Hogyan ismerhetjük meg az Atya akaratát – Abonyi Sándor

Letölthető PDF formátumban itt – MP3 formátumban itt 

Amikor Jézus itt szolgált a földön mindig azt figyelte, hogy mit cselekedett az Atya, és Ő ugyanazt cselekedete. A János 17.21-ben Jézus arról beszél, hogy „amint te én bennem Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk”.

Ez egy mély azonosulása Jézusnak az Atyával, amibe bennünket is bevon, de ennek nem egy öncélú Jézus-követés a célja, hanem ezen messze túlmutató cél. Ez a hívők közötti egységnek az alapja: hogy „ők is egyek legyenek mibennünk”. Jézus azért imádkozik, hogy jussunk el az Atyával és a Fiúval való mély közösségre – váljunk eggyé Ő velük és ennek az lesz az eredménye, hogy (automatikusan) megvalósul sok hívő vágya: a hívők egysége. Ezt azonban különböző módon akarják elérni, főként emberi, testi módon. Jézus egyértelművé teszi ezt számunkra, sőt elárul egy titkot is arra vonatkozóan, hogyan nyerhetjük meg a világot az Ő számára.

Az Ő módszere nagyon egyszerű, nem kell hozzá semmi trükk, csalafintaság, nagy testi erőfeszítések és izzadások, hanem ha eggyé válunk az Atyával és a Fiúval a Szentlélek által, akkor a világ meg fogja ismerni a keresztyénekben a Krisztust. Egy lepel van a világ szemén és az Atya hatalmazta fel őket azzal, hogy csak akkor higgyenek a hívőknek és akkor ismerhetik fel a Krisztust, akkor hull le ez a lepel a világ szeméről, ha hiteles módon – az Atyával és a Fiúval való egységben képviselik a keresztyénséget. A „megismer” szó az igében mindig az egyesüléshez, az eggyé váláshoz kapcsolódik. Eggyé kell tehát válnunk az Atyával és a Fiúval a Szentlélek által, hogy megismerhessük az Ő akaratát és az Ő akaratában járva hiteles lesz a keresztyénségünk és akkor a világ vágyódni fog egy ilyen keresztyénség után.

Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.” (János 13:34-35.) 

A mai keresztyénség ennek sajnos csak szerény árnyéka, ezért nem igazán eredményesek a világ meghódítására tett erőfeszítések.

Sok hívő fél megismerni az Atya akaratát, mert attól tart, hogy olyasmit kér tőle, amit nem szeretne megtenni, de ez egy „gyermek” bizalmatlansága az „ő atyja” felé; ettől egyáltalán nem kell félni. Még egy gonosz atya is tud jó ajándékot akar adni az ő gyermekének, mennyivel inkább a mi mennyei Atyánk. (Máté 7.11)

Mások hosszas, kitartó imákban „dörömbölve” akarják megismerni az Atya akaratát és várnak arra, hogy leszálljon a menny és áttörés legyen. Valami miatt azonban ez mégsem történik meg; mert nem jól közelednek Hozzá.

Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz.”  (Jakab 4.3-4)

Jakab apostol fellebbent egy titkot: nem lehet az Atyához úgy közeledni, hogy közben a világgal is barátságban vagyunk, mert a világ Isten ellensége (!). Ma sok hívő figyelmen kívül hagyja ezt és mindkettővel barátkozni akar: a világgal és Istennel is, de ez nem megy! Nem akarnak elszakadni a világtól (akarja élvezni, amit a világ nyújt számára) és ezzel együtt akarja azt is, amit az Atya adni tud a számára: ez nagyfokú telhetetlenség! Jakab apostol azt mondja, hogy ez így nem is működik, mert ez paráznaság (!)

Nézzünk meg most más igéket is, hogyan jutunk közelebb a megoldáshoz.

Hogyan ismerhetjük meg az Atya akaratát?

