Szarvakat viselő próféták – Ron McKenzie

Horned Prophets by Ron McKenzie

PDF formátumban letölthető itt

Ószövetség

Istennek mindig baja volt a szarvakat viselő prófétákkal. Ezek a próféták azok, akik szeretik a háborút.

A szarvakat viselő prófétákkal probléma volt az Ószövetségi időkben (1 Kir. 22). Amikor Akháb megkérte Josafát királyt, hogy egyesüljön vele a Szíriabeliek elleni háborúra, Josafát igényelt egy vezetést a prófétáktól. Ezek nem Baál próféták voltak, mert Jahve nevében szóltak (1 Kir. 22:6), de a Baál befolyása alatt álltak. Az Úrnak ezek a prófétái szerették a háborút, ezért bátorították a királyaikat, hogy menjenek harcba.

Vezetőjük Sedékiás, a Kénaána fia volt a legelső szarvakat viselő próféta.

„Sedékiás, a Kénaána fia, vasszarvakat készített, és monda: Ezt mondja az Úr: Ezekkel ökleled a Szíriabelieket, míg meg nem emészted őket.”   (1 Kir. 22:11).

Ezt a beszámolót olvasva kaptam egy képet Sedékiásról: vasszarvakat erősítve a fejére körbe táncolta a házat és ezt kiabálta: “Menj fel és győzz”.

A szarv a katonai hatalom szimbóluma. Ha egy próféta szarvakat viselt a fején az annak a jele volt, hogy szerette a háborút. A szarvak a királyok számára voltak fenntartva és nem a próféták számára. Amikor próféták öltenek magukra szarvakat, akkor megnyitják magukat egy erőszakos harcoló szellem előtt. Amikor Mikeás felelősségre vonta Sedékiást, akkor erőszakosan reagált rá.

„Akkor odalépett Sedékiás, a Kénaána fia, és arcul csapván Mikeást”  (1 Kir. 22:24).

Az eredeti szó a “nakah” volt, amit „arcul csapta” kifejezéssel fordítottak. Az eredeti szó egy erőteljes kifejezés, ami a következőt jelenti: “úgy megüti, hogy sebet okoz”. A Sedékiás válaszának erőszakossága megmutatja a belső szellemi állapotát. Magában hordozott egy erőszakos, harcoló szellemet, ami a háború szeretetére késztette őt.

Mikeás próféta megmagyarázta a két királynak, hogy az Úr egy szellemet küldött a prófétákra, hogy hazugságot prófétáljanak. Mivel minden gonosz szellem csaló, ezért hajlamosak vagyunk azt feltételezni, hogy ez egy megtévesztő szellem volt, de ez nem így van. Az a szellem, amit Isten küldött a prófétákra az erőszaknak és a háborúnak a szelleme volt. Ez a szellem felhatalmazással rendelkezett, hogy munkálkodjon Izraelben, mert Isten küldte el az erőszak és a háború szellemét az Ő királyságába. Az erőszak és a háború szelleme be tudta csapni Izrael királyát és Júda királyát, hogy megvívjanak egy olyan háborút, amit Isten nem támogatott. A harcos és erőszakos szellemek meg tudják téveszteni azokat a prófétákat, akik elfogultak a király hatalmával kapcsolatban. Amikor ez megtörténik, ők háborút szerető, szarvakat viselő prófétákká válnak.

Mikeást elutasították és börtönbe vetették. A két király engedelmeskedett a szarvakat viselő prófétáknak és háborúba mentek. Az eredmény egy katasztrófa volt. Josafát, aki Júda egyik legjobb királya volt, majdnem meghalt és Akháb pedig meghalt. Izrael és Júda hadserege elmenekült és a Szíriabeliek egy óriási győzelmet arattak. Hiba volt bízni a szarvakat viselő próféták próféciájában. Az ő szavuk végső soron egy ítéletet szabadít fel, ami elpusztítja a nemzet vezetőit és vereséget hoz a népre.

Két szarvat viselő próféta

Egy szarvakat viselő próféta a Jelenések könyvében is megjelenik. János látott egy fenevadat, akinek két szarva volt.

„Azután láttam más fenevadat feljönni a földből, akinek két szarva volt, a Bárányéhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány;”   (Jel. 13:11).

