Gondolatok a gyógyulásról – Abonyi Sándor

Letölthető PDF formátumban itt – MP3 formátumban itt

Néhány igei gondolat a gyógyulással kapcsolatban

A betegségből való gyógyulással és a szabadulásokkal kapcsolatban sok minden nem úgy működik az ige szerint, mint ahogyan az a karizmák működésében hívő gyülekezetek gyakorlatában kialakult és elterjedt. Ma többnyire az jellemző, hogy egy nagy kenetű szolgáló testvér imádkozik a gyülekezetben a beteg hívőkért és sokan tőle várják, hogy – lehetőleg azonnal – meggyógyuljanak vagy megszabaduljanak. Látunk erre példákat Jézus földi szolgálata alatt, Péter és Pál szolgálata alatt, sőt Filep evangélista szolgálata alatt is Samáriában. Jézus az első tanítványokat majd a 70-et is azzal az utasítással küldte ki, hogy gyógyítsák a betegeket. Igen, csak van egy nagyon lényeges szempont, amit feltétlenül figyelembe kell vennünk, és ez pedig az, hogy ők megtéretlen emberek felé szolgáltak gyógyulásért és szabadulásért és közben megosztották velük az evangéliumot is. Olyan megtéretlen emberek felé szolgáltak, akik sokszor bűnben éltek és azért voltak betegek. Ezért mondta Jézus, amikor beteget gyógyított: „Megbocsáttattak néked a te bűneid”.

Ebben az esetben a megtéretlen emberek – Jézus kegyelme által megelőlegezve – bűnbocsánatot kaptak és meggyógyultak. Ez történik akkor is, amikor a kereszthez jövünk. Kegyelemből (megelőlegezve), hit által bűnbocsánatot nyerünk a bűneinkre.

A keresztben benne van a gyógyulás és a szabadulás! Jézus magára vette a bűneinket, betegségeinket és Őbenne gyógyultunk meg.  Erről beszél Ézsaiás próféta is.

Helyes tehát nekünk is így szolgálni a betegek felé. A kórházi szolgálatunkban mi is megtapasztaltunk már több gyógyulást hitetlen embereknél az Úr kegyelme által. Figyeljük meg azonban, hogy mit mond az ige a hívők betegségből való gyógyulásáról és az azzal kapcsolatos szolgálatról:

„Beteg-e valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki. Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.”          Jak 5:14-16. 

Itt két dolgot látunk:

–         ha „fekvőbeteg”, akkor a gyülekezet véneit hívja magához, akik imádkoznak felette, és az Úr majd fel fogja őt segíteni,

–         a „járóbeteg” hívőknek oda kell menni egymáshoz és a bűneiket egymásnak megvallva, egymásért kell imádkozni, hogy meggyógyuljanak.

Ha azt látjuk, hogy ma a gyülekezetekben sokszor nincsenek vének, akiket a hívők magukhoz hívhatnának (nincs többszemélyes presbiteri vezetés, hanem egyszemélyes pásztor van), és a csak vasárnap két órára találkozó hívőknek nincs olyan bizalmas kapcsolatuk és közösségük egymással, ami alapot adna arra, hogy meg merjék vallani egymásnak a bűneiket, akkor nem csodálkozhatunk, hogy miért van olyan sok beteg ma a gyülekezetekben.

Van még egy további nagyon fontos kérdés a gyógyulás (egészség megőrzése) szempontjából. Erről a korintusi levél ír, ami az Úrvacsorával való méltatlanul élés következményeiről beszél:

„Azért aki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyon abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Ezért van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan. Mert ha mi ítélnők magunkat, nem ítéltetnénk el. De mikor ítéltetünk, az Úrtól taníttatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk.”  1 Kor 11:27-32 

Amikor hívővé válunk, akkor az Újszövetség részeseivé is válunk és ezt a szövetséget rendszeresen megerősítjük az Úrvacsora vételével. A szövetség megtartásának – a méltóképpen (bűn nélkül) való járás – ígérete egészség. Mondhatjuk úgy is, hogy a szövetségben számunkra garantált az egészség, ha igazságban és szentségben járunk. Ezzel szemben látnunk kell azt is, hogy ha szövetségszegőknek bizonyulunk, akkor hívőként a betegség ítélet lesz számunkra, ezért nincs igei alapja bármilyen kenettel imádkozni bűnben élő hívőkért, hogy meggyógyuljanak, mert a megoldás sok esetben a bűn elhagyása.

