A szellemi hatalom forrása – Ken Blue

The Source of Spiritual Authority – Ken Blue

PDF formátumban letölthető itt: A szellemi hatalom forrása

Hamarosan meg fogjuk látni, hogy a hatalom kérdése az egyház indulásától kezdve mindig is probléma volt. Annak ellenére, hogy ez 2000 évvel ezelőtt már megválaszolásra került, sok ember még mindig foglalkozik vele. Az emberek azt hiszik, hogy azért mert hivatalokkal vagy pozíciókkal rendelkeznek, automatikusan hatalommal is rendelkeznek, és nekünk el kell fogadnunk azt és engedelmeskednünk kell nekik. Megdöbbentő, hogy sok ember a gyülekezetekben milyen naivan azt gondolja, hogy egy hivatal, egy pozíció vagy egy cím önmagában hatalmat hordoz, pedig a hatalom forrása teljesen más. 

Azt gondoljuk, hogy ha valaki rendelkezik pld. egy olyan pozícióval mint pásztor, vagy valaki valamiben tehetséges, jó szónok, karizmatikus, vagy jó vezető vagy egyéb – akkor őket már komolyan kell venni. Lásd a Máté 23:

“Akkor szól Jézus a sokaságnak és az ő tanítványainak, Mondván: az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek: Annakokáért, amit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek; de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek. Mert ők mondják, de nem cselekszik.  Mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik; de ők az ujjukkal sem akarják azokat illetni.  Minden ő dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek: mert megszélesítik az ő homlokszíjjaikat; és megnagyobbítják az ő köntöseik peremét; És szeretik a lakomákon a főhelyet, és a gyülekezetekben az elöl ülést.  És a piacokon való köszöntéseket, és hogy az emberek így hívják őket: Mester, Mester! Ti pedig ne hivassátok magatokat Mesternek, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus; ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se hívjatok senkit e földön; mert egy a ti Atyátok, a ki a mennyben van. Doktoroknak se hivassátok magatokat, mert egy a ti Doktorotok, a Krisztus. Hanem a ki a nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok.  Mert a ki magát felmagasztalja, megaláztatik; és a ki magát megalázza, felmagasztaltatik.”    (Máté 23.1-12).                                                                                                                   

A hatalommal való visszaélés a maihoz hasonlóan Jézus idejében is probléma volt, amikor az írástudók és a farizeusok Mózes székébe ültették magukat, ami a zsidók által tisztelt hivatal volt. Magas pozíciójukból úgy beszéltek az emberekhez, mintha ők lennének „Isten”. A pozíciójukat érzékeltetve, hivatali hatalmukkal visszaélve képesek voltak félrevezetni az egész zsidó népet.

Volt azonban egy római ember Jézus napjaiban, aki megértette a hatalom természetét. Emlékezzünk vissza hogyan jött a római százados Jézushoz kérve, hogy gyógyítsa meg a szolgáját. Amikor Jézus azt ajánlotta neki, hogy elmegy vele, a százados kimondott egy igazságot, ami a zsidóknál nem volt szokás: “Csak parancsold meg azt nekem, mert én is hatalom alatt lévő ember vagyok.”Figyeljük meg, hogy nem azt mondta, hogy megértette a hatalom kérdését, hanem a százados maga is alkalmazta azt. Megértette Jézus hatalmát, mert a százados is egy olyan ember volt, aki tudta honnan származik az ő hatalma.

A római százados megragadta az igazságot: Jézus hatalma kizárólag abból származott, hogy engedelmes volt az Atyának. Jézus maga is kifejezte ezt az igazságot különböző alkalmakkor, de úgy tűnik még mindig nem értette azt meg senki. Ez az oka annak, hogy erről nekem még mindig írnom kell, mert sok ember még mindig nem értette meg azt. Annak érdekében, hogy megértsük a hatalmat, amivel bármelyik vezető rendelkezik – akár a világban akár az egyházban – meg kell értenünk, hogy honnan származik a hatalom.