Ez a fenevad nem gyakorol katonai és politikai hatalmat. Ez egy beszélő fenevad, ezért az egy próféta. A fenevad ártatlannak látszik, mint egy bárány, ezért a legtöbb ember azt fogja gondolni, hogy ő Istentől van, hogy Jézust mutassa be. János azonban leleplezte, hogy a Sárkány helyett beszél, aki a Sátán. Ez teszi ezt a fenevadat hamis prófétává. Két szarva van, tehát egy szarvakat viselő próféta.

Ez a kétszarvú próféta szereti a háborút. Fellázítja a világot, hogy adjon hatalmat és tekintélyt a politikai erőknek, amit a Jelenések könyve fenevadnak nevez. Amikor a gyülekezet és a gyülekezet prófétái szeretik a háborút, az emberi politikai erők felszabadulnak. Később a jelenések könyve a két szarvat viselő fenevadat hamis prófétának hívja. Ő lázítja fel a világ nemzeteit a harcra Isten népe ellen. Felszabadítja a démoni szellemeket, hogy lázadjanak fel a nemzetek vezetői ellen, hogy belépjenek abba a háborúba, ami egy szörnyű ítélethez vezet (Jel. 16:13). A két szarvat viselő próféta fellázítja a nemzetek uralkodóit, hogy harcoljanak Jézus kiválasztott követői ellen (Jel. 19:19-20).

Sedékiás volt az első szarvakat viselő próféta, akit a Szentírás megemlített. A Jelenések könyve hamis prófétája az utolsó szarvakat viselő próféta, de sok szarvakat viselő próféta volt a közbülső időszakban. Amikor az emberek a politikai és katonai erőkben bíznak, a szarvakat viselő próféták mindig feltűnnek. Rá fogják venni a politikai vezetőket, hogy katonai akcióba keveredjenek. Gyakran a próféciáik az okozói a politikai kontroll és katonai erőszak növekedésének.

Politikai és katonai hatalom

A szarvakat viselő próféták és a politikai hatalmak kéz a kézben járnak (mint a fenevad és a hamis próféta a Jelenések könyvében). Nehéz megmondani, hogy mi volt előbb. A katonai erőkben való bizalom megnyit egy fiatal prófétát a harc és az erőszak szellemének. Egy olyan próféta üzenete, aki szereti a háborút megtéveszti az embereket, mert a katonai erősségeikben és politikai vezetőikben bíznak. A politikai vezetők vonzódnak a szarvakat viselő prófétákhoz, mert a szavaik fokozódó mértékben az ő vágyaikat táplálja. Az emberek szeretik a szarvakat viselő prófétákat, mert a szavaik eredménye, hogy a nemzetük jól érzi magát, végül azonban elveszítik a szabadságukat.

Kezdetben a szarvakat viselő próféták üzenetei önbeteljesítőek, a nemzetek vezetői sikeresek és az emberek boldogok. Azonban a szarvakat viselő próféták megtévesztései végül lelepleződnek. Isten ítélete elpusztítja a politikai vezetőket, azok az emberek pedig, akik bíztak bennük vereséget szenvednek és borzalmas veszteségeket.

Amerikának problémája van a szarvakat viselő prófétákkal. Amerika olyan óriási katonai erővel rendelkezik, ami elkápráztat néhány prófétát és beleszeret a háborúba. Ez nagyon veszélyessé teszi őket. A szarvakat viselő próféták hajlamosak létrehozni könyörtelen katonai és politikai hatalmat. Megtévesztik az embereket, hogy elfogadjanak egy mindenre kiterjedő kormányzást és ráveszik a vezetőiket, hogy óriási katonai vállalkozásokba fogjanak. Láthatóan ez történik most. Azonban a szarvakat viselő próféták üzenetei végül lelepleződnek, mert azokat mindig katonai és gazdasági katasztrófa követi.

A szarvakat viselő próféták valóban veszélyesek Amerikára nézve, ami döntő fontosságú a nemzet szempontjából. Úgy tűnik a szándékuk az, hogy Amerika olyan fenevaddá váljon (Beast), ami az egész világot kontrollálja. Ez nem történhet meg, ha van egy visszatérés Istenhez, de a politikai, kulturális és katonai vezetőség láthatóan egy másik úton jár. Azok támogatásával a szarvakat viselő próféták közreműködhetnek abban, hogy Amerikát egy rettenetes fenevaddá tegyék (Terrible Beast.) Az szörnyű katasztrófával végződne.

