A házasságról – Abonyi Sándor

Letölthető PDF formátumban itt  – MP3 formátumban itt

Hónapokon keresztül foglalkoztatott az Úr a házasság, a válás és az újraházasodás kérdésével. Riasztó a mostanra kialakult állapot nemcsak a világban, hanem a gyülekezetekben is. Mindkét területen hasonló tendenciákat lehet megfigyelni abból adódóan, hogy a gyülekezetek is egyre inkább a világ útján (széles úton) járnak: csökken a házasságra való hajlandóság és nő a válások és újraházasodások száma. Annál is inkább sürgetővé vált ennek a kérdésnek a tisztázása, mert az egyes felekezetek,  gyülekezetek különböző – egymásnak és ebből adódóan az igének is ellentmondó -álláspontokat alakítottak ki. Ez teljességgel lehetetlen, mert az ige nem bontható fel, és nem mond ellent önmagának. Természetesen mindenki a Bibliára hivatkozik, és úgy tűnik, hogy az igék között “lavírozva” próbálja mindenki a saját álláspontját igazolni az igével. Ezeknek alapvető célja a válás miatt kialakult helyzetek igazolása az igével. Azonban ez nem az igazságban, hanem a hamisságban való járás, amit Isten gyűlöl. Az igének nem egyenes, hanem valamilyen „manipulatív módon való hasogatásának” az lesz a következménye, hogy az Isten szemében bűnnek számító cselekedetet Isten akaratával megegyezőnek állítják be. Erre mondja az ige:

„…. a tudatlanok és állhatatlanok elcsűrnek-csavarnak, mint egyéb írásokat is, a magok vesztére.” (2 Péter 3.16)

továbbá

Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak!”   (Ézs 5:20)

Krisztus Menyasszonya, a gyülekezet ebben a nagyon lényeges kérdésben is világosság kell, hogy legyen a világ számára. Nem engedhető meg, hogy a világ normái bejöjjenek a gyülekezetekbe, hanem az egyház valóságos szentségének kell kiáradnia a világ felé és elnémítani a hitetleneket. Úgy tűnik ma sok gyülekezet nem követi ezt.

Ez nem egy téma a sok közül a gyülekezetekben, hanem az egyik legfontosabb. Ez azért fontos, mert Pál apostol az Efézusi levélben Krisztus és az egyház kapcsolatát a férj és feleség kapcsolatához hasonlítja: a Vőlegény (Krisztus) és a Menyasszony (Gyülekezet). A férj és feleség közötti biblikus házasság – Krisztusban egybeszerkesztett és emberek által felbonthatatlan egység – világ felé való felmutatásának prófétikus jelentősége van. A házasság Krisztus és a Gyülekezet kapcsolatának szent, felbonthatatlan egységét kell, hogy üzenje a világ felé. Tudjuk, hogy Krisztus hűséges a Menyasszonyához, a Gyülekezethez és ennek a házasságban is így kell lennie.

50 évvel ezelőtt a válás még gondolatban sem merült fel hívő emberek között, mert mindenki tudta, hogy „Isten gyűlöli az elbocsátást”, ami bűn Isten előtt. A keresztyén erkölcs és az Isten-félelem alapvetően meghatározta még a nem hívő emberek gondolkodását is. Akkoriban a keresztyén erkölcs alapértékei (tisztesség, becsületesség, őszinteség, hűség stb.) voltak és nem a „mindenki a maga hasznát keresi” (Fil. 2.21.) Ezért a nem hívő emberek életében is ritka volt a válás, mert újraházasodásra csak polgári eljárás keretében volt lehetőség, a hagyományos felekezetek a templomi esküvőtől többnyire elzárkóztak.

A ’60-as évek nyugati, jólétben élő, minden ellen lázadó fiatalsága és a feminista mozgalom kezdett el lerombolni minden – alapvető emberi értéket képviselő – hagyományos kulturális és erkölcsi értéket. Ezt Hollywood a filmeken (TV-n, később video kazettákon, majd a neten) keresztül erőteljesen szétárasztotta az egész világra. A nem hívő emberek életében mára minden erkölcsi norma megszűnt, ami sajnos erőteljesen hatott a gyülekezetekre is. A világból megtért emberek életével behozott bűnökkel szemben a gyülekezetek a növekedési igényeik miatt túl liberális hozzáállást tanúsítottak, ezért mára a gyülekezetek normája egyre inkább a világéhoz lett hasonló. Isten feltétel nélkül szeret mindenkit és úgy fogad el, ahogy van – hangoztatása azt üzeni, hogy már semmi norma nincs, mindent szabad, mert végtelen Isten kegyelme. Ezért a mai gyülekezeti tagok, sőt esetenként a vezetők között is növekszik az elvált, sőt újraházasodott emberek aránya, ahol esetenként maguk a vezetők is rossz példával járnak elől.

