Központosság és kiegyensúlyozás – David Bolton

 Centrality and Balance

 http://christcenteredchristianity.com/2013/06/11/centrality-and-balance/

Christ-Centered Christianity by David Bolton

„A kiegyensúlyozás (centírozás) azt jelenti, hogy mindent úgy kell tennünk, hogy a középpontunkat a megfelelő helyen tartsuk. Ha a középpontunk kimozdul a helyéből, akkor túl kell hangsúlyoznunk valami mást annak érdekében, hogy egy ellentétes irányú dologgal kiegyensúlyozzuk a középponttól való eltávolodást. Azt gondolom, hogy ez segít megértenünk, hogy meglássuk hogyan alakult ki a mai helyzet az egyházban, ami olyan sok kiegyensúlyozatlansággal van tele, ahol az inga mindig ellentétes irányba kell, hogy kilendüljön, hogy ellensúlyozzon dolgokat.

Egy NAGY képbe beleillesztve a dolgokat azt látom, hogy a Protestáns Reformáció a katolicizmus középponttól való eltávolodását a Bibliára és annak magyarázatára helyezve a hangsúlyt igyekezett ellensúlyozni. Ennek eredményeként a Biblia és a Bibliára épülő egyszemélyes igehirdetése vált a Protestantizmus új középpontjává. Még mindig megtartotta azonban a papság/laikusok katolikusokra jellemző megkülönböztetését egyszerűen más nevet adva a papoknak, akiket a Reformáció pásztorra/igehirdetőre változtatott. Így a katolikus Istentiszteleteken a papi szolgálat központi elemét képező eucharisztia helyett a pásztor az igehirdetésen keresztül a Bibliát állította a megreformált Istentisztelet középpontjába. Többé-kevésbé ezt a mintát követi a protestáns/evangéliumi keresztyénség többsége a mai napig.

A Biblia, mint középpont, bármilyen jó is, de mégsem ér fel az Isten által elrendelt középponttal, ami Krisztus Maga “hogy minden dologban Ő legyen az első.” (Kol.1:18.) Egyedül Őbenne van minden szellemi teljesség és minden igazság tökéletes egyensúlyban!

A Biblia központúságának azonban – minden nagyszerű eredményét figyelembe véve – van azonban egy velejáró gyengesége is, ami hajlamossá tesz bennünket az Ige által (ami a természeténél fogva egy „kard”, ami elválaszt) egyrészt a megosztásra, másrészt egyfajta szellemi érzéketlenségre, az Ige ugyanis „betű”, ami „öl” és elválaszt a Szellemtől. A protestánsok/evangéliumiak minden jó és Istennek tetszeni akaró tulajdonságaik ellenére szintén bővölködnek ebben a két tulajdonságban, az alapvetően Biblia központúságuk és a protestáns/evangéliumi kialakult Istentiszteleti formájuk és Gyülekezet kifejezési módjuk miatt.

Ezért a Biblia-központúság ellensúlyozására megjelent a színen a pünkösdi/karizmatikus mozgalom a legnagyobb súlyt a Szent Szellemre és az Ő ajándékaira és a megnyilvánulásokra helyezve. A Szellem – áthatolva a felekezeti falakon – egy nagyobb egységet és életet hozott oda is, ahol a száraz „betű” halált okozott. Most egy „cselekvő gyülekezet” jött létre, de még mindig megtartva a katolikus/protestáns/evangéliumi szószék/padsor, pap/laikus alapformákat a pünkösdi-karizmatikusok elkezdtek nagy hangsúlyt helyezni a felkent dicsőítésre/imádatra és az imára. A dicsőítő csoportnak és az oltár/pulpitus szolgálatnak a színpad közepére való helyezésével Isten megnyilvánuló jelenlétét, a kegyelmi ajándékokat, a csodákat, próféciákat és ehhez hasonlókat hangsúlyoztak. Mindez fantasztikus és nagyszerű, de ez még mindig csak ’néhány szolgáló fontossága és a sokaság passzivitása’ gondolkozásmódnak a hirdetése …csak sokkal erőteljesebben módon.

