A gyülekezetei összejövetel helye és formái – Abonyi Sándor

A korábbi Heti ajánlatokban az Egyház témájában elkezdett sorozatunkban az általános bevezető után az egyetemes Egyházról és a helyi gyülekezetekről általában, majd az Egyház és a helyi gyülekezetek vezetéséről volt szó.

Most az összegyülekezés helyéről és formáiról lesz szó.

Azért kell erről beszélni, mert itt nem az előző részben tárgyalt hierarchikusan felépülő gyülekezeti szervezetek ma ismert összegyülekezési módjairól lesz szó, hanem az igében szereplő, Krisztus Testének, mint organizmusnak és családnak az összegyülekezéséről. A szervezet és organizmus közötti különbség megmutatkozik az összegyülekezési formákban is.

Mint a sorozat többi részénél is láttuk, itt is megfigyelhető, hogy a kialakult gyakorlatok itt is eltérnek az igei mintától. Nem felekezetek különböző csoportjainak különböző templomokban és saját vagy bérelt gyülekezeti házaikban való összegyülekezéseiről beszélünk tehát, hanem az ige szerinti mintáról. A korinthusi levélben Pál apostol a Test szakadásának nevezi azt az állapotot, amikor az egy városban élő hívők különböző vezetők mögött csoportosulnak. Ma ez a szétszakadt állapot van az egyházban, nekünk azonban az a célunk, hogy ne a szétdobáló munkáját folytassuk, hanem a Krisztus Testének egységét építsük az igaz hívők szent közösségében minden településen.

A gyülekezet egyrészt Krisztus Teste, másrészt Isten családja. A biblikus gyülekezetet nem „merev szervezeti formák”, heti 2-3 órás előadások és különböző szervezett programok  jellemzik, hanem az sokkal inkább egy közvetlen, mély, emberi, családias, testvéri kapcsolatok közössége. A közösséget a szoros, személyes kapcsolatok („kapcsok”) tarják egybe és nem egy szervezet a maga Hitvallásával és Működési Rendjével, ahogyan az a világnál szokás. A gyülekezeti tagoknak – Jézus szavaival élve – úgy kell egymásra tekinteniük, mint apáknak fiakra, anyáknak lányokra, húgnak nővérre és fordítva stb.

Az igében egy városon belül alapvetően 3 gyülekezési formát figyelhetünk meg:

–         nyilvános – teljes egybegyülekezés,

–         házankénti összegyülekezés

–         és amikor ketten-hárman összejönnek az Úr nevében.

Egy város minden hívőjének (ez a gyülekezet) egybehívása a mindenkori lehetőségeken és a szükségen múlik. Az igében ennek rendszerint konkrét okai voltak. Mindenképpen szükséges volt, ha apostolok érkeztek a városba és beszámoltak a missziós munkájukról, vagy az egység megtartása érdekében különböző intézkedéseket kellett megtenni. 

Alapvetően ilyen összejövetel volt az is, amit „Jeruzsálemi zsinatnak” szoktak nevezni, amikor egybehívták a Jeruzsálemi Gyülekezetet, ahol Pál és Barnabás beszámoltak a pogányok között végzett munkájukról és tisztázni kellett a zavart okozó jeruzsálemi júdaisták jelenlétében, hogy mi legyen a pogányokból lett hívőkkel való egységes eljárásmód.

Ilyen alkalom volt továbbá, amikor Pál és csoportja visszaérkezett Antiókhiába a missziós útjáról:

 „Mikor pedig megérkeztek és a gyülekezetet egybehívták, elbeszélték, mily nagy dolgokat cselekedett az Isten ő velük, és hogy a pogányoknak kaput nyitott a hitre.” Apcs 14:27 

Néhány ige az összegyülekezésekről:

„És mindennap a templomban és házanként nem szűnnek meg tanítani és hirdetni Jézust, a Krisztust.” (Apcs 5:42) 

(A „templom” ebben az esetben a Jeruzsálemi Templomnak Salamonról elnevezett tornáca volt, ami tulajdonképpen egy nyitott, de fedett oszlopcsarnok volt)

„Hogy semmitől sem vonogattam magamat, ami hasznos, hogy hirdessem néktek, és tanítsalak titeket nyilvánosan és házanként” (Apcs 20:20)

Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” Máté 18:20 

Ezen kívül látunk példát egy városi gyülekezet elöljáróinak összejövetelére is apostollal együtt vagy a nélkül:

–         Pál és Barnabás kiküldését megelőzően látjuk az öt vezető férfit együtt böjtölni és imádkozni Antiókhiában (Apcs. 13.1-2),

–         Pál magához hívatja az efézusi gyülekezet véneit (Apcs. 20.17)

Az igében azt látjuk, hogy az összegyülekezések – a dolog természetes jellegéből adódóan – a hívők házaiban voltak, ahol teljes értékű összejöveteleket tartottak: úrvacsora, tanítás, mindnyájan szolgáltak a saját kegyelmi ajándékaikkal egymás felé. Ez nem „előadóról” és „hallgatókról”, klérusról (papokról) és laikusokról szólt, hanem egy aktív közösség volt, ahol minden hívőnek papi szolgálata volt.

