Egy lentikuláris kirakós játék (puzzle) tanulságai – David Bolton

Lessons from a Lentikular Puzzle by David Bolton

http://christcenteredchristianity.com/2012/05/18/lessons-from-a-lenticular-puzzle-1-the-puzzle-of-puzzles/

PDF formában a 4 részes sorozat letölthető itt:

Egy lentikuláris kirakós játék tanulságai

(A példázatra épülő mély, jelképes tanítás az Egyház helyreállításáról szól)

1. rész

A kirakós játékok kirakós játéka

A következő cikksorozatban egy olyan szellemi “példázatról” fogok írni, ami néhány hónappal ezelőtt vált nagyon élővé számomra, amikor a legfiatalabb fiammal kapcsolatban megtapasztaltam azt. Néha az életünk legegyszerűbb dolgai – teljesen váratlanul – valamilyen értékes tanulsággal szolgálnak számunkra. Ez a következő megtapasztalás volt…

Lentikuláris kirakós játék

Fordító megjegyzése: A lentikuláris elv megismerhető a következő linkre kattintva

http://www.digit.hu/flipmuk.html

Az elmúlt év karácsonyán a feleségemmel egy nagyon különleges kirakós játékkal ajándékoztuk meg a fiúnkat. Mindannyian azt gondoltuk, hogy az a “valaha látott legkülönlegesebb kirakós játék”. Ugyanis egy 3-D-s, holografikus, “lentikuláris kirakós játékról” volt szó, amit, ha két különböző szögből néztünk két teljesen más képet mutatott. Micsoda eredeti ötlet! Nos, a doboz tetejét nézve és mindent egybevetve az valóban a valaha látott egyik “legcsodálatosabb kirakós játék” volt, de egyáltalán nem vágyom rá, hogy egy lentikuláris kirakós játék tapasztalatát még egyszer átéljem. Szörnyű volt.

Valójában minden egyes darab egyidejűleg két különböző “kirakós játékhoz” tartozott és attól függően, hogy milyen szögből néztük, átváltott egyik képből a másikba. Ez szinte lehetetlenné tette, hogy az asztalon kiterítve heverő darabokra nézve egy bizonyos darabot próbáljunk megtalálni.  Néhány darab az egyik kép jellemzőit mutatta és néhány a másikét, attól függően, milyen szögből néztük azokat. Minden egyes darabot fel kellett venni és megforgatni annak megállapításához, hogy az abban látható alak melyik képbe illeszkedik. Azt követően a részben már összerakott kirakó játékot a megfelelő szögből kellett megnézni és kiválasztani a kívánt képet, amiről úgy gondoljuk, hogy abba beleillik a kezünkben lévő darab képe.

A doboz tetején lévő kép szintén ugyanezt a dinamikát mutatta. Nem lehetett egyszerűen csak ülni az asztalnál, és néha rápillantani a különböző darabokra. Nem! Folyamatosan foglalkoztatott bennünket: beillesztgetve az egyes darabokat valamelyik képbe oda-vissza és közben találgatni, hogy ez vagy az látszana az éppen megfelelő helynek. Azon kívül a kirakós játék minden egyes darabjának a mellette lévő darabhoz is illeszkednie kellett, úgy forgatva azt, hogy beilleszkedjen ugyanabba a képbe. Őszintén mondva kb. öt perc után a szemem majd kiugrott a helyéből.

Ez a különleges kirakós játék további kihívást is jelentett. Valamilyen okból kifolyólag csak néhány – eltérő alakot mutató – jellegzetes darab volt. Ez azt eredményezte, hogy sok darabot fel lehetett cserélni és ezért több helyen is beilleszteni a képbe. Egy ideig úgy tűnt, hogy egy bizonyos darab beilleszkedik a képbe, de amikor megnézted azt a másik kép szempontjából, akkor nyilvánvalóvá vált, hogy nem odavaló. Egyszerűen a jellegzetes darabokat kikeresni meglehetősen eredménytelen próbálkozásnak tűnt, ugyanis nagyon kevés jellegzetes darab volt. Mindenesetre azzal próbálkoztunk, hogy a darabokon lévő jellegzetes képek figyelembevételével a kevés számú jellegzetes alakú darab összeillesztésére koncentráljunk.

Amikor végül minden darab összeillesztésre került, a játékot elneveztem a “kirakós játékok kirakós játékának”. Ezt követően mindketten ragasztót kerestünk és a kirakott képet maradandóan ráragasztottuk egy lapra, majd azt követően, mint kitartásunk trófeáját felakasztottuk a falra, hogy soha többé ne kelljen azt összerakni.

A kirakós játékok kirakós játéka

Miközben ezen a kirakós játékon és az abból szerzett tapasztalatokon gondolkodtam, rájöttem, hogy abban egy sokkal hatalmasabb “kirakós játék” meglehetősen mély példázata fedezhető fel.

A fiammal együtt összerakott lentikuláris kirakó játékot “szeretettel” a “kirakós játékok kirakós játékának” neveztük el. Nem csupán a miatt nyerte el ezt a megkülönböztetett címet, mert a legnehezebb kirakós játék volt, amivel valaha próbálkoztam, hanem azért is, mert abban két különböző kirakós játék van összevegyítve. Ez tette azt olyan nehézzé és egyben olyan csodálatossá. Szó szerint a “kirakós játékok kirakós játéka.”

