A négy lovas – Ron McKenzie

 PDF formátumban letölthető itt: A négy lovas

A Jelenések 6. fejezetében Jézus elkezdi felnyitni a hét pecsétet. Ez indítja el azokat az eseményeket, ami kezdete lesz a nagy nyomorúság idejének. Ez vezet el Izrael teljességéhez és a Királyság létesítésének idejéhez. Minden pecsét felbontása után egy esemény történik a földön. Emlékezzünk arra, hogy Jézus az egyedül, aki felnyitja a pecséteket. Jóllehet nem kellemesek a megtörtént események, azok csak akkor fognak megtörténni, amikor Jézus feltöri a pecséteket. A Sátánnak nincs hatalma, hogy elindítsa ezeket az eseményeket. Mivel azok a mennyben kezdődnek, tudjuk, hogy azok áldást fognak hozni Isten népére.

Amikor az első négy pecsét felnyitásra kerül, János minden esetben egy lovast lát előre lovagolni. A lovakat nem szó szerint kell érteni; minden egyes lovas az emberi történelem egy szereplőjét mutatja be, aki különleges eseményt idéz elő. Ezek egymást követik, de átfedésben is vannak egymással.

Ez egy párhuzamos látás a Zakariás 6:1-3-ban leírtakkal. Zakariás tulajdonképpen négy harci szekeret látott, de a lovak ugyanolyan színűek voltak, mint amit János is látott.

Majd megfordultam és felemeltem szemeimet, és láttam, hogy ímé négy szekér jön ki két hegy közül, és azok a hegyek érc-hegyek. Az első szekérben veres lovak, a második szekérben fekete lovak; és a harmadik szekérben fehér lovak; a negyedik szekérben pedig tarka lovak, erősek.”

Minden esemény Isten örökkévaló tervéből adódik, amik megváltoztathatatlanok, mint az érchegyek. Ezek az erős lovak Isten céljának és tervének részét képezik. Zakariás nem mondja el nekünk, hogy mit tesznek azok külön-külön, de elmondja, hogy milyen irányba haladnak. Ez segít megmagyarázni azokat az eseményeket, amiket János látott.

Négy lovas van mindkét látásban. Az a négy ló, amiket János látott, a következők voltak:

– egy fehér ló

– egy vörös ló

– egy fekete ló

– egy sárga ló

A négyes szám a földet jelképezi, így ezek az események hatással lesznek a föld mind a négy tájára.

Az egyes események között egy természetes kapcsolat van, amit a négy lovas szimbolizál. A hitben való hanyatlás növekvő háborúskodáshoz vezet. A háborús pusztítások halált és éhínséget idéznek elő. Az élelmiszerhiány betegséget és halált okoz. Az első kettő lovas megnyitja az utat a harmadik és negyedik lovas számára.

Hol vagyunk most?

A Királyság korának szülési fájdalmai a Jelenések 6. fejezetének lovasaiban vannak leírva. Hiszem, hogy az első (fehér) lovas már előre lovagolt. Ő jelképezi az iszlám előretörését.  Amióta leírtam a Dicsőséges Királyságot, az iszlám gyors előretörése folytatódott. Angliában most több muzulmán van, mint baptista. Az Economist világi folyóirat elismerte, hogy az iszlám a három fő kulturális mozgalom közül az egyik, ami átalakítja a modern világot (1994. aug. 6).

Azt gyanítom, hogy már látjuk munkálkodni a (vörös) lovat Bejrutban, Szomáliában, Boszniában, Ruandában, Koszovóban és a Fidzsi szigeteken. A munkája sokkal egyértelműbbé fog válni a következő néhány évben. Néhány helyen az első lovas először befolyást fog szerezni. Ez a helyzet Boszniában, Azerbajdzsánban, Üzbegisztánban és Tádzsikisztánban, ahol iszlám csoportok harcolnak a hatalomért. Sok más államban, melyek a volt Szovjetunióból szakadtak ki, a különböző népcsoportok a szabadságukért küzdenek. Ez a második lovas munkálkodása.

A harmadik lovas Kelet-Európában látott munkához, ahol rettenetes szegénység van.

Ezeknek a háborúknak az eredménye halál, ínség és betegség lesz. Ez fog automatikusan utat nyitni a negyedik lovas számára, ami már elkezdte munkálkodását. A dögvész elkezdődése utat nyitott a negyedik lovasnak, ami az ADS járvány lehet, ami megtizedeli a világ népességét, különösen Afrikában. Ez teljes bizonyossággal bemutatja, hogyan terjedhet egy dögvész, mert gyógyszerekkel nem tartható kontroll alatt.