 „…. mindeniteknek van zsoltára, tanítása, nyelve, kijelentése, magyarázata. Mindenek épülésre legyenek.”  1 Kor 14:26 

Ez volt a rendszeres és gyakori összegyülekezés (Jeruzsálemben naponta) és ez felel meg a család-elvnek. Ehhez semmilyen különleges épületre (bérelt vagy saját ingatlan) nincs szükség.

A korai gyülekezetek nem „mentek a templomba”, és nem „mentek a gyülekezetbe” (gyülekezeti házba), hanem összejöttek “Jézus körül” házanként. Ők maguk voltak a gyülekezet, a templom és Jézus volt a középpont – az épületeknek nem volt kitüntetett szerepe. A korai hívők nagyon gyakorlatiasak, családiasak és egyszerűek voltak. A hívő családok élete és a gyülekezeti élet nem volt elkülönítve a mindennapi élettől: a világ számára látható és természetes volt. Nem volt a világ szeme elől „négy fal közé” bezárva (elrejtve zsugolyában), mint egy „speciális szubkultúra”, ahogy az többnyire manapság szokás. Az apostoli korban, amikor a legdinamikusabb volt az egyház élete, azt speciális – kizárólag a hívő élet céljára használt – épületek nélkül élte meg. A III. századig nem volt szokás templomokat vagy gyülekezeti házakat használni vagy építeni. Az igében sem látjuk ennek semmi nyomát és nincs egyetlen parancsolat sem, ami erre utalna. Arról viszont sokszor olvashatunk, hogy a hívők házait használták összegyülekezésre és ezzel összhangban beszél az ige arról is, hogy az elöljáró felesége legyen vendégszerető. Pontosan azért, hogy szívesen lássák a házuknál összejövő gyülekezetet. (pld. Priscilla, Akvila, Gájus stb). Jézus Krisztus gyülekezete egy dinamikus közösség: nagy ébredések, kiküldések, gyülekezet plántálások, aktív élet házanként, többször üldözések, üldözések miatt menekülés más városba, esetleg országba. Nem véletlenül mondja az ige:

„ … ama Magasságos nem kézzel csinált templomokban lakik, mint a próféta mondja: A menny nékem ülőszékem, a föld pedig az én lábaimnak zsámolya; micsoda házat építhettek nékem? – azt mondja az Úr,” Apcsel 7.48-49.  

Úgy tűnik, hogy a gyülekezeti élet megélése szempontjából az apostoli időkben fontos szerep hárult a hívő házakra és ezek voltak a gyülekezeti élet „bázisai”. Így ha üldözés támadt, akkor könnyebben túl tudta azt élni a gyülekezet. A ma gyülekezetei a vasárnapi 2-3 órába próbálják belesűríteni és egy speciálisan erre a célra kialakított épületben megélni a „gyülekezeti életet”, és sok gyülekezetnél ezen túlmenően nincs is házankénti összegyülekezés. Az ilyen jellegű és tartalmú gyülekezeti élet nagyon felszínes lesz és kiszolgáltatott minden támadással, üldözéssel szemben: csak a gyülekezeti házat (templomot) kell bezárni és megszűnik a „gyülekezeti élet”. Látjuk már Isten bölcsességét a házankénti összegyülekezéssel? Ez a gyülekezet túlélésének záloga a veszély idején. Nem beszélve arról, hogy ez az a hely, ahol

–         minden hívő gyakorolni tudja papi hivatását és kapott ajándékai használatát,

–         fel tudnak készülni a szolgálatukra, mert

–         mindenki kap lehetőséget a szolgálatra,

–         mély testvéri közösséget tudnak megélni egymás felé szolgálva.

Három anyagot ajánlok további tanulmányozásra:

Ron McKenzie: Másfajta gyülekezet

Abonyi Sándor: Természetes gyülekezet

Gordon Coulson: Házi Gyülekezetek Kézikönyve

Jó tanulmányozást kívánok mindenkinek.

Sándor

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezet, gyülekezetépítés, helyreállítás, Tanítások
Címke: , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s