Sok világi pozíció esetében ez magától értetődő hatalom. Az USA elnöke egy jó példa erre. Átlagemberként viszonylag kis hatalommal rendelkezik, de az elnöki pozíciójában az alkotmány által felhatalmazva, hatalma van arra, hogy sok dolgot megtegyen, beleértve a hadüzenetet is. Jézus Krisztus gyülekezete azonban különbözik bármely más társadalomtól, mert a gyülekezetben nincs hivatal – nincs semmiféle pozíció – ami saját magában bármi valóságos hatalom hordozója lenne. Az egyetlen valóságos hatalom az, ha a keresztyének engedelmeskednek, meghajolnak és együttműködnek azzal, ami az igazság. Természetesen arról az  igazságról beszélek, ami Jézus Krisztus és az az igazság, ami az Ő evangéliuma. Egy ember csak akkor rendelkezik hatalommal, ha igazságban jár, hirdeti és szolgálja az igazságot. A keresztyének hatalma abból származik, hogy valaki az igazságban jár, és az igazságot szolgálja.

Fontos megismerni az igazság evangéliumát

Nézzük meg a Gal. 1:6-9 hogy mit mond Pál, ami egy elég szélsőséges eset:

“Csodálkozom, hogy Attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangéliumra hajlotok. Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok. Amint előbb mondottuk, most is ismét mondom: Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, amit elfogadtatok, átok legyen.

Pál nyomatékosan állítja, hogy az az evangélium az igaz, amit ő hirdetett, és amit mi megismertünk, és aminek mi engedelmeskedtünk. Azt állítja, hogy bárki beleértve saját magát is – aki más evangéliumot hirdet (egy olyan evangéliumot, ami eltér a “Jézus + semmi más = megmenekülés” evangéliumától) azt átok terheli. Még ha valaki hatalommal jön is, ha egy angyal jönne is a mennyből, ha egy olyan felkent apostol jönne is, mint ő maga volt, és más evangéliumot hirdetne, az az ember legyen átkozott. Fel kell ismernetek, és el kell ítélnetek őket, és Pál szavai szerint „átkot kell mondani” rájuk. A mai modern nyelv szerint egyszerűen azt kell mondani nekik, hogy „menjetek a pokolba” és vigyétek az ördögi evangéliumotokat oda, ahonnan hoztátok.

Meg kell értenünk az evangélium lényegét! Mindenkit és minden dolgot annak a fényében kell megítélnünk. Van itt egy kérdés: hallottatok már arról, hogy a mi felelősségünk, hogy megértsük az evangéliumot? Kételkedve kellene hallgatnotok bárkit, akit még nem ítéltek meg emberek, de ez túl nyersen hangzik. Jó! Olvassuk el ezt a Galata 1 fényében. Amikor halljuk az evangéliumot nem kell aprólékosan vizsgálgatni. Az evangélium egyedül Jézus és semmi más, vagy el kell vetni. Hogyan áll Pál ehhez a galácziabelieknek írt levelében?

Ez számunkra azt jelenti, hogy egy nagyon világos képet kapunk arról az elménkben, hogy mi az igaz evangélium, és ami eltér ettől, azt el kell utasítani. Bizonyára hallottátok a történetet arról, hogyan képezik a pénzvizsgálókat a hamis pénzek kiszűrésére. Nem adnak nekik hamisított pénzeket azt mondva: “amikor ilyeneket láttok, legyetek nagyon óvatosak.” Eredeti, ropogós, valódi papírpénzeket adnak nekik, és azt mondják: “vegyétek a kezetekbe, nézzétek meg tüzetesen, szagoljátok meg, tapintsátok meg, hajtogassátok össze, kereskedjetek vele, váljatok egy bensőséges kapcsolatba vele úgy, hogy képesek legyetek észrevenni minden hiányosságot, ami eltér attól.” Nem kell összehasonlítanod az evangéliumot semmivel, csak értsétek meg az Újszövetség evangéliumát. Váljatok minden szempontból egy bensőséges kapcsolatba vele, és akkor képesek lesztek megítélni és elvetni bármi mást, ami eltér attól.

