Szentség – Isten jelenlétének feltétele – Michael Brown

PDF formátumban letölthető itt: 

A szentség – Isten jelenlétének feltétele

Szeretném ma egy új távlatba helyezni számotokra a szentség kérdését. A tanítás első részében Isten Igéjéből szeretnék alapokat lefektetni, a második részben pedig szeretném, ha megbeszélnénk, hogy a mindennapi életben ezt hogyan valósíthatjuk meg. Nem lehet elválasztani az ébredést és a Jézus-forradalmat a szentségtől!

Már sokan leírták, hogy nem lehet ébredés a szentség ébredése nélkül. Miért van szükségünk ébredésre? Mért kell felébreszteni bennünket? Miért szükség van arra, hogy felserkenjünk? Mert sokan langyosak lettek és visszaestek, elkényelmesedtek. Azért kell ébredés, mert az Egyház olyanná vált, mint a világ, a mércéket túl alacsonyra helyeztük! Nincs erőnk.

Mikor valaki alszik, akkor reggel fel kell kelteni. Amikor az Egyház alszik, szükség van az ébredésre. Az a célja, hogy az Egyház újra normálissá váljon. Olyanná, amilyenné lennie kell. De már nem tudjuk, milyen a normális. Mi az az irányelv, ami megfelelő? Hadd mondjak erre egy példát. Talán ismertek valakit, aki nagyon-nagyon-nagyon kövér. Annyira kövér, hogy alig fér be az ajtón. Aztán elkezd fogyókúrázni, és lefogy 25 kg-t. találkozol vele, és azt mondod: – Ó, nagyszerűen nézel ki! Nagyon sokat fogytál! Én pedig életemben először találkozom az illetővel, én ezt mondom:- Nem nézel ki túl jól, te vagy a legkövérebb ember, akit valaha láttam! Úgy nézel ki, mintha teljesen közel lennél a halálhoz! – Az eredeti állapotához képest ő jól néz ki, de az emberek normális állapotához képest szörnyen néz ki.

Itt van egy holttest, amit éppen most temettek el. Ahhoz a hullához képest, ami már egy éve van eltemetve, lehet, hogy nagyon jól néz ki, de az élő emberhez viszonyítva – halott. Tudjátok, minden attól függ, mihez hasonlítjátok magatokat, mit tartotok normálisnak! Mik a Biblia irányelvei? Nem hasonlíthatjuk önmagunkat önmagunkhoz! Isten Igéjében lévő irányelvekhez kell hasonlítani magunkat!

Fogalmunk sincs arról, milyen messzire estünk vissza, mennyi megalkuvás jött be az Egyházba! Én gyűlölöm a törvénykezés, amikor kívülről próbálnak az emberekre szabályokat rákényszeríteni! Gyűlölöm a halott, tradicionális vallást! De egész szívemmel szeretem a szentséget! A szentség az, amikor Isten lényéhez és Jézushoz hasonlóvá válunk. A szentség az életünk teljes átalakítását igényli! Amikor az Egyház visszaesik a szentség bibliai követelményétől, akkor ébredésre van szükség!

A gyülekezetből az egyik barátunk eljött velünk erre az útra, az iskolában is velünk dolgozik, ő egy orvos. Néha elmegyek hozzá, amikor valami nem stimmel a torkommal, nagyon fáj, elvesztem a hangomat… Ő kivizsgál engem, és nagyon örülök, ha megtalálja, hogy mi bajom van, és megmondja nekem, hogyan kell helyrehozni a problémát. Tavaly egy teljes orvosi kivizsgálásban vettem részt. Nagyon jó egészségi állapotban voltam, de a koleszterin-szintem kissé magas volt. Ő elmondta, hogy kicsit változtatni kell az étrendemen. Ez nem volt túl jó hír, de igazság volt, és ennek alapján jártam el, és megjöttek a kellő eredmények. Örültem, hogy tudott rajtam segíteni, noha az életemben néhány dolgot meg kellett változtatni.

A testi egészség fontos, de a szellemi egészség még fontosabb! Sok évvel ezelőtt mondta egy szerző: „Ami az egészség a testnek, az a szentség a léleknek!” Isten azt akarja, hogy az Ő népe szent legyen! Ma meg fogja állapítani, milyen állapotban vagyunk. Meg fogja mutatni a szellemi betegségek területeit. Ennek egy része sokba fog kerülni – úgy, ahogy az étrendemben is volt. Ha egészséges akarsz lenni, akkor ne egyél meg bizonyos dolgokat! Ezek szeretetből fakadó, igaz szavak voltak. Ugyanúgy van Isten Szellemével és a szentséggel is. Ha szellemileg egészséges akarsz lenni, ép Isten előtt, akkor le kell vetned azokat a dolgokat, amik beszennyeznek és elpusztítanak. John Wesley azt mondta: „Azok az emberek lesznek a legboldogabbak a Mennyben, akik a legtöbb szentséget viszik oda.”

Talán te egy halott vallási környezetből jöttél. Talán törvénykező állapotban vagy. Talán állandóan kárhoztató prédikációkat hallgatsz. Talán negatívan reagálsz arra, ha a szentségről hallasz. De felhívlak arra, hogy Isten Igéjével újítsd meg az elmédet! Dobd ki a régi gondolkodási módot és tedd magadévá az Igét! A szentség életet hoz! A szentség Isten jelenlétét és örömét hozza el! A szentség gyógyulást hoz a léleknek!

Szeretném, ha látnátok egy mintát. Amikor ébredésért imádkozunk, akkor azt kérjük, hogy Isten nagyobb mértékben látogasson meg minket. Azt kérjük, hogy Isten ismertesse meg magát velünk. Azért imádkozunk, hogy az Ő ereje bennünk megnyilvánuljon. Kérjük, hogy szálljon le, és mindent rázzon meg. Kérjük, hogy látogasson meg minket az utcákon és a gyülekezetekben. De vannak bizonyos dolgok, amiket Isten megkövetel!

A 2 Mózes 25. résszel szeretném kezdeni. Isten Izrael népének utasításokat ad, hogy hogyan építsék meg a Szent Sátrat. Nézzétek meg, mit mond a 8-ik versben: „És készítsenek nékem szent hajlékot, hogy őközöttük lakozzam.” A szent hajléknak az alapszava a héberben a „valahol lakni” Igéből származik, lakhelyről beszélünk, szentélyről. Amikor Németországba jövök, és tanítok, akkor teológiailag és bibliailag nagyon pontos vagyok abban, amit mondok. Tudom, hogy a legjobb tolmácsokat kapjuk, és az emberek nagyon ismerik Isten Igéjét. Helyes fordításban annak kellene ott lenni, hogy építsenek egy szentélyt, ez az a hely, ahol Ő lakni fog. Isten Izrael népe között akart lakni. Nem akart egy távoli Isten lenni, hanem közel, népe között akart lakni. Ezért mondta, hogy tegyék a következőt: Csináljatok nekem egy szentélyt! Ez egy szent hely! Ha ezt megteszitek, akkor köztetek fogok lakni. Isten nem fog együtt lakni a bűnnel és a szennyezettséggel! Ezek a dolgok eltávolítják, elűzik Őt. De Ő vonzódik a szentséghez! Otthon érzi magát a szentségben.

Ha elmennék hozzád, akkor te talán kitakarítanád a lakást az érkezésem előtt. Talán van egy vendégszobád, de az piszkos, már sok hónapja senki nem lakott ott. Mikor hallod, hogy egy különleges vendéged jön, kitakarítod a szobát, kicseréled az ágyneműt, gondoskodsz arról, hogy minden szépen, csinosan, tisztán nézzen ki. Azt akarnád, hogy a vendéged úgy érezze: szeretettel fogadtad! Ahhoz, hogy Isten úgy érezze magát közöttünk, hogy szívesen fogadjuk, el kell bánnunk a bűnnel! Minden megfertőztetést el kell távolítanunk! Isten azt mondta: készítsetek Nekem egy szentélyt, és akkor köztetek fogok lakni. Ez volt a szent sátor felépítése.

Az 1. Kir 6. részben a Templom építéséről van írva. Mit mond Isten Salamonnak? „Ha az én rendeléseimben jársz, és az én ítéleteim szerint cselekszel, és megtartod minden én parancsolataimat, azokban járván: Én is bizonyára megerősítem veled az én beszédemet, amelyet szólottam Dávidnak, a te atyádnak; És az Izráel fiai között lakozom, és nem hagyom el az én népemet, az Izráelt.” 12-13. Figyeljétek meg:…Én Izrael népe között fogok lakni! A sátor szó ugyanezt jelenti: lakozom. Isten azt mondta: Engedelmeskedj nekem, tartsátok meg a parancsolataimat, és akkor köztetek fogok lakni!Takarítsátok ki a szobát, szabaduljatok meg a piszoktól, készítsétek elő az utat az Úr jöveteléhez! Akkor Ő a nép között fog lakni!

Az Ezékiel 10-ben a próféta kapott egy látást: Isten dicsősége elhagyta a templomot. Miért? Izrael népe vétkezett, majd újra és újra vétkezett. Ellenálltak a próféta szavának, a megtérésre szólító üzenetnek. Tele volt a templom bűnnel. Az egész nemzet tele volt szellemi piszokkal. Tisztátalanok voltak. Isten azt mondta: – Elég volt! – és elment. A szentség miatt Isten úgy érzi, hogy szeretettel fogadjuk. Ő a szentségben lakozik. A bűn elűzi Őt.

