Az egyház és a helyi gyülekezet vezetése – Abonyi Sándor

A korábbi Heti ajánlatokban a papságról, a házasságról (Krisztus és az Egyház mintája), a templomról és az Egyházról (azon belül is az egyetemes Egyházról és a helyi gyülekezetekről általában) volt szó.

Most az Egyház és a helyi gyülekezetek vezetésének kérdését vesszük sorra.

Mint tudjuk sok felekezet van ma a világon az egyetlen egyetemes Egyház helyett , mindegyik a maga piramis rendszerben működtetett szervezetével és vezetőségével, amiknek a csúcsán különböző titulussal ellátott egyszemélyi vezetők (Pápa, Pópa, püspök vagy pásztor) állnak. Az igében azonban ilyen gyakorlatot sehol nem találunk. Az ige sehol nem beszél szervezetekről – főleg hierarchiákról nem – csak kapcsolatokról. Amikor piramis szervezetre utal az ige azt a pogány népek szokásaként jelöli meg, mert királyok és fejedelmek uralkodnak felettük.

Az egyetemes egyház vezetése az ige szerint indokolt esetben, eseti jelleggel összeülő tanácskozásokon keresztül valósul meg, amire jó példa a Jeruzsálemben való összegyülekezés abban a sarkalatos kérdésben, hogy a pogányokból lett hívőknek kell-e először zsidóvá lenniük, hogy hívőkké válhassanak. Ebben a nagy horderejű kérdésben tanácskoztak az apostolok (Péter és Jakab valamint Pál és Barnabás) és a jeruzsálemi vének az egész gyülekezet jelenlétében. A döntő fórum: az apostolok és vének voltak, együtt. Közös megegyezés alapján a Szent Szellem békességében született meg a döntés (Ap.csel 15.1-31). Ezt tekinti ma a keresztyén irodalom az első “zsinat”-nak.

A helyi gyülekezetek az igében városonként jelennek meg (minden városban csak egy), ami a házankénti gyülekezések egybegyülekezését jelenti valamilyen gyakorisággal. Az ilyen helyi gyülekezetek vezetőségét első alkalommal mindig a gyülekezeteket plántáló apostolok állították be és az ige szerint az mindig többtagú vezetőség volt (vének, presbiterek). A felvigyázó – episzkoposz v, püspök ugyanezen vezetők más megnevezései.

„Miután pedig választottak nékik gyülekezetenként véneket (preszbüterosz), imádkozván böjtölésekkel egybe, ajánlják őket az Úrnak, kiben hittek.” Ap.csel 14:23

Ezek a vének (többen „pásztorolták”) a gyülekezetet. Pál apostol így hívja magához az Efézusi gyülekezet véneit:

„Milétusból azonban (Pál) küldvén Efézusba, magához hívatá a gyülekezet véneit…….Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten egyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.”   Ap.csel. 20:17., 28.

Az Egyházban és a helyi gyülekezetekben az ige szerint nincs semmiféle struktúra (hierarchikus, piramis) szervezet. Ez több igéből is látszik.

Jézus így beszél erről:

“Jézus pedig előszólítván őket, monda: Tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtok. De ne így legyen közöttetek; hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok; És aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok.”   Máté 20:25-27

Péter apostol ugyanezt mondja:

„A köztetek lévő presbitereket kérem én (Péter az apostol), a presbitertárs, …. Legeltessétek (pásztoroljátok) az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra ….. nem kényszerítésből, … Sem nem úgy, hogy uralkodjatok (ne legyen alá-fölé rendeltség)  a gyülekezeteken, hanem mint példányképei a nyájnakÉs mikor megjelenik a főpásztor (Jézus), elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját.”  1 Péter 5:1-4.

Látjuk tehát, hogy az apostol társa és nem főnöke a presbitereknek. Az apostol a presbiterekkel együtt a gyülekezet között (velük egy szinten van és nem felettük) van és mindnyájan a Főpásztornak Jézusnak tartoznak elszámolással. 

Három anyagot javaslok tanulmányozásra. Ezek az anyagok részletes indoklással és magyarázattal szolgálnak a vezetés biblikus mintájára, és az attól való eltérés veszélyeire.

A gyülekezet biblikus vezetése

Férfi vezetőség

Az egyszemélyes vezetés veszélyei

Jó épülést kívánok mindenkinek.

Sándor

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezet, gyülekezetépítés, Tanítások, vezetés
Címke: , , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

4 hozzászólás a(z) Az egyház és a helyi gyülekezet vezetése – Abonyi Sándor bejegyzéshez

 1. csernakata szerint:

  Üdv Sándor! Először is leszögezem, hogy tetszenek az írásaid, fordításaid, bizonyos dolgokban egyezik a látásunk is, mint arról már eszmét cseréltünk korábban. Most azért írok, mert nem mindennel értek mindennel egyet, ebben a tanításoddal/látásoddal. Az, hogy ne uralkodjanak a vezetők, és az ezzel kapcsolatos igék tetszenek, de a hierarchia nélküli gyülekezet megvalósíthatatlan, és nem is lenne bölcs, hisz vezetés(előljárók) nélkül megvadul a nép, és eleve vezetni csak tekintéllyel lehet, és Laodiczea neve is demokrácia, népakarat. A másik, az apostolok kérdése. Magyarország sajnos nem tud felmutatni ma hatékony apostolt (hacsak Németh Sándor lelkészt nem tekintjük annak, bár ő ezt nem hangoztatja, de a gyümölcsei ezt mutatják), bár sokan vannak, akik annak vallják magukat, de a gyümölcseik nem erről árulkodnak. Egyetemes (katolikus) egyház ma ugyan létezik, bár ez csak nevében keresztény, amúgy sajnos vajmi kevés köze van az Igéhez. A zsinat is az ő kifejezésük. Városonként az ókorban meg lehetett valósítani, hogy egy gyülekezet legyen, hisz akkor indult a kereszténység (maroknyi követőiből nőtt ki a sokmilliós tömeg), egy látással, felekezetbeli különbségek, eltorzulások nélkül, de azóta a föld, és a keresztények népessége is sokszorosára növekedett, így elképzelhetetlen, hogy a mai megapoliszokban, vagy csak egy sima pár milliós/százezres városokban akár egy gyülekezet lehetne. Ahol nemzeti ébredés volt, ott az egység ideig-óráig működött ugyan, de ott se olvadtak egybe, és ez így van jól. A test is több tagból áll.

