A nagy megtévesztés, láthatatlan láncok – J.C. Hedgecock

Kivinat a “Gilted prison” (Aranyozott börtön) című könyvből

 PDF formátumban letölthető itt: A nagy megtévesztés, láthatatlan láncok

“Sok gyülekezet és személy azt hiszi, hogy a jólét és az igazságosság külső látszata annak a jelei, hogy Isten akaratával minden összhangban van. Ez téves elgondolás, ami teljesen általános az egész világon, különösen Amerikában.

A Máté 23:27-31-ben Jézus a következőre figyelmeztet:

Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belől pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák. Épen így ti is, kívülről igazaknak látszotok ugyan az emberek előtt, de belől rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert építitek a próféták sírjait és ékesgetitek az igazak síremlékeit. És ezt mondjátok: Ha mi atyáink korában éltünk volna, nem lettünk volna az ő bűntársaik a próféták vérében. Így hát magatok ellen tesztek bizonyságot, hogy fiai vagytok azoknak, akik megölték a prófétákat.”

Ez egy nagyon erős kijelentés volt.  Jézus korának vallási vezetői külsőleg igaznak és becsületesnek látszottak, de belül teljesen hiúk, bűnösök és romlottak voltak. A Sátán ezt a taktikát használta folyamatosan minden generációban.  A Sátán Jézus korában is beszivárgott a zsidó vallási vezetőségbe. A lényeget tekintve tévesztette meg őket, mert azt hitték, hogy nagyon igazak és megörvendeztetik Istent azokkal a dolgokkal, amiket tesznek.  Isten Fia képmutatóknak és vak vezetőknek hívta őket.  Külsőleg nagyon jónak látszottak, de tele voltak bűnnel. 

Ez az a képmutatás, amire ebben a tanításban hivatkozom. Sokszor az emberek külsőleg igaznak látszanak Isten előtt. Szépen néznek ki, igaz dolgokat mondanak és megfelelő vallásos szavakat használnak. Tanulmányozzák Isten igéjét, hogy sok igehelyet legyenek képesek idézni. Ismernek minden tanítást a Bibliában és tájékozottak lehetnek sok témában.  Sőt tanítók és szolgálók is lehetnek, mint ahogyan az írástudók és a farizeusok is azok voltak.  Az Úr mégis azt mondta, hogy az ilyen emberek képmutatók. Nem becsületesek, mert belül, ahol senki sem láthatja, gonoszok. Más képet mutatnak magukról, mint amilyenek valójában. Tele vannak bűnnel. Vannak dolgok az életükben, amik nincsenek összhangban Isten akaratával. A saját dolgaikat cselekszik és tele vannak romlottsággal. Sok sajátprogramjuk van, amit megpróbálnak teljesíteni, valamint engednek a testi kívánságaiknak, nem sanyargatva meg magukat. Jézus azt mondta a farizeusoknak, hogy a próféták sírjait építitek és az igazak síremlékeit díszítgetitek. A Sátán sokszor arra bátorít minket, hogy díszítsük, szépítsük szent helyeinket, otthonainkat. Sőt még mutatós ruházatunk is legyen, amiben megcselekedjük dolgainkat. Építhetjük és díszíthetjük szent helyeinket, de ennek ellenére képmutatók lehetünk. Van egy nagy hitetés, amit a Sátán hoz be a gyülekezetekbe megfertőzve az egyének gondolkozását. Elhiteti az emberekkel, hogy ha külsőleg minden kegyesnek néz ki, akkor az annak a jele, hogy igazak Isten előtt.  Isten igéjéből világos, hogy ez nem igaz. Így van ez azzal az általánosan elfogadott nézettel is, hogy a jólét az Isten akarata szerinti élet egyik jele.  Sok ember, aki elhiszi ezt, nagyon szomorúvá válik és megsértődik Istenre, ha valami olyan dolog történik az életében, ami a későbbiekben nem sikeres. Sok jómódban élő ember egyáltalán nem ismeri Istent. A föld legistentelenebb emberei élnek a legnagyobb jómódban. Az anyagi jólét semmiképpen sem az Isten előtti igazság jele. 