Láthatjuk ezeknek az eseményeknek a kezdetét, de bizonyára nem látjuk azoknak a teljes kifejlődését. A prófécia azt mondja, hogy a világ népességének egy negyede meg fog halni fegyver, éhínség és döghalál által. Jóllehet már volt néhány iszonyatos szenvedés ebben a században, de még nem látjuk a végét. Az akkor válik teljesen nyilvánvalóvá, amikor az első négy lovas befejezte a munkáját. Olyan mértékű halál és pusztulás fog végbemenni, amilyet a világ még nem látott korábban.

Isten azt ígéri, hogy meg fogja védeni az Ő népét ebben az időszakban. Látni fogják a gonosz tetteket, de Isten el fogja fedezni őket és menedék lesz a számukra.

Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal; a dögvésztől, amely a homályban jár; a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren; és hozzád nem is közelít.” (91 Zsoltár 5-7).

Ez a zsoltár a reménység csodálatos ígérete azok számára, akik hűségesek az Úrhoz.

A fehér lovas – az íjász

Amikor az első pecsét felnyitásra kerül, a fehér ló lovagol elő.

És láttam, mikor a Bárány a pecsétekből egyet felnyitott, és hallottam, hogy a négy lelkes állat közül egy monda, mintegy mennydörgésnek szavával: Jöjj és lásd. És láttam, és ímé egy fehér ló, és a rajta ülőnél íj volt; és adaték néki korona; és kijön győzve, és hogy győzzön.”     (Jelenések 6:1-2).

Komoly vita van a fehér lóval kapcsolatosan. Néhány bibliamagyarázó úgy értelmezi, mint egy képet Jézus Krisztusról és az evangélium győzelméről. A Jelenések 19:11-ben Jézus úgy van ábrázolva, mint aki fehér lovon lovagol, ezért van alapja ennek a látásnak. A probléma ezzel a fehér lovassal azonban az, hogy egy felfegyverzett íjászról van szó és nincs egyetlen más hely sem a próféták könyveiben, ahol a Messiást úgy ábrázolnák, mint egy felfegyverzett íjászt. Az íjászok rendszerint Isten ellenségei (Zsoltár 46:9). A lovas a fehér lovon valószínűleg egy hamis Messiást vagy egy hamis vallást ábrázol. Úgy tűnik, mintha Jézus lenne és összetéveszthető vele, mert fehér lovon lovagol. Tény azonban, hogy íj van a kezében, ami azt mutatja, hogy valójában Isten ellensége. János tehát egy képet adott egy hamis Messiásról vagy egy hamis vallásról, ami erőteljes előrehaladást ér el, ami megy előre „hódítva, hogy hódítson”.

Az Ószövetségben a nemzetek létszámát az íjászok számával jellemzik. A Jeremiás 49:34-39 Elám nemzetségét íjjal felfegyverezve van leírva (Ézs. 22:6). Elám a mai Irán nyugati részén helyezkedett el. A perzsa sereg, ami ugyanarról a területről származik szintén felfegyverzett íjászokkal van leírva (Jeremiás 50:14,29,42). Irán a vezetője az iszlám vallás újraélesztésének, ami az egész világon jelen van. Izmael egy íjász volt (1 Mózes 21:20). Ő az arab nemzetek atyja, ahol az iszlám erősen jelen van. Az íjászok Arábiában is jelen vannak (Ézsaiás 21:13-16). Az iszlám úgy állítja be magát, mint ami a Biblián alapszik. Mohamed egy hamis próféta, mert azt állította, hogy Jézus jogszerű utóda. Ily módon a nyilas a fehér lovon egy jó leírás az iszlám vallásról. Kétség nincs afelől, hogy jelentős mértékben terjeszkedik a mostani időkben. A jelenkori iszlám ébredés a muszlim világ egészét érintette. Nagyon erőteljes a kisemberek körében, sőt még világi uralkodók is a befolyása alá kerülnek. Ma az egyik legerőteljesebb mozgalom az egész világon.