Nekünk keresztyéneknek egyik problémánk az, hogy nem vagyunk elég bátrak ahhoz, hogy megsértsük azokat az embereket, akiknél olyan sok oda nem illő dolog van a szép keresztyén máz alatt, hogy az szinte már eretnekség. Pál láthatóan nem esett bele ebbe a csapdába, és Jézus sem. Miért félünk akkor ettől? Ha ismerjük, értjük és az igaz evangéliumot szolgáljuk, akkor hordozzuk annak a hatalmát. Nem számít, hogy aki hatalmat követel magának, az egy fiatal pásztor, egy angyal vagy Pál apostol. A hatalom az evangélium és semmi más.

A helyzet ma

Isten igéjének világos tanítása ellenére a keresztyének minden megvizsgálás és megítélés nélkül megbíznak és követnek prófétákat, tanítókat és vezetőket egyszerűen azért, mert úgy látszik, vagy mert azt állítják magukról, hogy hatalommal rendelkeznek. Elfoglalhatnak egy hivatalt, sok ember követheti őket, rendelkezhetnek szellemi ajándékokkal, lehetnek tudományos fokozataik, lehetnek karizmatikusak, képesek lehetnek csodákat tenni vagy világítani a sötétben. Őket nézve azt mondjuk: “hát nem nagyszerűek?” És azután követjük őket, és hiszünk nekik anélkül, hogy megkérdőjeleznénk dolgokat.

Ismét mondom! A Biblia nem ezt tanítja. Jézus azt mondja: “Nem, ne tedd. Az igazság az igazság. Az igazságot kövessétek. Ha ő az igazság szolgája, akkor kövesd.” Pál mondja: “kövessetek engem, ahogyan és követem a Krisztust.” Még akkor sem, ha a túlbuzgó Pál azt mondja: “kövessetek engem és tegyétek azt, amit mondok.” Pál azt mondta: “kövessetek engem, ahogyan én követem a Krisztust”. Ez magában foglalja azt is, hogy „ha én nem követem Krisztust, akkor ne kövessetek engem”. Ha egy ember az igazságot szolgálja, akkor állj a sor elejére és kövesd őt. Szeresd őt, áldd meg őt, támogasd őt, tedd meg, amit akar. Azonban, ha eltér az igazságtól, az ő hatalmának vége.

Jézus az, aki példát ad nekünk erre. Péter kilépett az igazság hatalmából, amikor megdorgálta Jézust az eljövendő haláláról és feltámadásáról szóló beszédéért. Jézus viszont megdorgálta Pétert és leállította. (Máté 16:21-23). Itt nincs helye az udvariasságnak. Ez teszi nehézzé az evangélium tisztaságának megőrzését.

Ne érintsd az Úr felkentjét!

Most nézzünk meg röviden egy ismerős magyarázatot, amit közületek sokan be fognak tudni azonosítani valakivel. Valaki bekerül egy hatalmi pozícióba, akár azért mert jó személyes adottságokkal rendelkezik, vagy azért mert Isten kezdetben megáldotta az ő szolgálatát. Útközben azonban, valami nagyon félresiklott. Ezért azt kell mondanod: “jó! Most állj meg egy percre! Biztos vagy benne, hogy ez az evangélium? Biztos vagy benne, hogy ez az igazság?”

Ha az illető személy az evangélium igaz szolgája, akkor valószínűleg foglalkozni fog a dologgal és őszintén meghallgatja, amit mondasz. Azonban valószínűleg gyakran a következőt hallod: “jobb óvatosnak lenni a vezetőség megítélésével és a dolgok megkérdőjelezésével, mert a Biblia a következőt mondja: ‘ne érintsd az Úr felkentjét”. Mondhatom neked, hogy sokszor hallottam ezt a történetet olyan emberekkel kapcsolatban, akik megkérdőjelezték a gyülekezet vezetőségét. Ez ellentmondást nem tűrően hangzik, és egyenesen vészjósló. Mit kezdjünk ezzel? Semmiképpen sem kell meghunyászkodnunk, ha világosságban járunk, és a szerint cselekszünk.

