Másfajta gyülekezet – Ron McKenzie

(Egy olyan Gyülekezet, ami az üldözés idején is életképes)

Krisztus teste felépíti magát szeretetben

PDF formátumban letölthető itt: Másfajta gyülekezet

A Gyülekezet a keresztyéneknek egy olyan csoportja, akik ugyan azon a helyen élnek, elkötelezettek egymás felé, akik rendszeresen összejönnek imádni az Urat és megélni a közösséget, és akiket olyan vének felügyelnek, akikben megnyilvánulnak az Ef. 4.11. szerinti szolgálati ajándékok.

Négy meghatározó jellemzője van tehát egy gyülekezetnek:

– Kapcsolatok

– Azonos lakóhely

– Vének

– Szolgálati ajándékok

Kapcsolatok:

A gyülekezet olyan emberek csoportjából áll, akik szoros kapcsolatban vannak egymással, összekapcsolják, és együtt tartják Krisztus testét, engedelmeskedve szeretetben, hogy felnövekedjenek a Krisztusban. (Ef. 4.15)  A gyülekezet olyan emberek hálója, akik egymással szeretetben összekapcsolódnak.  Jézus mondta

„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.”  – Ján 13.34-35

A szeretet egy lényeges (kötő)anyag, ami különlegesség teszi a gyülekezetet.

Azonos lakóhely:

A második meghatározó tulajdonsága egy gyülekezetnek az azonos lakóhely. Minden Gyülekezet egy meghatározott lakóhelyhez kell, hogy kötődjön, ezért annyi gyülekezet lehet, mint amennyi lakóhely (település) van. Ideális esetben egy gyülekezet lehet minden meghatározott helyen és ebből adódóan minden helyen csak egyetlen gyülekezet. Ha pld. a Mester utcában élek, akkor annak a gyülekezetnek vagyok a tagja, amelyik a Mester utcában jön össze; ott vagyok tagja Krisztus testének. Nincs lehetőségem egy másik helyen Krisztus testéhez tartozni. Az, hogy sok, különböző fajta gyülekezet legyen ugyanazon a helyen, az ellentmond az Újszövetségnek.

Vének:

Vének (presbiterek) egy gyülekezet harmadik meghatározó jellemzője. Pál és Barnabás véneket állítottak be mindenhol, ahol a tanítványoknak csoportjai voltak (Ap.csel 14:22-23). Semmi több megtételére nem volt szükség a gyülekezethez, ahol egy tanítványi csoport volt. Az Újszövetségben a gyülekezet a hívőknek egy csoportja volt egy meghatározott helyen, akiket vének felügyeltek. A vének szolgáltak a gyülekezetben

– a keresztyének tanítványozása területén, hogy azok eljussanak az érettségre;

– a keresztyének közötti kapcsolatok építése területén.

Szolgálati ajándékok: 

Minden gyülekezetnek lesznek vénei (presbiterei), akik az Ef. 4.11. szerint: apostol, próféta, evangélista, tanító, pásztor szolgálati ajándékok mindegyikében mozdulnak. Mindezek a szolgálatok szükségesek a gyülekezet számára, hogy eljusson az érettségre (Ef. 4.15-16). Ha bármelyik hiányzik ezekből, a gyülekezet kiegyensúlyozatlanná válik, mint egy test egy hiányzó végtaggal.

Definíció (meghatározás): Egy gyülekezet keresztyéneknek egy olyan csoportja, akik egy meghatározott helyen élnek, ahol erős kapcsolatokat ápolnak egymással és vének vezetik őket, akikben a szolgálati ajándékok megnyilvánulnak.

A tisztánlátás kedvéért, amikor – ilyen módon meghatározott – Gyülekezetről beszélünk, a Gyülekezetet nagy “G”-vel fogom írni. A hagyományos értelemben vett gyülekezet esetében pedig, amikor gyülekezetről beszélünk, akkor kis „g” betűvel írom.

