MEGA gyülekezet átalakítása 21 lépésben házi gyülekezetekké – Viktor Choudrie

 PDF formátumban letölthető itt:

Mega gyülekezet átalakítása 21 lépésben

1. Szentségeket kiosztó, tized gyűjtő, pulpitus mögül szónokló professzionális papság munkaköri leírásának újrafogalmazása olyan pásztorokéra, akik úgy táplálják a nyáját, hogy meggyógyuljanak és egészségesek maradjanak, bátorítva őket, hogy minden hívő gyakorolja papságát azzal a hatalommal, hogy bemerítsenek, úrvacsorázzanak és felkészítsenek másokat az emberhalászatra. A minta a lakásokban gyülekező közösség szerkezete, ahol a testvérek engedelmeskednek egymásnak, imádkoznak egymásért, szolgálnak egymás felé, figyelmeztetik-bátorítják egymást, megbocsátanak egymásnak és szeretik egymást. – Ján 13.34, 35; Máté 18.21-22; Ef.  5.21

2. Elmozdulás a templomokban való összegyülekezéstől a „békesség házaiban” való összegyülekezés felé.  ‘Isten nem emberi kézzel csinált templomokban lakik, hanem az emberi szívekben’. Mi Isten mozgó, lábon járó, élő temploma vagyunk, maximális szervezettel és minimális szerevezéssel. – Luk 10.5-9; Mát  10.11-13; Ap.csel 7.48-49; 2 Kor. 6.16

3. Fokozatosan megszüntetni a Vasárnapi Istentiszteleteket, ezzel egy időben létrehozni informális, kis összegyülekezéseket. Krisztus menyasszonyának egy bensőséges kapcsolattal kell rendelkezni az Ő Urával minden nap, nemcsak néhány órát egy héten, állandóan attól félve, hogy hűtlenné válik, félve az ellentétes-neműek közötti tanítványképzés elkedvetlenítő, rosszízű dolgaitól. – Ap.csel 2.46-47; Zsidó 3.13

4. Pótolni a Mózesi tizedet az anyagi javaknak a keresztyének egymás közötti megosztásával, ezáltal hasznosítva az óriási, pénzügyi forrásokat, a vendéglátás, egymás jószívű segítése lehetőségének megteremtésével a keresztyén otthonokban. Hiszem, hogy Isten munkálkodni fog az emberek között rajtad keresztül, ami teljesen meg fog lepni téged, és forrásokat is biztosít hozzá.  – 5 Móz. 8.17-18; Ap.csel 5.32-34; Hab. 1.5

5. Kenyér és egy korty bor Szent Áldozat kiosztó szolgálata helyett elősegíteni, hogy a kenyér megtörése (Úr vacsora) egyszerű Agape étkezések legyenek (szeretet ünnepségek) házanként, amit a hívők vesznek együtt jó szívvel, így az Úr meg tudja szaporítani az Ő napjainak számát.  – Ap.csel 2.4647; 1 Kor.11.20-23

6. Pótolni a professzionális zenét a hívők egymás közötti zsoltárokban és más énekekben való beszélgetésével, zengedezve énekeket szívükben az Úrnak. Az Ószövetségi dicsőítés négylábú állatokkal való áldozatokat igényelt, az Újszövetségi dicsőítésben kétlábú emberek ajánlják fel magukat élő áldozatként. A meta gyülekezet tanítványok gyülekezési helye és nem egy éneklő klub. –  Ef 5.19; Kol. 3.16; Róm. 15.16

7.  A szemlélődő (néző) típusú gyülekezetről áttérni a mindenkit cselekvésre késztető, kölcsönösségre épülő, részvételt biztosító, prófétikus gyülekezetre. Felhatalmazott férfiak, asszonyok és fiatalok szálljanak ki „vontató” vezető üléseikből.Mi Ábrahám magja vagyunk, áldottak, bőségesen megsokasítom a te magodat és a te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját”.  – 1 Kor.14.26-31; Ap.csel 13.13;18:4; 1 Móz. 22.1718

8. Mega gyülekezetek erőteljes együttműködésre irányuló törekvései helyett áttérés a házi gyülekezetek városi, térségi és nemzeti hálózatára. Ahelyett, hogy mindenkit egy tető alá akarnánk hozni, összegyűjteni őket házak ezreiben, ahogyan a mega gyülekezet Jeruzsálemben házi gyülekezeteket hozott létre egész Judeában, Samáriában, valamint Antiókhiában, Korinthus, Róma és a házi gyülekezetek növekedtek hitben és számban (mind minőségüket, mind pedig számukat tekintve) naponként. –        Róma 16.3-15; Ap.csel 1.8; 16.5

