Tökéletes házasság – Abonyi Sándor

Letölthető PDF formátumban  itt – MP3 formátumban itt

Ennek az írásnak nem az a célja, hogy egy mindenre kiterjedően választ adjon a házasság kérdésére, hanem, hogy felhívja a figyelmet a hívők elvilágiasodott gondolkozására, és ráirányítsa a figyelmet Isten – házassággal kapcsolatos – eredeti tervére. Cél viszont felébreszteni a hívőkben a vágyat és ráhangolni őket, hogy Isten eredeti tervével összhangban, Őt megdicsőítve munkálkodjanak, és ne sodródjanak a világgal együtt a romlás irányába.

Néhány bevezető gondolat:

Szemben azzal a nemes és nagyon is gyakorlati céllal, amiért Isten megalkotta a legalapvetőbb társas kapcsolatot, a házasságot, szomorú, hogy az utóbbi években milyen mélyre süllyedt a házasságok helyzete az egész világon.

Minden gondolkodó ember számára nyilvánvaló, hogy a társadalom legkisebb egysége és alapja a család. Az Isten szerint elgondolt családon belül a szülök házasságban élnek és ezzel követendő példát mutatnak gyerekeik és az egész társadalom számára. Az évezredek során minden civilizált társadalom (babiloni, egyiptomi, görög, római) Isten ítélete alá került és nyomtalanul eltűnt, amikor az erkölcs olyan mélyre süllyedt, hogy megkérdőjelezte és alapjaiban ásta alá a házasságot.

Az a robbanásszerű változás, ami a világban az utóbbi 10-20 évben ezen a téren bekövetkezett, nagymértékben lerombolta a család és a házasság Istentől rendelt képét és szerepét. Ennek az erőteljes világi nyomásnak sajnos a gyülekezetek sem tudtak teljesen ellenállni és ma már gyülekezetekben is kevés az alapvetően biblikus házasság.

Két személyes bizonyság:

Szeretném illusztrálni mindazt, amiről beszélni fogok.

Az első: A lányom 16 évvel ezelőtt kötött házasságot, amikor az együttélés még a világban sem volt elterjedt. Az emberek többsége házasságot kötött, igaz, hogy ezzel együtt a válások száma folyamatosan emelkedett, ami azt jelezte, hogy baj van a házasságokkal. Az esküvői alkalmon szolgáló pásztor testvér egy prófétikus igei üzenetet adott át, ami akkor elég szokatlanul hangzott:

„Eljön az idő, amikor az, hogy két ember házasságot köt egymással önmagában bizonyság lesz, és az emberek meg fogják kérdezni tőletek. Ti keresztyének vagytok?”      

A második bizonyságot tekinthetjük a prófécia beteljesedésének. Néhány hónappal ezelőtt feleségemmel és velem történt meg az eset, hogy egy korábbi ismerős, aki ma már szintén nyugdíjas, találkozott velünk. A feleségemmel mosolyogva, békésen álldogáltunk egymás mellett, úgy ahogy általában szoktunk. Ebben számunkra semmi különös nem volt, miközben szóba elegyedtünk az ismerős hölggyel. A hölgy elcsodálkozva és boldogan nézett ránk és megjegyezte: olyan jó ránk nézni és látni egy házaspárt, akik még mindig együtt vannak. Ezen viszont mi lepődtünk meg és erről eszembe jutott a 16 évvel ezelőtti prófécia, ami a lányomék esküvőjén hangzott el.

Néhány személyes tanács a házasság stabilitásával kapcsolatban:

Egyáltalán nem gondolom, hogy a házasságunk különleges vagy tökéletes lenne. Hiszem, hogy sok hívő házasság van a világon, ami közelebb áll a tökéletességhez.  40 évi házasságunk után az Úr még mindig formál bennünket és tapasztaljuk, hogy még mindig nem jutottunk el a tökéletességre. Ahogy Jézus visszajövetele közeledik a sötétség is egyre nagyobb lesz, ezért már a kis világosság is fénylik, ahogyan mi is megtapasztaltuk azt.

