Látás egy kardról és egy kígyóról – L. Vere Elliott

PDF formátumban letölthető itt: Látás egy kardról és egy kígyóról

Látás az egyházról

A látás így hangzik. Egy hatalmas gyülekezeti terem közepén voltam. A falak és a mennyezet drágakövekkel és díszítésekkel volt ékesítve. Az ablakok színes katedrál üvegekből voltak. A terem tele volt emberekkel: gazdagok, szegények, betegek, nyomorékok, némák és vakok, de mindannyian meg volt láncolva és kezükön bilincsek voltak, mindenki rab volt. Ez egy kép a mai gyülekezetről. Az emberek ott vannak a gyülekezetben, de megkötözött állapotban vannak.

A gyülekezeti terem elején egy nagy pódium volt. A pódium egyik oldalán egy pulpitus a másik oldalán pedig egy ketrec volt, amiben egy óriási zöld kígyó volt. Ahol a szónoknak kellett állnia ott egy óriási kard két vízszintes zsinórral volt felfüggesztve. Az pódiumon több szolgáló is volt; 8-an vagy 10-en díszes papi ruhákban, egyik a másik mögött ülve, az egyik egy kicsit magasabban ült mint a másik.

A gyülekezet ezekre az emberekre nézett, ők pedig a gyülekezetre. Egy ideig csend volt, miközben egy mennydörgő hang hallatszott a pulpitusról, mintha az közvetlenül Istentől jött volna és azt mondta: “Ki fogja kijelenteni Isten teljes tanácsát”? És az első díszruhás pap felemelkedett Bibliával a kezében és amikor ezt tette a régi zöld kígyó kitekeredett és szikrázó szemekkel és kiálló fogakkal sziszegve kinyújtózkodott az ember ellen. Erre a tévesen Isten emberének nevezett ember visszaült a helyére  és eltette a Bibliáját  a szék alá. A kígyó kinyújtotta a fejét és megérintette a kardot, azt mondva annak az embernek: “Bárkit, aki Isten Igéjének engedelmeskedik ezzel a karddal fogom megölni”. Egy kis időre ismét csönd lett.

Azután ismét Hang hallatszott a pulpitusról: “Ki fogja kijelenteni Isten teljes tanácsát”? Akkor a második díszruhás papi személy állt fel, mint ha előre lépne. A kígyó kinyújtózkodott ellene és az ember a félelemtől visszazuhant és leült. Elhelyezte ő is a Bibliáját a széke alatt (elrejtve az Igét). A kígyó ismét megérintette a kardot és ugyanazt mondta: “megöllek, ha engedelmeskedsz Isten szavának”.

Harmadszorra is mennydörgött a Hang a pulpitusról és erre felállt a harmadik ember és hasonlóan leült, mint az előző kettő. Ismét és ismét Szólt a Hang mindaddig míg minden papi szolgálatú ember lehetőséget kapott, hogy ellenálljon a kígyónak, azonban a félelem győzedelmeskedett mindegyikükön ugyanúgy, mint az első hármon. A kígyó gonoszul mosolygott. Akkor a Hang ismét szólt a pulpitusról és azt mondta: “Ó, ha lenne egy ember, Ó, ha lenne egy ember; Ó, ha lenne egy ember, aki kijelentené Isten teljes tanácsát, hogy ezek a megkötözött emberek megszabadulhatnának! Nincs egyetlen ember sem”?

Akkor egy “kis” ember (ami azt jelenti, hogy ő senki volt a világ szemében), felment a pódiumra és odaállt a kard alá. Felemelte a szemeit a mennyre és azt mondta: “A Te kezedbe Ó Isten, helyezem a lelkem”. Azután kinyitotta a Bibliát és elkezdett olvasni belőle. Nem tett hozzá semmit és nem vett el belőle semmit. Olvasta az Igét és úgy beszélt, mint akinek hatalma van. Mikor befejezte, a régi kígyó kinyújtózkodott és a kard élével elvágta az egyik kardot tartó zsinórt és kard lesújtott és elhaladt a “kis” ember feje felett. A kard súlya elszakította a másik zsinórt és továbblendült és átszúrta a sorban ülő papi emberek szívét odaszegezve őket a falhoz. Egy óriási kétségbeesett sikoly hangzott a pulpitusról, de még nagyobb kitörő öröm a gyülekezetből. Minden ember lánca leesett és szabaddá váltak! (az Ige – az igazság – szabaddá tette őket).

