Isten köti össze (szerkeszti egybe) a férjet és a feleséget – Zac Poonen

God Binds Husband and Wife Together – Zac Poonen

(This article is an transcription of an audio message: This article is a transcription of an audio message. To Listen click here)

PDF formátumban letölthető itt: Isten köti össze a férjet és a feleséget

Ebben a tanulmányban valami nagyon fontos, döntő jelentőségű dologról szeretnék elmélkedni, hogy mi Isten terve egy tökéletes házassággal kapcsolatban. Hiszem, hogy ez nagyon életbevágó kérdés napjainkban, amelyben élünk.

A farizeusok annak idején odamentek Jézushoz (a Máté 19-ben olvashatunk róla), hogy próbára tegyék Őt és megkérdezték tőle (3. vers): szabad-e az embernek az ő feleségét akármi okért elbocsátani? Jézus válasza a következő volt: „nem olvastátok, hogy a teremtő kezdettől fogva férfivá és asszonnyá teremtette őket,” utána továbbment, és a következőt mondta: “a kettő eggyé kell, hogy váljon.”  Következésképpen ők többé nem kettő, hanem egy, hogy “amit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza.”

Amit itt hangsúlyozni szeretnék nektek, vegyünk észre azt, hogy még ha az Ószövetség idejében Mózes meg is engedte a válást, mint ahogyan a farizeusok arra hivatkoztak (Máté 19.7), az csupán egy ideiglenes intézkedés volt. Jézus azt mondta, hogy ’ha akarjátok tudni Isten tökéletes akaratát, akkor menjetek vissza a kezdetekhez’. Ezt mondta a 4. versben a „kezdetekről’: ha meg akarjuk érteni, hogy mi Isten akarata egy férfi és egy nő számára, akkor vissza kell mennünk a teremtés történetéhez (1 Mózes 2). Ez az, amit Jézus idézett a Máté 19.5-ben. Elhagyja a férfiú atyját és anyját; és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.” Ezért mondta azt, hogy a válás nem kérdés.

Sajnos sok keresztyén házasság nem boldog, pedig nekik a világ világosságának kellene lenniük. Nem váltak el olyan értelemben, hogy fizikailag külön váljanak és külön házban éljenek, de van közöttük egy szellemi elkülönülés. Jóllehet, hogy fizikai értelemben nem, de szellemben elváltak. Élhetnek 20 éven keresztül ugyanabban a házban úgy, mint két önálló személy. Ebben az esetben nem töltik be Isten akaratát a házasságukra vonatkozóan, mert Isten akarata az, hogy a kettő eggyé váljon. Isten terve az, hogy a kettő eggyé váljon. Szükséges megnéznünk, hogy a kettő miért nem válik eggyé.

Ha visszamegyünk a kezdetekhez (1 Mózes 2) ott azt olvassuk, nem Ádám volt az, aki odament Istenhez, hogy azt mondja neki ‘Uram, én olyan magányosnak érzem magam, tudnál nekem adni egy feleséget?’ Nem érdekes ez? Isten volt az, aki azt mondta (1 Mózes 2.18), amikor ránézett a férfire: nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítő társat, hozzá illőt. Most a kérdés a következő: ‘Isten miért nem egyszerre – azonos időben – teremtette Ádámot és Évát?’ Ezt nagyon könnyen megtehette volna. Az ige azt mondja, hogy Isten a föld porából teremtette Ádámot. Ugyanabban az időben Isten megteremthette volna Évát is, és mindkettőjükbe bele lehelhette volna az életnek leheletét, hogy amint a szemeiket kinyitják, megláthatják egymást. Miért teremette először Ádámot (egyedül), és később miközben elaltatta őt, vette csak ki az oldalbordáját és teremtett egy asszonyt?

Ennek jó oka van. Itt valami szellemi dologról van szó, amit Isten megpróbált elmondani Ádámnak és Évának is, ami annak a titka hogyan válhatnak eggyé. Mi volt ez a titok? Amikor Isten megteremtette Ádámot, és amikor életre kelt és kinyitotta a szemét, ki volt az első személy, akit meglátott? Tudjátok a választ: Isten! Ádám először Istennel találkozott és vele beszélt. Nem volt felesége, csak ő volt és Isten. Csak sokkal később kapott feleséget. Mit próbált Isten megtanítani ezzel kapcsolatban Ádámnak? Egy nagyon egyszerű leckét: “Én kell, hogy legyek az első az életedben mindenkor. Mielőtt meglátnád a feleségedet, először engem kell meglátnod. Értékesebb kell, hogy legyek számodra, mint a feleséged.” Ezért teremtette Ádámot egyedül, egy Vele való közösségre, mielőtt a felesége még létezett volna.