Ha most a “kirakós játékok kirakós játékát”, mint “példázatot” nézzük, akkor olyan dolgokra mutat rá és olyan sok tanulsággal szolgál, hogy jogosan nevezhettük azt a “kirakós játékok kirakós játékának”. Meglátható benne Isten, Maga, aki megalkotta és részt vesz saját “kirakós játékának” összerakási folyamatában. Felveszi és megforgatja a láthatóan nagy mennyiségű önálló darabot és úgy illeszti össze azokat, hogy egy tisztán kivehető nagyon különleges képet kapjon. Ez a kép természetét tekintve “lentikuláris”, mivel két nagyon eltérő kép van benne összevegyítve, egy földi és egy mennyei, egy természetes és egy szellemi, egy emberi és egy Isteni, egy közösségi és egy egyéni. Ez az Isteni ”kirakós játékok kirakós játéka” nem más, mint Isten Eklézsiája, az Egyház, Krisztus Teste.

Amikor ez a “kirakós játék” összerakásra kerül, akkor egy földi, természetes képet fog mutatni, ami színek és tulajdonságok óriási sokféleségét foglalja magába. Felöleli és magában foglalja a földön lévő minden nemzetből való emberek óriási sokaságát. Képviselve van benne: minden életút, szociális réteg, elhívás, hivatás, szakképzettség és megajándékozottság. Mindezeknek egy káprázatos sokféleségét jeleníti meg egy fantasztikusan izgalmas egységében, ami be fogja tölteni a földet és bizonyságot tesz az egész teremtett világ számára.

Amikor összerakásra kerül, kiábrázol egy mennyei, szellemi képet is. Ez a kép egyedi. Ez lesz az egyetlen és mégis a legfontosabb kép az egészből. Ez az Úr Jézus Krisztusnak, az élő Isten fiának csodálatos képe lesz. Minden egyes hozzá kapcsolódó darab nem csupán földi dimenzióval fog rendelkezni, hanem a mennyei kép teljességének a részét képezi. Amikor a darabok Isten Szelleme által, az Atya látása és elgondolása szerint egymáshoz illeszkednek, akkor kiábrázolják azt a mennyei képet, amiben “Krisztus minden, mindenekben” (Kolossé 3:11). Ez az a Kép, amit az Atya folyamatosan és kiemelten szem előtt tart, amikor összerakja a maga “Minta kirakós játékát”. Ezen minta szerint minden egyes darab beleilleszthető egy végső kijelentésbe. Ez az a Látás, amit Isten meg akar “ismertetni a mennyei fejedelemségekkel és hatalmasságokkal” (Efézus 3:10-11), és a földön élő emberekkel.

Ennél a “kirakós játékok kirakós játékánál” a két kép társítása (összevegyítése) az, ami olyan különlegessé és látványossá teszi azt, amikor összerakásra kerül. Nincs más ehhez hasonló “kirakós játék” a világon. Ennek is “lentikuláris természete” van, ezért ezt sokkal nehezebb “összerakni”, mint bármelyik világi “egyszerű kép-kirakós játékot”, mert egy magasabb rendű dologról van szó. Egyszerűen lehetetlen összerakni földi látásmód szerint úgy, hogy az látható módon működjön is. Az emberileg gyártott beillesztésre szánt darabokból láthatóvá fog válni, hogy mi volt az a mennyi látás, amit a darabok elkészítésekor figyelembe vettek. Ha azok nem tükrözi vissza a Krisztust, akkor azok nem igaziak vagy rosszul vannak összerakva, vagy rossz helyre vannak beillesztve. Minden ilyen esetben el kell azokat vetni. Csak azok a darabok kerülnek elfogadásra és maradnak meg végig, amik Krisztus szerintiek és Krisztust ábrázolják ki. Ez egy olyan kirakós játék, ami egyszerűen nem rakható össze emberi bölcsességgel, ambícióval és próbálgatással; jó vagy nem jó alapon.

A “kirakós játékoknak ezt a kirakós játékát” teljes egészében az Atya fogja összerakni az Ő Fiát szemlélve. A földi kép természetesen olyan alakot fog kiábrázolni, mint ahogyan az egyes darabok egymáshoz illeszkednek egy mennyei Kép szerint. Mi mint fiak, arra vagyunk elhívva, hogy az Atyával együtt részt vegyünk ennek a kirakós játéknak az összerakásában, de nekünk nem lehet feltételeket szabni és nem kell emberileg erőlködni azon, hogy hogyan legyen az összerakva. Csak akkor leszünk képesek hittel teljes módon megtenni a magunk részét, amikor engedelmeskedve a kijelentésnek és a Szent Szellem vezetésének együtt munkálkodunk az Atyával. Ennek a kirakós játéknak az elsődleges képe mennyei, és csak amikor az egyes “darabok” és az azok által “kiformált” kép összeáll, akkor fog a földi kép láthatóvá válni. Ez az, ami megkülönbözteti ezt a kirakós játékot minden mástól. Ez Isten Mesterdarabja: a “kirakós játékok kirakós játéka”.

Néhány kérdést részletesebben meg fogunk vizsgálni a következő részekben. Ezzel a példázattal kapcsolatban bevezetésként elegendő lesz ennyi, a következő részben azonban közelebbről meg fogjuk nézni ennek a “kirakós játékok kirakós játékának” az egyéni darabjait: te és én Krisztusban.

2. rész

Élő, lentikuláris darabok

Most jutunk el ahhoz a kérdéshez, hogy mik az építőelemei ennek a “kirakós játékok kirakós játékának”: (kitaláltad) darabok, sok darab.

Az élő darabok

Az 1. részben azt állítottuk, hogy ez a “lentikuláris kirakó játék” egy példázat az Eklézsiára, Jézus Krisztus Gyülekezetére. Mint ilyen, az egyedi darabok megszámlálhatatlan sokaságából épül fel. Ezek a darabok emberek, olyanok, mint te és én, akiket Isten megváltott Jézus Krisztus által, akik az “Ő – átformált – alkotásai” (Efézus 2:10), beillesztve az Ő Minta kirakós játékába, az Eklézsiába. Ő minden egyes darabot egyedileg tervezett és alaposan ismer. Ő a Minta kirakós játék megalkotója és pontosan ismeri, hogy mi szükséges ahhoz, hogy a “kirakós játékok kirakós játékának” minden jellemzője tökéletes legyen. Minden egyes darabra szükség van, nincsenek benne másolatok és helyettesítő darabok.

