Kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja – Abonyi Sándor

Letölthető PDF formátumban itt  – MP3 formátumban itt

A legtöbb hívő tudja az igéből, hogy a kovász a bűnt jelképezi. Úgy tűnik azonban, hogy még sok vezető sem tudja, vagy nem érti, hogy „kicsiny kovász az egész tésztát (azaz a gyülekezetet) megposhasztja”   (1 Korintus 5.5)

Nézzünk meg néhány igét, hogyan tanítja ezzel kapcsolatban Jézus a tanítványait:

Hogyan nem értitek, hogy nem kenyérről mondtam néktek, hogy őrizkedjetek a farizeusok és sadduceusok kovászától!? Ekkor értették meghogy nem arról szólott, hogy a kenyér kovászátólhanem hogy a farizeusok és sadduceusok tudományától őrizkedjenek.”   (Máté 16.11-12)

Mi volt ez a kovász, amiről Jézus beszélt? A képmutatás!

„… Mindenekelőtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, mely a képmutatás;”    (Lukács 12.1)

Egy kis közbevetés. Ma sok hívő úgy tűnik nincs tisztában azzal sem, hogy mi a képmutatás. A képmutatás valójában egy szerepjátszás, egy „színészkedés”, ha nem önmagamat mutatom a maga valóságában mások felé, hanem más (jobb) képet „festek magamról”, és ezzel becsapok másokat, ami valójában csalás, megtévesztés…. Ez úgy nyilvánul meg, hogy mást mondok valakinek, mint amit valójában gondolok vagy mosolygok rá, de közben negatív gondolatok vannak bennem vele kapcsolatban, stb. Úgy gondolom, hogy fel kell fedeznünk és le kell lepleznünk a gyülekezetekben ma is a „farizeusok kovászát”, a képmutatást, mert hihetetlen mértékben jelen van!

Pál apostol hasonlóan beszél a bűn természetéről:

„ …. nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja”….. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában. Azt írtam néktek ama levelemben, hogy paráznákkal ne társalkodjatok. …. ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Az ilyennel még együtt se egyetek. Mert mi közöm ahhoz, hogy a kívül valókról is ítéletet tegyek? avagy ti nem a belül lévők fölött tesztek-e ítéletet? A kívül valókat pedig majd az Isten ítéli meg. Vessétek ki azért a gonoszt magatok közül.”      (1 Korintus 5.5; 8-13)

Amikor az igében arról van szó, hogy ’hát nem tudjátok’? vagy ’hát nem értitek’? Ezek a kifejezések mindig arra utalnak, hogy ezekben az esetekben a hívők valóban nem tudják, vagy nem értik miről is van szó.

Úgy tűnik a hívők és a gyülekezetek nemcsak az első gyülekezetek életében, de ma sincsenek tisztában a bűn természetével!

Sokan valamiféle „tömeghatás” szerint gondolkodva jóhiszeműen azt gondolják, hogy ha egy ember életében van egy kis bűn, vagy egy gyülekezet életében csak egyetlen ember él bűnben, az ’nagyon jó arány’ és ’a sok jó legyőzi a kevés rosszat’ és a jó hatására majd el fog tűnni az a kis bűn a gyülekezetből. Jézus azonban arra figyelmeztet bennünket és azt tanítja nekünk, hogy ennek éppen a fordítottja az igaz. Pontosan fordítva működnek a dolgok, mint azt sokan gondolják! Ugyanis egyetlen testvér bűne, „mint a rákfene terjed” és tönkreteszi az egész gyülekezetet, ha rögtön az elején nem lépnek fel a hívők ellene és „nem vetik ki a bűnben élő testvért maguk közül” – kivéve, ha megtér. Ezt a csúnya kifejezést – „vessétek ki magatok közül” – nem én mondom haragos ítélkező stílusommal, hanem Jézus mondja az Ő megmentő szeretetét gyakorolva. Ő ugyanis azt akarja, hogy minden bűn eltűnjön a gyülekezetből, mert a szentség a bűn nélküli életet jelenti, mert „az Isten akarata, hogy szentek legyetek”.

Egyszer a szentségről beszélgettem valakivel és megkérdezte: mennyire kell szentnek lenni? Ez úgy értendő, hogy néhány kisebb bűn azért tartósan lehet az életünkben, mert hát ugye senki sem tökéletes. Nem! A szentség a bűnben élő világtól való elválasztottságot jelenti! Ha mégis elkövetünk valami bűnt, akkor van szószólónk az Atyánál, Jézus Krisztus, és ha bűnbánattal járulunk hozzá, Ő megbocsát. Így folyamatosan tudunk szentségben járni, mert ez Isten akarata: „szentek legyetek, mert én szent vagyok!”