Ezért van ma sok „makacs betegség” a hívők életében a gyülekezetekben és hiába jön bármilyen nagy kenetű testvér ilyen betegekért imádkozni, nem hozhat megoldást. Tartós eredményt a bűn megbánása és elhagyása hoz. Azt olvassuk Izrael életében is – amikor kijöttek Egyiptomból – , hogy nem volt közöttük beteg.

Az Úrvacsorával való élés, ha méltatlanul vesszük (bűn van az életünkben), akkor az ítélet lesz számunkra és nem áldás, aminek a következménye a gyülekezetekben lévő sok betegség, erőtlenség és sok hívő halála („elalszanak” sokan).

Ezért javasolja az Ige, hogy mielőtt bárki Úrvacsorát venne előtte „próbálja meg” (vizsgálja meg) magát és csak akkor vegyen, ha méltónak gondolja magát az Úr szent szövetségének megerősítésére. Ez – különösen a titkos bűnöket tekintve – mindenkinek a saját felelőssége, saját jól felfogott érdekében, amire az Úrvacsorát kiosztók jó, ha felhívják minden alkalommal a hívők figyelmét. Ne felejtsük tehát el! Az Úrvacsora vétele önmagában nem oldja meg a hívők betegségének problémáját, sőt ítéletet és betegséget vagy esetleg halált is jelenthet azokra, akik méltatlanul (bűnnel az életükben) élnek vele!

Ha ma a hívők, sőt a szolgálók is teljesen tisztában lennének ezekkel az Igei igazságokkal és a gyülekezetben megteremtenék az ehhez szükséges feltételeket, akkor eltűnne a betegség a gyülekezetekből. Ezzel azt is lehetne mondani, hogy ha valaki egészséges akar lenni, akkor olyan gyülekezetben élje meg a hivő életét, ahol

–         vannak vének: Biblikus vezetés,

–         van egy szoros, bizalmi közösség a testvérek között,

–         és a szentség megőrzése a gyülekezet életében a vezetők által szorgalmazott elsődleges törekvés: A Szentség útja

Van egy részletes tanítás erről a témáról, amit mindenkinek javaslok elolvasásra. A blogon megtalálható Ron McKenzie: „Keresztyének gyógyítása” címmel, ami elérhető itt: Keresztyének gyógyítása

Saját gyógyulásom története

20 éven keresztül szenvedtem gyakori fejfájástól és esetenként nagyon erős migréntől. Két-három órai intenzív szellemi munka után állandóan megfájdult a fejem. Amikor megtértem azonnal meggyógyított az Úr, és a fejfájás sosem tért vissza! 20 év óta napi 10-12 óra szellemi munkát is végezhetek, panaszmentesen. Az orvosi tudomány szerint a migrén nem gyógyítható csak a görcsös roham mérsékelhető gyógyszerek előzetes beszedésével. Azt tudom mondani, hogy a legfőbb orvos Jézus, aki ezt is tökéletesen meg tudta gyógyítani. Semmi előzetes gyógyszerre nincs szükségem és a gyógyulásom maradandó. Dicsőség Neki!

Az elmúlt 20 év során sok más betegségből is meggyógyított az Úr és megszabadított néhány dologból, amikért magam imádkoztam, anélkül hogy mások imádkoztak volna értem: keringési rendellenesség, szív problémák, köszvény problémák, étkezési idő függőség stb. Egy betegség azonban majdnem 20 éven keresztül makacsul megmaradt a hívő életemben, amit már azt gondoltam ez egy „tüske számomra”, mint ami Pálnak is volt. Ezt elfogadtam ennek, nem gondoltam arra, hogy még ezt is elvegye az Úr, ha Pálnak is meghagyta a „maga tövisét”. Ez egy gerincsérv volt és erős gerinckopások, amivel az elmúlt 20 évben sokat szenvedtem. Nem tudtam terhelni a gerincemet (nem tudtam ásni, és nehezebb fizikai munkákat végezni), ha elkezdtem terhelni a derekam rögtön megfájdult és volt, hogy három napig feküdni kellett vele, de minimum fél nap és három nap a fájdalom teljes elmúlásáig. Szorult helyzetünkben a feleségem ásott a kertben és ő hozta be a bevásárláskor is az autóból a nehezebb csomagokat. Sok reumatológai kezelésre jártam, de nem javult az állapotom. Erős deformálódások és kopások is voltak két csigolyámon (5,6). Erről röntgenfelvétel is készült. Néha imádkoztak értem is, de ez sem segített. Bizonyos voltam benne, hogy nem is fog segíteni. Öt évvel ezelőtt nyugdíjas lettem és lényegesen csökkent a stressz, de továbbra is megmaradt a derékfájás. A gyülekezetünkben úgy alakultak a dolgok, hogy két évvel ezelőtt – többek között – azért jöttünk ki, mert olyan bűnök voltak, amiből nem akartak emberek megtérni, és ami súlyosabb, hogy nem is tekintették bűnnek az emberek. Mi ezekkel már nem tudtunk megalkudni és közösséget vállalni. Ezek olyan dolgok, amiket ma is sok helyen megtűrnek a gyülekezeten belül. Több dolog volt korábban is, amit bűnnek láttunk, de megalkudtunk vele, pedig én elöljáró voltam. Ezt láttuk mindenhol magunk körül, mi sem voltunk rosszabbak másoknál. Két évvel ezelőtt azonban néhányan radikális elhatározásra jutottunk és eldöntöttük, hogy függetlenül attól, hogy ki hogyan áll a dolgokhoz, mi megalkuvás mentesen fogjuk a gyakorlatban is képviselni az Igét. Ez konfrontációt okozott sokakkal, hogy miért kell olyan komolyan venni a dolgokat és nem kell olyan fekete-fehéren nézni a dolgokat.