Engedjétek meg nekem, hogy azt mondjam: ez teljes képtelenség. A “ne érintsd az Úr felkentjét” kifejezéssel semmit sem lehet kezdeni a mai gyülekezetvezetők esetében. Bármilyen kísérlet a mai vezetők részéről, hogy azt magukra értelmezzék, egyszerűen nevetséges: kivéve, ha valaki hitelt ad annak. Mit kellene tenni, amikor az emberek azt mondják, hogy kinevetik őket, amikor leállítják őket? Ez a nézet jól ismert a gyülekezetekben, és sokan bedőlnek ennek, hogy ne kérdőjelezzék meg Úr felkentjét és akkor kevesebb bűntudatot fognak érezni emiatt. Ha így érzel, nem vagy egyedül, sokan mások – nagyon értelmes emberek – is elkövették ugyanezt a hibát.

Engedjétek meg, hogy megvilágítsam ennek az állításnak a hátterét. Dávid használta ezt a kifejezést a Saul királlyal való háborúja során (1 Sámuel 26). Ezzel szemben a “ne érintsd az Úr felkentjét” kifejezést gyakran olyan értelemben mondják nekünk, hogy tartsuk magunkat távol a hatalom megkérdőjelezésétől; ebben az ószövetségi történetben azonban nem a hatalomról van szó, mert a történet Dávid fizikai harcáról számol be Saul királlyal szemben. Amikor Saul király üldözte Dávidot, Dávidnak számos lehetősége lett volna, hogy megölje Sault. Dávid nem tette meg ezt, mert tudta, hogy Saul a törvény szerint fel volt kenve a próféta olajával és fel volt kenve Isten Szent szellemével. Dávid tudta, hogy nem ölhet meg egy ilyen embert.

És elmegy éjjel Dávid, és Abisai a nép közé. És ímé, Saul lefekszik és  alszik a kerített táborban, és dárdája a földbe volt szúrva fejénél; Abner pedig és a nép körülötte feküvének. Akkor monda Abisai Dávidnak: Kezedbe adta a mai napon Isten a te ellenségedet; most azért, hadd szegezzem a földhöz őt a dárdával egy ütéssel, és másodszor nem ütöm át. Dávid azonban monda Abisainak: Ne veszesd el őt! Mert vajon ki emelhetné fel kezét az Úrnak felkentje ellen büntetlenül?! És monda Dávid: Él az Úr, hogy az Úr megveri őt! Vagy eljön az ő napja és meghal, vagy pedig harcba megy és ott vész el! Távoztassa el azért az Úr tőlem azt, hogy kezemet az Úrnak felkentje ellen emeljem, hanem csak vedd a dárdát, mely feje mellett van, és a vizes korsót, és menjünk el.”    (1 Sám. 26.7-11.)                                                                

Tudjuk, hogy Saul király valóban fel volt kenve szent olajjal a próféta áldásával, ami Istentől származott. A Szent Szellem is felkente őt különleges módon. Ő volt az egyetlen személy az egész nemzetben, akiben Szent Szellem volt. Ő egymaga képviselt egy „osztályt”. Isten választotta ki őt a próféta szava által. Fel volt kenve olajjal és Szent Szellemmel. Azt a személyt, akit Isten szuverén módon felemelt, ember nem dönthetett le.

Dávid szavai nem azt jelentik, hogy ne kérdőjelezz meg és ne ítélj meg dolgokat, hogy egyet kell értened vele, hogy nem lehetsz engedetlen, vagy végső soron nem hagyhatod ott Sault. Dávid adott esetben mindezeket megtette, mégpedig elég bátran. Így ez semmi olyat nem jelentett, amivel rendszerint megfélemlítenek bennünket: “ne érintsd az Úr felkentjét – ne kérdőjelezd meg – ne mondj ellent neki – ne fordulj el tőle, mert kiesel Isten áldásából”. Ezeknek a gondolatoknak semmi alapja nincs a Szentírás alapján. A “ne érintsd az Úr felkentjét” csak arról szól, hogy ne öld meg az Úr felkentjét és annak csak az adott szöveg-összefüggésben van jogalapja. Ezért ha egy igehirdető olyan paranoid, hogy azt gondolja, hogy őt meg lehetne ölni, akkor a „ne érintsd az Úr felkentjét” figyelembe véve ne akarjon igahirdető lenni.