Elmondhatom, hogy a házasságunk mindig stabil volt, sosem fenyegette a széttörés veszélye. Ezért néhány személyes tapasztalatot hadd mondjak el, remélve, hogy vannak, akiknek ez is segíthet házasságuk megszilárdításában. Néhány ezek közül:

–         mindig igyekeztünk őszintének lenni egymáshoz,

–         folyamatosan kommunikáltunk egymással (mindent megbeszéltünk),

–         amikor konfrontációk voltak közöttünk, mert minden házasságban vannak, akkor igyekeztünk azt csendben, kivárva a megfelelő alkalmat megbeszélni, és tanulni belőle,

–         voltak dolgok, amik ismétlődő konfliktusokat okoztak és sokszor hosszabb időnek is el kellett telni, amíg ezek megszűntek; ehhez türelemre volt szükség,

–         mindig megbíztunk egymásban és a konfliktusok idején sem adtunk helyet annak, hogy válással kapcsolatos kísértő gondolatok meggyökerezhessenek bennünk, hanem mindig a helyreállás irányába igyekeztünk mozdulni,

–         a válás szót még véletlenül sem ejtettük ki soha,

–         igyekeztünk kerülni azokat a helyzeteket, amik kellemetlen helyzetekbe hoztak volna bennünket, ahol nehéz lett volna ellenállni a pillanat kísértő csábításának,

–         igyekeztünk mindig „egy úton járni” és lehetőleg minél több időt egymás és a család társaságában eltölteni,

–         évek alatt megtanultuk, hogy tudatosan és rendszeresen szánjunk időt a házasság „karbantartására”. Amikor a gyerekeink „kirepültek” és ketten maradtunk, évente elmentünk néhány napra egy csendes helyre, és együtt töltöttük el az időt.

Ezek elegendőek voltak ahhoz, hogy a házasságunk folyamatosan szilárd maradjon. Látjuk azonban, hogy az Úr még most is dolgozik rajtunk, hogy a házasságunk még harmonikusabb legyen. Felfedeztük, hogy azt akarja, hogy haladjunk tovább a tökéletesség felé. A mi életünkben ezek így működtek és így éltük meg ezeket, de természetesen másnál ez másként, sőt jobban is működhet.

A hívők eltorzult gondolkodása a házassággal kapcsolatban:

A https://keskenyut.wordpress.com blogon több házassággal, válással és újraházasodással kapcsolatos írás is található, amik iránt elég nagy az érdeklődés a hívők részéről. Az egyik legkeresettebb téma, ami a házasság korábban említett kiemelt jelentősége miatt nagyon is helyénvaló. A probléma azonban az, hogy a hívők érdeklődése nem a házasság tökéletesítésének irányába mutatnak, hanem az abból való kiútkeresésre. Nem olyan kérdések foglalkoztatják a tönkrement házasságtól szenvedő hívőket, hogy

– hogyan menthetném meg a „zátonyra futott” házasságomat?

– hol találok olyan érett, tapasztalt házaspárt, akik szívesen segítenének a házasságunk helyrehozásában?

– nem látszik az, hogy szívesen megtennének bármit a házasságuk megmentése érdekében, mert nem tudnák elviselni, hogy széttört házasságuk miatt a gyerekeik milyen szörnyű helyzetbe kerülnek. Nagyon sajnálnák és annyira szeretnék gyerekeiket, ha másért nem is, de miattuk szeretnék, ha helyreállna a házasságuk.

Ezek a kérdések még mindig csak arról szólnak, hogy egy hívő házasság ne hulljon szét és valahogy meg lehessen menteni.

