Alapelvek a hívőknek Jézus Krisztus Fősége alatti összegyülekezésére

Principles for The gathering of believers under the Headship of Jesus Christ

http://www.gospelfellowships.net/principles-book.html

Ez egy szabad letöltésű könyv a fenti címről, amit szabad terjesztésre szántak és nem javasolják az értékesítését, legfeljebb önköltségi áron.

Javaslom tanulmányozni azoknak, akik az angol nyelvben jártassággal rendelkeznek!

Bátorításként lefordítottam a könyv elejéről néhány oldalt – beleértve a tartalomjegyzéket is -, hogy érzékelhető legyen miről is szól a könyv.

A könyv Jézus visszajövetele előtti egyházról szól, amit Jézus épít, ami ki fogja állni az utolsó idők próbáit, beleértve az üldözést is! 

Sándor

– § § –

Köszöntések

MINDEN Újszövetségi levél tele van azoknak a hívőknek a köszöntésével(1), akik különböző városokban voltak és azok, akik keményen munkálkodtak az Úrban. Azok neveit, akiknek része volt ebben a munkában szintén sokszor meg kell említenünk. Hálásak vagyunk mindazok, akik a szerkesztésben, lektorálásban dolgoztak, vagy javaslataitokkal segítették a könyv létrejöttét. Minden emberi segítségen túlmenően az elejétől a végéig érzékeltük az Úr kezét ebben a munkában. A könyvben lévő üzenetek valóságos teherből(2) születtek és imádkozunk azért, hogy ez a teher az emberi edényekből(3) olyan kis eltéréssel kerülhessen továbbadásra, amennyire csak lehetséges.

Ajánljuk ezt a munkát a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak az Ő királysága munkájára. „Mert ő tőle, ő általa és ő reá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké.” (4) Ámen.

(1) Róma 16

(2) 2 Korinthus 11:28, Efézus 5:27

(3) 2 Korinthus 4:7

(4) Róma 11.36

“ÉN FOGOM FELÉPÍTENI AZ ÉN EGYHÁZAMAT, ÉS A POKOL KAPUI SEM VESZNEK DIADALMAT RAJTA.”

Jézus Krisztus a mi Urunk szavai ezek és a Király hamarosan visszajön. (Máté 16.18.)

