Krisztus a központ – 4. rész: Isten örök céljának megértése – David Bolton

Christ the Center Part 4 – Unlocking God’s Eternal purpose by David Bolton

http://christcenteredchristianity.com/foundations/christ-the-center-pt-4/

(Fordító megjegyzése: ahhoz, hogy a szerző által végigvitt következetes szóelemzés a magyarban is követhető legyen, az igeidézeteknél a szerző által használt “Extended Translation” -Kibővített fordítás – idézeteit fordítottam magyarra)

PDF formátumban letölthető itt:

Krisztus a középpont – 4. rész – Isten örök céljának megértése

– § –

A Krisztus központúság kutatását folytatva, szeretnék javasolni egy kis “kulcs” készletet, ami segíthet sok Igét megérteni (felnyitni) Isten örök céljára, “akaratának titkára” vonatkozóan. Az egyik dolog a kulcsokkal kapcsolatban az, hogy jóllehet kicsik, de mégis óriási ajtókat nyithatnak ki. Isten örök céljának és azon belül a Krisztus-központúságnak a megértése nem csupán nagy ajtók, hanem óriási ajtók.

A következő kis “kulcs” készlet látszólag jelentéktelen négy apró görög szó,

“ek”,   “dia”,   “en”,   és   “eis”

de mégis óriási ajtókat tudnak megnyitni.

Mostani elmélkedésünk során az első három kulcsot fogjuk használni a Krisztus-központúsággal kapcsolatban, hogy segítsen megnyitni az értelmünket, amikor megnézzük a “középpont” szó meghatározását:

 “kiindulópontja utaknak, elgondolásoknak vagy cselekedeteknek.”

A “kulcsok” közül az első pici görög szó az “ek”. Ez a szó a görögben egy szótő, ami “kiindulópontot, kezdetet, forrást” (Strong*) jelöl, amit az angolban gyakran “out”, “from” “of”-nak  fordítanak, ami a magyarban a “ki”, “ból, ből”, “nak(a), nek(a)” felel meg.

(* A ‘Strong’ magyarázata: A Bibliában használt – számokkal beazonosított – eredeti görög szavak)

Isten örök céljával kapcsolatban az “ek” szócska a Szentírásban kizárólagosan az Atyával kapcsolatban fordul elő. Ez a pici kulcs megnyit számunkra egy mély igazságot, egy titkot, hogy Isten örök céljában “minden dolognak a kezdete, kiindulópontja az Atya,  akiből, mint forrásból jön ki minden. A Szentírás kijelenti, hogy “minden dolog”-nak Ő a kezdete.

Az  1 Korintus 8.5-ik verse világosan bizonyítja ezt az igazságot. Kenneth Wuest görög tudós által készített szöveghű “Kibővített Fordítás” (Expanded Translation)  csodálatosan kifejezi ezt:

“Számunkra egy Isten létezik, az Atya, akiből mint egy forrásból jön ki minden dolog   és mi az Övéi  vagyunk.”

A pici “ek” szónak a szöveg hű fordítása: “mint egy forrásból ….. ki. Ez a vers egyértelműen bizonyítja, hogy “minden dolog” az Atyával kezdődik, és mint egy “forrásból”, belőle jön ki minden. A pici “ek” szócska tehát egy elsődleges kulcs az Atya szerepének megértéséhez az örök tervben. Ő a forrás, minden dolog eredete.

A következő kulcs, amit most meg fogunk nézni a pici “dia” szó. Ez a szó szintén egy szótő, ami “egy cselekedet irányát” (Strong) fejezi ki és elsődlegesen “által, keresztül, útján” fordítják. Amikor az örök céllal kapcsolatban ezzel a kulcsszóval találkozunk a Szentírásban, azt látjuk, hogy az elsődlegesen a Fiúval kapcsolatban fordul elő. A Fiú úgy van kijelentve, hogy Ő legyen a “csatorna”, vagy Közbenjáró, akin “keresztül” az örök tervben minden dolog valósággá válik.

Most nézzük meg ismét Kenneth Wuest “Kibővített Fordítását” és az 1 Korintus 8.5-ben koncentráljunk a vers második felére:

“Számunkra egy Isten létezik, az Atya, akiből mint egy forrásból jön ki minden dolog   és mi az Övéi vagyunk, és egy Úr Jézus Krisztus, akinek a közbenjáró tevékenységén keresztül minden dolog valósággá válik, mi is Ő általa.”

Itt a “közbenjáró tevékenységén keresztül” kifejezésben a “keresztül” szó szintén a görög “dia” szó szerinti fordítása. Jézus Krisztuson, mint az Atya “közbenjárójának a tevékenységén” “keresztül” “minden dolog” valósággá válik. A “dia” szó tehát elsődleges kulcs a Fiú szerepének, mint “minden dolog” csatornájának, közbenjárónak a megértéséhez, az Atya örök tervében.

Most a harmadik kulcsot fogjuk megnézni, az “en” görög szócskát. Ez is egy szótő, aminek jelentése “egy állandó” “eszköz” (Strong) alkalmazása. Az Újszövetségben ezt gyakran “ban, ben” és “által” (ragokkal és szavakkal) fordítják. Az “en” szócska a “dia”, szócskához hasonlóan az Újszövetségben elsődlegesen a Fiúval kapcsolatban fordul elő, az örök tervvel kapcsolatban. A “minden dolog” nemcsak a Fiún “keresztül” (“dia”), hanem a Fiú “által” (“en”) valósul meg, aki az Atya “állandó eszköze” az örök célja véghezvitelében.