A Gyülekezet a Mester utcában:

Képzeljünk el kb. negyven keresztyénből álló csoportot, akik mind egymás közelében élnek a Mester utcában. Járótávolságra élnek egymástól, így könnyen meg tudják látogatni egymást, de nem olyan közel vannak egymáshoz, hogy mások ne tudjanak közöttük élni. Annak ellenére, hogy közel élnek egymáshoz, nem keresztyénekkel vannak körülvéve.

A Gyülekezethez tartozó emberek rendszeresen és kötetlenül jönnek össze különböző csoportokban, hogy egymást bátorítsák és imádkozzanak egymásért. Néha páran összejönnek egy közösségbe, vagy megbeszélnek valamit. Amikor néhányan nehéz helyzetben vannak, mások körülveszik őket, hogy imádkozzanak értük. A csoport tagjai rendszeresen megosztják az ételt egymás között. Vidámak és sok örömöt élnek meg együtt.

Közösség (javak megosztása):

A Gyülekezet tagjai használják egymás tulajdonait. Amikor egy családnak egy másik városba kell utaznia, a Gyülekezet egyik tagja kölcsönadja az autóját az utazáshoz. Néhányan eladták az autójukat, mert úgy találták, hogy nincs tovább szükségük rá. Néhány család kilenc-üléses mikrobuszt vásárolt, hogy azokat használják, amikor a Gyülekezet egy csoportja együtt elutazik valahova. Egyszer egy héten néhány nő együtt elmegy az egyik mikro busszal, hogy élelmiszereket vásároljanak be a családok részére. Bevásárolnak annak a néhány családnak a részére is, akik a munkahelyük miatt elfoglaltak és nem érnek rá. Más családoknak utánfutóik vannak és elérhetővé teszik azt a Gyülekezet többi tagja számára.

Több család használja ugyanazt a fűnyírót. Néhány ember lenyírja a füvet a többieknél is, mert azok most el vannak foglalva egy új üzlet beindításával. Ezzel egy időben lenyírják a füvet egy idős hölgynek is, aki nem tagja a Gyülekezetnek.

Éva, aki 68 éves, neki nincs olyan tulajdona, amit megoszthatna másokkal, ezért felajánlja a péntek és a szombat estéjét, hogy vigyáz a Gyülekezetben lévő családok gyermekeire, akik el akarnak utazni valahová. Nem kell korán felkelnie, így nem foglalkozik azzal, hogy a szülők későn érnek haza.

A Gyülekezet a szívét osztja meg egymással. Mindenki megpróbál valamit megosztani a sajátjából a Gyülekezet többi tagjával. Keresik a lehetőséget arra is, hogy a nem keresztyén szomszédjaikkal is megosszák a javaikat. A megosztás mindig önkéntes és sohasem kötelező. Az embereknek választási lehetősége van, hogy ne osszák meg a javaikat, de sokan hamarosan rá fognak jönni, hogy ez jelentős költségmegtakarítással jár.

Vezetőség:

A Gyülekezetet öt vén (presbiter) vezeti, akik nagyon közeli barátok. Ők jól kiegészítik egymást. Dávid sok látást kap az Úrtól. Fekete-fehéren látja a dolgokat és segít Isten akaratában előre vinni a Gyülekezetet. Máté egy nagyon nyitott személy, aki szeret összejönni új emberekkel és örömet okoz neki, ha megoszthatja az evangéliumot másokkal. Ő őrködik azon, hogy a vének között ne alakuljanak ki klikkek és gondoskodik róla, hogy az új emberek beépüljenek a Gyülekezetbe. János, Péter és István a másik három vén, olyan emberek, akik nagyon jók az új keresztyének tanítványozásában. Ők arról gondoskodnak, hogy a Gyülekezetben mindenki felnőjön és a saját szolgálatába beálljon. János felesége Ági nagyon jól tud foglalkozni a fiatal asszonyokkal, akik az Úrhoz jönnek. Az asszonyok úgy néznek rá a Gyülekezetben, mint egy második anyára és hozzá mennek tanácsért és bátorításért.

