Tűz által megpróbálva – Derek Prince

PDF formátumban letölthető itt: Tűz által megpróbálva

(Részlet a „Hit által lehetséges” című könyvből)

Pálhoz és Jakabhoz hasonlóan Péter is figyelmeztet bennünket azokra a próbákra, amit hitünknek ki kell állnia. Péter olyan embereknek írja le a keresztényeket,

“Akiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen”.    1 Péter 1.5.

Hangsúlyozza, hogy Isten hatalma egyedül hit által képes hatékonyan munkálkodni az életünkben, ezért a hitünk megtartása egy alapvető követelmény ahhoz, hogy Isten üdvterve teljes mértékben valóra váljon életünkben. A következő két versben a hitünk megpróbálásáról beszél.

“Amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között, Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor;”           1 Péter 1.6-7.

Péter itt ahhoz hasonlítja hitünk próbáját, ahogyan az akkori időkben az aranyat olvasztó tégelyben tűzpróbának vetették alá, hogy megtisztítsák.

Péter később erre a témára tér vissza amikor ezt írja:

“Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek; Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek”.            1 Péter 4.12-13.

Amikor „tűzpróbán” megyünk át, először „valami szokatlan dolognak” tűnhet, valami olyan, aminek semmi köze a keresztény élethez. Ezzel ellentétben Péter biztosít bennünket arról, hogy ez a próba a keresztyén élet szükséges velejárója, ami a hitünk erősítése szempontjából szükséges, hasonlóan az aranynak a tűzben történő megtisztításához. Ezért figyelmeztet bennünket, hogy „örüljünk neki”. Pálhoz és Jakabhoz hasonlóan Péter tanításában is megtaláljuk a nehéz próbának az erőteljes örömhöz kapcsolódó látszólagos ellentmondását.

Malakiás próféta eleven képet rajzol elénk a régóta várt Messiásról, aki úgy érkezik majd meg az Ő népéhez és úgy foglalkozik majd velük, mint ahogy egy ötvös dolgozik az arannyal és az ezüsttel:

De kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját? És kicsoda áll meg az ő megjelenésekor? Hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze, és a ruhamosóknak lúgja! És ül mint ötvös vagy ezüsttisztogató és megtisztítja Lévi fiait és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt; és igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak”.   Malakiás 3.2-3.

Az arany és az ezüst tisztításakor, a bibliai idők ötvöse a nemesfémet a lehető legnagyobb hőfokú tűz fölött lévő olvasztótégelybe helyezte, hogy megtisztítsa. Általában valamilyen agyagkályhában gyújtott tüzet és fujtatót használt a tűz gerjesztéséhez. Amikor a fém a tégelyben gőzölgött, a „salak” – sokféle tisztátalanság – a felszínre jött, amit az ötvös eltávolított (lásd a Péld. 25.4). Ezt az eljárást addig folytatta, amíg minden tisztátalanság el nem távozott, és nem maradt vissza semmi más, csupán a tiszta fém.

Azt mondták, hogy az ötvös gyakran hajolt az olvasztótégely fölé, és addig nem volt elégedett a fém tisztaságával, amíg a felszín vissza nem tükrözte az arcképét. Hasonlóképpen az Úr is, a mi ötvösünk, folyamatosan alkalmazza a tűzpróbát az életünkben mindaddig, amíg az Ő képe torzulás mentesen vissza nem tükröződik az életünkben.

A szenvedéssel járó próbák az „olvasztótégelyek”, amelyben Isten nemesíti és tisztítja az Ő népét mindaddig, míg megfelel a szentség elvárásainak. Az Ószövetség különböző prófétái csodálatos módon alkalmazzák ezt a képet Izrael maradékára, akiket Isten arra rendelt, hogy túléljék Isten ítéletét és Neki tetsző módon legyenek helyreállítva.

Ézsaiás próféta ezt mondja nekünk erről:

“Ímé, megtisztítottalak, de nem úgy, mint ezüstöt, megpróbáltalak a nyomor kemencéjében”.   Ézsaiás 48.10.

A Zakariás hasonlóan beszél erről:

“És beviszem a harmadrészt a tűzbe, és megtisztítom őket, amint tisztítják az ezüstöt és megpróbálom őket, amint próbálják az aranyat; ő segítségül hívja az én nevemet és én felelni fogok néki; ezt mondom: Népem ő! Ő pedig ezt mondja: Az Úr az én Istenem!”   Zakarás 13.9.

Azokat a fémeket, amik átmentek az olvasztótégelyen, azokat „megtisztítottnak” hívják. Csak ezeket minősítik értékesnek. Azokat a fémeket, amik nem feleltek meg a tűzpróbán, azokat pedig „selejtnek” minősítik. A Jeremiás 6.30 “megvetett ezüstnek” – más fordítás szerint „eldobni való ezüstnek” – hívja Izraelt, mert Isten még egymást követő ítéletek sorozatán keresztül sem tudta megtisztítani népet.

Az Újszövetségben Péter, Jakab és Pál egyformán azt hangsúlyozzák, hogy a próbák, amelyeken átmegyünk, különösen az hitünk az, ami megpróbálásra kerül. A legértékesebbnek tartott fém kizárólag az lehet, ami kiállta a tűzpróbát. Az utolsó vacsoránál Jézus figyelmeztette Pétert, hogy háromszor fogja az Urat elárulni, és ezzel kapcsolatban azt mondta neki:

“De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited….”   Lukács 22.32.

Tekintettel az elkerülhetetlen nyomásokra és Péter jellemének gyengeségére, a bukása a kritikus órákban elkerülhetetlen volt. Semmi sem tudta megakadályozni elbukását, azonban mégsem veszett el minden. A lehetőség még mindig nyitva maradt számára, hogy visszatérjen és még egyszer bizonyságot tegyen az Úr mellett. Ennek egy feltétele volt, hogy a hite ne fogyjon el.

Ez mindegyikünkre érvényes. Adódhat idő, amikor a megterhelések elhordozhatatlannak tűnnek, és Péterhez hasonlóan kudarcot vallunk, de attól még nem veszik el minden! Van visszaút, de csak egy feltétellel: hogy hitünk ne fogyjon el! Nem csoda hát, hogy a hitet „értékes kincsnek” hívják, sokkal értékesebb, mint a “veszendő arany”. Ha nem adjuk fel hitünket a nyomások alatt, akkor Jóbnak a próbák és nyilvánvaló szerencsétlenség óráiban mondott szavai ránk is érvényesek:

“De ő jól tudja az én utamat. Ha megvizsgálna engem, úgy kerülnék ki, mint az arany”.    Jób 23.10.

Fordította: Abonyi Sándor

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Christ in an uncompromised way. Pioneer, who tries to walk on the way of the minority, cleansed from traditions, making it clear for others to walk on, as well.
Kategória: Szellemi harc, Szentség, Tanítások, utolsó idők
Címke: , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s