Az Úr félelme – Zac Poonen

The Fear of the Lord – Zac Poonen

PDF formátumban letölthető itt: Az Úr félelme

Az egyházat úgy ábrázolja az Újszövetség, mint egy házat, amit Isten épít; és a Péld. 24.3 azt mondja, hogy egy házat csak bölcsességgel lehet építeni.

Egy tanítvány nem lesz bölcs csupán a Szentírás tanulmányozása által, mert az csak az ismeretét növeli. Az Isten-félelem az, ami a bölcsesség kezdete (Péld. 9.10), azaz a keresztyén élet ABC-je. Jakab 3.17 mondja, hogy “a bölcsesség felülről való és mindenekelőtt tiszta.” Ezért mindenkinek, aki Krisztus Testét akarja építeni először az Isten-félelmet kell megtanulni. Képesnek kell lenni azt mondani másoknak: “Jöjj és megtanítalak téged az Úr félelmére” (Zsolt 34.11).

Hangsúlyozhatjuk a tanítások helyességét, az érzelmi megtapasztalásokat, a dicsőítést és az imádatot, az evangelizálást és bármit, ha azonban az Úr félelme teljesen hiányzik egy napon minden össze fog omlani, amit építünk. Az egyház nem építhető programok, tevékenységek, pénz, emberi stratégiák vagy az üzleti élet bármilyen alapelve szerint. Az ilyen alapelvek szerint végzett keresztyén munka az emberi szem számára nagyon hatásosnak tűnhet, de amikor Isten tűz által megpróbálja azt, csak fának és pozdorjának fog bizonyulni (1 Kor. 3.11-15).

Isten házának a megkülönböztető jegye önmagunk megítélése (1 Péter 4.17), ami az Istennel való közösség eredménye. Ézsaiás, Jób és János is semminek és bűnösnek látták magukat Isten jelenlétében. (Lásd. Ézs. 6.5; Jób 42.5-6; Jelenések 1.17).

Amikor Ádám és Éva meggyalázták Isten szentségét, kiűzettek az Édenből. Isten ekkor lángoló kardú kérubokat állított az Élet fája elé, hogy megvédje azt. Az életnek ez a fája az örök életet (az isteni természetet) jelképezi, amit csak Jézus adhat nekünk. A kard a keresztet jelképezi, aminek el kell pusztítania az önző életünket mielőtt isteni természet részesei lehetnénk. Igaz, hogy a kard először Jézusra sújtott le, de mi vele együtt megfeszíttettünk (Gal. 2.20). Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt” (Gal. 5.24).

A gyülekezeti véneknek úgy kell forgatniuk a kardot, mint a kéruboknak és hirdetni, hogy egyetlen út van az Isten szerinti élethez, ami test halálán keresztül vezet. Az Istennel való közösséghez visszavezető út a kardon keresztül vezet. A legtöbb gyülekezetben nem forgatják ma ezt a kardot, ezért tele vannak megalkuvással és feladták, hogy Krisztus testének kiábrázolása legyenek.

A 4 Mózes 25.1-ben egy olyan időszakról olvashatunk, amikor az izraeliták elkezdtek “paráználkodni Moáb lányaival”. Egy izraelita még a sátrába is bevitt egy moabita asszonyt (6. vers). Egy hűséges pap, Fineás azonban megmentette Izrael nemzetét. Az Úr nevében azonnal lándzsát ragadott, bement a sátorba és megölte a férfit és az asszonyt (7-8 versek). Ekkor Isten leállította a pestist (9. vers), amely addigra már 24 000 emberrel végzett. A pestis olyan gyorsan terjedt, hogy ha akkor nem lett volna ott valaki, aki “kérubként forgatja a kardját”, a pestis megölte volna Izrael egész táborát.

Látjátok milyen fontos, hogy minden gyülekezetben legyen „egy kérub karddal”?

A pestis ma is gyorsan terjed a keresztyének között, mert nincsenek ’Fineások’, akik használnák a kardot. Túl sok vén és igehirdető van, akik embereknek akarnak tetszeni és állandóan arra bátorítanak, hogy „szeressük a midianitákatA gonosz száz indokot fog felhozni, hogy miért ne használjuk a kardot a gyülekezetben. Még a Szentírásból is fog idézni, hogy alátámassza az érvelését – ahogyan a Szentírást idézte Jézusnak is.

Milyen személyes haszna volt Fineásnak abból, hogy használta a kardot? Semmi. Viszont sokat veszített – különösen a hírnevét, mivel jóságos és szelíd ember volt! Sok rosszindulatú pletyka és harag tárgyává is válhatott a megölt ember rokonai és barátai részéről. Egyedül Isten nevének dicsősége és tisztelete volt az, ami Fineást vezérelte és Isten rátette a jóváhagyó pecsétjét Fineás szolgálatára, amikor azt mondta: “Ő bosszút állt, az Én bosszúmat végrehajtva” (4 Mózes 25.11- szabad fordítás). Végső soron Isten jóváhagyó pecsétje az egyetlen dolog, ami számít. Az Úr azt mondta Fineásról:

„Ímé én az én szövetségemet, a békesség szövetségét adom ő néki…. mivelhogy bosszút állott az ő Istenéért,”    (4 Mózes 25.12-13).

Egy korábbi fejezetben azt láttuk, hogy az Úr a lévitáknak adta az Ő szövetségét, a békéltetés szövetségét, mert használták a kardot (Mal. 2.4-5).

Azért nincs békesség sok gyülekezetben ma, mert emberi módon keresik – Isten kardjának használata nélkül. Az eredmény viszálykodás és versengés. Krisztus békéjét karddal lehet megvásárolni, ami elpusztítja az önző életet – otthon és a gyülekezetben egyaránt. Egy gyülekezet vezetőinek féltő szeretettel kell buzgólkodniuk Isten neve tiszteletéért, ha meg akarják őrizni a gyülekezet tisztaságát. Le kell mondaniuk a hírnévről, de ez nem lehet probléma, ha jóságosak és alázatosak, és egyedül Isten neve tiszteletére kell tekinteniük.

Ez a szenvedély fűtötte Jézust is, amikor kiűzte a pénzváltókat és a galamb árusokat a templomból. Isten házához való féltő szeretet emésztette őt (János 2.17). Ez fontos része a krisztusi természetnek.

Érdekelt azonban valaki abban, hogy krisztusi legyen, ha az népszerűtlenné és meg nem értetté teszi őt?

– § –

Christian Fellowship Church, Bangalore, India – Minden jog fenntartva!

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének (http://www.cfcindia.comegyértelmű feltüntetésével.

Fordította: Abonyi Sándor

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezet, gyülekezetépítés, helyreállítás, Keresztyénség, Magyar tanítások
Címke: , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s