„Pihenünk a seprőnkben”? – Michael Clark

Are We Settled on Our Lees? By Michael Clark

http://awildernessvoice.com/lees.html

PDF formában letölthető az 1. és 2. rész együtt: Pihenünk a seprőnkben

1. rész

Gyakran szívesebben „hallunk” egy hagyományról, mint az utolsó szellemi kiáradásról. Az edényben időzni és csak „pihenni a seprőnkben” ez a dolog lényege. A rossz dolgokat meghalljuk, de nekünk Jézus Szellemét kellene meghallani. Hasonlók vagyunk Moábhoz: megtagadjuk, hogy edényből edénybe töltsenek bennünket. Ellenállunk, hogy kijöjjünk a megszokás fogságából és vállaljuk az új edénnyel járó próbákat. Ennek eredménye az lesz, hogy sosem kerülünk megtisztítva a Mester asztalára.

Mostanában a borkészítés folyamatát tanulmányoztuk. Jeremiás beszámol arról, hogy a bort úgy tisztítják, hogy az egyik edényből a másikba töltik át. Isten az Ő igéjében Moábbal vitázott, mert a „seprőjében pihent”.

Nyugodtan élt Moáb gyermekségétől fogva, és pihent az ő seprejében, és edényből-edénybe nem öntötték és fogságra sem ment, azért maradt meg az íze rajta, és nem változott el az ő szaga. De ímé eljőnek a napok, azt mondja az Úr, és rablókat bocsátok reá, akik megrabolják őt, és megüresítsék edényeit, palackjait pedig összetörjék.”   (Jeremiás 48:11-12)

A szőlőlé, amit nem tartósítanak, rögtön elkezd erjedni, amit az élesztő idéz elő. A világ különböző tájain – az arra a területre jellemző – különböző fajta élesztők vannak. Az élesztők különböző fajtái különböző járulékos ízt adhatnak a bornak, ami különbözhet a felhasznált szőlő ízétől. Néha ez kívánatos. Az élesztőt és a bort a bortermelő területről nevezik el, úgymint burgundi vagy bordeaux-i Franciaországban, ahol azok megtalálhatók.

Van azonban az élesztőknek egy másik fajtája az egész világon, ami nem kívánatos a borkészítők számára. Ezt ’ecetanyának’ hívják. Ha ez az élesztő belekerül a borba ecet lesz belőle.

Az élesztő tehát Isten megpróbáló munkájának egyik fajtája a szívünk összetört szőlőszemein. Ugyanaz a próba az egyik keresztyént keserűvé teheti a másikat ugyanakkor egy finom borrá, amit a Király asztalára tesznek. A szívünk döntése határozza meg annak eredményét, ahogyan Isten próbájára reagálunk, amit azért engedett meg az életünkben, hogy megtisztítson minket az Ő terve számára.

A bor készítőjének állandóan őrködnie kell és elővigyázatosnak lenni, hogy ecetanya ne kerüljön a szőlőlébe, amikor a jó élesztő hozzáadásra kerül.

A modern borkészítők egy praktikus eszközt használnak erre a célra, amit úgy hívnak, hogy csapda. Ez lehetővé teszi, hogy a bor lélegezzen, amikor az élesztő dolgozik. Ez a csapda egy méreg folyadékot tartalmaz, amin a levegő és a CO2 át tud menni, de megöli az idegen élesztőt és megakadályozza, hogy a bor ecetbe forduljon át. A gyümölcsöt és a palackokat is sterilizálni kell, hogy elkerüljük ezt a problémát.

A bibliai időkben nem ezt a technológiát használták, hanem új állati bőr tömlőt, (Megjegyzés: a vérontás szükségessége is megjelenik itt) hogy abba tegyék bele a szőlőlét (mustot), majd lezárták azt. Az új bőrtömlő rugalmassága lehetővé tette, hogy táguljon és ellenálljon a benne lezajló erjedésnek, elzárva a bort a levegőben lévő esetleges szennyeződésektől. Az új tömlőt csak egyszer lehetett használni ilyen célra és azt követően félre kellett azt tenni, mert elveszítette a rugalmasságát. Látod már, hogy miért ellenzi Jézus az Ő új borának az általa korábban becsesnek tartott és használt régi tömlőbe való töltését?

Ahogyan a borélesztő megeszi a szőlőcukrot és közben CO2-t és etilalkoholt választ ki, a szőlőlé borrá alakul át. Ha az élesztő hatástalanná válik, még mielőtt minden cukrot elfogyasztana, akkor a szőlőléből édes bor lesz, ha nem, akkor pedig „száraz” bor lesz belőle. Ha a bort palackba töltik, mielőtt a folyamat befejeződik, akkor szénsavas vagy habzóbor lesz belőle a borban maradt CO2 tartalom miatt.