Isten szellemi háza, az Ő temploma “élő kövekből” épül fel (lásd 1 Péter 2:4-5), ezért ez a kirakós játék egy “élő kirakós játék”, ami “élő darabokból” épül fel. Minden darab egy természetes emberi élettel, valamint egy Isteni, természetfeletti élettel rendelkezik. Mivel minden egyes darab “élő”, minden egyes darabnak aktív szerepe van ennek a kirakós játéknak az összerakásában. Hasonlóképpen, mivel ez egy “élő kirakós játék”, ezért nem statikus, hanem folyamatosan változik, fejlődik. Ez további fantasztikus dimenziókkal egészíti ki ezt a “kirakós játékok kirakós játékát’, ami nemcsak megsokszorozza annak bonyolultságát, hanem egy felfoghatatlan dicsőséget is ad neki, amikor elkészül.

Minden egyes darab “lentikuláris” természete

Hasonlóan ahhoz a “lentikuláris kirakó játékhoz”, amit a fiammal raktunk ki, ez a “kirakós játékok kirakós játéka” szintén “lentikuláris” természetű. Ez egy két képből álló kirakós játék, amit az 1. részben emutatja, “két teljesen különböző képnek a társítása: egy földi és egy mennyei, egy természetes és egy szellemi, egy emberi és egy Isteni, egy többszemélyes és egy egyszemélyes.” Minden egyes darab tartalmazza tehát ennek a két képnek minden egyes részletét. Ahogyan a darabok megtalálják az igazi helyüket a “kirakós játékok kirakós játékában” kibontakozik a szerepük a két különböző – mégis csodálatosan egységbe rendezett – “birodalomban”. Vessünk egy pillantást erre a két képre.

A földi kép – Ebben a kirakós játékban minden egyes darabnak elsősorban egy földi képe látható. Ahhoz, hogy az egyes darabok bekerüljenek a “dobozba” , azoknak magukon kell viselni az ember természetét és képét. A kirakós játék “Használati útmutatója” leírja, hogy “az első ember a föld porából való volt” (1 Korintus 15:47).  Isten, mint Szellem Ádámot a saját képére és hasonlatosságára teremtette az Ővéhez hasonló természettel és egy földi ábrázattal. Természetesen az idő múltával Ádámnak is “lett fia a saját képében és hasonlóságában …” (1 Mózes 5:3) Ádám minden leszármazottja következésképpen és hasonló módon ezt a földi természetet és képet ábrázolta ki. “Ahogyan volt földi ember, úgy vannak olyanok is, akik földből valók;” (48. vers).  Ez a természetes emberi kép az, ami továbbadásra kerül a szülő DNS-e által minden későbbi nemzedék felé, mint az ember “faj szerinti reprodukciója”. Ha Ádám és Éva sosem vétkezett volna, az emberek akkor is az ő emberi természetük szerint és az ő földi képükre alkotva születtek volna.

Nos, minden egyes darabnak ez a földi képe meglehetősen kiterjedt és bonyolult. Az több Ábrahámra és Évára való puszta fizikai hasonlóságnál, hanem beleértendő az őket jellemző minden természetes dolog, ami “élő darabbá” teszi őket. Abba a képbe mélyen belevésődtek: az emberi faj, népcsoport, nemzetiség, családi származás, nem, kor, fizikai jellemzők, értelmi képesség, személyiség, vérmérséklet, jellem, lelkiismeret, érzések, akarat, szokások, hasonlóságok, különbözőségek, kreativitás, képességek, szakképzettség és természetes ajándékok. Ezt a képet befolyásolják még és továbbfejlesztik az egyes darabok élettapasztalata, családi élete, társadalmi és személyes élete, az oktatás, a pihenés, a munka, és vallásos megtapasztalások. Valójában, ennek a kirakós játéknak minden egyes darabja önmagában is egy bonyolult “kirakós játék”!

Bármennyire hihetetlenül csodálatosak ezek az “élő darabok”, mégis szükséges megjegyeznünk: valami baj van az egyes darabok földi képével. Ha az egyes darabokat összehasonlítjuk a “dobozon” lévő képükkel, azok egyáltalán nem egyeznek azzal. Mindegyik komoran sötét és eltorzult. Valami nyilvánvalóan nincs rendben.

A történet hosszú, de érdemes röviden szólni róla, mert ez adja a hátteret az egyik legjelentősebb mégis alig ismert ezen gyülekezeti kirakós játék titkához.

Ha visszamegyünk a kirakós játék megalkotásának idejére, valójában az történt a földi képpel, hogy a Minta kirakós játék megalkotójának a riválisa (Lucifer) megfertőzte az egyes darabok DNS-ét (a “forrás-kódot”) egy halálos “vírussal”. A földi kép “file-át” megfertőződtek és a kép szinte a felismerhetetlenségig megsötétedett és eltorzult. A Minta kirakós játék megalkotója a mennyei kép “file-át” “tűz-fallal” megvédi mindaddig, amikor a probléma megoldható lesz, ami minden azt követően legyártott darabra hatással lesz.