Ha őszinték vagyunk, meg kell mondanunk, hogy Isten dicsősége hiányzik a gyülekezeteink többségéből. Hol van az az erő, amelyről olvasunk az Újszövetségben? Hol van az a meglátogatás, az ébredésnek az a Szelleme? Nincs ott? De megmondom, mi van ott! A bűn, a tisztátalanság! Elűztük Isten jelenlétét!

Nézzük meg Ezékiel 33-at: Isten megmondta az Ő népének, hogy erővel vissza fog térni a templomba, az új templomba és Isten gyógyító jelenléte ott lesz. „Most már eltávoztatják paráznaságukat és királyaik holttesteit tőlem, és őközöttük lakozom mindörökké.” Itt újra azt olvassuk: köztetek fogok lakni, köztetek lesz az Én lakhelyem, az Én jelenlétem. De el kell távoztassátok a szennyezettséget! Az egész Biblián végigvonul ez a téma.A megtérést készíti elő az Úr. Áldást, örömet, kenetet akarunk, Isten szellemi erejét akarjuk, az Ő látogatását, de nem akarunk elfordulni a mi bűneinktől. Akarjuk a felfrissülést, megújulást, felüdülést, de nem akarunk megtérni! Az egyik nem megy a másik nélkül! Ha Isten megmozdulását szeretnéd látni, akkor a szívedben mélyen kell valaminek megmozdulnia! Ha azt akarod, hogy a szent Isten meglátogasson téged, akkor azt kell elérned, hogy otthon érezze magát! Mielőtt eljött Jézus, előtte eljött keresztelő János, hogy a megtérésről prédikáljon. Miért? Mert ő az Úr útját készítette elő. Tisztítsátok meg az életeteket! Csináljatok helyet Istennek!

Majd Jézus is a megtérésről kezdett tanítani. Itt van Isten királysága, elközelgett a Mennyek országa, térjetek meg! Csináljatok neki helyet! Ezt mondta a tanítványainak. Ők is a megtérésről prédikáltak. Az egész Apostolok Cselekedetein végigvonul ez a téma. Forduljatok vissza Istenhez és Ő vissza fog fordulni hozzátok! Hadd beszéljek hozzátok őszintén! Sokan, akik karizmatikusak vagy pünkösdiek vagyunk, nagyon felületesen bánunk ezekkel a dolgokkal. Amerikában különösen rossz a helyzet. De nem csak Amerikában. Mi csak az ajándékokat akarjuk, előre akarunk jönni, amikor hívnak minket erre, akarjuk, hogy valaki a kezét ránk tegye, meg akarjuk kapni a friss erőt, a friss érintést, de nem akarunk megváltozni. És neheztelünk, amikor az Úr szolgái azt mondják, hogy az életünkből ki kell takarítanunk a bűnt! Isten jön, hogy segítsen nekünk, Ő azért jön, hogy megszabadítson minket, hogy az Ördög erejét megtörje az életünk fölött, és azt mondja: Forduljatok el a bűneitektől! Legyetek szentek! Ne érintsetek semmit, ami tisztátalan, és akkor köztetek fogok lakni! Ha ébredést akartok, akkor meg kell térnetek! És azt mondjuk: ó, nem, azt nem! Ez törvénykezés, ez vallásos hagyomány! És az Ördög azt mondja: Ámen! Az Ördög nagyon örül ilyenkor. Ő azt akarja, hogy összekeverjük a törvénykezést a szentséggel. Ő azt akarja, hogy keverjük össze a szentségről szóló prédikációt a halott vallásos hagyományokkal. Szeretnék most felhívást intézni hozzátok, hogy halljátok meg az Úrnak a szavát!

Mi a normális? Mi az, amit Isten igazán megkíván? Az egyik végletben ott vannak az emberek halott hagyományai, vannak törvénykező gyülekezeteink, ahol nincsen élet és erő, tele vannak önigazsággal és képmutatással. Halált hoznak és nem életet. Az emberek ettől menekülnek. Aztán elmennek a másik végletbe: Tegyél bármit, amit akarsz, Isten megérti, hogyha vétkezel! Istent nem érdekli ez a sok kis apróság, hogyha jól esik, csináld! Ne aggódj, ha állandóan vétkezel, Isten majd megbocsát neked! – és ez a hozzáállás a Pokolra ítél minket és elválaszt Istentől. De van egy bibliai álláspont: Istenem, én szent akarok lenni, mert Te szent vagy! Minden tisztátalant ki akarok az életemből takarítani, mert Te gyűlölöd ezeket a dolgokat. Az életemben, szívemben és elmémben szent akarok lenni, erre akarok törekedni. Olyan akarok lenni, mint Jézus!

Lapozzunk az Újszövetséghez: 2 Kor. 6. Nagyon egyértelmű itt az Ige. Napközben nem prédikálok, hanem tanítok, de ezek az igazságok képezik mindannak az alapját, amiről prédikálni fogok esténként. Ezek az igazságok az ébredésnek az alapjai. És ezek az igazságok képezik a szolgálati iskolánk alapjait. A tanulóink minden héten kimennek a szolgálati iskolából és hirdetik az utcán Isten Igéjét, az Evangéliumot. Minden héten több százan vesznek részt az evangélizációban és radikális módon megtérnek az utcán. Valakinek hirdetik az Evangéliumot a tanulóink, az illető éppen úton van egy helyre, ahol berúghat, de Istennek meggyőző ereje rászáll, és ő ott az utcán kiönti az összes szeszt, ami a zsebében van, eltépik a cigarettákat, a kábítószert eldobják. Sokszor térdre esnek, és könnyek közt imádkoznak. Minden héten ezt látjuk, hogy Isten ereje leszáll. A gyülekezet szószéke előtt több száz ember láttunk, aki megtért Istenhez először vagy visszatért Istenhez. A szentségről szóló igazságokat úgy mondom el nektek, mint ami az alapját képezi ennek az egésznek. Hadd mondjak el egy dolgot. Lehet, hogy ettől meglepődtök, de a délelőtt vége előtt jobban fogjátok majd érteni. Hogyha a szolgálati iskolánkban tanuló akarsz lenni, és olyan jellegű filmeket szoktál nézni, amiben bármilyen jellegű meztelenség vagy szexuális tartalom van, vagy bármilyen istenkáromlás, vagy erőszak csak azért, hogy szórakoztasson az erőszakossággal, akkor nem engedünk be az iskolába tanulónak. Hogyha a bűnt akarod gyakorolni és a megalkuvást, akkor nem képzünk ki téged a szolgálatra.

Másfél évvel ezelőtt férjhez ment a fiatalabb lányunk, az első gyermekük most fog születni. És az esküvőjük napján csókolóztak először. Senki nem kényszerítette őket erre, hanem ők így látták jónak. Tisztán akarták tartani magukat. Tisztelni akarták Istent. Szentek akartak lenni az Ő szemében. Nem szégyellik magukat, nem sajnálnak semmit. Soha nem nyitják ki az ajtót az Ördögnek. Nem történhetett terhesség a házasság előtt. Pedig ezek a dolgok nagyon normálisak lennének korunk fiatalsága között. Azok között viszont, akiket megérintett az ébredés, ezekről szó nem lehet! „Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? Vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? Vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, – emlékeztek, mit olvastunk az Ószövetségben? Isten akart egy szent helyet, ahol lakhat. Egy helyet, ami szabad a bűntől és a szennyezettségtől. És azt mondja Isten, hogy mi vagyunk az Ő temploma. Köztünk akar lakni.! Közösségben akar velünk lenni! Ránk akarja árasztani a szeretetét, használni akar minket! Azt akarja, hogy az életünkben túláradjon az öröm és az áldás! Azt akarja, hogy legyen valami a birtokunkban, ami tele van élettel, amit felkínálhatunk a világnak! Szeret jót tenni a népével! A mi életünk az Ő jelenlétében van! –  Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Lakozom bennük és közöttük járok; és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek. Annakokáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket, és leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr. Mivelhogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket! 2 Kor. 6:14- 7.1. Meg kell ezt értenünk! Minket Isten arra hívott el, hogy teljesen elválasszuk magunkat a világtól! Bemegyünk a világba, megérintjük a bűnös embereket, bekapcsolódunk az életükbe, szeretjük őket, szolgáljuk őket, utánuk nyúlunk, letesszük az életünket értük, érzékenyek vagyunk és irgalmasak, de nem fertőz meg az ő bűnük. Ha olyanná válunk, mint a világ, akkor nem tudjuk megváltoztatni a világot! Kulturális szempontból érzékenyeknek kell lennünk. Ha az utcán fiataloknak prédikálnék, akkor nem zakót és nyakkendőt viselnék, hanem beülnék egy lelki zenekarba és dobolnék, és megosztanám velük az Evangéliumot egy olyan nyelven, ahogy megértik. Hogyha egy kábítószerest próbálok elérni, ez nem jelenti azt, hogy kábítószert fogok használni. Ha egy homoszexuálist akarok elérni, nem leszek ettől homoszexuálissá. Ha a lányom megpróbálja a prostituáltakat elérni, ő ettől még nem fog levetkőzni. Tehát nem úgy változtatjuk meg a világot, hogy hasonlóakká válunk hozzá! Különben nincsen semmi, amihez a világot oda tudnánk vezetni. Jézus arra hívott minket, hogy radikálisan eltérően éljünk ahhoz képest, ami a világban van. Olyan mértékben van erőnk, amilyen mértékben el vagyunk választva Isten számára! A bűn miatt kimegy szellemünkből mindaz az erő, ami benne van. A bűn megalkuvást jelent a hatékonyságunk szempontjából. Ezért mondja Isten, hogy tisztítsátok meg magatokat mindattól, ami megfertőz. Hogyha valami tisztátalan, én nem akarom megérinteni! Hogyha méreg, akkor nem akarom meginni! Hogyha az Úrnak nem tetszik, akkor nem akarok azzal szórakozni!

