Az elhívás – Abonyi Sándor

(Részlet a Merre tovább gyülekezet című könyvből)

Letölthető PDF formátumban itt – MP3 formátumban itt

Mi az elhívás? Mi a különbség és a kapcsolat

 • a Szentlélek ajándékai,
 • a szolgálatok,
 • és az elhívás között?

A különbségeket, kapcsolatukat és tartalmukat az 1. és 2. mellékletek érzékeltetik.

 1. Melléklet
 2. Melléklet

 A Szent Szellem ajándékai olyan, nem természetes emberi képességek, amellyel Isten ruházza fel az Ő tetszése szerint mindazokat a Szent Szellem által újjászületett hívőket, akik Isten akaratának engedelmeskednek. Isten kegyelme, hogy kinek milyen ajándékot ad, és hogy melyiket mikor akarja működtetni. Az ajándékok nem a mi dicsőségünkre és szórakozásunkra adattak, hanem az Egyház építését szolgálják.

A szolgálat egy olyan szolgálati terület (munkakör), amelyben mindenki a kapott ajándékaival munkálkodik. Követve az 1. Mellékletben felsorolt ajándékokat és szolgálatokat, valamint emlékezve a Bibliában leírt ismertebb szolgálók életére megfigyelhetjük, hogy bizonyos szolgálatokban melyek azok az ajándékok, amelyek leginkább működnek.

Az elhívás a hívő személyes életcélja, amelynek elvégzésére Isten személy szerint őt hívta el.

Néhány Ige az elhívással kapcsolatban:

„Mikor azért azok szolgálnak az Úrnak, és böjtölnek, monda a Szentlélek: Válasszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam.”  (Ap.csel. 13.2)

Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és akiket elhívott, azokat meg is igazította; akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.”   (Róma 8.30)

„Csak amint kinek-kinek adta az Isten, amint kit-kit elhívott az Úr, úgy járjon”  (1 Kor. 7.17)

“Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, mellyel elhívattatok”  (Efézus 4.1)

Sok dolgot cselekedtek életükben a következő hithősök, de mindegyiknek volt egy személyére szabott elhívása, amit neki kellett betölteni. Volt, akinek ez maradéktalanul sikerült, és volt, akinek nem.

Nézzünk néhány példát, mi volt a következő személyek elhívása: 

Jézus elhívása

Meghalt a mi bűneinkért, hogy nekünk örök életünk legyen. Megváltó volt. Ez rajta kívül senki másnak nem lehet elhívása.

„Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul másokért.”      (Márk 10.45)

Jézus a testté lett Ige, Isten Fia, aki mindenben példát adott nekünk, hogyan kell Isten akarata szerint cselekedni.

„Mert példát adtam nektek, hogy miképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek ”   (János 13.15) 

Mária elhívása

Megszülni, és tisztességgel felnevelni a megváltó Jézus Krisztust.

„És íme fogansz a te méhedben és szülsz fiat, és nevezd az ő nevét, JÉZUSNAK. Ez nagy lesz, és a Magasságos Fiának nevezik, és neki adja az Úr Isten a Dávidnak az ő atyjának királyi székét.”  (Luk. 1.31-32) 

Ábrahám elhívása

Egy Isten által kihívott nép atyjává lenni.

„Monda az Úr Ábrahámnak: Eredj ki a te földedről és a te rokonaid közül és a te atyádnak házából a földre, amelyet mutatok neked, és nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, felmagasztalom a neved, és áldássá leszel”      (1 Móz. 12.1-2) 

József elhívása

Megmenteni a zsidó népet a nagy éhínség idején.

„..ne bosszankodjatok azon, hogy engem ide eladtatok, mert a ti megmaradástokért küldött el engem Isten ti előttetek. ”   (1 Mózes 45.5) 

Mózes elhívása

A zsidó nép kivezetése az egyiptomi fogságból.

„Most azért elküldelek téged a fáraóhoz és hozd ki az én népemet, az Izráel fiait Egyiptomból ”    (1 Mózes 3.10) 

Pál apostol elhívása

Az evangélium hirdetése a pogányok, királyok és Izrael fiai felé.