Zakariás a fehér lovat nyugat felé látta haladni (Zak. 6:6). Az Iszlám terjedési iránya keletről nyugat felé. Angliában 450 templomot mecsetté alakítottak át és a legnagyobb mecset a világon a Regent Park-ban van. Most többen vannak a muzulmánok Angliában, mint a baptisták. Rómában van egy mecset, aminek olyan magas tornya van, mint a Szent Péter bazilika csúcsa. Dél–Afrikában a feketék ezrei tértek át az iszlám hitre. A fehér lovon ülő lovas egy hamis vallás vagy hamis Messiás előretörését mutatja be. Hiszem, hogy az első lovas már kilovagolt és előre tört. Ezt az iszlám előre törése mutatja be. Amióta leírtam a fentieket az iszlám előretörése csak tovább folytatódott.

Az Economist című világi folyóirat úgy jellemzi, mint a három fő kulturális mozgalom egyikét, ami átformálja a modern világot (1994. aug. 6).

A vörös ló

A második pecsét felnyitására egy vörös ló lovagol elő.

És mikor a második pecsétet felnyitotta, hallottam, hogy a második lelkes állat ezt mondja: Jöjj és lásd. És előjön egy másik, veres ló, és aki azon ül, megadatik annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék; és adatik annak egy nagy kard.”   (Jelenések 6:3-4).

Ez egy szörnyű háborús időszak leírása a földön. Megszűnik a béke és az emberek egymást pusztítják. A világ mindig megtapasztalt a történelemben háborús időket, de ebben az utolsó században nagyon sok háború volt. Az itt leírt háború azonban rosszabb lesz, mint bármelyik, ami korábban megtapasztalható volt. Ezt az jelzi, hogy a lovas kezében egy nagy kard van. Az itt leírt események a hatásukat tekintve kiterjedtek. Nincs többé béke a földön.

Az a vélemény alakult ki általánosságban, hogy a szilaj vörös lovon ülő lovas a Szovjetunió vagy a marxizmus. Azonban még ez sem okozott olyan sok veszteséget a világon, hogy a veres ló lovasa legyen. A jelenkori eseményekre koncentrálva nem fogjuk tudni beazonosítani a vörös lovas személyét. Ahhoz, hogy felfedjük a vörös lovas személyazonosságát meg kell tudnunk a vörös szín jelentését a Szentírásból.

A vörös szín Ézsaunak és az ő leszármazottainak, az Edomitáknak a színe. Ézsau, amikor született vörös volt. (1 Mózes 25:25). Ézsau neve “préselni vagy nyomni” szótőből származik. Az Edom nevet adták annak a nemzetnek, amit ő alapított, ami a „vörös” jelentésű szótőből származik.

Ézsau élete és Edom tapasztalata a kulcs a szilaj vörös paripán ülő lovas megértéséhez. A történet két család vagy törzs közötti konfliktus története, akik ugyanazon a földön élnek. A konfliktus Ézsau és Jákób között kezdődött és folytatódott, amikor Edom nemzetsége útját állta Izraelnek Egyiptomból visszatérőben az ígéret földje felé haladva (4 Mózes 20). A konfliktus Izrael és Edom között mindaddig folytatódott, míg mindkét nemzetet legyőzte Babilon.

A vörös lovon ülő lovas kezében nagy kard van, amivel elveszi a békét a földről és azt cselekszi, hogy az emberek egymást gyilkolják (Jelenések 6:4). Ézsau azt mondta, hogy a háborúból szeretne megélni (1 Mózes 27:40; 4 Mózes 20:18). A szilaj veres lovon ülő lovas kilovagolása a törzsek (etnikumok) közötti háborúskodást jelképezi sok nemzetben az egész földön. Azok a törzsek, amelyek között az együttélés békében feszült volt, háborút kezdenek egymással. Régi civakodások, amelyek évszázadok alatt elfekélyesedtek, a felszínre fognak jönni. Az új nemzedék fegyverhez fog nyúlni, hogy lerendezze a régi sérelmeket.

A harcolók a hidegháborús szövetségesük – az USA és a Szovjetunió (ma Oroszország) – által gyártott fegyvereket használják. A háborúkat gyakran azok a kegyetlen gerillavezérek vezetik, akik kiképzésüket külföldön kapták (1 Kir.11:14-28).

Azok a népcsoportok, amelyek háborút kezdenek egymással gyakran olyan szoros közösségben voltak egymással, mint Izrael és Edom. Gyakran a házasságok révén össze is keveredtek egymással. Ez még tovább fokozza a küzdelem elkeseredettségét.

