A templom helyreállítása – Abonyi Sándor

Kedves Látogató!

Az első ajánlatban az egyetemes papság a másodikban a házasság helyreállításával foglalkoztunk. Isten mindent helyre akar állítani, amit a Sátán az elmúlt évszázadok alatt lerombolt. Ma egy mindent helyreállító munkáját láthatjuk Istennek a Jézus visszajövetelét váró dicsőséges Menyasszonyban, az Ő Egyházában.

Most a Templom helyreállításával foglalkozunk.

Az első Templom:

Az első állandó házat – Templomot – a pusztai  vándorlások mozgékony Sátra után Dávid királynak az Úrtól kapott terve alapján Salamon király építette fel Jeruzsálemben. (Mint építmény is a világ csodái közé tartozott és a zsidó nép nagyon büszke volt rá.) Ezt a Templomot rombolta le a Júda ellen felvonuló Nabukodonozor Babiloni király (2Kir 24:1-2) a káldeusok, a szíriabeliek, a moábiták és Ammon seregei által, az Úr akarata szerint, amint azt Jeremiás próféta előre kijelentette.

Ezt a Templomot építette újjá később Aggeus próféta korában a babiloni fogságból visszatérő csapat Zorobábel vezetésével, majd Nehémiás Jeruzsálem kőfalait és a kapukat állította helyre, Ezsdrás pedig az Istentiszteletet. 

második Templom:

Ez a második Templom (az első hasonmása) azoknak az embereknek az emlékezete szerint épült újjá, akik még látták az első Templomot. Építészetileg csak halvány mása volt az eredetinek, mégis erről mondja Aggeus próféta, hogy „nagyobb lesz e második háznak dicsősége az elsőnél.” (Agg 2:9). Ez az újjáépített Templom volt az, amiben Jézus többször is megfordult. Az Ő személye és jelenléte adta ennek a második Templomnak a nagyobb dicsőséget, az elsőhöz képest. Aggeus próféciája hiszem, hogy a dicsőségre vonatkozóan előremutató: annak a második háznak („Templomnak”) lesz nagyobb a dicsősége, amiben Jézus élete nyilvánvalóvá válik.

Jézus ennek a kőből épült Templomnak a lerombolásáról és egy új, élő Templom felépítéséről prófétált, amikor ezt mondta:

 „…Én lerontom ezt a kézzel csinált templomot, és három nap alatt mást építek, amely nem kézzel csináltatott.”  (Márk 14:58) „Ő pedig az ő testének templomáról szólt.”   (János 2:21) 

Az Ő Egyháza, az Ő Temploma, az Ő Teste, ami nem kézzel csinált, halott kövekből épült Templom, hanem – Isten szelleme által  – élő kövekből épült Templom! Az Újszövetség időszakában ilyen Templom illik Jézushoz. Jézus Testének, mint Templomnak az építő kövei élő kövek, az újjászületett hívők: mi magunk!

Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, ….”  (1 Pét 2:5)

Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Szelleme lakozik bennetek?”   (1 Kor 3:16) 

Sok felekezet, gyülekezet még ma is halott kövekből, emberi kezek által építi fel magának „Isten Házát”, saját templomát és várja, hogy Isten dicsősége jelen legyen benne, mint egy megszentelt, megkülönböztetett helyen. Ezek sok évszázados történetéről szólnak a ma már többnyire muzeális értéket képviselő katedrálisok, székesegyházak, dómok és templomok sokasága az egész világon, amiknek semmi kiemelt jelentősége nincs Jézus jelenlétét illetően.

Már Ézsaiás is prófétált róla, hogy nem ez a megoldás:

Így szól az Úr: Az egek nékem ülőszékem, és a föld lábaimnak zsámolya: minő ház az, amelyet nékem építeni akartok,….?   (Ézsaiás 66:1)

Ma sok gyülekezet gondban van, amikor állandó Gyülekezeti Házat – „Templomot” – akar építeni magának. Első kérdés ilyenkor, hogy mekkora legyen a templom? Hiszem, hogy Isten nem ad erre választ, mert más Isten akarata! Emberek ugyanis nem tudnak neki megfelelő házat építeni!

Jézus is egyértelműen megmondta, hogy Ő maga fogja felépíteni az Ő Egyházát (csak egyet) és nem halott, hanem élő kövekből.

Jézus Egyháza bármely helyen ott van, ahol legalább ketten-hárman, mint élő kövek összejönnek az Ő nevében, az Ő vezetése által. Ennek a Jézus által épített Egyháznak, Templomnak vagyunk mi a része, mint élő kövek. Még mindig magunknak akarunk halott kövekből Templomot építeni? Milyen Templomot építhetnénk neki? Jeruzsálemben, amikor létrejött a gyülekezet, és Isten Pünkösd után ébredést támasztott, a 120 főnyi tanítványból rövid időn belül több mint 10 ezer fős gyülekezet lett. Ők voltak az élő Templom. Nem volt probléma akkor sem, amikor nyolc év múlva elkezdődött az üldözés és Jeruzsálemből sokan szétszéledtek a föld minden részére. Az élő Templom „átköltözött” Antiókhiába és más városokba (Efézusba, Korintusba stb). Nyilvános helyeken, házaknál és folyóparton jöttek össze. A hely nem volt lényeges, mert ők voltak az élő és – ha kellett – mozgó Templom.

Nem kellene elgondolkoznunk azon, hogy a dicsőséges első generáció és az első három évszázad egyháza miért nem épített magának templomokat? Az Egyház mégis dinamikusan fejlődött és reagált Isten szellemének mozdulásaira, mint annak idején a mobil Sátor továbbvitelére Isten vezetése (felhő – és tűzoszlop) által a pusztában.

Ma az Újszövetség időszakában élnünk és nem egy élő Templomban kellene gondolkodnunk? Milyen Templomot építhetnénk Neki? Vagy még mindig „nem tudjuk, hogy mi vagyunk az Élő Isten Temploma, akikben Isten szelleme lakozik” és Ő belőlünk, mint élő kövekből akarja felépíteni az Ő Egyházát, a Templomot, ami az Ő látható Teste a világban?

Jó lenne, ha Isten szeretete arra indítana bennünket, hogy ebben a kérdésben is az Ő akaratának engedelmeskedjünk. A világ is tud halott kövekből építészeti csodákat építeni, és nekünk nem kell óriási kőtemplomokat építve versenyre kelni vele. Ami igazán meg tudja dicsőíteni Jézust ebben a világban, az Krisztus Testének, mint élő Templomnak egy olyan látható megnyilvánulása, mire valóban rácsodálkozhat a világ.

Ezért imádkozik most Jézus az Atya jobbján, hogy azt a dicsőséget, amit az Atyától kapott egy ilyen, a Szent Szellem jelenléte által működtetett Egyháznak adhassa át.

Remélem sikerült felkeltenem az érdeklődést a téma mélyebb tanulmányozása iránt. Javaslom elolvasni ifj. Lehoczky József – „A második Templom” című írását, ami ide kattintva érhető el:

Második Templom

Jó olvasást és épülést kívánok mindenkinek.

Abonyi Sándor

 

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezet, gyülekezetépítés, helyreállítás, Keresztyénség, Szentség, Tanítások
Címke: , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s