Elegy vagy egység? – Abonyi Sándor

Letölthető PDF formátumban itt – MP3 formátumban itt

Tudjuk a kémiából, de nem kell hozzá mélyebb szakismeret – minden háziasszony tudja – hogy a víz nem keveredik az olajjal, annak ellenére, hogy mindkettő folyadék.

A kémia szóhasználatával élve vannak oldatok (ahol pld. két folyadék feloldódik egymásban, eggyé válik és a tulajdonsága is megváltozik) és vannak más folyadékok, amik nem oldódnak fel, hanem megőrzik különállásukat (mint ahogyan az olaj külön réteget alkot a víz felszínén) és megőrzik eredeti tulajdonságukat. Ezeket szaknyelven keveréknek vagy elegynek hívják.

Isten igéje sok helyen óvja Izrael kiválasztott népét a más, pogány népekkel való keveredéstől; házasságtól, minden közösségtől és szövetségtől.

„És mikor hallották e törvényt, kirekesztették Izráel közül minden elegy-belegy népet.”   Nehémiás 13:3

„Ugyanazon napokban meglátogattam azokat a zsidókat, kikasdódi, Ammonita és Moábita asszonyokat vettek feleségül. És fiaik fele része asdódi nyelven beszél és nem tudnak beszélni zsidóul, hanem egyik vagy másik nép nyelvén.  Annak okáért megfeddtem őket és megátkoztam őket, és megvertem közülük néhányat, és megtéptem őket, és megeskettem őket Istenre: Bizony ne adjátok leányaitokat az ő fiaiknak, és ne vegyetek leányaik közül feleséget fiaitoknak és magatoknak.”   Nehémiás 13:23-25.

Látjuk az igében, hogy Istennek nem kedves a szent (kiválasztott, kihívott) nép és a szentségtelen, pogány népek keveredése: elegy létrejötte.

Mindig meglepődöm rajta, hogy minden bizonnyal Isten akaratával megegyező módon, de mennyire drasztikusan (feddés, megátkozás, megesketés, fizikai bántalmazás) lépett fel Nehémiás a keveredéssel, az eleggyel szemben a „vegyes házasságokat” illetően.

Az Újszövetségben is látunk hasonló példát, ahol Isten igéje felszólít az elegy felszámolására:

Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal (világ fiai)? …. Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Lakozom bennük és közöttük járok; és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek. Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket, És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.”   2 Kor 6:14-18. 

Ismerjük a széles és a keskeny út példázatát is (Máté 7.13-29), ami – félreértés ne legyen – hívőkről szól. A keskeny úton azok a hívők járnak, akik valóban bementek a szoros kapun (közösségre léptek Jézussal) és utána is a keskeny úton járnak (Jézusban, aki az út is). Ők az igaz hívők (bárányok), akik az ige szerint kevesen vannak, sokan vannak viszont az olyan (testies, képmutató, bűnben élő, vallásos) „hamis” hívők (kecskék) a gyülekezetekben, akik nincsenek beírva az Élet könyvébe, mint az igéből látjuk, mert az Úr nem ismeri őket. Ők azok, akik a széles kapun mentek be és a széles úton járnak és a végük – az Úr ítélete szerint – a kárhozat lesz, ha meg nem térnek.

Vannak olyan igaz hívők is természetesen, de nagyon kevesen, akik engedelmesek voltak az Úrnak és betöltötték a 2 Korinthus szerinti igét és „kimentek közülük, elszakadtak tőlük” (a gyülekezetnek nevezett közösségtől). Vannak viszont olyanok is néhányan, akik nem voltak ilyen bátrak, akik bennmaradtak a gyülekezetben és gyötrődnek lelkükben, mint Lót Sodomában és nem látnak megoldást, míg az Úr hozzájuk is nem “küld angyalokat”, hogy kiragadja őket. Az Úr akarata legyen meg mindezekben.

Jézus a „Főpapi imájában” az egységért imádkozik:

„Mert ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, ő nékik adtam; és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én ezekért könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál, mert a tiéid. És az enyémek mind a tiéid, és a tiéid az enyémek: és megdicsőíttetem ő bennük. És nem vagyok többé e világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi! Mikor velük voltam a világon, én megtartottam őket a te nevedben; akiket nékem adtál, megőriztem, és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön. Most pedig te hozzád megyek; és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömemet teljesen bírják ő magokban. Én a te igédet nékik adtam; és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok……. Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.”    János 17:8-14, 21.

Jézus itt az Atya és a Fiú egységét hozza fel példaként és ilyen egységet vár el minden igaz hívőtől, amikor az övéi egységéről beszél: mindnyájan egyek …  te én bennem, ….. én te benned, és ők is egyek legyenek mi bennünk.

Visszatérve az elején mondottakra Jézus itt nem elegyről, nem keveredésről beszél, hanem egy egymásban teljes mértékben feloldódó, szent egységről, amire csak az Övéi képesek a Krisztusban, a Szent Szellem által.