A Minta kirakós játék megalkotója nem várta meg a kirakós játék végét, ugyanis a kezdetektől fogva volt egy terve a teljes helyreállításra. Az elrendelt időben elküldte a saját Fiát a világba, mint egy új “prototípus darabot”, aki magában hordozta, mind a földi kép sérülésmentes file-át, mind a mennyei kép eredeti file-át. Minden egyes megromlott darab visszavásárlása által a Minta kirakós játék megalkotója – az új prototípus mintájára – az eredeti képre akarta átformálni azokat úgy, hogy a “kirakós játékok kirakós játékába” ismét beilleszthetők legyenek.

Az eredeti kép szerinti helyreállítási folyamatnak az első lépése kellene, hogy legyen az “élő darabok” helyreállása a “tűz-fal” által megvédett hamisítatlan mennyei kép file-ja alapján. Ha a sérült darabok helyreállításra kerülnek, azok később felhasználhatók lennének, hogy hatással legyenek minden egyes megsérült földi kép folyamatosan növekvő helyreállításához. A folyamatnak ez a második része rendkívül lassú lenne. Feltételezve, hogy az első rész befejeződött, azt követően ezek darabok elkezdhetnék együtt összerakni az újonnan felújított kirakós játékot a helyreállított mennyei kép alapján. Jóllehet, ezt a mennyei képet sokkal nehezebb meglátni, de ha az a középpontba kerül, kétségtelenül a legfontosabb kulcs lesz a “kirakós játékok kirakós játékának” összerakásához.

Ennek a “lentikuláris kirakó játéknak” az egyik legnagyobb egybeszerkesztője utalt erre a titokra a Használati útmutatóban. Ezt mondja: Azért mi ezen túl senkit sem ismerünk test szerint (földi képet); sőt ha ismertük is Krisztust test szerint, de már többé nem ismerjük. Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az (helyreállított mennyei kép)”   (2 Korintus 5:16-17)

Az apostol titka az Eklézsia egybeszerkesztésekor inkább a mennyei, mint a földi képre való fókuszálás volt. Valóban ez a legfőbb kulcs minden korban és időben ennek a “kirakós játékok kirakós játékának” az egybeszerkesztésénél.

Nos, először is fontos felismerni, hogy egy “élő darab” valóban a kirakós játékhoz tartozik-e vagy sem? A Használati útmutató is ezt mondja: “Vizsgáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-e? (a kirakós játékban) próbáljátok meg magatokat. Avagy nem ismeritek-e magatokat, hogy a Jézus Krisztus (a mennyei kép) bennetek van? Kivéve, ha méltatlanok vagytok? (2 Korintus 13:5) ; és szintén: Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke (a mennyei kép), az (aki saját kirakós játékot készít magának) nem az övé.               (Róma 8:9)

A földi látás azonban teljességgel alkalmatlan és veszélyesen megtévesztő, amikor ennek meghatározásáról van szó. A “romlott darabok” sokaságából sokan azt képzelik magukról, hogy részei ennek a kirakós játéknak, holott valójában nem azok. A romlott földi képük szerint úgy tűnhet, hogy az eklézsia földi formáival való kapcsolatuk vagy a Használati útmutató “betű szerinti ismerete” miatt oda tartoznak, amikor azonban a mennyei képük nyilvánvalóvá válik, kiderül, hogy egyáltalán nem így van.

Mások, a földi képük sötétségét és torzulását nem látják, mert másokkal összehasonlítva ítélik meg magukat. Közülük néhányan még azt is gondolhatják, hogy jobban illeszkednek ebbe a kirakós játékba, mint néhány valódi darab, amikor azonban a mennyei kép nyilvánvalóvá válik, kiderül, hogy nincs ott semmi: ők ugyanis nem valódi darabjai a kirakós játéknak.

Másrészt vannak néhányan az “eredeti kép szerint helyreállított” darabok között, akik számára valószínűtlennek tűnik, hogy részei lennének a kirakós játéknak. Ezek közül néhányuknak kevés vagy semmi kapcsolatuk nincs az eklézsia – általánosan ismert – földi formáival, vagy kevés ismerettel rendelkeznek a Használati útmutatóból. Másoknak egy olyan mértékben eltorzult földi képük van, ami láthatóan lehetetlenné teszi számukra, hogy beilleszkedjenek ebbe a kirakós játékba. Amikor azonban mennyei perspektívából nézzük őket, akkor minden lélegzetelállítóan káprázatosnak látszik. A képük a mennyei prototípus romlatlan DNS-e hatására átváltozott az eredetire. Jóllehet a földi képük megtévesztő, azonban a mennyei kép rá a garancia, hogy ők valóban igazi, eredeti kép szerint helyreállított darabok.

Ez csak egy szempont ahhoz, hogy a mennyei kép a kulcs ehhez a kirakós játékhoz. Később még részletesebben fogunk ezzel foglalkozni, amikor a kirakós játék, az Eklézsia tényleges összerakásához érünk. A lényeg, hogy sosem tévesszük szem elől, hogy a mennyei kép romlatlan, megbízható és döntő jelentőségű. Valójában a lényeg az, ahogyan maga a Minta kirakós játék megalkotója látja, ahogyan Ő együtt munkálkodik a Fiával ennek a kirakós játéknak az egybeszerkesztésén. Nekünk hasonlóképpen a mennyei és nem a földi kép szerint kell az összeszerkesztésben részt venni. Ahogyan a kirakós játék a mennyei kép alapján összerakásra kerül, ezzel egyidejűleg a földi kép is össze fog áll, és pontosan olyanná válik, mint amilyennek lennie kell. Ez a “lentikuláris kirakós játék” egyik különleges jellemzője.

