Felkészülés egy gazdasági válságra – Ron McKenzie

Ecomenic Crisis  – Ron McKenzie

A teljes magyar változat – ábrákkal együtt – PDF formátumban letölthető itt:

 Felkészülés a gazdasági válságra

A világ jövője egyre bizonytalanabbá válik. Ez a cikk arról szól, hogyan készülhetnek fel az emberek arra, hogy megbirkózzanak bármilyen bekövetkező válsággal. Ahhoz, hogy megértsünk néhány dolgot ezek közül az olvasóknak szükséges megértetniük a munkamegosztás helyét a gazdasági tevékenységben. Az első néhány szakaszban meg fogom magyarázni ennek a kifejezésnek a jelentését mielőtt részletesebben elkezdenénk beszélni a felkészülésről.

Szakosodás, létfenntartás és önellátás

Egy hagyományos társadalomban az emberek gyakran önellátók. Nem függ senki mástól a túlélését illetően, mert mindent maga termeszt és készít el, amire szüksége van. Ha nem tudják termeszteni vagy megtermelni azt maguk, akkor nem rendelkeznek azzal. A létfenntartás szintjén való élés lehetővé tette az emberek számára, hogy önellátók legyenek, de ez meglehetősen korlátozott volt, mert olyan sok fáradozásukba került az életük fenntartásához szükséges dolgok megtermelése és fedél biztosítása a fejük fölé, hogy nem maradt idejük a fejlődésre és más termékek előállítására, amire szükségük lett volna.

A kereskedés mindent megváltoztat, mert lehetővé teszi az emberek számára, hogy szakosodjanak. Egy személy arra szakosodik, hogy gabonát termel. A másik halászatra. A harmadik, hogy kenyeret süssön. Mindegyik azt teszi, amiben a legügyesebb. Egy feladatra koncentrálva minden személy növelheti a szakképzettségét és módot talál arra, hogy még hatékonyabban tegye a dolgát.

Az a személy, aki szakosodik többet képes gyártani, mint amire neki szüksége van a létfenntartásához. Eladja a felesleges áruját másoknak, hogy megszerezzen minden dolgot, amit akar. A kereskedelem majdnem mindenkinek a helyzetét javítja.

Az elmúlt több mint ötven évben egy óriási növekedés volt a szakosodás és a kereskedelem területén. Japán a lapos képernyőjű TV gyártásra szakosodott, Új-Zéland a tejporgyártásra valamint speciális fény és hangtechnikákra a filmipar számára, Amerika az autógyártásra és Kína a ruhagyártásra. A kereskedelem és a szakosodás a legtöbb ember számára kedvezőbb helyzetet teremtett.

Nekem fogalmam sincs egy számítógép vagy egy lapos TV gyártásáról. Nem tudnék megfelelő autót elkészíteni, ha száz évig dolgoznék is rajta. Ha magamnak készítenék ruhát, akkor úgy néznék ki, mint egy barlanglakó. Azonban, a feladatok szakosodásának köszönhetően megteszem a magam részét és megengedhetem magamnak, hogy megvásároljam mindezen dolgok többségét.

Munkamegosztás

A közgazdászok a szakosodásra és a kereskedelemre a „munkamegosztás” nevet használják. A munkamegosztás vagy szakosodás a munkában való együttműködés szakosodása meghatározott, körülhatárolt feladatokban és szerepekben azzal a céllal, hogy növeljék a munka termelékenységét.

A munkatermelékenység növelése előnyösen hat a kereskedelemre és növeli az életszínvonalat egy társadalomban. A munkamegosztás valójában azért fontos, mert már egy kis visszalépés is a munkamegosztásban a legtöbb ember számára rosszabb helyzetet fog eredményezni. A valóság az, hogy a nyugati országok nem tudnak előállítani minden terméket, amit a mai emberek a szükségleteik betöltésére felhasználnak. Amikor a szakosodásban és a kereskedelemben visszalépés történik, akkor az életszínvonal csökken.