A „rothadt alma esete”:

Sokan találkoztak már azzal az esettel, hogy egyetlen rothadt alma került több egészséges közé, és ha nem távolítottuk el a rothadtat rögtön az elején, akkor bizony a rothadás tovább terjedt és a többi – vele érintkező – alma is megrothadt. A kovász példázata is erről szól. Ha a bűnt nem távolítják el rögtön az elején, akkor feltartóztathatatlanul tönkreteszi az egész gyülekezetet. Félelmetes ugye? Pedig így van. Ezért figyelmeztet Jézus és Pál apostol is nyomatékosan bennünket. Itt egy olyan szellemi törvényről van szó, ami a mi emberi logikánkkal ellentétes módon működik. Egy kis bűn mindent tönkretesz a gyülekezetben, ha nem lépnek fel rögtön ellene: kiközösítve a bűnben élő testvért a gyülekezetből („nem társalogva” és „nem étkezve vele”) – kivéve, ha megtér.

Sokan ma már nem prédikálnak a bűn ellen, vannak, akik már nem is beszélnek bűnről, a bűnben élő testvér szeretetben való megintését pedig szinte már sehol sem gyakorolják. Inkább azt mondják: ’majd imádkozunk érte! Ilyen szeretetlenséget mi nem követünk el senkivel szemben. Mi feltétel nélkül szeretünk mindenkit, a bűnben élő testvéreinket is, mert Jézus már akkor szeretett bennünket, amikor még bűnösök voltunk’ – mondják. Ismerősek ugye ezek a szavak. Jézus megmentő szeretetet gyakorolva halt meg értünk, hogy a bűneink miatt el ne kárhozzunk, hanem higgyünk benne és éljünk általa.

Nem szabad azonban összekeverni a megtéretlen, világi emberek és a már megtért, hívő gyülekezeti tagok esetét! Megtért, hívő gyülekezeti tagoktól Isten már elvárja a szentségben élést. Itt olyan testvérről van szó, akik egyszer már kegyelmet nyert, ezért Jézus és Pál apostol is nem imádkozásra szólít fel bennünket, hanem határozott, de szeretetteljes fellépésre a bűnben élő testvérrel szemben. Ez bizony a hívők kötelessége a gyülekezetben („a belül lévők felé”), hogy ítéletet tegyenek, és ha meg nem tér valaki, azt bizony „ki kell vetni a gyülekezetből”. Ez nem törvénykezés és mások ítélgetése, hanem az ige beszél erről nagyon világosan. Ha a többieket – az egészségeseket, a hibátlanokat, a szenteket – meg akarjuk menteni a kárhozattól, akikért Krisztus meghalt, akkor a szenteknek – önmaguk védelme érdekében – cselekedniük kell! A gyülekezet csak így tudja megőrizni a szentséget és az erőt. Csak így tud győztes lenni, ha először a bűn elleni harcát vívja meg. Ha egy hamisan értelmezett „szeretet” nevében ezt nem teszi meg, akkor bizony hiába megy harcba bármi ellen utána, csak vereség lehet az eredmény. Értjük már miért nincs a gyülekezetekben erő és miért nem jön a várva várt ébredés?

Előbb meg kell térni mindenkinek, kivétel nélkül!

Elterjedt a gyülekezetekben egy veszélyes tév-tanítás. A szövegkörnyezetéből kiemelve, általános értelemben használva hirdetik, hogy „ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek” – megbénítva ezzel a hívők ítélettételét a gyülekezetben és lerombolva ez által a szentséget. Ennek a tanításnak a szellemi atyja a Sátán, aki azért jött, hogy öljön, raboljon és pusztítson. Tönkre akarja tenni teljesen Krisztus gyülekezetét az Úr visszajövetele előtt. Úgy tűnik, hogy a hívők a test vágyainak engedve nem veszik észre a gonosz becsapását. Az Úr visszajövetele előtti időkben a legfontosabb dolga lenne minden hívőnek, hogy a ’fehér ruháján’ munkálkodjon, ami ’a szentek igazságos cselekedete’, hogy okos szűzként, jó reménységgel mehessen a Vőlegény elé.

Jézus győzelemre hívott el minket. A Jelenések könyvében arra szólítja fel a gyülekezeteket, hogy térjenek meg, mert azt akarja, hogy győztesek legyenek.

Az Úr adjon nekünk bátorságot és valódi szeretetet a hamis szeretettel szemben, hogy meg tudjuk vívni ezt a harcot. Meg kell térni, mindenkinek. Nincs más megoldás. A megtérést semmi sem helyettesíti.

Rólad és rólam van szó! Rólunk van szó!