9. Be kell oltani a meddő Menyasszonyt a szaporodást segítő oltóanyaggal. Egy egészséges, érett nő (Menyasszony) természetéből adódóan kész arra, hogy gyermekei legyenek. Rebeka, Izsák menyasszonya áldott volt az ő családját tekintve, mert gyermekek milliói származtak tőle. Eljött az idő Krisztus Menyasszonya számára, hogy kiterjessze az ő sátorát balra és jobbra, északra és délre és létrehozza házi gyülekezetek millióit és betöltse a földet. – 1 Móz. 24.60; Ézs.. 54.1-5; Ap.csel 1. 8;

10. Ismerd meg az azonosságodat Krisztusban: királyi pap vagy; a bárány vére által megszentelt. Megszüntetni a papi ruházatot – „reverenda” – , ami elválasztja a papságot a hétköznapi emberektől. Hasonlóan Melkisédekhez, Sálem király-paphoz (béke városa), aki kenyérrel és borral szolgált, elfogadva a tizedet és megáldotta Ábrahámot, egy isteni kormányzást hoz a városodra. Ragadd meg a királyi papok hasonlatának ezt a látását minden városban és a szerint munkálkodj. – 1 Pét. 2.9; Jel.5.10; Hab.2.1-3; Ézs. 9.6-7; 1 Móz. 14.18

11. Kihívás elé állítani a céltalan gyülekezeteket megismertetve őket egy világos látással és térképpel, hogy abból a látásból egy akciótervet fogalmazzanak meg, hogy ‘nagyobb dolgokat tegyenek, mint ezek’. Felfegyverkezve térképpel, kimutatásokkal és a Nagy Küldetéssel, menjenek ki kettesével és tanítsák a plántálás isteni matematikáját plántálva gyülekezetet minden hónapban és tíz rövid hónapon belül, sőt kevesebb plántálva meta gyülekezetek ezreit. –    Ján. 14.12; Ap.csel 16.5; Luk. 10.12; Ézs.  60.22

12. Állítsd fel mindazokat a keresztyéneket, akik befőtt módjára – semmit sem cselekedve és nem fejlődve – a padokhoz vannak ragasztva, és küldd ki őket, hogy betegeket gyógyítsanak, halottakat támasszanak, kígyókon és skorpiókon tapodjanak (kiűzzenek démonokat), megkötözzék az ’erős embert’, rabolják ki az ő vagyonát és lerombolják a pokol kapuit.  – Máté 11.12; 12.29; 16.1819; Márk 16.17-18; Luk 10.19

13. A meglévő élettelen szervezeteket egy élő organizmussá kell átalakítani. El kell törölni minden nem biblikus, kitalált, szép címet; olyanok, mint igazgató, elnök, igazgatóság elnöke és titkár, beállítva helyettük ötágú szolgálati ajándékokkal rendelkező véneket; olyanokat, mint apostolok, proféták, evangélisták, pásztorok és tanítók, akik felkészítenek másokat a szolgálatra a nyáj táplálására, vezetéséra, meggyógyítására és egészségének megtartására, akiknek el kell érni a karámon kívül lévőket. – Ef. 4.11; Tit.1.5-9; Ján 10.16

14. Felhatalmazni minden vasárnapi iskolát, biblia iskolát, imacsoportot, női közösséget és házi közösséget, elhívva őket, hogy valódi, kiküldött gyülekezetekké váljanak. Nekik olyan tanítványokat kell képezniük, akik bemerítenek, úrvacsorával szolgálnak, felkészítenek és kiküldenek munkásokat, ahogyan Tyrannus iskolája tette, hogy megváltoztassák a nép szellemi arculatát. – 1 Kor. 16.19; Kol. 4.15; Ap.csel 19.8-12

15. Kiszűrni az önző (kecske) gyülekezetekből azokat a tagokat, akik csak a csecsemő megkeresztelése, jegyespár összeadása és a temetési szertartás miatt jönnek, és helyettesíteni őket olyan juhokkal, akik gondot viselnek az éhezőkről, szomjúhozókról, mezítelenekről, jövevényekről, betegekről és foglyokról. A passzív, terméketlen juhok ’kivadászása’ nagyon fontos alapelv a juhok felnevelése szempontjából. Isten azért választotta ki Dávidot, hogy Izraelt pásztorolja, mert ő gondot viselt “a fiatal bárányokat szoptató anyajuhokra”.  – Máté. 25.31-46; Zsolt78.70-72

16. Leegyszerűsíteni a tanítványok képzését. Beszerezni egy Bibliát és meghívni néhány igazságkereső embert egy étkezésre, ahol a fő étel – a Bárány. Újra kell értelmezni a valódi gyülekezeteket, ahol két-három barát összejön étkezni, beszélgetnek az evangéliumról, hogy szaporodjanak.Meta gyülekezet a költségek szempontjából a leghatékonyabb stratégiával rendelkező gyülekezet a városok és a föld végső határának elérésére. – Ap.csel 2.46-47

