája majd tanúbizonyságot tesz erről
  Ettől még az üzenet tetszik, csak elszállni nem kéne ennyire!!!
  Izraelben, Isteni törvény adta tisztaságban , Tóra, ige melleltt, és sok más próféta mellett flenőtt, gyerekkortól szentségben élő próféták majd meghaltak, mikor Isten jelenlétébe kerültek. milyen messze vagyunk egy ilyne romlott országban ettől. Próféétálás, mint a Szent szellem 9 ajándékának, (működési módjait ha csoportisítjuk, vagyb esoroljuk) működésének köze sincs ahhoz, hogy szolgálati ajándéknak mondja magát az ember. Még ha sok iylen is működik.
  egy próféta konfrontálódik politikai vezetéssel, királyokkal, hamis egyházvezetőkkel, sok jel, és csoda mellet pl…

  Kedvelés

  • Sandor szerint:

   Kedves Károly!

   Köszönöm a véleményed részletes kifejtését. Reméljük ez másokat is véleményük elmondására bátorít.

   Sanyi

   Kedvelés

 2. Pap Zoltán szerint:

  Károly: Lehet hogy valamit félreértek vagy nem vettem észre, de nekem nem tűnik fel az, hogy Bartha László bárminek is nevezte volna magát, én itt a képernyőn csak annyit látok hogy leírta az átélését. Pogány gyökerű ország. (kac-kac) Melyik ország nem az?

  Kedvelés

 3. Horváth Anna szerint:

  Pontosan az a baj,hogy mindig a személyre vagyunk kiváncsiak (mi a titulusa). Nem az a fontos Isten mit akar mondani. Az utolsó időkben résen kell lenni el kell dönteni melyik oldalon állok! Ami meg áll az ige fényében,arra áment kell mondani.

  Kedvelés

 4. Gulyás Zsuzsa szerint:

  Annával értek egyet.
  Ne legyünk személyválogatók. Az ÚR se az. Ő folyamatosan szól hozzánk, csak legyen nyitva a fülünk. Ha olyat mond ami nem csak rám tartozik, hanem egy közösségre, vagy egy egész nemzetre, akkor tovább KELL adni. ” Aki tudná tenni a jót, de nem teszi, bűne az annak.” Bűn tanyázik határainkon belül és kívül. Márpedig ” a bűn zsoldja halál “.Beteg az ország. Beteg Európa. A diagnózis áll. Akarjunk meggyógyulni! A gyógyulás útja megvan írva a Bibliában.
  Gulyás Zsuzsa

  Kedvelés

 5. Nagy József szerint:

  Az Ország halott, Szolnok a szíve. Élesszétek újra lélek jön belé az úrtól és meg elevenedik.

  ,,Szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést; gyűjtsétek egybe a véneket, a földnek minden lakosát az Úrnak, a ti Isteneteknek házába, és kiáltsatok az Úrhoz.”

  Mert mondom néktek, hogy Isten eme kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak.

  Kedvelés

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s