A vének közötti egység kívánatos mások számára is, ami inspirálja a Gyülekezet tagjait. A véneknek szigorú megállapodásuk van egymással, hogy semmi nagyobb változást nem hajtanak végre anélkül, hogy mindannyian egyet ne értenének azzal. Bátorítják és támogatják egymást a különböző szerepekben. Amikor szakadás keletkezik két vén között, a másik három keményen dolgozik azon, hogy helyreálljon a béke és az egység. Ha szükséges felvállalják a konfliktusokat, ha valakinek szüksége van rá, hogy megtérjen és megbocsásson.

A vének nagyon jól ismerik egymást és úgy tűnik, hogy semmi sem állhat közéjük. Azonban ez nem mindig van így. A kezdeti napokban sok feszültség volt, gyakran triviális dolgok miatt, amik könnyen lerombolhatták volna a kapcsolatukat. Azonban hamar elhatározták, hogy semmi sem állhat közéjük és ebbe kapaszkodtak bele. Keményen dolgoztak, hogy az egység megmaradjon és az egyetértés most természetesnek tűnik.

A Gyülekezet kimunkálta bennük, hogy lemondjanak arról, hogy minden tekintetben saját magukat akarják megvalósítani. Mindannyiuknak fel kellet adniuk a látásuk egy részét az egység keresése érdekében. Például Máté mindig kedvelte a kelta zenét, de a többiek sohasem engedték meg azt, hogy a Gyülekezetben ez a középpontba kerüljön. Minden vénnek van valami „vesszőparipája”, de mindannyian egyetértenek abban, hogy a Gyülekezet jobb, mint amit ők remélhettek.

Egyik vén sem áll a többiek felett és nem is tűnik olyannak, mint egy „idősebb” vén (senior). Senkit sem hívnak „Pásztor”-nak. Ha valaki észreveszi, hogy elkezd a többiek fölé kerülni, akkor gyorsan alkalmazkodik a többiekhez. Egyik vén sem próbálja meg, hogy kontrollálja a többieket vagy meghatározó szerephez jusson a többiekkel szemben, mert tudatában vannak, hogy többet el tudnak érni együttesen, mint külön-külön. Mindannyian rendes, tisztességes emberek, és együtt egy erőteljes csapat, mert támogatják, és jól kiegészítik egymást.

Más gyülekezetben lévő emberek gyakran megpróbálják kitalálni, ki gyakorolja a hatalmat ebben a Gyülekezetben. Néhányan azt gondolják János az, mert neki nincs munkahelye. Mások azt gondolják, hogy Dávid az, mert ő az, aki elmondja a látásait a Gyülekezetre. Mások csendben azt gondolják, hogy Péter gyakorolja a hatalmat, mert ő az a vén, akivel először találkoznak, amikor bemennek a Gyülekezetbe. Amikor a vének hallanak erről a „zűrzavarról”, az tetszik nekik és nevetnek magukban, mert ez mutatja meg a vezetés lényegét.

Pénzügyek:

A vének – kivéve Jánost – részidőben dolgoznak. Jánosnak van egy családi öröksége, így neki nem szükséges dolgoznia, és ő egy novellát ír szabad idejében. Péter azt mondja, hogy nem dolgozik, mert elég zsörtölődésben van része, ha minden idejét keresztyénekkel tölti (gondolom, hogy viccel). János sok időt tölt azzal, hogy új keresztyéneknek segítsen, így a Gyülekezet kipótolja az ő bevételét. A többiek nem igénylik, hogy bármit kapjanak a Gyülekezettől. Egyszerű életmódjuk lehetővé teszi, hogy eleget tudjanak keresni részidőben dolgozva.

