Látomás Krisztus gyülekezeteinek állapotáról – Daniel Yoder

PDF formátumban letölthető itt: Daniel Yoder látomása

Daniel Yoder 2004. febr. 6.

[…] Az angyal szólt hozzám: Gyere fel velem a Mennybe és megmutatom neked a világot, amilyennek az Isten Trónjáról látható.

Felfelé haladásunk közben egy szellemi-természetű nehéz rétegen haladtunk át, ami szörnyen nyomasztóan hatott. Nem tudtam sem lefelé, sem fölfelé tekinteni olyan sötét volt. Mi azonban egy fénysugáron emelkedtünk felfelé.

Megkérdeztem az angyalt: Mi ez a sötétség és miért érzékelek olyan nyomasztó nehézséget? Ez a Menny és Föld közötti szféra – válaszolta – itt van a sátánnak és angyalainak/démonoknak a lakóhelye. Mindaddig itt lesznek, amíg az Örökkévaló a mélységbe nem taszítja őket.

Az angyal azt is elmondta, hogy ez az a hely, ahol Mihály, Perzsia fejedelme ellen küzdött, aki fel akarta tartóztatni abban a küldetésében, hogy Dániel imáinak válaszát megvigye. (Dán. 10.)

Aztán megkérdeztem: Miféle fénysugár ez, amin utazunk?

A következőt válaszolta: Ezek a szentek imádságai. Azok imái, akik belevetették magukat a szellemi harcba és harcolnak.

Amint megérkeztünk a Mennybe megállapítottam, hogy minden sokkal világosabb, tisztább és dicsőségesebb, mint az emberi szavakkal leírható lenne. A természetes szemeimmel nem tudtam a fényt nézni.

Az angyal hozzám fordult és azt mondta: Tekints le a Földre. Mindent sötétnek láttam, és mindenfelé kicsiny fénysugarak fúrták át magukat a sötétségen. Ezek a kicsiny fénysugarak azonban olyan erősek voltak, hogy át tudtak haladni a sátán birodalmának sötét rétegén.

Megkérdeztem az angyaltól: Miféle fénysugarak azok?

Azt válaszolta: Azok a szentek imádságai.

A fények nem voltak állandóak, hol eltűntek, hol újra látszottak.

Megkérdeztem: Miért nem állandóak?

Erre azt válaszolta: Amikor egy fény kialszik, olyankor egy gyülekezetben valaki veszekszik vagy pletykálkodik stb., és ez által imáik nem érnek célba.

Tovább kérdeztem: De ha a gyülekezetek imádkoznak, miért nincs több fény?

Erre azt válaszolta: A Gyülekezet bűnös állapota miatt a sátánnak joga van sok imát feltartóztatnia – így nem jön létre kapcsolat az Úrral.

Megkérdeztem: Nem lehet ezt megváltoztatni?

Amint már mondtam, az angyalok készen állnak a harcra, de a gyülekezeteknek nincs jogalapjuk a szellemi harchoz, hogy olyan hatásosak legyenek, ahogyan azt Ő elrendelte. Ez azért van, mert a gyülekezetekben olyan dolgok vannak, mint az egymással való harcok, veszekedések, versengések, engedetlenségek, pletykálkodások, hamis próféták, hamis tanítók és sok más bűn. A gyülekezetek emberek tanításaira hallgatnak és nem Istenre.

Az angyal hozzám fordult és a szemembe nézve mondta: Olvastad az Örökkévaló Szavát. Felismered, hogy a gyülekezetekben eltérnek Isten írott Szavától?

Vitatkoznak a homoszexuálisok jogairól, az abortuszhoz való jogról, házassági problémákról, politikai eseményekről, anyagi előnyökről – sőt még arról is, hogy milyen színű legyen a szőnyeg a gyülekezetben/templomban.

Megkérdeztem: Mit tehetek azért, hogy a Gyülekezet megváltozzon?

Erre azt mondta: Gyere! Menjünk! Megmutatom neked az Egyházat.

