A házasság célja – Paul Washer

The Purpose of Marrige by Paul Washer 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4MVdoiw1NTk#t=161

A prédikáció 2008. július 29-én Hollandiában hangzott el.

Magyar, írásos változata PDF formában letölthető itt:

A házasság célja

Légy hű mindhalálig és néked adom az élet koronáját”   Jel. 3.10.

Nagyszerű újra itt lenni. A házasság témáját fogjuk tanulmányozni. Hányan vannak itt házasok? Te vagy az egyetlen, aki nem nős? (Csak úgy mellékesen viccesen megjegyzi: Ha valakit érdekel, itt ül az első sorban. Nem különösebben szép ember, de láthatóan nem sokat eszik)

Lapozzunk a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetének 28. verséhez.

„Tudjuk pedig, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van, mint akik az Ő végzése szerint hivatalosak”

Ez a legvigasztalóbb és legerősítőbb kijelentés a hívő életünkben. Isten teljes egészében mindent a gyermekei javára tesz. Fel kell azonban tenni a kérdést: Mi van a javukra? A karizmatikus mozgalom a következőket igyekszik elhitetni velünk: Isten mindent megtesz azért, hogy meggazdagodjunk. Mindent megtesz, hogy egészségesek legyünk. Úgy alakít mindent, hogy ne kelljen szenvednünk. De mi Isten végérvényes terve az életünkre?

A 29. versben ez áll:

„Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között.”

Isten elsődleges terve velünk kapcsolatban az, hogy minden helyzetet felhasználjon arra, hogy az Ő Fia képmására formáljon bennünket.  Ez a legmagasabb cél, amit Isten cselekedni akar. Ez a mindenekfelett álló legnagyobb cél.  A kérdés viszont az, hogy a te célod is ez? Ez a legnagyobb vágyad? Ez-e a legnagyobb vágy az életedben, hogy Krisztus képmására formálódj?

Kész vagy mindent elfogadni, ami téged Isten akaratán keresztül Jézushoz hasonlóvá tesz? Hadd mondjak egy példát: Éppen nagy fájdalmaim vannak. Fájdalom az egész életem, mert mind a két csípőmbe protézist ültettek be. A csuklómba is egy csomó fémet építettek be. Ha a repülőtéren átmegyek a vizsgáló berendezésen, az mindig jelez és a vámosok át kell, hogy kutassanak. A nyaki gerinc csigolyámon is vannak kinövések, amik nyomják a gerincvelőt. Néha ordítani szeretnék. Mi is a cél? Az, hogy hogyan lehetek boldog? Ennek is az a célja, hogy Krisztus hasonlatosságára formáljon engem. Boldog lehetek, hogy ez is Krisztushoz hasonlóvá formál engem? Nekünk ugyanaz kell, hogy legyen a célunk, mint Istennek.

„Szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te Királyságod és legyen meg a Te akaratod.”

Ez kb. így működik: A legnagyobb vágyunk Isten dicsősége és Isten Királyságának a növekedése kell, hogy legyen. Ezért a hozzáállásunknak a következőnek kell lenni: Atyám, ha Te felmagasztaltatol és a Te Országod növekedéséhez hozzá tudok járulni az által, hogy anyagilag megáldasz, akkor kérlek, hogy áldj meg. Ha azonban a szegénység által tudsz olyanná tenni, mint Krisztus és a Te nevednek dicsőséget szerezni és építeni a Te Királyságodat, akkor legyek szegény. Atyám, ha a Te nevednek akkor tudsz tisztességet szerezni és engem Krisztushoz hasonlóvá tenni, ha meggyógyítod az én testemet, akkor kérlek gyógyíts meg. Ha azonban ezen a betegségen keresztül, több tisztességet szerzel magadnak és a Te Királyságodat tudod építeni, és engem Krisztushoz hasonlóvá alakítani, akkor kérlek hadd maradjak beteg. Ezer év múlva nem lesznek már fájdalmaink. Krisztushoz való hasonlatosság azonban egy örökkévaló érték. Egyetértesz ezzel? Remélem. Mert ugyanezt kell a te életedről elmondani. Ha az elsődleges célod az, hogy Krisztushoz hasonlóvá válj, akkor minden, amit teszel, annak értelme van és az életedben mindent örömmel tudsz fogadni. Ha nem így gondolkodnék, akkor az tönkretenne engem. Hányan értik, miről beszélek?

Talán azt kérdezed, hogy jó-jó, de mi köze ennek a házassághoz?

A házasság teljes egészében erről szól.

Mert mi is valójában a házasság célja?

Az, hogy átformálódjunk Krisztus képmására.

Ez a házasság célja.

