A párokban rejlő erő – Ron McKenzie

PDF formában letölthető itt: A párokban rejlő erő

A PDF formátum néhány – megértést segítő – személtető ábrát is tartalmaz, ami a blogbejegyzésben nem jelenik meg!

Kettesével

A gyülekezetben egy alap kapcsolati forma a „pár” kellene, hogy legyen. Izraelben egy mester a tanítványait mindig tanuló-párba rendezte, hogy együtt dolgozzanak. Egymást segítették a tanulmányaikban. Jézus is ezt a gyakorlatot alkalmazta a tanítványai között.

Mindannyian tudjuk, hogy Jézus elhívta a tizenkét tanítványt, az azonban elkerüli sokunk figyelmét, hogy – egymás mellé – párba is állította őket. A Máté 10:2-4-ben a tizenkét tanítvány párokban van felsorolva. Párban vannak felsorolva az Ap.csel 1:13-ben is, de ott más párosításban szerepelnek. Amikor Jézus kiküldte a tizenkettőt az evangélium hirdetésére, párosával küldte ki őket. (Márk 6:7). Valahányszor elküldte tanítványait valaminek az elvégzésére, mindig párosával küldte el őket. Két tanítványt küldött, hogy keressenek meg egy szamarat (Lukács 19:29). Pétert és Jánost együtt küldte el, hogy készítsék elő a Húsvéti bárányt. (Lukács 22:8). Tanítvánnyá válásuk előtt Péter és János a saját testvéreikkel, Andrással és Jakabbal dolgoztak párban. Jézus következetesen munkálkodott azon, hogy megtanítsa őket párban dolgozni. Jézus tudta, hogy Jakab és János később nem fognak tudni párban munkálkodni, mert Jakab mártírhalált fog halni. (Ap.csel 12:2). Együtt mentek fel a megdicsőülés hegyére is (Máté 17:1). Jézus hagyta őket, hogy együtt imádkozzanak a Gecsemáné kertben. (Máté 26:37). Péter és János – Jézus halála után – is párban folytatta a munkát. (János 20:2,3; Ap.csel 3:1,4:1,13)

A Szentírás bemutatja Isten nagy embereit, hogyan munkálkodtak párban:

 • Mózes és Áron
 • Dávid és Nátán
 • Jeremiás és Baruch
 • Bemerítő János két tanítványt küldött Jézushoz (Máté 11:2)
 • A hetven tanítványt kettesével küldte ki Jézus (Lukács 10:1)
 • Pál és Barnabás (Ap.csel 9:27)
 • Pál és Silás (Ap.csel 15:40)
 • Két tanítvány volt az Emmausi úton (Lukács 24:13)
 • Pál Timótheust és Erastust együtt küldte Macedóniába (Ap.csel 19:22)

Egy fontos alapelvet látunk tehát. Minden keresztyén része kellene, hogy legyen egy párnak. Kellene lenni egy másik keresztyénnek, aki a te partnered, munkatársad. Amikor egy személy keresztyénné válik és csatlakozik egy gyülekezethez, fontos lenne, hogy egy másik személyben megtalálja az ő párját. Az érett keresztyéneknek és gyülekezetvezetőknek is párban kellene lenniük más keresztyénekkel. A pár egy alapegység a gyülekezetben. Minden keresztyénnek egy pár tagjának kellene lenni.

Néha egy keresztyén több párnak is a tagja. Például Péter párban volt Andrással, az ő tervérével, de párban volt Jánossal is, de János párban volt Jakabbal is. Némelyik ember két vagy három párhoz is tartozik, de nagyon nehéz lenne normálisan működni több mint három pár tagjaként.

Egy idő után a párok változhatnak. Tamás például Mátéval kezdett (Máté 10:2), de Fileppel fejezte be egy párban. (Ap.csel 1:13). Nem ismerjük ennek a történetnek a hátterét, de a Szent Szellem munkája, hogy kiket rendel egy párba, és hogy mikor változtat azon.