Keresztyén módszer

A munkamegosztás és a szakosodás valójában egy keresztyén módszer.

Mert miképpen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van: Azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük”  (Róma 12:4-6).

A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben.”   (1 Kor. 12:4-6).

A gyülekezet működése akkor a legjobb, amikor a próféták prófétálnak, az apostolok apostoli feladatokat látnak el, a pásztorok pásztorolnak, az evangélisták evangelizálnak, a szolgálók szolgálnak, és a bátorítók bátorítanak. Amikor az egyes keresztyének azzal próbálkoznak, hogy mindenből egy keveset megtegyenek, a keresztyén test legyengül.

Élet a városban

A munkamegosztás lehetővé teszi az életet a városokban. A szakosodás és a kereskedelem jótékony hatása nélkül az élet egy modern városban lehetetlen lenne még azok számára is, akik egyszerű módon élnek. Több vállalat abban a városban ahol élek csúcsminőségű elektronikai terméket gyárt, amit az egész világra exportál. Azonban a városunk nem rendelkezik egy sor olyan termelőeszközzel, amik szükségesek az emberek életfenntartásához szükséges anyagi jellegű dolgok teljes sorának legyártásához egy modern városban. Az egyetlen mód a város életszínvonalának fenntartására, hogy szakosodjon a gyártásban és exportálja a termékek meghatározott körét és importáljon más javakat és szolgáltatásokat, amikre szükségük van.

Ami igaz egy városra, az éppen úgy igaz az egész országra is. Még az USA sem rendelkezik elegendő tőkével és szakképzettséggel ahhoz, hogy előállítsa a létfenntartáshoz szükséges termékek és szolgáltatások teljes sorát egy amerikai városban. Ha Amerika megpróbálna önellátó lenni, az életszínvonal csökkenne, amint a munkamegosztásban és a szakosodás jótékony hatásában visszaesés következne be. A város élete rettenetes lenne.

Az önellátás nem célravezető dolog egy város vagy ország számára, de az még kevésbé célszerű az egyén számára. Egy személy, aki megpróbál önellátó lenni, elveszíti mindazt az előnyt, amit a kereskedelem és a munkamegosztás jelentett számára. Ha egy embernek magáról kell gondoskodni kétségbe ejtő helyzetbe kerül, hogy elegendő élelmet és ruhát termeljen a saját családja részére, még akkor is, ha nagyon szorgalmas. Nem lesz elég ideje, hogy előállítson minden dolgot, ami szükséges ahhoz, hogy megéljen a városban.

Nehéz gazdasági körülmények között a kereskedelem visszaesik. A munkamegosztásban való visszalépést elkerülhetetlenül az életszínvonal csökkenése fogja követi. Foglalkoznunk kell vele, hogy mi lesz, ha az bekövetkezik, de meg kell értenünk, hogy a kereskedelem teljes összeomlása és az önellátásra való teljes visszatérés teljes katasztrófa lenne a modern városban élő emberek számára.

A kereskedelem összeomlása komoly veszélyt jelent a vidéken élő emberek életmódjára is. A nyugati világban élő emberek szenvedni fognak a munkamegosztás, a szakértelem és az önellátáshoz szükséges eszközök hiányától.

A világ különböző részein élő emberek belekényszeríthetők a létfenntartásba és az önellátásba, de az soha ne legyen az első válaszunk a válságra. Akármilyenek a körülményeink mindig meg kell próbálnunk, hogy szakosodjunk és kereskedjünk, amilyen mértékben csak lehetséges Mindig fenn kell tartani a munkamegosztás olyan magas szintjét, amint csak lehetséges. A más emberektől való függésünk meg fogja erősíteni a közösségünket és növeli az életszínvonalunkat.

Felkészülés a gazdasági válságra

A hitelválság létrehoz egy nagyon nagy bizonytalanságot a gazdaságban. A keresztyének elkezdenek azon gondolkozni, hogyan éljenek a nehéz időkben. Néhányan felkészülnek rá, hogy szembeszálljanak a gazdasági válsággal. A sürgősségnek ez az érzése jó, de az erőfeszítéseinket bölcsen kell összpontosítani.