Mivel ez a mennyei kép a legfőbb kulcs ennek a “kirakós játékok kirakós játékának” az egybeszerkesztésekor, ezért vessünk most egy közelebbi pillantást erre:

A mennyei kép –  A helyreállított mennyei kép nem más, mint a “mennyei ember” romlatlan képe, aki bele van töltve minden egyes darabba, úgy hogy most “Krisztus (van) minden mindenben”. (Kolossé 3:11)

A Használati útmutató a következőt mondja:

Az első ember földből való, földi; a második ember, az Úr, mennyből való. Amilyen ama földi, olyanok a földiek is; és amilyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek is. És amiképpen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját is. (1 Korintus 15:47-49)

A Minta kirakós játék megalkotójának titkos terve kezdetektől fogva az volt, hogy az Ő Fia “helyreállítsa a képet” bennünk, hogy az “élő darabok” osztozhassanak az Ő természetében és hasonlóságában. Azt követően egybeszerkeszt bennünket, hogy az Ő “kirakós játékának kirakós játéka” kiábrázolja az Ő Fia képét és kinyilvánítsa azt a teremtett világ számára.

Amikor eljutunk oda, hogy ez a mennyei kép beültetésre kerül minden egyes darabba, meg fogjuk látni, hogy az két rendkívüli tulajdonsággal rendelkezik, ami kimondhatatlanul dicsőségessé teszi azt: teljesség és specializáció (minden egyes tagnak mértéke szerint való munkálkodás”).

A Használati útmutató a következőt mondja: “Mivel Krisztusban az Istenség egész teljessége lakik testi formában és nektek a teljesség adatott a Krisztusban…”  (Kolossé 1:19 & 2:9-10) Minden egyes eredeti állapotában helyreállított darab befogadta Krisztus teljességének egy másolatát. Ahogyan az egész teljesség Őbenne lakozik, úgy az egész teljesség lakozik a “kirakós játékok kirakós játékának” minden egyes darabjában. Ahogyan a földi képet az első Ádám DNS-e határozza meg, úgy mennyei képet az utolsó Ádám “DNS”-e. A Mennyei Ember minden tulajdonsága bekódolásra került minden egyes élő darab mennyi képébe. Ha a földi kép “kiterjedt és bonyolult”, mennyivel inkább igaz ez a mennyi képre?

Ez a mennyei kép nem csupán az új Prototípus teljességét tartalmazza, hanem a specializáció titokzatos minőségét is. Egy csodálatos párhuzamot lehet vonni ezen eredeti képükre helyreállított darabok és az emberi test megszámlálhatatlan sejtje között. Mint ahogyan minden sejt tartalmazza az egész test teljes DNS-ét, úgy minden sejt is be van programozva a specializációra. Az egész test reprodukálható egyetlen sejtből és azon túl az egyes cellák speciális módon még be vannak programozva egy specializált funkció teljesítésére is. A test összes sejtje a specializációból adódóan együtt ábrázolja ki az egész embert.

Ebben a “kirakós játékok kirakós játékában” minden egyes darab az egésznek egy képviselője és úgy van megtervezve, hogy működjön, és azon túl kifejezze az egésznek egy speciális részét is. Amikor minden egyes darab láthatóvá válik mennyei perspektívából, abban a teljes Prototípus látható lesz és azon felül minden egyes darab hozzájárul a maga különleges részével a Prototípus közösségi képéhez, mint egy egyesített kirakós játék. A mennyei kép tehát egy csodálatos keveréke a teljességnek és a specializációnak.

Amikor elérkezünk ennek a kirakós játéknak a mennyei kép szerinti egybeszerkesztéséhez, a teljességnek és a specializációnak ezt a két szempontját nagymértékben figyelembe kell venni. Részletesebben meg fogjuk ezt tárgyalni egy későbbi részben, de most hadd gyönyörködjünk ennek a dicsőséges mennyei képnek a titkában. Minél többet meglátunk belőle, a kirakós játék annál világosabbá válik. Minél többet meglátunk belőle, annál világosabbá válik, hogy mi a szerepünk a kirakós játékban. Ha van a mennyi képről egy mindent átformáló mennyei kijelentésünk, akkor és csak akkor rakható össze megfelelően ez a “kirakós játékok kirakós játéka”.

Ez, barátom, a legfőbb kulcs.

3. rész

Tökéletesen összekapcsolódó kirakós játék

Miként azt ez idáig megállapítottuk, a “lentikuláris kirakós játék” kettős-kép természete egy különleges és mégis mély példázatot kínál az Eklézsiára, a Gyülekezetre. Ebben a részben folytatjuk vizsgálódást és a következő részben azt is meg fogjuk látni, hogy ennek a “kirakós játéknak” az “élő darabjai” olyan módon vannak megformálva, hogy a kirakós játéknak egy jellegzetes tulajdonságot adjanak. Mindkét kép “tökéletes összekapcsolódó” és “szél nélküli”. Ezen kirakós játéknak ez a kettős tulajdonsága az, amit gyakran mellőznek vagy figyelmen kívül hagynak.

Tökéletes összekapcsolódás

Mint más jó kirakós játék, a “kirakós játékok kirakós játéka” tökéletesen összekapcsolódó. Minden egyes darab úgy van megtervezve, hogy szorosan és illeszkedő módon kapcsolódjon össze más, őt körülvevő darabokkal. Csak akkor, amikor ez a tökéletes összekapcsolódás megtörténik, akkor lesz a kirakós játék összeszerelve, és mindkét kép kezd nyilvánvalóvá válni. Minden egyes darab rendelkezik bizonyos jellemzőkkel, amik kiemelkedőek, más területeken viszont hiányos. A Mester kirakós játék készítőjének végtelenül bölcs terve alapján, minden egyes darab úgy van megtervezve, hogy ami hiányosság van az egyik darabban, azt a többi darab kiemelkedő tulajdonságai pótolják, másrészt, vagyis ami kiemelkedő egy darabban a pótolja azt, ami hiányos a többi darabnál. Egyetlen darab sem teljes önmagában és önmagától, és egyetlen darab sem tölt be minden neki szánt célt önmagában.  Ahogyan azonban a darabok egymásba illeszkednek, azok egy azon szolgálat részévé válnak, ugyanakkor szolgálat befogadóvá is a többi darab részéről. Ez az, ami összekapcsolja, és egyben tartja a kirakós játékot. Ez hasonló ahhoz, mikor a Mester kirakós játék készítője az Eklézsiára, Krisztus testére ezt mondja:

Akiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az Ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek növekedését a maga fölépítésére szeretetben.”      (Efézus 4:16)

Ez az összekapcsolódási folyamat feltétlenül szükséges ennek a kirakós játéknak az összerakásához. Mindaddig, amíg a darabok nem kapcsolódnak egymáshoz és nem maradnak összekapcsolódva, a kirakós játék nem tudja bemutatni az eltervezett tökéletes egységet. Ezen összekapcsolódás hiányában azonban a kirakós játék csupán szabadon álló, egymástól független darabok halmazává válik, amik egymással összedörzsölődhetnek, de sohasem válnak “egyik a másik részévé” (Róma 12:5), és ezért sosem képesek betölteni az eltervezett céljukat. Egymástól független részek, amik csupán egy rakáson vannak egy “dobozban”, rendelkeznek az egységnek egy bizonyos formájával, de az nem az eltervezett tökéletes egység. Rendelkeznek egy bizonyos “gyülekezeti” formával, egy helyen egy rakásban összegyűlve, valójában azonban – abban az állapotukban – mégsem vehetők figyelembe az “összeszerelésnél”.  Csak amikor, mint részek úgy csatlakoznak egymáshoz, hogy a többlettel rendelkezők pótolják a többiek hiányosságát, akkor lesznek valójában összeszerelve és tölthetik be együttesen azt az eltervezett célt, amire tervezve és teremtve voltak.

Ezen összeszerelési folyamat érdekében szükséges a kirakós játéknál egy oldal irányú erő alkalmazása. Annak az a szerepe, hogy szétválassza az egymáshoz nem illeszkedő darabot. A legcsekélyebb nyomás vagy húzás szakadást okozhat. A szél is képes úgy fújni, hogy darabokra tör mindent. Isten kirakós játéka a leghatalmasabb erővel rendelkezik a világmindenségben, hogy szétválassza, darabokra zúzza és lerombolja azt, ami feltétlenül szükséges, hogy minden összekapcsoló jellemző által az egyes részek egymást kiegészítsék, és így együtt tartsák a testet (Kolossé 2:9)

Ennek a lentikuláris kirakó játéknak össze kell kapcsolódnia azért is, hogy pontosan kiformálja és világosan bemutassa azt a közösségi képet, amit képvisel. Ha egy kirakós játék darabjai arra vannak tervezve, hogy az egymás mellettiek egymással összekapcsolódjanak, ha azonban nincsenek összekapcsolódva, lehet mindegyik a maga helyén, de azok annak a képnek egy csak nagyon eltorzult képét mutatják be. Másrészt, ha a darabok véletlenszerűen helyezkednek el és egyáltalán nem kapcsolódnak egymáshoz, akkor azok egyszerűen egy csomó összevisszaságot mutatnak be. Amikor azonban ennek a “kirakós játékok kirakós játékának” minden darabja a maga helyén, tökéletesen összekapcsolódik, akkor Krisztus mennyei képét világosan be tudja mutatni és az Eklézsia földi kifejeződése Krisztus szerinti módon világosan meg tud nyilvánulni. Ez a nagy cél, amire az tervezve lett és most történik az összeszerelés.

Amikor ennek a kirakós játéknak az összeszerelése megtörténik, a kirakó játék Mester az Egyetlen, Aki felvigyázza és irányítja ezt az összekapcsolódási folyamatot. Ő tudja egyedül, hol van minden egyes darabnak a terv szerinti helye, hogy illeszkedjenek egymással, és Ő tudja azt is hogyan vigye el őket arra a helyre. Amikor mint Mindenható munkálkodik, az Ő Szelleme hozza össze a különleges módon összekapcsolódó darabokat, hogy együvé tartozzanak és kijelenti nekik, hogy szükséges tökéletesen kiegészíteniük egymást, hogy betöltsék a céljaikat. Ahogyan az élő darabok együttműködnek Ő vele és egymáshoz csatlakoznak egy egymásba illeszkedő kapcsolatban, megtalálják Krisztusnak egy közösségi szolgálatát és annak a földi hasznát, ami elhozza az eltervezett egységet, egy oldalirányú erőt és egy világos bemutatását annak a közösségi képnek, amit a darabok magukon viselnek. Amikor ez az összekapcsolódási munka elvégzésre kerül, ennek a lentikuláris kirakó játéknak mind a mennyei, mind a földi képe tökéletesen kiábrázolásra kerül.