Tartalomjegyzék

Előszó

Bevezetés

Ajánlás

ALAPELVEK AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI KÖNYVÉBŐL

1. Alapelv     Nézvén egyedül Jézus Krisztus személyére

2. Alapelv     Ahol 2-en 3-an egybegyűlnek

3. Alapelv     Isten népe szét van szóródva felekezetekben

4. Alapelv     Isten által vezetett gyülekezetekre van szükség

5. Alapelv     Apostolok cselekedetének könyve a minta számunkra

6. Alapelv     Ne függjünk épületektől és ne igényeljünk épületeket

7. Alapelv     Isten emberei a Gyülekezet

8. Alapelv     A gyülekezet bizonyságtételére törekedni

9. Alapelv     A korai apostolok célja nem a bővölködés volt

10. Alapelv    Az evangélium hirdetése

11. Alapelv    Alázatos, szolgáló vezetőség

12. Alapelv    Jézus Krisztus a Gyülekezet Feje

13. Alapelv    Egy növekvő, élettel teli mozgalom

14. Alapelv    Tanítványokká tenni és nem csak megtéríteni

15. Alapelv    Nem embereknek tetszeni, hanem egyedül Istennek

16. Alapelv    A Gyülekezet imában született

17. Alapelv    A Szellem döntő jelentőségű

18. Alapelv    Sátáni hamisítványok

19. Alapelv    Jézus Szellemétől való függés

20. Alapelv    Szent Szellemmel betöltött, „normál” keresztyénség

21. Alapelv    Éhezés az igazi Szent Szellembe való bemerítésre

22. Alapelv    Isten a gyengéket használja az Ő Szelleme által

23. Alapelv    Szekták, hamis evangéliumok és megosztás

24. Alapelv    Krisztus Testének egysége

25. Alapelv    Nem elítélve másokat

26. Alapelv    Helyes tanításokkal, de rossz a Szellemmel rendelkezve

27. Alapelv    A szeretet elsődlegessége

28. Alapelv    Vizsgáljátok meg és korrigáljátok magatokat szeretetben

29. Alapelv    Gazdagnak lenni irgalomban

30. Alapelv    A teljes Szentírás érvényessége

31. Alapelv    Isten szerinti fegyelmezés a gyülekezetekben

32. Alapelv    Kegyesség az engedelmesség cselekedetei által

33. Alapelv    Engedelmesség a hívők bemerítését illetően

34. Alapelv    Krisztus Teste: Evangélisták hadserege

35. Alapelv    Az Úrvacsora: Emlékezés Krisztus halálára

ALAPELVEK A KÍNAI FÖLDALATTI GYÜLEKEZETEKBŐL

36. Alapelv    A Szent Szellem mozgásától függni

37. Alapelv    Jézus Krisztus, mint Úr és Fej

38. Alapelv    A mártírság szelleme

39. Alapelv    Isten valóban megválaszolja az imát

40. Alapelv    Krisztus Teste a Gyülekezet

41. Alapelv    Vissza a Jeruzsálemi mozgalomhoz

42. Alapelv    A Gyülekezet valódi küldetése

ALAPELVEK AZ ÉSZAK-KOREAI FÖLDALATTI GYÜLEKEZETEKBŐL

43. Alapelv    Az Észak-Koreai vezető egy antikrisztusi előkép

44. Alapelv    Megfizetni az árat, hogy a Gyülekezet részévé válj

45. Alapelv    Emlékeztetés öt kihívásra

46. Alapelv    Összejövetel Házi Gyülekezetekben

47. Alapelv    Az Úr Napja bármelyik nap eljöhet

48. Alapelv    Együtt vagyunk Krisztus Teste

49. Alapelv    A Szentírás felosztása és memorizálása

50. Alapelv    Nem csak hallgatni

51. Alapelv    Az igazi keresztyén növekedésének mérése

52. Alapelv    Gyakorlati tanácsok gyerekek tanításához

53. Alapelv    Sok vezető felemelése a Testben

54. Alapelv    Megemlékezni a szegényekről

55. Alapelv    Bizonyságtétel és misszió hit által

 ALAPELVEK AZ IRÁNI FÖLDALATTI GYÜLEKEZETEKBŐL

 56. Alapelv    Robbanásszerű növekedés egy antikrisztusi államban

57. Alapelv    A hit továbbadása folyamatosan, minden helyzetben

58. Alapelv    Új megtértek minden gyülekezeti összejövetelen

59. Alapelv    Hívők kis csoportjainak hálózata

60. Alapelv    Mártírok tisztelete a Gyülekezetben

Zárszó: Hívás a közösségként való összegyülekezésre  

I. Függelék    FELKÉSZÍTENI KRISZTUS TESTÉT AZ ÜLDÖZÉSRE

Felkészülés az üldözésre; keresztyénnek lenni – Edgar testvér

Az üldözés eljövendő Tsunamija – Greg testvér

Egy nyílt látás az eljövendő üldözésről – Brian testvér  

II: Függelék  – VÁLOGATOTT  TANÍTÁSOK A GOSPEL FELLOWSHIPS SZÁMÁRA

Interjú a Kínai Házi Gyülekezeteknél – Denny testvér

Isten új dolgai – David testvér

Engedelmesség és vezetés – Zac testvér

A Szent Szellembe való bemerítés – Denny testvér

Isten Szent Szelleme nélkül – Chadwick testvér

Testvéri szeretet – Edgar testvér

III. Függelék TOVÁBBI FORRÁSOK A GOSPEL FELLOWSHIPSTŐL

 Gospel Fellowships Hitvallása

A Biblia időrendi sorrendben való olvasása

Irányelvek az összegyülekezésre

Gospel Fellowships Himnusza

Gospel Fellowships olvasói

Előszó

Csak egyetlen ház VAN, ami meg fog állni az elközelgő viharban és csak egy nép, akit nem söpör el az utolsó napok megtévesztésének áradata. Csak egy templom, amit Isten be fog tölteni az Ő leírhatatlan dicsőségével, és csak egyetlen világítótorony, ami örökké fényleni fog: az Isten megmentő kegyelméről szóló tiszta bizonyságtétel. Csak egy királyság VAN, ami kibírja megrázásokat, csak egyetlen csónak, ami meg fog maradni Isten igazságos ítéletének hirtelen kiáradásakor. Csak egy Menyasszonya van a Vőlegénynek, csak egyvalaki hivatalos a Bárány menyegzői vacsorájára.

Ez az egy és csakis egy az Úr Jézus Krisztus szeretett Gyülekezete: az Ő szeme fénye. Ez az Ő Teste, az Ő Menyasszonya. Ez az, amit Krisztus megígért, hogy felépít.