Sokan vannak köztetek, akik csak úgy elszenvedik a házasságot. Azt mondod, hogy te és a feleséged egyáltalán nem illetek egymáshoz. Te teljesen más vagy, mint ő és a feleséged nem felel meg az elvárásaidnak. Te meg az övének nem. Azon töprengsz vajon az igazival házasodtál-e össze? Mert ez a házasság egyszerűen nem az, amire számítottál. Az a probléma, hogy hamis elképzelésed van a házasságról. A te házasságról alkotott elképzelésed Hollywoodból, a TV-ből és a mesékből származik és nem a Szentírásból. Megfigyeltétek már ezeket a társkereső szolgáltatásokat, ahová betelefonálsz és megismerhetsz egy olyan valakit, mint amilyen te vagy és találkozhatsz vele. Mi is történik ott valójában? Tudjátok, hogy mi ott a cél? „Találhatsz valakit, aki illik hozzád” Találhatsz valakit, aki olyan, mit te. Találhatsz valakit, aki ugyanazt szereti, mint te. Te szereted a pizzát, és ő is a pizzát szereti. Van macskád, és neki is vannak macskái. Találhatsz valakit, aki olyan, mint te. Ez azonban nem Isten akarata. Isten nagyon ritkán ad olyan társat, aki olyan, mint te. Miért van ez így? Azért, mert Isten utál téged? Mert azt akarja, hogy a te életed szörnyű legyen? Nem, hanem mert Neki egy magasabb célja van. Az Úr sokszor két olyan embert akar összeilleszteni, akik teljesen különbözőek és még csak nem is engedi, hogy ez kiderüljön, mielőtt összeházasodnak. Ez majdnem olyan, mintha a szemeid be lennének kötve. Miután megházasodtál, leveszi a kendőt a szemedről. És így kiáltasz fel: Mit tettem?! Isten azonban azt akarja, hogy olyan légy, mint Jézus Krisztus. Milyen különleges dolgokat csinál Jézus Krisztus? Mik azok a dolgok, amikről énekelünk? Az Ő kegyelméről, az Ő irgalmáról és az Ő feltétel nélküli szeretetéről. Valami nagyon fontos van ebben. Szeretnél olyan lenni, mint Jézus? Akkor kegyelmesnek és irgalmasnak kell lenned, és tele kell lenned feltétel nélküli szeretettel. Ezzel a három dologgal azonban van egy kis gond. Az irgalom az, amikor valakinek nem azt adod, amit valójában megérdemelne. Valaki rosszul bánik veled és annak ellenére jóval viszonzod azt. A kegyelem az, amikor valakinek olyan valamit adsz, amit ő nem érdemelt ki. A feltétel nélküli szeretet az, amikor akkor is szeretsz valakit, ha ő nem felel meg minden elvárásodnak. Most a férfiakról fogok beszélni, de ez ugyanúgy érvényes a nőkre is. Mielőtt megházasodnál, van egy kép a gondolataidban arról, hogy milyen nőt szeretnél. Egy tökéletes nőt. Te erre gondolsz, de van egy probléma. Ha létezne tökéletes nő, akkor az nem hozzád menne feleségül. Van egy elképzelésünk arról, hogy hogyan nézzen ki egy tökéletes nő, és van néhány tulajdonság, amihez feltétlenül ragaszkodunk. Mi azonban ennek ellenére egy olyan nőt veszünk feleségül, aki nem felel meg minden elvárásunknak. Legtöbbször pontosan azoknak az elvárásoknak nem felel meg, amik nekünk a legfontosabbak. Mit tesz Isten? Ez az egyetlen mód arra, hogy tanulj meg feltétel nélkül szeretni. Ehhez egy olyan nőt kell elvenni feleségül, aki nem felel meg minden elvárásodnak. Ugyanezt mondhatjuk a férjedre is. Ő sem felel meg minden elképzelésednek. Legtöbbször pont azoknak a feltételeknek nem felel meg, amik neked a legfontosabbak. Isten azonban pontosan ezt felhasználva tanít téged a feltétel nélküli szeretetre. A legcsodálatosabb Istenben az, hogy Ő nem azt adja, amit megérdemelnénk. Mi a poklot érdemeltük ki, Ő mégsem azt adja. Mi sem Őt, sem a Mennyet nem érdemeltük ki. Ennek ellenére mégis nekünk adta Krisztust. Isten annak ellenére szeret minket, hogy nem felelünk meg a feltételeknek. Akartok olyan lenni, mint Isten? Akartok „Isten-utánzók” lenni? Akartok olyan lenni, mint Jézus? Akkor nekem és nektek meg kell tanulnunk hasonlóan cselekedni. Házasságot kötünk, hogy megtanuljunk szeretni egy olyan személyt, aki nem felel meg minden elvárásunknak. Ők is házasságot kötnek velünk, pedig mi sem felelünk meg az ő elvárásaiknak. Ez azért van, hogy ők is tanuljanak meg Krisztushoz hasonlóvá válni. A legtöbb ember, aki házassági problémájával jön hozzám, azt mondja: „Már nem szeretem őt. Nem felel meg az elvárásaimnak.” Csak ránézek erre a férfira és azt mondom neki: „Tarts bűnbánatot! Bánd meg a magadnak- valóságot. Bánd meg az önközpontúságot. Mert őt nem csak akkor kell szeretned, ha megfelel az elvárásaidnak. Nem