Amikor a korai egyházról olvastok, ami még nem fertőződött meg az emberek tradícióitól, amit még nem fojtott meg a halott vallásosság, ők radikálisan elválasztották magukat a világtól. Nem érintették meg a világnak a bűneit. Nem szórakoztatta őket a világnak a rendszere. És Isten ereje rajtuk, bennük volt, hogy meg tudják érinteni, el tudják érni a világot. Ezt kell megértenünk. Nagyon egyszerű ez, mégis nagyon mély. Jézus nem azért jött el, hogy megmentsen minket a mi bűneinkben, hanem megmentsen a bűneinkből! A bűn az egész probléma lényege. Miért van a világban halál, betegség és fájdalom? Mért van olyan sok szenvedés, háborúk, gyűlölet, olyan sok pusztulás a világban? Miért kell az embereknek pisztollyal járni, hogy megvédjék magukat? Kell, hogy legyenek hadseregeink és atomfegyvereink. Miért vannak kórházak, és miért vagyunk tele mindenütt temetőkkel? Mért van olyan állapotban a világ, amilyenben van? A bűn miatt! Mert az ember elbukott. És a bűn csinálta ezt az egész zűrzavart! Ezért vannak tele a börtönök bűnözőkkel. Ezért bántalmaznak szexuálisan rémült gyerekeket. Ezért erőszakolnak meg nőket. Ezért kínoznak meg embereket. A háborúknak és a gyűlöletnek ezért vannak áldozatai. Miért? A bűn miatt! Mert bejött a világba a bűn. És mindent elpusztított. Gondoljatok a Mennyre! Lesznek ott temetők? Nem! Lesznek kórházak, börtönök? Nem! Lesznek ott gonosz harci kutyák? Lesznek a Mennyben is rendőrök, akik üdvösséget kaptak, de már nem lesznek rendőrök! Lesznek megváltott ügyvédek a Mennyben, de már nem fogják gyakorolni a jogi tevékenységüket! Lesznek ott orvosok is, de már nem fogják az orvoslást gyakorolni. Nem lesz élet-, és egészségbiztosítás, nem lesznek atomfegyverek, háborús egyezmények. Nem lesz szenvedés, se fájdalom, se könnyek. Miért? Mert Isten ott lesz, de a bűn nem lesz ott. Mert a bűn jelenti a problémát.

Mit olvasunk a Máté 1:21-ben? Az angyal mondja Józsefnek: „Nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.” Nem a bűneinkben vált meg bennünket, hanem a bűneinkből vált meg minket. Nem csak a bűnbocsánatot hozza el, hanem megszabadít minket a bűntől.Nem csak elengedi nekünk a bűn büntetését, hanem megtöri a bűn erejét. A mi üdvösségünk nem csupán a bűnbocsánat, a mi megváltásunk egy megváltozott élet! Én nem úgy teszek bizonyságot, hogy dicsérnem kell az Urat, mert 15 éves koromban elkezdtem heroint magamba injekciózni, és amikor 16 éves lettem, találkoztam Jézus Krisztussal, ez 29 évvel ezelőtt volt, és azóta is minden nap használom a heroint, de Isten kegyelme olyan csodálatos, hogy Ő újra és újra megbocsátja ezt nekem! Nem ez a bizonyságtétel, mert ez nem üdvösség, nem megmenekülés! A megmenekülés a következő: Találkoztam Jézussal, el voltam veszve a bűnömben és a lázadásomban, gonoszul éltem és heroint injekcióztam magamba. De Isten szeretett engem, az Ő Fia meghalt értem, és már akkor megbocsátott nekem, amikor gyűlöltem Őt! Amikor az Ő szeretete valóság lett a számomra, akkor elfordultam a bűnömtől, és már 29 éve szabad vagyok! Erőm van ahhoz, hogy szent életet éljek! Az életem normája az engedelmesség és nem az engedetlenség!  Ez a megváltásról szóló Evangélium!

Mit mond Keresztelő János a János 1:29-ben? „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit!” Az Evangéliumokban ez az igazság újra meg újra ismétlődik. De rögtön az Apostolok cselekedeteihez ugrunk. Szeretnélek emlékeztetni titeket valamire. Jézus szavait több helyen találjuk megírva az Evangéliumokban: „Ha a te jobb kezed vagy szemed bűnre csábít téged, vágd le, dobd ki! Jobb neked a Mennybe menni egy kézzel, fél szemmel, egy lábbal, mint a Pokolba menni úgy, hogy mindened megvan! A bűn pusztít! A bűn belekerül az üdvösségedbe! Ha valaki a bűnt választja és elutasítja a kegyelmet, az az életébe kerül! Kegyetlenül bánjunk el a bűnnel! Akármennyibe kerül! Hogyha prostituált vagy és megtérsz, akkor egy új szakmát kell keresned. Jobb esetleg tisztán éhen halnod, mint tovább élned a bűnben. Hogyha tolvaj vagy és megtérsz – talán egy gazdag tolvaj voltál, de megtértél és kárpótolod az embereket – jobb, hogy szegényen éljél, becsületesen, mint hogy gazdag tolvajként haljál meg! Nem számít, mennyibe kerül neked a bűn, add fel! Fordulj el tőle! Mert különben a Pokolba fog küldeni téged! De Jézus azért jön, hogy életet adjon nekünk! Hogyha Isten Fia megszabadít téged, akkor valóban szabad leszel! Halljátok meg, amit mondok: Nem arra vagyunk szabadok, hogy vétkezzünk, hanem a bűntől szabadultunk meg az engedelmességre és a szentségre! Így szabadít meg Jézus Krisztus! Megkegyelmez, eltörli addig elkövetett bűneinket, magáévá fogad és kér: Mert kegyelmet mutattam irántad, hagyd el a bűnös életedet, és élj egy szent életet!

Nézzük meg az ApCsel 3-mat – ezek olyan témák, amik Isten Igéjében egészen végig megtalálhatók. „Az Isten az ő Fiát, Jézust első sorban néktek támasztván, elküldé őt, hogy megáldjon titeket, mindegyikőtöket megtérítvén bűneitekből.” Miért prédikálok a megtérésről? Miért mondjuk az embereknek, hogy forduljanak el a bűneiktől? Mert szeretjük őket! Mert azt akarjuk látni, hogy áldottak! Azt mondjuk a fiatal lánynak, ne feküdjön le minden sráccal! Mondjuk a homoszexuálisnak, hogy Isten nem arra teremtette őt, hogy más férfiakkal éljen szexuális életet. Azt mondjuk a kábítósnak, hogy Isten nem akarja, hogy rabja legyen ezeknek a szereknek. Mért mondjuk ezt nekik? Mert gyűlöljük őket? Mert vallásos kötelékbe akarjuk őket zárni? A szentség szabadságot hoz, a bűn pedig köteléket! Mért mondjuk az embereknek, hogy maradjanak távol a tisztátalan filmektől, hogy ne szórakozzanak a világ bűneivel, hanem tisztítsátok meg magatokat? Miért mondjuk ezt nekik? Hogy megkötözzük őket törvénykezéssel? Hogy nyomorulttá és boldogtalanná tegyük az életüket! Nem! Hanem hogy segítsünk nekik, hogy Isten áldása lehessen rajtuk! Hogy ne legyen megalkuvás és szenny az életükben, hanem abban Isten céljai valósulhassanak meg!Mikor én iszom, nem azt kérdezem, hogy mennyi mérget lehetne belekeverni ebbe, mert a méregnek nagyon jó íze van, mennyit ihatnék belőle anélkül, hogy belehalnék? Nem, ez méreg! Lehet, hogy jó íze van, de megöl! Lehet, hogy a bűn jólesik, hogy izgalmas, lehet, hogy ideiglenesen fellelkesít és nagyon szórakoztató, de nem érintem meg, mert bűn! Lehet, hogy a halnak nagyon jól esik a csali, de van rajta egy horog is! Lehet, hogy nagyon jó íze van a bűnnek, kellemes az a szexuális tevékenység, a becstelen üzleti cselekedet nagyon sok bevételt jelent, de ahol bűn van, ott pusztulás van! Lehet az a vicc nagyon vicces, de szexuális tartalma van. Nem fogok nevetni, miközben mérget iszom! Izgalmas lehet az a szexuális aktus, de ha nem házasságon belül történik, akkor méreg! Isten azt mondta: „Ne érintsetek semmi tisztátalant és Én elfogadlak titeket!”Nem cselekedetek által üdvözülünk ugyan, de a megváltás azt jelenti, hogy elfordulunk a bűntől! Az üdvösség azt jelenti, hogy Jézus lesz az Urunk! Ő mondta ezt! Ezek az Ő szavai! „Nem mindenki megy be a Mennyek országába, aki azt mondja nekem: Uram, Uram! Csak azok, akik az én mennyei Atyám akaratát cselekszik!” Máté 7:21. A jó cselekedetükről ismerjük meg azokat, akiknek üdvösségük van! A megváltottakat az új életmódjukról lehet megismerni! Ez az Evangélium ereje! Én nem tudom ezt a változást elérni, soha nem válhatok elég jóvá önmagamtól, de Jézus vére tisztára mos engem! Jézus vére megváltoztatja a természetemet. Isten Szent Szelleme erőt ad nekem ahhoz, hogy szent életet éljek. Még nem vagyunk tökéletesek ebben a világban, miközben Istent keressük, mégsem vagyunk elég tökéletesek, még mindig vétkezünk, noha Istent keressük, de nem vagyunk a bűn rabszolgái! Az életünkben nem a bűn a szabály, hanem a szentség! A bűn a kivétel a szabály alól! És ahogy egész szívünkkel keressük Istent, elcsúszunk és elesünk, aztán megtéréssel Hozzá fordulunk: Uram, moss engem tisztára! Bocsáss meg, Érted akarok élni! Szeretnék Neked örömöt szerezni! Magam mögött hagyom a bűnt! Akkor meg vagyok mosva, tiszta vagyok – és nincsen kárhoztatás. Bátran jövök Isten trónja elé. De hogyha szeretem a bűnömet, és azt választom – bár tudom, hogy az Úrnak nem tetszik, mégis folytatom, ez veszélyes! Ha ezen a pályán maradok, az Ige egyértelmű újra és újra: ez Istennel való kapcsolatomba kerülhet!Jézus nem azért jött, hogy a bűnünkben mentsen meg bennünket, hanem a bűnünktől mentsen meg minket!

