Házi Gyülekezetek Kézikönyve – Gordon Coulson

The Home Christian’s Handbook by Gordon Coulson

http://members.shaw.ca/homechristian/docs/handbook.htm

PDF formában letölthető itt: Házi gyülekezet Kézikönyve

Tartalom

Bevezetés

  1. Fejezet – Az elindulás

2.  Fejezet – Formálódás, Zavarok, Normalizálódás, Működés

3.  Fejezet  – Organikus működés

4.  Fejezet – Vezetőség

5. Fejezet – Tanítások

6.   Fejezet – Minták és gyakorlatok

7.   Fejezet – Előre tekintés

Bevezetés

Sok testvérünk küzd azzal, hogy építő keresztyén közösséget találjon a saját lakóhelyén. Konferenciákra járnak, és telefonos Biblia-tanulmányozásokban vesznek részt, azonban ezek nagyon távol vannak a rendszeres, személyes jellegű keresztyén összejövetelektől. Rendszerint szokásos gyülekezetek sokasága van a közelben, azonban vannak, akiknek saját tanaik és szokásaik vannak. Problémát okoz, amikor a gyerekek is bekerülnek a képbe. Hol tudnak egyének és családok közösen építő, bibliai alapokon álló közösséget találni? Sokak számára a Házi gyülekezet biztosítja a megoldást.

A házi gyülekezeti közösségek az első században teljesen természetesek voltak a keresztyének között (Ap.csel. 2:1; 5:42; 16:15,40; 20:20; Róma 16:5; 1Kor 16:19; Kol 4:15). Az összejövetel bensőséges, kötetlen és párbeszédre épülő (interaktív) volt, a Szent Szellem által vezetve. Sokan közösséget keresve ma jól teszik, ha házi gyülekezetben gondolkodnak. A szükséget felfedezve, a HomeChristians.Net kidolgozott egy kézikönyvet, hogy el tudjatok indítani és működtetni tudjatok saját házi gyülekezeteket.

Ha te és barátaid érdekeltek vagytok a házi gyülekezetben, kérünk olvassátok el ezeket az írásokat. Ha vannak kérdéseid vagy észrevételeid, kérlek írj nekünk a admin@homechristians.net címre és megpróbálunk segíteni. Ha esetleg te magad is rendelkezel tapasztalattal a házi gyülekezetek terén, kérlek küldd el azt nekünk – szeretnénk továbbítani azokat, hogy mások is épülhessenek belőle.

1.  Fejezet: Az elindulás

Sok ember keres ma valódi keresztyén közösséget. Néhányan tradicionális gyülekezethez tartoznak, de az nem felel meg szellemi szükségeiknek. Mások olyan gyülekezetet keresnek, ahol elfogadják a hitbeli meggyőződésüket, azonban nem találnak ilyet a közelükben. Ismét mások minden vallásos rendszert kritizáló túlélők, akik ellenzik, hogy bármilyen vallásos szervezethez tartozzanak. Hol tudnak az ilyen emberek közösségre találni?  A válasz sokak számára a házi gyülekezet lehet. De mi is a házi gyülekezet valójában?

A gyülekezet az Új-szövetségben a görög ecclesia szóval van jelölve, ami gyűlést, gyülekezést jelent. Isten összegyülekezett embereit azonosítja, nem egy épületet vagy szervezetet. A házi gyülekezet az embereknek egy olyan csoportja (kb. 12 ember), akik összejönnek, hogy egy egyszerű, ceremónia mentes keresztyénséget éljenek meg valakinek a házában. Imádkozva, énekelve, Bibliát tanulmányozva, megosztva egymás között az ételt és a tapasztalataikat élik meg a közösséget. Amikor jobban megismerik egymást, megosztják egymással a legbizalmasabb problémáikat és harcaikat.  Ahogyan a csoport fejlődik és növekedik, szükséges, hogy szétváljanak két vagy három házi gyülekezetre, azonban időnként találkoznak is egymással, egy nagyobb összejövetel keretében.