Az Úr legyen kegyelmes hozzánk.

Ámen.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlap címének megadásával: (https://keskenyut.wordpress.com)

 

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: egység, gyülekezet, helyreállítás, Keresztyénség, Magyar tanítások, Szentség
Címke: , , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

3 hozzászólás a(z) Kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja – Abonyi Sándor bejegyzéshez

 1. Balázs Ida szerint:

  Kedves Sándor!

  Bár egyetértek sok dologgal, amit itt leírtál, csak kicsit hiányosnak találom. Az teljesen okés, hogy a bűn ellen fel kell lépni, megítélni a gyülekezetben, és az Ige alapján cselekedni azokkal, akik nem térnek meg azokból! De ez nem jelentheti azt, hogy a “szálkákat” akarom kiszedni a testvéreim szeméből. Tulajdonképpen szerintem ezért van a képmutatás is a gyűlekezetekben, mert amikor megtérnek az emberek, ahelyett, hogy “példányképeket” találnának ott, “ráugranak” azokra a testvérek, és megpróbálják azonnal “gyümölcstermésre” bírni őket, mint annak idején velük is tették ( úgyancsak a “szeretet” nevében)! (Hallottam olyan gyülekezetről is, ahol a “gyümölcs” a bemerítés feltétele! Vagyis, csak akkor merítenek be valakit, ha már látszik a Szent Lélek munkája az illetőben( vagyis az, amit ők a Szent Lélek munkájának tartanak!)! Mint Áron vesszeje, egy éjszaka alatt hajtson levelet, és teremjen gyümölcsöt!) Ezekből lesznek azután a “meszelt sírok”, akik “saját képükre” alakítják a gyülekezetük tagjait. Törvény alá vetik őket, amely alól lehet, hogy soha nem fognak tudni kijönni. Szeretem az írásaidat, és remélem erről is írsz majd!

  Ida

  Kedvelés

  • Sandor szerint:

   Kedves Ida!

   Köszönöm a hozzászólásodat. Örülök, hogy kifejtetted gondolataidat. Több gondolatot is felvetettél. Igen. Ezek a rövid írások „hiányosak” bizonyos értelemben, de ezeknél nem is célom a körültekintő magyarázás. Sok gondolat továbbgondolását a Szent Szellem által az olvasóra bíztam, mint az nálad is megtörtént. Egyébként írtam a szeretetben való megítélés gyakorlásáról. Idézem: „Sokan ma már nem prédikálnak a bűn ellen, vannak, akik már nem is beszélnek bűnről, a bűnben élő testvér szeretetben való megintését pedig szinte már sehol sem gyakorolják.” Nem beszéltem külön róla, mit jelent a szeretet, de az 1 Kor. 13-at a legtöbb hívő ismeri. A célom ezzel a rövid írással alapvetően az volt, hogy felhívjam a figyelmet a kovász működésének természetére (mert sokan tudatlanok) és hogy meg kell ítélni dolgokat és gyakorolni kell a feddést, mert ezeknek mostanában sokan ezt Biblia ellenes módon törvénykezésnek bélyegzik. Valóban nagy a szerepe a vezetői példamutatásnak: feddhetetlenség, őszinteség, nyíltság, stb, ami sajnos csorbát szenved ma, mert egy ember szolgálatának megítélésekor az ajándékok működését teszik az első helyre a jellemmel szemben. Ez képmutatásra készteti a vezetőket, ami mint a kovász terjed a gyülekezetben. Keresztelő János is számonkéri a megtérés „gyümölcseit” a bemerítkezéskor a képmutató farizeusokon: „teremjetek előbb megtéréshez illő gyümölcsöket!”. A biblikus bemerítés csak a megtérés után következhet: “Térjetek meg, merítkezzetek be …” A megtérés (újjászületés!) a Szent Szellem legnagyobb munkája, Isten újjáremtő csodája, aminek eredménye egy ember esetében egy megváltozott élet (egy teljesen új ember), ami érzékelhető kell, hogy legyen a megváltozott gondolkodásban és külsőleg is látható kell, hogy legyen a megváltozott cselkedetben, a bemerítés előtt. Ha ez látszik, semmi gond a bemerítéssel. Ha nem így cselekszünk, akkor a bemerítés nem az óember halálba adása és Jézussal együtt egy új életre való feltámadás lesz, hanem egy bűnös ember megfürdetése. Sajnos sok esetben ez is megtörténik, de jó lenne elkerüli. Szeretettel Sándor

   Kedvelés

 2. Balázs Ida szerint:

  Kedves Sándor!

  Értem, és köszönöm a válaszod!

  Ida

  Kedvelés

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s