„Tudván azt, hogy a mi óemberünk Ővele megfeszíttetett, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek” Róma 6:6. Hogyha Jézusban vagy, akkor nem vagy a bűn rabszolgája! A Róma 7-et nagyon sok módon lehet értelmezni, de egy dolog biztos benne, nem semmisíti meg a Róma 6-ot. Nem mond ellent a Róma 8-nak sem. Pedig a Róma 6 és 8 is arról szól, hogy megszabadulunk a bűneinktől, és egy tiszta, szent életet élünk a Szent Lélek által. Az Ige egyértelmű! Ha megszabadultatok a bűntől, akkor hogyan élhetnétek benne? Most már az igazság rabszolgái vagytok, ami szentséget és életet hoz létre.

Nagyon sok olyan Ige van ebben a könyvben, hogy: „Menj és többé ne vétkezzél!”, ami erre vonatkozik. És abban a könyvben nagyon sok tanítás van Isten kegyelméről is. Egy egész fejezet van arról, hogy a törvénykezés ellen hogyan védekezzünk. Egy egész fejezet szól arról, hogy Krisztusban nincsen kárhoztatás – ez a „Menj és többé ne vétkezzél!” c könyv. De az Igéből újra és újra látjuk ezt az igazságot. Nincsen kivétel, nincsen változás, ugyanaz a téma: Isten gyűlöli a bűnt és szent helyen lakik.

„Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek! Se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők, se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát! Ilyenek voltatok pedig némelyek, de – mi történt? – megmosattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által. 1 Kor. 6.9. Megmosattatok, megtisztultatok, másként éltek!

„A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, Irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek” Galata 5:19-21. Mi már nem így élünk! Az életünket nem ezek a bűnök jellemzik! Nem élvezzük ezeket a dolgokat és nem szórakozunk rajtuk, nem szennyeznek be többé ezek, mert nem engedjük, hogy a szívünket ilyenek töltsék meg! Ilyenek voltunk egyszer… Azok, akik így élnek, lázadnak Isten ellen. Mi már a Szellemben egy megváltozott életet élünk! Az Efézus 5-ben, a Kolossé 3-ban, Fil.2-ben ugyanez a tanítás van.

„Mert ez az Isten akarata, a ti szentté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok!” „Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten! Aki azért megveti ezeket, nem embert vet meg, hanem az Istent, aki Szent Lelkét is közli velünk.” 1 Thess. 4:3,8.

„Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentuma, melynek pecsétje ez: Ismeri az Úr az övéit; és: Álljon el a hamisságtól mindenki, aki Krisztus nevét vallja!” 2 Tim. 2:19. Ezt a Titus 3-ban is megtaláljuk, a Zsidó Levélben mindvégig szó van erről. „Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ámde utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak.” Zsidó 12:11.

„Isten pedig javunkra, hogy szentségében részesüljünk.” 10. „Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat!” 14. Szentség nélkül senki sem látja meg az Urat!

Jézus azt mondta a Máté 5-ben, hogy a tiszta szívűek látják meg Istent! A 24-es zsoltárban is ez van: csak a tiszta szívűek és tiszta kezűek láthatják meg Istent! Az egész Bibliában mindvégig ezt a tanítást találjuk! Jakab egész levelében, egyértelműen 1 Péterben. „Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben!” 1:15. A 2 Péterben is van erről tanítás és János egész első levele is ezt tanítja. Arra emlékeztet minket János 1. hogyha azt mondjuk, hogy bűn nincs bennünk, és mégis van, akkor nem mondunk igazat. De ha van és megvalljuk, akkor Isten hű és igaz és megbocsát nekünk! „Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.” 1 János 1:7. Értitek, mit jelent ez? Még akkor is a világosságban járok, hogyha – bár Istent keresem teljes szívemmel, nem vagyok tökéletes – még mindig van bennem bűn! Még mindig híjával vagyok a tökéletességnek, de Jézus vére megtisztít minket! Aztán János nagyon egyértelművé teszi ezt a dolgot: ez nem mentség a bűnre! Nézzük meg a 2. részt is. „Aki azt mondja, hogy Őbenne marad, annak úgy kell járnia, amint Ő járt!” „Aki azt mondja, hogy a világosságban van, és gyűlöli az ő atyjafiát az még mindig a sötétségben van!” „Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi!” 3:4. Jézus azért jelent meg, hogy elvegye a bűneinket, mert Őbenne nincsen semmi bűn! Aki Őt ismeri, az nem cselekszik tovább bűnt! Innen tudjuk meg, hogy kinek van üdvössége és kinek nincs!„Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert benne marad annak magva; és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született.” 1 János 3:9. Ez az Evangélium ereje! A gyülekezet, az egyház nagy részében van egy teológiai tévedés, amikor Isten megvált minket, nem csak megigazít, hanem meg is változtat! Nem csak megbocsátja a bűneinket, hanem meg is szabadít tőlük! Ez az Evangélium ereje! Jézus vére megváltoztat életeket! Akármit is tettünk, akármennyire csúnyák a bűneink, akármilyen messzire estünk vissza, Isten megbocsát nekünk Jézus vére által! De Hozzá kell fordulnunk megtéréssel és hittel! – Istenem, mentsél meg a bűneimtől, Neked akarok élni! Moss engem tisztára! Jöjj és mentsél meg! Jöjj és legyél az Uram! – Erre nem szolgálhatunk rá, soha nem tudjuk elég tisztára mosni magunkat – Jézus vére megmos minket! Jézus vére megszabadít minket az Ő ereje által. Most már élhetünk szentül! Gyűlöljük a bűnt, mert szeretjük Istent!

„Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és utálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál.” Jel. 21: 7-8. Nem érdekes? Két életmódról beszél az Ige. Az egyik csoport győz, és ők öröklik Isten minden áldását! A mi győzelmünk hit által van, hitben győzünk! Hit által alakulunk át. De azok, akik tovább élik bűnös életüket, az ő helyük a Pokolban és pusztulásban lesz.

„Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.(akik megmossák ruhájukat – angolban, németben). De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind, aki szereti és szólja a hazugságot.” Jel. 22: 14-15.

Jézus azért jött, hogy megmentsen a bűneinkből, mert szeret minket. Ő szentségre hív minket, mert köztünk akar lakni! A bűn elpusztít, Jézus vére életet hoz! Ez Isten Igéjének az egyértelmű alapja! A világgal nagyon szemben áll, ütközik ez az üzenet, mert a világ és a tradicionális vallás gyűlöli a megtérésről szóló üzenetet. De ez egy olyan üzenet, ami életet és gyógyulást hoz!

Eddig nagyon sok Igét olvastunk, de az életünkre nem tettük aktuálissá a gyakorlatban.Mindannyian egyetértünk Isten Igéjével, de hogyan működik ez az életünkben? Hogyan valósul meg? Ez a kérdés, ez a lényeg! Mi a normális? Milyen messzire estünk vissza? Imádkozzunk egy percig! Uram, adj nekünk fület annak meghallására, amit nekünk a Te Szellemed mond! Akkor is, ha a Te igazságod fáj nekünk, mégis magunkévá tesszük! Jézus nevében. Ámen.

Hogyha az egyház visszaesett, akkor amit az egyház normálisnak tekint, az nem normális Isten szemében. Hogyha a mércét lejjebb helyeztük, és ehhez az alacsonyabb léthez vagyunk szokva, akkor a normális alatti irányelvekhez vagyunk szokva. 30 évvel ezelőtt megszületett egy gyerek Kelet-Németországban, és ott állt Berlinben egy fal, ami a gyereket elválasztja Nyugat-Németországtól, és ez a normális, egész életében ezt tapasztalta. De 100 évvel korábban ez nem volt normális, és ma sem az, annak a falnak nem kellett volna ott állnia. Ez egy elválasztó és pusztító jellegű fal volt. De normális volt egy olyan embernek, aki ezzel nőtt fel.

Szeretném, ha most félretennétek az agyatokban azt, ami nektek normálisnak tűnik, és elfogadnátok Isten Igéjét! Ne vigyétek az Igét le a ti szintetekre. hanem a ti léteteket emeljétek fel az Ige szintjére! Nagyon világosan szeretnék veletek beszélni! Tudom, hogy lesznek olyanok, akik nem értenek velem egyet, de ez nem zavar, mert a változás a célom azzal, amit mondok. A szívemben nincsen semmi kétség arról, hogy mindez Isten szívével összhangban van, amit mondok. Felhívást intézek hozzátok, hogy kutassatok a szívetekben. Kihívás ez felétek, hogy ha ma Isten szól hozzátok, térjetek meg! Ha Isten szól hozzátok, akkor tegyétek le a bűneiteket! Mert a bűn nem fog nektek használni, csak elpusztít! A bűn nem hoz életet, csak halált! Lehet, hogy egy rövid ideig nagyon izgalmas, lehet, hogy jó érzésekkel jár együtt, lehet, hogy egy darabig úgy látszik, mintha segítséget jelentene, de végül csak pusztulást hoz.