Amikor ez a látomás véget ért, láttam egy látásban a Megmentőt egy felhőben, éppen a fejem felett. Szólt és azt mondta: “Halld meg fiam ezeknek a dolgoknak a jelentését. A gyülekezeti terem, amit láttatok egy állammal szövetségben lévő és az állam által támogatott gyülekezet, amely megtartja a kegyesség formáját, de megtagadja annak erejét. Mindannyian a világban örömöt okozó ékszerekkel díszítik fel magukat, ezért az örökségük nem arany és ezüst lesz. Akiket láttál azért vesztek el, mert az Én népem a tudomány nélkül való; vannak szemeik, de nem látnak; vannak füleik, de nem hallanak. Ők valójában megkötözöttek és szabadulásra van szükségük!

A pódium, amit láttál, amin a díszes öltözetekben a papság ült, az előzetes elgondolások, ami  a pokol bugyrából származik. A pulpitus Isten trónja és a kígyó az öreg Lucifer maga. A kard, amit láttál Isten Beszéde és a zsinórok, amin a kard függ, az életet adó Ige erejét jelenti. Az élet a kis embernek adatott és elvétetett a papságtól, akik nem hirdették az Én Igémet! A papság olyan férfiak (és asszonyok) minden gyülekezetből, akik azt színlelik, hogy ismernek Engem és olyan dolgokra tanítják az Én népemet, amik nincsenek megírva az Élet Könyvében. A büszkeségük és elbizakodottságuk, a világias szellemük készteti őket arra, hogy a Sátánnak engedelmeskedjenek, aki hazug, hazugság atyja. Minden egyes pap megpróbál felülmúlni másokat az eleganciában, terjedelmes írásokban, érvelésekben stb. Ők azonban csak az Ige “betűjét” veszik figyelembe, és figyelmen kívül hagyják az Ige “szellemét”. El fog jönni az a nap és már közel van, amikor éppen ezért. ők mind elpusztulnak.

Miután megfigyeltük ezt a szörnyű látványt, az Úr ezekkel a szavakkal szólt hozzám: “Emlékszel az Én Beszédemre a Jeremiás próféta 23 fejezetéből, valamint az Ezékiel 34. fejezetében leírt prófetikus Szavamra?  Jézus mondta, Írd le azt.” Kinyitottam a Bibliámat és ezt olvastam: “Jaj a pásztoroknak, akik elvesztik és elszélesztik az én mezőmnek juhait, azt mondja az Úr.” (Jer.23:1)  A prófétáknál egy borzalmas dolgot láttam, házasságtörést követnek el, hazugságokban járnak (Isten Igéjének megrontása), és gonosz dolgokat cselekednek. (Jer.23:14).

Jézus azt mondta: A napok végén meg fogod érteni ezt.  “Jaj a pásztoroknak, akik önmagukat legeltették! Avagy nem a nyájat kell-e legeltetni a pásztoroknak?”  (Ezék.34:2).  “A gyöngéket nem erősítettétek, és a beteget nem gyógyítottátok, s a megtöröttet nem kötözgettétek, s az elűzöttet vissza nem hoztátok és az elveszettet meg nem kerestétek, hanem keményen és kegyetlenül uralkodtatok rajtok”  (Ezék.34:4).

“A kövér és erős pásztorokat elvesztem, és Én legeltetem őket úgy, mint illik.” (Ezék 34:16).  Azután azt mondta nekem: “A hamis pásztorok semmiképpen sem menekülnek meg, mert a kard rájuk esik, DE a népemet figyelmeztetni kell, mert kell, hogy ők megszabaduljanak!” Majd azt mondta: “Emlékszel az Én Igémre a Jeremiás próféta könyvének 25. fejezetében?  Olvasd el azt!”  Ezeket a szavakat olvastam: “És azon a napon az Úrtól levágatnak a föld egyik végétől fogva a föld másik végéig”. (Jer.25:33).  Jajgassatok pásztorok, ….. mert eljön a ti megöletéseteknek ideje…”! (Jer.25:34).

Azután azt mondta nekem: “Ezek a napok hamar eljönnek. A pásztorok üvölteni fognak, bizony lesz sírás és fogak csikorgatása, de amikor a kardok leesnek az már túl késő lesz.  A kis ember, akit láttam: minden férfi és nő, akik megalázzák magukat  és engedelmeskednek (még ha kereszten is halnak meg), akik Istenbe vetették a bizalmukat és mennek előre kinyilatkoztatva Isten teljes tanácsát! Ó, ha találhatnék egy ilyen embert, tudnál mutatni Nekem egyet?  Egy ilyen emberrel megrázhatnám a mennyet és a földet – mondta az ÚR.”

Fordította: Abonyi Sándor

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezet, próféciák, Tanítások
Címke: , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s