Mennyei utak úttörői – Austin-Sparks

Részlet: „A Witness and A Testimony” (Egy Tanú Egy bizonyság)

March–April 1969. című írásból

1 Mózes 45:5,7: “Isten küldött engem előre a ti megmaradástok érdekében”

“Isten küldött engem előre, hogy életben maradjatok … egy maradék”

Ebből a kettős állításból – “Isten küldött engem előre…” – egyértelmű, hogy József a mennyei út Isteni úttörőinek egyike volt. József története tartalmaz néhány nagyon figyelemre méltó elemet azok számára, akik Istennel járnak. Hadd ismételjem meg, amit ezzel kapcsolatban korábban mondtunk, hogy most nem emberek élettörténetével foglalkozunk, hanem csak azokkal az általuk képviselt szellemi igazságokkal, amik Isten tervének végső célja. Emlékezzünk arra, hogy Isten teljes és végső célja az Ő Fiában, Jézus Krisztusban teljesedik be.

Ezért a Biblia az elejétől a végéig egy Jézus Krisztusról szóló könyv. Annak minden része valamilyen módon ezt a végcélt szolgálja. Kevés eset van az Ószövetségben, ami mélyebben és világosabban vetítené előre Jézus Krisztust, mint ahogyan Isten ezt József életén keresztül teszi.

Amit ez a fent említett két állítás magában foglal, az összefoglalja Jézus történetének egész célját. Csak akkor tudjuk megérteni igazán József életét és történetét, ha felfedezzük azt a célt, ami az egész életét kormányozza. Ha ez világossá válik, akkor láthatjuk meg igazán, hogy József élete Krisztusra mutat. József kettős állítása azt fejezi ki, hogy az Isteni szuverenitás egyetlen célja az volt, hogy életeket mentsen meg. Ezt jelzi a „megmaradástok érdekében” kifejezés.

Egy kiválasztott ember életét minden szempontból az Isteni cél alakítja. Így volt ez teljes egészében Isten Fiának a küldetésénél is, ami egy alapvető tényező az egész Bibliában.

Azt mondhatjuk, hogy megjelölhetünk egyetlen okot, ami az úttörő munka célja (csak közbevetőleg): MINDEN szolgáló Isten általi kiválasztása és szolgálatba állítása egyetlen végcélhoz kapcsolódik, Krisztushoz.

József története egy nagyon mély emberi, de ugyanakkor egy nagyon Isteni történet is, aminek kulcsa mindkettőnek azonos. Ezt fogjuk most megvizsgálni.

Ha emberi szempontjából – KIZÁRÓLAG természetes megközelítésből – nézzük, akkor vannak olyan tulajdonságok, amik tanulságul szolgáló eléggé sajnálatos dolgok. Például az, hogy egy sokgyerekes család egyik gyermeke az atya kedvence, ami valójában egy helytelen dolog. Bármilyen érv szóljon is emellett, az csak féltékenységet és bonyodalmakat fog eredményezni.

Egyértelmű volt, hogy József az apja kedvence volt és már elég korán látható volt, hogy egy különleges munkára van elhívása. Az, hogy álmai voltak az egy különleges pozícióba – a testvérei fölé – helyezte Józsefet. Az rendjén van, ha valakinek vannak álmai, de tapintatlanság elmondani azt a családnak, ha az zavarja őket. Teljesen természetes, hogy arrogáns és önző módon fognak reagálni rá. Nagyon természetes egy család részéről, hogy ellenszenvet tápláljon egy ilyen testvér iránt.

Tudjuk, hogy az Atya különösen szerette Jézust. Ő tudta, milyen sors vár rá a földi életében. Ezzel együtt Jézus NEM jelentette ki tapintatlan őszinteséggel a zsidóknak azt a két fontos dolgot, hogy az Ő atyja mennyire szereti Őt, és hogy mi az Ő életének célja, ami messze FELETTÜK álló dolog volt. Kétségtelenül és látható módon ez volt a természetes oka az iránta megnyilvánuló gyűlöletnek és annak, ahogyan a zsidók viszonyultak Hozzá.