Figyelembe kell venni továbbá azt is, hogy nemcsak a pásztoraink és vezetőink vannak felkenve, hanem mindenki a gyülekezetben. Az Újszövetség mindenhol azt mondja, hogy mi mindannyian felkentek vagyunk. Így nem mutathatsz rá egyvalakire, aki a többi hívőtől megkülönböztetett módon, a felkent, aki egy másik különleges osztályba tartozik. A gyülekezetben nincsenek megkülönböztetett osztályok, mindannyian papok vagyunk. Vannak különböző tevékenységek, de mindannyian ugyanabba az osztályba tartozunk. Nincsenek felkentek és fel nem kentek. Mindannyian fel vagyunk kenve a Szent Szellem által.

Olvassuk el a Bibliából a kötelességünket…

Dávidhoz hasonlóan te is megkérdőjelezhetsz és megítélhetsz, te is lehetsz engedetlen, te is összeütközésbe kerülhetsz és te is elhagyhatsz egy vezetőt, ha letér a keskeny útról, még akkor is, ha ő az Úr felkentje. Az emberek naivak, lusták, nincs elég információjuk, vagy éppen nem olvasták el a Bibliát elejétől a végéig, ha így állnak hozzá ehhez a kérdéshez. Ez nagyon zavar engem. Rossz érzéseim vannak azokkal az emberekkel kapcsolatban, akiket ’megvertek’, és akik sérüléseket szenvedtek; azonban mégis azt kell mondanom, hogy kicsit mérges is vagyok, mert a Biblia minden dologra megoldást ad! El kell olvasni és elhinni, ami abban van. Minden tiszteletem mellett, akik úgy érzitek, hogy hasonló szellemi becsapás áldozatai vagytok, engedjétek meg, hogy azt mondjam nektek: Isten igéje megvéd titeket az ilyen dolgokkal szemben. Isten szava az igazság. El kell jutnod az életedben arra a pontra, ahol mindent meg tudsz ítélni az ige fényében – még azt is, amit én mondok.

Pál maga mutatott példát arra, hogyan szállhatunk szembe a hatalommal az igazság alapján. Nézzük meg a Galata 2: 11-14-et:

“Mikor pedig Péter Antiókhiába jött, szemtől szembe ellene állottam, mivel panasz volt reá. Mert mielőtt némelyek oda jöttek Jakabtól, a pogányokkal együtt evett; mikor pedig oda jöttek, félrevonult és elkülönítette magát, félvén a körülmetélkedésből valóktól. És vele képmutatóskodtak a többi zsidók is, úgy hogy Barnabás szintén elcsábíttatott az ő tettetésük által. De mikor láttam, hogy nem egyenesen járnak az evangélium igazságához képest, monda Péternek mindnyájuk előtt: Ha te zsidó létedre pogány módra élsz és nem zsidó módra, miként kényszeríted a pogányokat, hogy zsidó módra éljenek?”

Figyeljük meg, hogy Pál nem azt mondja: “nézzetek rám, én nagyobb apostol vagyok, mint ti. Nekem nagyobb hatalmam van, mint nektek.” A következőt mondja: “ii nem az igazság szerint jártok.” És itt Péter volt egyértelműen az első számú apostol. Ha ott volt felkent vezető a gyülekezetben, akkor Péter volt az ….. Jézus maga parancsolta meg Péternek, hogy viseljen gondot az ő nyájáról. Pál ennek ellenére szabadnak érezte magát arra – és egy kicsit sem volt ideges amiatt – hogy bírálja ezt a felkent apostolt és azután beszámoljon arról a galácziabelieknek! Az igazság alapján Pál leállította Pétert. Azt mondta: “Nem! Nem vagy összhangban az Igazsággal. Az igazság az igazság. Mi körül forog itt a hatalom? Az nem te vagy, nem Jakab és nem is más valaki. Az igazság a hatalom.”

Csak néhány szó a kritizálgatásról

Engedjétek meg, hogy beszéljek nektek egy kicsit arról, hogyan kezeljük el a kritizálgatást. Erről szól a Máté 18. Ha valaki vétkezik, menj oda hozzá személyesen. Az nem helyes, hogy egymás között bírálgattok valaki mást. Oda kell menni személyesen ahhoz, aki ellen panaszod van. Neki meg kell hallgatnia téged, és ha tévedett és belátja, akkor csírájában el van fojtva a dolog. Ha nem hallgat meg, vagy nem válaszol, akkor vegyél magad mellé még két vagy három embert. És ha még mindig nem válaszol, akkor vidd azt a gyülekezet elé és döntsetek róla. Ha erről többet akarsz tudni, olvasd el a John White-el közösen írt könyvemet, aminek címe: Gyógyulás a sérülésből.