Az összekapcsolódásnak ez a folyamata nem csupán az egyéni szinten (darab a darabbal) történik meg, hanem közösségi szinten is: csoport a csoporttal. Ahogyan ennek a kirakós játéknak a különböző részei párhuzamosan kerülnek összeszerelésre, úgy különböző különálló csoportok formálódnak. Ezek valójában ugyanazon “kirakós játékok kirakós játékának” a különböző részei. Ha a “doboz tetején” lévő képet nem tartottuk szem előtt és nem olvastuk el a Használati útmutatót, akkor fel sem tűnhet, hogy ezek az önálló csoportok úgy voltak megtervezve, hogy valami módon illeszkedjenek egymással. Valójában éppen a különbözőségük alapján tűnhet úgy, hogy nem tartoznak ugyanahhoz a kirakós játékhoz. Ha azonban a kirakós játék nagy képét nézzük és a Használati útmutatót helyesen értelmezzük, akkor világossá válik, hogy ezek a különböző csoportok valóban összetartoznak, és úgy vannak megalkotva, hogy részei legyenek az egyiket a másikkal összekapcsoló folyamatnak. Ahogyan ők ténylegesen együttműködnek a legfelsőbb látás szerinti mennyei folyamattal, ők olyan új dimenziókat és tulajdonságokat gazdagodnak, amik lehetővé teszik számukra, hogy más csoportokkal együtt teljesen beilleszkedjenek a “kirakós játékok kirakós játéka” végső összeszerelési folyamatába.

Az összeszerelésnek ezt a közösségi munkáját, az egyéni szinthez hasonlóan szintén a kirakós játékok kirakós játékának készítője a Mester felügyeli és irányítja. Ebből az összeszerelési munkából több szempontot meg fogok osztani a következő részben, de hadd hangsúlyozzam most, hogy az összeszerelésnek ez a közösségi szempontja éppen olyan fontos a “kirakós játékok kirakós játékának” az összeszereléséhez, mint az összeszerelés egyéni szempontjai. A kirakós játék irányából nézve, mindkét szempont teljesítése nélkül, oldalirányú erők birtokában lehetetlen, hogy létrejöjjön az eltervezett tökéletes egység, és a közösségi kép bemutatásra kerüljön.

Ezért az egymáshoz kapcsolódó összeszerelésnek ez az együttműködési munkája mind az egyéni és közösségi szinteken, kiemelkedő fontosságú a kirakós játék szempontjából, hogy azzá váljon, amire elkészítésekor a megalkotója szánta: Krisztus tökéletes bemutatására, nehezen érthető módon megformálva, de dicsőségesen bemutatva az Eklézsiát.

A következő részben azt fogjuk megnézni, hogy ezeknek a daraboknak a tökéletes összekapcsolódása ennek a mély tartalmú kirakós játékot egy megkülönböztetett tulajdonsággal ruházzák fel, ugyanis nincsenek “szélei”.

4. rész

Szélek nélküli kirakós játék

Folytatva az Eklézsiának, a Gyülekezetnek ezt a vizsgálatát azt látjuk, hogy ennek az élő, lentikuláris darabok alakjának egy másik jellemzője, hogy ez a “kirakós játékok kirakós játéka” is “szél nélküli”. Minden egyes darabnak – kivétel nélküli – tökéletes egymáshoz illeszkedése azt jelzi, hogy ennek a kirakós játéknak egyszerűen nincsenek “szélső darabjai.” Minden kirakós játék készítő szereti a szélső darabokat. Könnyű helyére illeszteni azokat és ez által a kirakós játék szélét és kapcsolódásait képező első darabok összerakásra kerülnek. A kirakós játék sokkal könnyebben összerakható, ha vannak szélső darabok. Van azonban egyfajta kirakós játék, aminek nincsenek szélső darabjai és a “kirakós játékok kirakós játéka” ebben a különleges kategóriába tartozik.

Ha távolabbról szemléljük ezt a kirakós játéktól, akkor felfedezzük, hogy az nem sík, mint normál esetben, hanem inkább gömb felületű. A sík felületeknek mindig van széle, azonban egy gömb felületnek – lévén gömb alakú – nincs széle. A gömb alakú kirakós játékok ezért “szél nélküliek.”

A legtöbben sosem készítettek gömb alakú – szél nélküli – kirakós játékot. Úgy tűnik ez idegen a “kirakós játék” készítő tudásunk szempontjából. Ahhoz, hogy összerakjunk egy ilyen kirakós játékot, az azt igényli tőlünk, hogy megtanuljuk, hogyan közelítsünk ahhoz és hogyan fogjunk hozzá az összerakásához.

Most az eklézsiára vonatkoztatva a dolgot, a legtöbben közülünk még sosem voltak olyan “közösség” tagjai, aminek nincs “széle”. Szeretjük, ha a közösségünknek széle (határvonala) van. A szélek kiindulási helyül szolgálnak számunkra és megadják a “gyülekezetnek” a keretét is számunkra. Ezek a közösségünk határaivá válnak és problémává válnak, amikor az Eklézsia egy “szél nélküli közösséggé” válik.

Figyeljük meg, hogy az Eklézsia egy óriási, folytonos közösség, ami körbeveszi a földet: nincsenek kiinduló és befejező darabjai. A folyamatosan egybeszerkesztés munkája folyik, a jelenleg “szélen” lévő minden egyes “darab” ismételt hozzáadásával és egymáshoz illesztésével. Nem csupán ezért, hanem azért is, mert a kirakós játék már összerakott különböző darabjai a kirakós játék már összeszerelt többi darabjához úgy csatlakoznak, hogy az egy egybeszerkesztett, kapcsolatokkal rendelkező, egyesített, egyetemes, szegély nélküli, gömb alakú kirakós játékká válik. Egyenes, nem kapcsolódó szélső darabok egyáltalán nincsenek, amik elkülönítik a darabok bizonyos részét és lehetetlenné teszik azok számára, hogy csatlakozzanak és kiegészítsék a többi részt.

Kérdezheti azonban valaki, hogy nincs az Eklézsiának helyi közössége, ami szélekkel rendelkezik? Nem beszél a Használati útmutató erről vagy arról a helyi közösségről? Nem ezek képezik a kirakós játék azon különálló részeit, amik szélső darabokkal rendelkeznek?