A vének nem tanítják arra a gyülekezetet, hogy tizedet adakozzanak és gyűjtsenek a Gyülekezetben. A Gyülekezet működése nem igényel sok költséget, mert nincs épület, amit karban kell tartani, nincs kölcsönük és nincs főállású „pásztor” sem, akit fizetni kell. Ha az emberek túl sok pénzt adnak, akkor probléma keletkezik és a véneknek imádkozniuk kell, mit kezdjenek vele. A vének jobban szeretik, ha az emberek saját pénzükkel másokat segítenek. Senki nem tudja mennyit, de a Gyülekezet tagjai sok pénzt ajándékoznak másoknak. Az életstílusuk lehetővé teszi, hogy a legtöbb ember sokkal többet keressen, mint, amire szüksége van, így képesek rá, hogy bőkezűen adakozzanak. Egy személy akkor lett keresztyénné, amikor munkanélküli volt. A Gyülekezet egy tagja, aki őt alig ismerte, adott neki 500 dollárt egy nap, amikor a kölcsöne lejárt és a bankszámlája üres volt. Annyira meglepődött ezen, hogy a szíve összetört.

Kapcsolatok:

A közösség (javak megosztása) egy fontos jellemzője a Gyülekezetnek, de a kapcsolatok az a ragasztó, ami összetartja őket. A legfontosabb kapcsolatok azok, amik a vének között vannak. Ők adnak mintát mások számára, hogy kívánatossá tegyék és mások utánozzák őket. Ők nem egy zárt csoport, a kapcsolatuk kiterjedt, másokat is bevonnak abba.

A Gyülekezet minden tagja kapcsolatban van valamelyik vénnel. Amikor egy új személy jön a gyülekezetbe, őt néhány hónapon át gondosan tanítványozzák, és így gyorsan növekszik. Miután ez az erős tanítványozási folyamat befejeződik, az új személyt egy bizonyos távolságról szemmel tartják. Minden vén több mint tíz embert felügyel, így ők képesek valóban jól megismerni őket. Kötetlen módon, gyakran találkoznak ezekkel az emberekkel, különböző helyzetekben. Minden a kapcsolatokon alapul a Gyülekezetben lévő emberek között és így további kapcsolatok jönnek létre. Hasonló módon vannak kapcsolataik másokkal is, mert más csoportok is vannak, akik együtt dolgoznak egy feladaton és sok örömük van. A kapcsolatok olyan fontossá válnak, hogy néhány szomszéd átjárót alakít ki a kerítésén, hogy könnyebben találkozhassanak egymással. Ellene akarnak állni a kor szellemének, ami magas kerítéseket akar építeni a házak között. A kapcsolatoknak, mint az anyagi javak megosztásának, spontánnak és önkéntesnek kell lennie, hogy azok szorosak legyenek. Az emberek szabadon választhatnak, hogy milyen erősségű kapcsolati formába akarnak belemenni. Néhány ember túl erősnek találja ezeket a kapcsolatokat és azt választja, hogy elkülönültebben marad a Gyülekezetben. Mások megértik ezt így fogadják el őket a Gyülekezet tagjaiként. Különállóként elfogadható, hogy egy személy laza módon ápolja a kapcsolatát egy vénnel és járjon az Úrral. A vének az egész Gyülekezet felett őrködnek. A feladatuk legfontosabb része, hogy megőrízzék az egységet a Gyülekezetben. Gyorsan mozdulnak, hogy megoldjanak minden rendezetlenséget. Ha egyet nem értések és megbántódások történnek, segítenek megoldani a dolgokat, mielőtt az emberek állást foglalnak, és a kapcsolat megromlik. Az összetört kapcsolatok megsértik a „Gyülekezet szívét”, ezért a kapcsoltok helyreállítása nagyon fontos.