Egy jó példa ezekre a háborúskodásokra a Ruandában történtek. Ez az ország, ami Afrika más országaihoz hasonlóan csodálatosnak, békésnek és gazdagnak tűnt, darabokra szakadt és tönkrement a törzsek közötti háborúskodás miatt. Amikor az Úrhoz imádkoztam – azt mondta: “Nézzétek Bejrutot, Szomáliát és Boszniát, ha látni akarjátok, hogy mi történik a világban”. Ezekben az országokban mindenhol rettenetes pusztítást okozott a törzsek közötti háborúskodás. A szilaj vörös lovon ülő lovas már előre lovagolt. Láthatjuk ezekben az országokban, hogyan kezdett el munkálkodni.

Az eseményeket mozgató – háttérben felfedezhető – szellemi erők, amik a vörös lovon ülő lovassal kapcsolatosak Ézsau és Jákób történetének elolvasásakor válnak nyilvánvalóvá. Ugyanazok a szellemi erők folytatták a munkálkodást Edom és Izrael között.

A sérelem gyakran a megtévesztés következménye (1 Mózes 27:36). A viszály oka lehet az örökölt föld feletti tulajdonvita (1 Mózes 25:54). Egyik törzs leuralhatja a másikat, de az nyugtalanná válhat és levetheti magáról a jármot (1 Mózes 27:40). Hordozhatnak magukban neheztelést a múltból, azzal a gondolattal vigasztalva magukat sok éven keresztül, hogy megölik a másikat. Esküt tesznek, hogy érvényt szereznek a megtorlásnak (1 Mózes 27:41; 4 Mózes 20:20). Ezeket a helyzeteket a következők jellemzik:

– keserűség (1 Mózes 27:34)

– bosszú (1 Mózes 27:41)

– düh (1 Mózes 27:44)

– korábbi barátság elárulása (1 Sámuel 22)

– megtorlás (Ez. 25:12)

– leleplezés (Jer. 49:10)

– bölcsesség hiánya (Jer. 48:7)

– lázadás a szülők ellen (1 Mózes 28:9)

– bánat (1 Mózes 27:35)

Sok esetben a háború azzal kezdődik, hogy egy gerilla sereg elkezd harcolni a kormányerők ellen (1 Mózes 25:27). Annyira könyörtelenné válnak, hogy hatalmas megtorlást gerjesztenek (Jer. 49:6). Vigadozva és rosszindulattal a szívükben fognak fosztogatni (Ez. 36:5), gyakran ártatlan vért hullatva (Joel 3:19). Ámos azt mondta Edomról:

Karddal üldözte testvérét, minden szánalmat elfojtva magában, mert a haragja folyamatosan tombolt és égett a gátlástalan dühtől (Ámos 1:11).

Ez egy jó leírás arról, hogy a vörös ló lángolóan vörös színe mit ábrázol. Zakariás rámutat, hogy minden egyes lovas más irányba fog lovagolni. Nem adja meg a vörös ló haladási irányát. Ez azt jelenti, hogy az bejárja az egész földet. Amikor a lovas egy ilyenfajta háborúskodással kapcsolatos az szét fog terjedni az egész földön.

Azt gyanítom, hogy már a második lovast láttuk munkálkodni Bejrutban, Szomáliában, Boszniában és Ruandában. Mostanában láthatjuk azt munkálkodni a Fidzsi, a Kelet Timor, az Indonéz és a Salamon szigeteken. Az etnikai konfliktusok járványa mindennapossá válik Délkelet-Ázsiában. Először Délkelet-Ázsia sziget államaira csapnak le, olyanokra, mint Indonézia és a Fülöp szigetek, ahol a vallási és ideológiai gerilla háborúknak etnikai elemei is vannak. Ez az etnikai-konfliktus járvány most terjed át Indokínára. Az etnikai nyugtalanság kezd erőszakossá válni közép Vietnamban. Laoszban és Mianmarban már elkezdődtek az etnikai lázadások.

Délkelet-Ázsia több-nemzetiségű államai az új etnikai konfliktusok egyensúlyban tartásával küszködnek, ami meg fogja sebezni a gazdaságukat és lehetséges veszélyt jelent a területi egységükre.

Néhány helyen az első lovas először egy befolyást fog szerezni. Ez az eset van Boszniában és Indonéziában. Azerbajdzsánban, Üzbegisztánban és Tádzsikisztánban iszlám csoportok harcolnak a hatalomért. Sok más államban, amelyek a régi Szovjetunióból szakadtak ki különböző etnikai csoportok küzdenek a szabadságért. Ez a második lovas munkálkodása. Ezek hatása a következő néhány évben sokkal nyilvánvalóbbá fog válni.