Egy nem kívánatos melléktermék is keletkezik közben, ami leülepszik a szőlőlé alján. Ez az üledék az élesztő által el nem fogyasztott anyagokat és a hatástalanná vált élesztő testeket tartalmaz. Ezt az üledéket hívják seprőnek. Az alkohol élesztő által való kiválasztása természetesen megöli az élesztőt, amikor az alkohol túl töménnyé válik az élesztő számára, hogy túlélje azt. Ezek a halott testek más üledékkel együtt alul helyezkednek el. A bor készítőjének úgy kell tehát leöntenie az újbort, hogy az alul elhelyezkedő seprőt ne kavarja fel. A bort vagy felszívják (lefejtik) vagy óvatosan átöntik tiszta, sterilizált palackokba. Ezt többször is el kell végezni, hogy minden seprő leválasztásra kerüljön, és egyáltalán ne maradjon seprő a borban. Az olcsó borok esetében a palackok alján gyakran van seprő.

Fontos megszabadulni a seprőtől, mert ha valaki megissza, nagyon beteg lesz tőle. A bor is zavaros és homályos lesz tőle. A seprő (üledék) megengedhetetlen a finom boroknál. Isten nagyon igényes a borát illetően, ezért az Ő népét állandóan egyik edényből egy másik edénybe tölti át, hogy megtisztítsa és átlátszóvá, tisztává tegye őket. Mi gyakran teljesen nyugodtak és megelégedettek vagyunk, hogy inkább legyen egy kevés halott seprő az edényünkben, minthogy felkavarjanak bennünket a tisztítási folyamat által. Isten azonban tudja, hogy szükségünk van megtisztításra, hogy elkészüljünk a Bárány menyegzőjére.

Van egy történet az evangéliumokban, ahol Isten bemutatja Illést és Mózest, akik a megdicsőülés hegyén megjelennek Jézusnak. Úgy látom, hogy a Szellem meglátogatására való reagálásunk Péteréhez hasonló, aki ezt mondja: “Uram, jó nekünk itt. Építsünk itt három sátrat….” Más szavakkal: “Hagyjál bennünket ülni és csak szívni magunkba az áldást. Megérkeztünk, miért mennénk egyáltalán tovább?” Isten azonban állandóan ugyanazt ismétli: “Ez az én szeretett Fiam, ŐT hallgassátok!” Ha egy Mózes-i (törvény) vagy Illési (prófétálós) vallást csinálunk, nem fogjuk tudni meghallani, amit a Fiú akar mondani az Egyháznak MA. Ha Isten régi munkájához ragaszkodunk, elutasítva Isten mostani mozgásának áradását, ezzel haragra ingereljük Őt. Isten sosem érvényteleníti a Szellem korábbi mozdulását és kijelentését, amit az Egyháznak ad, hanem inkább hozzáad ahhoz. Úgy tisztítja a bort, hogy egy új edénybe tölti át azt.

Ismerem azt, amit Házi Gyülekezet Mozgalomnak hívnak. Valóban jobban kedvelem a háznál való családias összejövetelt egy csoport szellemileg éhes szenttel, mint egy nagy, személytelen, intézményes épületet, ahogyan azt némelyek teszik. Néhányan azonban hajlamosak rá, hogy az Apostolok cselekedete könyvére koncentráljanak és arra a módra, ahogyan a korai Egyház házakban jött össze. Létezik egy olyanfajta gondolkozás, hogy ha éppen úgy házakban jövünk össze és azt cselekedjük, amit a korai Egyház az Apostolok cselekedete könyve szerint, akkor meg fogjuk tapasztalni ugyanazt az erőt és életet, amit az első gyülekezetek. Azt gondolom, hogy ez a fajta gondolkozás éppen úgy hibás, mint ahogyan a mai pünkösdi gyülekezetek az Azusa utcai ébredésre koncentrálnak, vagy a Metodisták a Wesly-féle ébredésre és ezen az alapon hoznak létre gyülekezeteket. Isten még mindig ugyanazt mondja: “Akinek van füle hallja, hogy mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.” “Ez az én szeretett Fiam … Őt hallgassátok.”

Kérnünk kell Istent, hogy törjön össze bennünket teljesen és szabadítson ki a régi borostömlőnkből és öntsön át minket az Ő becses edényeibe, a Fia számára elkészítve minket. Az Egyház azonban Moábhoz hasonlít „a seprőjén pihenve”.

Gyakran szívesebben „hallunk” egy hagyományról, mint az utolsó szellemi kiáradásról. Az edényben időzni és csak „pihenni a seprőnkben” ez a dolog lényege. A rossz dolgokat meghalljuk, de nekünk Jézus Szellemét kellene meghallani. Hasonlók vagyunk Moábhoz: megtagadjuk, hogy edényből edénybe töltsenek bennünket. Ellenállunk a fogságból való kijövetelnek és az új edénybe töltéssel együtt járó próbáknak. Ennek eredményeként sosem kerülünk megtisztítva a Mester asztalára.