csak azért kell szeretned őt, mert romantikus gondolatai vannak. Neked azért kell szeretned őt, mert egyességet kötöttél Istennel, és mert olyan akarsz lenni, mint Krisztus.” Közelítsük meg ezt a dolgot egy másik szemszögből. Egy nagyon nehéz személlyel vagy házasságban. Úgy tűnik, hogy mindenben akadályoz téged. Esetleg az Urat sem akarja szolgálni. Esetleg boldogtalanná teszi az életed. Erre azt mondod, hogy hibát követtél el és el akarsz válni. Ennek a szenvedésnek semmi értelme nincs. Tévedsz! Minden azért történik így, hogy átformálódj Krisztus képmására. Azt kell eldöntened, hogy mi a legfontosabb számodra? Egy mesébe illő házasság, vagy, hogy Krisztushoz hasonlóvá válj. Egy másik dolog a házassággal és Isten szuverenitásával kapcsolatban, amit szeretném, ha megértenétek. A házasság egy elhívás. Én prédikálásra vagyok elhívva. Úgy hiszem, ha abbahagynám a prédikálást, Isten haragját vonnám magamra. Ez egy megváltozhatatlan és áthághatatlan elhívás. A házasságom is ilyen. A házasságom alapja a következő: Isten elhívott arra, hogy letegyem az életem az Ő lányáért, függetlenül attól, hogy mit kapok viszonzásként, vagy megfelel-e az elvárásaimnak vagy nem. Isten hívott el erre! Én engedelmes vagyok Istennek és mivel erre hívott el, ezért semmi kifogásom nem lehet, hogy ne szeressem őt. Ha azonban az én házasságom a feleségem tulajdonságain alapszik és ő csalódást okoz nekem, akkor lehetnek kifogásaim. Ő nem az a nő, akit akartam, ezért elhagyom. Nem felelt meg az elvárásaimnak, ezért én sem felelek meg az övének. Nem tisztel, ezért én sem tisztelem őt. Ha az én házasságom az ő viselkedésére épül, akkor én sosem lehetek Krisztushoz hasonló. Ha azonban a házasságom Isten megváltozhatatlan elhívásán alapszik, akkor nekem úgy kell viselkednem az életemben, mint ahogyan Krisztus viselkedne. Sokan közületek azt gondolják, hogy a házasság egy nagyon sivár és szomorú dolog. Itt lent a testvérünk már zsákban és hamuban tart bűnbánatot és már nem is akar megházasodni. De én nem azt mondtam, hogy ez a házasság tartalma, hanem azt, hogy ez az alapja. Szeretem a feleségem. Nagyon szép feleségem van. Szeretem a házasságom, de ezek egyik sem az alap. Ha a feleségem külseje holnap egy szörnyű baleset miatt megváltozna, akkor sem hagynám el, mert a mi kapcsolatunk nem arra épül, hogy ő hogyan néz ki; Isten örök elhívására és parancsára épül. Ha a feleségem külseje holnap egy szörnyű baleset miatt megváltozna és a szolgálatom nagy részét azért nem tudnám elvégezni, mert róla kell gondoskodnom, akkor az életemnek még mindig van értelme. Ebben az esetben az a feladatom, hogy gondoskodjak róla, mert ő nem tud gondoskodni magáról. Most azt kérded, hogy mi lesz a szolgálatommal? Nem a szolgálatom az elsődleges cél. Az elsődleges célom az, hogy Isten akaratát cselekedjem és Krisztus képmására formálódjak át; függetlenül attól, hogy a feleségem hogyan néz ki. Ha a feleségem egy kedves, csodálatos kis személy lenne, akkor Halleluja! De ha úgy viselkedne, mint egy haragos, megkeseredett asszony, akkor sem hagynám el. Nem fogok sírni azért, mert az életemnek semmi értelme nincs. Rá fogok jönni, hogy Isten ezt is felhasználja arra, hogy még jobban Krisztusra hasonlítsak. Ez az én házasságom alapja. Hadd beszéljek most a férfiakhoz. Van egy lányom. Ő a legszebb lány a világon. Ha valaki megpróbálna fájdalmat okozni neki, akkor megölném. (Néha nagyon Ó-szövetségi tudok lenni.) A teher-autómmal ütném el és közben Halleluját énekelnék, és aztán bűnbánatot tartanék a temetésén. Szeretem a lányom, és ha azt akarod, hogy a barátod legyek, akkor légy kedves a lányommal. Ha azonban azt akarod, hogy a rémálmoddá váljak, akkor bánj rosszul a lányommal. Ennyire szeretem őt. Kedves Testvérek Krisztusban. Ha házasok vagytok egy keresztyén nővel, akkor Isten egyik lányával vagytok házasok. A legrosszabb, amit tehettek, hogy rosszul bánjatok ezzel a nővel (rámutat egy jelenlévő nőre).  Ha elrontottad a szolgálatod, Isten irgalmas lesz hozzád. Ha nem minden nap tanulmányozod a Bibliát, Isten irgalmas lesz hozzád. Ha azonban az Ő lányát megsebzed, akkor van mitől félned. Leginkább a férfiakhoz szólok, mert övék a vezető szerep a házasságban és ezért nagymértékben meghatározzák a házasság minőségét. Lapozzunk az Efézusi levél 5. fejezet 21-23. verséhez:

„Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Ti asszonyok a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek.”

A Biblia világosan tanít arról, hogy a férj a feleség feje. Sok asszony nem akarja ezt tudomásul venni. Nekem mindegy, de ebben nincs igazuk. A Biblia pontosan azt tanítja, hogy a feleség feje a férj. Most néhány férj veri a mellét, mint egy gorilla és azt mondja: Hallod asszony? Én vagyok a te fejed! Én vagyok a király. Itt azonban nem erről van szó. Mi nem úgy vagyunk feje az asszonynak, mint Cézár a Római Birodalomnak. Úgy vagyunk a feje a családnak, mint Krisztus a gyülekezetnek. Jézus a halála előtt még a tanítványok lábát is megmosta. Ő szolgált és az életét adta a gyülekezetért. Amikor a feleség és a család fejéről beszélünk, akkor valami másról van szó, mint azt sokan gondolják. A Szentírás azt mondja, hogy vezessem a feleségem és a feleségnek pedig, hogy tisztelje a férje vezetését. Mit jelent az, hogy a feleségemet vezetem? Ha egy feleség a férjére néz és egy maga-szerető férjet lát, aki mindent a saját érdekében tesz és a vezetői szerepét a saját érdekében használja fel, akkor a feleség egy haragos, keserű asszonnyá fog válni. Ha azonban a férjére néz, és azt látja, hogy a férje Istennek való engedelmességre rendelte alá magát és mindent, amit tesz Isten dicsőségére, a Királyság növekedése érdekében mindent a felesége és a gyermekei javára teszi, akkor az ilyen feleségnek sokkal könnyebb a férjét tisztelni és engedelmeskedni neki. Szeretnék röviden a vezetésről és ennek jelentéséről beszélni. A vezetés nem azt jelenti, hogy úr vagyok a feleségem felett, egy utasítgató diktátor, hanem azt jelenti, hogy bibliai „hatalmam” van felette. Hadd mondjak erre egy példát. El kell például döntenem, hogy elköltözzünk-e egy nagyon távoli helyre? Vagy valamilyen más nagy döntés előtt állok. Mint családfő, egyedül hozom meg a döntést? Nem! Imádkozom érte és megbeszélem a feleségemmel. Imádkozunk ezért közösen, és amikor egy akaraton vagyunk, akkor meghozzuk a döntést. Tételezzük fel, hogy beszélgetek róla a feleségemmel és imádkozunk is ezért, de nem vagyunk egy akaraton. Ekkor nekem, mint családfőnek meg kell, hogy hozzam a döntést? Nem. Ha a feleségem nem egyezik bele, akkor ez számomra piros lámpát jelent. Ezért addig fogunk beszélgetni róla és imádkozni, amíg meg nem egyezünk. De mi van, ha egy ponton még mindig nem vagyunk egy akaraton és a döntést muszáj meghozni? Akkor az én kínos felelősségem meghozni a döntést és az ő felelőssége pedig azt tiszteletben tartani. Ha nekem lesz igazam, nem mehetek oda és mondhatom azt neki: „Látod én megmondtam”. Ha azonban később kiderül, hogy nem jól döntöttem ő sem teheti meg ugyanazt. Dönteni kell, döntést kell, hogy hozzak. Látjátok, hogy milyen nehéz felelősség ez? Ha vezetem a családom és rosszul döntök, akkor Isten trónja előtt felelnem kell ezért. Ezért a feleségem imádkozik értem és együtt érez velem, mert tudja, hogy Isten trónja előtt elszámolással tartozom ezért. Tudja, hogy a férjének egy nehéz felelőssége van. A másik dolog, amit meg akarok jegyezni: ha rosszul döntök, akkor kárt okozhatok vele az egész családnak. Egy olyan férj, aki nem szellemi ember, mert az ő elméjét nem újította meg Isten igéje alapján, hogy Isten akaratában járjon, akkor ő egy veszélyforrás a családjára nézve. Peruban van az Amazonas. Ez a folyó nagyon hosszú és nagyon veszélyes. A keresztyének a következőt mondják egy nem szellemi férfiről. Egy nem szellemi férfi olyan, mint egy részeg ember, aki nagy sebességgel száguld egy motorcsónakkal éjjel az Amazonason, és a családja a hátsó ülésen ül. Mindnyájukat megölheti. Ezért azok, akik randevúznak, nem helyes dolgot tesznek. Először is, mert randevúval kezdeni egy kapcsolatot nem biblikus dolog. Másodszor, mert nem váltatok szellemi férfiakká és nem tudjátok a nőt biblikusan vezetni. Mivel nem vagy szellemi ember, ezért neked és a barátnődnek is elég sok problémája van. Sok mindent tettetek, amit nem lett volna szabad. Ez komoly dolog. Szóval, mint férj, vezetnem kell: együttérzéssel, anélkül, hogy önközpontú lennék. Figyeld csak meg, hogy mit mond a Biblia az Efézus 5.24-ben. Férjek! Szeressétek a feleségeteket. Ez egy parancs. Most pedig megtanuljuk, hogyan teljesítsük ezt a parancsot. Úgy szeressük a felségünket, mint ahogy Krisztus szereti az egyházat önmagát adva érte.  Hogyan vezessem tehát a feleségem? Szeretetben. Milyen szeretetben? Krisztusi szeretetben. Hogyan nyilvánul ez meg? Jézus az életét adta az egyházért. Ezért az én feladatom is az, hogy letegyem az életemet a feleségemért. Figyeljétek meg. A Biblia sehol sem mondja azt, hogy az életemet a szolgálatomért kell letennem. A Biblia azt mondja, hogy az életemet a feleségemért tegyem le. Figyeld meg, hogy a Biblia sehol sem mondja, hogy az életemet a gyerekeimért tegyem le. Azt viszont mondja, hogy a feleségemért tegyem le. Mint férjnek a feleségem kell, hogy legyen a legfontosabb személy a világon. Most hallgassatok ide: a feleségem fontosabb, mint a gyerekeim. Hallottátok már, hogy az asszonyok azt mondják: „Nincs semmi más olyan erős szeretet, mint az anyai szeretet”. Ez azonban nem biblikus. Ráírhatod az Anyák napi képeslapra, de nem biblikus. Mondok most valamit, ami sokakat felingerel. Nem azért mondom, hogy