Pál azt mondta; ő megtanulta, hogy a bővölködésben és a szűkölködésben is megelégedett legyen. (Fil. 4:12)  Pál megelégedett volt, akár bővölködött, akár hiányt szenvedett.  Ő a szellemi birodalomban volt sikeres és egyáltalán nem foglalkozott az anyagi jólét külső jelével. Nem tulajdonított semmi jelentőséget a gazdagságnak és semmi másnak, ami a birtokában lehetett. Helyes kapcsolata volt Istennel. Fontos, hogy ne essünk bele a Sátán megtévesztésébe ezen a területen. Sok sikeres gyülekezet van, csodálatos, gazdagon díszített épületekkel és nagy létszámú látogatókkal. Feltételezhetjük, hogy egy ilyen gyülekezet összhangban van Isten akaratával,  mert a külső jelekből úgy tűnik.  Tudjuk azonban, hogy a világon jó néhány, majdnem halott gyülekezet rendelkezik sok millió dolláros épülettel. Vezetőik nagyon vallásosnak látszanak, de a szellemi életnek nem sok jele van. A külső jelek nem erősítik meg, hogy Isten előtt minden rendben van, az csupán egy dolog, ami igaznak látszik. Ez igaz egyénekre és gyülekezetekre egyaránt. 

Ez igaz az üzleti életre is. Könnyű azt mondani, hogy sikeresek vagyunk, mert Isten megáld minket. Mégis sokszor az emberek úgy működtetik a vállalkozásaikat, hogy olyan dolgokat tesznek, ami törvénytelen. Kapzsik és pénzsóvárak. Hiányzik náluk a könyörületesség és a szánalom mások felé. Mindent meg fognak tenni, ami szükséges ahhoz, hogy sikeresek legyenek az üzleti életben. Istennel össze nem egyeztethető módszereket alkalmaznak, gyakran sikeresek pénzügyileg és megpróbálják azt Isten nevének az üzleti életbe való behozása által igazolni. Ez nem azt jelenti, hogy az üzlet rendben van Isten előtt. 

Ugyanez  igaz az otthonokra. A siker vagy a kegyesség külső látszata nem a becsületesség jele. Ez nagyon megtévesztő lehet számunkra és mások számára egyaránt. A Példabeszédek 14:12 és 16:25 ugyanezekről beszél:

Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út.

Ez egy nagyon mély értelmű kijelentés. Van egy út, ami IGAZNAK LÁTSZIK egy ember számára.  Csupán egyetlen személy az, aki hasznot húz abból, hogy olyan dolgokat cselekedjünk, ami jónak látszik számunkra, de a pusztulásba vezet minket. A Sátán az, akinek ez az általános taktikája.

A Máté 7:13-14 két utat ír le:

Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu (nyomások által összeszűkített) és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.

Van egy széles út, amihez tágas ajtó vezet. Az az út a pusztulásra vezet. A széles út, aránylag jónak tűnik és az egy olyan út, amin a legtöbb ember jár. Látod a nagy becsapást?  Isten figyelmeztet téged az olyan úttal kapcsolatban, ami jónak látszik.

Az olyan út, ami jónak látszik, veszélyes!

Nyilvánvalóan van egy gonosz út, amin emberek járnak.  Ez a könyv nem nekik szól, hanem keresztyéneknek. Amikor világosan látjátok, hogy a rossz úton jártok, be fogjátok húzni a féket.  A probléma az, hogy ha nem is mentek bele a pusztulásba, de a Sátán rengeteg időtöket elrabol, miközben előre haladhattatok volna a keskeny úton.  Az ő szemével nézve, semlegesített téged.  A széles úton tartott, ami jónak látszott és börtönbe zárt téged, és lehetetlenné tette számodra, hogy átmenj a szoros kapun és a keskeny úton járj.  

A Sátán börtöneit nem könnyű felismerni. Természetes szemünkkel nem láthatjuk meg azokat, mégis vannak falak. Egyetlen biztos módszer van a kijutáshoz, ha börtönben vagy. Próbálj meg közeledni Istenhez és menj át a szoros kapun. Mindenfajta akadályba fogsz ütközni, amik megpróbálnak megakadályozni téged a keskeny útra való rálépésben. A börtön láthatatlan korlátai azok, amik megakadályoznak téged.

Be fogok mutatni egy példát a láthatatlan láncokra a természetes világából. Amerikában vannak láthatatlan kerítések, amit a birtokod köré telepíthetsz a kedvenc állatod védelme érdekében. A védelmi rendszer magában foglal egy (jeladó) elektromos vezetéket, ami körbeveszi a birtokodat és az állatok pedig nyakörvet viselnek, amiben egy vevő van. Ha a kedvenc állatod átlépi a láthatatlan kerítést, akkor a vezeték egy elektromos jelet bocsát ki, amit az állat nyakörvében lévő vevő érzékel és az sokkolja az állatot. Egy rövid idő után az állat rá fog jönni, hogy hol vannak a birtokod határvonalai és soha többé nem próbálja meg átlépni azt, mert az elektromos áramütés kellemetlen számára. Mindaddig, míg az állat a kerítésen belül tartózkodik, azt tehet, amit akar minden kellemetlenség nélkül.