A fénysugáron visszajöttünk a Föld közelébe és megálltunk az USA fölött. Olyan volt, mintha Amerika minden gyülekezetét/templomát – nagyot, kicsit, közepeset – láttam volna. Láttam a gyülekezetek/templomok körül a gonosz szellemeket, akiket a sátán küldött oda.

Megkérdeztem: Ha a gyülekezetek elküldik ezeket, akkor elmennek onnan?

Meg van írva: Ha megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz útjaikról, én is meghallgatom a Mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat. (2 Krónika 7.14)

Egy gyülekezet szellemi harcának eredményét a tagjainak élete tükrözi vissza.

Az angyal a Földre mutatott és azt mondta: Nézd! Az emberek a testüknek építenek templomot/gyülekezetet. Azt mondják, hogy Ő jön és ebben az épületben fog lakni. Nem értették meg, hogy az Örökkévaló nem épületekben lakik, hanem a szívekben. Ezeknek az épületeknek többsége tele van testiességgel, és a Szent Szellem nem tud ott jelen lenni. Azért épültek, hogy embereknek és ne Istennek tetsszenek és az emberek jól érezzék ott magukat. Az embernek van ott hatalma és nem Istennek.

Majdnem minden gyülekezetet emberi vezetőség vezet politikai döntéseket hozva. Ha az Úr kiárasztja a Szellemét egy helyen, az emberek nagyon gyorsan maguknak tulajdonítják a dicsőséget. Ha az Úr Szelleme elhagyja azt a helyet, a pásztorok és próféták még csak észre sem veszik. Jelekkel és csodákkal szolgálnak tovább testi módon és nem Isten szelleme által. (Máté 7.22-23)

Figyeld meg! Egyesek meghirdetik a gyógyulási szolgálatukat, de nem gyógyítanak az utcákon és a kórházakban, ahogyan azt Jézus is tette. Egyesek a ‘hírverésük’ ellenére is tisztában vannak vele, hogy nincs hatalmuk a gyógyításhoz, ezért közelébe sem mennek a tolókocsiban ülőknek.

Aztán ismét azt mondta: Nézzük csak a gyülekezeteket. Prófétáik pénzért prófétálnak. Az embereknek szükségük van a próféciákra. Rohannak ide-oda és prófétát keresnek, aki próféciát mond nekik. Aztán a sok kapott üzenettől végül teljesen összezavarodnak. Már nem Istent keresik, hanem a prófétákat. Olyan ez nekik, mint egy szenvedély: prófétai szó nélkül már boldogtalanok.

Megkérdeztem: A prófétai ajándék nem valódi?

Azt válaszolta: De igen! Régen az igaz próféták Isten büntetését és ítélet általi pusztulást hirdettek, és bűnbánatra hívták az embereket. A mai próféták többsége azonban békét és jólétet prófétál. Meglátjuk, melyik teljesedik be. (Jer. 28.7-9)

Tovább folytatta: Ma sok próféta az emberek meggazdagodásáról, dicsőségéről, jólétéről, áldásról prófétál, de a nehézségekről és szenvedésekről, az élet realitásairól nem. Továbbá nagy, szuper-szolgálatokról prófétálnak, elutasítva a ‘kis’ szolgálatokat. A mai próféták nem törődnek a bűnnel és nem beszélnek arról, hogy meg kellene bánni és elhagyni azokat. Néhány próféta tévesen prófétált a 2000-es évről, mint problémás évről prófétált, de 2001. szeptember 11-ről senki sem prófétált.

Megkérdeztem: Jön több katasztrófa még Amerikára?

Ő azt válaszolta: Igen, megmutatom neked, de erről most még nem írhatsz.

Megkérdeztem: Mi a legjobb, amit tehetek?

Az angyal válaszolt: Lásd, és halld! A legtöbb pásztor manapság nagy nevet akar magának és egy ‘saját birodalmat’ felépíteni. Rádióállomást és TV-ben való szereplést akarnak. Könyvek sokaságát írják arról, hogy milyen nagyszerű az élet. Könyveket, amik az embereknek jó érzést adnak. Kevesen vannak, akik Isten népének az igazságot mondják. A pásztorok nem tanítják Isten népének a rossz és a jó közötti különbségtételt. A gyülekezetek nem foglalnak állást a bűn ellen, hanem kompromisszumot kötnek vele. A legtöbb gyülekezet tagjainak nem hirdetik a szellemi hadviselést.

