Krisztus a középpont – 5. rész: “Isten örök céljának megértése – David Bolton

Christ the Center – Pt. 5: “Unlocking God’s Eternal Purpose (Cont.)” by David Bolton

http://christcenteredchristianity.com/foundations/christ-the-center-pt-5/

PDF formátumban letölthető itt:

Krisztus a középpont – 5. rész – Isten örök céljának megértése

Most elérkeztünk a “középpont” szó következő meghatározásához, amit a Krisztus-központúsággal kapcsolatban meg fogunk nézni. Ez a meghatározás elég erőteljes és alkalmas arra, hogy átgondoljuk Isten örök céljának csúcspontját, amire elvisz bennünket az Ő Fiában és Ő általa. Ezt az meghatározást a “The Online Plain Text English Dictionary” szótárból vettem, ami (magyarul) így hangzik:

“összpontosítás egy első vagy fontos pontra; atommagok, ami körül a dolgok összegyűlnek vagy ami felé tartanak; figyelem, cselekedet vagy erő  tárgya; szórakozás, kellemes időtöltés  középpontja.”

A korábbi elmélkedésünkben láttuk, hogy az örök célban minden dolog az Atyából, mint forrásból “jön ki” (“ek”). Láttuk azt is, hogy az Ő örök céljában minden dolog a Fiún, az Atya Közbenjáróján “keresztül” (“dia”) és állandó eszköze “által” (“en”) kerül megvalósításra.

A mostani elmélkedésünkben meg fogjuk látni hogyan tér vissza, gyűlik össze és összpontosul minden a kijelölt “középpontban”.

Ahhoz, hogy megérthessük ezt az igazságot, most a negyedik “kulcsot”, a kis görög “eis” szócskát használjuk.

Az “eis” szócska rag vagy helyhatározó szó, ami elmozdulást jelöl valamilyen irányba: – bele, – rá, – hozzá, – felé,  – érte és reá nézve.   Amikor a Szentírásban az örök céllal kapcsolatban használatos, azt a mozgást jelzi, amiben minden dolog a csúcspont felé halad, vonzódik, mozdul, összegyűlik, koncentrálódik, kiteljesedik; eléri a csúcspontját és végső célját. Ebben a tekintetben a Szentírásban ez mind az Atyával, mind a Fiúval kapcsolatban előfordul, amint azt meg fogjuk látni.

Minden dolog a Fiúra nézve (“eis”) történik

Ez az “eis” kulcsszó a Fiúval kapcsolatban az örök cél véghezvitelében először a Kolossé 1.16-ban fordul elő:

 „Minden dolog Ő „általa” („en”) és Ő „reá nézve” („eis”) teremtetett;”

Valójában egy pici kulcsról van szó és mégis egy óriási ajtót nyit meg Krisztus, Isten Fia megértésében, hogy Ő nem csupán cselekvő részese a teremtésnek, hanem a teremtés örököse is. Valójában minden dolog nem csak Ő rajta keresztül, Ő benne és Ő általa (“dia” és “en”) történik, hanem minden dolog Ő benne és Ő reá nézve (“eis”) éri el a csúcspontját.

A Zsidó 1:2 mondja:

 „…. ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által (’keresztül’), akit tett minden dolog örökösévé, aki ’által’ a világot is teremtette”

Minden dolgot, ami létezik a teremtett világban, láthatók és láthatatlanok az Atya a Fiúnak adta, mint “minden dolog örökösének”, az Ő osztályrészeként és tulajdonaként, hogy élvezze és uralkodjon azon, ahogyan akar. Az örökségéhez való törvényes jogon túl Jézus egy kormányzási hatalmat is kapott az öröksége felett. A feltámadása után Jézus a következőt mondta:

“Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.” (Máté 28.18)

“Minden hatalom” az övé, hogy uralkodjon “minden dolog” felett és kormányozza azt, amit örökségül kapott. Pál Krisztus feltámadásáról szólva azt mondta:

„…. feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben. Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is: És minden dolgot vetett az Ő lábai alá, és Őt tette minden dolog  …… fejévé”  (Efézus 1.20- 22)

A Fiú, aki készségesen megüresítette Magát, szegénnyé lett, lemondott a jó híréről, mindenki szolgájává lett, minden dologban engedelmes volt az Atyának, kilehelte a lelkét és meghalt, és most mint feltámadt Bárány “a trón közepén áll” (Jelenések 5:6), mint minden dolog örököse és Feje.