bosszantsalak benneteket, de néhányan mérgesek lesztek. Hallgassatok végig, mielőtt bármit is mondanátok rám. Tudjátok, miért mondja sok asszony, hogy semmi sem hasonlítható az anyai szeretethez? Jól figyelj! Azért, mert mint a paraziták, úgy éltek (uralkodtak) a gyermekeiken. Mondtam, hogy mérgesek lesztek. Most engedjétek meg, hogy megmagyarázzam, mi az oka ennek. A legtöbb férj nem teszi le az életét a feleségéért és nem szolgálnak a felségük felé, mert meg sem próbálják a feleségük elvárásait betölteni. Ezért a feleség mindazt a szeretetet, együttérzést, támaszt, amire szüksége van és a férjének kellene betölteni, a gyermekeitől várja el. A gyengédséget, amit a férjétől kellene megkapnia, a gyermekeiben keresi. A bensőséges viszonyt, amit a férjétől kellene elvárnia, a gyermekeitől várja el. Van azonban egy probléma. A gyerekek nem elég erősek ahhoz, hogy ezt megadhassák egy anya számára. Férjek! Nektek a Biblia szerint a feleségetek kell, hogy a legfontosabb személy legyen az életetekben. Hadd mutassak egy másik képet, ami még jobban fel fog benneteket zaklatni. Tételezzük fel, hogy a feleségemmel és a három gyermekemmel egy csónakban vagyunk. A családban én tudok egyedül úszni. Süllyed a csónak és a családom tagjai elkezdenek fuldokolni. Én csak egy valakit tudok megmenteni. A feleségemet fogom megmenteni. Gondolkozz el ezen. Lehet, hogy azt mondod, hogy én a gyermekeimet fogom megmenteni. Nem. Én a feleségemet mentem meg. A legboldogabb gyerekeim vannak, akiket valaha is láttál az életben. Tudod miért? Mert látják, hogy apu mennyire szereti anyut, és hogy apu sohasem hagyja el őt. Ők látják, hogy apu és anyu szeretik egymást és azt mondják: a mi házunk biztonságos. Nekünk nem kell aggódnunk. A gyerekeket manapság kirabolják az utcán. Az iskolák veszélyesek. Ha nem veszélyesek, akkor tele vannak perverz dolgokkal. A kormányok a világon mindenhol bizonytalanok. Sehol sincs biztonság. Sok gyülekezet úgy gondolja manapság, hogy nem fontos biblikusnak lenni. A gyerekeknek azonban kell egy hely, ahová mehetnek, ahol tudják, hogy biztonságban és védelem alatt vannak. Ha a gyerekek látják, hogy az apjuk és az anyjuk úgy szeretik egymást, mint ahogyan az a Bibliában le van írva, akkor azok a gyerekek nagyon boldogok lesznek. A gyerekeknek nem az lesz az érzésük, hogy az apjuk és/vagy anyjuk elvárásait kell betölteniük. Mert az apa és az anya betöltik az elvárásaikat egymás felé.  Az a parancs, hogy tegyem le az életemet a felségemért. Most már nem veri a férjed a mellét, és mint asszony ott ülsz, és azt mondod: „Ugye megmondtam, ugye megmondtam”, hogy nem bántál velem helyesen. Ezt követően tehát, mint férjnek mindent meg kell tenned, amit akarok, mert Paul testvér ezt mondta.  Mi is lenne a gyermekeimmel, ha mindent megadnék nekik, amit csak akarnak? Mi lenne velem, ha Isten mindent megadna nekem, amit csak szeretnék. Nem azért teszem le az életemet a feleségemért, hogy minden kis dolgot megkapjon tőlem, amit csak szeretne. Ugyanabból az okból teszem le az életemet neki, amiért Jézus is letette. Figyeljétek meg, hogy a 26. vers azt mondja, „hogy megszentelje őt, megtisztítván a víznek fürdőjével az ige által”. A férjek arra vannak elhívva, hogy Jézust utánozzák és példaképeik legyenek a feleségeiknek. El vagyunk hívva arra, hogy vezessük a feleségeinket. Isten igéjének a vizével kell megelégíteni őket úgy, hogy ők is Jézus képmására hasonlítsanak. Férfiak! Hadd tegyek fel nektek egy kérdést. Mennyi időt szántok a feleségeitek szellemi szükségének betöltésére? Ez nem a pásztor feladata, hanem a tiétek. Üdvösséget nyert a feleséged? Van öröme az Úrban? Növekszik a Krisztusban? Egyre inkább az Ő képére formálódik? Hadd tegyem még hozzá, hogy sokan közületek a következő gondolatra jutnak: „Így helyes, ha ennek a konferenciának vége, hazamegyünk és Biblia-tanulmányozást fogunk folytatni”. Naponta három órát prédikálsz a feleségednek.  Mindig ugyanazt a szöveget: „Én vagyok a fej. Az asszonyoknak alá kell rendelniük magukat a férjüknek.” Nem erről beszélek. Arról beszélek, hogy Jézus Krisztust tükrözd vissza az életeddel. A közös ige-tanulmányozás olyan kell, hogy legyen, mint testvérek között a Krisztusban. Kedves Charo – így hívják a feleségem, de nekem ő többet jelent ennél. Ő az én testvérem a Krisztusban. Az életünkkel és szavainkkal kell, hogy egymást építsük, hogy Isten dolgaiban növekedhessünk. Azt mondod: „Ember! Ez aztán kemény munka”! Igen! Így van, de ez az, amire el vagy hívva. Van egy csomó ember, aki összevissza futkos, és az egyházat akarják megreformálni, rendbe hozni a dolgokat és megnyerni a világot, de kevesen vannak, akik biblikus módon meg is teszik azokat a dolgokat, amiket Isten ránk bízott. A keresztyén élet az egyszerű engedelmességgel kezdődik. Most szeretném, ha ti férjek valamit megjegyeznétek. Figyeljetek ide! Ha már néhány éve házasok vagytok, és nem tetszik a feleségetek, valószínű, hogy ez a ti hibátok. Asszonyok! Ez nem ment fel benneteket. Ha a férjetek rátok néz, és ezt mondja: „Nem vagy jó feleség”, akkor ne mondd azt: „Ez a te hibád”. Ugyanez a parancsolat, hogy szeresd és tiszteld a férjedet, ugyanis rád is vonatkozik, még akkor is, ha ezt nem érdemli meg. Figyeljétek meg a 27. verset. Miért akarja Jézus az Egyházat megszentelni?

„Hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsőségben (az egyházat), úgy hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgőzés, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen.”

Szóval Jézus munkálkodik az Egyházon, hogy széppé tegye azt, hogy tetsszen neki. Neked ugyanúgy példaképnek kell lenned a feleséged felé, és táplálnod és szeretned kell őt, hogy minél jobban hasonlítson Krisztusra. Ha feddhetetlen férfi vagy, ez azt jelenti, hogy a feleséged jobban fog tetszeni neked. Nézzünk meg más dolgokat is. Menjünk vissza a 23-as vershez, ahol azt látjuk, hogy Jézus nemcsak az Egyház feje, hanem a test megmentője is. Természetesen Jézus az egyetlen megmentője a feleségednek, de egy bizonyos értelemben, mint férjnek, neked is van egy megmentői szolgálatod. Ha ránézek a feleségedre, meg tudom mondani, hogy milyen férj vagy. Láttál már olyan asszonyokat, akik úgy néznek ki, mint a virágok, de a házasságot követően egyre jobban elhervadnak? Évről évre egyre kevesebb élet, szín és vidámság látható az arcán. Minden álma és öröme, ami kislányként megvolt, rájön, hogy semmi sem válik valóra és ezt mondja: „Hát ilyen az élet”.

Néha nehéz az élet, de nem ez a minta.

Ilyen asszonyt látva biztos lehetsz benne, hogy a férje nem úgy gondoskodik róla, ahogyan kellene. Néha azonban látsz olyan nőket is, akik a házasság után teljesen kinyílnak, mint a virág. Egyszerűen égnek/lángolnak. Ennek egyik oka a férje szolgálata.