Itt még szó sincs arról, hogyan tehetnénk jobbá, tökéletesebbé a házasságot, hogy az minta – bizonyság – lehessen bárki számára, ami betölti Isten eredeti célját: kiábrázolni Isten képét, valamint Jézus (a vőlegény) és a gyülekezet (a menyasszony) kapcsolatát a világ felé. Az ige szerint ilyen feddhetetlen, feleségét szerető férj lehetne csak elöljáró a gyülekezetben, aki egész életével példa a gyülekezetben lévő más házaspárok és leendő házasok számára. Ezekről beszél Pál apostol az Ef. 5-ben, mint nagy „titok” és az 1 Tim 3-ban a presbiterekkel szemben támasztott elvárásokban.

Ezekkel szemben szomorúan látom, hogy a Blogomra beérkező „kereső kérdések” többnyire így hangzanak:

–         „biblikus-e a válás”?

–         „mit mond a Biblia a válásról”

–         szabad-e újraházasodni a Biblia szerint?

–         milyen esetekben lehetséges elválni, vagy újraházasodni a Biblia szerint? Stb.

A végtelenségig sorolhatnám a sort, mert a legkülönbözőbb formákban megfogalmazva ezek a kérdések ismétlődnek. Ezeket a kérdéseket hívő emberek teszik fel, mert úgy tűnik fontos számukra, hogy a cselekedeteiket a Biblia igazságához igazítsák és ehhez a Bibliai alapján keresik a válaszokat. Az alapvető baj ezekkel a kérdésekkel az, hogy a hívők – a világhoz hasonlóan – az Isten szerinti házasságból való kiutat keresik, de ugyanakkor ragaszkodnának hozzá, hogy engedetlenségüket Isten megáldja. A nagy többség nem azon gondolkodik, hogy a testét megfeszítse és halálra adja – hordozza a keresztet minden nap – és próbálja megmenteni a válságba került házasságát. Arról nem is beszélve, hogy a házasság tökéletesítésén munkálkodjanak és betöltsék Isten eredeti tervét a házasságban és ehhez keressenek segítséget.

Szomorú az is, hogy sok olyan „képzett teológus szolgálótól származó, tudományos igényű, biblikus” írást találni főleg a válással és az újraházasodással kapcsolatban, amikben a házasságról kevés szó esik. Ezekben a tanításokban rendszerint a protestantizmus idején elterjedt – a vétlen elválhat, sőt újra is házasodhat – tévtanítás köszön vissza. Nem beszélve az újabb keletű liberális teológiai irányzatokról, amik semmi megszorítást és akadályt nem gördítenek a válás és az újraházasodás elé, mert az igék között lavírozva és kicsavarva annak értelmét mindenre “magyarázatot” találnak. Többen teljes egészében kikerülik azt a nagyon egyértelmű és tömör tanítást, amit Jézus mondott és az evangéliumokban elolvashatunk. A nyilvánosságra kerülő tanításokban hihetetlen káosz, egymásnak és az igének is ellentmondó állásfoglalások vannak ebben a nagyon is fontos, de ugyanakkor egyszerű és egyértelmű kérdésben. A bonyolultság abból származik, hogy „nagy kerülővel körbejárva kell megmagyarázni a tilosról azt, hogy megengedett”. Majdnem 2000 éven keresztül nem volt kérdés még világi emberek számára sem, hogy a válás bűn és rossz dolog, újraházasodni pedig tilos, amíg a házastárs él! Ezt még a gyerekek is tudták. Erről szólnak Jézus szavai is az evangéliumokban. A sokak által tanulmányozott és csupán a Máté evangéliumban megjelenő „kivétel” szabály (paráznaság esetét kivéve) sem mond ellent ennek és nem jelent kiskaput, hanem csupán a zsidó gyakorlatban szokásos, nagy elkötelezettséget jelentő jegyesség ideje alatt elkövetett paráznaságra ad útmutatást.