„Az Úr pedig monda néki: Kelj fel, és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned.”   (Ap.csel. 9.6)

Anániásnak a következőt jelenti ki Isten Saulhoz elhívásáról:

„Ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok és Izrael fiai előtt.”   (Ap.csel. 9.15)

Jó néhány példán keresztül megnézhetnénk még, hogyan adta meg Isten egy-egy szolgájának elhívását. Érdemes viszont a fenti példák alapján megnézni a következőket:

 • egy jól körülhatárolt feladatott kapott minden szolgáló,
 • többnyire már hívő életük elején megkapták elhívásukat, amely állandóan a szemük előtt lebegett, és tudták mit kell betölteniük, ezért nem tévesztették szem elöl a célt, és tudtak küzdeni érte,
 • így volt idejük kellőképpen felkészülni az elhívásuk betöltésére,
 • a személyre szóló feladat elvégzése életüknek, ill. szolgálati idejüknek egy viszonylag rövid szakasza volt,
 • sokszor egészen hosszú, próbákkal teli felkészítés után érkezik el az ideje annak, hogy a szolgálók a tényleges elhívásukba be tudjanak lépni.

Nézzünk meg néhány példát a Bibliából:

 • Jézus kb. 30 éves korában kezdi el szolgálatát, ami mindössze 3 évig tart,
 • József sok kísértés és évekig tartó börtön után lép be elhívásába, amelyet Isten látásban mutatott meg neki, egészen fiatal korában,
 • Mózes 40 évi sivatagi felkészítés után 80 évesen lép be elhívásába és kb. 40 évig tart elhívásának teljesítése,
 • Pál apostolnak – megtérését követően, Damaszkuszban – Anániáson keresztül jelentette ki Isten az elhívását, de azután még több mint 10 évig visszavonultan élt Tarzusban, amíg Barnabás érte nem ment, és el nem vitte Antiókhiába. Innen Barnabással együtt a Szent Szellem kijelentése alapján küldték ki arra a munkára, amelyre Isten már korábban elhívta.

Látjuk tehát, hogy milyen fontos az elhívás pontos ismerete, amelyet a Szent Szellem személyenként eltérő módon hoz tudomásunkra. Legyünk türelemmel, és örömnek tartsuk a különböző kísértéseket, amelyekkel Isten felkészít bennünket az elhívásunk betöltésére.

Figyeljünk arra, hogy jól időzített legyen az elhívásunkba való belépés.

 • Mózes első próbálkozása elég testiesre sikerült és csak az egyiptomi munkafelügyelőt tudta leütni, ezért menekülnie kellett.
 • Pál apostol rögtön megtérése után – ismerve az elhívását – Damaszkuszban azonnal munkához látott, de el kellett menekülnie.
 • Jézus rászólt az anyjára, Máriára a kánai menyegzőn – amikor a vizet borrá változtatta – jelezve, hogy nem jött még el az ő ideje.

Legyen kitartásunk a ránk bízott feladatot maradéktalanul végrehajtani. 

 • Voltak, akik az életük végén kiestek elhívásukból; nem teljesítették maradéktalanul küldetésüket (Mózes, Gedeon, Sámson). 
 • Voltak, akiknek sikerült maradéktalanul betölteni az elhívásukat(Jézusnak; Máriának; Ábrahámnak és Pál apostolnak)

Isten akarata az, hogy betöltsük a személyes elhívásunkat.

“Mivelhogy az ő Isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott .”   (2 Pét. 1.3)

„Annak okáért atyámfiai igyekezzetek inkább a ti elhívásotokat és kiválasztásotokat erőssé tenni, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Mert ekképpen gazdagon adatik majd néktek a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemeneteletek.”  (2 Pét. 1.10-11)

Hány hívő ismeri ma a saját elhívását? Ez nem valami mellékes dolog, hanem az életünk célja, ami miatt Isten kiválasztott minket. Hogyan tudjuk elvégezni a munkát, ha nem tudjuk, hogy Isten mit bízott ránk? Ha nem tudja valaki az elhívását, kérje Istentől, és ki fogja jelenteni neki.

-§-

A teljes könyv PDF formátumban letölthető itt: Merre tovább gyülekezet

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlap címének megadásával: https://keskenyut.wordpress.com

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezetépítés, Tanítások
Címke: , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s