Szent asszonyok öltözködése – Abonyiné Mária

Hogyan tudunk Istennek tetszeni és a világ elvárásainak is megfelelni?

Letölthető PDF formátumban itt – MP3 formátumban itt

A Bibliában vannak utalások, sőt parancsolatok arra vonatkozóan, hogy a külső megjelenésünk, öltözködésünk milyen legyen. Sokan azt vetik fel, hogy ennek nincs igazán nagy jelentősége, mert Isten úgyis a szíveket nézi és teljesen közömbös, hogy a legutolsó divat és viselkedési szokások szerint járunk-e?

Valóban így van ez?

A válaszunk az, hogy ez nem lehet közömbös kérdés, ha a Biblia beszél róla, akkor mégiscsak engedelmeskedni kellene a Biblia ide vonatkozó parancsolatainak, de akkor azzal a dilemmával kerülünk szembe, hogy egy ilyen szélsőséges divatot követő világban, hogyan tudunk Istennek tetszeni és a világ alapvető elvárásainak is megfelelni?

A kérdést női szemmel szeretném megvizsgálni és feltárni mindazokat a problémákat, amiket keresztény nők manapság feszegetnek. A mindenkori kor divatját férfiak, nők is figyelemmel kísérik, de látható módon leginkább a fiatalok követik „napra készen” a divatot és többnyire a nők reagálnak érzékenyebben a változásokra. Ne beszéljünk most egy alapvetően szélsőséges divat követéséről és olyan külső megjelenésről, ami a jó érzésű világi emberekből is visszatetszést vált ki: „nahát”, „de még ilyet”,”hogy öltözik ez”! Gondoljunk egy normál hétköznapi megjelenésre, viselkedésre, ami jellemzővé vált az utóbbi években.

A kérdés megválaszolása szempontjából megemlíthetnénk rögtön a következő igét:

„Ugyanígy az asszonyok is tisztességes öltözetben, szemérmesen és mértékletesen ékesítsék magukat, ne hajfonatokkal és arannyal, gyöngyökkel vagy drága ruhával, hanem azzal, ami az istenfélelmet valló asszonyokhoz illik: jó cselekedetekkel.” 1 Tim. 2.9.

Mit jelent a tisztességes, szemérmes, mértékletes öltözet?

Egy nőnek úgy kell öltözködnie, hogy aki ránéz, abból ne váltson ki elítélő, utálkozó vagy parázna gondolatokat. Ez esetben ugyanis a nő bűnbe viszi a rá tekintő férfit, ugyanakkor a férfi is bűnt követ el a benne felgerjedő gondolati bűnök miatt.

„Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál! Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.” Máté 5:27-28.

Nem tisztességes tehát a lányok, asszonyok öltözete, ha a ruhából – akár részben is – kilátszik a keblük, a hasuk, a derekuk. Ha túl rövid a szoknya és abból egy óvatlan pillanatban rögtön kivillan a fehérneműjük, a fenekük. Nem beszélve arról, ha leülnek, mit lát a szemben ülő személy.

Amennyiben egy férfi a vele szemben álló, ülő vagy közlekedő nőnek nem az arcára tekint, hanem a szemét más testrészei vonzzák magukra pl. a mély dekoltázs, a ruha rövidsége vagy feszessége miatt látható módon kiformálódó testrészek, akkor a nő megjelenése nem felel meg Isten igéjének és elvárásainak.

Lehetne itt említeni a túlságosan magas sarkú cipők viselését is, ami eredetileg a prostituáltaktól indult ki (nekik ma is az alapviseletükhöz tartozik), ami különösen jó lábak esetén kiemeli a láb formáját és főleg rövid szoknyák viselése mellett, vezeti a szemet felfelé és parázna gondolatokat ébreszt.

Beszél az ige továbbá arról is, hogy a nők mértékletesen ékesítsék magukat.

Minden korban más a divat, sőt manapság évszakonként (őszi, tavaszi kollekciók) változik.

Régebbi korokban parókákat, vendéghajakat raktak fel, díszes hajtűket használtak, drága ékszereket raktak magukra az emberek, alkalomtól függően (fülbevalók, brosstűk, nyakékek, karkötők, bokaláncok).

Mi a divat ma? Legáltalánosabban elterjedt – már tizenéves fiatalokra is jellemző – a hajfestés. Lehetőleg ne az a hajszín legyen, ami az eredeti volt, vagy ami természetes színű lenne. Azt követően jön az arc, a test, a kéz és láb kozmetikája, a különféle arckrémek, púderek, rúzsok, szemfestékek, műszempillák, ajakfestékek, színes szemlencsék, műkörmök stb. alkalmazása. Mindezen termékek alkalmazása az arcot, a megjelenést sokszor olyan mértékben megváltoztatja, olyan mértékű ’átváltozást’ eredményez, hogy az illető sem akar magára ismerni, sőt nélküle csúnyának és jelentéktelennek érzi magát.

