Új építőmesterek – Jan Rossol

PDF formátumban letölthető itt: Új építő – mesterek

Efézus 4. szerinti szolgálatok

A Salamon által épített templom egy valóban nagyszerű épület volt. A legjobb mesteremberek építették a legjobb anyagokból. (2 Krón. 3.5-6.)  Dávid közel 4000 tonna aranyat biztosított a templombelső díszítéséhez, ami értékes kövekkel volt díszítve. Minden az épület kiválóságáról beszélt. Csodálatos volt minden nemzet szemében arról az egy Istenről beszélni, aki nagyobb minden más istennél.

(2 Krón. 2.5.) Amikor a templom elkészült és a díszítése befejeződött Isten dicsősége töltötte be azt, jelezve a mű Isteni ihletettségének jóváhagyását.

Új épület

Istennek a templommal való kapcsolata tartósan megváltozott, amikor Krisztus keresztre feszítetése megtörtént. Nagy pillanat volt, amikor a templom függönye a tetejétől az aljáig kettészakadt. (Máté 27.51.)  Amíg tudott volt, hogy Isten a kerubok között ül a Szentek szentjében (80 Zsolt 2.), most egy látható jele volt annak, hogy Isten eltávozott erről a helyről. Pál apostol kijelentette: „a menny és a föld ura kézzel csinált templomban nem lakik” (Csel.17.24.). Ez azt jelenti a keresztyének számára, hogy nincsenek többé szent helyek, hanem csak szent emberek. Isten gyülekezete – Krisztus vére által megváltott emberek – akik ma a szent templomot alkotják (Ef. 2.21.). Az Ó-Testamentum idején Isten nagysága, nagyszerűsége, híre és pompája visszatükröződött a templom lélegzetelállító csodájában és zsenialitásában (1 Krón. 22.5.). Isten ezekben a napokban az Ő választottain – a gyülekezeten – keresztül akarja bemutatni az Ő dicsőségét és sokféle bölcsességét (Ef. 3.10.).

Új építőmesterek

Isten kétféle módon készíti fel (építi fel) a gyülekezetet, hogy az Ő örökkévaló tervében való szerepét be tudja tölteni:

–         Isten felkészít minket közvetlenül. (Zsidó 13.20-21.) Ő elküldte a Szent Szellemét, hogy segítsen nekünk növekedni az Istennel és az Ő embereivel való kapcsolatunkban. Ő adott képességet (ajándékot) nekünk, hogy elvégezzünk minden jó munkát, és így elvégezze az Ő akaratát a mi életünkben.

–         Jézus adott embereket az Ő egyházába, akiknek vannak képességeik (ajándékaik) arra, hogy felkészítsenek másokat. (Ef. 4.11.) Ezek az emberek – apostolok, próféták, evangélisták, pásztorok és tanítók – speciális mértékét kapták a kegyelemnek, hogy véghezvigyék saját, Isten által-adott feladataikat.

Amikor a gyülekezet felismeri és elfogadja ezeket az Efézus 4-ben leírt szolgálatokat, olyan erők fognak felszabadulni, amik fel fogják készíteni a gyülekezetet, hogy eljusson a teljes formájára. Az Efézus 4.12. arra tanít minket, hogy Jézus két célból adta ezeket a szolgálatokat:

  1. Felkészítse Isten embereit (a szenteket) a szolgálat munkájára:

A felkészítésnek fordított szó katartismos. Ezt akkor használják a régi görög nyelvben, amikor egy csontot műtét által beillesztenek a helyére. Jézus kijelentette, hogy az Ő testében nem egy tag van, hanem sok tag együttműködése. Krisztus katalizátorként használja az Ef. 4. szerinti szolgálatokat. Ők készítik fel és hozzák mozgásba a „test” minden részét hit által, Krisztus céljainak megértése által, mert a gyülekezet az Ő teste és természete egy egészet alkot.

Ugyanazt a görög szótőt használja az Ige, amikor arról beszél, hogy tanítványok elő(fel)készítik az ő hálóikat. (Máté 4.21.) Egy éjszakai halászás után szükséges a hálót lemosni, eltávolítva a homokot és a kavicsot, amik akadályozzák a háló hatékony használatát. Ahol a háló elszakadt, meg kell javítani.  Ugyanilyen módon használja Isten az Efézus 4. szerinti szolgálatokat, hogy beazonosítsa és eltávolítsa azokat az akadályokat, amelyek csökkentik a mi hatékonyságunkat. Ezek a szolgálatok segítenek kiigazítani (kijavítani) a gyülekezetet, amikor lehetővé teszik számunkra, hogy ismét a Krisztusi kegyelem speciális mértéke szerint működjünk.

Felépíteni Krisztus testét

Pál kifejti, hogy ezek a szolgálatok nem a saját maguk előmozdítására, hanem Krisztus testének kijavítására, ill. felépítésére vannak. Így ők annak a szívét tükrözik vissza, aki megajándékozta őket, hogy ne néki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon rajtuk keresztül (Máté 20.28.).