A válás és újraházasodás egyszerű, de sokak által túlbonyolított témájával itt nem kívánok foglalkozni, de méltányolom sokak helyzetét, akik elrontott házasságukban igei megoldásokat igyekeznek keresni. Nehéz eligazodni a sok zavaros állásfoglalás között, és kiszűrni a sok hamis tanítást. Azoknak, akik őszintén keresik Isten igazságát és szeretnének engedelmeskedni neki, javaslom tanulmányozni a következő írást:

Házasság, válás, újraházasodás

Ebben a blog bejegyzésben több írásra is van hivatkozás, amik közül különösen Myron Horst „Házasság, válás, újraházasodás” című írását javaslom elolvasni. Ez egy teljességre törekvő tanulmány és ellenérvekkel szolgál az elterjedt tévtanításokkal szemben is.

Tiszteletben tartom mindazok motivációját, akik házassága széttört és igei megoldást keresnek helyzetükre. Ezzel együtt is szeretnék azonban az ige alapján egy egyszerű javaslattal élni, ami az Isten által eltervezett első és egyetlen házasság rendezésének irányába mutat: „béküljenek meg egymással” vagy „maradjanak úgy” (egyedül élve) és ne keressenek semmiképpen újabb házasságot, ha a házastárs még él, mert az ige azt elég egyértelműen házasságtörésnek nevezi.

Jézus tanítása a házasságról

Kedves leendő és gyakorló házasok!

Nem tévesszen meg senkit a világban kialakult Római („birodalmi”) Jog alapján álló, a világban széles körben elterjedt polgári jog szerinti gyakorlat, ahol minden különösebb ok nélkül, bontóperi eljárás keretében szétválasztanak házastársakat, és utána akárhányszor is „házasság” keretében „egyesítenek” elválasztott embereket.

A Szentírás, ami Isten törvénye ettől eltérően rendelkezik:

amit Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét” (Máté 19.6)

Isten az, aki egy egész életre egybeköt két házastársat, és utána senki ember fiát nem hatalmaz fel azzal, hogy szétválassza azt: legyen az polgári bíróság, maguk a házasfelek, bontóperi bíró vagy tanácsadással szolgáló hívő szolgáló. Istennél egyetlen – egész életre szóló – megbonthatatlan házasság létezik, és aki ezt bármi okból felbontja, az bűnt követ el. Ha esetleg hitetlen fél elhagy hívő házastársat, vagy tartós házasságtörésben él valaki, akkor az ige megengedi a különválást, de ez nem tesz szabaddá senkit újbóli házasságra: „mással keljen egybe” vagy „mást vegyen el”. Jézus szavai alapján ez házasságtörésnek minősül; kivéve, ha a házastárs meghalt. Ha az ige alapján elfogadható is a fenti két esetben a különválás (polgári válóper nélkül), ez nem bontja fel az Isten előtt. esküvel megerősített házasságot, hanem a „kapu” nyitva marad a házasság esetleges későbbi helyreállítására. Azoknak, akik így különváltak, azt mondja az ige: „maradjanak úgy!”

Isten nem hatalmazta fel a hívőket, hogy szégyenszemre, és világ csúfjára világi bíróságon pereskedjünk és esküszegőnek bizonyuljanak és emberek szétválasszák azt, amit Isten kötött egybe. Ez nagyfokú engedetlenség Isten felé. Tiszteletben kell mindenképpen tartani a „polgári esketési gyakorlatot”. Fontos tudni, hogy két hívő (de nem hívők esetében is) a „csupán polgári esküvő” keretében – tanúk nyilvánossága előtt – megtörtént házasságkötés, érvényes Isten szemében! Az Isten előtt hiteles házasság főszereplője ugyanis a mindenhol jelenlévő Isten! Ő a házasság szerzője és semmiképpen sem egy polgári vagy egyházi alkalmazott!

A széttört házasságok utáni rossz megoldások keresése vagy egyszerűen a házasság megmentésére irányuló törekvések helyett, térjünk most vissza Isten eredeti tervéhez.

Isten célja a házassággal kapcsolatban:

A kérdés hívők számára valójában ez, és ennél kevesebbel nem elégedhetünk meg. Az igében olvasott általános parancs – „törekedjetek a tökéletességre” – a házasság területén is érvényes.

