Ábrahám hűséges szolgája – Michael Clark

Abraham’s Faitful Servant by Michael Clark

PDF formátumban letölthető itt: Ábrahám hűséges szolgája – M. Clark

Ez a történet egy csodálatos lecke az Egyház számára ma. Az Úr megváltottjának legyen egy szolgáló szíve és azok, akik Krisztus menyasszonyának szolgálnak, úgy cselekedjenek, hogy semmit se akarjanak maguknak. A szolgálatuk minden öröme meglátni, hogy a Fiú elnyeri a szeplőtlen menyasszonyát, és egymáséi lehetnek egy örökkévalóságon át.

A történet egy férfiről szól, aki Ábrahám szolgája volt, akit Ábrahám visszaküldött szülőföldjére, hogy onnan szerezzen a fia, Izsák számára menyasszonyt. Ábrahám tíz tevényi rakomány vagyont – „menyasszonypénzt” – ad ennek az embernek, hogy vegyen menyasszonyt Ábrahám fia számára. Ő élvezi Ábrahám bizalmát. Ez az ember csak egy szolga, akinek semmi vagyona sincs! Ennek ellenére több száz mérföldes utat tesz meg egy királyi váltságdíjjal mindenféle felügyelet nélkül, hogy kiválasszon egy feleséget Izsák számára. Amikor odaér, leborul az arcára és az Úrhoz kiált, hogy tegye szerencséssé a választását, hogy megfelelő menyasszonyt találjon a gazdája fia számára. Egy próba elé állítja Rebekát és az asszony csodálatosan teljesíti azt. A szolga minden vagyonát odaadja Rebekának és az apának és magával vitte Rebekát Izsákhoz, Ábrahám fiához anélkül, hogy a legkisebb nyereségre is szert tett volna az utazásból, kivéve azt a tudatot, hogy Isten adott egy választott menyasszonyt a gazdája fiának. Ez volt minden öröme!!!

Ime a szöveg:

„És vőn a szolga tíz tevét az ő urának tevéi közül, és elindul; (mert az urának minden gazdagsága az ő kezében volt). Felkel tehát és elmegy Mezopotámiába, a Nákhor városába. És megpihenteti a tevéket a városon kívül egy kútfőnél, este felé, mikor a leányok vizet meríteni járnak. És monda: Uram! én uramnak Ábrahámnak Istene, hozd elém még ma, és légy kegyelmes az én uram Ábrahám iránt.  Íme én a víz forrása mellé állok és e város lakosainak leányai kijönnek vizet meríteni. Legyen azért, hogy amely leánynak ezt mondom: Hajtsd meg a te vedredet, hogy igyam, és az azt mondja: igyál, sőt a te tevéidet is megitatom: hogy azt rendelted légyen a te szolgádnak Izsáknak, és erről ismerjem meg, hogy irgalmasságot cselekedtél az én urammal. És lőn, minekelőtte elvégezte volna a beszédet, íme jön Rebeka, Bethuélnek leánya, aki Milkhának, az Ábrahám testvérének Nákhor feleségének fia, és pedig vedrével a vállán. A leányzó pedig felette szép ábrázatú volt; szűz, és férfi még nem ismerte őt, és alámegy a forrásra, és megtölti vedrét, és feljön. Akkor a szolga elébe fut és monda: Kérlek, adj innom nékem egy kevés vizet a te vedredből. Az pedig monda: Igyál uram! és sietve leereszti a vedret az ő kezére, és inni ad neki. És minekutána eleget adott néki innia, monda: A te tevéidnek is merítek, míg eleget nem isznak. És sietett és kiüríti vedrét a vályúba és ismét elfut a forrásra meríteni, és merít mind az ő tevéinek. Az ember pedig álmélkodva néz reá, és veszteg hallgat, tudni akarván: vajon szerencséssé teszi-e az Úr az ő útját, vagy nem. És lőn, mikor a tevék már eleget ittak, elővesz az ember egy aranyfüggőt, amelynek súlya fél siklus, és két karperecet, amelynek súlya tíz arany.”  (1 Mózes 24.10-22)

Ó, szentek, micsoda lecke ez, amit ez a szolgáló ad nekünk. Ez az, amit Isten a Krisztus testében szolgálókban ma is keres. Azokat keresi, akik egy szeplő és sömörgőzés nélküli menyasszonyt állítanak elő Jézus számára, feleségként. Ezért olyan szolgálókat keres, akik a „menyasszonypénzt” (a mennyasszony árát) magukra költve, nem maguknak tartják meg. Olyanokat, akik nem fogják megkaparintani a menyasszonyt maguknak, hogy saját vágyakat keresve bemocskolják őt a pusztában. Olyanokat, akik az Atya vagyonával nem a saját királyságukat próbálják meg építeni, hanem gondoskodnak róla, hogy a kezeikhez kapott összes vagyont jó intéző (sáfár) módjára arra fordítsák, hogy a Fiú tetszésének és ne saját vágyaiknak megfelelő menyasszonyt állítsanak elő. Az Atya szívével rendelkező szolgálók számára ez a jutalom elegendő.

Figyeljük meg milyen próbának vetette alá Ábrahámnak ez a szolgája Rebekát. Önként felajánlva kellett megitatnia 10 tevét és Ábrahám minden szolgáját, akik aznap a kúthoz jöttek.

A kutak akkoriban Közel-Keleten, sok közülük ma is működik, kézzel ásott kutak voltak a kút oldalfalába csigavonalszerű lejárót ásva, ami lehetővé tette a föld és az elkészülte után a víz felhordását a partra. A legtöbb kút több mint 30 méter mély volt.

Most számoljunk azzal, hogy egy szomjas teve megihatott legalább 10 gallon (1 gallon = 3,8 liter) vizet és az emberek a sivatagon való keresztül utazásuk után legalább 3 gallont. A vizes korsók, amiket a lány vitt kb. három gallon volt, ami 15 kg súlyú lehetett, amikor teli voltak. A víz teljes mennyisége, amit ez a kedves szolgáló szívű lány azon a napon szerencsésen teljesített 103 gallon (kb.400 liter) volt. Ha a 103 gallont elosztjuk 3 gallonnal, akkor kb. 34 szer kellett neki megtenni az utat le-fel és 15 kg terhet cipelve magával minden egyes úton felfelé. Érzékelhető ez számotokra? Ez nem kis próba volt.

Érdekes továbbá, hogy a szolga adott Rebekának egy orrkarikát, ami fél sékel arany volt. Ez volt az ára annak, amit ki kellett fizetni a papoknak egy ember megváltásáért (2 Mózes 30:11-13).

Látjátok tehát, hogy ez a történet egy csodálatos lecke az Egyház számára ma. Az Úr megváltottjának legyen egy szolgáló szíve és azok, akik Krisztus menyasszonyának szolgálnak, úgy cselekedjenek, hogy semmit se akarjanak maguknak. A szolgálatuk minden öröme meglátni, hogy a Fiú elnyeri a szeplőtlen menyasszonyát, és egymáséi lehetnek egy örökkévalóságon át.

 

Fordította: Abonyi Sándor

 

 

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezet, gyülekezetépítés, Házasság, helyreállítás, Keresztyénség, Szentség, Tanítások, vezetés
Címke: ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s