Erre azt mondtam: De hát az emberek imádják és dicsérik az Urat.

Ő azt válaszolta: Az Úr nem akarja meghallani a dicséreteket, ha az a testiességet építi. (Ámos 5.21-24)

Folytatta: A gyülekezetek szórakoztató programokat akarnak inkább kínálni és nem tanításokat. Sőt a pásztorok és próféták maguk is “műsorvezetőként és színészként” viselkednek.

Az angyal ismét nagyon komolyan rám nézett és azt mondta: Még a misszionáriusok is magukról nevezik el a szervezeteiket: emberi alkotások, nem Istené.
A gyülekezetek nem törődnek a sérültekkel, az elesettekkel. Sok helyen szórakoznak a démonok, amikor a keresztények azt állítják, hogy lerontották az ördögi magaslatokat és erődítményeket, de nem akarják meglátni a bárokat, a prostituáltakat, az abortuszklinikákat, a drogárusokat és drogfüggőket.

Az angyal a karját az egész Egyesült Államok felé lendítette és azt mondta:
Nézd a pásztorokat, akik megcsalják a feleségeiket. Nézd a véneket, diakónusokat és elöljárókat, akik házasságtörést követnek el és ellopják az adakozást, és más bűnökben részesek… De ennek ellenére vezetőknek tekintik magukat!

Amint az angyal a karját lendítette, láttam a gyorsan növekvő homo-mozgalmat Amerikában.

Azt mondta: Nézd! Ez az, amiben az Egyház kompromisszumot köt! Sőt homoszexuális pásztorokat futtatnak un. keresztény pásztorok. Teljesen figyelmen kívül hagyják Isten szavát, amely a homo-szexualitást szörnyűséges bűnnek nevezi.

Láttam az abortusszal megölt ártatlanok vérét, az Örökkévaló Tróntermében kiáltani. Felismerhető volt, hogy a vér sok esetben keresztény gyülekezetből származott. Láttam a hihetetlen mértékű erőszakosságot és bűncselekményeket is, amit elsősorban gyerekek és fiatalok követtek el. (Ézsaiás 3.12)

Aztán láttam Krisztust széttárt karral állni, ahogyan végigtekintett az egész Földön. Kezein a szegek ütötte véres sebek nyomai, a vér, ami a megváltás/megmentés ára. De ezt elutasították Krisztus Testének azon tagjai, akik bűnbánat nélkül mélyen megragadtak a gyűlöletben és a megkeseredettségben. Sokan közülük a gyülekezetekben voltak.

Hallottam, amint Jézus azt mondta: Ébredés akkor jön, ha az emberek megtanulják a bűnbánatot!

Majd azt mondta: Atyám, tartsd vissza haragodat, tartsd vissza haragodat még egy kis időre!

Nem láthattam Jézus arcát, de az angyal magatartásából azt láttam, hogy Jézus nagyon szomorú volt: sírt a Föld állapota fölött, az emberekért, akikért meghalt, miközben azoknak a bűnöknek a rothadó bűzét érezte, amiket az emberek a Földön elkövetnek.

Emlékszem, amint az angyal ezt mondta: Megölik a gyermekeket abortusszal, miközben a homoszexualitás elfogadott lett. Azt mondta nekem, hogy abban a pillanatban, amint ezeket a bűnöket az amerikai kongresszus törvénybe iktatja, megjelenik Isten ítélete: először a Gyülekezet fölött, azután Amerika fölött. (1 Péter 4.17)

Az angyal még mondott egy figyelemre méltó dolgot: Az egyik legnagyobb probléma a gyülekezeteken belül az istenfélelem teljes hiánya, az ‘olcsó kegyelemről’ szóló tanítás miatt. Csak nagyon kevesen félnek attól, hogy a tartósan tudatos bűnös életmódjuk miatt elveszíthetik az üdvösségüket. Azt hiszik, hogy tovább bűnözhetnek és megbocsáttatik nekik, és a Mennybe mennek. Nem tartanak Isten ítéletétől az életükben. Valójában az van, hogy ha valami probléma van az életükben, még csak eszükbe sem jut, hogy elgondolkozzanak azon, hogy az saját cselekedeteik következménye lehet.

