Az ‘Élik’ cselekedete előhívja a ‘Sámueleket’ – Abonyi Sándor

Letölthető PDF formátumban  itt – MP3 formátumban itt

Az Igében vannak szellemi törvények, amik jól megfigyelhetők. Ebből felismerhetjük, hogy hasonló esetekben mi Isten akarta. Látjuk azt, hogy Isten ítéletét mindig előhívja, amikor „a bűn teljességre jut”; mert Ő szent, igaz és kötelessége megítélnie a bűnt.

Hogyan jut teljességre a bűn? Ezt az állapotot fejezik ki az Igében a következő kifejezések:

–         amikor az „emberek gondolata már szüntelenül csak gonosz”,

–         amikor „elhatalmasodik a bűn a földön”, sőt az Isten népe között az egyházban is,

–         amikor a „rosszat jónak mondják”,

–         amikor „a bűnt cselekvőkkel egyet is értenek

–         amikor a vezetők megalkuvásukkal „vétkessé teszik Isten népét.

Ilyenkor Isten közbelép, beavatkozik. Hogyan lép közbe? Az ő prófétáin keresztül!

Isten Igaz Bíró, aki sosem hajt végre ítéletet

–         előzetes megvizsgálás,

–         az érintetteknek próféták általi előzetes figyelmeztetése,

–         a bűnből való megtérés lehetőségének megadása nélkül.

Ezt látjuk Jónás és Ninive estében is, ahol Isten megkönyörült a bűnös városnak (a kihirdetett halálos ítélet ellenére), mert mindannyian (kicsik és nagyok) őszinte szívből megtértek.

Látjuk Isten ítéletét Nóé és Sodoma napjaiban is, amire azt mondta Jézus, hogy  „az utolsó napok állapota hasonló lesz Nóé és Lót napjaihoz”.

Isten mindig ellentét-párokban mutatja be a jó (az igazság) és a rossz (a hamisság: a gonoszság) közötti különbséget, megmagyarázva ezzel az Ő állásfoglalását és a nekünk adott javaslatát. Egy ilyen ellentmondásos időszaknak vagyunk tanúi az Éli főpap és Sámuel próféta ellentét-pár bemutatása esetében is. Hiszem, hogy egy hasonló időszakban van ma az egyház is, amit a következő igeszakasz érzékeltet:

Éli pedig igen vén volt, és meghallotta mindazt, amit fiai cselekednek egész Izráellel, és hogy az asszonyokkal hálnak, kik a gyülekezet sátorának nyílása előtt szolgálnak.  Monda azért nékik: Miért cselekszetek ilyen dolgot? Mert hallom a ti gonosz cselekedeteiteket mind az egész néptől. Ne tegyétek fiaim! mert nem jó hír az, melyet hallok; vétkessé teszitek az Úrnak népét. Ha ember embertársa ellen vétkezik, megítéli az Isten; de ha az Úr ellen vétkezik az ember, ki lehetne érette közbenjáró? De nem hallgatnak atyjuk szavára, mert az Úr meg akarta őket ölni.”   1 Sámuel 2:22-24

Amikor Éli fiai Éli tudtával és elnézésével egész Izraelt bűnbe vitték, az Istent cselekvésre indította. Isten korábban már figyelmeztette Éli Főpapot Isten emberét küldve hozzá, hogy lehetőséget adjon neki a megtérésre:

„És eljön Isten embere Élihez, és monda néki: …..Miért tapossátok meg az én véres áldozatomat és ételáldozatomat, melyet rendeltem e hajlékban? És te többre becsülöd fiaidat, mint engem, hogy magatokat hizlaljátok az én népem Izráel minden áldozatának elejével. Azért így szól az Úr, Izráelnek Istene, jóllehet megmondottam, hogy a te házad és atyádnak háza mindörökké én előttem jár; de most, azt mondja az Úr, távol legyen tőlem, mert akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, akik azonban engem megutálnak, megutáltatnak. Ímé, napok jönnek, és levágom a te karodat és atyád házának karját, hogy ne legyen vén ember a te házadban. És meglátod az Isten hajlékának szorongattatását, mind ahelyett, ami jót cselekedett volna Izráellel; és nem lesz vén ember a te házadban soha. Mindazonáltal nem fogok mindenkit kiirtani oltárom mellől, te éretted, hogy szemeidet emésszem és lelkedet gyötörjem; de egész házad népe férfikorban hal meg.  És az legyen előtted a jel, ami következik két fiadra, Hofnira és Fineásra, hogy egy napon halnak meg mind a ketten.”   1 Sámuel 2:27-36 

 

Éli azonban a figyelmeztetés ellenére sem változtatott életmódján. Ezt követően Isten a kis gyerek Sámuelen keresztül hirdette ki Éli Főpap és fiai feletti ítéletét.

„….Azon a napon véghez viszem Élin mindazt, amit kijelentettem háza ellen; megkezdem és elvégezem.  Mert megjelentettem néki, hogy elítélem az ő házát mind örökre, az álnokság miatt, amelyet jól tudott, hogy miként tették utálatosokká magokat az ő fiai, és ő nem akadályozta meg őket”.     1 Sámuel 3:11.