A szilaj vörös lovon ülő lovas még elérheti Új-Zélandot is. Természetesen ott is van elég keserűség és harag a földterület miatt, ami lehetőséget ad arra, hogy itt is munkálkodjon.

Ezek a viszálykodások annyira általánossá válnak, hogy meghaladják az ENSZ erőforrásait és nem lesznek képesek megbirkózni vele. Már látjuk, hogy az ENSZ mennyire erőtlen volt Szomáliában, Boszniában és Ruandában.

A kard az ítélet egyik jelképe. Ezek az események ítéletként jelennek meg azok ellen, akik Izsákkal szemben – a csendesen megelégedve a bőségükkel – az élet örömeit az Istennek való hűség és engedelmesség elé helyezik (1 Mózes 27:30-32)

A fekete ló

Amikor a harmadik pecsét felnyílik, egy fekete ló lovagol előre a földön. Az egy gazdasági válságot jelképez.

És mikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallom, hogy a harmadik lelkes állat azt mondja: Jöjj és lásd. Láttam azért, és ímé egy fekete ló; és annak, aki azon ül, egy mérleg volt a kezében. És hallottam a négy lelkes állat közt szózatot, amely ezt mondja: A búzának mércéje egy dénár, és az árpának három mércéje egy dénár; de a bort és az olajt ne bántsd!” (Jelenések 6:5-6).

Ez a ló éhínséget hoz a földre. Nem azt mondja nekünk, hogy mi okozza az éhínséget, hanem annak az eredményét teszi nagyon világossá. A görög “choinix” volt itt lefordítva űrmértékként, ami egy szolgálatban álló katona egy napi élelemadagja volt. Az itt megemlített egy dénár pénzdarab egy napi munkadíjjal egyenértékű. János az éhínséget annyira kritikusnak látta, hogy egy napi adag búza fog egy napi munkabérbe kerülni. Árpa egy kicsivel olcsóbb volt, figyelembe volt véve, hogy az gyengébb minőségű. A helyzet olyan súlyos lesz, hogy a hétköznapi embereknek minden pénzükre szükségük lesz, hogy megvehessék a napi élelmet.

A jómódúakra ez nem lesz hatással. A jólétet jelképező áruk, mint az olaj és a bor nincsenek veszélyben. Azok nem létfontosságúak és még könnyebben elérhetők lesznek. Az igazi hiány az alapvető élelmiszerekben lesz.

Zakariás azt mondja nekünk, hogy a fekete ló északi irányban mozog. Azok az európai nemzetek, amelyek Izraeltől északra vannak a régi Szovjetunióból váltak ki. A legtöbb ember nem tudja, hogy ezek a nemzetek rettenetes szegénységet tapasztalnak meg. A kommunizmus összeomlása nem felvirágzást hozott, hanem belevitte ezeket a nemzeteket egy szörnyű szegénységbe. A fekete lovas ezekben a nemzetekben munkálkodik mostanában, beleértve Oroszországot magát is.

Oroszország

Maga Oroszország az orvosi és társadalmi katasztrófa középpontjában áll. Olyan régi betegségek, mint a diftéria és olyan újak, mint az ADS a népességet tizedelik. Az éhínség széleskörű. A lakosság évente egy millióval csökken. Néhány szakértő előrejelzése szerint Oroszország lakossága 2050-re 50 millióval csökken, kb. 95 millióra. Oroszországban az egészségi problémák sora – az alkoholizmustól a tüdővészig, de a HÍV fertőzöttek arányának növekedését is beleértve – felgyorsítják az orosz népesedési válságot.

A nemi úton terjedő betegségek is gyorsan növekednek. A szifiliszfertőzési arány Oroszországban a világon a legmagasabb. A szifiliszből származó halálozási arány 44 szeresére növekedett a Szovjetunió összeomlása óta. A fertőzési arány most nyugtalanító: 234/100 000 ember.

Ezek és más betegségek megdöbbentőek, ami egyrészt a Szovjetunió egészségügyi rendszerének öröksége, másfelől felgyorsult a népesség csökkenése. A gyerekszülésben meghalt orosz nők halálozási aránya 44/100 000-re emelkedett, ami 2,5 szerese az Európai átlagnak.