Az angyal megmutatta nekem, hogy néhány hónap múlva a gyerekek nevelése nem lesz más, mint szórakoztatás és társalgás. Mindent megengednek még a pornográfiát is. Azt is mondta még nekem, hogy a Gyülekezeten belül járványként terjed a pornó-szenvedély, beleértve a magas egyházi vezetőket is.

Miután az angyal hazavitt, a következőt mondta: 100 évvel ezelőtt az emberek imái hatásosabbak voltak, mint manapság. Az emberek akkoriban készek voltak sok időt áldozni az Úrral való közösségre. Akkoriban még az istentelenek is hittek abban, hogy Isten létezik. A nevelés alapja Amerikában a Biblia volt. A gyerekeket a Bibliával tanították írni és olvasni. A gyerekek védelmét az iskolában a napi ‘Mi Atyánk’ ima elmondása biztosította. Az egész jogi- és bírósági rendszer a Biblián alapult. Mára ez kitiltásra került az iskolákból és a jogrendszerből is gyorsan eltávolították. A mai keresztények imái teljesen én központúak, a legtöbb ember nem képes pár percnél tovább az imára koncentrálni. Ez az állapot óriási akadály az Istennel való kapcsolatukban.

Megkérdeztem az angyalt az Amerikára következő katasztrófával kapcsolatban.

Megálltunk és azt mondta: Amerika még nem látott olyan pusztulást, mint amilyet Isten eltervezett. Az emberek el sem tudják képzelni milyen Isten haragja valójában. Milyen rettenetes a haragja a bűn miatt! Isten már nem is tud a Földre tekinteni, mert ha ezt tenné, haragját azonnal kiárasztaná. Jézus eltakarja a Földet előle és közbejár érte. Jézus mindent lát, ami történik.

Megkérdeztem: Jönni fog az ítélet?

Ő azt válaszolta: Meg van írva!

Majd azt kérdeztem: Szörnyű lesz a harag?

Ő azt válaszolta: Sodoma és Gomora nem is hasonlítható ahhoz, ami történni fog!

Újra megkérdeztem: Hogyan lehetne ezt megváltoztatni? Hogyan lehetne a katasztrófát elhárítani?

Akkor egy hangot hallottam a Mennyből. Tudtam, hogy ez az Örökkévaló hangja volt. Mennydörgés hangjával szólt: …ha megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz útjaikról, én is meghallgatom a Mennyből, megbocsátom vétküket… (2 Krónika 7.14)

Ha abbahagyják a szórakozás keresését és engem keresnek, ha programjaik helyett hozzám fordulnak, és engem hívnak meg és fogadnak be, ha az igaz tanítást viszik az emberekhez, ha elkezdenek az én hangomra figyelni, akkor nem öntöm ki haragomat!

Tudtam, hogy az Örökkévaló mindent hallott, amit az angyallal beszélgettem. Isten ugyanígy hall minden beszédet, ami elhangzik a Földön! Mi jön ki a szádon?

Az angyal azt mondta: írd le ezt a látomást!

Megkérdeztem: Miért? Miért nem teheti ezt valaki más?

Megcsóválta a fejét az angyal és ezt mondta: Azt mondja Isten, hogy ti ketten olyan népszerűtlenek vagytok, hogy egy kicsivel több már igazán nem számít.

Amikor Isten megengedi, el fogom mondani a továbbiakat is, amiket láttam.

Daniel Yoder
Harvest Warriors Outreach Ministries
P.O. Box 65
Clinton, AR 72031

Németből fordította: Katharina Becker

Néhány helyen a magyaros, gördülékeny mondatszerkesztés érdekében módosításokat végeztem: Abonyi Sándor

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: helyreállítás, Keresztyénség, próféciák, Tanítások, utolsó idők
Címke: , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s