Hasonlítunk Moábhoz abban is, hogy a felnövekedést (érettségre jutást) elutasítva „nyugodtan élünk ifjúságunktól fogva”. Vasárnapról vasárnapra ülünk a gyülekezetünkben, nem változva, semmit sem tanulva a kereszt útjának mélyebb igazságairól, sosem hagyva el a tejnek italát. A halott élesztő íze és szaga marad bennünk.

Isten tekintélyromboló, aki ledönti a bálványainkat. Jobban szeretné, ha folyadékok lennénk, és az Ő parancsára készek lennénk a régi palackjaink elhagyására, ezért most nyomatékosan kérjük Őt, hogy „üresítse meg az edényeinket és törje össze a palackjainkat”, mert az ítélet napja el fog jönni az Egyházra.

Mikeás próféta ezt írta:

„Pogányok is sokan mennek, és mondják: Jertek, menjünk fel az ÚR hegyére és a Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útaira, és járjunk az ő ösvényein! Mert Sionból jő ki a törvény, és az ÚR beszéde Jeruzsálemből.” (Mikeás 4:2)

Ó Isten szentjei, hagyjatok fel a “régi tömlős” gondolkozástokkal és engedjétek Isten Szellemének, hogy az Ő szíve vágyát szólja a ti szívetekhez. Bárcsak felhagynánk a „nemzeti”, felekezeti gondolkozással és felmennénk Isten hegyére, az ÚR házába, és megengednénk Neki, hogy az Ő útjára tanítson minket, hogy az Ő ösvényein járjunk. Bárcsak meghallanánk az Úr hangját lejőve az Új Jeruzsálemből ezt mondva: “EZ AZ ÉN SZERETETT FIAM, ŐT HALLGASSÁTOK!”

2. rész

Ragaszkodunk a régi borostömlőhöz?

Defending Our Old Wineskins?

http://awildernessvoice.com/wineskins.html

Egyesek számára sokkal fontosabb megtartani az emberi hagyományokat, mint a Szent Szellemnek engedelmeskedni, ahogyan Ő az Egyházat vezeti ma közvetlenül a szívünkhöz szólva és az Ő prófétái által. …Akik ragaszkodnak a hagyományaikhoz nem fognak meglátni semmiféle Úrtól való megfiatalodást, amíg „akadályozzák Istent.”

Köszönöm a “Pihenünk a seprőnkön?” című tanításomra küldött válaszaitokat.

Ahogyan közületek néhányan sejtették, nincs szellemi alapja a régi tömlő újbóli felhasználásának. Egy testvér a Jó Szamaritánus példázatát próbálta felhasználni, ahol a Szamaritánus olajat és bort öntött az ember sebére, hogy meggyógyítsa őt, azt mondva ezzel, hogy a régi tömlő ugyanazon dolgok végzésére újra felhasználható.

A két példázat üzenete azonban teljesen különböző. A Máté 9. és a Márk 2. fejezete újborról beszél és régi borostömlőről. Jézus ezzel azoknak válaszolt, akik ragaszkodtak hozzá, hogy Keresztelő Jánost és a farizeusokat kövessék. Jézus az ő tanításaikhoz való ragaszkodást hasonlította a „régi borostömlőhöz.” Ahogyan a cikkemben írtam Isten nem újítja meg az emberek régi rendszerét, Ő minden dolgot újjá tesz.

A régiek ímé beteltek, és most újakat hirdetek, mielőtt meglennének, tudatom veletek. (Ézsaiás 42:9). (Lásd még Ézsaiás 43:19, 2 Korintus 5:17, és Jelenések 21:5)

Az emberek a hagyományaikhoz ragaszkodnak, és ez által elhagyják és erőtlenné teszik Isten parancsolatait: amit a Szellem mond ma a Gyülekezetnek. Ezt a saját vesztükre teszik.

A Jó Szamaritánus példázatában (Lukács 10:25-37), Jézus egy törvényeskedő zsidónak válaszol, aki Jézus azon állításával kapcsolatban, hogy “szeresd felebarátodat, mint magadat” azt kérdezte tőle, de hát “ki az én felebarátom?” Jézus itt egy szükségben lévő szerencsétlen, útfélen otthagyott összevert emberről beszél, aki mellett elmegy egy önigazult zsidó, aki nem akarta bepiszkolni magát az összevert ember vérével. (A hagyományaik szerint kerülniük kellett az emberi vért).

Először is (borostömlő), Jézus a helyhez kötött és rugalmatlan emberi intézménnyel foglalkozott. Másodszor (Jó Szamaritánus) az emberi szívekkel és annak szükségességével foglalkozott, hogy megmutassuk az irgalmunkat a felebarátaink felé.