Az emberek hatalommal rendelkeznek

Az egyik célom és szándékom, mint bibliatanítónak és vezetőnek, hogy felkészítselek benneteket egy radikális szabadságra, amit Jézus ajánlott fel úgy, ahogy azt senki, még én sem leszek képes manipulálni téged többé. Amint magadévá teszed ezt –  az igazság teszi ezt, mert a helyeden vagy, Jézus tesz téged a helyedre, mert senki más nem tudja azt elvégezni benned  – akkor a továbbiakban már nem tudod megtagadni az igazságot csak azért, hogy valakinek a kedvében járj. Ha szabad vagy – ha nincs már szükséged emberek jóváhagyására – képes vagy arra, hogy becsületesen és egyenesen gondolkodj. Amint képes vagy az igazság szerinti gondolkozásra, képes vagy arra is, hogy úgy olvasd a Bibliát, hogy meg is értsd, amit mond. Képes vagy arra, hogy annak fényében igazságosan ítélj.

Figyeljük meg, hogy Pál a levelét nem a Galáciabeli gyülekezet vezetőségének írja azt mondva nekik, hogy hozzátok rendbe a gyülekezetet. Nem érdekes? Nem találod ezt érdekesnek, hogy amikor Pál az imádatról beszél, sohasem a dicséretvezetőnek ír? Amikor a pásztorlás problémájáról beszél, sohasem a pásztor(ok)nak ír? Amikor a vezetőség problémájáról beszél, sohasem a diakónusoknak és a véneknek ír? Helyette mindig a gyülekezetnek ír. A gyülekezeteknek ír, mert ők azok, akik a döntéseket hozzák. A gyülekezetben lévő embereknek ír, és azt mondja nekik, hogy viseljetek gondot a dolgokra. Feltételezi, hogy az emberek azok, akik megítélik a hatalmat és annak működését és nem a hatalom az, ami megítéli az embereket.

Ha meg akarod ismerni milyen Isten királysága, csak szánd oda az életedet és fenekestül felforgat mindent. Ha meg akarjátok tudni milyen Isten királysága, minden világi struktúrát engedjetek át a világnak, hadd tartsa azt meg magának. Mi a világi abban? Az, hogy a hatalom ítéli meg az embereket. Akarod tudni, hogy ezt illetően milyen Isten királysága? Ott az emberek ítélik meg a hatalmat. Pontosan a fordítottja. Keserű tapasztalattal tudom mondani neked, hogy sokáig várhatod a vezetőségtől, hogy megvédje az evangéliumot, de arra hiába vársz. Nektek, a gyülekezet tagjainak, kell készen lennetek arra, hogy megvédjétek az evangéliumot. Légy kész és szólalj meg.

Az Újszövetségben a vezetőség – kivétel nélkül – többszemélyes. Nincs egy csúcsvezető („nagykutya”), pásztor, főnök, vezető, aki az ülő embereket irányítja. Az apostolok mindig véneket neveztek ki. A döntéshozatal és a hatalom egy többszemélyes valóság volt. A vének mindig többen voltak. Azon túl ezek a vének nem főnökök, hanem inkább szolgák voltak. Ha nem szolgálták valamiben a gyülekezetet, akkor nem voltak vének. Amikor a gyülekezet vének általi vezetéséről olvasol az Újszövetségben, a szót mindig „többesszámban” használja. Ők hit által vezettek, nem a pozíciójuk súlya alapján.

Engedjétek meg, hogy egy Pál életéből vett példával zárjam, ami bemutatja, hogy milyen hatalommal rendelkeznek az emberek, és hogy a hatalom politikai, gyülekezeti és hivatali szinten is erőtlen. Pál azt mutatja be, hogy minden gyülekezet vezetősége, még az apostoli is, az ott lévő embereknek van kiszolgáltatva. A 2 Korinthusi levél arról szól, hogy Pál védi az ő apostoli hatalmát a korinthusi emberek előtt. A galácziabelieknél még inkább, ahol volt néhány hamis igehirdető és tanító, akik Korinthusba jöttek és egy olyan evangéliumot hirdettek, ami ellentétben volt azzal, amit kezdetben Pál hirdettek nekik. Behozták a törvényeket, a gnoszticizmust, egy csomó más dolgot és megpróbálták lerontani és aláásni Pál kegyelemről lefektetett alapjait.