Amikor a nehéz időkre való felkészülésről van szó a legtöbb keresztyén az önfenntartó életmódra gondol. Az első reagálásuk, hogy elkezdenek zöldségféléket termelni. Néhány keresztyén azon gondolkozik, hogy elköltözik az ország olyan részébe, ahol az önellátó életmód könnyebben kialakítható. A zöldségtermesztés egy értelmes dolog lehet más emberek támogatása szempontjából, de valószínűleg ostobaság, ha az önellátás lenne a cél. Az önellátó életmód valójában egy túlélési életforma és szörnyű ilyen módon élni.

A létfenntartásra való berendezkedés nem a legjobb ötlet a nehéz időkre való felkészüléshez, amikor az emberek többsége városokban él. Ha a keresztyének élen akarnak járni ebben, akkor olyan életmódot szükséges kialakítaniuk, ami működni fog egy városban. Mielőtt vidékre rohannánk, világosan át kellene gondolnunk, hogy mi történik egy gazdasági válság idején. Ha lesz egy világosabb elképzelésünk arról, hogy mivel fogunk szembenézni, akkor józanabbul készülhetünk fel rá.

Kihatások egyéni szinten

Egyéni szinten a gazdasági válság különböző módon érinti az embereket. Néhány ember el fogja veszíteni a munkáját. Nekik jelentős bevétel kieséssel kell számolniuk. Ha találnak is olyan új munkát, ami megfelel a szakképzettségüknek, de kevésbé fizetik meg őket. Azok az emberek, akik folyamatosan megtartják a munkájukat meglehetősen jól fognak élni. Ha az árak leesnek, valójában még jobb körülmények közé is kerülhetnek, mint a válság előtt voltak. A legtöbb vállalkozónak szembe kell néznie a bevétele csökkenésével. Általában képesek lesznek a működésüket folytatni, de csökken a nyereségük. Néhány vállalkozás tönkre fog menni. Ezek tulajdonosai komoly bevétel csökkenéssel kell, hogy szembenézzenek.

A helyzet változatos lehet. Néhány embernek drasztikus bevétel csökkenése lehet. Mások élete a normál módon folytatódni fog. Ennek a két csoportnak a nagysága függni fog a gazdasági visszaesés súlyosságától.

Pál beszél arról a helyzetről, amikor egyeseknek jobban megy, mások pedig szenvednek.

Mert nem úgy, hogy másoknak könnyebbségük, néktek pedig nyomorúságtok legyen, hanem egyenlőség szerint; e mostani időben a ti bőségetek pótolja amazoknak fogyatkozását; hogy amazoknak bősége is pótolhassa a ti fogyatkozásotokat, hogy így egyenlőség legyen; amint meg van írva: aki sokat szedett, nem volt többje; és aki keveset, nem volt kevesebbje.”    (2 Kor. 8:13-15).

Pál javasol egy megoldást arra a helyzetre, ahol egyesek jólétben élnek miközben mások kétségbeejtő helyzetben vannak. A megoldás a nagylelkű adakozás. A kulcs a nehéz gazdasági helyzetre való felkészüléshez, hogy megtanuljunk adni és megosztani erőforrásainkat. A keresztyének a kiépített kapcsolataik felhasználásával jobban felkészülhetnek a nehéz időkre és kiépíthetik azokat a csatornákat, amiken keresztül azok, akik jobban élnek meg tudják osztani javaikat (erőforrásaikat) azokkal, akik szükségben vannak.

A diakónusoknak komoly szerepe lesz a felesleges javak szétosztásának megkönnyítésében. Az Ap. csel. 6 leírja, hogy ilyen elhívással rendelkező embereket állítottak be a gyülekezetbe azzal a céllal, hogy gondoskodjanak a keresztyén közösségekben lévő szegényekről. Munkálkodnunk kellene azon és imádkozni érte, hogy ez a szolgálat helyreálljon.