Mit jelent az, hogy szentül éljünk? Mit jelent elválasztva lenni a bűntől? Júdás levele azt mondja, ne érintsed még csak a ruhát sem, amit a bűnös test megérintett! Mit jelent ez? Ma végignéztem a poggyászomat, és minden el volt pusztítva benne. Mintha egy gép végigment volna rajta és feldarabolták volna. Volt néhány ingem benne, de ezeket nem tudom felvenni, mert más dolgokkal gombóccá volt gyűrve az a néhány ing. Volt ott némi csoki, ami egy lezárt táskában volt. Ez a tasak föl lett tépve és az ingek közé be volt nyomva az összes csoki. Ilyen inget nem tudok viselni már, és nem fogom megenni azt a csokit sem. Az egész teljesen össze van keverve. Ezt teszi az életünkkel a bűn. Mindent összezavar.

Nézzük meg Isten irányelveit. Mielőtt megtértem, egyetlen törekvésem volt, rockegyüttesben akartam dobolni. Egy kábítószeres rock-dobos akartam lenni. Azt akartam, hogy a csapatunkból rock-sztárok legyenek. Ezért éltünk. Aztán találkoztam Jézussal. És megértettem valamit: Hogyha Jézust akarom követni, akkor nem lehetek bűnös rock-sztár. Isten dicsőségére játszhatok a dobon, de erkölcstelenül nem élhetek. Abba kellett hagynom a kábítószert, a lányozást, a gőgösködést, fel kellett adnom a dühömet és a haragomat, abba kellett hagynom a csúnya beszédet. Meg kellett változtatnom azt, hogy miket hallgatok meg, miket nézek és Jézusért kell élnem. Akkor jöttem csak rá, hogy igazából miből áll az élet. Tudtam már, miről szól az igazi élet, az öröm! Ekkor jöttem rá, hogy miről szól a szeretet és a békesség! -. De feladtad a kábítószert! A herointól jól érezted magad! A LSD-től más világokba szálltál el! – Igen, ez bűn volt! Pusztító volt! Az Úr Jézusra van szükségem! Abbahagytam a rockzenét, pedig azért éltem korábban, éjjel-nappal azt hallgattam, Jimmy Handrix-et. Ti is ismertétek a saját híres együtteseiteket…

Amikor találkoztam Jézussal, megértettem, hogy változás történt. Ezeket a dolgokat magam mögött hagytam. Miért? Mert egy más szellem volt abban! Más erő működött azokban! Lázadó és bűnös szavak voltak azokon a lemezeken! A zene egy bűnös világba vitt el engem! Senki nem kényszerített erre. Amikor találkoztam Jézussal, akkor elpusztítottam ezeket a lemezeket, nem akartam többet hozzájuk sem érni! Bár élveztem őket korábban, az életem teljesen körülöttük forgott, de bűn volt. Ugyanígy volt azokkal a dolgokkal, amiket néztem. Hogyha tisztátalan volt, szexuális tartalom, meztelenség volt bennük, vagy istenkáromlás, erőszak – lehet, hogy erőteljes témája volt a filmnek, volt benne üzenet, esetleg nagyon szórakoztató volt, de mégsem nézhetem, mert nem akarom, hogy megfertőzzön! Szeretnék az Úrnak örömöt szerezni.

„Legyetek annakokáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek és járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. Paráznaság pedig és akármely tisztátalanság vagy fösvénység ne is neveztessék ti közöttetek, amint szentekhez illik; sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek: hanem inkább hálaadás. Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában. Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel; mert ezekért jő az Isten haragja a hitetlenség fiaira. Annakokáért ne legyetek részesei ezeknek;” Efézus 5:1-7.

Van itt a teremben írva valami nagy betűkkel: Ébredj fel Európa! Mit jelent ez? Hogy Európa alszik. Nagyon mély tanítás ez. Kihez beszélünk? Az utca emberéhez? A meg nem váltottakhoz? El akarjuk érni őket, persze, de ők halottak a bűneikben. Ki az, aki alszik? Az Egyház! Isten népe! Ez egy ébresztő trombitaszó azoknak, akik alszanak. Szeretném, ha meghallanátok ezt! Isten irányelvei nem változtak! Szeretném, ha visszagondolnátok a hatvanas évekre és a hetvenes évek elejére! Volt akkor egy kultúra ellenes mozgalom. A társadalom az egyik végleten volt, és ez a kultúraellenes mozgalom egészen a másik irányba ment át. Minden szabályt megszegtek ezek a társadalom-ellenes elemek, az irányelveket megszaggatták, eldobták, az emberek elkezdtek másképpen élni. Tudjátok, hogy mi történt a kultúrával? Az egész kultúra, az egész táradalom elindult ebbe a lázadó irányba. Azok a dolgok, amik szélsőségesnek számítottak negyven évvel ezelőtt, teljesen normálisnak számítanak ma. Az a szórakoztatás, ami 30 évvel ezelőtt megrázó lett volna, ma már normálisnak számít. Azok a dolgok, amiktől az emberek 30 évvel ezelőtt pirultak volna, ma már nevetnek rajtuk. Azok a dolgok, amik megbotránkoztatóak lettek volna a meg nem tért nagyszüleinknek, ma elfogadhatóak számunkra, akik hívők vagyunk! Szeretném, ha meghallanátok, amit mondok!

Volt egy Sátántól származó kultúra ellenes mozgalom. Isten népe részt kell, hogy vegyen egy Isten szerinti kultúra ellenes mozgalomban! Mert az egész kultúra átbillent ebbe a gonosz irányba. Mit teszünk erre mi, Isten népe? Mi is egy kicsit átjövünk ide! Csak egy kicsit változunk, hisz nem akarunk fanatikusok és szélsőségesek lenni, nem akarjuk eltaszítani magunktól a világot, nem akarunk törvénykezők lenni. De barátaim, ha ilyenek vagytok, senkit nem változtattok meg! Mert ez nem a Jézus-féle módszer! Mi megérintjük a világot, szeretjük a világot, megmossuk a bűnösök lábát és bekapcsolódunk azok életébe, akiknek szükségeik vannak, de ami a személyes életmódunkat, a szentségünket és tisztaságunkat illeti, teljesen át kell mennünk vissza, abba a végletbe, ami Istennek az irányelveit jelenti! Ezért üldözték a korai Egyházat, mert mások voltak. Nem vettek részt a világ bűneiben. Miért figyelne ránk a világ? Mi azt mondjuk, hogy az Evangélium megváltoztatja az életüket, de mi pont olyanok vagyunk, mint ők! A világi emberek küszködnek a pornográfiával, de az egyházban lévők is sokan. A világi tinédzserek erkölcstelenek szexuális szempontból, de a gyülekezetben lévő fiatalok is azok! A világban szétesnek a házasságok, de az egyházban is szétesnek a házasságok. A világot mindenféle tisztátalan dolog szórakoztatja, de az egyházat is szórakoztatja ugyanaz. Hol van az Evangélium ereje? Hol van a megváltozott élet? Hol van a szent kultúra ellenes mozgalom? Az Ördög gyűlöli a szentséget. Annyira gyűlöli, hogy negatív hangzását kelti a szívedben. „Ez törvénykezés! Ez vallás! Ez tradíció!” De ez az Ördögnek a hangja! A szentség egy radikális dolog. A szentség forradalmi dolog! Meg kell ezt értenetek, mielőtt megtértek! Nagyon örülök, hogy radikális vagyok.

A barátaimnak rövid hajuk volt, a rock-sztároknak hosszú. Én is elkezdtem megnöveszteni a hajamat, és az együttesemben lévő fickók is. Azokban a napokban ez valaminek a jelképe volt. A barátaim sportoltak az iskolában, én meg a kábítószertől szálltam el. Ők keményen dolgoztak az iskolában, mert jó képzést akartak kapni, én meg csak kábítóztam. Boldog lettem ettől, örültem, hogy más vagyok. Miért? Mert egy másféle értékrendet, egy másféle világrendet tettem a magamévá. Egy ellenkultúrás gondolkodásmódot vettem át. Némelyek rám néztek, a hosszú hajamra, és kinevettek. De engem nem bántott, mert én nem tiszteltem őket, mert ennek a világnak a normális emberei voltak. Én másmilyen voltam. Mikor megtérünk, olyanok akarunk lenni, mint mindenki más. Mielőtt megtértünk, mások voltunk, mint mindenki más. Voltak, akik háború-ellenes vagy környezetvédő mozgalomban voltak, vagy terroristacsoportokban, mindenféle ideológiákban voltunk benne. Kultúra ellenes emberek voltunk. De ennek a többsége a bűnről és a lázadásról szólt. Nem a megfelelő okért csináltuk ezt. Teljesen ellene mentünk a társadalomnak. Ez volt a kultúra ellenes mozgalom ereje. De megtértünk, és teljesen normális tagjai lettünk a társadalomnak. Mert ebben a világban dolgozunk és élünk, és a gyermekeinket ebben a világban neveljük fel, de nem veszünk részt a világ bűneiben. Radikális, kultúra ellenes emberek vagyunk? A fiataloknak meg kell ragadniuk ezt az igazságot! Radikális dolog az, hogy mi szentek vagyunk! Ma nem radikális dolog, hogy egy 13 éves lány szexuális életet él. Néhány nemzedékkel ezelőtt ez radikálisnak számított, de ma már nem az. Nem radikális ma már, hogy ez a kislány terhes lesz és abortuszt hajt végre. Nem radikális, hogy egy homoszexuális más férfivel lefekszik. Mi el sem tudjuk képzelni, de ez az ő normális életmódjának a része. Tudjátok, mi a radikális? Ha mi nem érintünk semmilyen tisztátalant! Ha teljesen tisztán tartjuk magunkat, hogy szexuális becsületességben, tisztességben járunk és nem érintjük meg a  világ bűneit! Ez a radikális! Ez a forradalmi! Ez a kultúra ellenes életmód! Megvakultak a szemeink – állandóan ezt hallom. A keresztyének ücsörögnek, beszélgetnek:

– Láttad ezt a filmet? Láttad azt a filmet?