Isten eredeti terve a házassággal:

–         Isten a saját képére akarja formálni az embert,

„Teremti tehát az Isten az embert az Ő képére, Isten képére teremti őt: férfiúvá és asszonnyá teremti őket.”     1 Mózes 1:27

–         Isten egy tökéletes társas kapcsolattal ajándékozza meg a férfit és a nőt a házasságban,

Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítő társat, hozzá illőt”.      1 Mózes 2:18

–         Az emberiség szaporodásának biztosítása a földön,

„szaporodjatok és sokasodjatok és töltsétek be az egész földet” 1 Mózes  1.22.

–         Isten uralmának biztosítása a teremtett dogok felett,

„hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.”   1 Mózes 1.28.

Ezek a legfontosabb teremtési célok, amiket Isten elgondolt az ember – a férfi és nő – számára együtt.

Ide kanyarodik vissza Jézus is, amikor a farizeusok kísértésére, hogy „szabad-e a férfinek a feleségét bármilyen ok miatt elbocsátani” a következőt válaszolta. Mózes volt az és nem Isten, aki megengedte a válást az „emberek keményszívűsége miatt”, de hozzáteszi azt is, hogy az a „kezdetektől fogva nem így volt”.

Az Újszövetségben Pál kijelentést kapott a házassággal kapcsolatban (Ef.5) és mint egy titkot oszt meg velünk. Miután hosszan ecseteli a férj és feleség Isten szerinti szerepét a házasságban egy hirtelen fordulattal átváltva a következőt mondja: „de én Krisztusról és az egyházról szólok”.  Ez azt jelenti számunkra, hogy Pál egy „titkot” mond el a házassággal kapcsolatban, de ezt a házassággal kapcsolatos „titkot” most nyilvánosságra hozza és megmagyarázza: a férj Jézust, mint vőlegényt mutatja be és a feleség pedig a gyülekezetet, mint Jézus menyasszonyát, és a kettejük kapcsolata ebből adódóan Jézus és a gyülekezet kapcsolatát ábrázolja ki.

Érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy az ige a gyülekezettel kapcsolatban sehol sem beszél gyülekezeti vezetőkről, hanem „csak” elöljárókról (presbiterekről), akik a gyülekezeti tagok között (nem felettük, azokon uralkodva, hanem) az életük példájával, példakép által vezetnek. Valójában nem ők a vezetők, hanem a Szent Szellem, aki „vigyázókká tesz

–         feddhetetlen,

–         egész életükben egy feleséggel – példamutató módon – együtt élő,

–         az élet dolgaiban jártas, érett férfiakat, „akik a saját házukat jól igazgatják”.

Érdemes felhívni azonban a figyelmet arra is, hogy az ige két esetben említi a fej kifejezést, ami viszont egyértelműen vezetésre utal.

„A férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak”  (Efézus 5:23)

Ez jól érzékelteti a férj pozícióját és szerepét a házasságban és a családban, Krisztushoz hasonlóan, aki a Vőlegénye a menyasszonyának, aki Isten családja, a gyülekezet.

A tökéletességről néhány gondolat:

Nem szabad hívőként megelégednünk, egy olyan ál-alázatos szemlélettel, hogy „mindenki vétkezett és híjával van Isten dicsőségének” és ez mentség legyen a hívők életében folyamatosan meglévő bűnök megmagyarázására. Ez igaz az ige alapján, de az ige sokat beszél arról, hogy a hívők „törekedjenek a tökéletességre” és minden tekintetben a tökéletesség irányába igyekezzenek haladni:

Annak okáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre, nem rakosgatván le újra alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenben való hitnek,”      Zsidó 6:1

Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes”     Máté 5:48  .