A párokban rejlő erő

Hadd magyarázzam meg, miben rejlik egy pár ereje:

 1. A párok együtt tanulmányozzák az Igét. Jézus megígérte, hogyha ketten keresik Őt, Ő velük lesz. (Máté 18:20.)
 2. A párok együtt imádkoznak. Jézus megígérte, hogyha két keresztyén Isten akaratával megegyező módon és teljes egységben imádkozik, akkor meglesz nekik, amit kérnek. Akármit megkötnek a földön az a mennyben is kötve lesz. Bármit megoldanak a földön az a mennyben is oldva lesz. (Máté 18:18,19.) Elveszítjük az ima erejének a nagy részét, mert túl sok ember imádkozik egyedül.
 3. A párok együtt szolgálják az Urat. Két ember, akik bíznak egymásban, sokkal többet fognak elérni, mintha külön-külön munkálkodnának. Ha János kilépett volna a csónakból Péterrel, ő is vízen járt volna. Pünkösd után Péter és János meggyógyítottak egy férfit az Ékes kapunál és azt követően rögtön összetűzésbe kerültek a hatóságokkal. (Ap.csel 3,4). Más az, amikor két ember együtt munkálkodik. A kettő több mint egy, mert együtt hatékonyabbak a munkájukban. (Préd. 4:9.) Amikor a keresztyéneket kiküldték egy új munkára, mindig kettesével küldték ki őket. Itt nem házaspárra gondolok. Ha egy férfi nős, akkor egy másik férfivel vagy egy másik házaspárral kellene kiküldeni. Amikor Jézus kiküldte a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot, párosával küldte ki őket. Tudta, hogy ez ösztönözni fogja őket, mert együtt bátorságot kapnak, hogy megpróbáljanak olyan dolgokat is megtenni, amelyeket normál esetben nem tennének meg. Túl sok keresztyén nagyon kis hatékonysággal munkálkodik, mert egyedül próbálják szolgálni az Urat. Többet elérnének, ha párban lennének. Amikor Pál összekülönbözött Barnabással, utána sem ment egyedül, hanem maga mellé vette Silást, hogy együtt munkálkodjanak. Barnabás sem ment azt követően egyedül, hanem Márkot vette maga mellé. Amikor fiatal szolgálók tengeren túlra utaznak, párban mennek. Ez bátorságot ad nekik, hogy egy új helyre menjenek és megtegyenek olyan dolgokat, amiket egyébként nem tennének meg. Amikor egy gyülekezet misszionáriusokat küld ki, rendszerint egyedül küldi ki őket. Gyakran szellemileg ellenséges területre küldik ki őket, győzelmi elvárással. Nem értelmes és nem biblikus dolog ilyet tenni.
 4. A keresztyén párok szellemileg támogatják egymást. Ha az egyik szellemi nyomás alatt van, a másik imádkozik érte. „Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az egyedül lévőnek, ha elesik, és nincsen, aki őt felemelje. (Préd. 4:10.) Valóságos szellemi védelmet jelent, amikor két ember egymást támogatja. Amikor egy keresztyén szellemi támadás alatt van, sokkal jobb pozícióban van, ha valaki áll mellette. „Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak;… Préd. 4.12.Egy oka annak, amiért a gyülekezet gyenge, hogy túl sok keresztyén egyedül harcol az ördöggel, és nincs aki támogatást biztosítson, amikor támadás alatt vannak. Amikor Saul király bűnbe esett a barátja Sámuel egész éjszaka Istenhez kiáltott (1 Sám. 15:11). Ilyenfajta barátokra van szükségünk mindannyiunknak.
 5. Az Úr felé és egymás felé elkötelezett keresztyén pár hatékonyan tudja segíteni egymást. „Hogyha együtt fekszenek is ketten, megmelegszenek; az egyedül való pedig mi módon melegedhetik meg? (Préd. 4:11). Ha Péter maga mellett tudhatta volna Jánost, nem tagadta volna meg Jézust.
 6. A pár ereje fog segíteni a keresztyéneknek abban is, hogy ne essenek bűnbe. Ha az egyik hibát követ el, a másik tudja őt segíteni. Mindannyiunknak szükségünk van olyan valakire, aki elég jól ismer minket ahhoz, hogy felfedezze a hibánkat és valóban gondot viseljen felőlünk, aki meg tud változtatni bennünket, vissza tud téríteni bennünket a keskeny útra, ha letérünk arról. Mindannyiunknak szüksége van valakire, aki időről időre helyreigazít bennünket. Teljesen megbízhatónak kell lenned, hogy valaki hallgasson rád. Elég közel kell ahhoz lenni egymáshoz, hogy átlássanak minden ürügyön és álarcon. Amikor Dávid király házasságtörést követett el, a barátja odament hozzá és helyreigazította őt. (2 Sámuel 11,12). Ez egy jó példa arra, hogyan működik a pár a gyakorlatban. Napjainkban sok keresztyén vezető esik ki a kegyelemből. Ennek egyik oka az, hogy elkülönülnek azoktól az emberektől, akik eléggé közel vannak hozzájuk, hogy hatni tudnának rájuk, amikor elkövetik az első hibájukat.