Isten – Sámuelen keresztül – Éli háza ellen kihirdetett ítéletét a filiszteusok elleni harcban teljesítette be:

„Megütköznek azért a Filiszteusok, és megveretett Izráel, és ki-ki az ő sátorába menekült; és a vereség oly nagy volt, hogy Izráel közül harmincezer gyalog hullott el. És az Isten ládája is elvétetett, és meghal Élinek mindkét fia, Hofni és Fineás.”  1 Sámuel 4:10-11

Futár vitte a hírt Élinek a veszteségről:

„Megfutamodott Izráel a Filiszteusok előtt, és igen nagy veszteség lett a népben, és a te két fiad is meghalt, Hofni és Fineás, és az Isten ládáját is elvették. És midőn az Isten ládáját említi, hátraesett a székről a kapufélhez, és nyakát szegte és meghalt.”    1 Sámuel 4:17 -18

Isten ládájának elvesztése azt jelentette Izrael számára, hogy Isten jelenléte nem volt velük többé és nem volt, aki győzelemre segíthette volna őket. Ez az állapot az, amiről a laodiceai gyülekezetnek szóló levél is beszél, amikor Jézus – Isten jelenléte – már a gyülekezeten kívül van, és ezt önelégültségükben észre sem veszik.

Hány gyülekezet éli hasonló módon ma az életét?

Sámuel élete egy új korszakot nyitott Izrael életében, és hiszem, hogy egy új korszak kezdődött el az egyházban is a „Sámuelek” megjelenésével. Akkor is így van ez, ha sokan ezt nem akarják észrevenni és a figyelmeztetések ellenére sem akarnak változtatni életmódjukon. Isten emberei – prófétái – már figyelmeztettek és figyelmeztetnek ma is az egész világon, hogy az egyháznak meg kell térnie az „Éliéhez” hasonló „cool” (langyos, kényelmes) életmódból, ami a megalkuvás, az elnézés, a gyengekezűség, a bűn általános megtűrése (a testies vágyak keresése) Isten népe között. Részben már itt vannak és nemsokára még erőteljesebben érzékelhető lesz, hogy Isten előhívja a „Sámueleket”, akik fiatal koruk, vagy friss keresztyén életük ellenére „szellemi csecsemő” szájukon keresztül mondanak ki Istentől való ítéletek végrehajtását korrupt egyházi vezetők felett.

A csecsemők és csecsszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd.”    Zsolt 8:3

Isten ezeket munkálja ma. Vannak helyek, ahol helyileg már elhangzottak figyelmeztetések és vannak, ahol Isten talán már az ítéletét is kihirdette és most „rázza” a gyülekezeteket, és a „cséplőszán most keresztülmegy rajtuk” és ez nem az ördög munkája, mint sokan gondolják, hanem Isten ítélete. Isten most minden gyülekezetet megvizsgál és figyelmeztet, ahogyan azt a hét gyülekezetnek címzett levélben látjuk a Jelenések könyvében. Megítélve a gyülekezetek cselekedetét, megtérésre szólítja fel őket.

Ha megtérnek, akkor győztesek lesznek, és ha mindvégig kitartanak, akkor dicsőséges jutalom vár rájuk. Jézus ilyen jutalmakat készített el a győzteseknek és állhatatosaknak:

„… aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon;”  Jelenések 2:26.

Aki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, …”   Jelenések 3:5.

Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő; és felírom ő reá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet.”  Jelenések 3:12 

Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyi székében.”   Jelenések 3:21

Úgy fussunk, hogy ne lankadjunk meg, hanem kitartással fussuk végig a pályát és beérjünk a célba, hogy miénk legyen a győzteseknek járó korona.

Mindenért Övé legyen a dicsőség.

Abonyi Sándor

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: helyreállítás, Tanítások, utolsó idők, vezetés
Címke: , , , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

3 hozzászólás a(z) Az ‘Élik’ cselekedete előhívja a ‘Sámueleket’ – Abonyi Sándor bejegyzéshez

 1. Visszajelzés: Az Úrnak volt egy embere – David Wilkerson | keskeny út – narrow way

 2. Klara Krizsan szerint:

  IGEN ERTEKESNEK TARTOM , ES IGAZNAK .. REGI KERESZTENY CSALADBAN NOVEKEDTEM AZ ELSO PUNKOSDIEK KOZUL ….GYULEKEZETROL GYULEKEZETRE JARVA KERESTEM A HELYEM , DE NEMTALALTAM … AZ UR AKI VELEMVAN FELNYITOTTA A SZEMEIMET A LATASRA .. ES O VOLT A TANITO MESTEREM MIND EZ IDEIG … AZT LATOM , HOGY ISTEN IGELYENEK SOK HELYEN ES EMBERI SZIVEKBEN NINCS MEG A TEKINTELYE ES SULYA … NEM FELIK ES TISZTELIK KELLO KEPPEN IZRAEL ISTENET ….. NEM KERESIK KELLOKEPPEN AZT A BENSOSEGES ATYA – FIUI KAPCSOLATOT VELE AZ EGY ELO ES IGAZ ISTENNEL … KOSZONOM EZT AZ UZENETET ES AZ EMAIL CIMEMMEL AMIRE VAROM A KOVETKEZO TANITAST …
  UDVOZLETTEL ; KLARA KRIZSAN

  Kedvelés

  • Sandor szerint:

   Kedves Klára!

   Örülök, hogy épülésére szolgált az írás. Ha szeretne minden Blogra feltöltött új írásból (2-3 naponta) az email címére egy értesítést kapni, akkor kérem a blog jobb oldalán a követés gombra rákattintani és megadni az email címét. A Blogon felül az elérhetőség Menüpontban minden részletesen le van írva. További jó épülést kívánunk az Úr Jézus áldásával. Sándor és Mária

   Kedvelés

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s