Az oroszországi öngyilkosok aránya most 40/100 000, a világon az egyik legmagasabb. A nyilvántartott alkoholisták száma Oroszországban megduplázódott 1992 óta és eléri a 2.2 milliót. Ezekből az alkoholistákból több mint 110 000 fiatalkorú, 12-16 év közötti.

Hozzávetőlegesen a moszkvai lakosok 50%-a él a létminimum alatt. A sorköteles korban lévő moszkvai lakosok majdnem 1/3-a – a népesség legegészségesebb része, egészségi okok miatt – katonai szolgálatra alkalmatlan. Ez a szegénység a fekete lovas munkájának az eredménye (sok információ ezek közül a www.stratfor.com –ról származik).

Kelet-Európa

A fekete lovas munkálkodik Kelet-Európában is. A kommunizmus összeomlása nem hozott fellendülést a régi – Szovjetunióból kivált – országokban. A szovjeturalom 50 éve után megmaradt az Oroszországtól való gazdasági függőség. Minden FÁK állam szinte teljesen Oroszországtól függ, mint egy export piactól. Az 1998-as pénzügyi válság óta Oroszország drasztikusan visszafogta az importot mind nyugatról, mind a FÁK államokból, helyi termékekkel helyettesítve azokat. A FÁK államok közötti kereskedelem több mint 50%-kal csökkent 1997. óta. A helyzet az úgynevezett belga függönytől keletre szörnyű, különösen vidéken. (A belga vonal egy határvonal, ami körbeveszi a korábbi szovjet határt, kivéve a némileg gazdagabb balti államokat)

Gazdasági hanyatlás 1990 és 1998 között

A vidékies Moldovában, Belorussziában és Ukrajnában az életszínvonal 1991 óta észrevehetően romlik. Ukrajna rendelkezik az egyik legjobb mezőgazdaságra alkalmas földterülettel a világon (a frissen szántott talaj koromfekete), de sajnálatra méltó módon kevés terméket exportál. Belorusszia a FÁK leggazdagabb állama (Oroszországtól független államok), ahol az egy főre eső bevétel kevesebb, mint 1/5-e a Portugál vagy az EU legszegényebb tagjának. Moldova van a legrosszabb helyzetben, most a GDP csupán egy kicsivel több, mint 10%-a annak, ami tíz évvel ezelőtt volt.

A kelet európai falvak láthatóan a 19. századi állapotokhoz tértek vissza. Túl azon, hogy a régió nagyságú megművelt földterületek lecsökkentek, egy olyanfajta középkori váltógazdálkodásra tértek vissza olyan kis földdarabokon, ami egy család ellátására elegendő, de nem elég ahhoz, hogy versenyezni tudjon bármilyen piacon. A falvak a létfenntartáshoz tértek vissza. Szánalmas módon, a kommunizmus utáni időszak szimbóluma a kapa, a legolcsóbban beszerezhető mezőgazdasági eszköz. A traktorokat a napon kétrét görnyedt emberek sora váltotta fel.

Általános az alultápláltság. A falvakban kevesebb élelmet esznek az emberek és a silányabb minőségből; a húsfogyasztás a felére csökkent. A tüdővész a fertőző májgyulladás elterjedése megkettőződött ebben a régióban. Az életkilátások 5-10 évvel csökkentek. A szegény falvakban az írástudatlanság megháromszorozódott.

A helyzet a városokban élő emberek esetében sem sokkal jobb. A munkanélküliség szintje nagyon magas, és akik dolgoznak, azok munkáját sem mindig fizetik meg. Az élelmiszer drága és silány minőségű, a betegség és rossz közérzet határtalan. Mivel néhányan meggazdagodtak, ezért a helyzet nem fog javulni. Az “oligarchák”, akik megkaparintották az államilag kontrollált üzleti élet feletti ellenőrzést a privatizálások során, hihetetlenül meggazdagodnak. A kereskedelmi korlátozások feloldásával ők a nyugatival azonos jómódot tudnak biztosítani maguknak és jól tájékozottak a nyugati fogyasztási javak piacán is.

A Kelet–Európai helyzetről szóló beszámolót olvasva az “Economist”-ban (2000. szeptember 23), a fekete lovas jutott eszembe. A szegények azért dolgoznak, hogy meglegyen a napi élelmük, de a „bor és az olaj” bőségben van a gazdagok számára. A helyzet nem jobb a Közép-Ázsiai köztársaságokban vagy a kaukázusi nemzetek esetében sem.