“Minden dolog  ………és Ő reá nézve……” (Kolossé 1:16)

Az örök célt illetően látjuk ezt a mozgást (“bele”, “rá”, “felé”,  “ érte” és ”reá nézve”) az Efézus 1:9-10-ben is, ahol az Újszövetség legvilágosabban  beszél erről:

„(Isten az Atya) megismertetvén velünk az Ő akaratának titkát az Ő jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában, az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának minden dolgot a Krisztusban (az Ő Fősége alatt), mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek e földön vannak;”

Itt a korok csúcspontján Krisztus az egybeszerkesztés középpontja. Minden dolog az  “Egyetlenben van egybegyűjtve” (KJV) és Őbenne “összegezve” (NAS). Az ” egy Fej alatt egybegyűjteni” minden dolgot estén az “Anakephalaiomai” görög kifejezés használatos. A szó gyökere a következő jelentéssel bír: “fej”, “a legfontosabb dolog”, “fő pont”, “a Lényeg”. Marvin Vincent, egy görög Újszövetségi tudós a “Vincent’s Word Studies of the New Testament” (Vincent Újszövetségi szótanulmánya) című  művében a következőképpen magyarázza ennek teljes jelentését:

“…visszahozni és összegyűjteni a Fő Pont körül.”

Jézus Krisztus a “Fő Pont” Isten örök tervében.

Ha megnézzük a “középpont” szóra használt mostani meghatározásunkat, akkor látjuk, hogy tökéletesen alkalmas Jézus Krisztusnak, mint Isten terve Középpontjának leírására:

“összpontosítás egy első vagy fontos pontra; atommagok, amik körül a dolgok összegyűlnek vagy ami felé tartanak; figyelem, cselekedet vagy erő  tárgya; szórakozás, kellemes időtöltés középpontja.”

Ez a meghatározás pontosan és csodálatosan leírja Jézus Krisztust, Isten Fiát, aki a Fő Pont, a Középpont, a Lényeg, minden dolog Örököse, minden dolog Feje, az Alfa és az Omega, a Kezdet és a Vég.

Minden dolog vissza (“eis”) az Atyába a Fiú által (“dia”)

„Mert tetszett [az Atyának], hogy Ő benne („en”) lakozzék az egész teljesség; és hogy Ő „általa” („dia”) békéltessen meg mindent Magával („eis”), békességet szerezvén az Ő keresztjének vére „által” („dia”) (Kolossé 1:19-20)

Pontosan úgy, ahogyan minden dolog az Atyából Krisztuson keresztül jön ki, úgy az is el van rendelve, hogy minden dolog “visszatérjen” az Atyába Krisztuson keresztül az Ő megváltó munkája, fősége és uralma “által”. Amikor minden dolog a Fiúban beteljesül és koncentrálódik, azok Ő rajta keresztül, Ő benne és Ő általa térnek vissza az Atyába.

Aztán a vég, mikor (Krisztus) átadja az országot az Istennek és Atyának; amikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt. Mert addig kell néki uralkodnia, mígnem ellenségeit mind lábai alá veti. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. ….. Mikor pedig minden alája vettetett, akkor maga a Fiú is alávettetik annak, aki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenben.” (1 Korintus 15:24-28)

“A vég” végül is Istenben teljesedik be, ugyanis ő lesz “minden mindenben” a Teremtés, a Megváltás, az Egyház és a Királyság mindenre kiterjedő véghezvitele és kinyilvánítása által, az Ő Fián keresztül, Ő benne és Ő általa. Ebben a dicsőséges “titokban“, elküldte az Ő szeretett Fiát, hogy legyen a középpont és a legelső minden dologban. Ővele egységben és együttműködve az Atya örök célja be fog teljesedni.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

A “Krisztus a középpont” című tanulmány sorozat kinyitja az ajtót Isten örök célja mélységeinek megértéséhez. Micsoda hatalmas térség terül el a maga teljességében annak az ajtónak a másik oldalán! Mennyire szükségünk van rá, hogy a bölcsesség és kijelentés szelleme által megvilágosodjanak a szívünk szemei, hogy teljesen megismerjük az “Ő akaratának titkát(Efézus 1:9), “Isten azaz Krisztus titkát” (Kolossé 2:2).

Isten bizonyára megadja ezt az Ő kegyelme által.

„Óh Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége!

Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei s kinyomozhatatlanok az ő útjai!”

„Mert ő tőle, ő általa és ő reá nézve vannak mindenek.

Övé a dicsőség mindörökké. Ámen.”

Róma 11:33 és 36

 

Fordította: Abonyi Sándor

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezet, gyülekezetépítés, helyreállítás, Keresztyénség, Tanítások
Címke: , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s