A titkot, miről Jakab apostol éppen csak, hogy fellebbenti a fátylat, Pál apostol a Róma levélben részletesen leír. Leírja azt az utat, hogyan tudunk eljutni az Atya akaratának megismerésére:

Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.” (Róm 12:1-2)

Pál apostol itt leírja az Isten akaratának megismeréséhez vezető utat, az egymás után következő lépések megadásával:

  1. szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket, és

2.  ne szabjátok magatokat e világhoz (szakadjatok el tőle), hanem

3.  változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy

4.  megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.”

Ez a javaslat egybevág azzal, amit Jakab is javasol. Ha az Atyához akarunk közeledni, akkor az első lépés a test kívánságainak a halálra adása, elszakadás a világtól. Ha ezt nem tesszük meg, akkor nincs lehetőség a gondolkozásunknak Isten szerint való megújulására sem, ami lehetetlenné tenné, hogy megismerjük Isten akaratát.

Ez olyan fontos kérdés, hogy erről a többi apostol leveleiben is olvashatunk.

Péter apostol így ír erről:

Minthogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől, hogy többé ne embereknek (világ) kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt.”  (1 Pét 4:1-2.)

Itt szintén több előrefelé haladó lépést látunk:

1.      aki testileg szenved, megszűnik a bűntől („a test feláldozása az oltáron”),

2.     hogy ne emberek kívánságai szerint éljünk (el kell szakadni a világtól),

3.      hanem Isten akarta szerint.

János apostol szintén beszél Isten akaratának megismeréséről:

„Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.”   (János 14:21.)

Amit János leír, az egy kicsit eltér a korábbiaktól, de ez nem mond ellent az előbbieknek, hanem gazdagítja az ott leírtakat.

  1. Meg kell ismeri a parancsolatokat (az igét), mert az Úr parancsolatai összhangban vannak az igével és sosem térhetnek el attól (!)
  2. Az Isten iránti szeretetünket azzal tudjuk kimutatni, ha megtartjuk az Ő parancsolatait, vagyis a szerint élünk,
  3. Ha a szerint élünk, akkor egységbe kerülünk az Atyával és a Fiúval és az ilyen embernek Jézus kijelenti magát.

Ezen apostoli útmutatások szerint élve megismerhetjük az Atya akaratát. Talán meglepő sokaknak, de az Úrnál imában való kitartó dörömbölés nem vezet eredményre, ha előzetesen nem töltjük be a szükséges feltételeket.

Mik ezek a feltételek?

Először: a testi – és a világi kívánságokkal való leszámolás.

Másodszor: az Szentírás folyamatos tanulmányozása (ez nem csak olvasás, hanem megértés) segít abban, hogy gondolkodásunkat egyre inkább Isten gondolkodásához igazítsuk („újítsuk meg az elménket”).

Harmadszor: az elménk megújítása eredményeként Isten elkezdi kijelenti az Ő akaratát.

Negyedszer: A kérdés, hogyan reagálunk Isten kijelentett akaratára? Engedelmeskedünk neki és megcselekedjük azt vagy engedetlenné válunk?

Ötödször: az Atya akaratában való folyamatos járás az Ő akaratának folyamatos kijelentését igényli, ami csak akkor valósulhat meg, ha folyamatosan engedelmességben járunk: megcselekedjük az Ő akaratát („megtartjuk a parancsolatait”, amit az Igéből megismertünk).

Isten nem egy titkolózó Isten, Ő akarja megismertetni a gyermekeivel az akaratát, különben hogyan is várhatná el tőlük az engedelmességet? A hiba nem Ő benne van. Nekünk kell betölteni a feltételeket és megtanulni, hogyan közelítsünk Hozzá. Gondoljunk a mi test szerinti atyánkra, ahogy az ige is javasolja, az segít nekünk megérteni ennek működését. Sokkal egyszerűbb ez, mint sokan gondolják: megismerni, bízni benne és engedelmeskedni Neki. Ilyen egyszerű.

Abonyi Sándor

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: egység, helyreállítás, Keresztyénség, Magyar tanítások, Szeretet, utolsó idők
Címke: , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s