A sárga ló

A Jelenések 6. fejezetében lévő negyedik ló sárga, ami pusztítást és halált hoz a földre.

És mikor felnyitotta a negyedik pecsétet, hallottam a negyedik lelkes állat szavát, amely ezt mondta: Jöjj és lásd. És láttam, és ímé egy sárgaszínű ló; és aki rajta ül, annak a neve halál, és a pokol követi azt; és adaték azoknak hatalom a földnek negyedrészén, hogy öljenek fegyverrel és éhséggel és halállal és a földnek fenevadai által.   (Jelenések 6:7-8).

A lovast „halálnak” hívják, de ezt valószínűleg nem jól fordították. Az itt használatos „thanatos” görög szó valóban halált jelent. Az Ószövetség görög változatában (Szeptuaginta) azonban több mint harmincszor a „deber” héber szó szerepel, ami „pusztító betegségnek” fordítható.

A “pusztító betegség” ebben az összefüggésben valószínűleg jobb fordítása a „thanatos”-nak. Ez a lovas halálos betegség szétterjedését jelképezi az egész földön. János valami hasonlót lát, mint a fekete halál (bubópestis), ami elterjedt Európában a 14. században és megtizedelte a lakosságot. 1348-49 között Anglia népességének egy harmada pusztult el ebben a betegségben.

Ezt a lovast, amit „pusztító betegségnek” nevezünk a „pokol” követi. Ez azt érzékelteti, hogy pokoli lesz azoknak sorsa, akik elutasítják az evangéliumot: sebezhetőbbek lesznek a „pusztító betegség” által.

Ez a lovas hatalmat kapott arra, hogy négyféle módon ölje meg az embereket. A görög szöveg szerkezete igen érdekes: „en rhomphaia kai en limos kai en thanatos kai hupo ho therion ho ge”

Ennek a kifejezésnek a pontos fordítása: fegyverrel, éhínséggel és vadállatoktól származó „pusztító betegség” általi halállal.

Az első három esetben az “en” elöljáró szót használja, amit általában “ban/ben” fordítanak, de néha „által”-lal is. A negyedik főnév elöljáró szava “hupo”, aminek jelentése “által”. A négy főnév birtokos esetben van, ahol az első három részeshatározó. Ez azt érzékelteti, hogy az utolsó két főnév nem két különböző módot jelent, hanem azok egymással összekapcsolódnak.

Ennek a két főnévnek az összeillesztésével a következő eredményt kapjuk: „vadállatoktól származó pusztító betegség általi halál”. Ez egy vírusra utal, ami az állatokra hatásos, de mutálódás következtében az emberek sokaságára hatásos pusztító betegséggé változott. A “vadállatoktól származó pusztító betegség” egy olyan járványként írható le, amit egy olyan vírus okoz, amiben összekeveredett az ember és az állat genetikai anyaga.

A negyedik lovas egy kardot használ. A görög szó itt “romphaia”. Az egy nagy, görbe vagy széles lovassági kard volt, amit támadó háborúban a roham során használtak. Ez a kard jelképezhet halált, de a szövegösszefüggésben ettől eltekinthetünk. A kard az „államhatalom” egyik jelképe is, ami hatalmas. János arra emlékeztetett, hogy azok az események, amik ehhez a lovashoz kapcsolódnak egy növekvő államhatalomhoz vezetnek. János emlékeztethetett arra is, hogy a járványos betegség súlyosbodni fog az állami beavatkozás által. Például a vírus elleni orvosságok és a vesztegzár nem megfelelő alkalmazása esetén a vírus sokkal veszélyesebb fajtára mutálódhat, ami sokkal nagyobb károkat okozhat.

A Zakariás 6:6. szerint a sárga ló déli irányba halad. Azt is mondja, hogy a lovasnak hatalom adatott a föld több mint harmad része felett. Ez nem a föld lakosságának bizonyos részéről számol be, akik meg fognak halni, mivel neki nem a föld egy negyed része és nem is a föld népességének egy negyede felett adatott hatalom. Ha a János próféciájában ide vonatkozó részt összeillesztjük a Zakariás üzenetével, ez azt jelenti, hogy ez a halálos lovas a föld déli negyed részét fogja megtámadni.

Fordította: Abonyi Sándor

 

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: próféciák, Tanítások, utolsó idők
Címke: , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s