Kihatás a gazdaságra

Egy gazdasági válság fő kihatása gazdasági szinten a munkamegosztás csökkenésében fog megnyilvánulni. A kereskedelem sokkal nehezebbé fog válni, ami csökkenteni fogja a szakosodás szintjét. Új-Zéland nem lenne képes olyan sok autót, számítógépet és síkképernyős TV-t importálni. A kereskedelem volumenének és a szakosodás szintjének csökkenése nehezebb helyzetet teremt számunkra, de nem jelenti azt, hogy vissza kellene térnünk az önellátásra és berendezkedni a túlélésre.

Akármi történik, nekünk fenn kell tartani a munkamegosztás olyan magas szintjét, amilyet csak lehetséges. Amikor a kereskedelem több nehézséggel kerül szembe, nekünk el kell mozdulnunk a megosztásban, hogy a szakosodásból származó előnyt megnyerjük, de nem szabad visszafordulni a létfenntartás felé, amíg más lehetőség is van. A javak megosztása erősítheti a munkamegosztást, amikor a kereskedelem hanyatlása gyengíti azt. A létfenntartásra való visszatérés nem lenne szükségszerű, ha az emberek megtanulnák, hogyan osszák meg javaikat egymás között.

Hálózatok és kapcsolatok

Amikor egy pénzügyi vagy társadalmi válság hatására a kereskedelem összeomlik, felértékelődnek a kapcsolatok, amik hozzájárulnak az anyagi javaknak és szolgáltatásoknak a legnagyobb szükségben lévő emberekhez, olyanoktól, akik szakértelemmel rendelkeznek a szükséges dolgok előállításában. Ez hihetetlen lehetőségeket jelent Isten emberei számára. Mi a „kapcsolatok szakértői” vagyunk. Nekünk erős hálózati kapcsolatban kell lenni más keresztyénekkel. Nekünk valóban tapasztalatokkal kell rendelkeznünk az adás és a javak megosztása területén. Ha a keresztyének felkészültek erre, akkor ők példát tudnak mutatni az adásban és az anyagi javak és szolgáltatások megosztásában, ami lehetőséget ad az emberek számára, hogy túléljék a nehéz időket. Minden keresztyén el kellene, hogy gondolkozzon azon, hogy mi az, amit ő meg tudna osztani másokkal.

Egy gazdasági válság idején elegendő keresztyén fog vidéken élni, akik képesek élelmiszert termeszteni, ezért nem lesz élelmiszerhiány. A kereskedelem összeomlása azonban nehezebbé teheti a városban élő emberek életét és problémáik lesznek a szükséges élelmiszer megvásárlásával. A városi keresztyéneknek szükséges, hogy megosszák az üzemanyagot és más forrásokat azokkal, akik élelmiszert termesztenek számukra vidéken. A városban és vidéken élő keresztyének közötti megosztás biztosítaná a szükséges mennyiségű élelmiszert a szükségben lévők számára. Az erős hálózattal rendelkező keresztyének fontos szerepet játszhatnak a város és a falu közötti élelmiszer ellátási folyamat megszervezésében.

A városi embereknek szintén szükséges, hogy megosszák javaikat egymás között. Ha nem vásárolhatunk új készüléket, szükség lehet rá, hogy megjavíttassuk a meglévőt. A jómódban élő emberek adhatnak ruhát azok számára, akiknek nincsen. A járművek tulajdonosai gondoskodhatnak azok szállításáról, akiknek szükséges utazniuk.

Kertvárosi elszigetelődés

Az utolsó száz évben a keresztyének ugyanazt a modern kertvárosi életformát vették fel és ugyanazokat a kényelmi szempontokat követik, mint a világ. Ez nagyon kellemes, amikor a gazdaság működése hatékony. Az emberek úgy élhetnek, ahogy akarnak, mert a piac mindent biztosít, amire szükségük van. Ha találkozni akarnak más hívőkkel, akkor beugranak az autóba.