Pál azt mondja a 2 Korinthintusi levélben, hogy ezekkel a hamis apostolokkal ellentétben neki van hatalma közöttük, és nekik az ő tanításának és az ő személyének kellene engedelmeskedniük. Azonban sohasem használja ki (veti latba) a tekintélyét velük szemben. Sohasem mondja: “én vagyok a nagyobb apostol, nekem engedelmeskedjetek.” “Nekem nagyobb pozícióm van, mint amazoknak; nekem engedelmeskedjetek.” Inkább azt mondja:

Vajha elszenvednétek tőlem egy kevés balgatagságot! Sőt szenvedjetek el engem is. Mert isteni buzgósággal buzgok értetek; hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szüzet állítsalak a Krisztus elé. Félek azonban, hogy a miként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől. Mert hogyha az, a ki jő, más Jézust prédikál, a kit nem prédikáltunk, vagy más szellemet vesztek, a mit nem vettetek, vagy más evangéliumot, a mit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek.  Mert én azt gondolom, hogy semmiben sem vagyok alábbvaló a fő-fő apostoloknál. Ha pedig avatatlan vagyok is a beszédben, de nem az ismeretben; sőt mindenben, mindenképpen nyilvánvalókká lettünk előttetek.”       (2 Kor. 11:1-6)

Amit itt mond az a következő: “én nem vagyok olyan lenyűgöző, mint ezek a ’szuper-apostolok’, de az igaz evangéliumot hirdettem nektek. Most könnyen elfogadnátok azt, ami nem evangélium, mert látványos, ellentmondást nem tűrő embereken keresztül érkezik hozzátok.”

A 13-15 versekben folytatja:

Mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, akik a Krisztus apostolaivá változtatják át magukat. Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magokat az igazság szolgáivá; akiknek végük az ő cselekedeteik szerint lesz.”

Azt mondja: úgy tűnik, mintha ők igazságban járnának. Úgy tűnik, mintha az igazság szolgái lennének. Úgy tűnik, mintha sokkal kegyesebbek, sokkal szentebbek lennének, mint bárki más. Mégis az ördög szolgái. Itt láthatjuk Pálnak a szívét ezekkel az úgynevezett „szuper-apostolokkal” szemben, akik nagyon látványosak emberi mértékkel mérve. Ezért magukhoz vonzzák az embereket, hogy őket kövessék, az emberek pedig nem vizsgálják meg, hogy valójában más evangéliumot hirdetnek. Pál azt mondja : “figyeljetek, a probléma az evangéliummal van! A ‘szuper-apostolok’ látványos megnyilvánulásai elhitetik az embereket, miközben más evangéliumot hirdetnek.”

Hogyan cselekszik Pál, hogy megnyerje az embereket? Egy kiváló ’gyülekezeti korbáccsal’? Nem. Pál az, aki a leginkább apostoli módon gondolkozik. Mindig az apostoli tekintélyéről és hatalmáról beszél, de sohasem használja azt arra, hogy az embereket magához kösse. Sohasem használja a pozícióját, a hatalmát arra, hogy manipuláljon azzal, hogy visszatérítse őket magához vagy az ő hitelveihez. Ahelyett inkább a következőt mondja:

Senkit semmiben meg ne botránkoztassunk, hogy a szolgálatunk ne szidalmaztassék. Hanem ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái; sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban. …..A mi szánk megnyílt ti néktek, korinthusiak, a mi szívünk kitárult. Nem mi bennünk vagytok szorosságban, hanem szorosságban vagytok a ti szívetekben. Viszonzásul (mint gyermekeimnek szólok) tárjátok ki ti is szíveteket.”  (2 Kor. 6:3-13)                                                                                                   

Hogyan szerzi őket vissza Pál? Először is emlékezteti őket, hogy ő úgy ment hozzájuk, mint egy szolga és azután személyes szinten azt mondja: “én gyöngéden szerettelek benneteket. Megnyílt az én szeretetem ti irántatok. Most válaszoljatok nekem hasonló módon.” Kiszolgáltatja magát nekik, sebezhetővé teszi magát feléjük.