Mit tanulhatunk ebből? Azt, hogy az egész életed során, még ha 50 vagy 75 éve is vagy házas, mindig Isten kell, hogy az első legyen az életedben minden nap. Sok ember először a feleséggel kezdi, amikor egymásba szeretnek. Néhány esetben a szülők az elsők, de hadd térjünk erre ki később. Beszéljünk most Éva teremtéséről. Isten elaltatta Ádámot – a 1 Mózes 2.21 egy olyan mély álomról beszél, hogy nem ébredhetett fel közben. Azt követően kivette az egyik oldalbordáját, hússal pótolta azt és egy asszonyt teremtett a bordából. Most, amikor Isten megteremtette az asszonyt az oldalbordából, amikor Isten életet lehelt Évába és a szemei megnyíltak, kit látott meg először? Nem Ádámot. Még csak nem is tudott Ádám létezésről. Azt gondolta ő volt az egyetlen teremtett emberi lény. Semmit sem tudott Ádámról. A szeme megnyílt és Istent látta, pontosan úgy, ahogyan Ádám teremtése esetében. Ádám valahol a kert másik részében mélyen aludt. Egyikük sem tudott a másik létezéséről. Éva Istennel találkozott. Isten volt az első személy, aki beszélt hozzá és csak jóval később hozta Isten Ádám elé az asszonyt. Mit próbált Isten megtanítani Évának? Ugyanazt a leckét, amit megtanított Ádámnak: “Én kell, hogy legyek az első az életedben. Előbb velem kell, hogy közösséged legyen, mielőtt közösségre lépnél a férjeddel.”

Értitek most Isten tökéletes tervét egy tökéletes házassággal kapcsolatban? Ádámnak közössége kellett, hogy legyen Istennel, mielőtt közösségre lépett Évával. Évának közössége kellett, hogy legyen Istennel, mielőtt közösségre lépett volna Ádámmal. Ez minden, ami itt le van írva. A kezdetektől fogva ez volt Isten terve a házassággal. Amikor Isten Maga van a férj és a feleség között, ahol a házastársak mindketten azt keresik, hogy az Urat tegyék az első helyre az életükben, tudod mi fog történni? Össze lesznek ragasztva. Isten a leghatalmasabb összetartó erő a világmindenségben. Amikor Isten tart két embert egyben, lehetetlen, hogy bárki szétszakítsa őket, sem a Sátán, sem a démonok, sem a körülmények, sem a szegénység, sem az egész világ; még a halál sem tudja elválasztani őket.

Amikor Isten nincs jelen, hogy egyben tartson embereket, akkor az embereket más erők tartják egyben. Más erők azonban nem olyan erősek. Nem tudom láttad-e a reklámot a Fevicol nevű ragasztóról. Az egyik reklám, amit láttam azon néhány Fevicol tubus volt látható, ahol két tubus össze volt ragadva és mindkét oldalról egy-egy elefánt próbálja szétszakítani őket, de nem tudták. Amikor egy férjet és egy feleséget Isten egyesít – ragaszt össze – , az még ennél is erősebb. Még az elefántok sem tudják szétválasztani őket. A démonok sem tudják szétválasztani őket. Nincs olyan emberi lény, aki szét tudná választani őket. De ahhoz Istennek közöttük kell lenni. Isten egy sokkal nagyobb összetartó erő, mint a Fevicol, vagy az Araldite, vagy bármi más szuper ragasztó. Ha Isten van a férj és a feleség között, akkor Ő olyan módon fogja egyesíteni őket, hogy semmi sem képes szétválasztani őket.

