Mindenkor örüljeket ! – Abonyi Sándor

Letölthető PDF formátumban itt – MP3 formátumban itt

„Mindenkor örüljetek.”    (1Thessz 5:16)

„Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!”   (Fil 4:4)

Nem arról az örömről beszélek, amit mindenki – hívő és nem hívő – egyaránt érez, amikor valami nagyszerű dolog történik vele.

Nem is arról a felszínes, a környezetnek szóló örömről, amikor ismerősök néhány másodpercre fülig érő szájjal mosolyogva üdvözlik egymást függetlenül attól, hogy közben mit éreznek és gondolnak.

Arról a belülről fakadó, szívből származó valódi örömről beszélek, ami újjászületett és igazságban járó hívőkre jellemző, akik folyamatos örömben élik meg az életüket, és ezt a kívülállók is látják rajtuk, hogy az arcuk szinte sugárzik és egy mélyről, belülről áradó kiegyensúlyozottság és békesség az, ami kíséri ezt az örömöt. Ez egy őszinte, tiszta, Krisztusi öröm, ami minden érzéstől és körülménytől független. Független attól, hogy éppen bánatra lenne-e okunk, vagy indokolt valóságos örömre, de ezt az örömöt nem ez határozza meg, mert ez egy Úrban való természetfeletti öröm.

„Mindenkor örüljetek” – mondja az ige függetlenül attól, hogy mi az a körülmény, amiben éppen vagyunk. Ez nem egy ige a sok közül, mert az ige meg is erősíti önmagát: „Ismét mondom örüljetek” – ad nyomatékot az ige önmagának, hogy bizony Isten ezt nagyon komolyan gondolja.

Az öröm fontosságáról és az Istentől való minden értelmet felülhaladó jellegéről Jakab apostol beszél:

Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül.”   (Jakab 1:2-4)

Jakab itt nem azt kéri tőlünk, hogy

  • fogcsikorgatások közepette valahogy éljük túl a nehéz próbákat, amiket Isten megenged az életünkben,
  • nem is azt, hogy szenvedés közben jó, ha néha azért el is mosolyodunk,
  • hanem azt kéri, hogy teljes örömmel éljük át az ilyen nehéz időszakokat az életünkben. A külső szemlélő észre se vegye, hogy éppen egy nehéz próbán megyünk át.

Ez emberileg lehetetlen, de Istennel minden lehetséges.

Itt is azt látjuk, hogy az érzelmeknek semmi köze az örömünkhöz, sőt mondhatnánk az Istentől való öröm jellemzője az, hogy az ember képes őszinte, mélyről jövő örömmel örülni akkor is, amikor arra a legkevésbé lenne oka. Hasonló helyzetben a nem hívő emberek szenvedve, panaszkodva élik át az ilyen embert próbáló helyzeteket. Ez az öröm Istenre mutat, mert ha valaki megkérdezi „hogy tudsz ilyen helyzetben örülni”? – akkor tudunk felfelé mutatni és Istennek adni a dicsőséget, mert ez magunktól nekünk sem menne. Ez egyedül Isten által lehetséges!

Nagy gyakorlattal rendelkezett ennek megélésében Habakuk próféta is, aki így vall erről:

„Hallom és reszket a bensőm, a szózatra remegnek ajkaim; porladni kezdenek csontjaim, reszketnek lábaim: hogy nyugton legyek a nyomorúság napján, amely feljön a népre, mely megsanyargatja azt. Mert a fügefa nem fog virágozni, a szőlőkben nem lesz gyümölcs, megcsal az olajfa termése, a szántóföldek sem teremnek eleséget, kivész a juh az akolból, és nem lesz ökör az istállóban. De én örvendezni fogok az Úrban, és vigadok az én szabadító Istenemben. Az Úr Isten az én erősségem    (Habakuk 3:16-19)

Egy ilyen helyzetet, amit Habakuk is átélt, senki sem kíván magának. Mondhatnánk mai szóhasználattal, hogy egy totális csőd minden szempontból.

Hogy áll ehhez Habakuk? Panaszkodik, szomorkodik, kesereg, ahogyan főként a magyarok szoktak még akkor is, amikor sokszor tényleg örömre lenne okuk? Nem! Egyáltalán nem.

Habakuk nem adja át magát az érzéseinek, hanem Istenre gondol, hogy Ő jó, igaz, hűséges, gondoskodó, szabadító ….. és az Úr ígéreteire néz:

„Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr!”   (Zsoltár 34:20)

Igen! Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti őt az Úr!” Ez nagyon bátorító! Így tudunk minden helyzetben örülni, mert ahogy mondani szoktuk – „ha a vége jó minden jó”.

Ha az Úr útján járunk, akkor Istennél minden dolognak jó a vége! Ehhez nem fér kétség! Van okunk tehát az őszinte, valóságos, mélyről jövő örömre, mert ennek az örömnek igazi oka van; nem egy felszínes, mesterkélt vagy megjátszott minden dolognak „fakutya módjára” való közönséges örülés.

Ez egy mennyei Istent dicsőítő valódi öröm, ami soha nem szűnik meg, hanem folyamatos és táplálja a testet – a Szent Szellem templomát – minden nap. Lehetnek egészségi problémáink is, de a „vidám szívnek – ez az öröme – a legjobb orvosság”.

Mibe kerül mindez? Semmibe, ingyen van. Csak elhatározás kérdése az egész, ahogyan Habakuk is tette:

„De én (mindezek ellenére!) örvendezni fogok az Úrban, és vigadok az én szabadító Istenemben.”

Szoktam mondani: nem adom meg az ördögnek azt a lehetőséget, hogy elvegye az örömömet. „Az Úr öröme a mi erősségünk” (Nehémiás 8.10), amit az ördög éppen ezért nagyon nem szeret és mindent megtesz, hogy megakadályozza azt.

Úgy kell a próbákban, nehézségekben nekünk is hozzáállni a dolgokhoz, ahogyan azt Habakuk is tette. A megpróbáltatásokban tudunk edződni, hogy a hitünk és a kitartásunk növekedjen, hogy az egyre nehezebb próbákban is tudjunk végig kitartani megtartva korábban elnyert üdvösségünket, az örök életet.

Isten megígérte, hogy nem terhel bennünket erőnkön felül, amit nem hordozhatnánk el. Fokozatosan terhel bennünket, lépésről lépésre, hogy így haladjunk előre egyre nagyobb kitartást elérve az egymás után következő próbákban győzedelmeskedve mindenkor az Úrban.

Isten győzelemre hívott el bennünket! Ővele minden lehetséges annak, aki hisz!

Igen! Az igazi keresztyén élet nem könnyű, sőt mondhatnánk, hogy időnként nagyon is nehéz. Azonban az Úrtól való szabadságban és örömben megélni ezt minden nap, valóban felüdítő. Ez azonban azt igényli tőlünk, hogy folyamatosan Neki engedelmeskedve az Ő útján járjunk minden nap.

„Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké.”    (Zsoltár 16:11)

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlap címének megadásával: https://keskenyut.wordpress.com

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: Bizonyságok, Gyógyulás-szabadulás, helyreállítás, Keresztyénség, Szellemi harc, Tanítások
Címke: , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s