Krisztus Ítélőszéke – Leonard Ravenhill

PDF formátumban letölthető itt: Krisztus Ítélőszéke – Leonard Ravenhill

MINŐSÉG, NEM MENNYISÉG

„Hiszen mi Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok ti. Az Isten nekem adott kegyelméhez képest bölcs építőmesterként alapot vetettem, de más épít rá. Mindenki nézzen utána, hogyan épít. Hiszen más alapot senki sem vethet azon kívül, ami már benn fekszik, és ez Jézus, a Krisztus. Mármost erre az alapra lehet aranyat, ezüstöt, értékes köveket, fát, szénát, szalmát építeni, egyszer mindenkinek a munkája látható lesz. Ama nap ugyanis világosságra fogja hozni, mert tűzben lepleződik le. Mindenkinek a munkáját hogy minemű, a tűz fogja megpróbálni.” (1 Kor. 3,9-13) (ang. ford.: és a tűz próbálja meg minden ember munkájának minőségét)

Ez az ige arról a napról beszél, amikor minden hívőnek meg kell állni az Úr előtt. Mikor Jézus minden követője számot fog adni az életéért és a cselekedetéért az egész menny előtt. Figyelj, hogyan mondja! … a tűz megpróbálja minden ember munkájának a MINŐSÉGÉT.” Nem azt, hogy MENNYI munka, hanem sokkal inkább azt, hogy MILYEN munka. Nem a mennyiség, hanem a minőség. Ez az ige az egész életmunkádra vonatkozik. Más szóval életmunkád lehet fa, széna vagy pozdorja – vagy lehet ezüst, arany vagy drágakő. És ezen a napon a tűz fogja megpróbálni azt. Milyen tűz? – A Biblia azt mondja, hogy Isten a szeretet. De azt is mondja, hogy ugyanúgy emésztő tűz is. (Zsidó 12,29) Pál folytatja:

„Ha valakinek a munkája, melyet épített, megmarad, bért kap majd, ha valakinek a munkája megég, kárát vallja, ő maga azonban meg fog menekülni, de úgy, mint tűzön keresztül.” (1Kor. 3,14-15)

Ez a példa nagyon szemléletes volt a korinthusiak számára, mivel nem sokkal azelőtt, mielőtt ezt Pál írta nekik, az egész város porig égett. Egyből tudták, milyen kárt tud tenni a tűz. Mikor a tűz pusztított Korinthusban, minden ház, amely fából, szénából vagy szalmából készült, leégett és csak hamu maradt. De a jobb-módúaknak gránitoszlopaik voltak, és volt olyan is, akinek az egész háza márványból készült. Ezek a drága kövekből felépült házak még a tűzvész után is álltak, de nyilvánvalóan kiégtek.

MIRE HASZNÁLOD ÉLETEDET?

Szemléltessük ezt egy másik példával! Egy embernek 1.000.000 Ft-ot adnak és ő fába invesztálja – esetleg gyönyörű mahagóni fába. Ennek az embernek az összes értéke a fában van. Ez nagyon szép, de mikor a tűz jön, mi marad belőle? Mindaz, ami marad, az csak hamu, esetleg a bokádig. A másik embernek is 1.000.000 Ft-ot adnak, és ő szalmát vesz belőle. Nem hangzik ez kicsit bután? Nos, az emberek ezt csinálják minden nap. Hogy miért? Azért, mert ha te az 1.000.000 Ft-ért szénát vagy szalmát veszel, úgy látszik, hogy sokat, nagy mennyiséget, kapsz pénzedért. Esetleg megveheted egész Magyarország szalmáját 1.000.000 Ft-ért, de csak egy csomó szemeted marad, a tűz után. Ahelyett, hogy a bokádig vagy a térdedig lenne a hamu, esetleg az orrodig lesz. De sok élet lesz majd ilyen: fa, széna, szalma, – aztán hamu.

Most nézzük meg azt a néhány embert, akik okosabban fektettek be. Itt van egy ember, akinek van egy millió forintja, és aranyba invesztálja. (Ugye nem fog kapni 1 unciánál többet 35.000 Ft-ért.) A másik ember ezüstbe, a harmadik ugyanezt az összeget drágakövekbe fekteti be. Mind a hat ember, akiről beszéltem, ugyanazt az összeget saját választásuk alapján más-más dologba invesztálta. Most mi a te életed munkájáról beszélünk. Megértetted a példát? Az egész életünk attól a pillanattól kezdve, hogy Krisztus tanúi lettünk, beleértve a Neki való szolgálatunkat és munkálkodásunkat, tűz által lesz megpróbálva. Nagyon meg kell fontolnunk, mire is fordítjuk az életünket, mert ettől függ, hogy a végén csak hamu marad-e.