 „A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül.”    Jakab 1:4

„Valakik annak okáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk: és ha valamiben másképpen értetek, az Isten azt is ki fogja jelenteni néktek:”     Fil 3:15

„És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: A szentek tökéletesítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére: Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére:”        Ef 4:11-13.

A tökéletességre való törekvés minden téren, a házasság terén is meg kell, hogy valósuljon. Jézus olyan fontosnak tartotta ezt, hogy öt szolgálati ajándékról gondoskodott az egyház számára, hogy elvigyék a szenteket a tökéletességre. Jézus célként határozta meg, hogy minden hívő eljusson a tökéletességre. A tökéletességre jutás parancs és egyben elérendő cél is számunkra. A parancs így szól: „legyetek tökéletesek” (Máté 5.38), és az ige nyugtázza is a célba való beérkezést: „akik pedig tökéletesek vagyunk”.   (Jakab 1.4.)

Jézus egy tökéletes Vőlegény:

Jézus emberré lett és hozzánk hasonlóan mindenben megkísértetett. A leendő és a gyakorló férjeknek úgy kell Krisztusra tekinteniük, mint tökéletes Vőlegényre, példaképre és mindenben hozzá hasonlítani. Nemcsak Jézus lehet tökéletes és Ő egyedül volt képes bűn nélkül élni, hanem ez lehetséges a hívőknek is:

 „Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni.”    Jakab 3:2.

„Tudjuk, hogy valaki Istentől született, nem vétkezik: hanem aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt.”     1 János 5:18.

Ehhez természetesen újjá kell születni a Krisztusban, hogy azt tudjuk mondani:

„Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus;”      Galata 2.20.

Valóban a világból kihívottnak kell lenni:

„Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme: és én bennem nincsen semmije; a világnak semmije sincs bennem”     János 14:30

Odaszánt, a testet minden nap halálba adó, „keresztet felvevő és hordozó” életet kell élni:

„… Ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.”     Máté 16:24 

Jézus példát adva nekünk megfeszítette a testét, elhordozva a keresztet, halálra adta magát, kimutatva ezzel a szeretetét a bűnös világ és ezzel a menyasszonya felé is.

Jézus érett, egészséges, hús-vér, fiatal férfiként 33 éves koráig házasság nélkül, megtartóztatva magát egyedül élt, és nem követett el bűnt. Megváltóként és Vőlegényként is szükséges volt szentül és feddhetetlenül élnie, hogy méltóképpen állhasson a Menyasszonya elé.

Tökéletes Vőlegényhez tökéletes Menyasszony illik:

Jézus a menyasszonyától szintén szüzességet – bűn nélküli életet – vár el, és ez azt jelenti, hogy Jézushoz hasonlóan a leendő házasoknak is, meg kell tartóztatniuk magukat a menyegző napjáig.

Jézus és a gyülekezet kapcsolatát kiábrázoló hívő férj és feleség kapcsolatának, házasságának olyan tökéletesnek kell lennie Jézus visszajövetelére, amin megnyugszik Isten dicsősége. Egy tökéletességben – bűn nélkül – járó házaspáron megnyugszik Isten dicsősége és világító szövétnek lesznek egy bűnnel telt, haldokló világban.

Kedves leendő házasok, első házasságukban élő házaspárok, összetört házasságban élő, de minden vágyukkal a helyreállításon munkálkodó házastársak!

Kibúvókat keresve ne a világ képére változzatok el, leszállítva a keresztyén normákat a világ szintjére, hanem „változzatok el az elmétek megújulása által” és „ne a világhoz szabjátok magatokat”, hanem

–         arra tekintsetek, aki hamarosan vissza fog jönni és egy dicsőséges, hibátlan menyasszonyt fog magával vinni,

–         akik nem erre törekszenek félek itt fognak maradni, bármennyire bíznak is Jézus kegyelmében és szeretetében, ha a parancsolatait viszont nem tartják meg.

Mit tehetünk tehát, hogy megőrizzük magunkat az Úr visszajövetelére?