Gyakran hasonló módon vagyunk mi is. Mindaddig nem nem jövünk rá, hogy börtönben vagyunk, míg nem próbáljuk meg átlépni a börtön határvonalát. A Sátán láthatatlan börtön falakat helyez el körülöttünk. Körbevesz egy “kerítéssel” bennünket, és mindaddig míg az elzárt területen belül időzünk, nagyon kényelmesen élhetünk. Amint azonban megpróbáljuk elhagyni a védett területet, a Sátán támadni fog és az kényelmetlenné, sőt kínossá válik számunkra. Közületek sokan megtapasztalhattátok már ezt az életetekben különböző alkalmakkor. Ülhetsz egy gyülekezetben és rájössz, hogy nem tudsz táplálkozni és nem növekszel. Nem vagy nagyon hatékony Isten királyságában, ezért eldöntöd, hogy kilépsz abból. Esetleg eldöntöd, hogy elmész egy másik gyülekezetbe vagy elkezded tanulmányozni az Igét, vagy odaszánod magad még jobban az Úrnak. Amint megpróbálsz szabadulni a helyzetedből, a Sátán sorozatos támadásainak hatókörébe kerülsz.Sokan közületek közvetlen szellemi támadásokat szenvednek el, vagy az életükben esetleg különböző dolgok elkezdenek darabokra hullni, mert a Sátánnak bejárása van hozzád. Érezhetsz nehézségeket vagy lenyomásokat. A Sátán sokféle módon támadhat és igyekszik megakadályozni  a próbálkozásodat, ha el akarsz térni a haladási irányról. 

Ha meghátrálsz, akkor az összes nyomás meg fog szűnni. Néhány szellemi mozdulásra tett erőteljes próbálkozás megtétele és sikertelen kiszabadulás után, tudatosan vagy tudat alatt hozol egy döntést, hogy ott maradsz, ahol vagy.  Egyszer meghoztál egy döntést és gyakran az időpont az, amikor elkezded “bearanyozni” azt a helyzetet, amiben vagy, mert úgy tűnik, hogy kényelmes és helyes. Megpróbálsz sikeres lenni, amennyire szellemileg az lehetségesnek látszik, így aztán senki sem fog vádolni, hogy nem Istennel jársz és nem cselekszed azt, amit cselekedhetnél. Elkezded igaznak elfogadni, amit teszel és ahol szellemileg vagy. Alapjában véve hozol egy döntést, hogy nem lépsz tovább szellemileg, mert nem vagy kész a küzdelemre és megfizetni a láthatatlan láncoktól való szabadulás árát. 

Sok ember bátor szabadulási erőfeszítéseket tesz, de mivel eredménytelenek voltak és frusztráltakká váltak, feladták a próbálkozást. Eljutottak oda, hogy már csak az Úr visszajövetelét várják. Ez a magatartás sok olyan keresztyénre jellemző az egész világon, akik félnek a Sátántól. Ők valójában nem az igazságosság fegyverei. Nem igazán hatékonyak a Sátán munkájának megakadályozásában a saját életükben, és sokkal kisebb mértékben képesek lerombolni azt valaki más életében. Egy “szerszám tárolóban” vannak. Olyan bárányok, akik arra várnak, hogy jöjjön a Pásztor és szabadítsa meg őket. Olyan rabok, akik Jézus visszajövetelét és szabadítását várják.

Jézus visszajön, hogy kiszabadítsa a foglyokat, de neked nem kell megvárni azt az időt!  Ő gondoskodott róla, hogy már most szabad légy. Nagyon fontos, hogy kezdjünk el az örökségünkben járni, amivel már most rendelkezünk. Nem egyszerű folyamat legyőzni a gonoszt. Oka van annak, hogy miért tud foglyul ejteni minket. 