Szeretnék megosztani veletek egy kedves történetet, ami Afrikában történt. Egy apának volt egy szépnek egyáltalán nem mondható lánya. Ebben a törzsben az volt a szokás, ha egy férfi meg akart házasodni, akkor meg kellett vásárolnia a menyasszonyt. A legnagyobb ár, amit egy menyasszonyért adtak, 8 tehén volt. Ha te 8 tehenet érő nő vagy, akkor tényleg vagy valaki. Szóval ennek az embernek volt egy szépnek egyáltalán nem mondható lánya. Abban reménykedett, hogy egy tyúkot vagy egy kecskét, vagy bármi mást kap érte. Tényleg ezt gondolta az apa. Egy nap egy fiatalember állt meg a bejárat előtt és így szólt: „El akarom venni a lányát”. Az apa meglepetésében azt mondta: „Nem hiszem el!” Az apa nem is akarta megkérdezni tőle, hogy mennyit fizet érte, csak vigye el. Aztán mégiscsak megkérdezte: „Mennyit adnál érte?” Erre a fiú azt felelte: „8 tehenet adok érte”. A faluban mindenhol erről beszéltek, hogy még ilyet nem hallottak. „Miért adsz 8 tehenet érte?” A fiú így felelt. „Mert mindig is 8 tehenet érő nőre vágytam”. Tudom ez vicces, de tudjátok, hogy mi olyan szép ebben a történetben? Az, hogy végül is ebből a nőből egy 8 tehenet érő asszony lett. Végeredményben a legszebb nő lett a faluban. Látjátok, hogy mire tanít ez a történet? Férjek! Figyeljetek ide: a feleséged egy szörnyű világban él. A nőkről olyan képek jelennek meg a képeslapokban és a TV-ben, ami nem felel meg a valóságnak. A feleséged sokszor ezekhez a női képekhez hasonlítja magát, de nem hasonlít rájuk. A világ azt mondja, hogy neki szupermodellnek, romantikusnak kell lennie, aki ráadásul szenvedélyes is. Mi férjek itt ülünk és természetesnek vesszük ezt, ő pedig egyre jobban hervadozik. Látod, milyen szörnyű ez? Sokszor kérdezik az emberek, hogy miért nem jön a nagy ébredés? Nézzetek a bűneitekre! Figyeljétek meg, hogy hogyan bánunk a feleségeinkkel. Sok férfi azt gondolja, hogy ő jó férj. „Ellátom a feleségem étellel, ruhával, van lakása”. Köszönöm ’ősember’. Tényleg azt hiszed, hogy csak ennyi az egész? Ennyi lenne csak a feladatod? Figyeljetek ide! Elmondom, mit jelent férfinek lenni. Ha nem tetszik, akkor elmehetsz, és lehetsz valami más, de nem sok lehetőséged van. Mint férfi korán kelsz és keményen dolgozol és utána hazamész; és akkor kezdődik a feladatod. Akkor a feleséged, meg a gyerekeid elvárásainak kell megfelelned és utána mehetsz az ágyba, és másnap ismét korán kell kelned. Ezt teszed újra és újra, hogy biblikus férj legyél. A családod nem túlórázás a munkában. A feleséged nem azért van, hogy téged szolgáljon. Te vagy azért, hogy áldás legyél a számukra, és amikor majd a sok munkától elfáradt testedet végül eltemetik, mosoly kell, hogy legyen az arcodon.