Sok katona, akik együtt harcoltak a háborúban, megtanulták a párhoz tartozás fontosságát. Gyakran olyan bajtársakká váltak, akik vigyáztak egymásra. Mindent együtt tettek. Túlélni együtt egy nagy csatát az megszilárdította az egymáshoz tartozás érzését. Ez jó példa a keresztyének számára, hogy kövessék ezt a példát.

A párok kialakulása

Ilyen típusú kapcsolatok keresztyén párok között nem könnyen alakulnak ki a gyülekezetben. Egy szokásos dicsőítő szolgálat esetén például egy keresztyén beszél néhány emberrel a szolgálat előtt vagy a szolgálat után. Nagyon valószínű, hogy az emberek egy része minden héten fog beszélni valakivel a gyülekezetben. Egy ilyenfajta kapcsolat azonban nem tud egy olyan kapcsolatot eredményezni, ami kialakult Jézus és a tanítványai között.

Ami még inkább meglepő, hogy az ilyenfajta kapcsolatok még egy szokásos házi közösségben sem fejlődnek ki könnyen. Egy házi közösség arra helyezi a hangsúlyt, hogy a közösség minden tagja minden taghoz kapcsolódjon. Azonban az ilyenfajta kapcsolatok rendszerint sekélyesebbek, mint amit egy pártól el lehet várni.

A fizikai test sem úgy épül fel, hogy egy testrész (tag) minden más taghoz csatlakozik, hanem úgy, hogy minden tag tökéletes kapcsolatban legyen a testnek azzal a részével, ami legközelebb van hozzá. Ha a láb könnyen tudna csatlakozni a szemhez, a kézhez, a fejhez és a háthoz, a test nem tudna jól működni. A lábfejnek a lábszárhoz kell tökéletesem csatlakozni ahhoz, hogy betöltse funkcióját. Ha a lábfej tökéletesen csatlakozott a lábszárhoz, akkor úgy működnek, mint egy pár. A lábfej kapcsolata a lábszárral fontosabb, mint a test más részével való kapcsolata. Tehát egy keresztyén számára sokkal fontosabb, hogy szoros kapcsolatban legyen egy másik keresztyénnel, minthogy mélyebben megismerjen minden tagot a házi közösségben.