ÖRÖKKÉVALÓ ÉRTÉK

Ki fogja-e életünk munkája állni a tüzet, amikor az Úr elé megyünk? Örök értékű-e az vagy hamuvá válik? Van egy nagyon érdekes különbség a fa, széna, szalma és az arany, ezüst és drágakövek között. A fa, széna és szalma a föld felett találhatók. Szembetűnőek, mint sok ember szolgálata. Sok van belőle és könnyű megtalálni. A másik oldalon az ezüst, arany, drágakövek a föld alatt találhatók. Senki sem látja. Ugyanúgy, ahogyan sok ember szolgálatát.

Nincsenek a mezőn szétszórva, hogy valaki jöjjön és csak felkapja. Sokkal nehezebb hozzájutni, igazából nagyon sok munkát kíván, hogy megszerezd – és ezért olyan drágák. Sokkal komolyabb a minőségük, mint sok más dolognak és sokkal ritkábbak is. Ismét, a minőség és nem a mennyiség az, amely adja az értéküket.

Sok dolog nehéz a keresztény életben, de el kell határoznunk, kívánnunk kell, hogy megszerezzük azokat a dolgokat, amelyek megtartják értéküket, nemcsak a földön, hanem ugyanúgy a mennyben is.

SZOLGÁLAT ÉS PÉNZ

Minden ember élete a szolgálatával együtt tűzön fog keresztül menni. Nagyon sok nyilvános szolgálat van ezekben a napokban, amely a tűz martaléka lesz, Testvéreim. A tűz belekap a mutatós életekbe s addig égeti, míg egy csomó hamu nem marad. Elegem van már látni azt, ahogyan a testvérek pénzért kunyerálnak a TV-ben. Hiszem, hogy egy napon minden 10 centesért, amely a szolgálatokra befolyik, számot kell adni Krisztus ítélőszéke előtt. Jézus beszélt ezekről az emberekről, akik mennek és elveszik az özvegyek házát. (Luk. 20,46-47) Igen, ez az, amit most sokan csinálnak, s nem elégednek meg addig, azzal amit adsz, amíg csak élsz, kérnek téged, hogy engedd át a házadat és mindezt a saját akaratodból. De ők számot fognak adni Istennek ezen a napon, de hiszem, hogy ugyanígy mi is.

Egy testvér mondta nekem ezen a héten, hogy amikor bemerítkezett és a víz alá merült, hirtelen eszébe jutott, hogy a pénztárcája a zsebében maradt. Nem sok pénztárca lett bemerítve!!

Számot fogsz adni Istennek minden fillérért, melyet azóta kerestél, mióta Jézus Krisztus tulajdonává lettél. Ő nem csak a bűneidet veszi el, hanem mindeneddel tartozol Neki. Igen, nagyon sokan akarnak esetleg betöltekezni a Szent Szellemmel, de anyagilag is jól állni, de melyikőtök elég nagy ahhoz, hogy azt mondja: Uram, az emberi történetnek ebben a kritikus órájában engedd, hogy betöltsem a Krisztus szenvedését. Meg tudja-e Ő osztani a bánatát Veled? Kész vagy-e arra, hogy kihívj démoni erőket és mondd: Elértem oda, ahol Pál apostol volt, mikor azt mondta: Örülök a megpróbáltatásokban, a szükségben és a szégyenben. Ámbár légy óvatos, mert ha Te egy érettségre jutsz Istenben, nagyon sokan körülötted kritizálni fognak és gúnyosan mosolyognak rád: Csak nem szentebb akarsz lenni, mint a többiek?! Neked már nincs is időd kosarazni vagy megnézni egy kézilabda-meccset? Igen, lehet, hogy neked nincs, de ez nem másra tartozik, csak terád és Istenre.

Közel jutottál-e már Isten szívéhez annyira, hogy megoszd Vele a bánatát a világ felett és a visszaesett gyülekezet felett, ami ma nekünk van? Az egyik híres prédikátor nemrég felhívott engem az éjszaka közepén és azt mondta: „Erre a következtetésre jutottam: A Mindenható Isten elvette a kezét Amerikáról – egyszerűen csak azért, mert mi oly sokáig voltunk a világosságban és visszautasítottuk azt.” Nemcsak az igaz, hogy mi egy olyan világban élünk, mely politikailag csődbe jutott, hanem egy olyan világban élünk (s mindenek felett ez a legtragikusabb), amelyben a gyülekezet csődbe jutott.

LESZ-E A KERESZTÉNYEKEN ÍTÉLET?