Gondolhatjuk, hogy Jézus egy magányos és gyanús tagja volt saját családjának, mert az ige egyértelműen mondja róla, hogy “a testvérei nem hittek benne”. Emiatt egy magányos, hiteltelen ember volt a saját családjában és a világban egyaránt: “Megvetett volt és emberektől elhagyatott.” Az Ő esetében, ahogyan Józsefnél is, ez mély és sötét lelki szenvedéshez vezetett, “a lelkét tőr járta át” a rosszindulatú megjegyzések és intrikák miatt. Ezek az Isteni „Gondviselés Titokzatos Útjai”, az Istentől való látszólagos elhagyatottság érzése ellenére, az Isten időzítésére való hosszú ideig tartó várakozással együtt, hogy elvégezze az Isteni küldetést.

József történetének többi részletével nem szükséges foglalkoznunk. Figyelmünket most irányítsuk arra, hogy az egész történetben az Isteni oldalt ragadjuk meg. Isten szuverenitása félreérthetetlen: “Isten küldött engem előre.” Isten mély és rejtett útjainak teljes fényében József számára világossá vált Isten “Titokzatos Gondviselésével” kapcsolatos sejtése, amit az „előre” szó fejez ki. Valójában azt mondja a testvéreinek: “Gonosz dolgot cselekedtetek velem, de Isten azt jóra fordította.”

Mit “De” — “De Isten!”

„Ó Urunk, a Te útjaid annyira mélyek.”

Az emberi és Isteni oldalt említve, nem mondtuk el a teljes történetet. Van egy eleme a történetnek, ami egyik oldalhoz sem tartozik: a sátáni. Ez egy olyan többlettényező, amivel a MENNYI út minden úttörőjének számolnia kell. A féltékenység és József TEST SZERINTI testvéreinek gyűlölete – ezt látjuk Jézus esetében is – nem egyszerűen csak természetes volt, hanem volt abban valami vészjósló. Nem könnyű megértenünk, honnan rendelkezik a Sátán ismerettel Isten tervéről, de az egyértelmű a Szentírásból, hogy rejtélyes sugallatok által belelát Isten tervébe és a megszerzett ismeretek szokatlan módon kapcsolódnak a szolgálatra kiválasztott edények életével kapcsolatos Isteni tervhez. Ez TELJESEN nyilvánvaló az Úr Jézus esetében is. Heródes sátáni ötlete minden csecsemő meggyilkolásával, holott egyetlen Valaki elpusztítása volt a cél. Egyértelműen ez a sötét és gonosz szándék juttatta Jézust a keresztre, mert a Sátán tudta ki volt Ő, és mi kell, hogy legyen a végzete. Az egész annyira természetellenes volt, ami csak az Isten tervébe való belelátás alapján magyarázható meg.

Így volt ez Józseffel is. Mit mondhatnánk emberileg, milyen mélyebb tanulságok voltak az életének történetében? – emberi magatartások és cselekedetek. Isten tervében József egy úttörő életre volt kijelölve, és a Sátán tudta ezt. József élete a kezdetektől fogva valami miatt tragikus volt, volt benne egy balszerencsés elem, az apja kitüntetett módon szerette őt.

A mennyei célok bármelyik úttörőjének útja mindig magában foglal ilyen nehézségeket és bonyodalmakat, amik nem jellemzők a hétköznapi emberek többségére. Önmagában a kiválasztás és az elhívás az oka minden bajnak. Isten örök céljának az útján egy úttörő sokat meg fog tapasztalni “az Ő szenvedésével való közösségből”; Isten azonban kijelenti, hogy a trón, a korona és a dicsőség odaítélésénél figyelembe veszi azt.

Fordította: Abonyi Sándor

2013-06-12

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Christ in an uncompromised way. Pioneer, who tries to walk on the way of the minority, cleansed from traditions, making it clear for others to walk on, as well.
Kategória: gyülekezetépítés, Tanítások
Címke: , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s