Ezt a hozzáállást következetesen képviselve egyre nehezebb lett a helyzetünk mind a helyi gyülekezetünkben, mind pedig a kapcsolatrendszerünkben lévő többi hasonló (liberálisabb gondolkozású, megalkuvó) gyülekezetekkel is. Elérkezett az ideje, amikor el kellett, hogy váljunk egymástól. Egy csapattal kijöttünk és házanként kezdtünk összejönni és megélni az Igét a legjobb ismeretünk szerint.

Néhány hét múlva, anélkül, hogy foglalkoztam volna vele, azt vettem észre, hogy egyszerűen meggyógyult a derekam. Egy napon bevillant az elmémbe, hogy jé hát hetek óta nem fáj a derekam. Ezt bizonyítandó terhelni kezdtem és az is megerősítette ezt. Áprilisban jöttünk ki a gyülekezetből és szeptemberben elígérkeztem a fiamhoz több napra járdát csinálni, ahol betonozni, ásni, lapátolni, talicskázni stb. görnyedezni kellett, amiből korábban egyet sem tudtam megcsinálni. A fiam azt gondolta viccelek és először nem vette komolyan. Megerősítettem, hogy komolyan gondoltam és teljes hittel tudtam a több napi nehéz munkához hozzáfogni, hogy semmi probléma nem lesz. Elmentem és három napig egyfolytában dolgoztunk. Semmi bajom nem lett, azon kívül, hogy elfáradtam, ami ilyen munkánál 20 éves koromban is előfordult, ekkor pedig 65 voltam és 20 éve nem végeztem hasonló munkát. Egy évre rá ősszel ismét elmentem és 5 napon keresztül ismét betonoztunk, ástunk, lapátoltunk…napi 10 órában. Az eredmény az, hogy a ház körül teljesen elkészült a járda és a behajtók és a derekamnak pedig semmi baja. Azóta ások, csákányozok és minden nehéz munkát el tudok végezni, és a nehezebb csomagok bevitele sem okoz gondot az autóból bevásárlás után.

Sokat gondolkoztam rajta, hogy lehet az, hogy meggyógyultam pedig én „semmit nem tettem érte és nem is imádkozott senki érte, csak elkezdtünk minden felismert igei igazságnak engedelmeskedni és a szentség útján járni”. A Jelenések könyvében talált ige adott nekem bizonyosságot és magyarázatot: „fussatok ki közülük én népem, hogy ne legyen részetek az Ő bűneikben”. Az Úr azt mutatta ezzel nekem, hogy láttam és tudtam korábban a gyülekezetben lévő bűnökről és megalkudtam dolgokkal és emiatt „bűnrészessé” váltam. Miután azonban kijöttünk ebből a közösségből, mert nem akartunk tovább megalkudni és közösséget vállalni a bűnnel „automatikusan” meggyógyultam és más szabadulást is megéltem az Úrban. Azóta jobb az egészségem és az erőm, mint az elmúlt években, pedig közben átléptem az öregkorba.

Dicsőség mindezért az Úrnak! Ő a legfőbb orvos, Ő gyógyít ma is! Ő nem változott meg! Ha vannak betegségek, akkor azért vannak, mert több igei feltétel nem teljesül, amik fontosak a hívők egészsége szempontjából.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlap címének megadásával: (https://keskenyut.wordpress.com)

 

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Christ in an uncompromised way. Pioneer, who tries to walk on the way of the minority, cleansed from traditions, making it clear for others to walk on, as well.
Kategória: Gyógyulás-szabadulás, helyreállítás, Tanítások
Címke: , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s