A ‘jó dolgokhoz való ragaszkodás’ ára – Rodney W. Francis

THE COST of SPARING the GOOD THINGS – by Rodney W. Francis

http://gospel.org.nz/

PDF formátumban letölthető itt: A jó dolgokhoz való ragaszkodás ára

Az 1 Sámuel 15-ben találjuk meg az Úr szavának való engedetlenség árának a történetét. Izrael első királyát, Sault Isten arra utasította, hogy “menjen és támadja meg az amálekitákat, és romboljon le mindent, amijük csak van, és ne kíméljen semmit” (3. vers). Saul hallotta, mit mondott neki Isten, ennek ellenére azt látjuk, hogy csak részben engedelmeskedett a parancsnak. Ha végigolvassuk a fejezetet, akkor felfedezzük, hogy Saulnak és az ő népének “a jó dolgokhoz való ragaszkodás” miatt kellett nagy árat fizetni.

Amikor az Úr elküldte Sámuel prófétát, hogy feddje meg Sault az engedetlensége miatt, azt látjuk, hogy Saul azt bizonygatta, hogy ő valóban engedelmes volt az Úrnak. Ő azonban megtévesztett állapotban volt, az amálekiták jó dolgai ugyanis becsapták őt. Észre fogjuk venni azt is, hogy Saul szellemi természetű dolog mögé rejtőzött annak kinyilvánításával, hogy a jó dolgokat az „Úrnak való áldozat” céljára kímélte meg (15. vers. Milyen érdekes, hogy az emberi természet az Isten iránti engedetlenség magyarázataként olyan kibúvót keres magának, hogy az engedetlenségének az eredményét az „Úr számára” kínálja fel!!! Istent azonban nem lehet megcsúfolni. Istent nem lehet becsapni a mohóságunk és a „jó dolgokhoz való ragaszkodás” iránti vágyunk miatt.

Ezt írja a Biblia erről:

Saul és a nép azonban megkímélte Agágot (az amálekiták királya) és a juhoknak, barmoknak és másodszülötteknek javát; a bárányokat és mindazt, ami jó volt, nem akarták azokat elpusztítani, hanem ami megvetett és értéktelen dolog volt, mindazt elpusztították.”    (1 Sámuel 15:9).

Ennek eredményeként Isten azt mondta Sámuel prófétának:

„Megbántam, hogy Sault királlyá tettem, mert eltávozott tőlem, és beszédeimet nem tartotta meg.”    (1 Sámuel 15.11).

Saul óriási árat fizetett az engedetlenségért azon a napon:
1. Elveszítette a felkenetését

2. Elveszítette a tiszteletét, és

3. Elveszítette a királyságát (uralkodó hatalmát).

Saul számára a dolgok már attól a naptól fogva megváltoztak a büszkesége miatt, mivel azt gondolta, hogy ő okosabb, mint Isten. Mint a legtöbb engedetlen vezető, ő is a népet hibáztatta az Úr szava elleni lázadásáért.

Azok a “jó dolgok”, amikhez ragaszkodott, a “juhbégetésből” derül ki. (14. vers)!

Jézus a ’Hegyi-beszédben’ elmondott üzenetének lényegét így foglalta össze a hallgatósága számára:

Miért mondjátok pedig nékem: Uram! Uram! ha nem cselekszitek, amiket mondok?” (Lukács 6:46).

Ezt követően a bölcs és a bolond emberről beszélt nekik. A bölcs ember azért volt bölcs, mert hallgatott Jézusra, engedelmeskedett neki és megcselekedte azt, amit mondott. A bolond ember ezzel szemben hallotta, hogy mit mondott Jézus, de nem cselekedte meg azt. A különbség a két ember között, hogy a bölcs ember sikeres volt, a bolond ember pedig mindent elvesztett. A bolond ember talán “a jó dolgokhoz ragaszkodott”, mint Saul is tette?

A bolond ember nagyon nagy árat fizetett büszkeségéért!

Ma ez egy óriási kihívás és lecke minden keresztyén számára. Közülünk olyan sokan vágynak arra, hogy az élet „jó dolgait” birtokolják. Ha azonban Isten arra kér bennünket, hogy áldozzuk fel azokat Ő érte, akkor nekünk meg kell tenni azt, mert Isten mindig a legjobbat akarja nekünk. Ő a legjobbal akar megörvendeztetni bennünket, de az Ő módszere szerint akar gondoskodni arról, hogy abban Ő dicsőüljön meg. Ez az üzenet részben magyarázatot ad arra, hogy miért olyan erőtlen az egyház ezekben a napokban: nem sok a kenet, a tisztelet és az erő. Ragaszkodunk azokhoz a jó dolgokhoz, amikről Isten akarja, hogy Ő érte mondjunk le. Megalkudunk a világ útjával, amiért nagy árat kell fizetni. A keresztyénség nem “a világ legjobb dolgainak és Isten dolgainak egyidejű birtoklásáról” szól! Ez lehetetlen! Isten elvisz bennünket egy helyre, hogy megpróbáljon bennünket, bízunk-e teljesen benne. Akármit is mond, nekünk kérdezés nélkül engedelmeskednünk kell, mert tudjuk, hogy “az Úr szava igazság” és semmi sem biztosabb és pontosabb, mint amit Ő mond. Bíznunk kell benne és engedelmeskedni annak, amit mond, különben nem fogjuk meglátni a nekünk tett ígéreteinek beteljesedését! Ez teles elkötelezettséget igényel, akármit is kér Isten.