–          ne adjunk helyet a reklámokon keresztül áradó „világi kívánságoknak”,

–         ne engedjük, hogy tekintetünket a mindenhonnan áradó szexualitás ragadja meg, hanem „kössünk szövetséget a szemünkkel”, mert „valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.”  (Mt 5.28.)

–         ne adjunk helyet a gonosznak még gondolatban sem, hogy megkívánjuk más feleségét, mert az ige mondja: „ne kívánd a te felebarátodnak feleségét”   (2 Mózes 20.17.)

–         ne adjunk helyet a kísértéseknek, amik alkalmak formájában jönnek, ezért kerüljük a kísértést jelentő helyzeteket, hanem „az Úr törvényéről gondolkozzunk éjjel és nappal és mindent úgy cselekedjünk” (Józsué 1.8) ”,

–         egy hosszú útról visszatérő vőlegényére vágyakozva várakozó menyasszony valóságos szentségben és tisztaságban várja Vőlegénye megjelenését.

Itt nincs helye a bizonytalanságnak, hibák elkövetésének, hanem törekedjünk a tökéletességre mindenben!

Csak azok mehetnek biztosra, akik első házasságukban mindvégig tisztán kitartottak és Isten dicsőségére példaként állnak a világ előtt és sóvárogva várják a vőlegény visszajövetelét. Azoknak is van remény, akik bűnt követtek ugyan el, mert házasságtörést követtek el és emiatt összetört a házasságuk, de jobban szerették Istent, mint önmagukat és őszinte bűnbánatot gyakorolva mindent megtettek, hogy házasságuk helyreálljon és végül újból békességet nyertek egymással. Ez által megmutatták mások számára is Isten megbocsátó és helyreállító kegyelmét, hogy Isten Mindenható és számára nincs lehetetlen. Mert Ő azért jött, hogy ami elromlott azt helyreállítsa. Dicsőség neki ezért!

Isten megbocsátja a bűnt, aki töredelmesen bevallja, megbánja azt és el is hagyja. Ha elkövettél paráznaságot vagy házasságtörést, Isten azt is megbocsátja, ha megvallod és őszintén megbánod Isten és házastársad előtt. Nem elég azonban a megvallás és a megbánás, hanem a cselekedetnek is követni kell azt. Van egy feltétel, hogy a bűnbocsánat érvényes legyen Istennél és ezt a feltételt Jézus mondja ki a házasságtörésen rajtakapott asszony fél: „menj el, de többé ne vétkezz”.  (János 8.11) Ez egyértelműen azt jelenti, hogy van bűnbocsánat, de a házasságtörés bűnét végleg abba kell hagyni. Aki ezt nem teszi meg, az biztonsággal nem számíthat a Vőlegény – szeplőtelen szüzet elváró – szeretetére.

Az Úr adjon nekünk kegyelmet és tudjunk azzal jól élni és nem elpazarolni, kiesni abból engedetlenség miatt, hogy – okos szüzek módjára – valóban részünk lehessen a Vőlegény és a Menyasszony találkozásában.

Jövel Uram Jézus!

Abonyi Sándor

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Christ in an uncompromised way. Pioneer, who tries to walk on the way of the minority, cleansed from traditions, making it clear for others to walk on, as well.
Kategória: Bizonyságok, Házasság, helyreállítás, Szentség, Tanítások
Címke: , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

6 hozzászólás a(z) Tökéletes házasság – Abonyi Sándor bejegyzéshez

 1. Guti Tünde szerint:

  Nagyon jó!

  Kedvelés

 2. olaherik szerint:

  Nagyon jo iras, jo volt olvasni.

  Kedvelés

  • Sandor szerint:

   Ha tudott valamiben épülésedre lenni, akkor jó, ha pedig megerősített, és már nincs mit fejlődni, akkor még jobb. Sanyi

   Kedvelés

 3. olaherik szerint:

  Megerositett es ugy gondolom meg van miben fejlodni.

  Kedvelés

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s