Sok szó esik az egységről. Kérdés ezek után, hogy milyen és kiknek az egységéről beszélünk és mi az egység jellemzője?

Ezek után láthatjuk, hogy az egység fogalma alatt nem gyülekezeteknek nevezett közösségek, felekezetek, egyházak formális egységét – valamiféle szervezeti egységet vagy demonstratív közös felvonulást, közös demonstrációt – kell értenünk, mert ez legfeljebb csak elegy (keverék) lehet, amit Isten nem kedvel. Jézus a szoros kapun átment és keskeny úton járó, az Atyában és Jézusban “feloldódó” és egymással a Szent Szellem által ugyanilyen mély egységben lévő, “kevés” igaz hívő Krisztusban való valódi egységéről beszél.

Természetesen, ha megtér valaki a kecskéből is lehet bárány, de ez nem tanítványképzés és lelki gondozás kérdése, hanem Isten természetfeletti, újjászülő munkájának eredménye. Ma sok minden – felekezeti korlátok, intézményes gyülekezetek, az igazság elleplezése és még sok más – mind az ellen hatnak, hogy az igaz hívők valódi egysége látható módon meg tudjon jelenni a világ előtt megdicsőítve Jézust.

Tudjuk, hogy Jézus szolgálatának része az is, hogy “megtisztítsa az Ő szérűjét” és ehhez “szórólapátot” használ. Ezért láthatjuk meg Isten munkájában a megrázásokat, összetörettetéseket, megalázásokat, gyülekezeti szervezetek szétbomlását, hogy az “igazak” és a “hamisak” szétválasztásra kerüljenek. Ő akarja ugyanis felépíteni az Ő Egyházát az “igazaknak” egy olyan egységében, amin a pokol kapui sem vesznek diadalmat. Ennek vagyunk tanúi mostanában, amiből lehet, hogy felületes szemlélődő számára csak zűrzavar látható. Azonban „Jézussal együtt felültetve a mennyekbe”, a menny magasságának perspektívából nézve az eseményeket, felfedezhetjük, hogy mit is cselekszik Isten valójában. Az Úr adjon az övéinek halló füleket és látó szemeket, hogy Vele együtt munkálkodjanak az Ő dicsőségére.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlap címének megadásával: (https://keskenyut.wordpress.com)

 

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: egység, gyülekezet, helyreállítás, Szentség, Tanítások
Címke: , , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

6 hozzászólás a(z) Elegy vagy egység? – Abonyi Sándor bejegyzéshez

 1. Guti Tünde szerint:

  Nagyon tetszett ez az írás! Mennyire így van!
  “Ezek után láthatjuk, hogy az egység fogalma alatt nem gyülekezeteknek nevezett közösségek, felekezetek, egyházak formális egységét – valamiféle szervezeti egységet vagy demonstratív közös felvonulást, közös demonstrációt – kell értenünk, mert ez legfeljebb csak elegy (keverék) lehet, amit Isten nem kedvel. Ő a szoros kapun áltment és keskeny úton járó az Atyában és Jézusban “feloldódó” és egymással a Szent Szellem által ugyanilyen mély egységben lévő, “kevés” igaz hívő Krisztusban való valódi egységéről beszél.”

  Kedvelés

 2. Sandor szerint:

  Reblogged this on keskeny út – narrow way and commented:

  Aktuális mostanában végiggondolni, hogy mi az egység alapja? Más az egység és más a elegy vagy más néven keverék. A Biblia mindkettőről beszél és ezt a kettőt élesen külön kell választani. A hívők ezt általában nem teszik meg, pedig egyáltalán nem mindegy! Ne mondjuk az elegyre, hogy egység, mert az nem az! Jézus a Főpapi imájában egységért és nem elegyért imádkozik. Azt az egységet, amiért Ő imádkozik csak Ő tudja létrehozni, a Szent Szellem által – ez kívül esik emberek hatalmán. Sándor

  Kedvelés

 3. Imre szerint:

  A témához kapcsolódva jut eszembe az alábbi két kifejezés. Az “együtt” és az “egyszerre”. Lehet “egyszerre” énekelni a gyülekezetben vagy “együtt” dicsérni az Urat.
  Lehet kedvesen érdeklődve kérdezgetni egymástól. “Hogy vagy?”
  Vagy úgy ápolni a közösséget, mint akinek egyáltalán nem mindegy, hogy mi van a másikkal. Pontosabban a törődés kölcsönös megélésével, mint ahogy Jézus is parancsolta.

  “Ahogyan én szerettelek titeket, nektek is úgy kell szeretnetek egymást! Arról ismeri majd fel mindenki, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást.”

  Kedvelés

  • Sandor szerint:

   Igen. Ezek a szavak is jól kifejezik a két dolog közötti tartalmi különbséget. Ezek a szavak az egy gyülekezeten belüli egységet is megkérdőjelezik. Sándor

   Kedvelés

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s