– Milyen filmet?

– Azt! Nagyon erős evangéliumi üzenet van benne.

Egy pillanat! Van benne egy szerelmeskedő jelenet, az emberek levetkőznek benne! Várj egy picit! A színészek káromkodnak a filmen és ellene vannak minden olyan alapelvnek, amiért te kiállsz! Hogyan szórakozhatsz te ezen? Hogyan nézheted ezt?

– Testvér, te fanatikus vagy és törvénykező! – és az Ördög nevet, nagyon szereti ezt!

Figyeljetek rám! Annyira megkeményedtünk, hogy rá sem jövünk erre! Hadd illusztráljam ezt egy kicsit! Emelje fel egy nős ember a kezét ezen az oldalon. OK. Rendben. Most szeretnék egy férjezett asszonyt a másik oldalon. OK. Köszönöm. Mi lenne, ha megkérném őket, mindketten jöjjenek fel ide a színpadra. Egy nős ember, akinek egy másik asszony a felesége, és egy férjes asszony, akinek egy másik ember a férje. Elkezdenének most csókolózni, fogdosni egymást, levetkőznének… Felvennénk videóra és megnézzük. Ugye, rögtön azt mondjátok: Nem, ez tisztátalan! Ez lehetetlen!

Ez házasságtörés! De aztán elmegyünk a moziba és megnézzük ugyanazt. Mi történt velünk? Akarok most egy nőtlen fiatalembert ezen az oldalon, és egy hajadont a másikon. Most mi lenne, ha kettőjüket felhívnánk a színpadra, és megkérnénk, hogy ők kezdjék el ugyanezt… Hogyan szórakozhatnánk egy ilyesmin? Hogyan mondhatnánk: Úgy, úgy, Uram! Jöjj, Szent Lélek! Tölts be minket! Küldd az ébredést! – És közben a világ bűnei szennyeznek be minket! Nem tudjuk, hova tűnt Isten ereje… Ha Isten ereje leszállna, akkor egyszerűen megölne minket!

Itt prédikálok, és mondjuk, a közepén elkezdenék csúnya dolgokat mondani. Mindenféle tisztátalan kifejezéseket használnék. Hiába venném az Úr nevét, befognátok a fületeket! Kérdeznétek: Mi történt itt? Állítsátok le a kazettát! Aztán otthon nézzük a videót, ami tele van szennyes beszéddel, és azt mondjuk: Otthon? Az rendben van. A gyülekezetben nincs rendben. Valami baj van itt valahol! Történt valami az alapelveinkkel!

Hadd vigyem kicsit tovább ezt a gondolatot! Hogyha megbotránkoztatlak, hát megbotránkoztatlak, de mégis az igazságot fogom mondani! Ha akarsz, elmehetsz… A kultúra ellenes mozgalomnak az egyik jellegzetessége az volt, hogy az emberek levetkőztek. A mai Jézus-mozgalomnak az az egyik jellegzetessége, hogy az emberek felöltöznek. Hadd beszéljek erről egy percig! Nem fog ez nektek tetszeni, legfeljebb az igazán öregeknek, de a fiatalabbaknak nem és a középkorúaknak sem. Hadd mondjak egy szabályt, ami a mi iskolánkban működik. Ez csak egy irányelv a tanulók számára. Nem lehet nyilvánosan különböző nemű embereknek együtt úszni. A férfiak nem mennek a tengerpartra együtt a lányokkal fürdőruhában. Azt mondjátok erre, hogy ez szélsőséges. Lehet, hogy szélsőséges, vagy olyan, mint amikor én óriásnak éreztem magam egy japán ember mellett. Lehet, hogy nem a megfelelő dolgokkal hasonlítjuk össze a dolgokat. Reggel valaki odatelefonál a szobámba, hogy fölébresszen. Mért kell nekem valaki, hogy fölébresszen? Ó, hát azért, mert alszom! És amikor alszom, akkor nem tudom, hogy alszom! Ha tudnám, hogy alszom, akkor egyszerűen fölébrednék! Néha nagyon el vagyok foglalva alvás közben, vezetem az autót, vagy repülök egy repülővel, vagy a számítógépemen írok, de alszom és álmodom. De amikor alszol, nem tudod, hogy alszol. Az irányelveket egyre lejjebb süllyesztettük, és észre sem vettük!

Hadd mondjak el egy igazi történetet. Talán azt mondod nekem: Testvér, azok a dolgok, amikről te beszélsz nekem, azok engem nem zavarnak. Én megnézhetem azt a filmet. Lehet, hogy az a pár elkezdett csókolózni és elkezdenek vetkőzni, de ez engem nem zavar! Engem szexuális módon ez nem izgat! Nem kelt bennem rossz gondolatokat. Tudod, mért? Nem azért, mert olyan szent vagy, hanem a szíved annyira megkeményedett! Ez a szív keménységének a tünete. Mert sokkal rosszabb dolgokhoz vagy szokva, mint ez. Beszélhetek veletek őszintén? Vannak olyan emberek, akik nudista kolóniákban élnek. Meztelenül járkálnak, látják egymás meztelen testét, de szexuális módon ez nem izgatja őket. Ha közülünk valaki odamenne, állandóan be kellene takarnunk a szemünket, vagy másfelé kellene néznünk, számunkra ez beszennyező lenne. Miért? Mert ők szentebbek, mint mi vagyunk? Ők annyira tiszták, hogy ezek a dolgok már nem zavarják őket? Nem! Ez azért van, mert ők annyira kemények már.

Felhívást intézek hozzátok, mint hívőkhöz, hogy halljátok meg, amit mondok: Az európai hívők nagyon kemények bizonyos bűnökkel szemben! Az amerikai keresztyének is nagyon kemények bizonyos bűnökkel kapcsolatban. Te talán valamikor dohányoztál, állandóan cigiztél. De a ruhádnak soha nem volt cigaretta-szaga – szerinted. Olyan szobákban voltál, ami tele volt füsttel és nem zavart téged. Miért nem? Mert hozzá voltál szokva. Természetesen, a ruhádnak is cigaretta-szaga volt, csak nem jöttél rá erre. Aztán abbahagytad a dohányzást, már két éve nem dohányoztál, és bemész egy szobába, ahol mindenki dohányzik, és elkezdesz köhögni, majd kiszaladsz a szobából. A ruhádnak füst-szaga van. Mi történt? Érzékennyé váltál rá!

Állandóan az erőszakot nézzük a tv-ben – nem a dokumentumfilmekről beszélek, mert a híradások tényekről beszélnek, még ha ezek nagyon jól is vannak ábrázolva. Arról beszélek, hogy amikor az erőszakot azért nézzük, hogy szórakozzunk rajta. Állandóan ilyeneket nézünk, amikor embereknek elvágják a torkát és kifröcsköl belőle a vér. Amikor szétlövik emberek agyát. Ilyen jelenetek… Amerikában nagyon sok ilyesmi van. És megnézzük. „Engem nem zavar! Nekem nem gond!” Miért nem? Mert szent vagy? Nem, azért mert kemény vagy! Mert hozzászoktál!

Újra halljátok meg, amit mondok! Isten arra hívott el minket, hogy radikálisan különbözzünk a világtól! Nagyon sok keresztyént ismerek, akiknek nincsen tévéje, évek óta nem láttak egyetlen filmet sem és tele vannak élettel, tele vannak erővel, örömmel és állandóan az embereket Jézushoz vezetik. Nem akarják, hogy beszennyezzék és visszahúzzák őket ezek a dolgok, elfordítsák őket a normától.

Íme, az igaz történet: Van egy misszionárius barátom, aki amerikai. 25 évig élt Olaszországban, mint misszionárius. Egyszer itt volt Németországban egy keresztyén barátjával együtt. Elmentek egy strandra fürödni. A barátja kérdezte:

– Szeretnél szaunázni?

– Persze, nagyon szívesen!  – majd eszébe jutott valami.

– Egy pillanat! A szaunában ugye, levetkőzik az ember. Csak biztos akarok lenni a dolgomban. Van egy külön szauna a férfiaknak és külön a nőknek, ugye?

A barátja megharagudott emiatt.

– Persze, hogy nincs!

– De te azt várod tőlem, hogy bemenjek a szaunába meztelen nők közé? Hogy én is levetkőzzek ott?

– Én nem azért megyek be oda, hogy kéjvágyam legyen, hanem a szauna kedvéért. – mondta az itteni testvér. – Ti, amerikaiak! – legyintett és megharagudott rá. – Elrontottad a napomat! – és otthagyta őt. 