Oka van annak is, hogy néhány ember miért tudott kijönni a fogságból. Senki sem mentes a Sátán mesterkedésétől. Meg  kell tanulnunk használni azokat a védekezési módokat, amikkel Isten gyermekeként rendelkezünk, hogy legyőzzük a mesterkedéseit. Jézus a mi Urunk többre hívott el minket, mint hogy csupán győztesek legyünk. (Róma 8:37) Mennyei helyekre ültetett fel bennünket Jézus Krisztusban. (Efézus 2:6) Az örökségünk elérhető számunkra és ezért képesek vagyunk győzni az ellenség felett. A Jelenések könyvéből egyértelmű, hogy az utolsó napokban lesz a keresztyéneknek egy csoportja, akiket a Sátán le fog győzni és tönkre fog tenni. Lesz azonban egy másik csoport is, akik a Bárány vére és a bizonyságtételük szava által le fogják győzni a Sátánt. (Jelenések 12:11) Van egy döntés, amit meg kell hoznod. Vagy legyőz téged a Sátán, vagy te győzöd le őt.  Ez a te döntésed. Sajnálatos módon közületek sokan beletörődtek, hogy legyőzöttek legyenek Jézus visszajöveteléig. 

El akarom mondani nektek, hogy van egy jobb út.  Az Úr meg akar szabadítani a láncaitoktól és ki akar szabadítani benneteket a börtöneitekből. Azt akarja, hogy a Szellem szabadságában járjatok, amit Ő már most a rendelkezésetekre bocsátott. Azt akarja, hogy most élvezzétek Isten királyságát, élvezzétek a Vele való közösséget és az örökségetek elő-ízét, mert Ő győzedelmes életben akar részesíteni benneteket már most.

Annak oka, hogy a Sátán olyan könnyen fogollyá tud tenni benneteket, a testetek. Mindannyian testben születtünk. Minden személy – kivéve Jézust – Ádám természetével született. Még a legnagyobb szentek is testi természettel születtek. Nekik újjá kellett születniük és harcolniuk kellett a testük kívánságai ellen, mert különben a test foglyul ejtette volna őket. 

Szabad akaratod van. Vagy engeded, hogy egy szellem munkálkodjon a tagjaidban, hogy a testednek engedelmeskedj, vagy engedelmeskedsz a Szent Szellemnek. Ha engeded, hogy a tagjaid (a test kívánságai) a testednek engedelmeskedjenek, akkor a Sátán hozzáférést kap a testedhez és rabul ejt téged. Ha átadod a tagjaidat a Szent Szellemnek, hogy Jézusnak engedelmeskedjenek, a Szent Szellem által meg fogod tanulni, hogyan legyél győztes a test felett és szabadulj ki abból a börtönből, amivel a Sátán rendelkezik az életedben.  Szabaddá fogsz válni!

A Róma 7-ben Pál apostolnak ugyanaz volt a problémája, mint mindenkinek. Pál egy nagyon fontos dolgot mondott, hogy nem azt akarja megtenni, amit végső soron tesz. Amit viszont meg akart tenni, arra képtelen. Jót akart cselekedni, de nem találta annak a módját, hogyan tegye azt. Amikor megpróbált jó dolgot cselekedni, végül is nem tudta megcselekedni azt. Olyan dolgot tett, amiről tudta, hogy rossz. Rájött, hogy képtelen arra, hogy megtegyen olyan dolgot, ami jó. Rájött, hogy a test a szellemi ember ellen harcol. A teste megakadályozta őt, hogy megtegye azt, amit akart. 

Meg kell értenünk, hogy ugyanez történik meg velünk is. A testünk ellene áll azoknak a dolgoknak, amiket Isten akar. Állandóan megpróbálunk engedelmeskedni Istennek, de a testünk megpróbál megakadályozni. A megkötözöttségünk és bebörtönzésünk részét képezi, hogy képtelenek vagyunk elbánni a testtel. Jézus nagyon világosan mondja nekünk, hogy sanyargassuk meg a testünket. (Kolossé 3:5-17) Nincs arra mód, hogy a test valaha is együttműködjön azokkal a dolgokkal, amiket a Szent Szellem mond. A test mindig küzdeni fog a Szent Szellem ellen. Egyetlen megoldás van: meg kell sanyargatni a tested, ami azt jelenti, hogy halálba kell adni azt!