A keresztyén párok közötti kapcsolat fejlesztése megköveteli, hogy egy meghatározott mennyiségű időt töltsenek el egymással. Egy mélyebb kapcsolat, ami szükséges egy pár esetében ahhoz, hogy erősek legyenek, nem igényel nagy közösséget. Ezek a kapcsolatok valószínűleg jobban fognak fejlődni informális keretek között, mint gyülekezeti alkalmakon. Lehet egy találkozás egy csésze kávé mellett; vagy kimenni és megosztani az evangéliumot együtt; vagy megnézni együtt egy rögbi meccset. Kell, hogy legyen idő, amikor azért találkoznak, hogy együtt imádkozzanak, és erre alkalmas lehet bármely hely vagy idő. A párkapcsolat építése gyakran túlmutat a telefonon való kapcsolattartási módon. Az elkötelezettség fontosabb, mint a fizikai közelség. Az ok, amiért sok gyülekezetben a kapcsolatok gyengék az, hogy nem a közelség hiányzik, hanem az elkötelezettség.

A legjobb mód két ember számára, hogy párossá váljanak, ha együtt dolgoznak egy feladaton. Ha a feladat erőssége nagyobb a kapcsolat is erősebb lesz. Együtt hirdetni az evangéliumot vagy más tevékenységet végezni, ahol együtt ütköznek meg a démonokkal, az valóban megerősíti a párt. Ez az oka, amiért Jézus kettesével küldte ki a tanítványait. Az asszonyok beszélgetés közben – egymás érzéseinek támogatásával – több párt is létrehoznak. Az a gyanúm, hogy a nőknek sokkal könnyebb több pár részévé válni, mint a férfiaknak.

Más fontos kapcsolatok

Minden gyülekezeti tagnak kívánatos lenne, hogy legyen párja. Ez az alap-kapcsolat a gyülekezetben, de sok más kapcsolat is létezik, amik szintén fontosak:

 1. Minden tagnak kapcsolódnia kell egy érettebb keresztyénhez. Egy új hívőt egy érettebb keresztyén tud tanítani. Gyakran egy keresztyén pár együtt fog tanulni. Ahhoz, hogy építsük a kapcsolatot Istennel, gondolatban össze fognak egymással kapcsolódni.
 2. Minden keresztyénnek kell, hogy legyen kapcsolata valamelyik elöljáróval – a vének egyikével – a gyülekezetben. (A fiatal próféták kapcsolódjanak inkább a profetikus elöljárókhoz, hasonlóan a fiatal evangélisták kapcsolódjanak inkább az evangélistához.)
 3. Minden keresztyénnek kapcsolata kell, hogy legyen egy prófétai vénnel. Ez biztosítani fogja számára a szükséges helyreigazításokat és a vezetést, amikor az szükséges.
 4. A véneknek egymással is szoros kapcsolatban kell lenniük
 5. Ők egymással is párban lesznek.

Szellemi védelem

A párok szellemi védelmet biztosítanak egymásnak.

 1. Minden keresztyén maga mellett tud valakit a gonosz támadásaival szemben,
 2. van egy barátja, aki támogatja őt, ha nehéz helyzetben van,
 3. Van kapcsolata egy vénnel is, aki pásztorolja őt, segítséget nyújtva neki a bűn legyőzésében.
 4. Van kapcsolata egy prófétával, aki megvédi őt a megtévesztéstől. Két veszéllyel állunk szemben: a bűn és a Sátán. Ez a modell védelmet biztosít mind a bűnnel, mind a Sátánnal szemben Ha a barátod (párod) hiányzik, valamelyik vén őrködik helyette, aki be tud „ugrani” ebbe a szerepbe.

Körkörös kapcsolat

A kapcsolatoknak a gyülekezetben körkörösnek kell lenni. Az egymás felé való kapcsolat és engedelmesség fontosabb, mint mindenkinek a pásztor felé való engedelmessége.  A legjobb az, ha a párok kapcsolódnak egymással.

Ezzel ellentétben, a hagyományos gyülekezetnél, minden kapcsolat a középpont felé mutat.