Nagyon sokkoló dolog ezt hallani. Várj egy percet! Te keresztény vagy? És elmész egy olyan strandra, ahol a hölgyeken felül nincsen semmi? Neked ez nem gond? Te keresztény vagy? Bikini van rajtad, ami a tested 90%-át fedetlenül hagyja? Mi lenne, ha most felhívnék egy testvérnőt, megkérném, hogy 90%-ig vetkőzzön le, majd megkérném, hogy vezessen minket imában? De a strandon ezzel minden rendben van? Miért? Barátaim! Megkeményedtünk! Az irányelveinkből engedtünk! 100 évvel ezelőtt a világ sem öltözött így! Ha megnézitek, hogy 100 évvel ezelőtt milyen fürdőruhákat viseltek az emberek, tetőtől-talpig föl voltak öltözve. Bűnösök, olyan emberek, akik nem ismerték Istent. Olyan emberek, akik berúgtak este és házasságtöréseket követtek el. Amikor a tengerpartra mentek, volt bennük annyi szemérem, hogy eltakarták magukat. A mai egyház, Isten népe, akiket megmosott Jézus vére és tele vannak Isten Szellemével és minden bűntől meg vannak tisztítva – a mi lécünk lejjebb van, mint a múltban élő bűnösök lécei! Nem értjük a dolgokat. Olyanok lettünk pont, mint a világ! Kérdezed: Mit mondasz, testvérem? Fel kell öltöznünk teljesen? És ha vannak ott olyan emberek, akik majdnem teljesen meztelenek, akkor maradjunk távol attól a helytől? Persze, hogy ezt mondom! Ez egyáltalán nem kérdés a számomra! De te azt mondod: Testvér, te most elrontod a szórakozásomat! Én nagyon szeretek oda menni, nagyon élvezem! Én is élveztem, amikor heroint injekcióztam magamba, nagyon szerettem elszállni a kábítószertől… Amikor valaki házasságtörést követ el, akkor élvezi a szexet egy másik nővel, de nekünk arra van elhívásunk, hogy a világgal szemben éljünk, hogy elválasszuk magunkat a világ dolgaitól! De nem jövünk rá, hogy ez így van. Mert a lécet lejjebb tettük, az irányelveinket lejjebb engedtük. És az egyház már nem változtatja meg a világot, a világ változtatja meg az egyházat!

Jézus azt mondta, hogy ha a te jobb kezed megbotránkoztat téged, akkor vágd le és vesd el magadtól! Mi a lényeg ebben? Jézust nem annyira a jobb kezünk érdekli. Mi a lényeg? Akármennyire kedves és fontos is valami a számunkra, akármennyire függünk is valami dologtól, hogyha bűn, akkor válaszd el magad tőle! Forradalmároknak kell lennünk! Az áramlattal ellen kell úsznunk! Emlékszem a hippi napjaimra. Ilyen trapéznadrágokat viseltünk és a nadrágon kívül viseltük az inget. Nagyon sokféle színű ingeink voltak, tarka ingek, amiket kívül viseltünk, és annyira különböztünk mindenkitől, hogy nagyon büszkék voltunk rá, mert mi kultúra ellenes emberek voltunk!

Egyrészt pont úgy nézünk ki, mint a világ, és ez rendben is van, mert végül s ebben a világban élő emberek vagyunk, másrészt a bűn szempontjából nem nézhetünk ki úgy, mint a világ! Soha nem szabad úgy öltözködnünk, hogy szexuális vágyat keltsünk a másneműekben! Íme, néhány jó alapelv a hölgyek öltözködésével kapcsolatban: Amit viselsz, az az arcodra hívja fel a figyelmet! A ruhánk célja, amit megpróbálunk eltakarni, és nem az, amit megpróbálunk felfedni.

– De akkor lehet, hogy ki kell a ruhatáramat dobnom!

– Rendben van! Pont jó!

– Majd odaajándékozom valaki másnak.

– Nem, az nem jó!

– De nagyon drága volt!

– Van egy drága kutyám, nagyon drága, de veszett ez a kutya. Ha valakit megharap, az meghalhat. Most öljem meg a kutyát? Nem! Ez egy drága kutya! Majd odaadom a kutyát egy barátomnak!…

Majd hazamegyek, végignézem a videokazettáimat, CD-imet, és ha olyan van közötte, ami zavarba ejtene, ha itt, előttetek kivetítenék, akkor kidobom. Ó, nem dobhatom ki, nagyon drága volt! Majd odaadom őket a barátomnak! Ezt a ruhát nem viselhetem, mert bűnös, mert csábító hatása van, megpróbálja az alakomra felhívni a figyelmet, már nem viselhetem többet ezt, majd odaadom a barátnőmnek! De ne! Pusztítsd el, semmisítsd meg! Tudjátok, hogy mit csináltam a kábítószereimmel, amikor megtértem? A kokainnal, a tűkkel, a heroinnal? Kidobtam őket! Mert pusztító volt! De te azt mondod: De testvér! Hogyha megteszem azt, amit te mondasz nekem, akkor egész nap nem lesz mit tennem, hisz mindenben van valami rossz, bárhová megyek, bármit nézek, akkor mit csináljak egész nap? Van egy ötletem! Mi lenne, hogyha elkezdenéd megismerni Istent? Mi lenne, hogyha vele töltenél időt? Mi a helyzet az imával, imádással és az Igével? Mi lenne, ha odaszánnád magadat azoknak, akik szükségben vannak? Mi lenne, hogyha megosztanád az Evangéliumot az elveszettekkel? Én megtértem. Az én életem tele volt bűnnel, mert csak ezért éltem. A létezésemnek a célja az volt, hogy vétkezzek. Hogy a testemnek a kívánságait kielégítsem. Hogy valami új tapasztalatot éljek át. Aztán megtértem, és elfordultam mindezektől a dolgoktól. Abbahagytam a bűnös zene hallgatását és művelését, tudtam, hogy ez a zene le fog engem húzni. Tudtam, hogy ez pusztulást hoz nekem.

Beszéltem az iskolánk egyik végzősével, aki észrevette, hogy az életében némi visszacsúszás következett be. Megkérdeztem, miként kezdődött el. Azt mondta: Elkezdtem újra világi zenét hallgatni, és kezdett ez lehúzni engem. Az ilyesmi hat az emberre! A zene rendkívül erőteljes dolog! A kultúra ellenes mozgalom a zene által terjedt! A Sátán erőteljesen használta ezt a zenét, hogy átalakítsa a társadalmat. – Az Evangélium ügyében még nem ragadtuk meg eléggé a zene erejét!

Mert felkent zene által megváltoztathatunk egy nemzedéket! Olyan sok van ebben! – De valami történt az életemben. Már nem hallgattam a régi zenéimet és nem néztem a régi tv-műsorokat – és az még nem volt olyan rossz, mint a mai tv-műsorok, de akkor is sok szemét volt a tv-ben, de elfordultam ettől. Nem kábítószereztem többet, nem mentem házibulikba, nem rúgtam be többet, – akkor mit fogok csinálni? Az élet unalmassá vált a számomra. Tiszta voltam, a barátaim is tiszták voltak, de az életem unalmas volt. Azt mondtam magamnak: Előtte tele voltam bűnnel, most Istennel kell, hogy betöltekezzek!

Nagyon sok szabad időm volt. Tudjátok, ez az egyetemeken zajló tüntetések kora volt, amikor a főiskolákon a fiatalok tüntettek. Mi is a középiskolákban ilyen sztrájkot hirdettünk, és mielőtt megtértem, én is vezetője voltam egy ilyen sztrájknak, és azért harcoltunk, hogy az iskolákban egy különleges tanmenetet vezessenek be. Másféle órarendet akartunk, hogy reggel 9-től délig legyenek az órák, és azt akartuk, hogy szabadon választott módon lehessen az iskolába menni. Hogy akkor megyünk, hogyha akarunk. Nem kellett volna részt venni az órákon. És hogy mi választhassuk meg, hogy milyen jegyeket kapunk, hogy ha nem is járunk iskolába, kaphassunk egy ilyen átcsúszó jegyet. Nem viccelek, ezt itt most Dr Michael Brown, én mondom! A középiskola utolsó két évében nem jártam be az iskolába! A zenekari, együttesbeli próbákon kívül nem mentem be az órákra, és az összes többi tantárgyból ilyen átmenő jegyet kaptam. Néhány tanításra elmentem, a többire nem. Néhány dolgozatot megírtam, néhány vizsgát letettem, de hogyha nem akartam, akkor nem akartam! Néhány évig ilyen különleges módon működött az iskolánk. Az iskolaépület végében volt nekünk négy osztályunk. Hogyha odajöttél az iskolaépülethez, akkor minden ablakot tisztának láttál, de aztán láttad a mi négy szobánknak az ablakait, az összes ablakot kifestettük. Egy őrület volt! Aztán megtértem – éppen elkezdődött a tanév, amikor megtértem – és ugye, nagyon könnyű volt nekem az iskolai program, minden napon rengeteg szabad időm volt. Hát mit csináljak ezzel? Most már nem lőhetem be magam! Amikor az ember belövi magát, vagy berúg, akkor örömmel csinál – semmit. Hogyha elszállsz a kábítószertől, ott ülsz egy szobában, lekapcsolod a lámpákat, ugyanazt a zenét hallgatod újra és újra és újra, és azt mondod: óóó! Így van ez a tv-vel. Ott ülsz minden este előtte több órát, és nem csinálsz semmit. Ma este családi este van… – az egész család a tv előtt ül!