A házi gyülekezetek létezése természetes volt az első században. (Róma 16:3-5; Kol. 4:15; Fil. 1:2).  A hivatásos pásztor által vezetett és egy vezetői testület által kontrolált mai gyülekezet, a maga vasárnap délelőtti Istentiszteletével és a padokban ülő emberekkel, nagyon furcsának tűnhetne a Jézus korabeli tanítványoknak. Ők sokkal bensőségesebb, kötetlenebb és erőteljesebb módon gyakorolták a hitüket. Az első századi keresztyének közösségben éltek, és imádták Istent. Megtörténhetett, hogy bármikor összehívták a gyülekezetet. (Márk 2:15; Ap.csel. 1:13-14; 2:46; 5:42).

Egy házi gyülekezet keresi a módját, hogy részesedjen Krisztusból, aki a Biblia szerint a gyülekezet feje, aki az összejöveteleket vezeti a Szent Szellem által. (Ef. 5:23).  Minden tag aktív résztvevő, gyakorolva a testvérei építésére Istentől kapott saját ajándékát. (1 Kor. 12:7). Cél, hogy az összejövetelt Isten Szelleme irányítsa, és ne részletes emberi program. (Máté 18:20; Gal. 5:25).

Amint a testnek sok tagja van, mindegyik egy Isten által eltervezett céllal, úgy a házi gyülekzetnek is több tagja van, mindegyik a test építésére Istentől kapott ajándékkal. (1 Kor. 12:14-28; Ef. 4:7-13).  Amikor a Szent Szellem épít fel, és táplál minden tagot, a csoport fel fogja fedezni az ajándékait. Néhányan természetes módon kormányzási (szervezői); néhányan tanítói ajándékkal rendelkeznek; néhányan evangélisták; mások különösen vendégszeretők, és így tovább. Felismerhetővé és elfogadottá válnak a vének, mert megfelel a Biblia elvárásainak és atyai szívvel vannak azok felé, akik nehézségeket élnek át. (Titus 1:7-9; Jakab 5:14-15).

Hogyan néz ki egy házi gyülekezeti összejövetel? Ez függ a tagok hátterétől és a csoport kialakulásától. Néhány házi gyülekezet sokkal inkább egy formális Biblia tanulmányozó csoportnak néz ki, ahol az Isten Szelleme vezetésével való imát követően, felovasnak egy szakaszt a Szentírásból és a csoport megbeszéli. Egy személy, aki alkalomról alkalomra változhat, segít koordinálni az összejövetelt, legalábbis kezdetben. Más csoportok sokkal szabadabb formában működhetnek, sok imádó énekkel, és a csoport imádkozásával. A beszélgetés és Igetanlumányozás erőteljes lehet, ha a Szent Szellem vezetésével, és a pillanatnyi szükség szerint történik. Néhány házi gyülekezet nagyon karizmatikus, gyógyulásért imádkoznak és megtapasztalják a prófétai ajándékokat (1 Kor. 14:1-5). Mások sokkal konzervatívabbak. Minden házi gyülekezet rendszeresen időt hagy a közös étkezésre és a közösség megélésére. (Ap.csel 2:46-47).

Egy házi gyülekezetetet egyszerűen el lehet indítani néhány barátnak ebédre (vagy vacsorára) történő meghívásával. Mint a legtöbb keresztyén alkalom esetében, bölcs dolog imával kezdeni, Istent kérve vezetésért. Keresni néhány embert hasonló szükségekkel, és megszervezve egy összejövetelt. Egyszerűen mondhatod azt, hogy “Gondoltam lenne ott néhány ember, tanulmányoznánk együtt a Bibliát és étkeznénk. Érdekel téged? Szeretnénk, ha ott lennél!”

Az első alkalommal legjobb a dolgokat egyszerű keretek között tartani – esetleg együtt imádkozva és beszélve meg a Biblia ey-egy könyvét, amit követne a gyorsan elkészített vagy beszerezhető étel (snack) elfogyasztása. A korai szakaszban a lényeg egymás megismerése és nem a tanítási rendszerek, hanem Jézus középpontban tartása. Lehetőséget kell adni, hogy mindenki lehetőséget kapjon arra, hogy ki tudja fejezni magát. Kerüljük el, hogy egy hagyományos gyülekezeti szerkezetet másoljunk le a házunkban — ahol egy személy beszél állandóan, a többiek pedig csak ülnek és hallgatnak. Az első századi házi gyülekezetek párbeszédes típusúak voltak és erőteljesek, és ilyen kell, hogy legyen a mi mintánk is. (1 Kor. 14:26-27).