Nos, ez az, ahol ennek a kirakós játéknak a lentikuláris természete különösen segítségünkre van. Ha a kirakós játékot földi perspektívából nézzük, akkor láthatók a föld egész felületét behálózó “határoknak” nevezhető elválasztó vonalak. Ezek a határvonalak szolgálnak az Eklézsia különböző helyi közösségeinek azonosítására. Ezen határvonalakon belül elhelyezkedő darabok számára ezek gyakorlati elhatárolódást biztosítanak, hogy együtt beépüljenek azzal a céllal, hogy bemutassák a kirakós játék lentikuláris képének világosan megkülönböztethető részeit. Ezek a “határok” azonban nem “szélek”, nem alkotnak “szél darabokat”, ahogyan feltételezzük. A határvonalakon elhelyezkedő darabok, arra szolgálnak, hogy azok ne csak egymással kapcsolódjanak össze tökéletesen, hanem azon túl szoros kapcsolódjanak a kirakós játék többi részéhez is.

Fontos megjegyezni azt is, hogy ezeket a “határdarabokat” nem a helyi gyülekezet hozza létre és ezért nem képeznek semmiféle vallásos vagy szellemi határvonalat. Inkább az a társadalom, amiben az Eklézsia létezik, hozza létre ezeket a határokat. Egyszerűen vannak városok és községek a maguk határaival, amin belül a helyi gyülekezetek élnek. Ezek a határok általában a társadalom és az államigazgatás által elfogadott és jól ismert határok, amik már korábban kialakultak. Ezért a Használati útmutató az eklézsia helyi közösségét “(ennek a városnak) a gyülekezete” vagy “(annak a városnak) a gyülekezete” néven nevezi meg. Ez az, ami bemutatja a “kirakós játékok kirakós játékának” a földi képét.

Amikor azonban ezt a lentikuláris kirakós játékot a mennyei perspektívából nézzük, akkor ezek a határok teljesen eltűnnek. Így nézve Krisztus – egy varrás és szakadás nélküli – osztatlan kép, ami lefed és magában foglal mindent. Krisztus egységét nem lehet részekre osztani. A mennyei látás szerinti Eklézsia, a “kirakós játékok kirakós játéka” oszthatatlan és határok nélküli. A kapcsolódó darabok, amik körbeveszik a gyülekezet földrajzi határvonalát a mennyei képén láthatók, hogy mik is ők valójában. Ami a helyi gyülekezetek földi képét nézve úgy tűnik, hogy szétdarabolt, az a mennyei kép szemszögéből nézve látható, hogy az egyes helyi gyülekezetek más helyi gyülekezetekkel teljesen egybe vannak szerkesztve. Semmi sem darabolja szét és függetleníti őket egymástól. Ha az látszik, hogy a kirakós játék bármelyik része be van határolva nem kapcsolódó szélső darabok által, akkor rögtön felismerhető, hogy azok hamisan összeszerelt részek, amelyek természete egyszerűen idegen ezen kirakós játék természete szempontjából.

Mivel az emberek szeretnek szél darabokkal rendelkező kirakós játékokat összerakni, ezért állandóan szükségét érzik, hogy szél-darabokat gyártsanak a helyi gyülekezetek számára. Ez azonban szigorúan véve a “kirakós játék” szétdarabolását, gyengítését szolgálja és eltorzítja a “kirakós játékok kirakós játékának” a lentikuláris képét. Az egyetlen lehetőség kiszabadulni ebből az alattomos törekvésből egy “megsemmisítő erejű kijelentés” az Eklézsia mennyei képéről. Ha egyszer ez a látás nyilvánvalóvá válik, akkor minden más is világossá válik. Amikor a “kirakós játékok kirakós játéka” a mennyei látás szerint kerül egybeszerkesztésre, akkor a földi kép természetszerűleg helyesen kerül összerakásra.

A világegyetem legnehezebb kirakós játéka egy tökéletesen egybeszerkesztett, szél nélküli lentikuláris kirakós játék, ami szükséges, hogy összeszerelésre kerüljön. A legmagasabb szintű ügyesség, a legritkább és legtitokzatosabb bölcsesség és a legnagyobb türelem szükséges annak egybeszerkesztéséhez. Amikor azonban elkészül, az egy dicsőséges mesterdarab lesz, s méltó rá, hogy mindenki számára látható módon bemutatásra kerüljön. Ez a kirakós játéknak egy olyan fajtája, amit a kirakós játék készítő Mester szerel össze és te és én, mint élő, lentikuláris, egymáshoz kapcsolódó darabok arra vagyunk elhívva, hogy beépüljünk abba és segítsük annak összeszerelést.

Bárcsak a Mester alkalmasnak találna bennünket arra, hogy egybeszerkesszen bennünket ebben a kirakós játékok kirakós játékában, az Úr Jézus Krisztus Eklézsiájában. Erre lettünk teremtve.

Fordította: Abonyi Sándor

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Christ in an uncompromised way. Pioneer, who tries to walk on the way of the minority, cleansed from traditions, making it clear for others to walk on, as well.
Kategória: egység, gyülekezet, gyülekezetépítés, helyreállítás, Keresztyénség, Szentség, szolgálati ajándékok, Tanítások, utolsó idők
Címke: , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

2 hozzászólás a(z) Egy lentikuláris kirakós játék (puzzle) tanulságai – David Bolton bejegyzéshez

 1. Guti Tünde szerint:

  Kissé bonyolult, de nagyon érdekes! Elképesztően kreatív és szemléletes módon ábrázolja Krisztus Teste tagjainak helyes kapcsolódását, együttműködését!

  Kedvelés

  • Sandor szerint:

   A végtelen gazdag Isten sokféle módon használ embereket és sokféle eszközt felhasznál az Ő dicsőségére. Sándor

   Kedvelés

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s