Hogyan látja Isten a párkapcsolatokat

„És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; … teremti tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremti őt: férfiúvá és asszonnyá teremti őket. És megáldja Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet”   (1 Mózes 1:26-28)

A paráznaság miatt minden férfiúnak saját felesége legyen, és minden asszonynak saját férje. A feleségének adja meg a férj a szükséges hajlandóságot; hasonlóképpen a feleség is a férjének. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymást, hanem ha egyenlő akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a böjtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a Sátán meg ne kísértsen titeket, mivelhogy magatokat meg nem tartóztathatjátok. Ezt pedig kedvezésképpen mondom, nem parancsolat szerint.    (1 Korintus 7:2-6)

Ne kívánd a te felebarátod (más) feleségét”   (2 Mózes 20:17)

„És hozzá (Jézushoz) mennek a farizeusok, kísértik őt mondván: Szabad-e az embernek az ő feleségét akármi okból elbocsátani? Ő pedig felelvén, monda: Nem olvastátok, hogy a teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonnyá teremti őket, és ezt mondja: Annak okáért elhagyja a férfiú atyját és anyját; és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Úgy hogy többé nem kettő, hanem egy test. Amit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza.”   (Máté 19:3-6)

„Ő (Jézus) pedig monda nékik: Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el az ellen. Ha pedig a feleség hagyja el a férjét és mással kel egybe, házasságtörést követ el.    (Márk 10:11-12)

Sodoma férfiai körülvették a házat, ifjak és öregek, mind az egész község egytől egyig és szólították Lótot: Hol vannak a férfiak, akik te hozzád jöttek az éjjel? Hozd ki azokat mi hozzánk, hadd ismerjük őket (háljunk velük). Kimegy Lót hozzájuk az ajtó elébe, … és monda: Kérlek atyámfiai, ne cselekedjetek gonoszságot…. és bocsát az Úr Sodomára és Gomorára kénköves és tüzes esőt az Úrtól az égből.” (1 Mózes 19:4-7, 24)

 „Férfiúval ne hálj úgy, amint asszonnyal hálnak: utálatosság az. És semmiféle barommal se közösülj, … és asszony se álljon meg barom előtt, … mindezekkel azok pogányok (Kánaán lakói) fertőztették meg magokat, akiket én kiűzök ti előletek..”(3 Mózes 18:22-23)

„Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem, mint Istent dicsőítették őt, … magukat bölcseknek vallván, bolondokká lettek; és az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszó-mászó állatoknak képmásával. Annak okáért adta is őket az Isten szívük kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét meg; Mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, aki mind örökké áldott. Ámen. Annak okáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra; mert az ő asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre: Hasonlóképpen a férfiak is elhagyták az asszonynéppel való természetes együttélést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fajtalankodtak, és az ő tévelygésüknek méltó jutalmát elvették önmagokban (AIDS!?). És amiképpen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképpen oda adta őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek; akik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal; rakvák irigységgel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölcscsel; susárlók (pletykálkodók), rágalmazók, istengyűlölők, dölyfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek, balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok. Kik jóllehet az Isten végzését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra, de nemcsak, akik ezeket cselekszik, hanem akik az ekképpen cselekvőkkel egyet is értenek.”   (Róma 1:21-32)

“A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.      (Galata 5:19-21)

“A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és utálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál.   (Jelenések 21:8)

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: Házasság, helyreállítás, Keresztyénség, Szentség, Tanítások
Címke: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s