Szolgáló hatalom

Tudjátok mi történik, amikor az emberek azt mondják: “én szeretlek téged, de neked nem kell, hogy viszont szeress?” Az ilyen emberek megnyitják magukat arra a legcsodálatosabb lehetőségre, hogy megkockáztassák a sebesülést. Amikor sebezhetővé teszed magadat, megnyitod magad az elutasításra, ami természetesen a legnagyobb félelmünk. Ez az, amit Pál cselekszik. Gyengévé és sebezhetővé teszi magát előttük. Azt teszi, mint amikor az emberek azt mondják: “én szeretlek téged”. Az a személy pedig, aki ezt hallja: “én szeretlek téged” minden hatalom birtokában, szabadságban van. Ez szellemi szinten és emberi szinten is igaz. Azt mondja: “én szeretlek téged. Nem vontam vissza a szeretetemet tőled. Teljesen sebezhetővé teszem magam feléd.” Mi az, amit tesz ezzel? Ezzel megad számukra minden hatalmat és szabadságot. Most a hívők vannak a teljes hatalom pozíciójában, és azt tudják mondani; igen, vagy tudják válaszolni azt is, hogy nem.

A valódi hatalom az evangélium igazsága. A szolgáló vezető kiteszi magát a sebezhetőségnek, mert azt mondja: “az, hogy szeretlek téged, nem jelenti azt, hogy viszont szeress engem”. Még ha ‘szuper-apostolok’ jönnek is, Pál azt mondja: “Isten fog foglalkozni velük, kérlek térj vissza hozzám, mint a hitbeli szellemi atyádhoz. Kérlek, térj vissza ahhoz az evangéliumhoz, amit először hirdettem nektek és engedelmeskedjetek ismét nekem, mint vezetőnek.”

Nemcsak Pál az egyedüli, aki az embereknek ilyen hatalmat adott; így cselekedett az Úr Jézus Krisztus is. Értsd meg, hogy Jézus nem adott lehetőséget neked, hogy bármiben is manipuláljon téged? Ő szeretett téged, elfogadott és azt mondta: “szabad vagy. Szabadságot adok neked. Leromboltam a törvényt. Nem használhatom a törvényt, hogy azzal verjelek. Szabad vagy. Teljesen szabad vagy, hogy viszont szeress engem, vagy nem. Meg vagy mentve és biztonságban vagy Isten szeretetében, mert én a szabadság ajándékát adtam neked. Teljesen sebezhetővé teszem magam előtted. Nem titkolom el a lelkiállapotomat előtted. Meg fogod most nyitni magad (a szívedet) előttem?” Jézus arra hív minket, hogy önként kövessük őt és nekünk hatalmunk (szabadságunk) van arra, hogy azt megtegyük, … vagy ne tegyük. Tedd azt, hogy élj, de ha nem teszed, az a halált jelenti. Nem függ azonban állandóan egy nagy pallos a fejünk fölött, hogy lecsapjon ránk, ha nem a jót teszünk valamit. Jézus azt mondja: “válasszatok ma önként, hogy engem kövessetek és éljetek. Válasszatok ma önként, hogy éljetek az én vezetésemnek való engedelmesség által.”

Az apostoli hatalom valódi forrása az alázatos hozzáállás az igazsághoz és mi mindent megadunk azért a hatalomért.

Fordította: Abonyi Sándor

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: evangélium, evangelizálás, helyreállítás, szolgálati ajándékok, Tanítások, vezetés
Címke: , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

3 hozzászólás a(z) A szellemi hatalom forrása – Ken Blue bejegyzéshez

  1. Tibi szerint:

    Tiszteletem!
    Orvendtem a tanitasnak, a kritizalas szot viszont negativ csengese miatt az intes-feddes-figyelmeztetes szoval cserelnem ki. Persze nem tudom az eredeti hogy van, de…

    Kedvelés

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s