Van, ami az érzelmeinket igazán megmozgatja, ami igazán számít nekünk, ami a szenvedélyeinket felkavarja, amikor van valami, amiért élünk vagy meghalunk! Igen, testvérek. Mi az? A foci! Az emberek körülöttünk meghalnak és a Pokolra jutnak, és egyetlen könnyet sem ejtünk emiatt, de ha a világbajnokságon veszítünk, akkor hónapokig depressziósak vagyunk! És állandóan ezt gondoljuk végig. Hogyha csak az a lövés bement volna! Nem hiszem egyszerűen, hogy a kapufának ment az a labda!

Az emberek haldokolnak Jézus nélkül, nem gond. Majd adok egy dollárt a misszionáriusoknak. Nincsen teher rajtunk, nem törik össze a szívünk! A világi dolgok fontosabbak nekünk, mint ezek és Isten dolgai! A legtöbb sport önmagában nem rossz, de mi leborulunk előtte és ennek a világnak az istenei előtt, és megszállottai vagyunk a sportnak. Szenvedélyesen ragaszkodunk a szórakoztatáshoz, a viseletünk olyan, mint a világ ruhaviselete, a pénz és a kapzsiság irányítja az életünket. De arra vagyunk elhívva, hogy kultúra ellenes emberek legyünk! Radikálisan mások legyünk! Más értékrendekkel és más célokkal éljünk!

Amikor megtértem, tiszta voltam már, de az életem unalmas volt. Rájöttem, hogy be kell töltekeznek Istennel! Elkezdtem az Igét olvasni, imádkozni 1 órát, 2 órát, 3 órát… Elkezdtem az Igéket megtanulni fejből, 1 verset, 2 verset, 10 verset. Amikor egy éve voltam megtérve, az életemben volt egy olyan rítus: napi 6-7 órát töltöttem Istennel és minden nap 3 órát imádkoztam és 2 órát olvastam a Bibliát. Alig tudtam kivárni, hogy imádkozhassak! Hogy az Igét olvashassam! Minden nap 20 Igeverset tanultam meg. 6 hónapig csináltam ezt anélkül, hogy kihagytam volna egy napot is. Ez lefektette az alapot az életem többi részére. Bármilyen témát akarsz, hogy arról tanítsak, vagy prédikáljak, nekem nem kellenek órák, hogy felkészüljek erre, még csak percek se, mert az Ige bennem van! Az alapok akkor lettek lefektetve, amikor tizenéves voltam.

Évente egyszer vitám van a tanári karban valamelyik tanárral az iskolánkban. Van egy olyan tantárgyunk, ami a teológiai ellentmondásokról szól. A diákok különböző témákat vitatnak meg egymással, hogy megtanulják, hogyan kell kinyitni az Igét és megfelelő módon hasogatni különböző témákban. És akkor fogjuk az egyik tanárt, aki nagyon okos, aki tele van Szent Szellemmel, tele van Isten Igéjével, és több hetet adunk neki, hogy felkészüljön egy ilyen vitára. Kiválaszt egy témát, és ő fog érvelni az egyik oldalról. Aztán eljön a vitának a napja, amikor leülünk az osztályba, és én ekkor hallom először a témát. Mondják, hogy ez a vitának a témája, és te ezt az álláspontot kell, hogy képviseljed. Kezdjétek el! Gond nélkül meg tudom csinálni, mert az alapok éveken keresztül le lettek fektetve az életemben.

A Biblia nem egy vastag könyv! Némelyek közülünk nem emlékeznek túl könnyen a dolgokra, az elménk nem egyformán működik, és ez nem is baj. De hogyha a tv-műsor tanulmányozása helyett Isten Igéjét tesszük a magunkévá, a videózás, a számítógépes játék helyett imádkozunk, hogyha nem mindig magunkkal foglalkozunk, hanem elkezdünk azokkal foglalkozni, akik szükségben vannak, akkor hirtelen minden megváltozik. Az életünk elkezd betelni! Nagyon sokat kapunk Istenből! Ő olyan valóságossá válik a számunkra! És az Ő öröme olyan csodálatos! Van valami, amit föl tudunk kínálni a bűnös és haldokló világnak! Telve Istennel, szabadon a bűn erejétől! Elkülönítve a szentségre! És örvendezünk az Úr jóságában. Kultúra ellenes forradalmárok vagyunk, akik összezúzzuk ennek a kornak az isteneit! Egy másik Királyért, másik országért élünk!

Tudjátok, mi egy érdekes dolog? Ha elolvassuk a 100 évvel ezelőtti gyászjelentéseket az újságokban – az egyik barátom mutatott rá erre – elolvashatjuk, mi van írva a sírkövekre a temetőkben. És soha nem olvasunk ilyet, hogy „Azért halt meg, mert nem tudott eleget tv-t nézni!” Ilyet soha nem találunk leírva. Érdekes, nem? Ki kellene próbálnotok valamit! Próbáljátok meg egy darabig elválasztani magatokat a világtól! Kapcsoljátok le a tv-t! De azt mondod, az időjárás-jelentést meg kell nézned. De az időjárás ugyanaz lesz akkor is, ha nézed, akkor is, ha nem! Némelyek közülünk naponta tízszer nézik meg a híreket és óránként hússzor ellenőrzik, milyen az időjárás-jelentés. De ha valami jelentős sportesemény van, meg kell néznem! A csapatod akkor is győz vagy veszít, hogyha te nem nézed! Nem fogod őket bevinni a célba, hogyha nézed, és nem veszítenek csak azért, mert te nem nézed. A baj az, hogy ez szenvedéllyé vált! És mi a különbség e között és aközött, hogyha egy tűt szűrsz a karodba? Hiszen ezek irányítják az életünket, függőségben vagyunk ezektől! Fejezd be! És menj Isten után! Hogyha valami tisztátalan, ne érintsed! Tegyen Isten téged érzékennyé!

Lehet, hogy azt mondod: Testvér! Nagyon sok keresztyén vezető nem ért veled ebben egyet! Mert őket a legrosszabb világi zene szórakoztatja, elmennek a mozikba filmeket nézni, és üzeneteket kapnak, miközben nézik, és prófétai módon alkalmazzák ezeket. És törvénykezésnek tartják a te tanításodat!

Én őszintén megmondom nektek, hogy emiatt a mentalitás miatt vagyunk ilyen szörnyű állapotban! Mert megalkuszunk a bűneinkkel! Miért van akkora felfordulás a társadalmunkban? Azért, mert Jézusnak az egyháza kudarcot vallott! Mért van egyház ekkora zűrben? – kérdezem én! A vezetőknek a bűnei miatt! Az egész dolog ránk vezethető vissza! Nem hívhatjuk az embereket, hogy éljenek egy bizonyos módon, ahogy mi sem élünk! Itt az ideje, hogy megtisztítsuk magunkat! Itt az ideje, hogy elforduljunk mindentől, ami tisztátalan! De tegyük ezt egy más hozzáállással! Istenem, azt akarom, hogy otthon érezd magad az életemben! Azt akarom, hogy otthon érezd magad ott, ahol lakom! Szeretnék egy helyet készíteni Neked, ahol Te szívesen laksz! Egy helyet, ahol kinyilváníthatod erődet!

Vegyetek föl egy más hozzáállást! Én szeretnék forradalmi lenni! Radikális akarok lenni! Ennek a kornak a szelleme ellen akarok menni! És a szentséget fogom a magamévá tenni! Egy kultúra ellenes hívő leszek! Isten kegyelme erőt ad ahhoz, hogy ezt megvalósítsuk! Isten kegyelme visz, hordoz minket! És amikor híjával vagyunk a dolgoknak, akkor Ő szívesen megbocsát nekünk! De ez nem mentség a bűnökre! Teljes szívünkkel és lelkünkkel szeretjük az Urat, és ezért törekszünk a szentségre!

Mielőtt megváltoztathatnánk a világot, velünk kell kezdődnie a változásnak! És ahogy elválunk a bűntől, ahogy Istennek odaszánjuk magunkat, úgy használ minket arra, hogy helyreállítsuk a világunkat! És ha az emberek gyűlölnek minket, hát gyűlölnek! Ha elutasítanak minket, hát elutasítanak! Hogyha megölnek minket, hát megölnek! De Istenért élünk, szeretünk, kiöntjük magunkat, megérintünk egy haldokló világot és szabadságot és bűnbocsánatot ajánlunk fel nekik Jézus vére által!

Küszködjetek, birkózzatok ezekkel az igazságokkal, és kérjétek Istent, mutassa meg nektek az Ő akaratát! Nem baj, ha emiatt elveszítek barátokat, ha félreértenek, az Ige egyértelmű! Isten útjai egyértelműek! És ha bármi van, amit megtanultunk az ébredésben, a szolgálati iskolában, akkor ez csak a megerősítése annak, amit mindig tudtunk egyébként: A megtérés készíti el az Úr útját! Az ébredés mindig a szentség ébredése! A Szent Lélek nem köteléket hoz, hanem szabadságot! A Szent Lélek örömöt és szabadságot hoz! Meghalunk a bűnnek és igazából élünk Istenben!

Istenem! Kérlek, add, hogy valóság legyen ez számunkra! Adj megtérést azokon a pontokon, ahol bűnben vagyunk! Kérlek, hogy ezeken a napokon egyre erősebben győzd meg az embereket a szívükben! Tegyél minket szabaddá az emberek halott tradícióitól és a törvénykezés kötelékeitől és hozz be minket a Te szentséged szabadságába, hogy azt szeressük, amit Te szeretsz és gyűlöljük, amit Te gyűlölsz! Jézus nevében kérünk!

Ámen.

/Elhangzott 2000-ben Essenben az Ébredj Európa konferencia sorozaton./

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezetépítés, helyreállítás, Szentség, Tanítások
Címke: , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s