“Én mondom neked, te Péter vagy és ezen a kősziklán fogom felépíteni az Én Egyházamat és a Pokol kapui sem vesznek diadalt rajta.” (6)

A könyv, amit most olvasol egy kürtszó a Jézus Krisztus Fősége alá való visszatérésre és csatlakozni Hozzá az Egyház építésében, amit Pünkösd napjaiban kezdett el, amikor elküldte a megígért Szent Szellemet. Ez a könyv nem rendelkezik hatalommal; sem pedig a testvérek, akik írták. Ők egyszerű alázatos emberek, akikben egyedül Isten dicsőségéért és Jézus Krisztus felemeléséért ég a szenvedély! Hiszem, hogy fogsz találni olyan alapelveket, amiket többször látsz megvalósulni végig a Bibliában, és sokat segítenek bárki számára, aki vágyik rá, hogy egy igazi Gyülekezetként gyűljön össze Jézus Krisztus Fősége alatt. Az üzenetek prófétikusak, kijózanító és meggyőző azoknak a testvéreink példája, akik létrehozták az üldözött Egyházat Kínában, Iránban és Észak-Koreában.

A hamis egyház, Babilon, egy napon Isten Mindenható kezének félelmetes ítélete alatt el fog esni és sosem kel fel többé és a mennyben mindenki azt kiáltja: “Halleluja!” (7)

Ezért mondja Isten:

“‘Fussatok ki belőle ÉN népem,’ hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból.” (8)

Ez az idő most van. Gondold végig a költségeket. Üldözött leszel, próbákon fogsz átmenni és megrostálásra kerülsz. Félre fognak érteni, a világ gyűlölni fog, és néha még a saját családtagjaid is gyűlölni fognak. (9)

Részed lesz sírásban, szívpanaszokban, nyomorgattatásokban, szenvedésben és fájdalmakban. DE olyan Valakiért élsz, aki mindenki számára érték és annak örökké tartó királysága nem rázható meg sem el nem halványítható. Olyan kiváltságban lesz részed, hogy a királyok Királyát és az uraknak Urát szolgálhatod. Azon túl, egy napon egy leírhatatlan megtapasztalásban lesz részed, amikor meglátod az Ő dicsőséges arcát és hallhatod Őt, hogy a saját neveden hív, mint az Ő tulajdonát.

Bárcsak Isten felgerjesztené egy Maradék szívét, akik jobban szeretik Jézus Krisztust, mint a saját életüket!(10) Bárcsak az Úr tenné eggyé őket, hogy a tűz melegebben égjen és a világosság még jobban ragyogjon! Bárcsak Krisztus rendelkezne egy igazi, szent bizonysággal ott, ahol elhívott téged, hogy gyűljetek össze más szentekkel ma! Bárcsak az egész föld be lenne töltve az Úr dicsőségének ismeretével, mint ahogy a vizek a tengert beborítják!(11) Bárcsak készen találna bennünket, amikor a Menyasszonyáért hirtelen visszatér!

Nézvén Jézusra a hitünk Szerzőjére és Bevégzőjére.(12)

Brian Testvér

(7)   Jelenések 19:1

(8)   Jelenések 18:4

(9)   Máté 10:34-36

(10) Jelenések 12:11

(11) Habakuk 2:14

(12) Zsidó 12:2

 Bevezetés

EZ A KÖNYV egy olyan teher hatására jött létre, hogy meglássuk Isten népének élő gyülekezetét létrejönni ezekben az utolsó napokban.(13) A nyomorgattatások és üldözések idején, ami az egész világra el fog jönni az igényli Krisztus igaz testének egységét. A Máté evangéliumban ugyanis azt mondja az Urunk: “Akkor üldözni fognak benneteket és halálra adnak benneteket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az ÉN nevemért.”(14) Ez az igazság az üldözéssel kapcsolatban biblikus és gyakran megismétlődik a Szentírásban.(15)

Néhány különleges cél ennek a könyvnek a megírásával:

1.) Segíteni az igaz hívőket és a Biblikus gyülekezeteket az eljövendő üldözésre való felkészülésben, a kisebb csoportokban (16) való összegyülekezésben.

2.) Bátorítani az igaz hívőket, hogy hagyják el azokat a gyülekezeteket, amik nem Isten teljes igéje szerint tanítanak és hívőként gyűljenek össze Jézus Krisztus Fősége alatt.

3.) Biztosítani egy kézikönyvet a biblikus alapelvekre és irányelveket a hívők összegyülekezésére.

4.) Egyesíteni azokat a hívőket, akik el vannak választva egymástól a különböző felekezeti problémák által, a Krisztus Fősége alatti összegyülekezésben.