Ha a keresztyének számolnának azzal a lehetőséggel, hogy a piac a jövőben összeomolhat, akkor elkezdenének hosszabb távon gondolkozni, hogy hol is élnek. Az adás és a javak megosztása sokkal könnyebb lesz azok számára, akik egymással szoros közösségben élnek. Nehéz időkben a kertvárosi elszigetelődés elszigetelődést jelent azok számára, akik gondoskodhatnának róluk vagy megoszthatnák képességüket velünk. Ha a gazdasági válság hatással van az üzemanyag ellátásra, az olcsó szállítás, ami fenntartja az életet a kertvárosban, semmivé válhat. A szállítás megszervezése sokkal könnyebb lehet azon keresztyének számára, akik más keresztyénekkel szoros közösségben élnek.

A szakértelem megosztása

A létfenntartáshoz való visszatérés megnehezíti a gazdasági válság súlyosságát. Bármilyen is a helyzet, meg kell próbálni fenntartani a munkamegosztást olyan magas szinten, amilyenen csak lehetséges. A szakértelem megosztása egy jó mód, hogy kihasználjuk a szakosodás jótékony hatását. Minden keresztyénnek el kellene gondolkoznia azon, hogy a szakképzettségéből és a személyes képességeiből adódóan hogyan áldjon meg más embereket a közösségében. A szakképzettsége lehet más is, mint amit az elhívása szerint gyakorol, vagy amiért fizetést kap. A próféta rendelkezhet képességgel a villamos berendezések javítása területén. Egy könyvelőnek lehet az a hobbija, hogy régi autókat javít. Néhány esetben ezek a képességek értékesebbek lehetnek a közössége számára, mint amit általában tesznek.

A keresztyén vezetők keresik az olyan szakembereket, akikre a közösségüknek szüksége van. A képességeket a szükségekkel összekapcsoló hálózat valóban fontos lesz a közösség boldogulása szempontjából. Ha nem tudunk új autót vásárolni, szükségünk lehet a régit tovább használni. Annak a személynek, akinek megjavították az autóját, nincs pénze az autószerelő megfizetésére, de lehet, hogy tud zöldségfélét adni azoknak, akik szükségben vannak. Minden egyes személynek fel kellene bátorodnia, hogy használja a képességeit, hogy a közösség számára áldás legyen.

Néhány szakértelem, amivel most többen rendelkeznek, később értékesebbé válhat. Manapság az emberek nem sütnek maguknak kenyeret, hogy energiát fektessenek olyan dologba, ami olcsón megvásárolható az áruházban. Ha a gazdasági rendszer valóban összeomlik, akkor komoly probléma lehet kenyeret venni. A kenyérsütési képesség ilyen esetben valóban értékes lehet. Azok az emberek pedig, akik képesek megjavítani elektromos készülékeket és járműveket, hirtelen sok barátra fognak találni.

Egy munkáját elvesztő ember megpróbálkozhat az önellátással az élelmiszer megtermelésével saját szükségletre. Ez ésszerű lehet, ha értenek a kertészkedéshez és ismernek embereket, akik szívesen átveszik a felesleges zöldségféléket, azonban a legtöbb ember számára a kertészkedés teljesen értelmetlen lenne. Minden személynek meg kellene találnia a módját, hogy hasznossá tegye magát a közösség számára olyan dolgokat cselekedve, amivel kihasználja a saját képességeit. Nem mindenki kertész és az ember nem élhet egyedül zöldségféléken.

Apostolok és diakónusok

A diakónusok egy erős hálózatot fognak kiépíteni a jobb módban és a szükségben élők között. Ez egy munkamegosztás. Az üzleti képességgel rendelkező emberek jók lehetnek többlet javak termelésében, de hiányzik belőlük a szánalom és a türelem, hogy segítsenek a szegény embereknek, akik azon erőlködnek, hogy visszataláljanak a helyes útra. A diakónusok szakértők lesznek a szegény emberek megsegítésében, hogy segítsenek nekik az életük megjobbításában. Krisztus Teste erősebb lesz, ha a diakónusok az elhívásuk betöltésére – a források biztosítására és elosztására koncentrálnak. Barnabás átadta felesleges vagyonát a diakónusoknak, hogy osszák szét azt, ő pedig saját szolgálatában apostolként munkálkodott. (Ap.csel 4:26-37: 6:1-6).