Mostanában mindezek ellensúlyozásaként egy új (sok-kisközösséges) gyülekezet mozgalom emelkedik fel: “organikus”, “egyszerű”, “házi”, “missziós”, “emergent”, stb… egy egyszerű, aktív részvételen és mélyebb kapcsolaton alapuló, megosztott életközösséget kifejező összejöveteleket és gyülekezeti életet hangsúlyozva. Mindez szintén fantasztikus és jó, de mind ez bármilyen jó is, ha pusztán ez válik a középponttá, hogy „hogyan működik a gyülekezet”, vagy „hogyan missziózik” vagy “hogyan végzik a tanítványozást”, vagy milyen “társadalmi szerepet” töltenek be stb…  végső soron a maga kiegyensúlyozatlanságával előhív ismét egy következő “dolgot”, ami a következő ellensúly hangsúlyozásával azt keresi, hogyan ellensúlyozza azt. És így haladnak a dolgok tovább!

A válasz minderre… hogy amit az Atya végső soron központosítani és létrehozni akar az Ő Egyházában az az, hogy visszajussunk ismét az Ő első szeretetéhez és az Ő Szeretett Fiában váljunk teljesen központosítottá. Ő – Jézus – az, Aki arra van rendelve, hogy első legyen mindenben. Ő az Egyetlen, akiben minden teljesség benne van. Ő az, Akiben minden igazság és élet egyensúlyban és teljes tisztaságban van. Ő az Egyetlen, Akiben a teljes egység benne van. Egyedül Ő hozhatja vissza az Egyházba a helyére a teljességet, kiegyensúlyozottságot, tisztaságot és az egységet minden dologban

A gyakorlati megvalósítást tekintve, amikor az Egyház Őt kezdi el ismét az összegyülekezésének a középpontjába helyezni, meg fogjuk látni, hogy az összegyülekezésünk az Ő sok tagból álló Testén keresztül ki fogja munkálni Krisztus Főségének központi szerepét. A párbeszédre épülő szolgálat, a részvételen alapuló összejövetelek, a kapcsolatra épülő tanítványság minden szempontja stb… aminek sokan a szószólói ma, a megfelelő helyre fognak kerülni. A „szolgálatra való felkészítés” minden szempontja: mind az egyszemélyes igehirdetés, mind a párbeszédre épülő igetanulmányozás működését tekintve kiegyensúlyozásra fog kerülni, hogy a Test működését és felépítését szolgálja. Minden – Szent Szellem által munkált – megnyilvánulás, ajándékok, csodák, valamint az Ige és a szentségek felkent szolgálata szintén meg fogják találni a maguk megfelelő helyét. Ezen dolgok mindegyikében a kiegyensúlyozás akkor fog megtörténni, amikor valóban megtaláljuk a megfelelő középpontot. Hiszem, hogy az Atya vágyik arra, hogy az Ő Egyháza eljusson ide az utolsó napokban! Az Atya az Ő Fiában belefoglalt és rá irányít mindent és arra hívja az Egyházat, hogy az Ő alkotásának első gyümölcse legyen, hogy ilyen tekintetben mutassa be benne az Ő örök tervét. Az igazság sok oldalát tekintve, amit Krisztus Testét szolgálva keresünk, mindig bizonyosaknak kell lennünk, hogy azokat Krisztusban központosítva és összegezve mutatjuk be.

Az egyszemélyes és a párbeszédre épülő igei szolgálat kérdését tekintve azt látjuk, hogy Jézus mindkettőt alkalmazta. Ő a minta számunkra és Ő a példaképünk, ezért az Egyháznak alkalmaznia kellene mindkettőt a megfelelő helyen a megfelelő céllal. Egyedül a Krisztusban fogjuk felfedezni azt, hogy azok mit jelentenek valójában. Felfedezhetjük mindezt együtt, ha először Őt keressük!”

Fordította: Abonyi Sándor

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: egység, gyülekezet, gyülekezetépítés, helyreállítás, Keresztyénség, szolgálati ajándékok, Tanítások
Címke: , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Egy hozzászólás a(z) 0ejegyzéshez

  1. Guti Tünde szerint:

    Igen, nagyon igaza van, ahogy kifejti ezt a folyamatot!

    “A válasz minderre… hogy amit az Atya végső soron központosítani és létrehozni akar az Ő Egyházában az az, hogy visszajussunk ismét az Ő első szeretetéhez és az Ő Szeretett Fiában váljunk teljesen központosítottá. Ő – Jézus – az, Aki arra van rendelve, hogy első legyen mindenben. Ő az Egyetlen, akiben minden teljesség benne van. Ő az, Akiben minden igazság és élet egyensúlyban és teljes tisztaságban van. Ő az Egyetlen, Akiben a teljes egység benne van. Egyedül Ő hozhatja vissza az Egyházba a helyére a teljességet, kiegyensúlyozottságot, tisztaságot és az egységet minden dologban.”

    Kedvelés

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s