Mára ott tartunk, hogy már a hívők számára is nehéz elfogadni a biblikus normákat. A hívő emberek nem akarják felvállalni a kereszthordozását, hanem szeretnek a testi kívánságaiknak szabad utat engedni, mert jól akarják érezni magukat. Ennek a szív keménysége az oka. Ezért az igék között „lavírozva” (elcsavarva), kiskapukat keresve, világi gondolkozásmódhoz igazodva alakítják ki álláspontjaikat.

A maihoz hasonló társadalmi és erkölcsi állapotok uralkodtak Jézus idejében is, mind a Római Birodalomban, mind Izraelben. Nem véletlen, hogy a farizeusok is szerették volna hallani Jézus válaszát, hogy vajon szabad-e elválni?

Jézus megmagyarázta, hogy Mózes volt az, aki az emberi szívek keménysége miatt engedte meg az elbocsátást (elválást), de Jézus nyilvánvalóvá teszi, hogy ez kezdettől fogva nem Isten akarata volt. Ma a helyzet teljesen hasonló a 2000 évvel ezelőttihez, ezért Jézus szavai ma is nagyon aktuálisak. Amikor Jézus az Isten által egybeszerkesztett, és emberek által felbonthatatlan házasság egységéről szólt, az újraházasodás minden lehetséges variációját paráznaságnak (házasságtörésnek) nevezte. Ez nem csak a farizeusoknak, hanem a tanítványainak sem tetszett.

„… Ha így van a férfi dolga az asszonnyal, nem jó megházasodni. Ő pedig monda nékik: Nem mindenki veszi be ezt a beszédet, hanem akinek adatott.”  (Máté 19.10-11.)

Kedves Látogató!

Lehet, hogy lesz, aki meglepődve olvassa ezeket a sorokat, és nem ért vele egyet. Hiszem, hogy az Övéi elfogadják , még ha úgy is reagálnak rá, mint Jézus tanítványai.

Hiszem, hogy az eddig leírtak alapján is világos az üzenet mindenki számára, de szeretnék ehhez a témához néhány részletesebb, kiegészítő anyagot javasolni tanulmányozásra.

Elsőként javaslom elolvasni „ Jézus tanítása a házasságról”c. anyagot. Hiszem, hogy Jézus tanítása önmagában tiszta, érthető és teljes. A Pál leveleiben található egyéb igék nem mondanak ellent Jézus tanításának, azok csupán néhány kérdést részleteznek és az egyes speciális helyzeteket magyarázzák.

Jézus tanítását egy igegyűjteményben foglaltam össze, ami ide kattintva érhető el: 

Jézus tanítása a házasságról

Másodikként javaslom elolvasni Paul Washer – „Házasság célja” című igehirdetésének írott változatát, ami ide kattintva érhető el:

A házasság célja   

Harmadikként javaslok egy mély, részletekbe menő igetanulmányt elolvasni, főleg azok számára, akik számára még további tisztázatlan kérdések vannak. Myron Horst  – Válás és újraházasodás. Ide kattintva érhető el:

Válás és újraházasodás

Hiszem, hogy Jézus Krisztus Egyháza, amit Ő épít, amin a pokol kapui sem vesznek diadalmat, csak tiszta, példamutató hívő házaspárokon tud felépülni.

Mindennél fontosabb tehát az egyházban a hívő házasságok mielőbbi, biblikus alapokon való helyreállása. A Krisztus képét kiformáló hiteles házasságok egyrészt meghatározzák a gyülekezetek erősségét, másrészt be tudják mutatni a világnak Krisztus és az Ő Menyasszonyának biblikus képét. Jézus egy szent (szeplőtlen, sömörgőzés mentes) Menyasszonyért jön vissza.

Hiszem, hogy mindannyian része akarunk lenne ennek a Menyasszonynak.

Engedelmességre van szükségünk, hogy az Úr ki tudja formálja bennünk a Krisztust, hogy hiteles házaspárokként meg tudjuk Őt dicsőíteni.

Őszinte és tiszta szívvel az Úr előtt kérek mindenkit, hogy vizsgálja meg így vannak-e ezek, mert itt üdvösség kérdéséről van szó.

Jó épülést kívánok mindenkinek.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlap címének megadásával: https://keskenyut.wordpress.com

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezetépítés, Házasság, helyreállítás, Szentség, Tanítások
Címke: , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s