Válság idején a sok kapcsolattal rendelkező diakónusok felelősséget hordoznak a város és a vidék közötti hálózatok kiépítésért. Elő fogják segíteni az élelmiszer vidékről városba való áramlását. Segíteni fognak abban is, hogy a vidéken élő élelmiszert termelő keresztyének olyan forrásokhoz jussanak, amik szükségesek a tevékenységük támogatásához.

A diakónus másik feladata, hogy beazonosítsa az embereket képességeik szerint és kapcsolatba hozza azokkal, akikkel szükséges megegyezniük. Ha egy autószerelő munkanélküli, a diakónus összehozza őt olyan emberekkel, akiknek szükségük van az autóik megjavítására. Gondoskodnak róla, hogy az adásfolyam fordított módon is működjön, és ne éhezzen a szerelő családja sem.

Ha apostolokat küldenek ki, hogy új gyülekezeteket létesítsenek, akkor rendelkeznek keresztyén kapcsolatokkal más térségekben. Pál képes volt kapcsolatot teremteni a macedóniai keresztyénekkel, akik jómódban éltek szemben a jeruzsálemi testvéreikkel, akik éheztek. Ezek a kapcsolódások és kapcsolatok valóban fontosak lesznek a vidékről a városba irányuló élelmiszer biztosítása szempontjából és elősegítik azt is, hogy a keresztyén farmerek a traktoraik javításához szükséges szerelők segítségében részesüljenek, akik viszont a városban élnek.

Az apostolok szolgálatba állítása a legjobb mód lehet arra, hogy felkészüljenek a gazdasági válságra. A diakónusi szolgálat kialakítása valószínűleg a legjobb mód a társadalmi berendezkedés összeomlására való felkészülésben.

Hogyan történik a munkával való adakozás?

Egy pénz-alapú gazdaságban a kertész fizet a fodrásznak a hajvágásért. A hentes elad egy bárány combot a motorszerelőnek és paradicsomot vesz a kertésztől. A farmer fizet a szerelőnek, hogy javítsa meg a traktorát és eladja a lisztet a molnárnak. A pék lisztet vásárol a molnártól és eladja a kenyeret a fodrásznak. Ebben a rendszerben az áruk és szolgáltatások egy meghatározott úton folynak, a pénz pedig egy másik úton áramlik visszafelé.

Ha a pénzrendszer összeomlik és üresek a pénztárgépek, ezek a csereügyletek lehetetlenek lesznek. Ha a pénz elveszíti értékét a vásárlás és eladás is nehézzé válik. A világ vissza kell, hogy térjen a cserekereskedelemre, ahol két ember csereügylet keretében cseréli ki az áruja – és szolgáltatása feleslegét. A cserekereskedelem nagyon szorosan bekorlátozott, az árarány megtalálása miatt. Ha egy fodrásznak kenyérre van szüksége, találnia kell egy péket, aki le akarja vágatni a haját. A közgazdászok ezt “egybeeső akaratnak” hívják. A probléma az, hogy amikor a fodrász talál egy péket, akinek kenyérfeleslege van, az éppen kopasz és egy új ingre lenne szüksége. Sok hasznos idő megy kárba amiatt, hogy az olyan ember után kutassunk, aki cserélni akar velünk, ezért végül mindenki rossz anyagi helyzetbe kerül.