Amerika túl sok szarvakat viselő prófétával rendelkezik. A katonai erőszak – és szenvedélyszeretetük megakadályozza őket abban, hogy meglássák az igazságot és megnyitja őket egy megtévesztő szellemnek. Amerika sosem fog igazi prófétikus hanggal rendelkezni, amíg a prófétái szeretik a katonai hatalmat. Láttuk a szarvakat viselő prófétákat munkában, amikor Amerika lerohanta Irakot. Ők az Amerikai hatalom „tapsolókórusaként” működtek (cheerleaders). Most, hogy a vállalkozásuk megbukott és a keresztyéneket erőszakkal kitoloncolják Irakból, ezek a szarvakat viselő próféták csendben vannak, és nem kértek bocsánatot.

Rossz szekér

A prófétáknak óvatosaknak kellene lenniük a szarvaik felvételét illetően, hogy felüljenek egy olyan szekérre, ami rossz irányba halad. Olyan helyzetben találhatják magukat, ahol nem akartak lenni. Az amerikai próféták szenvedélyesek Izrael állam támogatásában (nation of Israel). Szinte gondolkozás nélkül támogatnak minden akciót, amit az Izraeli kormány tesz. Ez veszélyes, mert nem tudják, végül hová jut az a nemzet, amit támogatnak.

Az Izrael győzelmét támogató prófétai „tapsolókórus” szembehelyezkedik Jézussal. Jézus azt mondta, hogy Izrael elhagyatott lesz addig, amíg a zsidó nép nem áldja azokat, akik az Úr nevében jönnek. Ez azokra vonatkozik, akik Jézus evangéliumát fogják hirdetni. Izrael jelenleg nagyon ellenséges azokkal szemben, akik az evangélium üzenetét próbálják hirdetni nekik, ezért ez a követelmény még nem teljesedett be.

Mivel elutasították Jézus evangéliumát, a Szent Szellem el van zárva Izraeltől. Amíg a Szent Szellem el van zárva, Izrael háza elhagyatott fog maradni, mert Isten jelenleg a világban munkálkodik. Amíg Izrael nem fogadja méltóképpen Jézust, az ő házuk elhagyatott marad, ezért ostobaság azt prófétálni, hogy Izrael felkent és áldott.

Az egyetlen ok, amiért a szarvakat viselő próféták olyan hűségesek Izrael támogatásában az, hogy szerelmesek a katonai hatalomba. Szeretik látni, hogy Izrael erős katonai hatalmat képvisel az ellenségeivel szemben.

Isten megígérte, hogy megáldja Ábrahám gyermekeit. Az ígéret azonban feltételhez volt kötve. Azoknak a prófétáknak, akik Izraelről prófétálnak meg kell érteniük a szövetségük és az áldás feltételeit.

A Palesztinában folyamatban lévő munka nem lesz sikeres. Meg fog bukni, mert a politikai és katonai erőn alapszik, és Isten nincs benne. Az aktuális ige erre az időszakra: “Nem erővel, nem hatalommal, hanem az én Szellemem által – mondta az Úr”. Isten célja Izrael gyermekei számára az, hogy higgyenek Jézusban és fogadják be a Szent Szellem teljességét, de az nem történhet meg, amíg ők a politikai és katonai hatalomban bíznak. Ez nem történhet meg, de több-kevesebb sikertelen erőszakos vállalkozás után a gonosz, ami tartja magát Izraelben, le fog lepleződni. Ez sokkolni fogja a világot, az USA-t és a szövetségeseit, akik azért fognak betörni Izraelbe, hogy megakadályozzák őket egy mészárlás kialakulásában. Az Izraeli katonai hatalom erőtlenné fog válni és a politikai rendszerük össze fog omlani. A szarvakat viselő próféták, akik „tapsolókórusként” ezt tették Izraellel ezt Jézus második eljövetele jelének fogják látni, de ki fognak ábrándulni. Izraelnek sok évet kell eltöltenie a nyugati nemzetek fogságában mielőtt hitre jutnak Jézusban.

