Félrevezető és becsapó ébredés – Zac Poonen

Jézus és apostolai többszörösen óvtak az utolsó napokat jellemző széleskörű félrevezetéstől és a sok hamis prófétától (Mát. 24,3.5; 11,24; 1.Tim. 4,1) – mi pedig az utóbbi évtizedekben már sokat láthattunk belőle.

Miért csaphatják be a keresztények millióit ezek a hamis próféták és ezek a megtévesztő „ébredések”.

Véleményem szerint az alábbi főbb okok miatt:

1. A legtöbb keresztény manapság nem tudja, hogy mit tanít az Újszövetség, mivel azt nem tanulmányozták figyelmesen. Ezért nem az Újtestamentumot követik, hanem vezetőik tanításait.

2. A csodáknak (természetfölötti ajándékoknak) nagyobb jelentősége van számukra, mint belső állapotuknak (a természetfölötti életnek).

3. Az anyagi javak fontosabbakká váltak, mint a szellemi teljesség.

4. Nem képesek felismerni a lelki extázis, vagyis pszichológiai manipuláció és a Szent Szellem valódi megnyilvánulása közti különbséget. Ennek oka, az újtestamentum felőli tudatlanság.

5. Nem képesek különbséget tenni pszichológiai gyógyulás, a szuggesztió, valamint a Jézus szent neve általi természetfölötti gyógyulás között.

6. Érzelmi feldobottság és sajátos, testi kifejezésformák fontosabbakká váltak, mit az Úrban való belső öröm.

7. Ezeknek a vezetőknek az emberek szolgálata fontosabbá vált, mint az önmaguk Istennel való viszonya.

8. Az emberek elismerése nekik fontosabbá vált az Istentől való elismertségnél.

9. A gyülekezetbe jövő emberek létszáma ezeknek a vezetőknek fontosabb lett, mint hogy az emberek ténylegesen Jézuséi legyenek.

10. A maguk személyes királyságának és pénzügyi uralmuknak építése fontosabb nekik, mint egy helyi gyülekezet építése és az abban való tényleges szolgálás (Jer. 6,13)

Mindez pontosan ellentéte annak, amit Jézus tanított. Krisztus ellentétét az Újtestamentum antikrisztusnak nevezi. Ha keresztények ezt nem tudják egész tisztán látni, akkor vakon el fogják fogadni az antikrisztust, amikor az hamis jeleivel és csodáival (2.Thessz. 2,3-10) a világ színpadán megjelenik. A Krisztus Szelleme általi vezettetés jelenti ténylegesen a fenti pontokkal ellentétes szellem felismerését.

Az alábbiakban Jézus szavaival (Mát. 7,13-27 verseket egybevetve Mát. 5-7 résszel) fejezem ezt ki:

’Nagyon szűk kapu és keskeny út visz az örök életre, amint azt az imént leírtam (Mát. 5-7 rész). De hamis próféták fognak hozzátok jönni, és azt mondják, hogy az a kapu és út nem szűk, hanem könnyű és széles. Őrizkedjetek tőlük! Ha gyümölcsüket megnézed, könnyen fel tudod ismerni őket. Mentes az életük a haragtól, nők utáni vágytól? Szabadok a pénz szeretésétől, az anyagi javak utáni kishitű sóvárgástól (ahogy azt a világi emberek teszik). Prédikálnak ezek ellen úgy, ahogyan azt én itt (Mát. 5,21-35 és 6,24-36) teszem? Ezeknek a hamis prófétáknak talán már sok természetfölötti élménye volt, csodákat és gyógyulásokat tapasztaltak az én nevemben, az utolsó napon azonban mégis csak a pokolra fogom küldeni őket, mivel nem ismertek ENGEM (úgy mint SZENTET) és nem hagytak fel bűneikkel életükben (Mát. 7,21-23). Ha tehát sziklára építesz gyülekezetet, hogy ne inogjon, és le se dőljön, se most, se később, akkor vigyázóan cselekedj mindazokban, amikről szóltam (Máté 5-7), és tanítsd őket, hogy minden parancsolatot megtartsak, amiket átadtam nektek. Én pedig biztosítalak benneteket: Veletek leszek mind az idő végéig (Mát. 28,20). Ha pedig csak hallgatod, amit mondok neked, de nem teszed, akkor gyülekezeted nagynak és impozánsnak tűnik az emberek előtt, de egy napon bizonyosan széthull és leomlik (Mát. 7,25)’

Hogyan képezzünk hát ez utolsó napokban egy rendíthetetlen gyülekezetet?

1. Folyvást a hegyi beszéd szerint kell élnünk, és tanítanunk (Mát. 5-7).

2. Az újtestamentumban kell élnünk, nem az ó testamentumban. Hogy ezt megtehessük, a két testamentum közti különbséget egészen világosan ismernünk kell. Az újtestamentumban élve kell azt hirdetnünk.

Amikor prédikátorok súlyos bűnbe esnek, könnyen hivatkoznak a maguk igazolására egyes ótestamentumi szentek esetére, hogy azok is bűnbe estek. Azután egy kis szünet után már folytatják is a szolgálatokat. Idézik Dávid házasságtörését, meg hogy Illés depresszióba esett, és azt hozzák föl, hogy Isten mégis tovább is használta őket! Pálról azonban nem beszélnek, aki élete végéig győzelmesen és tisztaságban élt.

Amit ezek a prédikátorok (és a legtöbb keresztény) nem lát, az, hogy az ótestamentumi szentek nem a mi példaképeink. Nekünk sokkal több adatott e kegyelmi korszakban. Akinek pedig sok adatik, attól sok is kívántatik meg (Luk. 12,48). Jézus a közbenjárója az újtestamentumnak és Ő a mi példaképünk, és hitünknek szerzője – nem Dávid vagy Illés. A Zsid. 11-ben felsorolt ótestamentumi szentek és Jézus közt a különbség nagyon világosan ki van fejezve a Zsid. 12,1-4-ben. Mégis csak nagyon kevesek élnek ebben a valóságban. Nagyon kevesen ismerik meg, hogy „Isten számunkra valami JOBBAT készített” az Újtestamentumban (Zsid. 11,40).

Ha nem vagyunk éberek és vigyázók, akkor közülünk is bárki ugyanúgy eleshet, ahogy sok prédikátor már elesett – mert a sátán egy nagyon agyafúrt ellenség. Biztonságunk az Újtestamentumnak való engedelmességben rejlik, pontos tanítás, és az isteni vezetés alatti engedelmesség. Isten szerinti vezetés alatt azokat értem, akik mentesek a kezdetben leírt tíz hamisság értékelésétől. Ha tanulunk mások hibáiból, elkerülhetjük, hogy mi is ugyanolyan hibákat tegyünk.

Legyünk hát mindenkor a mi Urunk színe előtt, mert csak ott nyerhetünk isteni kijelentéseket, miképp János (Jel. 1,17). Ha megalázzuk magunkat, kegyelmet nyerünk ahhoz, hogy győzelmesek legyünk (1.Pét. 5,5). És amikor a Szent Szellem az Isten Igéjében megmutatja számunkra az igazságot, és magunk felől a valóságot, akkor legyünk teljesen becsületesek, szeressük az igazságot. Így szabadulhatunk meg csak minden bűntől. Ilyen módon őriz meg bennünket Isten minden szemfényvesztéstől, becsapástól (2.Thessz. 2,10-11).

Ámen.

2008. augusztus (5)

Forrás:

Christian Fellowship Church – Bangalore, India

http://www.cfcindia.com

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezetépítés, Tanítások
Címke: , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s