Speciális kenet

A Máté 18:20 egy nagyon jól ismert vers, amit nagyon sokszor idéznek, de mégsem értjük meg valójában, mit is mond Jézus:

„Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”

Nézzük meg, mit jelent az, hogy Jézus jelen van, amikor az övéi összegyűlnek. Ünnepnapokon, amikor olyan sok ember távol marad az Istentiszteletről, ez a vers arra bátorít bennünket, hogy Ő jelen van. Foglalkozhatunk a „kettő vagy három” kérdésével úgy is, mint egy határozatképesség; minimális számú jelenlévő, akik jelen kell, hogy legyenek, hogy az összejövetel törvényes legyen. Ez igaz, de nem ez az, amiről Jézus az igében beszél.

Tévedünk, ha azt hisszük, hogy Jézus hatalmasabb módon van jelen egy nagyobb összejövetelen. Azt gondoljuk, hogy a száz jó, de az ezer még jobb. Ez azonban nem igaz. Megvan a maga célja a nagy összejöveteleknek, de azok nem szükségképpen jobbak. Éppen az ellenkezője az igaz. A Szent Szellem ereje nem oszlik meg a keresztyének között, így az nem többszöröződik, ha több keresztyén van jelen. Valószínűleg egy nagyobb közösségben az egység kisebb lesz, és így az Ő ereje is kisebb lesz. Egyetlen személy sem elegendő önmagában, mert ott pedig nem lehet egységről beszélni.

A Máté 18:20-ban Jézus azt mondja “kettő vagy három” a legjobb. Ő azt mondja, hogy amikor két vagy három keresztyén egységben munkálkodik, az Ő szelleme velük lesz a maga teljességében. Isten erejének teljességével fognak rendelkezni. Ezért ha két vagy három ember a szellem erejében mozog, akkor az a lehető legjobb. Ha valóban meg akarjuk ismerni Jézus jelenlétét, ketten vagy hárman együtt kell lennünk. Ez az, amiért a párok annyira fontosak. A párok fontosságának megértése nélkül Jézus megígért áldását tekintve hiányt fogunk szenvedni.

Fordította: Abonyi Sándor

A fordító észrevételei:

Ez az írás egy fontos bibliai igazságra igyekszik ráirányítani a figyelmet, aminek jó jelentőséget tulajdonítanunk. Egyesekben ez talán az eléggé mechanikusan értelmezett és maga hiányosságai miatt sokakban visszatetszést keltő „tanítványság mozgalmat” idézi fel. Kérem, hogy ne engedjenek a kísértésnek, hogy így tekintsenek erre az írásra. Nem kell ezt az írást sem egy mechanikusan alkalmazandó szabályként kezelni! Talán még erőteljesebb lett volna az írás, ha néhány kivételt is említ, ahol Isten másként cselekszik. Látunk az igében különböző szellemi törvényszerűségeket, mint például a párok szerepe is, de látjuk azt, hogy Isten a Maga szuverén természetéből adódóan időnként teljesen egyedi módon is cselekszik. Például Filep is egyedül ment le Samáriába hirdetni az evangéliumot és Péter is egyedül volt Joppéban és ment el Kornélius házába is a Szent Szellem vezetése alapján. Illés is egyedül viaskodott a több száz Baál prófétával a Karmel hegyen. Van, hogy helyzetből adódóan időnként egyedül maradunk, de Isten akkor sem hagy el bennünket, mert megígérte, hogy „el nem távozom tőled”. Az egyedüli szolgáló is hordozhatja Isten áldását, de kettő együtt, egységben kétség nélkül nagyobb erőt képvisel:

Józsué 23:10  „Egy férfiú közületek elűz ezret, mert az Úr, a ti Istenetek az, aki harcol érettetek, amiképpen megmondta néktek.”

5 Mózes 32:30  „Miképpen kergethetne egy ezret, és kettő hogyan űzhetne tízezret, ha az ő Kősziklájuk el nem adja őket, és ha az Úr kézbe nem adja őket?!”

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezetépítés, helyreállítás, Tanítások
Címke: , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Egy hozzászólás a(z) 0ejegyzéshez

 1. Visszajelzés: Az ébredés kulcsa:  „két-három” fő közössége – Ron McKenzie | keskeny út – narrow way

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s