A keresztyének elkerülhetik a cserekereskedelem csapdáját az adás és a javak megosztása által. A fodrász áldás lehet a kertész számára, mert lenyírja ingyen a haját. A kertész áldás lehet a hentes számára odaadva neki a felesleges paradicsomát. A hentes áldás lehet az autószerelő számára odaadva neki a bárány combot. Az autószerelő áldás lehet a farmer számára megjavítva annak traktorát. A farmer áldás lehet a molnár számára odaadva neki a felesleges búzáját. A molnár áldás lehet a pék számára odaadva neki a lisztfeleslegét. A pék áldás lehet a fodrász számára odaadva neki a felesleges kenyeret. Az adás és a javak megosztása mindenki számára biztosítja azt, amire szüksége van mindenféle pénzforgalom nélkül.

Az adás körfolyamatában az áruk és a szolgáltatások ugyanazon az úton folynak, mint a piacon. A különbség, hogy pénz nem folyik egy másik úton. Az áldás az, ami folyik. Jézus mondta, hogy jobb (áldottabb dolog) adni, mint kapni. Mindenki megkapja, amire szüksége van, és ők is elnyerik Isten áldását, mert adnak azoknak, akik szükségben vannak. Az adás és a javakból való részesedés az egész közösség számára jó dolog és egyidejűleg növekszik Isten áldása.

Az adás és a javakból való részesedés csak akkor fog működni, ha a különböző keresztyének közötti bizalom magas szinten van. El kell kötelezni magunkat az adásra és állandóan keresni, hogy kik vannak szükségben. Ha a keresztyén farmer nem ismeri a keresztyén molnárt, az adási körfolyamat megszakad. Ha a pék ismeri a fodrászt, de nem foglalkozik azzal, hogy mire van szüksége, a lánc megszakad. Gyakran az adáskör sokkal nagyobb és sokkal bonyolultabb lesz, mint ahogyan azt bemutattam. A világban szükséges, hogy a kereskedelem kölcsönösségi alapon történjen: te megvakarod a hátam és én kipucolom a cipődet. A körbefutó áldásfolyam hatékonyabb, mint a kölcsönösségen alapuló cserekereskedelem.

Az anyagi javak megosztása és az evangélium

Az anyagi javak megosztásának célja, hogy az evangélium terjedjen és Isten embereinek kényelmessége ne tartsa azt vissza. A keresztyéneknek fel kellene használniuk a forrásaikat, hogy segítsék a nem keresztyéneket. Amikor az Arámok Samariát ostromolták, négy leprás be volt zárva a városon kívül. A hadsereg pánikba esett, amikor megtalálta őket. Elmenekültek, és az éhes leprások voltak azok, akik hírt adtak az ellenség elmenekülésének jó híréről.

„Mikor azért e bélpoklosok a tábor széléhez értek, bemenvén egy sátorba, esznek és isznak, és elvisznek onnét ezüstöt, aranyat és ruhákat, és elmenvén elrejtik azokat; …… És azt monda egyik a másiknak: Nem igazán cselekszünk: ez a mai nap örömmondás napja, ha mi hallgatunk, és a virradatot megvárjuk, büntetés ér bennünket; most azért jertek és menjünk el, és mondjuk meg a király házának.”    (2 Kir. 7:8-9).

A keresztyéneknek nem kell csapdába esniük. Célul kellene kitűzni, hogy tápláljunk minden közösségünkben élő szegényt, nem csupán a keresztyéneket.

Minden, ami ilyenkor történik lehetőség az evangelizálásra.

Azok tehát, akik eloszlottak az üldözés miatt, mely Istvánért támadott, eljutnak Föníciáig, Ciprusig és Antiókhiáig, senkinek nem prédikálván az igét, hanem csak a zsidóknak. Voltak azonban közöttük némely ciprusi és cirénei férfiak, kik mikor Antiókhiába bementek, szólnak a görögöknek, hirdetve az Úr Jézust. És az Úrnak keze velük volt; és nagy sokaság tért meg az Úrhoz, hívővé lévén.”  (Ap.csel. 11:19-21).

A gazdasági válság és az üldözés lehetőséget fog teremteni az evangélium hirdetésére.