Az Efézus 3.11-ben, például az “en” szócska úgy van fordítva, hogy “benne elvégezve, véghezvíve”. Így olvashatjuk az igében:

“…az Atya örök célja szerint, amit elvégzett Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.”

Az örök terv “elvégeztetett (“en”) Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” Ő az örök terv elvégzésének állandó eszköze minden dologban.

Azonkívül a Kolossé  1.16-17-ben, ahol az “en”által”-nak van fordítva, azt olvashatjuk:

“Mert Ő általa volt minden dolog teremtve: dolgok a mennyben és a földön, láthatók és láthatatlanok, trónok, erők, uralkodók vagy hatalmak;”

Jézus Krisztus, az örök Fiú, az eszköz, a módszer és az út, ami által az Atya véghezviszi az ő Isteni akaratát. Minden dologgal kapcsolatban a közbenjárás, a szükséges módszer, a véghezvitel, az irányítás és a szétosztás az Úr Jézus Krisztus, mint az örök terv állandó eszközének és közbenjárójának tevékenysége által történik.

Az Atya Maga ezért semmit sem cselekszik, hanem csak az Ő szeretett Fián “keresztül”, “Ő benne” és “Ő általa.” Amikor az Atya teremteni akar, a Fiát és az Igét használja eszközként. Amikor az Atya akarata a megváltás, a Fiát, a Bárányt és a Főpapot használja, mint eszközt. Amikor az Atya akarata az Egyház, a Fiát, mint második Embert, Vőlegényt és Fejet használja. Amikor az Atya akarata a Királyság, a Fiát, az ember Fiát, a Bárányt, az Oroszlánt és a Királyok Királyát használja eszközként. Isten örökkévaló üdvtervében Isten Fiának ilyen központi,  legfőbb helye és elhívása van.

A kis “en” görög szócska a “dia”-val együtt a legfontosabb kulcsok, amik felnyitják az Úr Jézus Krisztus helyzetével, céljával és működésével kapcsolatos kijelentéseket az örök tervben.

A három kulcs szerint, amiket eddig megnéztünk “ek”, “dia” és “en”, eljutottunk annak megértéséig, hogy az örök tervben “minden dolog” az Atyával kezdődik, és mint egy “forrásból”, minden belőle jön ki; és minden dolog a Fiún “keresztül”, “benne” és “általa”, mint az Atya közbenjárója és állandó eszköze által valósul meg .

Micsoda óriási ajtók nyílnak ki ezen három pici “kulcs” által!

Most térjünk vissza a “középpont” szó mostani meghatározásához:

kiindulópontja utaknak, elgondolásoknak vagy cselekedeteknek.”

Kiindulópontja utaknak, elgondolásoknak vagy cselekedeteknek.”? Hogyan lehetséges, hogy ilyen módon “feltárja” számunkra a Krisztus központúság megértését?

Először a legfelsőbb értelemben fel kell ismernünk és bizonyítanunk, hogy az Atya a legfontosabb “kiindulópontja utaknak, elgondolásoknak vagy cselekedeteknek.” Minden dolog vele kezdődik és mint forrásból belőle származik. Azonban el kell mondani, hogy az örök terv szétosztással, kinyilvánítással, irányítással és véghezvitellel kapcsolatos központi és legelső helyét és szerepét az Atya átadta a Fiúnak. Minden rajta keresztül és általa kerül elvégezésre.

A Krisztus-központúság ilyen értelmezésének gyakorlati bemutatása céljából, tételezzünk fel egy befolyónyílást egy feszített tükrű úszómedence középpontjában. A valódi forrás nem látható, az valahol máshol van, de a víz elosztása benne, általa – a befolyónyíláson keresztül – történik. Mindaz, ami egy központi befolyónyíláson keresztül be-, fel- és kifolyik, feltölti a medencét. Jézus Krisztus mind a teremtés, a megváltás, a gyülekezet és a királyság központi befolyónyílása. Minden rajta keresztül, Ő benne és Ő általa tud jönni, és jön is, és fog is jönni.  Jézus egy fontos pozíciót és szerepet foglal el a “kiindulópontja utaknak, elgondolásoknak vagy cselekedeteknek” folyamatban. Ő Isten minden utainak (“befolyásának”), minden bölcsességének (“elgondolásának”) és minden munkájának (“cselekedetének”) a középpontja. Az Atya nem cselekszik semmit, hanem azt az Ő Fián, Jézus Krisztuson keresztül, az Ő Fiában, az Úr Jézus Krisztusban és általa cselekszi.

Milyen hatalmas és dicsőséges az Isten Fia!

Mert “tetszett az Atyának, hogy benne lakozzon minden teljesség”,

És hogy minden dologban Ő legyen az első;

Kolossé 1.19 és 18

Nyitva van a szemed, hogy meglásd ezt a Jézust?

Fordította: Abonyi Sándor

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezet, helyreállítás, Tanítások
Címke: , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s