Isten örök célja által kiformálva – David Bolton

Shaped by God’s Eternal purpose by David Bolton

http://christcenteredchristianity.com/2013/03/07/shaped-by-gods-eternal-purpose/

PDF formátumban letöltető itt:  Isten örök célja által kiformálva

Az életünket elsődlegesen az formálja, amit a legnagyobb értéknek tartunk és amivel a legtöbbet foglalkozunk. Magunkévá tehetjük a kultúránk értékeit és belebonyolódhatunk a világi hajsza forgatagába, élvezetekbe, elkötelezettségekbe és kiszolgáltatottságokba, az életünket végső soron ezek fogják alakítani. Kihátrálhatunk ebből és felemelhetjük szemünket messze a világi felszínesség és üresség fölé és elkezdhetjük az életünk középpontjába állítani azt, ami számunkra a legnagyobb érték és a legnagyobb jelentőségű.

Létezik valaki, aki az örökkévalóságban lakozik, aki minden hatalmat és erőt birtokol, aki tökéletesen és teljesen ismer és ért mindent, aki tökéletes tisztasággal és örök elkötelezettséggel szeret, teljesen központosítva és buzgón elkötelezve magát a létéből fakadó célja kibontakozására, aki a lehető legtömörebb módon magába foglalja ezt az Egyetlen dolgot. Minden energiája, képessége és szenvedélye EGYETLEN DOLOG végrehajtásához kapcsolódik és koncentrálódik.

Ennek az EGYETLEN DOLOGNAK a neve a Szentírásban az “Ő ÖRÖK CÉLJA” (Efézus 3:11)

Miként azok, akik az Ő képmására vannak teremtve, és arra vannak elhíva, hogy az Ő örök társai legyenek, mi is erre az EGYETLEN DOLOGRA vagyunk elhíva. Ez az ember legmagasabb rendű elhívása. Erre vagyunk rendkívüli és csodálatos módon kiformálva, bölcsességgel és kegyelemmel elhíva. Ez a létezésünk és örökkévaló sorsunk igazi értelme.

Amikor a szemünk kinyílik a létünk nagyobb mélységeire hívogató elhívás felismerésére, az annyira ellenállhatatlan, hogy kivon és kiszabadít bennünket ennek a világnak az alattomos hálójából. Koncentrált erővel új irányt szab és újra központosítja a lényünket a körül, amire a szívünk és a lelkünk teremtve volt, hogy megtalálja abban a legmagasabb örömöt és megelégedettséget. Szellemünk gyönyörködik a hazatalálásban.

Amikor ezen újraközpontosító kijelentés által nyilvánvalóvá válik az elrontott életünk, mint egy egyszerű agyagdarab a fazekas korongon elkezdünk újra a cél és terv szép, szimmetrikus, kiváló edényévé átformálódni.

Jellem

Aki körül forgolódunk annak a természete kezdi átformálni a jellemünket és határozza meg, hogy mivé válunk.

Az Ő örök célja állandó, biztos, megbízható, megváltoztathatatlan és megállíthatatlan. Rendíthetetlenség, megingathatatlanság, következetesség, hittel teljesség és állhatatosság kezd beleformálódni a lényünk körvonalába.

Az Ő örök célja bölcs, jövőbe látó, határtalan, mindenre kiható, mindent felölelő és hibátlan. Bölcsesség, jövőbe látás, cél, szándékosság, önfegyelem és állhatatatosság kezdik jellemezni az edényünk természetét.

Az Ő örök célja jó: szeretet, öröm, békesség; igazságosság, remény; öröm és dicsőség! A Szellem minden erkölcsi tisztasága bennünk felemelkedik, amikor kiüresítjük magunkat ezen mindenek feletti EGYETLEN “JÓ” DOLOG számára!

Isten örök célja hatással van ránk és megérteti velünk igazi jellemünket, hogy kik vagyunk valójában, mivel az Ő örök, természetfeletti, mindenek felett álló és tökéletesen központos jellemére formálódunk át.

Tartalom

Isten örök céljának természete által nem csupán a mi “edényünk” jelleme formálódik ki, hanem annak tartalma is.

Az örök cél végülis az Atyának a Fiú felé megnyilvánuló szeretetéből fakad. Az Atya szeretete a legnagyobb ajándék az Ő szeretettje felé, viszonozva a Fiú önfeláldozó szeretetét az Ő Atyja felé. Minden dolog e körül a kölcsönös isteni szeretet körül forog.

Az Atya legnagyobb dicsősége, öröme és megelégedettsége, amit az örök terve kidolgozásakor a szeretett Fiúban mint központban elhelyezett, a legfontosabb dolog és mindenre elegendő .

Isten örök célja minden részletre kiterjedően Krisztus-központosított. Ő formálta ki azt, teljesen Őrá van fókuszálva, Ővele van megtöltve, Őáltala és Őérte történik minden.

Mi, akik isteni értelemmel érthetjük meg az életünket és állandóan Isten örök célja körül forgunk, hasonlóképpen Krisztus tartalmával – az Ő központosságával, kiválóságával, teljességével és mindenre elegendő voltával – vagyunk megtöltve. A Krisztus-központúság a hitünk, a járásunk, a beszédünk, a kapcsolataink és a szolgálatunk lényege. Krisztus az, aki túlcsordul az edényünkből és átárad a pórusainkon.

Ezenfelül, az örök célban, az Atya ajándékoz a Fiának egy örök társat, egy Menyasszonyt, az Ő testéből való testet, csontjából való csontot, az Ő Testét a Gyülekezetet. A Menyasszony és a Fiú így összekapcsolódva és egymással betelve egymástól elválaszthatatlanok.

Az örök cél tehát Krisztusban van: egy kiegyensúlyozott Gyülekezet (testületi Krisztus központúság). Nem lehet másként. A kettő eggyé válik.

Mi, akik teljesen elköteleztük magunkat az Isten örök célját megvalósító tevékenységre, teljesen elköteleztük magunkat az Egyház, a Menyasszony és Krisztus Teste számára. Készek vagyunk tehát az összegyülekezésre, az épülésre, egy teljeskörű működésre, eggyéválásra, érettségre és egy Krisztusban kiegyensúlyozott, Krisztust kiformáló Eklézsia kifejezésére. Ez a terhünk, a szenvedélyünk, az áldozathozatalunk és az egész életünk fáradozása, ami a legmagasztosabb örömünk és a legnehezebb vajúdásunk lényege.

Krisztus-központúság és Gyülekezet központúság (testületi Krisztus központúság) a két elsődleges ismertető jegye azoknak, akik megértik és vállalják az elhagyatottságot a korok végső célja érdekében. Ők Isten munkatársai; jövőbe tekintő társai; küldött-társai; álmodozó társai.

Személyiség jegyeinket és életünk tartalmát azok a dolgok alakítják, amit a legtöbbre értékelünk és ami körül a legtöbbet forgolódunk. Amire Isten teremtett és elhívott minket, az az amit Ő a legtöbbre becsül és ami körül örökké forgolódik. Válaszolunk az Ő hívására? Meg fogjuk elégíteni az Ő szívét? Magunkévá tesszük az Örökkévaló Rendeltetésünket?

Ez éppen most kezdődik el…

Fordította: Abonyi Sándor

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: helyreállítás, Keresztyénség, Szentség, Tanítások
Címke: , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s