Pál megtanulta, hogyan bánjon el a testével, hogy az ne akadályozza őt az Istennek való engedelmességben. Le akarta szaggatni azokat a láncokat. Egy valódi megoldást adott erre a Galata 5:16-ban: Ha Szellemben jársz, rendelkezel azzal a KÉPESSÉGGEL, hogy NE teljesítsd a test kívánságait. A test megkötözöttségben és börtönben fog tartani téged, ezért képtelen vagy arra, hogy kiszabadulj és átmenj a szoros kapun,  és a  keskeny úton járj. Meg kell tanulnod, hogyan bánj el a testtel. Fel kell ismerned, hogy Isten neked adta az Ő Szellemét. A Szent Szellem ad nekünk erőt, hogy Isten fiaivá váljunk. (János 1:12)  Ő hatalmat adott neked, hogy legyőzd a testet és Isten fiává válj. Ha arra összpontosítasz, hogy a Szent Szellem vezetésében járj és megcselekedd, amit Isten mond, akkor képes leszel, hogy ne a test dolgait cselekedd. Amikor elkezded Istent keresni, elkezded halálba adni a testedet, ami lerombolja a test befolyását a Vele való járásban.  A test legyőzhető!

A Sátán képes megkötözni bennünket a láthatatlan szellemi láncaival. Ezek a szellemek hozzáférnek a testünkhöz, ezért ez még inkább ok arra, hogy halálba adjuk a testünket. Ha a szokásos módon vétkezünk és megengedjük a tagjainknak, hogy a test kívánságainak engedelmeskedjenek, akkor megnyitjuk az ajtót a sátán szelleme számára, hogy hozzáférjen a testünkhöz. Ha ezek a szellemek teret kapnak, akkor még jobban erősítik a testet, hogy ellene álljon annak, amit a Szent Szellem mond nekünk, hogy megtegyünk. Ha a sátáni szellemek hozzáférnek a testünkhöz végül egy “maximálisan biztonságos” börtönben leszünk. Ezek a láthatatlan szellemek még erősebb megkötözöttséget hoznak létre és hatást gyakorolnak a testünkre.  

Ha Szellemben vagy és halálba adtad a tested, még akkor is el kell bánni a sátáni szellemekkel. Amikor azt választod, hogy Istent szolgálod és azt a munkát cselekszed, amit Jézus tett – lerombolni az ördög munkáját – a Sátán megpróbál ellenállni neked. Nem test és vér ellen van hadakozásunk. Fejedelmek és a sötétség erői ellen hadakozunk, amik a magasságban vannak. (Efézus 6:12)  Meg kell tanulnunk hogyan tudjuk használni a hadviselés Isteni fegyvereit, hogy hatékonyan küzdjünk ezen sátáni szellemek ellen. Fel kell ismernünk hatalmunkat, amivel rendelkezünk Jézus nevében.  Az a pajzs, amivel Jézusban rendelkezünk, ki fogja oltani az ellenség tüzes nyilait. (Efézus 6:16) Oda kell szánni magunkat Istennek, mint élő áldozat, ami a mi okos Isten-tiszteletünk. (Róma 12:1)  Mikor Krisztusban vagyunk, a Sátán nem tud hozzánk férkőzni, mert neki nincs helye az Úrban. Az Úrban és az Ő vérével befedezve lenni, jelenti a biztonság és a védelem helyét számunkra.

Fel kell ismernünk, hogy milyen láncok kötöznek meg bennünket.  Szellem által meg kell látnunk a börtön korlátait, amik fogva tartanak bennünket. Ez a rabság sokféle módon működhet, ezért meg kell vizsgálnunk a jeleket az életünkben, hogy milyen megkötözöttségben vagyunk. Ne felejtsük el, hogy a test sosem fogja megölni a testet. Még a probléma természetét sem képes meghatározni. El kell kezdeni megalázni magunkat és Jézushoz fordulni, mint Urunkhoz. Azután engedd meg neki, hogy megmutassa neked azokat a láncokat, amik megkötnek téged. Ne tételezd fel, hogy te már ismered a problémádat. Előzetes elgondolás nélkül kérdezd meg az Urat. Néhány példát mondok csak, hogy meglásd a Sátán ravaszságát. Ki kell fejlesztened a saját szemedet, hogy a szellemi szemeiddel lásd és a füleidet halld, hogy mit mond a Szent Szellem neked arról, ami bebörtönöz téged. A Sátán börtönének láncai természetes szemmel láthatatlanok, azonban tisztán láthatóak szellemi szemekkel, amit csak Isten tud adni.”

Fordította: Abonyi Sándor

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Christ in an uncompromised way. Pioneer, who tries to walk on the way of the minority, cleansed from traditions, making it clear for others to walk on, as well.
Kategória: Gyógyulás-szabadulás, gyülekezetépítés, helyreállítás, Tanítások
Címke: , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s