Nálunk otthon van egy szabály. Miközben én dolgozom, a gyermekeink a feleségem felügyelete alá vannak rendelve. Reggel korán kelek, hogy délután 5-kor otthon lehessek. A szabály az, hogy ha hazamegyek a nap hátralévő részében a gyerekek feletti felelősséget én veszem át. Együtt játszunk, együtt tanulmányozzuk a Bibliát. Megfürdetem a két fiamat, ágyba viszem őket és imádkozom értük. Ekkor ér véget a munkám a gyerekekkel és ezt követően jön a feleségem. Tudod, hogy mire van szüksége egy nőnek? Hogy valaki meghallgassa őt. Valaki, aki mellette ül, hogy beszélgessen vele. Rájöttem, hogy egy asszony mindenről beszél, ha a férje meghallgatja. Legbelül nagyon hamar magányossá válhat. A Biblia erről egy nagyon fontos dolgot mond. 29. vers: „Mert senki nem utálja a saját testét, hanem táplálja és gondozza, mint Krisztus az Egyházat. Szóval, nekünk férjeknek az a feladatunk, hogy gondozzuk és ápoljuk a feleségünket. A gondoskodásról már beszéltünk. A feleség ki kell, hogy viruljon az életünk és szolgálatunk ideje alatt. De ápolnunk is kell őket. Emlékszel még rá, amikor a feleségeddel először találkoztál? Elment melletted és olyan volt, mintha egy teherautó ütött volna el. A szíved elkezdett verni és elkezdtél izzadni. Majd megkérdezted, hogy meghívhatod-e őt valahová? Olyan úriember voltál. Kinyitottad az ajtót, és ha egy pocsolya volt ott, akkor belefeküdtél és hagytad, hogy a hátadon menjen keresztül. Minden érte történt. Miután elvetted feleségül, csak áll az ajtónál, te meg nézel rá: „Mi a baj”. Ő meg mondja: „Hát az ajtó”. „Nem, az autót nem rég javítottam meg és működik az ajtó”. Tudom, hogy van itt néhány fiatal és ezért óvatos akarok lenni. Amit eddig mondtam azzal feldühítettem a nőket, de most a férfiakat dühösítem fel és azután felülök a repülőre. Sok férfinál a szex előtt van az egyetlen alkalom, amikor átöleli vagy megcsókolja a feleségét. Ez az egyetlen alkalom és ettől egy nő annyira olcsónak érzi magát. Mikor volt utoljára, hogy átölelted a feleséged egyszerűen azért, hogy a karjaidban tartsad? Egyszerűen azért, hogy kifejezd felé, mennyire értékeled. Fáj ez neked? Tudom, hogy a tudósok sok pénzt költöttek arra, hogy kikutassák milyen is egy nő, mert a nő nem olyan, mint egy férfi. Egyáltalán nem, és személy szerint én örülök ennek. Sokszor nem is tudjuk, hogy mennyire megsértjük őket. Mikor volt utoljára, hogy csak úgy egyszerűen megfogtad a kezét? Vagy egyszerűen csak nézegetted a kezét? Mikor volt utoljára, hogy csak úgy nézegetted az arcát és figyelted őt? Tudtára szoktad adni, hogy mennyire szereted? A keresztyén élet nagyon csodálatos is lehet. Kimutatod a feleséged iránt érzett odaadásodat a gyerekeid előtt? Nem az intimitásról beszélek, hanem a vonzódásról. Férjek! A fiaitok abból tanulják meg, hogy hogyan kell egy nőt szeretni, amit tőletek látnak. Apák, van azonban itt még valami félelmetes dolog. A lányod nem fog keresni magának egy olyan férjet, aki értékesebb nálad. Ha egy lány egy olyan apát lát állandóan, aki egyszerűen csak úgy elvan, és nem mutatja ki a vonzódását a felesége iránt és nem szereti őt, és nem fejezi ki, mennyire értékeli őt, akkor a lányod azt fogja mondani: „Ilyenek a férfiak, és a házasság is csak ilyen” és egy sokkal sekélyesebb, silányabb férfit fog választani magának, mint amit Isten tartogatott a számára. Olyan sok szeretettel és szenvedéllyel szeresd a feleséged, hogy ezt lássa meg a lányod. És ha majd a sok csúnya és értéktelen fiú közül jönne valaki, hogy elvigye a lányodat, akkor a lányod csak ránézne, és azt mondaná: „Tűnj el az életemből” – így cselekedne, mert a feleségem is így cselekszik, mikor dühös. „Te egy kisfiú vagy, akinek gőze sincs, hogy milyen egy férfi és nem tudsz úgy szeretni, mint egy férfi. Mert az apám, szereti az anyukám, értékeli őt. Az anyukám egy kincs az apukám számára. Apukám kinyitja az ajtót anyukámnak. Te meg csak idejössz a csúnya képeddel és azt mondod, hogy szeretsz engem? Jobb, ha távozol.” Látjátok?

Tudom elszaladt az idő és még nem is beszéltünk az apa felelősségéről, hogy hogyan tanítsa a gyermekeit. Sokan mondják most közületek: „Hála Istennek, hogy befejeztem.” Látjátok, azt állítjuk, hogy biblikusak vagyunk, mert pár dolgot teszünk, de Isten azt akarja, hogy az egész életünket az Ő parancsolataihoz igazítsuk. Ezek nem törvényi rendeletek. Ez Isten bölcsessége, hogy megáldja az életünket.

Imádkozzunk!

Atyám arra kérlek, hogy használd fel ezeket a dolgokat a Te néped életében, hogy a házasságaink visszatükrözzék Jézus Krisztust és az Ő Egyháza iránti szeretetét.

Jézus nevében.

Ámen.

Lejegyezte és fordította: Abonyi Sándor

 

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezetépítés, Házasság, helyreállítás, Keresztyénség, Szentség, Tanítások
Címke: , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

2 hozzászólás a(z) A házasság célja – Paul Washer bejegyzéshez

 1. zsolt szerint:

  Jókor jött, és köszönöm munkád, szolgálatod. Áldjon az Úr Téged.

  Kedvelés

  • Sandor szerint:

   Örülök, hogy segíthettem. Az Úr tudja az időzítéseket. Én csak “postás” vagyok. Hiszem, hogy a házasság ma az emberek legnagyobb próbája, akár előtte, akár utána van valaki.

   Sándor

   Kedvelés

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s