Ha az első összejövetel jól sikerül, akkor javasolhatod a rendszeres találkozót, esetleg két vagy három háznál tartva felváltva. Bátorítani kell az tagokat, hogy hívjanak másokat, érdeklődőket. Keveset tervezzünk előre, semmiképpen se legyen túltervezett! Különben korlátozod a Szent Szellemet. Isten akarja előrevinni a csoportot, félretéve az általad előre elgondolt menetrendet, ami sokszor megtörténik a gyakorlatban. Próbáld meg folyamatosan érzékelni Krisztus főségét és vezetését. Gyakran az emberek megpróbálnak kontrollt gyakorolni, de akkor Jézus kevésbé lesz képes vezetni.

Miközben egy csoport növekszik, eljut az érettségre, de közben különböző fázisokon megy át. A legelején az emberek hajlanak arra, hogy a lehető legjobban viselkedjenek.  Azonban, amikor a szerepek kiformálódnak, és mindenki jobban megismeri egymást, folyamatosan konfliktusok lesznek. Fontos a türelem, a szeretet és a tapintat. Az emberek különböző elképzelelésekkel fognak rendelkezni arról, hogy mi a gyülekezet és mit kellene, hogy tegyen a csoport. Néha ilyen módon emlékezni kell arra, hogy egymás szeretete azt jelenti, hogy Jézus igazi tanítványai vagyunk. (János 13:35).  A szeretet “sok bűnt elfedez” (1 Pét. 4:8) és az a végső keresztyén érték (1 Kor. 13:13).  Ha mi türelmesen kitartunk a szeretetben, világosan és őszinte szívből kommunikálunk (Máté 5:37), túl tudunk jutni ezeken a nehézségeken és a csoport tanulni fog és növekedni.

Tanítási kérdések állandóan felmerülnek. Különböző emberek a Biblia igeszakaszait különbözőképpen magyarázzák és ez konfliktusokhoz vezethet. Egy jó alapelv: a lényeges dolgokban egység, a nem lényeges dolgokban szabadság, minden dologban szeretet. Lényegesek azok legyenek, amiről a Szentírás kifejezetten mondja, hogy lényeges az üdvösség szempontjából, nem pedig az, amit mi gondolunk lényegesnek.   Nem fontosak a vizsgálódások és vélemények azon területei, amik nem kritikusak az üdvösség szempontjából, jóllehet egy bizonyos szinten vagy más szempontból fontosak. Egy lényeges tanításra példa, hogy Jézus a Krisztus, Isten Fia. Egy nem lényeges kérdésre példa lehet a szombat megtartásának a kérdése. Ez képezheti vita tárgyát. Az utóbbi személyes meggyőződés kérdése és nem képezheti vita tárgyát. (Róma 14:5).

Összességében, azok számára, akik egy tartalmasabb keresztyén közösséget keresnek, a házi gyülekezet egy jó lehetőség. Egy kihívást jelent, de jutalma messze túlhaladja a ráfordításokat. Ahhoz, hogy egy működő, Szent Szellem által vezetett házi gyülekezet aktív tagja legyél, ahhoz közel kell lenned Jézus szívéhez. Ha nem találsz ilyen közösséget a közeledben, egyszerűen kérd meg egy vagy két barátodat, hogy jöjjön el a lakásodra egy étkezésre és egy Biblia tanulmányozásra. Jézus megigérta, hogy ott lesz. (Máté 18:20).  Imádkozz vezetésért. Imádkozzatok egymásért és azokért, akik szükségben vannak. Énekeljetek dícséreteket. Legyetek türelmesek, beleérzőek és szeretetteljesek, és a csoportotok növekedni fog és el fog jutni az érettségre. (Fil. 2:3).  Legyetek egységben minden lényeges bibliai kérdésben, de legyetek szabadok nem lényeges kérdésekben (Róma 14). Tapasztaljátok meg Isten imádatának örömét a barátaitokkal együtt egy spontán és bensőséges közösségben – a házatoknál.

Ha érdekel a folytatás, akkor kérlek töltsd le a PDF formátumot az elején. 

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezet, gyülekezetépítés, helyreállítás, Keresztyénség, Szeretet, Tanítások
Címke: , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Egy hozzászólás a(z) 0ejegyzéshez

  1. Visszajelzés: Heti ajánlat (2013. október 14.) – Abonyi Sándor | keskeny út – narrow way

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s