Nemrégiben hallottam egy hölgyet, aki azt mondta: Dicsőség az úrnak. Boldog vagyok, mert nem kell semmiért számot adnom, amikor a mennybe megyek. Nincs semmi kárhoztatásuk (ítéletük) azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak.”

Egy pillanat! Sohasem különíthetsz el egy igét magában. Nincs kárhoztatásunk a múlt bűnei miatt, és biztos vagyok abban, hogy ennek mindnyájan örülünk. De Isten mindig mondta Izraelnek: „Emlékezz, hogy szolga voltál Egyiptomban … Emlékezz bűneidre … Emlékezz a vétkeidre…”

Mondhatod azt, hogy: „Ez nem azt akarja mondani, hogy a hívők meg lesznek ítélve a könyvekből.” De én azt hiszem, igen. Honnan tudom ezt? A Malakiásból. (Malakiás 3,16) Ez azt mondja, hogy Istennek van egy Emlékkönyve s gondolom, hogy jó lenne, ha minden este, mielőtt lefekszel, megkérdeznéd Istent: „Mi került ma a Könyvedbe rólam?” Ennek nem egy külső cselekedetnek kell lenni. Te imádhatod Istent egy traktoron is. Ez nem a legjobb helyzet, de itt is megteheted. A Biblia azt mondja, hogy:

Nekünk MINDANNYIUNKNAK meg kell állnunk a Krisztus ítélőszéke előtt.” (Róm 14,10) Gondolom, ez az ige pontosan azt jelenti, amit mond.

A MEGHOLT SZENTEK

A himnuszíró mondja: „A Föld széléről, az Óceán legmesszebb partjairól a gyöngykapukon át árad egy megszámlálhatatlan tömeg. Éneklik: Atya, Fiú és Szent Szellem. Hallelujah!” Minden kor összes szentje ott lesz majd. A szentek be fognak menni a mennybe és olyan sokan, hogy azt ember nem tudná megszámlálni. Alig várom már, hogy láthassam ezeket a szenteket. Milyen izgalmas lesz látni Ézsaiást, Jeremiást, és a többi nagy és kis prófétát. Majd körülnézünk és mondjuk: „Hé, ott van Ábrahám! Nem gondoltam, hogy így néz ki.” És csak gondoljunk bele abba, hogy ott lesz Máté, Márk, Lukács és János és mindenki az Apcselből. Nem lesz csodálatos látni ezeket az embereket, akik Jézussal jártak?!

Gondoljunk csak Pálra egy kicsit! Értelmét Istennek adta. Kb. 14 levelet írt és beutazta Kis-Ázsiát. Legalább 195-ször volt megkorbácsolva. Sok fáradságot, böjtölést, fájdalmat, megpróbáltatást, nélkülözést szenvedett el. Hamis testvéreknek volt kitéve és a mélység veszedelmeinek. Mit gondolsz, egy ilyen életnek milyen jutalma lesz?

A KEGYELEM ingyenes, de a JUTALMAZÁS nem! A JUTALMAZÁS, a kegyelem ideje alatt végzett cselekedeteim eredményétől függ. Te mondhatod: „Te munkáról beszélsz!” Igen, arról beszélek, mert Isten beszélt arról. Jézus beszélt arról.

DRÁGAKÖVEK

Ezüst, arany, drágakő. Mit jelent a „drágakő” ? Amikor ezt olvasom, a mell-lapra gondolok, mely a főpapon volt az Ótestamentumban. A kövek négy sorban voltak, mindegyikben három. Minden kő különböző volt. Mindegyik Izrael 12 törzsének 1-1 nevét jelölte. A főpap a szíve fölött hordta ezt a mell-lapot, amikor bement a Szent Helyre, hogy imádkozzon az emberek bűneiért. Nálad hogy van ez? Bemész a legszentebb helyre, hogy közbenjárj az emberek bűneiért? Egyáltalán, szoktál másokért imádkozni? Ezt csak a Jézus Krisztus vérén keresztül és a Szent Szellem kenete által tehető meg. A közbenjárás a mi feladatunk. Nem kell küldenünk egy főpapot a Szentek Szentjébe, bemehetünk mi magunk is. Az Újtestamentum mondja nekünk, hogy mi mindnyájan papok vagyunk – a Királyi Papság tagjai. (1 Pét. 2,9) Csodálkozol, hogy miért szegény és beteg a világ? Mert mi igazából nem is tudjuk, hogy kell imádkozni, ezért. Mert mi megelégedtünk azzal, hogy nyamvadt életünket elhagytuk, hogy nem iszunk és nincsenek testi vágyaink vagy nem átkozunk másokat minden nap. Mi keresztények vagyunk… és „oly” elégedettek és „oly” boldogok.