Van, aki ettől is többre vágyik, és plasztikai műtéteket végeztet el magán. Átszabatja az arcár, orrát, melleit, hasát, combját, ki hol elégedetlen alakjával, méreteivel.

Mi abban a probléma, hogy szépek akarunk lenni? Ha megváltoztatjuk a hajunk színét, az arcunkat, szemünket vagy egyéb testrészeinket? Csupán annyi, és a döntő ebben – Isten szemszögéből – az, hogy nem fogadjuk el magunkat olyannak, amilyennek Isten megteremtett. Ez pedig a teremtő elleni lázadás, ami bűn, amiből meg kell térni: elhagyni minden ilyen termék alkalmazását

Akkor mi már nem lehetünk szépek és csinosak, ha Istent akarjuk követni?

De igen! Csupán különbséget kell tennünk a jól ápoltság és a világ szerinti elvárás vagy más szóval a világnak való tetszés között. A kettő nem fér össze, mert nem lehet Istennek és a világnak is tetszeni egyszerre. Amikor ugyanis a világ elvárásainak akarunk megfelelni, akkor a test és az érzékeink vágyait követjük.

„Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt”. Róma 8.8.

Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait:…”  1Kor 2:14

Ügyelnünk kell azonban arra, hogy ápoltak és gondozottak legyünk, mivel testünk a Szent Szellem temploma. (1Kor. 3. 16-17.) A jól ápoltság, a testünk gondozása annyiban tér el a mai kor divatjának való megfelelésétől, hogy az nem változtatja meg az embert külsőleg.

Jól ápolt valaki, ha megmossa, megfésüli a haját, akár maga teszi azt, akár fodrásszal készítteti el. Ha festi (festeti) a haját az legyen az eredeti, természetes hajszín, amilyen születésétől fogva volt. Tartsa azt rendben, idősebb korúaknál ne látszanak ki a fejbőrnél az őszülő hajszálak.

Az arc legyen természetes módon ápolt, amit a bőr típusa megkíván. A test bőre legyen az évszaknak megfelelő barnaságú. Ne legyen krémektől, festékektől átváltoztatott, télen szoláriumban sötét barnára leégett.

Külön szólnunk kell a testünkkel kapcsolatos ma elterjedt olyan durva beavatkozásokról, ami korábbi korokban csak a természeti (primitív) népeknél volt szokás és minden jóérzésű ember lenézte. Különös módon a mai kor emberei ezt tartják ’menőnek’: tetoválások minden nem látható és látható helyen, a testrészek díszítése pirszingekkel – orr, fül, száj, nyelv, sőt intim testrészek is. Kezd elterjedni a testrészek bevagdosása is.

Ezeket a durva beavatkozásokat a Biblia egyértelműen tiltja:

„Ne vagdaljátok be testeteket halottért, és ne végezzetek magatokon tetoválást.”  3 Mózes 19.28.

A kéz és a láb, és azok körmei legyenek ápoltak, akár mi magunk, akár kozmetikus végzi azt. A műkörmök felrakása vagy karmok növesztése, azok különböző módon való kiszínezése a divat követésére irányul, ami természetellenes. Hívő embereknek ezt nem kell követni!

Az ajkak és a körmök feketére festése olyan irányzat, ami a Halál szellemét hordozza magával. Nem javasolható a fiatalok által oly közkedvelt fekete ruhák viselése sem, mert mi keresztények Jézus Krisztus halála által az örök élet hordozói, bemutatói lettünk, nem pedig a Sátánéi. A világosság megjelenítése nem egyeztethető össze a sötétséget (halált) megjelenítő fekete színnel.

Tudjuk, hogy Isten nem a külsőt nézi, hanem a bensőnket és a szívünket vizsgálja. (1 Sámuel 16.7.) A jól ápoltság mellett Istennek akkor fogunk csak tetszeni, ha a szívünk is tiszta.

Milyenek a tiszta szívű emberek?

Ezt természetesen szellemi értelemben kell értenünk, hiszen a szívünket, mint belső szervet nem tudjuk megmosni.