Számomra ez a két példázat üzenet. Ha a régi borostömlő megújítható és rugalmassá tehető és ismét felhasználható lenne az újborhoz, akkor az nem teszi Jézust hazuggá? Azt gondolom, hogy közülünk néhányan annyira kötődnek a hagyományhoz, hogy „igazzá” tegyék az intézményeiket bármennyibe is kerül, még ha Jézust hazuggá is kell tenni ehhez. (Lásd Róma 3:3-4). Ha a borostömlő újra felhasználható lenne, mint azt némelyek javasolják, akkor hogyan lehetne egy régi ruhát egy új darabbal megfoltozni, hogy az ne szakadjon el? Sajnálom, de erről a fajta gondolkodásról beszélt Jézus, amikor a farizeusokat figyelmeztette: Eltörölvén az Isten beszédét a ti rendelésetekkel, amelyet rendeltetek; és sok effélét is cselekesztek. (Márk 7:13).

Némelyek számára fontosabb megtartani az emberi hagyományokat, mint a Szent Szellemnek engedelmeskedni, ahogy Ő irányítja az Egyházat ma közvetlenül a szívünkben és az Ő prófétái által. Ők azok, akikről Jézus a Máté 23-ban beszélt. (A zárójelben lévő megjegyzéseket én tettem hozzá.)

„Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert építitek a próféták sírjait és ékesgetitek az igazak síremlékeit.

[Intézményt csináltok a hozzátok elküldött Szellem szolgálataiból.]

És ezt mondjátok: Ha mi atyáink korában éltünk volna, nem lettünk volna az ő bűntársaik a próféták vérében.

[A saját önigazságotok vakká tesznek titeket, amikor a hagyományaitokhoz ragaszkodtok]

Így hát magatok ellen tesztek bizonyságot, hogy fiai vagytok azoknak, akik megölték a prófétákat. Töltsétek be ti is a ti atyáitoknak mértékét! Kígyók, mérges kígyóknak fajzatai, miképpen kerülitek ki a gyehennának büntetését? Annakokáért ímé prófétákat, bölcseket és írástudókat küldök én hozzátok: és azok közül némelyeket megöltök, és megfeszítetek, másokat azok közül a ti zsinagógáitokban megostoroztok és városról-városra üldöztök. Hogy reátok szálljon minden igaz vér, amely kiömlött a földön, az igaz Ábelnek vérétől Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, akit a templom és az oltár között megöltetek. Bizony mondom néktek, mindezek reá következnek erre a nemzetségre.

[Látjátok, hogy EZ a generáció ítélet alatt van, mert elutasította a Szellem vezetését? Isten még mindig küld prófétákat, hogy szóljanak az Egyházhoz és sejtitek mi lesz az eredmény?]

Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá; és te nem akartad. Ímé, pusztán hagyatik néktek a ti házatok.

[Ezek a „megszentelt intézmények”, amit az emberek a múlt prófétáinak a csontjai fölé építettek le lesznek rombolva és otthagyva az enyészetnek.]

Mert mondom néktek: Mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, mígnem ezt mondjátok: Áldott, aki jő az Úrnak nevében!  (Máté 23:29-39)

Azok, akik a hagyományaikhoz ragaszkodnak semmiféle megújulást nem fognak látni az Úrtól, amíg „akadályozzák Istent”. Nem fogják Őt ismét meglátni, amíg azt nem mondják: “ÁLDOTT AZ A PRÓFÉTA, AKI AZ ÚR NEVÉBEN ÉS SZELLEMÉBEN JÖN ISTEN SZAVÁVAL EBBEN AZ ÓRÁBAN!”

Akik azonban hasonlóak a szélhez és a Szellemet követik, akárhová is fúj, ők meg FOGJÁK látni Őt, ismét és ismét.

Lágy áldott, ahogyan követed ŐT!

Fordította: Abonyi Sándor

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezet, gyülekezetépítés, helyreállítás, Keresztyénség, Tanítások
Címke: , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

2 hozzászólás a(z) „Pihenünk a seprőnkben”? – Michael Clark bejegyzéshez

 1. keryzsuzsanna szerint:

  Átemelte Hitünk célja és hozzászólt:
  “Némelyek számára fontosabb megtartani az emberi hagyományokat, mint a Szent Szellemnek engedelmeskedni, ahogy Ő irányítja az Egyházat ma közvetlenül a szívünkben és az Ő prófétái által. “

  Kedvelés

 2. filippi314 szerint:

  Átemelte "Bátorítván egymást, mivel ama nap közelget" és hozzászólt:
  Köszönöm ezt a gyakorlatias üzenetet!

  Kedvelés

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s