EZÜST

Az ezüst… mi az ezüst? Biztosan sok mindennel tudod magyarázni, sok mindenre le tudod fordítani. De én nagyon szeretek arra az igére gondolni, mely a Példabeszédekben van: „Választott ezüst az igaznak nyelve.” (Péld. 10,20) Hiszem, hogy az ezüst a szavakat jelképezheti, melyeket mondunk. Hiszem, hogy Istennek vagy egy „felvétele” minden egyes szóról, melyet mi megtérésünk óta mondtunk. Igen sokféle lehet ez a „tár”. Ó, a jó dolgokért, melyeket mondtunk, nem fogunk megszégyenülni, de ott vannak azok az üres, haszontalan szavak! Tudod, az a sok pletyka, rágalmazás, kritizálás, előítéletek. És mi van azokkal az időkkel, amikor valaki felbosszantott téged és ahelyett, hogy csendben maradtál volna, abban a pillanatban kiborítottad mindazt, ami a szívedben volt. És bele tudsz gondolni azokba a félelmetes szavakba, melyeket éveken keresztül emberek százainak prédikáltunk? Minden egyes szóért számot kell adnunk, és a tűz fogja megpróbálni azokat. Csak fa, széna, szalma-értékűek ezek, vagy majd kibírják a tüzet?

ARANY

Mit jelképez az arany? Hiszem, hogy ez az Istennek való odaszánás jele. Ha most lenne itt egy kis olvasztótégelyem, beleraknám a te 10.000 dollár értékű aranyadat és megolvasztanám. Nos, mi történik akkor, amikor aranyat égetsz? Semmi! Csak szilárdból folyékony lesz, de a mennyiség nem csökken.

Látod a szenteket, amint a mennyben állnak? Ott van Leonard Ravenhill – Krisztus előtt áll, kinek szemei szentséggel telve. Az egész helyet szentség tölti be. Ott a rettenetes Isten jelenlétében és hatalmában az én szegényes életem felvétele megismertetik minden korok minden szentjével. És Ő tűzzel vizsgálja meg majd akkor az én Hozzá való ragaszkodásomat, hűségemet. Megvizsgálja: én csak egy jó showman („kirakat-ember”, „mutatványos”) vagyok? Igen, valóban szeretek prédikálni, mert Isten hívott erre a szolgálatra. Nem érdekel, hogy hogyan prédikálok, és az sem, hogy te elhiszed-e azt, vagy sem. Én azért nem vagyok felelős. A szívemből prédikálom mindazt, amit hiszek, s még meghalni is képes vagyok azért. S most komolyan: én csak egy showman vagyok? Milyen az én belső életem?

Nagyon sokszor mondtam már és most újra mondom – egy ember sem nagyobb, mint az imaélete. Nem érdekel, hogy milyen nagy szervezete is van valakinek. Had éljek azzal az emberrel egy rövid ideig, hogy belelássak az imaéletébe, s megmondom neked, hogy – véleményem szerint milyen nagy, vagy milyen hatalmas is ő Istenben. Milyen a te odaszánásod most? Szeretnéd, ha most Gábriel átadná azt a könyvet, ami arról szól, hogy az elmúlt hónapokban te hogy szántad oda az életedet Istennek, és felolvasnák vasárnap a gyülekezetben? Az arany meg lesz próbálva a mi odaszánt életünkön keresztül.

AZ IMA EMBEREI

Fel fogod azt fedezni: Azoknak az embereknek, akik a legtöbbet tették, és teszik Istenért, leginkább az imában volt és van odaszánt életük. Nem voltak kiváltságosok ezek az emberek, különleges helyzetben lévők, vagy „mint Isten kedvencei” címmel ellátottak – hanem az imádkozás volt az a „bányászmunka”, ami által megtalálták az aranyat. A bányászok munkája nem könnyű, nem látványos, kitartást igényel, bele nem fáradást – de a végeredmény minden értéket felülmúló, maradandó, örökké tartó.

Isten vár…, vár még az ítélettel, mert nem azt akarja, hogy elvesszenek az emberek, hanem hogy megtérésre jussanak. De kire vár még Isten? Rám és rád, hogy elkezdd a bányászmunkát igazán és abban ne gyengülj meg, ne add fel. Istennek rád van szüksége! Kezdd el végre! Az aranyak ott vannak Nála – és ezek a legértékesebbek. Ő mindent megtett, hogy ezek a Tieid lehessenek – most pedig rajtad a sor.

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Christ in an uncompromised way. Pioneer, who tries to walk on the way of the minority, cleansed from traditions, making it clear for others to walk on, as well.
Kategória: gyülekezetépítés, helyreállítás, Keresztyénség, Szentség, Tanítások, utolsó idők
Címke: , , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s