Ezért nagyon óvatosnak kell lennetek és nem szabad megengedni, hogy bármi kettőtök – mint férj és feleség vagy feleség és férj – közé álljon, egyedül csak Isten. Mi az összekötő erő sok fiatal házasságában? Nagyon gyakran a szép külső. Egy fiú azért szeret meg egy lányt, mert jól néz ki. Csak pusztán a szép külső nem elég ahhoz, hogy egyben tartson egy házasságot 50 éven keresztül. Nézd meg azokat a házasságokat, ahol az emberek a szép külső alapján házasodnak és három hónap múlva már harcolnak egymással. A szépség nem képes egyben tartani. Nem vagyunk a szép külső ellen, csak az ellen, hogy feltétlenül egy szép külsejű lányt kell elvenni. Nem ez a fő szempont. Az sosem tart egy házasságot egyben. Mi az, ami szerint sok lány fiút választ magának? Jó munka, jó család, sok pénz. Gondolod, hogy ezek egyben fognak tartani egy házasságot? Soha! Néhány fiú azért vesz el egy lányt, mert nagy hozományra tehet szert, de az soha nem fog egy házasságot egyben tartani, az lehetetlen.

Az a mód, ahogyan Isten megalkotta a házasságot a kezdetektől fogva, az tart egyben egy házasságot, ahol az Úr az első, ahol mindkét személynek erősebb a kapcsolata Istennel, mint egymással.  Más szavakkal, ha férj vagy ne azt keresd, hogy te légy az első, akihez a feleséged ragaszkodik. Az Úrnak kell az elsőnek lenni, akihez ő ragaszkodik. Ha egy felség vagy, az Úrnak kell lenni az elsőnek, akihez a férjed ragaszkodik és te kell, hogy a második legyél. Azok, akik az Urat teszik az első helyre és világosságban járnak, ahogyan a Biblia mondja azt az 1 János 1.17-ben “ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással” és ez a kettő egyben tartja őket.

Mik azok a dolgok, amik a férj és a feleség közé állhatnak? Lehetnek azok a szülők. Az 1 Mózes 2.24 azt mondja: “a férjnek el kell hagynia az apját és anyját és a feleségéhez kell ragaszkodnia”, mert csak abban az esetben válhatnak egy testté. Nézzük meg még egyszer, hogy mit mond ez a vers: először el kell hagynod valamit és csak azt követően tudsz ragaszkodni valami máshoz. Ha megpróbálsz ragaszkodni valakihez, holott még máshoz kötődsz, akkor soha nem válhatsz eggyé. Nem fantasztikus? Az első parancsolat, amit a Szentírás mond számunkra még mielőtt a bűn bejött volna a világba, hogy hagyd el az apádat és az anyádat. Meg szeretnélek kérdezni benneteket, akik házasok vagytok, hogy elhagytátok az apátokat és az anyátokat? Nem fizikailag gondolom. Természetesen gondjukat kell viselni az életük utolsó napjaiban. Meg kell, hogy tegyük ezt. Tisztelnünk kell a szüleinket, de ne engedjétek meg nekik, hogy a házas életetekben közétek álljanak. El kell hagynotok őket érzelmileg. Ők neveltek fel titeket olyan sok éven keresztül és az jó dolog, de most hogy házasok vagytok, el kell hagynotok őket. Az, hogy sok férj nem hagyta el („szakította meg”) a szüleihez való érzelmi kötődését, zavart okoz a házas életében. Sok feleség nem hagyta el a szüleihez való érzelmi kötődését, ezért nem váltak eggyé a férjükkel. Ez tragédia.

Ha nem az Úr az első és a szülők közéjük állnak akkor beavatkoznak az életükbe. Néha egy munka nagyon fontos a számodra és az közétek áll. Férj és feleségként bármi egyéb dolog közétek állhat Isten helyett: lehet az pénz, lehet az sokféle dologgal való elfoglaltság, lehetnek a gyerekeid, stb. Ez gyakran megtörténik Indiában. De nem lenne szabad, hogy megtörténjen. Mi a válasz egy boldog házasságra? Az első válasz ez: tedd az Urat az első helyre minden helyzetben, járj világosságban, ítéld meg magadat és meg fogod találni azt az összekötő erőt a házasságodban, amit semmi sem tud lerombolni.

Christian Fellowship Church, Bangalore, India – Minden jog fenntartva!

– § – 

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének (http://www.cfcindia.com) egyértelmű feltüntetésével.

Fordította: Abonyi Sándor

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: Házasság, Magyar tanítások
Címke: , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Egy hozzászólás a(z) 0ejegyzéshez

  1. Guti Tünde szerint:

    Nagyon jó!

    Kedvelés

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s