Isten vágyik rá, hogy elhozzon egy nagy dicsőséget az Ő Fiára Krisztus teste által (az igaz hívők összegyülekezésével) a földön. A Szentírás kijelenti, hogy a “Királyság evangéliuma lesz hirdetve az egész világon, mint egy bizonyság minden nép számára, és akkor jön el a vég”.(17) Az evangéliumnak ez a prédikálása és terjesztése nem ügyes emberek által fog megtörténni, hanem Isten Szellemének a munkája által.

Isten felemel sok szolgáló vezetőt, hogy pásztorolják az Ő Gyülekezetét ezekben a végidőkben. Azonban a legtöbben nem megújult, nagy tekintélyű emberek lesznek. Isten sok ismeretlen engedelmes szolgálót emel fel — akikkel megosztja a jó pásztor Szellemét — hogy összegyülekezésre hívja az Ő testét a napjainkban.

A könyv látása a hívők összegyülekezésére Jézus Krisztus Fősége alatt, hogy összegyűljenek akár csak 2-3 másik hívővel a lakókörnyezetükben. A név, amit az Úr adott nekünk ehhez a teherhez: Gospel Fellowships (Evangéliumi Közösség)(18). Erre a könyvre való reagálásként szabad használnod ezt a megnevezést összekapcsolva azzal, amit Isten cselekszik a lakókörnyezetedben.

Nem úgy tekintünk magunkra vagy erre a könyvre, hogy az egy hatalmat képviseljen, hanem inkább azt keressük, hogy egyszerű irányelveket biztosítva segítsen azoknak, akik meg fogják hallani Isten hangját és összegyűlnek a hasonlóan gondolkodó hívőkkel, hogy megvalósuljon Isten örök célja a földön. Sok testvér áldozta rá idejét és elgondolásait ennek a könyvnek az elkészítésére, hogy olvasmányos legyen és az Úr gondolkozását tükrözze vissza. Valóban hisszük, hogy ez az erőfeszítés Krisztus testének egy közös erőkifejtése és sokak érdeklődésére tarthat számot, nem csupán néhány testvérére a testben. Imádkozunk azért, hogy ez a könyv sokak által befogadható legyen Krisztus testében.

A függelékek – a sok forrás között – az elmúlt tíz évben elhangzott igehirdetések következtetéseinek néhány hosszabb leírást tartalmazzák, amik visszatükrözik az Úr szívét a hívők összegyülekezésein. Több mint 1000 lábjegyzet van a könyvben — többnyire igehelyekre való hivatkozások. A hivatkozások nem kimerítőek, de több mint elegendőek, hogy segítsenek a hívőknek. Arra bátorítunk, hogy ezeket a verseket keressétek meg, és úgy menjetek végig az Alapelvek című könyvön. Isten képes egységre jutni az Ő népével a Szent Szellem által, hogy bátorítson és megerősítsen ezekben az utolsó napokban.

(13) Zsidó 1:2

(14) Máté 24:9

(15) 2 Timótheus 3:12, János 15:18, Lukács 6:22, Jelenések 6:9-11

(16) Gyűljetek össze kis csoportokban, ahol egy szolgáló vezetőség felügyelni tud benneteket és ahol a hívők fel tudnak növekedni az érett keresztyénségre, ami lényeges az eljövendő üldözés szempontjából.

(17) Máté 24:14

(18) Ezt a nevet nem kell használnotok az összegyülekezésetekre. Ez a név a Gospel Fellowships III. Függelékben lévő Hitvallásából származik.

Szent Atyám, vágyunk rá, hogy szemeinkkel meglássuk Fiadat megdicsőülve és felemeltetve. Minden napon megalázzuk magunkat, hogy a gyermekeid legyünk és hogy része legyünk a Testednek a Gyülekezetnek. Belefáradtunk azt látva, amit emberek tehetnek e Te Nevedben és van egy terhünk, hogy meglássuk hogyan cselekszed a Szent Szellem friss munkáját, hogy megengedd sokak számára, hogy Jézus Krisztus tanítványaivá váljanak. Kérlek Uram, lehelj a te szolgáidra, adj nekünk egy megújult elkötelezettséget, hogy hordozzuk a keresztet és kövessünk Téged a keskeny úton, ami az életre visz.  Legyünk telve a Te szereteteddel a Szent Szellem által másokért, hogy meglássuk  a Te királyságodnak a kiterjedését ezekben a végső időkben az egész világon. Kérünk téged leginkább a szent Fiad, Jézus Krisztus dicsőségéért, hogy cselekedd meg ezeket. Ámen.

Ez a bevezető rész PDF-ben letölthető itt:

Alapelvek – Bevezető rész

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: egység, evangélium, evangelizálás, gyülekezetépítés, helyreállítás, Keresztyénség, Tanítások, utolsó idők
Címke: ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s