ISTEN MEGVIZSGÁLJA AZ ELKÖTELEZETTSÉGÜNKET

Tudnunk kell, hogy Isten megvizsgálja az elkötelezettségünket. Amikor azt mondjuk, hogy Ő az első az életünkben, akkor Ő meg fog vizsgálni bennünket, hogy valóban az első helyre tettük-e Őt mindenki és minden más elé. Amikor bebizonyítjuk Istennek, hogy valóban az ELSŐ az életünkben és mindennél többre értékeljük Őt, akkor megbíz bennünket feladatokkal, amikben egyértelműen meglátszik Isten keze-munkája, amit természetfeletti jelek és csodák kísérnek.

Nézzünk szembe vele:

Ha Jézus Krisztus feltámadott -, természetfeletti élete van bennünk, akkor annak bennünk és rajtunk keresztül természetfeletti módon kell megnyilvánulni!!??

A világnak elege van a vallásosságból. A világ a feltámadt, élő Úr Jézus Krisztus bemutatásáért kiált, hogy megnyilvánulni lássa az Ő népében és az Ő népe között. Ha nem tanuljuk meg ezt a leckét, akkor Saul útját fogjuk járni és semmit sem fogunk tudni bemutatni az életünkben az örök értékekből.

Engedjük, hogy Isten beszéde vezessen el bennünket minden igazságra és egy teljesen elkötelezett életre, ami miatt nem kell szégyenkeznünk!

 

Fordította: Abonyi Sándor

 

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: Gyógyulás-szabadulás, helyreállítás, Keresztyénség, Szellemi harc, Tanítások
Címke: , , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

2 hozzászólás a(z) A ‘jó dolgokhoz való ragaszkodás’ ára – Rodney W. Francis bejegyzéshez

 1. Pataki Imre szerint:

  A témához kapcsolódik.

  “Más szavakkal Saul ezt mondta: – Ne érts félre engem. Ne légy igazságtalan és ne ítéld meg hamisan indítóokainkat. Ami jót Amálekben találtunk, azt csak azért tartottuk meg, hogy Istennek áldozzuk! – Ez a Sátán bölcsessége, egyik legősibb csalása, amivel elcsábít téged, hogy jót találj abban a testben, amit Isten elítélt és kegyes gesztussal Istennek ajánld fel.

  Ez a kereszténység átka! Ez bénítja meg ma Jézus egyházának igazi tevékenységét a földön. Az emberek Isten Igéjét, Isten gondolatait Isten akaratát és ítéletét megvetik és mindenkor csak azt hajlandók Istennek odaszentelni, amit Isten kárhoztatott: a test erőlködését. Nagyon is jellemző mai egyházi életre juhok bégetése a templom padjaiban és az ökrök bőgése a szószéken!

  Nem számít, hogy mibe kerül ez neked, mennyi áldozat rejlik mögötte, milyen nagy a lelkesedésed, buzgóságod és őszinteséged, mert a legjobb is, amit Amálektől meg tudsz menteni, olyan áldozat, ami nem megfelelő sóval van megsózva. És Isten visszautasítja azt, elveti, mint ahogy elvetette Sault.”
  “Jót merészelt keresni abban, amit Isten elítélt és Isten elvetette őt.”
  “Te könyörülhetsz Amáleken, de Amálek sohasem fog könyörülni rajtad!”
  “Ez a magyarázata Eszter könyvének is, mert Hámán, a zsidók ellensége, aki a teljes kiírtásuk gyilkos tervét kieszelte, agágita volt. Agágnak, az amálekiták királyának, akinek az életét Saul megkímélte, a leszármazottja.”

  1961 W. lan Thomas, Krisztus megtartó élet c. könyvéből

  Kedvelés

  • Sandor szerint:

   Kedves Imre! Valóban ide kapcsolódik, amit idéztél és aktualizálja a helyzetet az egyház mai állapotára, amit sajnos senki sem akar elég komolyan venni, pedig ez szó szerint “élet-halál” kérdése (örök élet kérdése) és az egész földi munkálkodásunk hasznának a megítélése. Egyáltalán nem mindegy, hogy az örökkévalóság számára értéktelen vagy az örökkévalóságban is értéknek számító munkát végzünk itt a földön, ami jutalmat fog érdemelni majdan. Érdemes minden cselekedetünket a szerint megítélni, hogy az valóban az Úr akarata, vagy csak gondolom, hogy tetszeni fog neki.? Ha e szerint élünk, az minőségi változást fog hozni a hívő életünkbe. Mi az Úr akarata az életemben? Amire kijelentést kaptam Tőle és/vagy teljes bizonyosságom (vagyis hitem) van arra, hogy ezt tegyem. Minden amire nincs kijelentésem és bizonytalanság keveredik bele, az nem az Úrtól és nem hitből van, hanem bűn. Kívánom mindenkinek, hogy kezdje el ezt a radikális módszert alkalmazni az élete és szolgálata mindennapjaiban és megtapasztalja az Úrral való csodálatos járást minden nap. Sándor

   Kedvelés

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s