A szívünk akkor lesz tiszta, ha

1. Teljes szívünkből megtérünk, megvalljuk és elhagyjuk bűneinket.

2. Teljes szívvel ragaszkodunk az Úrhoz, és Őt féljük.

3. Csak az Úrban bízik a szívünk (nem magunkban, másokban, bálványokban).

4. Egyenes a szívünk, azaz nem vagyunk kétszívűek, akik Istennek és a világnak is akarnak tetszeni.

Mikor válik tisztátalan szívűvé az ember?

„Ami azonban kijön a szájból az teszi tisztátalanná az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az istenkáromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert.” Mt.15.18-20.

Ezzel szemben mikor lesz tiszta szívű az ember, aki megláthatja majd Isten orcáját?

„Ki mehet föl az Úr hegyére és ki állhat meg szent helyén? Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárog hiábavalóság után és nem esküszik hamisan.” Zsolt.24. 3-4.

Mindenki, aki megbánja és elhagyja bűneit.

„Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!” Zsolt. 51.12.

Befejezve az 1 Tim. 2-9-ből vett igei gondolatokat az istenfélő asszonyoknak jó cselekedetekkel kell ékesíteniük magukat. Ez csak akkor valósulhat meg, ha külsőleg az előzőekben felvázolt ápolt külsővel és belsőleg pedig tiszta szívvel rendelkezünk.

„Mert az Ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.” Efézus 2.10.

Összefoglalva:

A válasz a feltett kérdésre, hogy tudunk-e egyszerre Istennek tetszeni és a világ elvárásainak is megfelelni, egyértelműen: NEM. Aki a világgal barátkozik, az együtt fut a világgal a romlottságban, ezáltal Isten ellenségévé válik. (Jakab 4.4.) Letér tehát a ’keskeny útról’ és ez által az üdvössége kerül veszélybe, ha meg nem tér.

“Örvendezz ifjú, míg fiatal vagy, légy jókedvű ifjúságod idején élj szíved vágya szerint, ahogy jónak látod. De tudd meg, hogy mindezekért Isten megítél téged.”  Préd. 11.9.

“Mert akik test szerint élnek a test dolgaival törődnek, akik pedig Lélek szerint, a Lélek dolgaival. A test törekvése halál, a Szellem törekvése pedig élet és békesség,” Róma 8.5-6.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlap címének megadásával: https://keskenyut.wordpress.com

 

 

 

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezetépítés, Szentség, Tanítások
Címke: , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

4 hozzászólás a(z) Szent asszonyok öltözködése – Abonyiné Mária bejegyzéshez

 1. Visszajelzés: Öltözzetek erkölcsösen! (Dress Modestly, Please! – Selected Quotes) | Fókuszban az Ige/The Word in Focus

 2. Guti Tünde szerint:

  Egyetértek! Nagyon jó igei gondolatok!

  Kedvelés

 3. Dalma szerint:

  Kedves Marika!
  Nagyon jó cikk, köszönöm,hogy megosztottad! Volna azonban néhány kérdésem. Isten a szolid sminket is elutasítja? Az én sminkem az a típus, mert én könnyű, vékonyan fedő alapozót, korrektort használok (hogy egységesebb legyen az arcszínem, ill. szem alatti sötét karikák eltüntetésére) , sötétbarna szemöldök ceruzát, fekete szempillaspirált, és egy nagyon finoman színezett ajakápolót használok.Ez tényleg annyira szolid, hogy arcom karaktere nem változik meg, csak nem látszanak rajtam a fáradság nyomai, ha korán kelek.(Smink nélkül sem érzem csúnyának magam, és más sem tart annak.Igazából azért élek ezzel, mert ápoltabb, frissebb hatást kelt a bőröm.) A körmöm pedig szolid, francia lakkozást szokott kapni. Ennyi még belefér szerinted vagy ez sok? És mi a véleményed a parfümről? Én szoktam használni, de azt is csak szolidan. Szabad ilyet használni? Köszönöm a válaszod!

  Isten áldjon!

  D.

  Kedvelés

  • Sandor szerint:

   Kedves Dalma!
   Köszönöm hozzászólásodat a feltett íráshoz és örülök, hogy egyetértesz az abban foglaltakkal. A kérdéseidre te magad is megadtad a választ: a kozmetika ne változtassa meg a nők arcát,ne legyen kihívó, csupán adjon üdeséget, frissességet. A parfümöt ki-ki ízlése szerint használhatja, egy jó illatú tusfürdő szerintem felér ezzel is. Vannak érzékeny emberek, akik allergiások az erős illatokra, ezekre is gondoljunk amikor ápoljuk magunkat.
   Remélem segítségedre lehettem. Szeretettel, Mária

   Kedvelés

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s