Mindezek a szolgálatok szellemi felhatalmazást hordoznak, ami képessé teszi őket, hogy véghezvigyék az Ő munkáját. Ez a felhatalmazás csak a szentek építésére használható, sohasem az ő elnyomásukra (2 Kor 10.8.) . A szentek felépítése érdekében szükséges viszont elnyomni a rossz vagy ártalmas dolgokat és gyakorlatot (2 Kor 10.5.) Bármilyen ráhatás kell, hogy világosan kifejezze, hogy az emberek érezzék azt, hogy ők értékesek és szeretik őket, mégis ösztönözve érezzék magukat arra, hogy tovább fejlődjenek az ő hitükben. (2 Kor. 2.5-8.)

Míg eljutunk az egységre

Tekintettel a szentek felkészítésének és megjavításának szükségességére, Jézus az Efézus 4-ben lévő minden szolgálatot a gyülekezet rendelkezésére bocsátott. Az Efézus 4.13. kiemeli ezt megerősítve, hogy azok addig adattak, míg mindannyian elérjük a hit egységét. Bizonyos vagyok, hogy egyhangúlag egyet lehetne érteni abban, hogy van mód rá, hogy előre haladjunk, mielőtt elérjük a hit egységét. Addig, amíg oda eljutunk mindezek a szolgálatok lényegesek. Ezeknek a szolgálatoknak a helyes felismerése és elfogadása nélkül a hitnek az egysége sohasem valósítható meg.Ezeknek a szolgálatoknak a hatékony működtetése három eredményt fog előidézni a gyülekezetben:

1.      Érettség

A gyülekezetnek van egy csodálatos célja, hogy felnőjön, és teljesen olyanná váljon, mint Krisztus. Isten vágya, hogy minden gyermeke kinőjön az éretlenségből és a gyerekes dolgokból és váljanak egyre inkább olyanná, mint az Ő egyszülött Fia – Jézus. Elfogadva Krisztus megtartó kegyelmét, Ő az általa adott szolgálatokon keresztül biztosítja a mi növekedésünket, hogy „minden dologban” hozzá hasonlóvá váljunk. (Efézus 4.15.)

Az érettség „minden dologban” – a következőket foglalja magában:

–       érettség a megértésben: Krisztusnak az a szándéka, hogy ne fújjanak bennünket a legújabb tanítások és tapasztalatok ide-oda, szélsőségekbe sodorva bennünket (Efézus 4.14).

–       érettség az érzelmeink kezelésében: Így hitben és békességben cselekszünk inkább, mint frusztráltan, haraggal vagy kezeletlen sérülésekkel reagálva.

–       érettség abban, ahogyan a kapcsolatainkban viselkedünk. A megbízhatóságunk, hűségünk és becsületességünk miatt képesek vagyunk olyan kapcsolatokat kiépíteni, ami kiállja az idő próbáját. Ez arra késztet minket, hogy feláldozzuk a jobb alternatívát nyújtó, ma olyan fontos fogyasztói társadalmi szemléletünket a kapcsolatok érdekében.

2.      Teljesség

Amint Krisztus bemutatta Isten teljességét (Kol. 1.19.), úgy a gyülekezetnek Krisztus teljességét kell bemutatnia. Minden, ami Krisztus volt és cselekedett a földön, Ő benne és Ő általa az Ő gyülekezete által kell, hogy kiábrázolva legyen. (Efézus 1.23.) Az Efézus 4  szerinti minden szolgálat hozzájárul Krisztus teljességéhez a gyülekezetben, Isten kegyelmének a testre gyakorolt mértéke által. A mi feladatunk nem egyszerűen csak az, hogy ki működik, mint apostol vagy próféta, hanem elfogadjuk azokat úgy, hogy a gyülekezet apostoli és prófétai legyen a látását és gyakorlatát tekintve. Az ilyen gyülekezet egy nagy képbe van belefoglalva, amit Isten cselekszik a földön és elutasít a szűklátókörűséget és zártságot, amik kisebbítik azt a legjobbat, amit Isten akar adni nekünk.

3.      Hatékonyság

Pál a gyülekezetet, mint Krisztus testét írja le (Efézus 1.22-23.) és miként az emberi testnek minden tagja egy adott feladatot, funkciót kell, hogy ellásson, ugyanúgy van ez minden egyes személlyel a gyülekezetben. Senki sem fölösleges a szükségek szempontjából vagy nem csak padtöltelék a vezető(k) számára.

Az Efézus 4 szerinti szolgálók szeretetben segíteni fognak minden személyt a gyülekezetben, hogy felfedezze és megvalósítsa a saját gyümölcsöző szolgálatát azon a területen, ahol tudják a hit, a kegyelem és ajándék mértékét teljes egészében használni, amint Isten adta nekik. „Minden tag a saját munkáját cselekszi” az ajándékoknak és tevékenységeknek egy csodálatos sokféleségét eredményezve, mivel minden személy örömteljes módon van felkészítve, felépítve és beállítva a szolgálatba. Az ilyen sokszínűség a testben csak akkor érhető el, ha az Efézus 4 szerinti minden szolgálatot felfedezünk és elfogadunk.

Amilyen nagy volt a Salamon templomának dicsősége, ugyanolyan dicsőség fogja beragyogni Isten gyülekezetét az egész földön, a feltámadott Krisztus szolgálatai által felkészítve, hogy csodálatos szent templommá növekedjen, ahol Isten lakozhat örökké (Efézus 3.20-21.).

Fordította: Abonyi Sándor

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezetépítés, helyreállítás, szolgálati ajándékok, Tanítások
Címke: ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s