  Kedvelés

  • Sandor szerint:

   Kedves Kata!

   Tiszteltben tartom én is véleményed. Nem vagy a véleményeddel egyedül, sőt a többség véleménye hasonló a tiédhez.

   Azt egyértelműen látjuk Jézus parancsolatából, hogy Ő elutasítja a hierarchikus (piramis) rendszert. A piramis rendszert a (pogány) világ használta és használja ma is, ami egy „babiloni” minta, ami alapvetően a kontrollra épül. Ha elutasítjuk az uralkodást és a kontrollt, amit az ige alapján el kell utasítanunk, akkor Jézus parancsolatának engedelmeskedve, el kell utasítanunk a hierarchiát is, mert a kettő nem tud létezni egymás nélkül. A hierarchia természete az, hogy az embereket kontrollra kényszeríti. Egyszerűen nem tud működni másként. Lehet valaki bármilyen alázatos vezető (király), a hierarchiában elfoglalt pozíciója alapján, mégis az ő akarata kell, hogy érvényesüljön mindenben, mert különben sérül a tekintélye és a rendszer nem fog működni.

   Isten az Ő gyülekezetét nem pozíciókra, hierarchiára (organizációra), akarja építeni, hanem azt akarja, hogy az Ő egyháza úgy működjön, mint TEST (organizmus). Erről elég szemléletesen beszél Pál apostol. Az organizmus alapján működő TEST-ben is vannak vezetők, az nem vezetők és vezetés nélküli állapot (anarchia), hanem Jézus a Fej (király), aki a több vezetőn keresztül a Szent Szellem vezetése alapján működteti a testet. A biblikus vezetők (vének, presbiterek) nevesített vezetők, de ők az ajándékaik és a személyes példáik alapján vezetnek. Az ige megparancsolja azt is, hogy „engedelmeskedjetek az elöljáróitoknak”, tehát nincs anarchiáról és demokráciáról szó. A vezetőknek azonban nincs teljhatalmuk, ők is meginthetők, lásd. Antiókhiában Pál Pétert a képmutatása miatt. Péter ennek ellenére szeretettel beszél Pálról.

   Ezek azok a krisztusi minták és magatartás módok, amire ma nagy szüksége lenne az egyháznak, mert teljesen világi és nem krisztusi módon gondolkozik. El kell változtatnunk a gondolkodásunkat, az elménk megújulása által, úgy hogy először az oltárra kell helyezni a testünket. E nélkül ez sem működik. Jézus egyháza sem működik testies magatartásmóddal és világi gondolkodással,nem erre van kitalálva, hanem újjászületett, megajándékozott, érett kereszténekre. Nem biblikus működéstől és feltételektől nem várhatunk biblikus eredményeket így biblikus apostolokat sem. Itt is mentesülnünk kell a világias gondolkodásmódtól, mert megfertőz bennünket. Javaslom elolvasni „A ’nagy’ vezetők” című írásomat a blogon.

   Az ókori gyülekezetek (Jeruzsálem, Antiókhia, Korintus) létszámát is 10-30 ezresre becsülik. Az összegyülekezéseket nem a mai gyakorlat szerint kell elgondolni és akkor az működik a mai metropolisokban is. Derek Prince „Isten gyülekezetének újrafelfedezése” című könyvében leír erre egy konkrét mintát.

   Isten nem változik, és nem változik a gyülekezetről alkotott elgondolása sem.

   Mindezzel együtt tiszteletben tartom mindenkinek az ettől eltérő véleményét.

   Én ezt látom az Igéből és ezért ezt a véleményt képviselem, még akkor is, ha ez ma hihetetlennek tűnik, de mi hívők vagyunk és bíznunk kell Istenben, hogy amit mond az igaz és működik.

   Sándor

   Kedvelés

 2. Tóth Attila szerint:

  Teljes mértékben osztom a véleményedet. Jómagam kb. 15 évvel ezelőtt találkoztam Gene Edwards tanitásaival, és tudom, hogy minden írása igaz és Istentől ihletett. Örülök, hogy rád találtam kedves Sándor testvérem. Nos a hierarchia. Annyira világos. Nem is nagyon kell, vagy lehet róla sokat fejtegetni, mégis a napjainkban annyira meggyökerezett “ki-kinek-főnöke” sajnos megköveteli. Épp a napokban gondolkodtam el azon, hogy mégis honnan vették a keresztények a háromszög, vagy piramis jelképet? nem látok még utalást sem róla Isten Igéjében? Látom viszont a szabadkömüves jelrendszerben, ahól mondhatni központi helyet foglal. Nos igen, a “vallás éltetőivel” csakis Isten veheti fel a harcot! Kedves Sándor örülök, hogy kapcsolatba léphettem veled.
  Attila (Nagyvárad)

  Kedvelés

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s