Növekedés:

A Gyülekezet két évvel ezelőtt egy kis csoporttal indult, amikor Dávid, Máté, Péter és az ő családjaik egymás szomszédságába költöztek és csatlakoztak egy pár keresztyén családhoz, akik már a Mester utcában éltek. Máté az egyik volt közülük. Az egész csoport az ő nappalijában találkozott, hogy dicsőítsék az Urat és együtt imádkozzanak.

Máté az egyik közülük, aki mindenkivel barátkozik. Rávette Jánost, hogy segítsenek egy fickónak egy új tetőt megcsinálni. Mikorra a munka befejeződött a fickó keresztyén lett.  János azután magával vitte Mátét, hogy találkozzon az egyik munkatársával, akinek a felesége ágyban feküdt tüdőgyulladással, ezért János és Máté imádkoztak érte. A beteg feleség meggyógyult, felkelt és készített nekik egy kávét. Az este végére a férjével együtt befogadták az Urat.

Péter és János sok időt töltött azzal, hogy tanítványozzák ezeket az embereket és azok valóban elkezdtek növekedni az Úrban. Az új emberek elhívták Mátét, hogy találkozzon a barátaikkal és egy pár be is fogadta az Urat. Ők tanultak Mátétól, így hamarosan terepet kaptak, ahol nem volt szükségük, hogy támogassák őket, hogy megosszák az evangéliumot másokkal. Nemsokára segítségül hívtak másokat, hogy megosszák az evangéliumot a barátaikkal.

A gyülekezet szépen növekedett. Amikor Péter tanítványokká képezte az új keresztyéneket, mindig vitt magával valakit, hogy megtanulja, hogyan csinálja a dolgokat. János hamarosan nagyon hozzáértővé vált az új keresztyének tanítványozásában, Péter segítsége nélkül is. A Gyülekezetben rövid időn belül sok ember megtanulta, hogyan ossza meg az evangéliumot másokkal vagy hogyan tegyen tanítvánnyá egy új keresztyént. Kb. egy év után a csoport túl nagy volt ahhoz, hogy János nappalijában jöjjenek össze. Ekkor Tamás lerakott egy szőnyeget a garázsa padlójára.

A Gyülekezet negyven főre nőtt, ezért a vének arról kezdtek el beszélni, hogy kimozdulnak és elkezdenek egy új Gyülekezetet plántálni. Mindegyikük kiképzett valakit, hogy átvegye a szerepét. János és István egy évvel korábban lettek beállíva véneknek és erősen figyelemmel kísértek másik három embert a Gyülekezetben, akiknek valóban szükségük volt a kihívásra, hogy átvegyék Dávid, Máté és Péter szerepét, és így ők nem váltak frusztráltakká.

Az új Gyülekezet elindítását a szomszédos városrészben tervezték, ahol a Gyülekezetből két házaspár már hatással volt szomszédaira. Úgy gondolják, hogy már beértek a gyümölcsök a szomszédjaiknál. Dávid azt gondolja, hogy ezen párok egyike potenciálisan vénné válhat.

Egy nap a Gyülekezet életében:

A Gyülekezetben lévő embereknek sok örömük van együtt, de azzal együtt komolyak is abban, hogy Istent szolgálják. Nincs idejük haszontalan dolgokra, ezért kedd éjszaka sok más dolog is történik. Máté házának garázsában, Máté és János és hét másik ember futballmeccset néznek egy nagyképernyős TV-n. Jánosnak nincs autója, mert ő járótávolságra lakik a munkahelyétől. Kivételes alkalmakkor, amikor szüksége van autóra, kölcsönkér valaki mástól a gyülekezetben. Máté létrehozott egy házi színházat a garázsában néhány könnyű székkel, ahol a gyülekezet tagjai együtt tudnak lenni és pihenni, miközben filmet néznek vagy játszanak. A gyerekek közül néhányan az iskola után bejönnek a Máté garázsába, hogy TV-t nézzenek.