A megfelelő válasz

Egy-egy gazdasági válság hatása más lesz térségenként és országonként. A felkészülés helyénvaló dolog az aktuális válságra, ami más lesz aszerint, hogy hol élnek az emberek. Sok országban az aktuális gazdasági válság miatt a munkanélküliség magas lesz. Nagy kihívás a jövedelem átcsoportosítása a jólétben élőktől azok számára, akik nehéz körülmények között élnek. Más országokban a kereskedelem omlik össze, akadályozva az élelmiszernek faluról városba való áramlását. A fent javasolt módszer azonban hatékonyan fog működni.

Néhány térségben a gazdaság és annak infrastruktúrája teljesen összeomolhat. Ez történt Zimbabwében. A szupermarketek polcai üresek, ezért senkinek sincs élelme még a gazdagok is éheznek. Ebben a környezetben, olyan képességek, mint kenyérsütés és élelmiszer termelés valóban fontossá válnak. Az anyagi javak megosztása lényeges a túlélés szempontjából.

Néhány helyen a társadalmi berendezkedés teljes káoszba fulladhat. Ezek a helyzetek a felkészülés különböző szintjeit hívhatják életre. A következő részekben azzal foglalkozok, hogyan készüljünk fel egy összeomlott társadalomban való életre. Egy összeomlott társadalom veszélyes hellyé válhat a keresztyének életére nézve.

A probléma az, hogy akik megpróbálnak felkészülni az összeomlásra valójában nincsenek tisztában, hogy mennyire rossz dolgok következhetnek be a városukban vagy a térségükben. A legbölcsebb lehetőség önfenntartóvá válni és felkészülni a legrosszabbra. Ha a legrosszabb nem történt meg, nem fogunk elveszíteni semmit. Képesek leszünk segíteni azokat, akik nem készültek fel. Jézus tíz szűzről szóló példázata iránymutató lehet nekünk a felkészülésünkhöz.

Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama tíz szűzhöz, akik előveszik az ő lámpásaikat, kimennek a vőlegény elé. Öt pedig közülük eszes volt, és öt bolond. Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat előveszik, nem visznek magukkal olajat; Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat visznek az ő edényeikben.”   (Máté 25:1-4).

Társadalmi összeomlás

Ha a gazdasági válság valóban rosszra fordul, néhány társadalom berendezkedése darabokra hullik. Ha nem lesz elegendő munka, a munkanélküliek elkezdenek lázadni és fosztogatni. A kormány kifogy a pénzből és nem lesz képes fizetni a rendőrséget. A legrosszabb esetben előfordulhat, hogy fiatal bandák kóborolnak a városok utcáin rettegésben tartva a lakosságot. A város veszélyes hely lehet, de a vidék sem lehet jobb. Ha az élelem kevés, az éhező emberek bejárják az egész országot felkutatva az élelmiszerkészleteket, hogy valamit egyenek. A személyes biztonság komoly kérdés lesz. Nagyon kevés nyugati ország fogja megtapasztalni a társadalmi összeomlást és a csőcselék uralkodását a gazdasági válság eredményeként. A hatalmon lévők egyszerűen nem fogják megengedni, hogy ez megtörténjen. A katonaságot már sok országban felvonultatták, hogy kész legyen megelőzni a lázadást és a fosztogatást. Amikor szembe kell nézni a kényelmük elvesztése és a diktatórikus kormányzás közötti választással, a nyugati emberek következetesen a kényelmükre fognak szavazni. Nyugaton inkább szívesen látunk egy diktatórikus uralmi rendszert, mint a csőcselék uralmát. Egy elnyomó kormányzás nem fog fenyegető veszélyt jelenteni a keresztyénekre, mivel többnyire figyelmen kívül hagynak minket, amíg nem ingereljük őket. A világ néhány részén azonban, ahol a kormányzás kevésbé biztonságos a gazdasági válság társadalmi és gazdasági káoszba torkollhat. Ezekben a nemzetekben a keresztyéneknek bölcs dolog, ha felkészülnek az ilyen időszakra.

Fordította: Abonyi Sándor

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: Magyar tanítások, utolsó idők
Címke: , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s