A szarvakat viselő próféták, akik lovaikat Izrael szekere elé fogták, teljesen ki fognak ábrándulni. Katonai győzelmet ígértek Izraelnek, de csak vereséget fognak látni. Amikor a vereség bekövetkezik, meg fogják ígérni Jézus második eljövetelét, de ismét csalódottak lesznek. Sokan emiatt annyira összezavarodnak, hogy el fogják veszíteni a hitüket Jézusban. Mint Sédékiás, a Kénaána fia elmennek és elrejtőznek a belső szobákban. (1 Kir. 22:25).

Prófétai tévedések

Négy oka van, amiért a prófétai „tapsolókórus” Izrael államára nézve veszélyes.

A legtöbb vezető Izraelben hitetlen, világi ember. Nemzetiségük szerint zsidók, de nem vallásos zsidók. Világi vezetők nem tudnak egy nemzetet Istenhez vezetni. Véletlenül jól csinálnak néhány dolgot, de többnyire a nemzetüket nem Isten akaratával megegyező módon vezetik.

Isten és a zsidó nép közötti kapcsolat a Mózesi szövetség által van meghatározva. Jézus megerősítette a szövetséget, de annak feltételei a későbbiekben már nem tarthatók. Az Ószövetség idején a törvény szerint az embereknek nem kell tökéletesen élniük, mert a törvény megsértése esetén bűnért való áldozat bemutatásával rendezték a kapcsolatukat Istennel és a szövetség áldásai keretén belül maradtak. A templom Kr.u. 70-ben történt lerombolása óta azonban már nem lehetséges a szövetség áldásához bűnért való áldozattal hozzájutni.

A démonok el tudják olvasni a Szentírást (néha jobban, mint a keresztyének). Tudják, hogy amikor a zsidók Jézushoz jönnek, az nagy áldást hoz az egész világra. Ezért kétségbeesetten igyekeznek megakadályozni, hogy ez megtörténjen. Gonosz szellemek serege gyűlt össze Izraelben megvakítva Izraelt, hogy ne higgyenek Jézusban. Sok materialista szellem, ami otthonos volt Németországban, már nem érzi ott otthon magát, mert Németország abbahagyta a háborús uszítást, ezért sok szellem Izraelbe költözött. A tervük az, hogy megvakítva a zsidókat Jézus irányába a katonai erejükben és a politikai hatalmukban való bízásra bátorítsák őket. Ez a stratégia jelenleg jól működik.

Izrael nem keresztyén nemzet. Ez egyértelműen látszik, sok keresztyén ennek ellenére azt gondolja, és úgy beszél, mintha az lenne. Vagy a következő legjobb dolog, hogy a zsidóknak nincs szükségük Jézusra, mert a szövetségük érvényben van, de ez nem igaz.

A zsidók elhívása

A Szentírás megígéri, hogy az egész Izrael hit által fog Jézushoz jönni. Ez az esemény óriási áldást fog hozni a világra, mert a gonosz el fogja veszíteni az utolsó kis maradék hatalmát is a földön. Mielőtt azonban ez megtörténne, Izrael gyermekeinek keresztül kell menniük egy utolsó pusztításon, ami örökre lerombolja a hitüket a politikai és katonai hatalomban. Ez az, amit a prófétáknak prófétálniuk kellene.

A próféták kulcsszerepet fognak kapni a zsidók elhívásában, de azok nem szarvakat viselő próféták lesznek. Az igazi próféták Isten igéjét fogják szólni az összegyűlt hadseregek ellen és az ő fegyverzeteik „visszafelé sülnek el” és le fogják rombolni saját hadseregeiket. Azon a napon a katonai hatalmak eredménytelenek lesznek az Úr prófétáinak szava előtt. A katonai hatalmak meg fogják semmisíteni magukat és a Szent Szellem ereje fel fog szabadulni. A zsidók elhívása el fogja hozni a nagy áldást az egész világra.

-§-

Minden jog fenntartva – Ron McKenzie, Új-Zéland

Változtatás nélkül szabadon másolható és terjeszthető a szerző nevének és honlap címének megadásával: http://kingwatch.co.nz/

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Christ in an uncompromised way. Pioneer, who tries to walk on the way of the minority, cleansed from traditions, making it clear for others to walk on, as well.
Kategória: gyülekezet, gyülekezetépítés, Keresztyénség, próféciák, Szellemi harc, Tanítások, utolsó idők, vezetés
Címke: , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s