17. Helyettesíteni a szemináriumi képzést Isten teljes bölcsességének megosztásával házanként. A jó tanítás meg tudja győzni azokat, akik ellenállnak. E világ elveszetteinek nem hittudósokra van szükségük, hanem leginkább olyan szellemi atyákra és anyákra, akik sok szellemi fiat és lányt be tudnak vinni Isten dicsőségébe. – Ap.csel 20.20, 27; Tit. 1.9; 1Kor. 4.15; 2Tim. 2.2; Zsidó 2.10

18. Újra kell gondolni a saját személyes elképzeléseidet a vállalkozásoddal, munkahelyeddel vagy otthonoddal kapcsolatban. Minden hely, ahol a legtöbb idődet eltöltöd az a te ’elsődleges mini gyülekezeted’. Nem lényeges, hogy te vagy-e az igazgatóság elnöke vagy portás vagy ’konyha-tündér’, te teljes idejű szolgáló vagy ott, ahol vagy és azzal elszámolással tartozol. Adám és Éva elszámoltathatók voltak az Éden-kertben végzett munkájukkal és elbuktak.

19. Ismerjük be, hogy a ’Szia’, ’Hello’, a kézrázás (vagy puszi) vasárnap a gyülekezetedben az csak a te ‘másodlagos lehetséges gyülekezeted’. Egy gyülekezet, ami nem küld ki téged, hogy ‘szent kezeket emeljetek fel mindenhol és imádkozzatok’ és nem készít fel, hogy bemutasd Krisztust ‘hatalmasnak, felemelve Őt’ az otthonodban, a munkahelyeden és a szomszédságodban, az a gyülekezet nem lesz értékes számodra.  – 1 Tim. 2.8; Ézs. 6.1

20. Állítsd helyre a fontossági sorrendet az életedben és hirdesd a Krisztust mindenhol, ahol még nem ismerik Őt. Ehhez nem kell minden vasárnap gyülekezetbe menni, sem pedig fizetési csekkekért dolgozni. Te „kiküldött” vagy, hogy gyümölcsöket teremj, hogy másokat is tanítvánnyá tegyél és betöltsd a házadat, munkahelyedet, szomszédságodat és a városodat a dicsőséges Bárány ismeretével, ahogyan a vizek a tengert beborítják.  – Máté 6.33; Róma 15.20; János 15.16; 1 Móz. 1.28; Hab. 2.14

21. Tedd magadévá az ’egész gondolkozásmódot ‘. Vizsgáld felül a szolgálatodat a Nagy Küldetés szempontjából, mint akinek megbízatása van arra, hogy másokat tanítványokká tegyen, bemerítve őket, felkészítve és kiküldve őket a szolgálatra, mint tanítványokat. Tűzd ki célul, hogy lelkek milliomosa légy. Miért ne?  Mindezek után nyilvánítsd ki a jogodat, hogy egy hatalmas és bámulatos Istenben hiszel, akinek semmi sem lehetetlen. A legkevesebb, mint Péter, 3 000 embert merítesz be minden Pünkösdkor. Vagy ahogyan Pál minden nap újabb gyülekezeteket plántált és jelentsd ki, hogy nem maradt több hely számodra ‘betöltöttél mindent az evangélium hirdetésével’, nem csak szavakkal, ‘hanem jelekkel és hatalmas tettekkel.  –  Ap.csel 2.41; 16.5; Róma 15.19, 23.

*A szerzőről: Victor Choudhrie foglalkozását tekintve daganatos betegségek gyógyítására specializálódott sebész.Letette az igazgatói és igazgatósági elnök pozícióját a Keresztyén Orvostudományi Egyetemen,, Ludhiana, Punjab, Indiában 1992-ben, hogy teljes idejű szolgálatba álljon, mint gyülekezet plántáló közép Indiában. Felesége Bindu szintén teljes időben szolgáló gyülekezet plántáló, aki asszonyokat készít fel házi-gyülekezet vezetőkké és kiképzőkké. Kb. negyven országban képeznek tanítványokat. Jelenleg a mozgalmuk a leggyorsabban növekvő, az önkéntesekkel, fizetés nélkül, dolgozók között. Isten bőségesen megáldotta ezt a szolgálatot. Egy éven belül 2009 és 2010 Pünkösd között több mint egy millióan „töltekeztek be Szent Szellemmel” szolgálótársaik által. Vezetők sokaságát képezték ki, akik később házi gyülekezetek tízezreit plántálták egész Indiában és külföldön.

Victor Choudhrie által írt könyvek:  Az eklézsia, Gyülekezet a házadban, Apostoli kertek, Az imaharcos, Tanítási kártyák(?), Mega Gyülekezetektől a Meta gyülekezetekig, ami hamarosan kiadásra kerül.

Fordította: Abonyi Sándor

2010-12-21

Eredeti forrás:

http://www.story.house2house.com/2010/08/13/mega-church-to-meta-beyond-church/

 

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezetépítés, helyreállítás, Tanítások
Címke: , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s