A másik ház nappalijában János és néhány másik ember beszélgettek és imádkoztak egy fiatalemberrel, aki keresztyénné lett az előző héten. Sokat beszélgettek vele és az este végén megszabadult néhány gonosz szellemtől. Egy másik házban még másik öt ember imádkozott és közbenjárt azokért, akik szolgáltak. Amikor valaki kapott egy kijelentést, telefonáltak amazoknak támogatva őket a szolgálatban, hogy tovább tudjanak haladni.

Egy másik házban Tamás beszélgetett egy egyedül élő anyával a gyülekezetből, akinek nehézségei vannak az egyik gyerekével. Egyetértettek a stratégiában és elkötelezték magukat, hogy imádkozzanak azért.

Máté és az ő felesége neheztelnek Viktorra és Gáborra, akik viszonylag új tagok voltak. Elmentek, hogy megosszák az evangéliumot Gábor barátaival, akik érdeklődtek az után a változás után, ami Viktor és Gábor életében látható. Megtették ezt már korábban is, de ez volt az első alkalom, amikor ők fogják a szolgálat döntő részét elvégezni. Máté csak biztonságból van ott, ha mégis szükség lenne rá. Legközelebb már Máté segítsége nélkül, maguk is képesek lesznek rá, hogy megosszák az evangéliumot másokkal.

Az egyik nő fogja a varrógépét, átviszi egy másik házba és segít feltenni a tulajdonosnak az új csipkefüggönyt.

Feri, aki felkészült arra, hogy Jánost helyettesítse, beszél az új keresztyén férfiak egyikével arról, hogyan kezeljen egy éppen megkapott munka-ajánlatot. Feri néhány javaslatot ad arra, hogy jó döntést tudjon hozni. Mielőtt Feri hazamegy, együtt imádkoznak a jó döntésért.

Szerda este kb. tizenöt ember bólingozni megy és utána pizza evést terveznek. Magukkal visznek két házaspárt, akik nem keresztyének, akik éppen most költöztek a szomszédságukba. Nagyszerű időt töltenek együtt és az egyik pár igazán jól kijön a Gyülekezeti párok egyikével, így ők tervezik, hogy a következő héten ismét elmennek.

János, Péter, István, Dávid, Máté és az ő feleségeik összejönnek, hogy imádkozzanak az új Gyülekezetért. Az Úr bátorítja őket, de bizonytalanok a változtatás idejét illetően, így megegyeznek, hogy várnak a következő hónapig.

Az üldözés megpróbáltatásai

Ezt a Gyülekezetet rendesen megpróbálta az üldözés. A legtöbb civil hatóság nem tudja felderíteni őket, mint gyülekezetet, mivel nincs épületük, főállású vezetőjük és semmi bürokráciájuk. A gyülekezet láthatatlan a hatóság számára, mert egyedüli rendszeres összejövetelük vasárnap van és az inkább egy jó partihoz hasonlít, semmint egy gyülekezeti Istentiszteletre. A hatóságok erős nyomást gyakorolnak rájuk, hogy megakadályozzák a szomszédokat az egymással való beszélgetésben vagy party-k szervezésében.

Győzelem

A győzelem valóságos érzése van jelen a Gyülekezetben.  Gyülekezet három éven belül felnőtt arra a pontra, hogy egy új Gyülekezetet plántáljon. Új emberek jönnek az Úrhoz állandóan és néhány “kemény diót” sikerült tanítvánnyá tenni azon a helyen, ahol ők most valóban Isten emberei. Volt egy csodálatos gyógyulás és több nagyszerű szabadulás. A Gyülekezet erőteljes hatással van a világra.

Fordította: Abonyi Sándor

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezet, Magyar tanítások
Címke: , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Egy hozzászólás a(z) 0ejegyzéshez

  1. Visszajelzés: Heti ajánlat (2013. október 14.) – Abonyi Sándor | keskeny út – narrow way

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s